1.0.2 / February 24, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Chúng ta trong suốt quá trình đi đến sự trưởng thành phải tạo mớicho mình những năng lực ưu trội hơn thiên bẩm, thặm chí hơn mọi đặcân hoặc may mắn ... đó chính là trí tuệ dựa trên sự thực học suốtđời! Tri thức sinh thành như vậy gần như là thứ duy nhất không bịmất đi một khi chúng ta còn sống, hơn nữa từ thế nhân lên, tạo nênnhững vận hội mới, những khả năng suốt đời. Trong việc sử dụng tiềnbạc, tâm sức và thời gian của con người, xứng đáng nhất, có nghĩalâu bền và mang tính đẳng cấp, lại có tác dụng nhân bản vào tổchức... chính là vào việc học tập! Điều đó càng đúng với những nhàquản trị doanh nghiệp - những doanh trí: tạo ra các giải pháp vàgiá trị mới trên nền tảng là tri thức, trụ cột là tính khoa học ápdụng trong muôn vàn thực tiễn kinh doanhWe travel throughout thematurity to create for themselves the superior capabilities innatesuperiority, even more than any privilege or luck ... it's based ontrue wisdom lifelong learning! Knowledge of such students is almostthe only thing not lost once we were in, more from the multiply,creating new opportunities, the possibilities forlife.     In the use of money, effort andtime the mind of man, worthy of the best, which means durable andhighly caste, the mirror effect on the organization ... is onlearning! That is as true for the corporate governance - thebusiness location: create solutions and new value isknowledge-based, scientific pillars are applied in numerousbusiness practices

App Information PTI online

eHubly Platform Show More...

Viet Nam App (Việt Nam App) 1.1.14 APK
Việt Nam App - http://www.gioithieuungdung.com/Vietnam App -http://www.gioithieuungdung.com/
FamiEdu - Ứng dụng cho Mẹ và Bé 1.0.29 APK
Chắc hẳn cũng có đôi lần bố mẹ có câu hỏi dạng như: - 'Trước đâyông bà mình nuôi con sao mà đơn giản thế, ăn còn chả có mà ăn, thếmà nhà nào ít cũng vài anh em, nhiều có khi cả chục. Mình bây giờcó 1 đứa thôi mà sao gian khổ thế, hết ăn sữa rồi ăn dặm, rồi sinhlý, bệnh lý, tâm lý, dinh dưỡng, giáo dục... bao nhiêu thứ cần phảitìm hiểu.' Nhưng muốn tìm hiểu được thông tin đúng và chuẩn cũngchẳng phải việc dễ, thông tin đang quá nhiều và tràn lan trên mạngdẫn đến tình trạng không biết đằng nào mà lần. Nhiều khi làm theocòn rước họa vào thân. Hiểu được nỗi lo đó của bố mẹ, FamiGroup đãtriển khai hệ thống ứng dụng di động FamiEdu, bao gồm những ứngdụng về các chủ đề như THAI GIÁO, ĂN DẶM, ẨM THỰC, DINH DƯỠNG, SỨCKHỎE, BỆNH LÝ CỦA BÉ. FamiEdu có tiền thân là các group rất chấtlượng trên Facebook của FamiGroup như: - Thai Giáo Từ Trái Tim(FamiEdu) chuyên về thai giáo - Ăn Dặm 3in1 (Ăn Dặm Từ Trái Tim)chuyên về ăn dặm - Con có Mẹ biết làm bánh (FamiEdu) chuyên về bánhcho bé - ... Những group này đều hiện có cộng đồng cực lớn. Và ứngdụng này viết ra để tổng hợp lại hết các kiến thức để cung cấp đếncho các bộ mẹ 1 cách hệ thống và khoa học nhất. Ứng dụng di độngFamiEdu này sẽ tổng hợp tất cả những kiến thức ĐÚNG và CHUẨN củacác CHUYÊN GIA trong lĩnh vực MẸ VÀ BÉ. Các bố mẹ sẽ tìm được 1nguồn thông tin ĐÁNG TIN CẬY một cách rất THUẬN TIỆN và TRỰC QUANthông qua chiếc điện thoại di động của mình. Bao gồm cả ứng dụngdạng file text, audio và video. - Không cần phải hỏi google làm gìcả - Không cần phải mở máy tính làm gì cả Chỉ cần tải ứng