1.5.6 / January 15, 2021
(4/5) (303)
Loading...

Description

แอปพลิเคชันสำหรับใช้ดูข้อมูลฉลากยาเสริม โดยการ scan QR Codeหรือค้นหาจากรายการยาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการบันทึกข้อมูลยาที่ใช้ของตนสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่น่าเชื่อถือรวมถึงสามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้

App Information RDU รู้เรื่องยา

 • App Name
  RDU รู้เรื่องยา
 • Package Name
  com.uhosnet
 • Updated
  January 15, 2021
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.5.6
 • Developer
  Digital Government Development Agency, Thailand
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

Digital Government Development Agency, Thailand Show More...

LandsMaps 3.9.9 APK
เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนดหรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้ หมายเลขระวาง เลขที่ดินเลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เนื้อที่ สำนักงานที่ดินค่าพิกัดสำนักงาน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลงค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ และข้อมูลผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครแอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยกรมที่ดินร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government ApplicationCenter) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้---------------------------------------------------------------------------------------------------มีอะไรใหม่? - สืบค้นรูปแปลงโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง -สืบค้นรูปแปลงที่ดินด้วยสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง -แสดงรายละเอียดแปลงที่ดินโดยเลือกจากแผนที่ได้(ด้วยวิธีการกดค้างตำแหน่งที่ต้องการ) -แสดงสีเส้นแบ่งผังเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
G-News 4.2 APK
‘แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ’รับทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ส่งตรงถึงมือประชาชนโดยสามารถเลือกอ่านและรับข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่นข่าวพระราชพิธี, เช็คข่าวชัวร์,รับชมข่าวถ่ายทอดสดหรือดูวีดิโอย้อนหลัง และข่าวฮิต เป็นต้นโดยตั้งค่ารับข่าวสารตามประเภทข่าว, ค้นหาตามหัวข้อข่าว, บุคคลในข่าวหรือเลือกหน่วยงานต่างๆ ได้ตามความสนใจ และสามารถแชร์ข่าวไปที่Facebook, Line, Twitter และ e-mail ได้ทันที G-News แอปฯ เดียวรับทุกข้อมูลภาครัฐได้อย่างทันการณ์ ทันที แม่นยำ เชื่อถือได้
Lostcar 1.3 APK
โปรแกรมประยุกต์ตรวจสอบข้อมูลรถแจ้งหายสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างรวดเร็วกลุ่มข้อมูลที่ใช้ค้นหาเพื่อตรวจสอบสถานะรถได้แก่ : -กลุ่มของทะเบียนรถ. - กลุ่มของเลขตัวเครื่อง / เลขตัวถัง -ชื่อเจ้าของรถ
สุขพอที่พ่อสอน 2.4 APK
สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน”โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียงคุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สุขแท้ที่แม่ให้ 1.3 APK
แอปพลิเคชัน‘สุขแท้ที่แม่ให้’จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ(รล.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติ พระราชดำรัส พระฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ประชาชนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถน้อมนำพระราชดำรัสมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตรวมถึงเรียนรู้ประโยชน์จากแนวทางการทรงงานโครงการในพระราชดำริทั้งยังมีปฏิทินกิจกรรม และโครงการที่สำคัญต่าง ๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี สามารถเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการศิลปาชีพ โครงการด้านการเกษตร ฯลฯ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
MorChana - หมอชนะ 2.0.2 APK
Application MorChana is a tool to assist Medical Staffs, GovernmentAgencies, Business Owners, and most importantly, YOU in taking careand protect oneself from the spread of COVID-19 ApplicationMorChana will collect use and disseminate only necessary data toprotect or suppress dangers to life, body, and health of you, thepeople around you and all citizen. The application will trackinfection, probability and risk of COVID-19 and observe theoutbreak situation from data provided by you.
RDU รู้เรื่องยา 1.5.6 APK
แอปพลิเคชันสำหรับใช้ดูข้อมูลฉลากยาเสริม โดยการ scan QR Codeหรือค้นหาจากรายการยาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการบันทึกข้อมูลยาที่ใช้ของตนสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่น่าเชื่อถือรวมถึงสามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้
CITIZENinfo 3.0.1 APK
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ร่วมมือพัฒนาระบบ CITIZENinfoแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลจุดให้บริการประชาชนทั้งพิกัดจุดให้บริการ และรายละเอียดของงานบริการเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงและรับรู้ช่องทางการให้บริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นเครื่องมือในการแสดงความพึงพอใจการใช้บริการของหน่วยงานราชการณ จุดบริการโดยการสแกน QR Codeเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมีส่วนร่วมในการให้ผลตอบรับจากการเข้าถึงช่องทางการให้บริการภาครัฐและนำไปสู่การต่อยอดเป็นเครื่องมือในการรับรู้ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้งานมากขึ้นต่อไป
Loading...