2.0.0 / April 3, 2014
(4.1/5) (58)
Loading...

Description

CROATIAN USERS ONLY !!!!------------------------Rajčica je androidaplikacija namjenjena svim prepaid korisnicima, u svrhu olakšavanjalakšeg korištenja svakodnevnih radnji poput:- provjere stanjaračuna- provjere stanja SMS poruka- promjene tarife- aktiviranjaopcija Kredit i Oživi me- kontakta službe za korisnike- nadoplatebona- pregledavanja internet sadržaja vezanog uz Tomato mobilnumrežu-----------------------------------------------------------FAQQ:Zašto aplikacija nema mogućnost za ______?A: Radi se na nekolikostvari, ali slobodno predložite što bi htjeli, pa možda nešto ibude ubačeno.Q: Budućnost?A: U budućnosti, planira se implemetiratinekoliko stvari od kojih je i pokoji widget.Q: Može li aplikacijaraditi bez aktivnog spoja na Internet?A: Može djelomično. Naimeaktivnosti poput provjere stanja računa, sms paketa i nadoplateračuna koriste USSD kodove, a promjena tarife koristi slanje SMSporuka. Djelovi za online sadržaj na internetu nemogu raditi bezaktivne internet konekije.Q: Može li se negdje ostaviti donacija?A:Možete donirati ukoliko želite na Paypal accountgoran.perger@gmail.com. Hvalapuno!-----------------------------------------------------------Ključneriječi : rajčica, stanje, račun, hrvatska

App Information Rajčica

 • App Name
  Rajčica
 • Package Name
  cro.perger.rajcica
 • Updated
  April 3, 2014
 • File Size
  184k
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Goran Perger
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Rajčica Version History

Select Rajčica Version :
 • 2.0.0 (9) - Latest Version
 • Rajčica 2.0.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/2
  Requires Android: Android 1.6+ (Donut, API: 4)
  File Size: 183.9 kB
  Tested on: Android 1.6 (Donut, API: 4)
  File Sha1: 12e546c79846b6aaeddc6c2cdd8c152506327848
  APK Signature: 24f067b7eb718d5eb03930162c558ebada4b5c6a

Goran Perger Show More...