dụngFamiEdu, cả HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC, CHĂM SÓC SỨC KHỎEsẽ nằm trong tay bạn. HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Hãy cho mình 1 cơ hội đểtrải nghiệm cái thứ tuyệt vời này nhé các bạn! It must also have acouple of times parents have questions like this: - 'Before mygrandparents raise children but simply that, while she had no foodto eat, so that the house does less well confrere, much as a dozen.His now 1 kidding stars arduous Consequently, dairy and snack food,and physiology, pathology, psychology, nutrition, education ... howmany things need to learn. ' But want to learn the rightinformation and the preparation nor easy, is so much informationout there and rampant leading to not know that time anyway.Sometimes follow the procession left the body painting. Understandthe concerns that parents, FamiGroup deployed system mobileapplications FamiEdu, including applications on topics likeJudaism, food miles, FOOD, NUTRITION, HEALTH, MEDICAL TREATMENT OFBABY . FamiEdu precursor is the very quality group on FacebookFamiGroup as: - Conception Church From the Heart (FamiEdu)specializes in pregnant teachers - Eat Miles 3in1 (B Miles FromHeart) specializing in food miles - Did you know Mother baking(FamiEdu) specializes in gear for baby - ... But this group is verylarge community. And applications written to summarize all theknowledge to give to the mother one way and most scientific system.This mobile app will aggregate FamiEdu all TRUE and STANDARDknowledge of experts in the field of mother and baby. The parentswill find one source of information RELIABILITY a very convenientand intuitive via mobile phones around. Including applications astext files, audio and video. - No need to ask Google to do anything- No need to open the computer to do anything Just download theapplication FamiEdu, both SYSTEM TRAINING AND EDUCATION SERVICES,HEALTH CARE will lie in your hands. ALL FREE. Give yourself oneopportunity to experience this wonderful thing you nhé!
Yotadi - Cẩm nang du dịch bụi cho người Việt 1.0.4 APK
App thông tin hướng dẫn du lịch bụi chi tiết ở tất cả các nước trênthế giới. Nội dung được trình bày ngắn gọn, đầy đủ, giúp cho bất kỳai chưa có kinh nghiệm du lịch tự túc cũng đều có thể tự đi được dễdàng khi sử dụng app. Nội dung app có cả mẫu lịch trình gợi ý,hướng dẫn phương tiện di chuyển, khách sạn nên đặt, những điều cầnlưu ý, cách làm visa, nhập cảnh, cách sử dụng các phương tiện côngcộng, những địa điểm tham quan đẹp nhất, nên đi mùa nào đẹp nhất, …Tất cả những gì bạn cần để có 1 chuyến đi hoàn hảo và tiết kiệm.Nộidung của các hướng dẫn du lịch bụi trên app Yotadi được viết từYotadi và các blogger nổi tiếng tại Việt Nam.App informationbackpacking guide details all the countries in the world. Thecontent is presented in short, full, help to anyone who does nothave self-travel experience can also walk easily when using theapp.Contents app includes sample schedule hints, instructions fortransportation, hotels should put, things to note, how visas andentry, using public transport, places of visit the most beautiful,the most beautiful season should go ... Everything you need to getone perfect trip and save.The content of the travel guide app duston Yotadi written from Yotadi and popular bloggers in Vietnam.
