1.1.9 / August 13, 2017
(4.8/5) (40)
Loading...

Description

Topluluğumuza üyeliği bulunan oyuncuların; oyunlar, etkinlikler veduyurular hakkında bildirim alma veya göndermelerini sağlar.theplayer who is a member of our community; games, enables you toreceive notifications about events and announcements or sending.

App Information Raw Steel Clan

 • App Name
  Raw Steel Clan
 • Package Name
  com.mobnot.rawsteelclan
 • Updated
  August 13, 2017
 • File Size
  4.5M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.1.9
 • Developer
  MOBCODES
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

MOBCODES Show More...

Raw Steel Clan 1.1.9 APK
MOBCODES
Topluluğumuza üyeliği bulunan oyuncuların; oyunlar, etkinlikler veduyurular hakkında bildirim alma veya göndermelerini sağlar.theplayer who is a member of our community; games, enables you toreceive notifications about events and announcements or sending.
Dünya Halleri | Gözden Kaçanlar Rehberi APK
MOBCODES
Dünya Halleri sitesi, günün ve gündemin yoğunluğundaçoğunluklagözden kaçan teknoloji ve trendler eksenindeki önemligelişmelerimümkün olduğunca teknik ayrıntılardan arınmış, basit birdilleözetlemeye çalışan bir içerik hizmetidir. 2 Kasım 2014tarihinde M.Serdar Kuzuloğlu’nun blogunda ‘Haftanın Özeti’ adıylabaşlayanyayın hayatı, 41. haftadan (9 Ağustos 2015) itibaren buadresaltında devam etmektedir.Her Pazar günü saat 10:00’dayayınlananHaftanın Özeti serisinde kaynak olarak bağlantı verilenhizmet veiçeriklerin büyük oranda yabancı dilde olmasından dolayıdaha genişbir kitleye faydalı olabilmek adına özetlere girmeyedeğerhaberlerin bir kısmını Türkçeleştirerekderlemektedir.YayınİlkelerimizAna akım medyanın ilgisinin dışındakalan konularaöncelik vermeye çalışır.Tuzak başlıklarlakandırmaz.Galeriler,sayfalara bölmeler ya da sayfa yenilemelerleokuyucusunu yormaz,eziyet etmez.Sponsoru dışında reklam(banner)yayınlamaz.Faydalandığı kaynaklara referans (link)verir.Türkçeyisever, özen gösterir, geliştirmeye çalışır.Karmaşıkkonularıherkesin anlayabileceği şekilde aktarmayagayreteder.Okuyucularının katılımına her anlamda açıktır.Küfür vereklamiçermeyen tüm okur yorumlarını koşulsuz yayınlar.Yayında veyapımdaemeği geçenlerM. Serdar Kuzuloğlu – Kurucu1995 yılındagirdiğimmedya sektöründe gazete, dergi, radyo, televizyon veinternet gibibirçok mecrada düzeltmenlikten köşe yazarlığına birçokfarklı görevüstlendim. Bir dönem kurup yönettiğim ajansımda birdizi içeriksitesi hayata geçirdim. Bu süreç boyunca elimdeki herimkan vemecrada teknoloji ve trendleri takip ederek ilgililereaktarmayaçalıştım. Dünya Halleri sitesi de sürmekte olan buçabamınuzantılarından birisi (daha detaylı bilgiler içinblogumabakabilirsiniz).Akın Arslan – Yayın YönetmeniAkınArslanReklamcılıkokudum. 10 yılı aşkın bir süre online / offlinepazarlamailetişimi, etkinlik, medya alanlarında çalıştım. Bir dönem‘markatarafının’ havasını soludum. Çeşitli dergi ve internetsitelerinineditörlüğünü, yayın yönetmenliğini üstlendim. Modaolduğudönemlerde ‘dijital’ üzerine blog yazarlığına başladım, itekakasürdürmeye çalışıyorum. Çeşitli mecralarda ve şehirlerdeiçeriküretmeye devam ediyorum. Tüm zamanımı sadece dergiarşivikarıştırarak geçirebileceğim güzel günlerinhayaliyleyaşıyorum.Semih Sönmez – Editör1989 yılında Denizli’dedoğdum.Eğitimimi Denizli Anadolu Lisesi ve BahçeşehirÜniversitesi’ndetamamladım. Kelime Oyunu adlı bilgi yarışmasınakatılıp bölümbirincisi oldum. Ntvmsnbc’de staj yaptıktan sonraçeşitli çeviri veiçerik oluşturma işlerinde görev aldım. ÇevirisiniyaptığımWolverine çizgi romanları dijital ortamda yayınlandı. ŞuandaAntalya’da yaşıyorum ve 2016’nın Mart ayından bu yana DünyaHalleriiçin çalışıyorum.Bade İnanç – Editör1995 yılında Giresun’dadoğdum.2013 yılında Hacettepe Üniversitesi / İngiliz Dili veEdebiyatıbölümüne girdim. Üniversite eğitimim boyunca edebiyatınyanı sırasinema, dağcılık ve antropoloji ile ilgilendim. Eskikültürlereolan ilgimden dolayı arkeoloji alanında gönüllüçevirileryapıyorum. Temmuz 2017’den bu yana da Dünya Halleri’ndeEditörolarak görev yapıyorum.Faydalandığımızkaynaklardanbazıları(Alfabetik sırayla) 9to5 Mac, 9to5 Android,AFP, Aeon,Adweek, Angelist, The Awesomer, Bank Innovation, BBC,BetaList,Bloomberg Businessweek, Brand Watch, Business Insider,Buzzfeed,Channel EYE, ClickZ, Cnet, Cool Hunting, Daily Dot, DailyFintech,The Daily