0.6.1 / October 18, 2015
(4.2/5) (436)

Description

AQUESTA APLICACIÓ ÉS OBSOLETA. INSTAL·LAT L'APLICACIÓ ELTEMPS:https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.joanpujol.eltempsAmbla publicació de la versió 3.0.0 del Temps aquesta aplicació quedaobsoleta ja que la versió actual de El Temps engloba el radar i mésinformació.Si només t'interessa el radar pots crear-te un widget al'escriptori que t'informarà de la distància de la pluja méspropera i et permetrà obrir el radar directament amb el mateixespai que t'ocupa una icona i amb més informació.-----------Radarde pluja de Catalunya integrat amb Google Maps amb franges de 10minuts de la darrera hora.Les dades que es mostren s'obtenen delradar del Meteocat.A partir del mapa pots moure't a la tevalocalització, fer zoom, mostrar mapa normal o vista satèl·lit.Thisapplication is obsolete. INSTALLED APPLICATIONTIME:https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.joanpujol.eltempsWiththe release of version 3.0.0 of Time this application is obsoletesince the current version of Weather radar and includes moreinformation.If you just want the radar you can create a desktopwidget that will tell you the distance to the nearest rain radarand allow you to open directly t'ocupa the same space as an iconand more .-----------Radar rain Catalonia strips with integratedGoogle Maps with 10 minutes of the last hour.The data are obtainedfrom radar Meteocat.From the map you can move at your location,zoom, normal map view or satellite view.

App Information Radar el Temps (beta)