NIK 1.0.5 APK
- Trực tiếp đào tạo và huấn luyện giúp cho những người tăng thunhập từ con số 0 trở thành 50 triệu đến 1 tỷ đồng một tháng.- Trongvòng 5 phút, bạn sẽ chỉ ra thiếu sót hoặc nhược điểm đang kìm hãmsự thành công của bạn cũng như doanh nghiệp của bạn.- Bạn khôngphải là diễn giả lên tinh thần. bạn đào tạo và huấn luyện để bạnkinh doanh và kiếm tiền trong thế giới thực, bất kể sản phẩm củabạn là gì .Dù không lên tinh thần nhưng tôi sẽ hướng dẫn để bạn cóngọn lửa ý chí luôn bùng cháy và điều quan trọng là “không bao giờbỏ cuộc” khi thất bại.- Khác với nhiều diễn giả hiện nay (ít kinhnghiệm thực tiễn và kiếm tiền từ việc dạy lại những kiến thức đượchọc từ nước ngoài), bạn nói những điều đã làm : Kiếm tiền từ việcxây dựng doanh nghiệp và đầu tư bất động sản.Theo bạn, một nhà đàotạo tốt nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú cũng như khảnăng truyền đạt dễ hiểu, đặc biệt phương pháp phải hết sức thựcdụng để dùng được ngay.- Hầu hết những người nghèo và thất bại bạnbiết đều là những người thường hay nói :“Tôi biết rồi”.Nếu bạn chưathành công, đó là do bạn còn chưa hiểu và chưa biết nhiều thứ,"Người nghèo thường cho là mình không có đủ tiền và thời gian để đihọc.Hay chính là vì không đi học nên không bao giờ có thêm tiền vàthời gian ??"- Direct training and coaching to help people increasetheir income from the numbers 0 becomes a 50 million to 1 billion amonth.- Within 5 minutes, you will point out deficiencies orweaknesses are hindering the success of you and your business.- Youare not the speakers up mentally. training and coaching you to yourbusiness and make money in the real world, no matter what yourproduct is.Although not to the spirit but I will guide you with thefire burning and will always be important, "never give up" whenfailures.- Unlike many current speaker (less practical experienceand earn money from teaching the knowledge learned from abroad),you say what has been done:Making money from the constructionbusiness and real estate investments.According to you, a goodtraining should be more rich practical experience and the abilityto communicate understandably, special methods have to be verypragmatic to use immediately.- Most of the poor and fail you arethose who used to say:"I know".If you do not succeed, it is becauseyou do not understand and do not know many things, "Poorpeople often claim to not have enough money and time to go toschool.Or do not attend school is because it never had more moneyand time ?? "
PDCA 1.0.6 APK
SỨ MỆNH CỦA PDCAĐối với khách hàngChia sẻ kiến thức và kinh nghiệmthành công cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống chutrình, quy trình bài bản ngay từ đầu. Giúp công ty chạy tự độngnhằm giải phóng lãnh đạo, hướng tới mục tiêu phát triển đa quốcgia, kiến tạo nền kinh tế phát triểnĐối với cán bộ nhân viênXâydựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhânvăn. Tạo điều kiện phát triển tài năng, nhân cách và có thu nhậpcao. Là niềm tự hào của công ty, gia đình và thế hệ kế cậnĐối vớixã hộiPhát triển tư duy toàn cầu hóa của doanh nhân, doanh nghiệpViệt. Cung nhau đóng góp vì một cộng đồng giàu, đẹp, văn minh, hiệnđại.GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA PDCAQuan điểm PDCABao gồm 10 quan điểm: làtiền đề, gốc rễ phát triển của giá trị cốt lõi PDCA:Phải có kếhoạch rõ ràng, có kế hoạch thì phải làm, phải kiểm tra, phải cảitiến và tiêu chuẩn hóa thành quy trìnhLàm hết việc chứ không làmhết giờ (Không hành chính, quy trình mục tiêu)Quan điểm về sự pháttriển (làm cho vạch ngắn hơn)Người tài là người làm được những việcmà người khác không dám làmCon người là nguồn lực đầu tư và là tàisản quý giá nhất của công tyThành quả là kiểm nghiệm của chânlýLuôn tôn trọng và học hỏi đối thủ cạnh tranh, những người khácTôntrọng và tuân thủ đúng theo pháp luậtBiến khách hàng thành ngườithân và được phục vụ khách hàng là niềm vui sướngQuan điểm về 4 win(Win – Win – Win – Win)GIÁ TRỊ CỐT LÕI.Giá trị cốt lõi của PDCA baogồm 3P, 3D, 3C và 3A3P: Thể hiện ý chí, tố chất cần có của ngườilãnh đạo: Phải có tâm, phải có tầm, phải có tín3D: Về các hoạt độnghàng ngày. Phạm vi là thể hiện trong doanh nghiệp: Đúng, đủ, đều3C:Thể hiện ra ngoài cho khách hàng thấy được, khi làm việc phải đápứng được những yêu cầu sau: Có trình độ, có tác phong, có tráchnhiệm3A: Thể hiện cách lập và chinh phục mục tiêu của PDCA: Ấp ủ,am hiểu, áp dụngPDCA MISSIONFor customersShare knowledge andsuccessful experience for businesses in the construction cyclesystems, processes all the outset. Helps companies runautomatically to free leaders, aims to develop multinational,tectonic economic developmentFor staffBuilding a professional workenvironment, dynamic, creative and humanities. Create