1.1 / May 5, 2014
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

Sliding puzzle game.
Race Against Time.
Challenge with friend's scores.
Improve your brain power.

App Information Puzzle RAT

 • App Name
  Puzzle RAT
 • Package Name
  com.digitally.slidepuzzle
 • Updated
  May 5, 2014
 • File Size
  1.6M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Digit-Dev
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Digit-Dev Show More...

Puzzle RAT 1.1 APK
Digit-Dev
Sliding puzzle game.Race Against Time.Challenge with friend's scores.Improve your brain power.
Eng-Tur Kelime Bilgisi Testi 1.2 APK
Digit-Dev
Çevrimdışı İngilizce- Türkçe Sözlükİngilizce Kelime Bilgisi Testi ve Eğitimi (Vocabulary)YDS-KPDS-ÜDS İngilizce test sınavlarına hazırlık için güzel bireğitim programıHem eğlenip, öğrenirken, aynı zamanda skorunuzu yazarak kendinizleve diğer kullanıcılar ile yarışın.Kılavuz:İngilizce-Türkçe Sözlük offline yani çevrimdışı çalışır.Bilinmeyen, yanlış cevaplanan kelimeler, "Unknown Words" ekranıaltında kaydedilmekte, bu şekilde sadece bilemediğiniz kelimeleriezberleyebilirsiniz. Aynı ekranda, ezberlediğiniz kelimelerinüzerinde basılı tutarak silebilirsiniz.Vocabulary Test ekranında, aynı anda birden fazla cevap tıklanmasıskora ceza olarak yansıyacaktır.İyi eğlenceler.Online English to TurkishDictionaryEnglish Vocabulary Test and Training (Vocabulary)A good training program in preparation for the YDS-KPDS-UDS Englishtest examAnd have fun, while learning at the same time compete with yourselfand other users typing your score.Guide:English-Turkish dictionary offline that works offline.Unknown, incorrectly answered the words "Unknown Words" arerecorded under the screen, so that only you can memorize the wordsyou know. On the same screen, you can delete, hold down on thewords you memorize.Vocabulary Test screen at the same time will be reflected in thepenalty Clicking score more than one answer.Good luck.
Türkçe-Kırgızca Sözlük 2.0.1 APK
Digit-Dev
Anlamını bilmediğiniz kelimeleri Türkçe'den Kırgızca'ya,Kırgızca'dan Türkçe'ye çevirebilen sözlük uygulamasıİçerik : SözlükBölümü (Güncellendi)--------------- - Aranılan kelime sözlüktebulunamazsa bile, benzer kelimelerin getirilmesi sağlandı. Buşekilde yazım yanlışlarından kaynaklanan sorunlar giderilmiş oldu.- Kelimenin karşı dildeki anlamına uzun basıldığında, kelimeninpanoya kopyalanması sağlandı. Kelime Bilgisi Testi(Yeni!)--------------- - 1 dakikalık kelime testi eklendi. Her soruiçin 10 saniye süremiz var, yanlış yapıp daha fazla puankaybetmektense, aşağıdaki "Geç" butonuna tıklayarak, bilemediğinizsoruları atlayabilirsiniz. - Sorulara aynı anda 4 şıkkı birdenişaretleyenlere negatif yönde puan cezası var. (Daha hızlı puanınızdüşecektir.) - Bir soruya, ne kadar hızlı cevap verirseniz, o kadarpuanınız daha fazla artacaktır. - Cevaplandıramadığınız kelimelerneler diye merak ederseniz, "Bilinmeyen Kelimeler" Bölümünde takipedebilirsiniz. Bilinmeyen Kelimeler (Yeni!)--------------- - KelimeBilgisi Testinde bilemediğiniz kelimeleri, buradaki havuzaatıyoruz. Dolayısıyla, bu ekranda iken "Kelime Testi Yap" adokunarak, tüm kelimelerinizi ezberleyebilirsiniz. - Ezberlediginizkelimeleri, test yapmadan üzerine basılı tutarak da silebilirsiniz.Skorlar (Yeni!)--------------- - Kelime Testindeki aldığınızpuanlar ile, hem kendiniz hem de diğer kullanıcılar ileyarışın.Turkish words you do not know the meaning of the Kirghiz,the Kyrgyz dictionary application that can be translated intoTurkishcontent:Glossary Section (Updated)--------------- -even if we look not found in the word dictionary, it provided theintroduction of similar words. In this way, the spelling has beencorrected problems arising from wrong. - Long press on themeaning of the tongue against the word, the word was allowed to becopied to the clipboard.  Vocabulary Test(New!)--------------- - 1 minute word test added. We have 10seconds for each question, whether wrong than to lose more points,following the "Late" by clicking the button, you can skip questionsyou do not know. - those who mark more than one case at thesame time to question 4 in the negative direction are penalized.(The faster your score will drop.) - One question, how muchyou give quick answers, so that your points will increasemore. - If he'll wonder what words can not Answered, "UnknownWords" can be followed at the Department. Unknown Words(New!)--------------- - Vocabulary Test in words that youknow, where we throw in the pool. Thus, while it displays "MakeVocabulary Test" touching, you can memorize all the words. -Ezberledig your words, you can delete it by pressing and holding onwithout testing. Scores (New!)--------------- - Text ofpoints you get in Test yourself and compete with other users.
Loading...