Moj Tele2 1.9 APK
Goran Perger
CROATIAN USERS ONLY !!!!------------------------Android aplikacijaMoj Tele2 namjenjena je svim Tele2 prepaid korisnicima. Pomoću njevrlo lako možete - provjeriti stanje svog računa.- aktiviratiželjeni podatkovni paket.- provjeriti stanje aktiviranihpodatkovnih paketa (ukoliko ih imate). - promjeniti vašu tarifu. -aktivacija/deaktivacija usluge Mobilni Backup.- usluga Nazovi me.-Tele2 On-line sadržaj. - nadoplata vašeg tele2 računa bonom. Svekomentare, kritike ili pohvale te donacije za daljni razvoj možeteposlati na mailgoran.perger@gmail.com.-----------------------------------------------------------FAQQ:Zašto aplikacija nema mogućnost za ______?A: Radi se na nekolikostvari, ali slobodno predložite što bi htjeli, pa možda nešto ibude ubačeno.Q: Budućnost?A: Planova za budućnost ima, a kakvihvidjet ćete u nadogradnjama, slobodno predložite nešto, ukolikoimate neku ideju.Q: Može li aplikacija raditi bez aktivnog spoja naInternet?A: Može djelomično. Naime aktivnosti poput provjere stanjaračuna i nadoplate računa koriste USSD kodove, a aktiviranje iprovjera paketa koristi slanje SMS poruka. Djelovi sa linkovima zaTele2 sadržaj na internetu nemogu raditi bez aktivne internetkonekije.Q: Može li se negdje ostaviti donacija?A: Možete doniratiukoliko želite na Paypal account goran.perger@gmail.com. Hvalapuno!-----------------------------------------------------------Ključneriječi : tele2, račun, stanje, info, hrvatska
Bonbon info 3.0.5 APK
Goran Perger
CROATIAN USERS ONLY !!!!------------------------Bonboniziraj se iti :)Bonbon info aplikacija je za sve korisnike Bonbon mreže.Pomoću nje, vrlo jednostavno možete:- Provjeriti stanje računa-Provjeriti stanje besplatnih minuta- Provjeriti stanje besplatnihporuka- Aktivirati i dekativirati pakete putem sms-a - Provjeritistanje paketa- Web aktivacija i deaktivacija paketa- Opcija složisvoju kombinaciju paketa- Bonbon na internetu ( službena stranica,facebook, twitter i Bonbon FAQ)- Specifikacije aktualnih bonbonuređaja- Nadoplata bona- Prebaciti novce prijateljima- FacebookZero- tri widgeta: simple, full, Zero faceFacebook Zero besplatnaje usluga svim korisnicima bonbon mreže, da bi ste ju koristilimorate imati uključen podatkovni prijenos podataka, usluga nijedostupna ako se koristi wi-fikonekcija.-----------------------------------------------------------FAQQ:Zašto aplikacija ne radi kako treba...A: Trenutno nema prijavljenihgrešaka u aplikaciji.Q: Zašto aplikacija nema mogućnost za______?A: Radi se na nekoliko stvari, ali slobodno predložite štobi htjeli, pa možda nešto i bude ubačeno.Q: Budućnost?A: Ubudućnosti, planira se implemetirati i mogućnost slanja websmsporuka sa bonbon internet stranice, i još nekoliko sitnica.Q: Moželi aplikacija raditi bez aktivnog spoja na Internet?A: Možedjelomično. Naime aktivnosti poput provjere stanja računa,besplatnih minuta i nadoplate računa koriste USSD kodove, aaktiviranje i provjera paketa koristi slanje SMS poruka. Djelovi zaweb aktivaciju/deaktivaciju paketa i linkovi za bonbon sadržaj nainternetu nemogu raditi bez aktivne internet konekije.Q: Može li senegdje ostaviti donacija?A: Možete donirati ukoliko želite naPaypal account goran.perger@gmail.com. Hvalapuno!-----------------------------------------------------------Ključneriječi : bonbon, info, stanje, hrvatska
Moj Tele2 PRO 1.8 APK
Goran Perger
CROATIAN USERS ONLY !!!!------------------------Android aplikacijaMoj Tele2 PRO, verzija je aplikacije Moj TELE2 namjenjena svimpretpatnicima. Pomoću nje vrlo lako možete - provjeriti stanjesvoje trenutne potrošnje. - aktivirati željeni podatkovni paket. -stanje aktiviranih podatkovnih paketa (ukoliko ih imate). -aktivacija/deaktivacija usluge Mobilni Backup.- Tele2 On-linesadržaj.- kontakt službe za korisnike (mailom ili pozivom). -provjera govorne pošte. Sve komentare, kritike ili pohvale tedonacije za daljni razvoj možete poslati na mailgoran.perger@gmail.com.