conditions todevelop their talents, personality and high income. Is the pride ofthe company, the family and the Next GenerationForsocietyDeveloping minds of business globalization, Vietnameseenterprises. Supply together as a community to contribute rich,beautiful and civilized, modern.CORE VALUES OF PDCAPDCAviewsIncludes 10 views: the premise, the root development of corevalues ​​PDCA:Must have a clear plan, plans must be made, to test,to improve and standardize the processDo not do all the time (notadministrative, process goals)Views on the development (makingshorter lines)Talented people who do things that others do not dareto doPeople are the resources invested and the most valuable assetsof the companyAchievement is testing truthAlways respect and learnfrom competitors, othersRespect for and compliance with the lawTurncustomers into relatives and customer service is joyViews on 4 win(Win - Win - Win - Win)CORE VALUES.PDCA core values ​​include 3P,3D, 3C and 3A3P: Demonstrating the will, the qualities required ofthe leader: Must have the heart, must have a range, must havecredit3D: In terms of daily operations. Scope is shown in theenterprise: True enough, are3C: Demonstrating out for customers tosee, when work must meet the following requirements: qualified,have style and responsibility3A: Demonstrate how to set goals andconquest of PDCA: Cherished, knowledgeable, applicable
Fintech 1.0.5 APK
Fintech Group (FTG) tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vựcnghiên cứu & phát triển các sản phẩm Fintech, không ngừng đưara những phát minh và công nghệ đột phá ứng dụng khoa học kỹ thuậtvào giao dịch tài chính.Fintech Group (FTG) is proud to be thepioneer in the field of research & development of productsFintech, constantly making innovations and breakthroughtechnologies and application of science and technology in financialtransactions.
beegreen 1.0.2 APK
Được thành lập từ năm 2008, khởi đầu với hợp đồng thiết kế thi côngtoàn bộ cảnh quan dự án Đảo Kim Cương – Khu phức hợp hạng sang tạiQuận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Beegreen từng bước tạo dựng được uy tín vàvị thế của mình trên thị trường. Đến nay Beegreen đã được công nhậnlà thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực Thiết kế và Thi công Cảnhquan, Thiết kế và Hoàn thiện Nội thất.Bên cạnh việc gia tăng giátrị các dự án của khách hàng và đối tác thông qua các dịch vụ củamình, Beegreen cũng là nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp vớicác dự án có quy mô lớn tại các thành phố trọng điểm trên cảnước.GIÁ TRỊ CỐT LÕIGia tăng giá trị bất động sảnBeegreen không chỉcung ứng dịch vụ thiết kế và thi công, mục tiêu của chúng tôi làtạo nên những giá trị gia tăng cho khách hàng, từ việc mang đếnkhông gian sống và làm việc đầy cảm hứng, cho đến tối đa hiệu quảsinh lợi trên đồng vốn đầu tư.Cung ứng giải pháp toàn diệnBeegreencam kết trách nhiệm đối với chủ đầu tư, không chỉ ở giai đoạn đầutư và cả quá trình vận hành của dự án. Dich vụ của chúng tôi baogồm Thiết kế - Xây Dựng - Bảo Trì Bảo Dưỡng nhằm đảm bảo thành phẩmbàn giao luôn đạt chuẩn cao nhất.Hỗ trợ phát triển bền vữngBeegreenmong muốn được đồng hành cùng Chủ đầu tư không chỉ trong một hạngmục, hoặc một dự án đơn lẻ, mà như một đối tác chiến lược cùng nhauphát triển các chiến lược kinh doanh trong dài hạn và mang lại hiệuquả đầu tư vững bền.Established since 2008, beginning with theconstruction contract to design the entire landscaping projectDiamond Island - luxurious complex in District 2, HCMC. Ho ChiMinh, Beegreen gradually built its reputation and its position inthe market. Beegreen far has been recognized as the leading brandin the field of Design and Construction of Landscape, Design andFinishing Furniture.Besides the increase in the value of theprojects of our customers and partners through its services,Beegreen also an investor real estate professional projects largescale in the key cities on country.CORE VALUESIncrease the value ofreal estateBeegreen not only provide services to design andconstruction, the goal we are creating added value for ourcustomers, from bringing space to live and work inspirational,until maximum efficiency return on invested capital.Providingcomprehensive solutionsBeegreen committed liability for investors,not only in the investment phase and the operation of the project.Our services include Design - Construction - MaintenanceMaintenance to ensure the deliverables always achieve the higheststandards.Support sustainable developmentBeegreen desire toaccompany the investor not only in one category, or a singleproject, but as a strategic partner to jointly develop the businessstrategy in the long term and effective investment establish.
