17012422 / January 30, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Το πρόγραμμά του «Ράδιο Ροδόπη», απαρτίζεται καθημερινά απόεκπομπές κοινωνικού ενημερωτικού και ταυτόχρονα ψυχαγωγικούπεριεχομένου, ενώ η απογευματινή και βραδινή ζώνη του προγράμματοςπεριλαμβάνει εκπομπές μουσικής και λόγου με ραδιοφωνικούςπαραγωγούς, οι οποίοι επιλέγουν κυρίως σύγχρονη και έντεχνηελληνική μουσική. (ελαφρά λαϊκά, λαϊκά, μοντέρνα ελληνική εμπορικήμουσική, έντεχνα αλλά και αναδρομές στην ξένη μουσική.)Σεσυνεργασία με τους φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,έχει δημιουργηθεί η «Ραδιοφωνική Ομάδα», η οποία εκπέμπει μέσω τηςσυχνότητας του ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ μία ημέρα την εβδομάδα και στοχεύειστην ψυχαγωγία των ακροατών αλλά και στην ενημέρωση των φοιτητών σεθέματα που αφορούν στη φοιτητική κοινότητα, η οποία αποτελεί έναμεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Κομοτηνής.The program "Radio Rodopi"consists of daily emissions of social information, whileentertainment while afternoon and evening program area includesmusic and talk shows on radio producers, who mainly choose modernand Greek music. (Slight folk, folk, modern Greek music trade,skillfully and flashbacks to foreign music.)In collaboration withstudents of the Democritus University of Thrace, has created the"Radio Group" which emits through the frequency of RADIO RODOPI oneday a week and aims to entertain the audience and to informstudents on issues related to the student community , which is alarge part of the population of Komotini.

App Information Radio Rodopi 95.5

 • App Name
  Radio Rodopi 95.5
 • Package Name
  rodopifm.vinet.gr.rodopifm
 • Updated
  January 30, 2017
 • File Size
  204k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  17012422
 • Developer
  Vinet
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Vinet Show More...