-----------------------------------------------------------FAQQ:Zašto aplikacija nema mogućnost za ______?A: Radi se na nekolikostvari, ali slobodno predložite što bi htjeli, pa možda nešto ibude ubačeno.Q: Budućnost?A: Planova za budućnost ima, a kakvihvidjet ćete u nadogradnjama, slobodno predložite nešto, ukolikoimate neku ideju.Q: Može li aplikacija raditi bez aktivnog spoja naInternet?A: Može djelomično. Naime aktivnosti poput provjere stanjaračuna i paketa, aktiviranje i provjera paketa koristi slanje SMSporuka. Djelovi sa linkovima za Tele2 sadržaj na internetu nemoguraditi bez aktivne internet konekije.Q: Može li se negdje ostavitidonacija?A: Možete donirati ukoliko želite na Paypal accountgoran.perger@gmail.com. Hvalapuno!-----------------------------------------------------------Ključneriječi : tele2, pretplata, račun, stanje, info, hrvatska
Rajčica 2.0.0 APK
Goran Perger
CROATIAN USERS ONLY !!!!------------------------Rajčica je androidaplikacija namjenjena svim prepaid korisnicima, u svrhu olakšavanjalakšeg korištenja svakodnevnih radnji poput:- provjere stanjaračuna- provjere stanja SMS poruka- promjene tarife- aktiviranjaopcija Kredit i Oživi me- kontakta službe za korisnike- nadoplatebona- pregledavanja internet sadržaja vezanog uz Tomato mobilnumrežu-----------------------------------------------------------FAQQ:Zašto aplikacija nema mogućnost za ______?A: Radi se na nekolikostvari, ali slobodno predložite što bi htjeli, pa možda nešto ibude ubačeno.Q: Budućnost?A: U budućnosti, planira se implemetiratinekoliko stvari od kojih je i pokoji widget.Q: Može li aplikacijaraditi bez aktivnog spoja na Internet?A: Može djelomično. Naimeaktivnosti poput provjere stanja računa, sms paketa i nadoplateračuna koriste USSD kodove, a promjena tarife koristi slanje SMSporuka. Djelovi za online sadržaj na internetu nemogu raditi bezaktivne internet konekije.Q: Može li se negdje ostaviti donacija?A:Možete donirati ukoliko želite na Paypal accountgoran.perger@gmail.com. Hvalapuno!-----------------------------------------------------------Ključneriječi : rajčica, stanje, račun, hrvatska
Hitni brojevi u RH 1.0 APK
Goran Perger
Aplikacija "Hitni brojevi u RH" nudi mogućnost brzog biranja hitnihbrojeva. Samo jednim klikom možete nazvati:- Policiju- Hitnu pomoć-Vatrogasce- 112 - HAK pomoć na cesti- Spašavanje na moru-Informacije o vremenu- Opće informacije- Telefonski imenik-Međunarodni telefonski imenikTakođer aplikacija nudi i neke brojevepo gradovima (željeznički kolodvor, autobusni kolodvor, zračnaluka, taxi službe...)-----------------------------------------------------------FAQQ:Zašto aplikacija nema mogućnost za ______?A: Radi se na nekolikostvari, ali slobodno predložite što bi htjeli, pa možda nešto ibude ubačeno.Q: Budućnost?A: Trenutno se planira proširenje popisagradova i neki widget.Q: Može li aplikacija raditi bez aktivnogspoja na Internet?A:Može. Naime aplikacija koristi samo funkcijupozivanja brojeva za što nije potrebna internet konekcija.Q: Moželi se negdje ostaviti donacija?A: Možete donirati ukoliko želite naPaypal account goran.perger@gmail.com. Hvalapuno!-----------------------------------------------------------Ključneriječi : Hitni, brojevi, RH, Hrvatska, 112, Policija, VatrogasciThe"Emergency numbers in Croatia" offers the possibility of aspeed-dial emergency numbers. With just one click you can call:-Police- Emergency Assistance- The fire department- 112- HAKroadside assistance- Rescue at Sea- Weather information- GeneralInformation- Phonebook- International directoryAlso, theapplication offers some numbers in the cities (railway station, busstation, airport, taxi service...)-----------------------------------------------------------FAQQ: What applications are unable to ______?A: We areworking on a few things, but feel free to suggest what they wouldlike, so maybe something is inserted.Q: What Future?A: There areplans to expand the list of cities and a widget.Q: Can theapplication work without an active connection to the Internet?A:Yes. That application uses only function calling numbers that donot require internet connection.Q: Can I leave a donationsomewhere?A: You can donate if you want to Paypal accountgoran.perger@gmail.com. Thank you verymuch!-----------------------------------------------------------Keywords: Emergency numbers, Croatia, Croatia, 112,Police, Firefighters
Loading...