Memo, DesignBoom, Deezen, Digg, Digiday, DigitalTrends,Donanım Haber, Econsultancy, Engadget, Forbes, Fortune,Futurity,Futurism, Future Tens, Gartner, Gizmodo, The Guardian,Hacker News,IDG, InfoWorld, IndieGoGo, IT News, The Inquirer,Inverse, TheKernel, Kickstarter, Retailing Today, Science Alert,Sidebar,Slashdot,SmartBrief, TechCrunch, Techi, Technologist, yerliveyabancı onlarca gazete ve her gün yağan yüzlerce yerli /yabancıbasın bülteni.World Moods site a day, and often overlookedin theagenda of the density technology trends and importantdevelopmentsin axes free from technical details as possible, is acontentservice employee to summarize in simple language. OnNovember 2,2014 M. Serdar Kuzuloğlu block in the 'Summary of theWeek'broadcast begins with the name of life, 41 of the week (August9,2015) from continuing under this address.Every Sunday at 10:00,are compiled, published the week Summary linked as the source inaseries of services and content largely a part of a wideraudiencethat may be useful to the name value to enter the summaryreportdue to be in a foreign language Türkçeleştirerek.OurPrinciplesThemainstream tries to give priority to the issues thatremain outsideof the media attention.Traps can not be fooled bythetitle.Galleries, pages partitions or does not tire the readerwithpage refresh, does not grind.Sponsored outside advertising(banner)does not publish.references to resources that benefit(link)data.Turkish lovers, diligence, tries to improve.It shallendeavorto convey complex issues in a way that everybody canunderstand.Itis open to the participation of readers in everysense.Profanityand publications unconditionally all reader commentsthat do notcontain advertising.Live and construction contributedtopassersbyM. Serdar Kuzuloğlu - FounderIn 1995 I entered themediaindustry in the newspapers, magazines, radio, television, andIassume many different tasks from proofreader to a columnistinseveral media such as the internet. I spent my agency thatIfounded and directed a number of content sites to a life term.Itried to transfer relevant technologies and trends to followineach facility and channel my hand through this process. WorldMoodssite is also one of the ongoing efforts of my extension (checkoutmy blog for more details).Arslan Akin - Editor inChiefAkinarslanreklamcılık read. a period of over 10 years ofonline /offline marketing communications, event, I worked in thefield ofmedia. A term 'brand side of the' I breathe the air. editorofvarious magazines and websites, I assumed the editorship.Duringperiods of Fashion 'digital' on the block, I started writing,I'mtrying to continue to push the poop. I continue to producecontentin various mediums and cities. I'm having all my time justto spendbeautiful days dreaming of stirring magazine archives.SemihSonmez- EditorI was born in Denizli in 1989. I completed myeducation inDenizli Anatolian High School and BahçeşehirUniversity. He joinsthe information from the first Word Gamescompetition section. Iworked in a variety of translation andcontent creation tasks Afteran internship at CBS News. Wolverinecomics I did the translationwas published in digital format. I amcurrently in Antalya in March2016 and since I work for worldMoods.Bade Faith - EditorI was bornin 1995 in Giresun. In 2013Hacettepe University / English Languageand Literature I entered.During my university education literatureas well as cinema, I wasinterested in mountaineering andanthropology. I do volunteertranslations in the field ofarcheology because of my interest inancient cultures. Since July2017 he's also working as an editor inthe world states.Some of theresources we benefit(In alphabeticalorder) 9to5 Mac 9to5 Android,AFP, Aeon, Adweek, Angelist, TheAwesome, Bangor Innovation, BBC,betalist, Bloomberg Businessweek,Brand Watch, Business Insider,Buzzfeed, Channel Eye, ClickZ, Cnet,Cool Hunting, Daily Dot, theDaily Fintech, the Daily MemoDesignboom, Deezer, the Digger,DigiDay, Digital Trends, HardwareNews, Econsultancy, Engadget,Forbes, Fortune, Futurity, Futurism,Future Tens, Gartner, Gizmodo,the Guardian, Hacker News, IDG,InfoWorld Indiegogo, iT News, theInquirer, Inverse, the Kernel,Kickstarter, Retailing Today,Science Alert, Sidebar, Slashdot,SmartBrief, TechCrunch, Tech,Technologist, domestic and foreigndozens of newspapers every dayand burn hundreds of domestic /international press releases .