ΚΑΝΑΛΙ 5 97.3 1 APK
Vinet
Το ΚΑΝΑΛΙ 5! διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότεραμουσικάαρχεία καλύπτοντας όλο το φάσμα της Ελληνικής Δισκογραφίαςκαι έναπολύ μεγάλο κομμάτι της Παγκόσμιας Μουσικής Σκηνής.Μεταδίδειόλα τα είδη Μουσικής προσφέροντας στους ακροατές τουμοναδικάακούσματα από συλλεκτικά τραγούδια των δεκαετιών60,70,80,90 …έωςκαι σήμερα! ΚΑΝΑΛΙ 5 -97,3ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΗΖΩΗ!!Channel 5! It has one of the largest and rarest musicalfilescovering the entire spectrum of Greek and a Discographylarge partof the World Music Stage.Transmits all kinds music offeringlistenersunique sounds of collectibles songs decades60,70,80,90 ...until today!CHANNEL 5 -97.3BEST poll MAKES THE LIFE !!
Kbg.gr 1.5.9.19 APK
Vinet
Η KOSTA PΚ EOOD εξειδικεύεταιστηνίδρυση,σύσταση, και εκκαθάριση – διάλυση εταιριών στηνγειτονικήχώρα Βουλγαρία,με γνώμονα πάντα τις απαιτήσεις τωνπελατών.Τομείς κάλυψης των πελατών μας είναι η συμβουλευτική,ηεπιχειρηματική ανάλυση και η ανάπτυξη διοικητικών λύσεων.Προσφέρουμε καθετοποιημένες νομικές, λογιστικές,συμβουλευτικέςυπηρεσίες με στόχο να απαντηθούν και να βρεθούνλύσεις σταυπάρχοντα ή μελλοντικά προβλήματα που εμφανίζονταιστιςεπιχειρήσεις σας.Παροχές μας προς τους Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουννααναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βουλγαρίαείναιολοκληρωμένες υπηρεσίες ( Νομικές, λογιστικές,συμβουλευτικές,αναπτυξιακές )που καλύπτουν όλο το φάσμα τωνεπιχειρησιακών σαςαναγκών για την επίτευξη των επενδυτικών ήεπιχειρηματικών σαςσχεδίων.The KOSTA PKEOODspecializes in the establishment, composition and liquidation-dismantling companies in the neighboring country Bulgaria,havingin mind the requirements of customers.Areas of coverage of our customers is the advisory,businessanalysis and develop administrative solutions.We offer integrated legal, accounting, consulting services tobeanswered and to find solutions to existing or future problemsthatoccur in your business.Our Benefits for Greek entrepreneurs who want to develop businessinBulgaria are integrated services (legal, accounting,consulting,development) covering the whole spectrum of yourbusiness needs toachieve your investment or business plans.
Radio Xylagani 104.5 17012609 APK
Vinet
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 104,5» εδώ και πάνω από 20χρόνια, καλύπτει όλο το Νομό Ροδόπης και όχι μόνο εκπέμποντας στηνσυχνότητα 104,5 .……..με γνήσια …αυθεντικά …..ελληνικά ….και μόνοελληνικά τραγούδια…!……..με μελωδίες που αξίζει να θυμάσαι… καιτραγούδια που δεν ξέχασες ποτέ…!…….με μουσική που ακούγεται….αγαπιέται…. κι αγκαλιάζεται…! Στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνοστην ψυχαγωγία των ακροατών, διαθέτει ένα μεγάλο αριθμόραδιοφωνικών παραγωγών, οι οποίοι με τις εύστοχες μουσικές επιλογέςτους (ελαφρά λαϊκά, λαϊκά, παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά -παραδοσιακά) και την ζωντανή επικοινωνία με τους ακροατές, από τις15:00μμ έως αργά το βράδυ, έχουν αποφέρει ένα υψηλό ποσοστόακροαματικότητας στο «ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ».The radio station "RADIOXylagani 104.5" for over 20 years, covering the entire prefectureof Rodopi and not only emits the frequency 104.5....... Acting bygenuine ... authentic ... ..ellinika ... and only Greek songs...!...... Acting by melodies worth remembering ... and songs neverforgotten ...!...... .with Music that sounds .... loved .... andembraced...!         Bytargeting only the entertainment of listeners, has a large numberof radio producers, who with the pertinent musical selections(light pop, folk, old folk, rembetika and folk - traditional) andlive communication with listeners from 15 : 00pm till late atnight, have generated a high audience share in the "RADIOXylagani".
Radio Rodopi 95.5 17012422 APK
Vinet
Το πρόγραμμά του «Ράδιο Ροδόπη», απαρτίζεται καθημερινά απόεκπομπές κοινωνικού ενημερωτικού και ταυτόχρονα ψυχαγωγικούπεριεχομένου, ενώ η απογευματινή και βραδινή ζώνη του προγράμματοςπεριλαμβάνει εκπομπές μουσικής και λόγου με ραδιοφωνικούςπαραγωγούς, οι οποίοι επιλέγουν κυρίως σύγχρονη και έντεχνηελληνική μουσική. (ελαφρά λαϊκά, λαϊκά, μοντέρνα ελληνική εμπορικήμουσική, έντεχνα αλλά και αναδρομές στην ξένη μουσική.)Σεσυνεργασία με τους φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,έχει δημιουργηθεί η «Ραδιοφωνική Ομάδα», η οποία εκπέμπει μέσω τηςσυχνότητας του ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ μία ημέρα την εβδομάδα και στοχεύειστην ψυχαγωγία των ακροατών αλλά και στην ενημέρωση των φοιτητών σεθέματα που αφορούν στη φοιτητική κοινότητα, η οποία αποτελεί έναμεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Κομοτηνής.The program "Radio Rodopi"consists of daily emissions of social information, whileentertainment while afternoon and evening program area includesmusic and talk shows on radio producers, who mainly choose modernand Greek music. (Slight folk, folk, modern Greek music trade,skillfully and flashbacks to foreign music.)In collaboration withstudents of the Democritus University of Thrace, has created the"Radio Group" which emits through the frequency of RADIO RODOPI oneday a week and aims to entertain the audience and to informstudents on issues related to the student community , which is alarge part of the population of Komotini.
Loading...