 • App Name
  Radar el Temps (beta)
 • Package Name
  cat.joanpujol.android.eltemps.radar
 • Updated
  October 18, 2015
 • File Size
  2.2M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  0.6.1
 • Developer
  lujop
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Aiguaviva Girona Catalonia
 • Google Play Link
lujop Show More...
El Temps 3.4.2 APK
lujop
El Temps t'ofereix informació meteorològica de Catalunya i PaïsosCatalans acurada i de qualitat amb: - Predicció meteorològica a 7dies vista i detallada per hores. - Radar de pluges integrat ambGoogle Maps - Observacions en "temps real" i de les últimes 24hores a través d'estacions Meteoclimàtic. - Predicció comentada entext a 3 dies vista - Informació detallada sobre les platges deCatalunya incloent estat, recomenacions de bany i característiquesi serveis. - Informació sobre la qualitat de l'aire i els diversoscontaminants segons l'ICQA - Informació aerobiològica de pòl·lens iespores segons dades del PIA de la UAB. Que permet a les personesamb al·lèrgia mantenir-se informades sobre els al·lèrgens queseleccionin. - Pestanya social amb Tweets de Meteocat i altresfonts - Widgets a la pantalla d'inici per tenir sempre a vista lapredicció i temperatura - Widgets a la pantalla d'inici per obrirdirectament el radar i veure a quanta distància tens la pluja.Podràs obtenir informació de probabilitat pluja, temperatura,sensació de temperatura, vent, pressió, humitat, índexultravioleta, cota de neu, sortida i posta del sol, Tota lainformació meteorològica de El Temps es basa amb dades obertes i/ogratuïtes de la Generalitat de Catalunya, el Meteocat, l'AEMET,Meteoclimàtic i el PIA UAB. Si tens algun problema o suggerimentestaré encantat d'ajudar-te. Envia'm un mail o contacta per algunade les xarxes socials que trobaràs a la pestanya de Sobre. -- ElTiempo te ofrece la información meteorológica de Catalunya y elsPaïsos Catalans de forma fiable con: - Predicciones meteorológicasa 7 dias vista. - Radar de lluvia integrado con Google Maps -Observaciones en "tiempo real" a través d'estaciones Meteoclimátic.- Predicción comentada en texto a 3 dias vista. - Pestaña socialcon Tweets del Meteocat y otras fuentes. - Información sobre playasde Catalunya - Información sobre calidad del aire de Catalunya -Información aerobiológica de pólenes y esporas según datos del PIAde la UAB. The weather Temps de Catalunya t'ofereix informació iPaïsos Catalans laboratory accurate qualitat i amb: - it Prediccióweather 7 dies per hores i detailed view. - Radar Pluges integratamb Google Maps - Observacions in "real temps" i de les 24 horesultimes through Meteoclimatic d'estacions. - it Predicció discussedin text to 3 dies view - Detailed Information abut them platges deCatalunya incloent estat, recomenacions Bany i i serveiscaracterístiques. - it Information abut the qualitat de l'air i elsvarious contaminants segons l'ICQA - Informació aerobiologicalpollens i espores segons Dades IPA UAB. Permet to them personesthat amb-se informades allergia mantenir about els Allergens thatseleccionin. - social Pestanya tweets Meteocat i amb altres fonts -Widgets to the screen d'inici per tenir semper to view thetemperature predicció i - Widgets to display per obrir directamentd'inici radar i veure to quanta distància TENS pluja. He'll obtenirinformació of pluja probabilitat, temperature, sensaciótemperature, vent, Pressio, Humitat, UV index, level of neu, isortida sun set, Tota the weather informació El Temps is based ambdades obertes i / o Gratuites of the Generalitat de Catalunya, theMeteocat, l'AEMET, Meteoclimatic i the PIA UAB. If tens problems orsuggeriment I will Encantat d'ajudar-te. Envia'm an email orcontact any of them Xarxes per socials that the pestanya trobaràsEnvelope. - Weather offers weather information els Països CatalansCatalunya and reliably with: - 7 days weather predictions view. -rain radar integrated with Google Maps - Observations in "realtime" through Meteoclimatic d'stations. - Prediction commented textto 3 day view. - social tab with the Meteocat Tweets and othersources. - Information on beaches of Catalonia - Information on airquality in Catalunya - aerobiological Information pollen and sporesaccording to data from PIA UAB.
UK Weather Forecast 2.1.13 APK
lujop
UK Weather offers quality Weather Forecasts for locations aroundall UK and also map based forecasts including Rain Radar andsatellite imagery.All information is displayed using the verylatest Met Office Data on your phone or tablet.Forecast informationis displayed in tabulated form for your local town or city and isalso shown with any current Weather Warnings on real MetOffice mapscovering both your region and the whole UK. In addition, yourfavourite towns or regions can be saved in a readily available listto quickly access the Maps, Weather Warnings or Weather Data mostimportant to you, while you are also alerted with Weather Warningsfrom your current location on your phone’s notification bar.Easyaccess to the Met Office’s Rain Radar, Visible cloud and Infraredcloud overlays over google maps is also provided.Detailed features(*):- Weather forecast widget for your home screen.- Detailed 5 dayhourly forecast from hundreds of locations throughout the UK.-Track rain with last hours radar observation with 15min/5kmprecision.- Rainfall, Visible cloud, temperature, atlantic mapoverlays forecast projected onto Google Maps.- Several mapforecasts including weather, wind, temperature, rainfall andpressure... all navigable in scale from regional up to the wholeUK.- Met Office Severe Weather Warnings, information andnotifications.Please take note that this application shows datafrom the Met Office in the United Kingdom, however the author ofthis software has no affiliation with the Met Office and thereforeit is not presented as an official application of the MetOffice.Ifyou have any problems with this application or have a good idea onhow to improve it, then please don’t hesitate to contact me. Yourideas and problems are very important to me as it’s my intention tokeep UK Weather as ‘the’ premium, one stop weather App for yourAndroid device here in the UK. You can leave feedback viahttp://ukweather.uservoice.com or by email from the “About” tab.Leaving feedback and comments is fast and easy, especially whenusing your Gmail or Facebook account and will ensure UK Weatherwill always serve your purposes to the best of myabilities.Finally, if you do have a problem, PLEASE don’t just usethe voting system in isolation… PLEASE also report your problemsvia http://ukweather.uservoice.com or by email from the “About”tab. By only voting I can't contact you to get all the informationI’ll need to effectively solve your problem.(*) While the freeversion is completely functional in terms of forecast data, someadvanced features require the Premium version.
Radar el Temps (beta) 0.6.1 APK
lujop
AQUESTA APLICACIÓ ÉS OBSOLETA. INSTAL·LAT L'APLICACIÓ ELTEMPS:https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.joanpujol.eltempsAmbla publicació de la versió 3.0.0 del Temps aquesta aplicació quedaobsoleta ja que la versió actual de El Temps engloba el radar i mésinformació.Si només t'interessa el radar pots crear-te un widget al'escriptori que t'informarà de la distància de la pluja méspropera i et permetrà obrir el radar directament amb el mateixespai que t'ocupa una icona i amb més informació.-----------Radarde pluja de Catalunya integrat amb Google Maps amb franges de 10minuts de la darrera hora.Les dades que es mostren s'obtenen delradar del Meteocat.A partir del mapa pots moure't a la tevalocalització, fer zoom, mostrar mapa normal o vista satèl·lit.Thisapplication is obsolete. INSTALLED APPLICATIONTIME:https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.joanpujol.eltempsWiththe release of version 3.0.0 of Time this application is obsoletesince the current version of Weather radar and includes moreinformation.If you just want the radar you can create a desktopwidget that will tell you the distance to the nearest rain radarand allow you to open directly t'ocupa the same space as an iconand more .-----------Radar rain Catalonia strips with integratedGoogle Maps with 10 minutes of the last hour.The data are obtainedfrom radar Meteocat.From the map you can move at your location,zoom, normal map view or satellite view.
Loading...