1.0 / May 5, 2015
(4.5/5) (1)

Description

De Qframe Quiz wordt georganiseerd door Qframe NV, Veldkant 33a,2550 Kontich.De quiz vindt plaats op 12 en 13 mei 2015, op deTechorama 2015 developer conference op volgend adres: UtopolisMechelen, Spuibeekstraat 5, 2800 Mechelen.Deelname is alleenmogelijk via de Qframe Quiz app. Deelnemen kan vanaf 12 mei 2015tot en met 13 mei 2015. Voor of na die periode is deelname nietmogelijk, zelfs indien de app toegang tot de quiz verleent. Dedeelnemer moet zich registreren op 12 of 13 mei en ook aanwezigzijn op de Techorama 2015 conferentie. Enkel onder die voorwaardenmaakt de deelnemer kans op een prijs.De app is beschikbaar vooriPhone, Android en Windows PhoneThe Qframe Quiz organized by QframeNV Veldkant 33a, 2550 Kontich.The quiz will take place on 12 and 13May 2015 on the Techorama 2015 developer conference at: UtopolisMechelen, Spui Beekstraat 5, 2800 Mechelen.Participation is onlypossible via the Qframe Quiz app. You can participate from 12 May2015 until 13 May 2015. Before or after that period, participationis not possible, even if the app provides access to the quiz. Theparticipant must register on 12 or 13 May and also attend theTechorama 2015 conference. Only under these conditions theparticipant could win a prize.The app is available for iPhone,Android and Windows Phone

App Information Qframe Quiz

Qframe NV Show More...
Qframe Quiz 1.0 APK
Qframe NV
De Qframe Quiz wordt georganiseerd door Qframe NV, Veldkant 33a,2550 Kontich.De quiz vindt plaats op 12 en 13 mei 2015, op deTechorama 2015 developer conference op volgend adres: UtopolisMechelen, Spuibeekstraat 5, 2800 Mechelen.Deelname is alleenmogelijk via de Qframe Quiz app. Deelnemen kan vanaf 12 mei 2015tot en met 13 mei 2015. Voor of na die periode is deelname nietmogelijk, zelfs indien de app toegang tot de quiz verleent. Dedeelnemer moet zich registreren op 12 of 13 mei en ook aanwezigzijn op de Techorama 2015 conferentie. Enkel onder die voorwaardenmaakt de deelnemer kans op een prijs.De app is beschikbaar vooriPhone, Android en Windows PhoneThe Qframe Quiz organized by QframeNV Veldkant 33a, 2550 Kontich.The quiz will take place on 12 and 13May 2015 on the Techorama 2015 developer conference at: UtopolisMechelen, Spui Beekstraat 5, 2800 Mechelen.Participation is onlypossible via the Qframe Quiz app. You can participate from 12 May2015 until 13 May 2015. Before or after that period, participationis not possible, even if the app provides access to the quiz. Theparticipant must register on 12 or 13 May and also attend theTechorama 2015 conference. Only under these conditions theparticipant could win a prize.The app is available for iPhone,Android and Windows Phone
Loading...