5.3.6 / July 7, 2020
(2.9/5) (2,295)

Description

Välkommen till Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning somvarit ständigt aktuell sedan 1864 och i dag är viktigare ännågonsin. DN:s prisbelönta skribenter och fotografer arbetar medoch för den oberoende journalistiken och rapporterar frånhändelsernas centrum i hela världen. I analyser, debatter och påledarsidorna granskar vi samtidens mest brännande ämnen. DagensNyheter bevakar och belyser inom politik, kultur, näringsliv, sportoch ekonomi. I intervjuer, essäer och i krönikeform berättar vi omdagens mest intressanta personer och angelägna tendenser. Du tardel av de avgörande historierna om vår tid och blir uppdaterad omde senaste nyheterna. I DN-appen kan du följa dinafavoritskribenter och bevaka de ämnen som intresserar dig mest.Dessa samlas under fliken "Följer". Dessutom kan du lyssna påinlästa reportage med ljudbokskvalitet, särskilt utvalda av våraredaktörer. Du hittar de inlästa reportagen via "Lyssna" i menynlängst ner på skärmen. Önskar du läsa papperstidningen i digitaltformat i din smartphone eller surfplatta gör du det i appen e-DN.

App Information Dagens Nyheter

 • App Name
  Dagens Nyheter
 • Package Name
  com.mastercomlimited.racethetraffic
 • Updated
  July 7, 2020
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  5.3.6
 • Developer
  Dagens Nyheter
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Gjörwellsgatan 30 105 15 Stockholm
 • Google Play Link

Dagens Nyheter Version History

Select Dagens Nyheter Version :
 • 1.4.3 (614010403)
 • 1.2.3 (214010203)
 • 1.0.21 (21202)
 • 1.0.21 (21202)
 • 1.0.21 (21201)
 • 1.0.21 (21102)
 • Dagens Nyheter 1.4.3 APK File

  Publish Date: 2019 /12/9
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 46.7 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: eae7e14a223547ef9e023da95273ca2fdbca08fa
  APK Signature: b249e221e714a411672d856f37b2e871c7c9cf13
 • Dagens Nyheter 1.2.3 APK File

  Publish Date: 2019 /7/3
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 28.9 MB
  Tested on: Android 8.0 (Oreo, API: 26)
  File Sha1: 128fe8ebf91e631b07d13a5eba2069ed2a1ba9b7
  APK Signature: b249e221e714a411672d856f37b2e871c7c9cf13
 • Dagens Nyheter 1.0.21 APK File

  Publish Date: 2016 /4/7
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 18.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 1bdf0d2796ff5544210da61778de1657b79412ba
  APK Signature: b249e221e714a411672d856f37b2e871c7c9cf13
 • Dagens Nyheter 1.0.21 APK File

  Publish Date: 2017 /3/19
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 18.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 1bdf0d2796ff5544210da61778de1657b79412ba
  APK Signature: b249e221e714a411672d856f37b2e871c7c9cf13
 • Dagens Nyheter 1.0.21 APK File

  Publish Date: 2016 /1/8
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 19.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 3d65962209f12522ccf8a43a4fc61f337505fef4
  APK Signature: b249e221e714a411672d856f37b2e871c7c9cf13
 • Dagens Nyheter 1.0.21 APK File