Inner Space 1.0.4 APK
Câu chuyện của Trung tâm Innerspace (làm giàu thế giới nội tâm) bắtđầu khi một chị Việt Kiều Hongkong về nước cùng cô Maureen, ngườiÚc, là giáo viên của chương trình Innerspace ở Hongkong. Khi đi,chị mang theo quyển sách Đôi cánh tâm hồn viết bằng tiếng Anh, sáchdo trung tâm ở Úc xuất bản. Nơi dừng chân của cả hai là LâmĐồng.Chị Việt Kiều ấy để quên quyển sách trong khách sạn. Thế rồi,như một sự tình cờ may mắn, nhiều năm sau, quyển sách lạc đến mộttiệm sách cũ ở Sài Gòn và nằm âm thầm ở đó. Chuẩn bị cho một điềukì diệu…Vào lúc ấy, có một người đàn ông ở Sài Gòn đang tổn thươngđến mức muốn tìm cách tự tử. Trong những giây phút vật lộn vớichính mình, anh ngẫu nhiên bước vào tiệm sách cũ ấy và tìm đúngquyển sách Đôi cánh tâm hồn.Từng trang sách, từng trang sách… nhưnhững que diêm bé nhỏ cùng góp lại, để cuối cùng thổi bùng lên ngọnlửa trong lòng anh, đốt cháy ý định từ bỏ cuộc sống và làm bừngsáng tâm hồn anh, khiến anh khao khát làm một điều có ích cho cuộcđời, cho con người và tri ân tác giả quyển sách.Thế là anh quyếtđịnh dịch quyển sách sang tiếng Việt, gởi đến NXB ghi trong sáchđồng thời hỏi xem trung tâm Innerspace có ở Việt Nam không. Rất bấtngờ khi nhận được lá thư và câu chuyện cảm động từ Việt Nam, mộtđất nước xa xôi, hệ thống trung tâm Innerspace cử người sang ViệtNam tìm hiểu về đất nước này.Người nhận sứ mệnh ấy là cô Anne.Nhưng cô xin visa sang Việt Nam đến lần thứ 3 mà vẫn không thànhcông. Không bỏ cuộc, Anne tiếp tục xin visa lần thứ 4. Và lần này,cánh cửa đến Việt Nam đã mở. Ở Việt Nam, cô làm biên tập viên chobáo Vietnam News và chia sẻ kiến thức của trung tâm cho các đồngnghiệp. Một đồng nghiệp của cô có quen với các bác sĩ. Và đó lànhững người đầu tiên biết đến chương trình này. Nhưng lúc đó, vẫnchưa đủ điều kiện để một trung tâm ra đời.Cô Anne có một người bạncùng học khoá đào tạo giáo viên là Trish Summerfield, người NewZealand. Lúc ấy, cô Trish vừa tốt nghiệp khoá đào tạo và được yêucầu đến một nước Châu Á. Anne gợi ý với Trish về Việt Nam. Và Trishchọn Việt Nam với ý nghĩ sẽ ở đây vài tháng.Nơi đầu tiên cô TrishSummerfield đến là những trại cai nghiện. Có những giọt nước mắtcủa học viên rơi xuống cho giây phút nhận ra con người đích thựccủa chính mình, giây phút bước ngoặt và hoàn toàn biến đổi cuộcđời; có cả những giọt nước mắt của người thân học viên, giọt nướcmắt hạnh phúc đến ngỡ ngàng sau những đau đớn và tuyệt vọng…Nhữngđiều ấy níu giữ bước chân Trish Summerfield. Cô ấy từng muốn ở đâyvài tháng. Và giờ cô ấy đã ở lại Việt Nam 15 năm.Tự mình thuê chỗđể chia sẻ về chương trình này, tự mình đứng lớp, Trish Summerfiledlàm tất cả mọi việc trong những ngày đầu tiên ở Việt Nam. Rồi họcviên thứ nhất, học viên thứ hai,… bắt đầu đến… Cô tìm được ngườibạn tâm giao, cô Phạm Thị Sen, cùng cô chia sẻ ước mơ về việc xâydựng một trung tâm Innerspace - Làm giàu thế giới nội tâm. Từ nhữnghọc viên ít ỏi ban đầu và những mặt bằng thuê tạm, hiện trung tâmcó khoảng 100 học viên thường xuyên và hàng trăm học viên đến vớicác khoá học, hàng ngàn người xem chương trình trên truyền hình.Một học viên sau khi nhận được nhiều lợi ích từ chương trình vàmuốn người khác cũng nhận được thật nhiều lợi ích như vậy đã chomượn toà nhà lâu dài để trung tâm có nơi hoạt động.Và viết lại cuộcđời mình…Chàng sinh viên ấy nhận ra những giá trị và sức mạnh bêntrong mình, chấp nhận những gì đã xảy ra, bao dung cho chính mình,bao dung cho cuộc đời. Những suy nghĩ chắp cánh cho khả năng sángtạo. Bạn chọn những trái tim làm đề tài cho công trình tốt nghiệp.