2.3 / December 10, 2014
(4.4/5) (5)
Loading...

Description

Psychotest „Jakim typem finansowymjesteś”pozwoli Ci poznać Twoją osobowość finansową! Poudzieleniuodpowiedzi na kilkanaście pytań dotyczących Twoichnawykówfinansowych, dowiesz się jaka jest Twoja finansowa naturaoraz nadczym powinieneś pracować. Podpowiemy także jaki produkt BIKbędziedla Ciebie odpowiedni. Dobrej zabawy! :)
Quiz "What typeoffinancial're" will allow you to know your financialpersonality!After answering several questions about your financialhabits, youwill learn what your financial life and on what shouldwork. Wewill suggest what product also BIK will be right for you.Have fun!:)

App Information Quiz finansowy

Biuro Podróży Reklamy Show More...

OBI 1.1.1 APK
Zapoznaj się z aktualną ofertą OBI.OBI to sieć nowoczesnych marketów budowlano-ogrodowych.Oferujemykilkadziesiąt tysięcy artykułów, które mogą być pomocneprzybudowie, remoncie oraz aranżacji domu i ogrodu, atakżeprofesjonalne doradztwo i różnorodne inspiracje. MarketyOBIpomagają Klientom w realizacji marzeń o wybudowaniu iurządzeniudomu, rozumianego nie tylko jako cztery ściany, alerównieżrodzina, bezpieczeństwo i wygoda.Zapraszamy do naszych marketów!W aplikacji OBI możemy:- Przewracać strony za pomocą gestów ‘swipe’.- Poruszać się po publikacji za pomocą prostej iintuicyjnejnawigacji, szybko przybliżać i oddalać strony.- Poruszać się między stronami za pomocą poręcznegonawigatoraminiaturek.- Przeszukiwać szybko całą publikację wpisując słowa klucze wpoluwyszukiwania.- Przyjrzeć się produktom: dotknij symbolu ‘o’, by zobaczyćzdjęcie,podstawowe informacje oraz cenę i numer OBIproduktu.- Zlokalizować sklep: Znajdź sklep OBI, który jestnajbliżejCiebie!- Poznać listę dostępnych usług OBI i sprawdzić, w którychmarketachOBI można z nich skorzystać.Check out thecurrentoffer of OBI.OBI is a network of modern construction and garden stores.Weoffer tens of thousands of articles that may be helpful intheconstruction, renovation and interior house and garden, as wellasprofessional advice and a variety of inspirations. Stores OBIhelpclients realize the dream of home construction anddevice,understood not only as the four walls, but also family,safety andconvenience.Welcome to our stores!The OBI applications can:- Turn over the page using gestures 'swipe'.- Navigate through publications using a simple andintuitivenavigation, quick zoom in and out side.- Move between pages by using the handy thumbnail navigator.- Search the entire publication quickly by entering key words inthesearch box.- Take a look at the products: Touch the symbol 'o' to seethepicture, basic information and the price and number ofOBIproduct.- Locate a Store: Store OBI, which is closest to you!- Get to know the list of available services and check OBI,OBIstores where you can benefit from them.
Quiz finansowy 2.3 APK
Psychotest „Jakim typem finansowymjesteś”pozwoli Ci poznać Twoją osobowość finansową! Poudzieleniuodpowiedzi na kilkanaście pytań dotyczących Twoichnawykówfinansowych, dowiesz się jaka jest Twoja finansowa naturaoraz nadczym powinieneś pracować. Podpowiemy także jaki produkt BIKbędziedla Ciebie odpowiedni. Dobrej zabawy! :)Quiz "What typeoffinancial're" will allow you to know your financialpersonality!After answering several questions about your financialhabits, youwill learn what your financial life and on what shouldwork. Wewill suggest what product also BIK will be right for you.Have fun!:)
Loading...