2.58 / November 22, 2017
(3.7/5) (91)
Loading...

Description

Putni Anđeo – Za vrijeme vožnje više niste sami! Aplikacija kojapretvara Vaš pametan telefon u alat koji spašava živote vozačima iputnicima.Putni Anđeo je mobilna aplikacija za pametne telefonekoja Vas prati dok vozite automobil te na temelju promjene brzine,buke u vozilu i drugih parametara, detektira prometnu nezgodu isamostalno šalje poziv dežurnom kontakt centru ORYX Asistencijekoji je aktivan 24 sata dnevno cijele godine. Nakon detektiraneprometne nezgode centar šalje poziv hitnim službama dajući im svepotrebne informacije kako bi Vam pomogli. Putni Anđeo prateći Vašeputovanje Vas upozorava, u slučaju duže vožnje bez odmora,glasovnom i vizualnom porukom da predugo vozite.Osim brige o Vašemstanju za vrijeme vožnje, Putni Anđeo nudi mogućnost prikazaglasnoće/buke u vozilu, statusa povezanosti s Internetom, vremenskiprikaz trajanja putovanja i još mnogo toga, a sve doznajte krozsamo jedan klik do instalacije! Uz Putnog Anđela manje će sebrinuti i Vaši bližnji. Vožnju možete podijeliti s osobom po svomizboru, a Vaše putovanje ona može pratiti i na digitalnoj kartiputem e-mail-a ili putem SMS-a.Za vijesti i nadogradnje pratite nasna:Facebook – https://www.facebook.com/oryxasistencija/Twitter –http://www.twitter.com/oryxgrupaLinkedIN –https://www.linkedin.com/company/oryx-grupaGoogle -https://plus.google.com/+ORYXAsistencijaSesveteYoutube-https://www.youtube.com/user/oryxgrupaWeb –http://www.putniandeo.hrWeb -http://www.oryx-asistencija.hr/ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Zavrijeme vožnje Putni anđeo kao i sve druge aplikacije koje koristeGPS predstavlja dodatno opterećenje za bateriju Vašeg mobitela. Dokaplikacija „čeka“ vožnju u pozadini potrošnja baterija jezanemariva.Travel Angel - When driving you are notalone! Application that turns your smart phone into a toolthat saves lives drivers and passengers.Travel Angel's mobileapplication for smart phones that accompanies you while driving,and on the basis of changes in the speed, the noise in the vehicleand other parameters, detects the accident and sends its own callduty contact center ORYX Assistance that is active 24 hours a dayall year round. Once detected traffic accident center sends a callto emergency services by giving them all the necessary informationto help you. Travel Angel of your journey will warn you, incase of a long journey without rest, voice and visual message thattoo vozite.Osim concerns about your condition while driving, TravelAngel offers the ability to display the volume / noise in thevehicle, the status of the connection to the Internet, Gantt theduration of the trip and more, all find out through just one clickto install! With the Movement Angels less will care and yourneighbor. Drive you can share with the person of your choice, andyour trip it can be traced and the digital map via e-mail orSMS.For news and updates follow us on:Facebook -https://www.facebook.com/oryxasistencija/Twitter -http://www.twitter.com/oryxgrupaLinkedIN -https://www.linkedin.com/company/oryx-grupaGoogle -https://plus.google.com/+ORYXAsistencijaSesveteYouTube-https://www.youtube.com/user/oryxgrupaWeb -http://www.putniandeo.hrWeb -http://www.oryx-asistencija.hr/DISCLAIMER:While driving TravelAngel and all other applications that use GPS adds an additionalburden to the battery of your cell phone. While applications"waiting" ride in the back battery consumption is negligible.

App Information Putni Anđeo

ORYX Grupa d.o.o. Show More...

Putni Anđeo 2.58 APK
Putni Anđeo – Za vrijeme vožnje više niste sami! Aplikacija kojapretvara Vaš pametan telefon u alat koji spašava živote vozačima iputnicima.Putni Anđeo je mobilna aplikacija za pametne telefonekoja Vas prati dok vozite automobil te na temelju promjene brzine,buke u vozilu i drugih parametara, detektira prometnu nezgodu isamostalno šalje poziv dežurnom kontakt centru ORYX Asistencijekoji je aktivan 24 sata dnevno cijele godine. Nakon detektiraneprometne nezgode centar šalje poziv hitnim službama dajući im svepotrebne informacije kako bi Vam pomogli. Putni Anđeo prateći Vašeputovanje Vas upozorava, u slučaju duže vožnje bez odmora,glasovnom i vizualnom porukom da predugo vozite.Osim brige o Vašemstanju za vrijeme vožnje, Putni Anđeo nudi mogućnost prikazaglasnoće/buke u vozilu, statusa povezanosti s Internetom, vremenskiprikaz trajanja putovanja i još mnogo toga, a sve doznajte krozsamo jedan klik do instalacije! Uz Putnog Anđela manje će sebrinuti i Vaši bližnji. Vožnju možete podijeliti s osobom po svomizboru, a Vaše putovanje ona može pratiti i na digitalnoj kartiputem e-mail-a ili putem SMS-a.Za vijesti i nadogradnje pratite nasna:Facebook – https://www.facebook.com/oryxasistencija/Twitter –http://www.twitter.com/oryxgrupaLinkedIN –https://www.linkedin.com/company/oryx-grupaGoogle -https://plus.google.com/+ORYXAsistencijaSesveteYoutube-https://www.youtube.com/user/oryxgrupaWeb –http://www.putniandeo.hrWeb -http://www.oryx-asistencija.hr/ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Zavrijeme vožnje Putni anđeo kao i sve druge aplikacije koje koristeGPS predstavlja dodatno opterećenje za bateriju Vašeg mobitela. Dokaplikacija „čeka“ vožnju u pozadini potrošnja baterija jezanemariva.Travel Angel - When driving you are notalone! Application that turns your smart phone into a toolthat saves lives drivers and passengers.Travel Angel's mobileapplication for smart phones that accompanies you while driving,and on the basis of changes in the speed, the noise in the vehicleand other parameters, detects the accident and sends its own callduty contact center ORYX Assistance that is active 24 hours a dayall year round. Once detected traffic accident center sends a callto emergency services by giving them all the necessary informationto help you. Travel Angel of your journey will warn you, incase of a long journey without rest, voice and visual message thattoo vozite.Osim concerns about your condition while driving, TravelAngel offers the ability to display the volume / noise in thevehicle, the status of the connection to the Internet, Gantt theduration of the trip and more, all find out through just one clickto install! With the Movement Angels less will care and yourneighbor. Drive you can share with the person of your choice, andyour trip it can be traced and the digital map via e-mail orSMS.For news and updates follow us on:Facebook -https://www.facebook.com/oryxasistencija/Twitter -http://www.twitter.com/oryxgrupaLinkedIN -https://www.linkedin.com/company/oryx-grupaGoogle -https://plus.google.com/+ORYXAsistencijaSesveteYouTube-https://www.youtube.com/user/oryxgrupaWeb -http://www.putniandeo.hrWeb -http://www.oryx-asistencija.hr/DISCLAIMER:While driving TravelAngel and all other applications that use GPS adds an additionalburden to the battery of your cell phone. While applications"waiting" ride in the back battery consumption is negligible.
Loading...