TechNode | Latest news about tech in China APK
MOBCODES
Started in 2009 by Dr. Lu Gang, TechNode began as one man’sattemptto tell the world about what’s happening in China’s techandstartup ecosystems. Since that time, we have grown into atrustedand respected information outlet, events organizer, andintegralpart of the tech and startup community both inside andoutside ofChina with our partners at TechCrunch.Each year we holdthreeevents throughout China. Our annual innovation andentrepreneurshipawards ceremony ChinaBang sees the best andbrightest of China getrecognized for their contributions to theircommunity andindustries. On top of ChinaBang, we also organize twoTechCrunchevents to connect the Chinese startup community with therest ofworld. Featuring the Startup Alley, VC Meetup, Hackathon,anddiscussions on the main stage, our TechCrunch events bringtogetherhungry startups, VCs looking for their next investment, andthecompanies that are shaping China’s future.TechNode producescontentin English and in Chinese. Both sites stress ethicalandprofessional journalism; respect for our sources, the companieswecover, and other stakeholders; and, of course, a passion forthestories we cover.If you would like to talk to us more aboutyourstartup (or if you just have a juicy tip for us), send usamessage! If you like to talk more about partnerships, you cansendus a message, too!
Kavaklıdere Katalog 1.5 APK
MOBCODES
Kavaklıdere Katalog uygulaması, yalnızca personel içinkullanılmaktadır.KavaklIdere Catalog application is used only forthe staff.
Radyo A - Şehrin En Genç Sesi ! APK
MOBCODES
Radyo A, 16 Mart 1998 tarihinde yabancı müzik yayını yapan birradyoistasyonu olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.RadyoA’da, kurulduğu günden bu yana 24 saat yayın yapılmakta,yayınların16 saati canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Müzikyayınlarınınyanı sıra bilgi programları,söyleşiler, üniversitehaberleriağırlıklı olmak üzere haber programları da yapılmaktadır.Radyo A,2000 yılının ikinci yarısından itibaren formatını CHR(ContemporaryHit Music Radio) olarak belirlemiş ve bu formatdahilinde playlistoluşturmaya başlamıştır. 2009 yılında iseYabancı Hit müziğin yanısıra Türkçe Hit müziğe de yayınlarında yervermeye başlamıştır.Radyo A, Türkiye’de ki en iyi radyostüdyolarından birisinesahiptir. Ayrıca, Haziran 2005 tarihindeotomasyon sistemine geçenRadyo A, Selector’ü kullanan ilk, MasterControl Sistemi’ni kullananikinci üniversite radyosudur. Radio, aradio station that broadcastforeign music was founded on March 16,1998 at Anadolu University.In the radio, since its inceptionmaintained a 24-hour broadcast,live broadcast of 16 hours iscarried out. as well as knowledge ofmusic broadcast programs,interviews, news programs are carried out,mainly university news.Radio, the CHR format since the second halfof 2000 (ContemporaryHit Music Radio) as determined and began tocreate playlist in thisformat. In 2009, Turkish Foreign Hit Hitmusic as well as in thepublications began to give ground in music.Radio, has one of thebest radio studio in Turkey. In addition, inJune 2005 theautomation system to the radio, the first to useSelector is thesecond university radio using the Master ControlSystem.
