2.0 / June 27, 2017
(4.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Appen ”Rapportskrivning” ger tips och råd till dig som är studentihur du skriver rapporter. Appen ger dig grundläggandeochnödvändiga kunskaper, både när det gäller struktur(disposition,format, språk etc.) och innehåll.Appen äranvändarvänlig ochpedagogisk, så att det är lätt att följa ochtillgodogöra siginnehållet – precis som de rapporter du skriverockså börvara!Appen kan fungera som ett uppslagsverk vidrapportskrivning.Appen vänder sig till alla som behöver skrivarapporter, menhandlar främst om vetenskapliga och tekniskarapporter.Hoppas attdu får kul med appen – och lär dig mycket omrapportskrivande!Theapp "Report writing" gives tips and advice foryou as a student inhow to write reports. The app gives you basicand essentialknowledge, both in terms of structure (outline,format, language,etc.) and content.The app is user friendly andeducational, so thatit is easy to follow and understand thecontents - just like thereports you write well should be!The appcan serve as a referencewhen writing reports.The app is aimed atanyone who needs to writereports, but is mainly about scientificand technical reports.Hopeyou get fun with the app - and learn alot about report writing!

App Information Rapportskrivning

 • App Name
  Rapportskrivning
 • Package Name
  appinventor.ai_mohsen_soleimani_MS.Rapportskrivning
 • Updated
  June 27, 2017
 • File Size
  5.3M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Mohsen Soleimani-Mohseni
 • Installs
  5+
 • Price
  $1.49
 • Category
  Education
 • Developer
  Mohsen Soleimani-M, Videvägen 4a, 90365 Umeå
 • Google Play Link

Mohsen Soleimani-Mohseni Show More...

Rapportskrivning 2.0 APK
Appen ”Rapportskrivning” ger tips och råd till dig som är studentihur du skriver rapporter. Appen ger dig grundläggandeochnödvändiga kunskaper, både när det gäller struktur(disposition,format, språk etc.) och innehåll.Appen äranvändarvänlig ochpedagogisk, så att det är lätt att följa ochtillgodogöra siginnehållet – precis som de rapporter du skriverockså börvara!Appen kan fungera som ett uppslagsverk vidrapportskrivning.Appen vänder sig till alla som behöver skrivarapporter, menhandlar främst om vetenskapliga och tekniskarapporter.Hoppas attdu får kul med appen – och lär dig mycket omrapportskrivande!Theapp "Report writing" gives tips and advice foryou as a student inhow to write reports. The app gives you basicand essentialknowledge, both in terms of structure (outline,format, language,etc.) and content.The app is user friendly andeducational, so thatit is easy to follow and understand thecontents - just like thereports you write well should be!The appcan serve as a referencewhen writing reports.The app is aimed atanyone who needs to writereports, but is mainly about scientificand technical reports.Hopeyou get fun with the app - and learn alot about report writing!
Loading...