Đó là những trái tim rực rỡ sắc màu, những trái tim mở rộng và traođi…Nhiều người đã đến trung tâm để rồi nhiều trang đời được viếtlại với màu mực tươi mới và đóng góp mồ hôi, tài chính, khả năng,hay chỉ đơn sơ là những nụ cười. Tất cả cùng làm nên một nơi tựanhư vốc nước trong mát hay bóng râm che chở, bình an giữa nhữngngày hè rát nắng.Tale of Centre Innerspace (enriched inner world)begins when a sister overseas Vietnamese return home with herHongkong Maureen, Australians, a teacher of the program Innerspacein Hongkong. When she brought the book Wings in English hearts,because the center of publishing in Australia. Home-away-from boththe Lam Dong.Overseas Vietnamese to forget she was in the hotelbook. Then, like a lucky coincidence, many years later, the book toa bookstore located in the former Saigon and lies there silently.Preparing for a miracle ...At that time, there was a man in Saigonwas hurt to the point of attempting suicide. In those moments ofstruggle with himself, he randomly walked into her old book storesand find the right book Wings soul.Each book, each page of the book... as little matchstick contribute again, to finally ignited thefire in his heart, burned intention of giving life and brighten mysoul, makes me yearn do something useful for life, for human andauthor of gratitude.So he decided to translate the book intoVietnamese, sent to the publisher record in the book and asked ifthe center is not available in Vietnam Innerspace. Very surprisedto receive the letter and touching stories from Vietnam, a countryfar away, central system Innerspace appoint to Vietnam to learnabout this country.The recipient of her mission was Anne. But hervisa to Vietnam to 3rd but still failed. Do not give up, continueto apply for a visa Anne 4th And this time, the door to Vietnamopened. In Vietnam, she worked as an editor for Vietnam News andshare knowledge hub for colleagues. One of her colleagues familiarwith the doctors. And that was the first person known to thisprogram. But then, still not eligible for a birth center.She had afriend Anne and teacher training course is Trish Summerfield, NewZealand. At the time, she just graduated Trish training and arerequired to an Asian country. Anne suggests to Trish about Vietnam.And Trish choose Vietnam with the thought in the last fewmonths.Trish Summerfield first place to be rehab. There were tearsof students falling for a moment to realize true human beingsthemselves, turning moment and completely change his life; with allthe tears of family practitioners, tears of happiness to surpriseafter the pain and despair ...Things that hold Trish Summerfieldfootsteps. She had wanted to in the last few months. And now shehas to stay in Vietnam for 15 years.Rent space on their own toshare about this program, the classroom itself, Trish Summerfileddo all the work in the first days in Vietnam. Then the firststudents, trainees second ... ... She started to find a soul mate,Pham Thi Sen, she shared the same dream of building a centerInnerspace - Get rich inner world . From the meager initialtrainees and temporary ground rent, the center currently has about100 regular students and hundreds of students to the course,thousands of people watching the show on television. A practitionerafter receiving many benefits from the program and want others toalso get plenty of such benefits has lent to building long-termcenters where activities.And rewrite his life ...He had noticedthat students values ​​and their inner strength, accept what hashappened, tolerance for oneself, tolerance for life. Thoughts wingfor creativity. You choose the topics for the heart to do graduatework. It is the colorful heart, the heart expanded and given away...Many people came to the center for life and many pages arerewritten with fresh ink and contribute sweat, financing, ability,or just simple as a smile. All together makes a place like scoopingwater in the cool shade or shelter, peace between Honduras sunnysummer days.
Loading...