1.0.2 / June 25, 2015
(4.6/5) (15)
Loading...

Description

Ứng dụng sẽ giúp người dùng thực hiện các việc sau:- Thanh toán hóađơn ĐTDĐ trả sau cua tất cả nhà mạng ở Việt Nam, - Nàp tiền choĐTDĐ trả trước tất cả nhà mạng ở Việt Nam, - Mua thẻ cào của tất cảnhà mạng ở Việt Nam, - Nạp tiền và Mua thẻ Game của nhiều nhà cungcấp như VTC, VinaGame ,FPT, Net2E, AsiaSoft, SOFTNYX ...- Nạp tiềncho acount Facebook, Skype.Đặc biệt khi người dùng sử dụng app đểthực hiện các thanh toán bên trên, sẽ được chúng tôi hỗ trợ với mứcchiết khấu vô cùng hấp dẫn.Đăc biệt hơn nữa việc nạp tiền onlinecho đtdđ sẽ áp dụng tất cả khuyến mại mà nhà mạng áp dung đối vớinạp thẻ.Chúng tôi liên kết với NganLuong.vn (một trang thanh toánuy tính nhất Việt Nam) hỗ trợ và cung cấp nhiều hình thức thanhtoán nhu bên dưới, giúp cho việc mua thẻ và nạp tiền một cách dễdàng:- Ví NganLuong- Visa/MatsterCard- Internet Banking- Thẻ ATMVới các hình thức hỗ trợ thanh toán từ ngânlương, se giúp cho ngườidùng dễ dàng sử dụng dịch vụ của ứng dung.App Hỗ trợ cho cảsmartphone và máy tính bản (tablet)Chúng tôi cảm ơn khi các bạn đãsử dụng App này.Thank you.The application will help the user toperform the following tasks:- Billing postpaid mobile phones of alloperators in Vietnam,- Recharge for prepaid mobile phone operatorsall in Vietnam,- Buy scratch cards of all operators in Vietnam,-Deposit and Purchasing Card Game of many suppliers as VTC,VinaGames, FPT, Net2E, AsiaSoft, SOFTNYX ...- Recharge for Facebookacount, Skype.Especially when users use the app to perform theabove payment, we will be supported with an attractivediscount.Specifically further recharge đtdđ apply online for allpromotional carrier applies to recharge.We associate withNganLuong.vn (a payment page most prestigious Vietnam) support andprovide many forms of payment needs below, making cards andrecharge easily:- For NganLuong- Visa / MatsterCard- InternetBanking- ATMWith other forms of payment support from nganluong,will enable users to easily use the services of the content.Appsupport for both the smartphone and computer (tablet)We thank youfor use when this App.Thank you.

App Information Pymo-Mobile Online

 • App Name
  Pymo-Mobile Online
 • Package Name
  pymolib.pymo
 • Updated
  June 25, 2015
 • File Size
  403k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Start up Group
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Personalization
 • Developer
 • Google Play Link

Start up Group Show More...

Pymo- Ai cũng có thể viết sách 1.0.4 APK
Pymo là store lưu trữ ebooks, nơi bán, share, và hổ trợ đưa sáchcủa các tác giả lên kho Pymo, với các thể loại đa dạng phong phúnhư: phát triển bản thân, quản trị kinh doanh, cuộc sống, văn học,sách thiếu nhi, truyện ngắn ...ĐIỂM NỘI BẬT:- Pymo sử dụng côngnghệ chống copy tiên tiến nhất, nên Pymo đảm bảo bảo vệ bản quyềncủa các tác giả tốt nhất.- Hỗ trợ 2 ngôn ngữ Việt - Anh- Có nhiềuebook Miễn phí.- Nội dung ebook được cập nhật hàng ngày.- Pymo bánebooks linh động và hỗ trợ nhiều cách thanh toán đa dạng như: thẻcào điện thoại, thẻ ATM(internet banking), Ngânlượng.vn.- Đối vớiTác giả, Người Viết: Dễ dàng đưa các tác phẩm tới đông đảo độc giảtrên Pymo hoàn toàn miễn phí.Pymo is stored ebooks store, where tosell, share, and support given by the author to the book warehousePymo, with the kind of diversity such as personal development,business management, life, literature , children's books, shortstories ...Highlights:- Pymo using the most advanced copyprotection technology, so Pymo ensure copyright protection of theauthor of the best.- Supports two languages ​​Vietnam - English-There are many ebook Free.- Content is updated daily visitors.-Pymo sell ebooks flexible and supports various payment options suchas phone scratch cards, ATM cards (internet banking),Nganluong.vn.- For the author, who writes: Easily work to a largeaudience on Pymo completely free.
Pymo-Mobile Online 1.0.2 APK
Ứng dụng sẽ giúp người dùng thực hiện các việc sau:- Thanh toán hóađơn ĐTDĐ trả sau cua tất cả nhà mạng ở Việt Nam, - Nàp tiền choĐTDĐ trả trước tất cả nhà mạng ở Việt Nam, - Mua thẻ cào của tất cảnhà mạng ở Việt Nam, - Nạp tiền và Mua thẻ Game của nhiều nhà cungcấp như VTC, VinaGame ,FPT, Net2E, AsiaSoft, SOFTNYX ...- Nạp tiềncho acount Facebook, Skype.Đặc biệt khi người dùng sử dụng app đểthực hiện các thanh toán bên trên, sẽ được chúng tôi hỗ trợ với mứcchiết khấu vô cùng hấp dẫn.Đăc biệt hơn nữa việc nạp tiền onlinecho đtdđ sẽ áp dụng tất cả khuyến mại mà nhà mạng áp dung đối vớinạp thẻ.Chúng tôi liên kết với NganLuong.vn (một trang thanh toánuy tính nhất Việt Nam) hỗ trợ và cung cấp nhiều hình thức thanhtoán nhu bên dưới, giúp cho việc mua thẻ và nạp tiền một cách dễdàng:- Ví NganLuong- Visa/MatsterCard- Internet Banking- Thẻ ATMVới các hình thức hỗ trợ thanh toán từ ngânlương, se giúp cho ngườidùng dễ dàng sử dụng dịch vụ của ứng dung.App Hỗ trợ cho cảsmartphone và máy tính bản (tablet)Chúng tôi cảm ơn khi các bạn đãsử dụng App này.Thank you.The application will help the user toperform the following tasks:- Billing postpaid mobile phones of alloperators in Vietnam,- Recharge for prepaid mobile phone operatorsall in Vietnam,- Buy scratch cards of all operators in Vietnam,-Deposit and Purchasing Card Game of many suppliers as VTC,VinaGames, FPT, Net2E, AsiaSoft, SOFTNYX ...- Recharge for Facebookacount, Skype.Especially when users use the app to perform theabove payment, we will be supported with an attractivediscount.Specifically further recharge đtdđ apply online for allpromotional carrier applies to recharge.We associate withNganLuong.vn (a payment page most prestigious Vietnam) support andprovide many forms of payment needs below, making cards andrecharge easily:- For NganLuong- Visa / MatsterCard- InternetBanking- ATMWith other forms of payment support from nganluong,will enable users to easily use the services of the content.Appsupport for both the smartphone and computer (tablet)We thank youfor use when this App.Thank you.
Loading...