  Publish Date: 2017 /2/5
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 18.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 4ce897c8ae7672462090aa5317b1f7b6e35167b4
  APK Signature: b249e221e714a411672d856f37b2e871c7c9cf13
Dagens Nyheter Show More...
Dagens Nyheter 5.3.6 APK
Välkommen till Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning somvarit ständigt aktuell sedan 1864 och i dag är viktigare ännågonsin. DN:s prisbelönta skribenter och fotografer arbetar medoch för den oberoende journalistiken och rapporterar frånhändelsernas centrum i hela världen. I analyser, debatter och påledarsidorna granskar vi samtidens mest brännande ämnen. DagensNyheter bevakar och belyser inom politik, kultur, näringsliv, sportoch ekonomi. I intervjuer, essäer och i krönikeform berättar vi omdagens mest intressanta personer och angelägna tendenser. Du tardel av de avgörande historierna om vår tid och blir uppdaterad omde senaste nyheterna. I DN-appen kan du följa dinafavoritskribenter och bevaka de ämnen som intresserar dig mest.Dessa samlas under fliken "Följer". Dessutom kan du lyssna påinlästa reportage med ljudbokskvalitet, särskilt utvalda av våraredaktörer. Du hittar de inlästa reportagen via "Lyssna" i menynlängst ner på skärmen. Önskar du läsa papperstidningen i digitaltformat i din smartphone eller surfplatta gör du det i appen e-DN.
Dagens Nyheter 5.3.6 APK
Välkommen till Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning somvarit ständigt aktuell sedan 1864 och i dag är viktigare ännågonsin. DN:s prisbelönta skribenter och fotografer arbetar medoch för den oberoende journalistiken och rapporterar frånhändelsernas centrum i hela världen. I analyser, debatter och påledarsidorna granskar vi samtidens mest brännande ämnen. DagensNyheter bevakar och belyser inom politik, kultur, näringsliv, sportoch ekonomi. I intervjuer, essäer och i krönikeform berättar vi omdagens mest intressanta personer och angelägna tendenser. Du tardel av de avgörande historierna om vår tid och blir uppdaterad omde senaste nyheterna. I DN-appen kan du följa dinafavoritskribenter och bevaka de ämnen som intresserar dig mest.Dessa samlas under fliken "Följer". Dessutom kan du lyssna påinlästa reportage med ljudbokskvalitet, särskilt utvalda av våraredaktörer. Du hittar de inlästa reportagen via "Lyssna" i menynlängst ner på skärmen. Önskar du läsa papperstidningen i digitaltformat i din smartphone eller surfplatta gör du det i appen e-DN.
DN.prio 2.3.2 APK
DN.prio är det snabbaste sättet att hålla siguppdaterad. De viktigaste nyheterna, hetaste samtalsämnena och decentrala nyhetsfördjupningarna. Handplockat av våra redaktörer ochlevererat till din telefon eller surfplatta varje morgon, kväll ochhelg. Ett berättande där varje unik nyhetshändelse avgör formen –text, bild, video, ljud eller allt ihop.– Senaste nytt i korthet– På agendan i dag– Nyhetsfördjupningar, analyser och intervjuer– Specialutgåvor vid stora nyhetshändelserFör att kunna använda DN.prio behöver du en aktiv prenumeration påDagens Nyheter.DN.prio is the fastestway to stay updated. The most important news, the hottest topics ofconversation and the central news recesses. Handpicked by oureditors and delivered to your phone or tablet every morning,evening and weekend. A narrative in which each unique news eventdetermines the form - text, image, video, audio, or all ofit.- Latest news in brief- On the agenda today- News Depressions, analyzes and interviews- Special editions on major news eventsTo use DN.prio you need an active subscription to the DailyNews.
DN.VR 2.1.1 APK
DN.VR tar dig till platser du annars inte kan besöka. Medvr-berättande skapar vi en annorlunda upplevelse. Stå på scen medRebecca och Fiona. Följ med till krigets Ukraina. Åk premiärturenmed Citybanan i Stockholm. Meditera på en av världens vackrasteplatser.- Exklusiva 360-videor för Cardboard eller smartmobil-lägeDN.VR take you to places you would not otherwise visit.VR narrative we create a different experience. Standing on stagewith Rebecca and Fiona. Come to war Ukraine. Take premiere tourwith the City Line in Stockholm. Meditate on one of the world'smost beautiful places.- Exclusive 360 ​​videos for Cardboard orsmart mobile mode
e-DN - den digitala tidningen från Dagens Nyheter 2.0.5 APK
Välkommen till Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning somvarit ständigt aktuell sedan 1864 och i dag är viktigare ännågonsin. I e-DN kan du välja att läsa en digital version avtidningen Dagens Nyheter, DN, som tidningssidor eller i ettartikelläge. Du kan även välja att få tidningen nedladdadautomatiskt samt ställa in hur många nummer av Dagens Nyheter duvill spara. DN:s prisbelönta skribenter och fotografer arbetar medoch för den oberoende journalistiken och rapporterar frånhändelsernas centrum i hela världen. I analyser, debatter och påledarsidorna granskar vi samtidens mest brännande ämnen. DagensNyheter bevakar och belyser inom kultur, näringsliv, sport ochekonomi. I intervjuer, essäer och i krönikeform berättar vi omdagens mest intressanta personer och angelägna tendenser. I DagensNyheter hittar du de avgörande historierna om vår tid och bliruppdaterad om de senaste nyheterna. För ett kontinuerligtnyhetsflöde från dn.se hänvisar vi till vår nyhetsapp som du ocksåhittar i Google Play. För att kunna ta del av innehållet i appenbehöver du vara prenumerant och logga in. Welcome to DagensNyheter, Sweden's largest morning paper that has been constantlyupdated since 1864 and today is more important than ever. In thee-DN, you can choose to read a digital version of the newspaperDagens Nyheter, DN, as newspaper pages or in an article mode. Youcan also choose to receive the magazine automatically downloadedand set how many numbers of the Daily News to save. DN'saward-winning writers and photographers working with and forindependent journalism and reports from the center of the world. Inthe analysis, debates and on the editorial pages, we examinetoday's most burning topics. Today's News monitors and highlightsthe culture, business, sports and economy. In interviews, essaysand krönikeform tells us about today's most interesting people andanxious tendencies. In the Daily News, you will find the keystories of our time and get updated on the latest news. For acontinuous news feed from dn.se refer to our news app that you canfind in Google Play. To access the content in the app, you need tobe a subscriber and login.
Loading...