Dil Öğren 1.1 APK
MOBCODES
İnsanlar okuduklarının yüzde onunu,duyduklarının yüzdeyirmisini,gördüklerinin yüzde otuzunu,hem görüp hem duyduklarınınyüzdeellisini,görüp duyup söylediklerininyüzde seksenini,görüpduyupsöyleyip dokunduklarının yüzde doksanınıhatırlıyorlar.Buuygulamada kendi oluşturduğunuz excel tablolarınıtelefonayükleyerek. Görecek, duyacak ve söyleyeceksiniz. Sizlerinhizmetinesunduğumuz uygulamanın bu sürümü için buz dağının görünenyüzütanımlaması yapmamız tam yerinde olur. Daha etkili ve kolaybirşekilde kelime öğrenmek için yaptığımız uygulamamızın dahasonrakisürümlerinde daha farklı dil seçenekleri, anlık olarak yenikelimeekleme ve dil öğrenmenizi kolaylaştıracak bir çoközellikeklenecektir.Uygulamamızın size başarı getirmesini,sağlıklıvemutlu günlerde kullanmanızı temenni ederiz. MobCodes ailesiolarakher zaman işlerinizi ve hayatınızı kolaylaştırmak içinyanınızdaolduğumuzu bildiririz.People ten percent of what theyread, hearwhat twenty percent, thirty percent of what they saw,what theyheard and saw as fifty percent, they hear and see andtelleightypercent, ninety percent of what they remember seeingheard tellingtouch.By installing this application on their phonesexcelspreadsheet you created. To see, hear and tell you.Theapplicationsfor this version we offer the service of Youwe have todefine thevisible face of the iceberg would be fully in place.Moreeffectiveand easy way different language options in later versionsof ourapplication we made to learn words, will be added a lot offeaturesthat will facilitate you to add new words and languagelearning inreal time.Bring you the success of our application, wehope youwill use the days healthy and happy.We know your family andwealways work as mobcodes be there to make your life easier.
Durma Zıplat - Top Zıplatma Oyunu 1.0.3 APK
MOBCODES
Durma Zıplat Oynaması Kolay, parmakları sağa ve sola doğrusürüyerektopun gidiş yönünü kontrol edebilirsiniz. Sonsuz Mod,fiziksel birsisteme dayandırılmış ve sürekli ilerleyen sonsuzseviyeye sahiptir.NASIL OYNANIR: * Görevin sadece topun mümkünolduğunca en yukarıyaçıkabilmesini sağlamak. * Yolculuğunuzdaaltınları toplayın ve reklitopların kilidini açın! ÖZELLİK: *Basit tek dokunuşla kontrol. *Durma Zıplat'ta çeşitli renkleresahip toplar. * Harika müzik ve sesefektleri. * Bu ücretsiz oyundamükemmel eğlence ve keyif sizibekliyor. * Kısa sürede indirmekiçin küçük APK dosya boyutu.Sürekli en yükseğe zıplatın vedünyanın en iyi skorunu elde etmekiçin diğerleriyle rekabet edin!Bu oyunu indirdiğiniz içinteşekkürler. Durma Zıplat ve süreklieğlenin. Stop Jumping Easy toplay, you can check the goingdirection of the ball by rubbing thefingers right and left. TheInfinite Mode has an infinite levelbased on a physical system andconstantly advancing. HOW TO PLAY: *The task is to ensure thatonly the ball is as high as possible. *Collect gold coins on yourjourney and unlock the cannons! PROPERTY:* Simple one-touchcontrol. * Balls with various colors in StopJumping. * Great musicand sound effects. * Perfect fun and pleasurein this free gameawaits you. * Smallest APK file size to downloadas soon aspossible. Bounce to the top and compete with others toget the bestscore in the world! Thank you for downloading thisgame. BounceStop and have continuous fun.
Ben Biz Hepimiz Kitabı 1.0.2 APK
MOBCODES
GİRİŞ Öğrencilerine özel alanlardaki gerçek rin insanlarıileilgilidir. Söz konusu gerçek öyküleri anlatan öğretmenler çoğukez“keşke bizim okulumuzun yakınında da böyle yerler olsa da, bendebenzer gerçek öyküleri anlatıp sınıf dışıuygulamalarınıyapabilsem!” diye düşünmüştür. Bu kitapta yer alangerçek öykülerve önerilen sınıf dışı etkinlikler; yaşadığımızyerin, Dünya’nınneresi olursa olsun, “özel” olduğuna dair ilhamvermek içinyazılmıştır. Bu nedenle, Avrupa’nın özel alanlarındanpaylaştığımızgerçek öykülerin, sizin yaşadığınız yerlere aitöykülerikeşfetmenize ve sınıf dışı etkinliklerle bu yerleritanımanızayardımcı olacağını umuyoruz. INPUT Students are relatedto theactual people run in specific areas. Such teachers often telltruestories, "I wish, though in such places near our school, Icould dothat by telling stories similar to real applicationsoutside theclassroom!" He thought. real stories contained in thisbook andsuggested activities outside the classroom; The place wherewelive, no matter where in the world, "special" that was writtentoinspire. Therefore, we share the true story of Europe'sprivateareas, you discover the history of the place you liveoutside theclassroom activities and hope it will help you recognizetheseplaces.
Loading...