1.1 / February 8, 2015
(4.4/5) (61)
Loading...

Description

Aplikacija sadrži osnovne pojmove iz oblastipsihologije, kao i njihova značenja
Namenjena je psiholozima, studentima psihologije, kao i svima onimakoji žele da unaprede znanje iz ove oblasti i bolje razumejuljudsko ponašanje.
Unutar aplikacije implementirana je jednostavna pretraga, koja ćeVam olakšava izbor pojma, čije značenje želite da pročitate.
Minimalna verzija Androida za korišćenje aplikacije je 4.0
Za rad aplikacije nije potrebna internet konekcija jer su svipojmovi smešteni u lokalnu bazu podataka.
Korišćenje aplikacije je u potpunosti besplatno.
The application containsbasic concepts from the field of psychology, as well as theirmeanings
It is intended for psychologists, psychology students, and allthose who want to improve their knowledge in this field and betterunderstand human behavior.
Within the application was implemented simple searches, which willfacilitate the choice of the term, the meaning of which you want toread.
The minimum version of Android applications is to use 4.0
To work applications do not require internet connection because allthe concepts stored in a local database.
Using the application is completely free.

App Information Recnik Psihologije

iSerbia Show More...

Gradski red vožnje - Novi Sad 1.0 APK
iSerbia
Aplikacija daje mogućnost korisniku daizabereliniju koju želi da pogleda. Nakon što izabere liniju otvaramu seposeban ekran gde se nalazi vreme polazaka gradskihautobusa,prikaz reda voznje je u obliku slike. Postoje dva smerauzavisnosti odakle idete i gde želite da idete. Aplikaicija jeveomajednostavna za rukovanje. Tako da u svako doba dana i nocimožeteda znate u koliko sati koji autobus kreće.The applicationenablesthe user to select the line you want to see. After selectingtheline opens his special screen where the time of departure ofurbanbuses timetable display in the form of images. There aretwodirections depending on where you're going and where you wanttogo. Aplikaicija is very simple to operate. So at any time of dayornight you know what time that bus is moving.
Dj Adwell 1.0 APK
iSerbia
U okviru ove aplikacije sakupio samsvestranice gde se poljavljujem sa mojim radovima. Na ovajnačin,svako ko je zainteresovan za moju muziku, može na jednommestu dapronađe i da sluša moje delove. Naravno, moje osnovnepodatke ikontakt sam stavio u aplikaciju.Within this application,Icollected all the pages which may be elicited with my work. Inthisway, anyone who is interested in my music, can in one place tofindand listen to my pieces. Of course, my basic informationandcontact, I put in an application.
MMIK 1.0 APK
iSerbia
Napravio sam aplikaciju za bibliotekumojesrednje škole. Pošto je veb stranicaPoljoprivredno Tehničkog srednjoškolskog Centra „Besedeš Jožef“nesadrži punoinformacija, a skoro ništa o biblioteci, mislio sam davredinapraviti posebnu aplikaciju zabiblioteku. Ja sam stalni član biblioteke, iskoristim sveponuđenemogućnosti u biblioteci, aponekad ne dobijem na vreme odgovarajuće informacije odešavanjima.Mislim da mojaaplikacija biće korisna za sve učenike i nastavnike moje škole,gdeće moći blagovremeno dase informišu o celokupnom radu biblioteke. Aplikacijajeinformacionog karaktera i može jekoristiti puno ljudi u mojoj okolini na svoj mobilni telefon.Napravio aplikaciju samzamoje biblioteku Srednje škole. Postal je veb stranicaPoljoprivredno Tehničkog srednjoškolskog Centra "Jožef Besedeš"notsadrži Punoinformation, the Biblioteca o skoro NIST, mislio da sam zaVredenapraviti posebnu aplikacijubiblioteku. Ja sam stalni Clank Biblioteket, iskoristim sveuponuđene mogućnosti Biblioteca, theponekad not dobijem na Vreme odgovarajuće informationhe'sdešavanjima. We Slim da mojaAplikácie Bice Korisna za sve moje nastavnike učenike i škole,gdeda ce Moci blagovremenoinformišu se o radu celokupnom Biblioteket. Aplikácieinformacionogcharacterto je je i Mozekoristiti ljudi puno na u mojoj okolina Svoj mobilni phone.
Motoride 1.0 APK
iSerbia
Aplikacija pomaze motociklistima da pregledajusve aktivne moto-susrete koje se odrzavaju ili ce se odrzavati nateritoriji Srbije. Veoma je lagana za koriscenje i svidece se svimljubiteljima moto-susreta, pogotovo onima koji cesto propuste mnogejer nisu culi za njihovo odrzavanje.The application helpsriders to review all active moto-meetings that are held or will beheld on the territory of Serbia. It is very easy to use and willlike all fans of moto-meetings, especially those who often failbecause many have not heard of their maintenance.
Recnik Psihologije 1.1 APK
iSerbia
Aplikacija sadrži osnovne pojmove iz oblastipsihologije, kao i njihova značenjaNamenjena je psiholozima, studentima psihologije, kao i svima onimakoji žele da unaprede znanje iz ove oblasti i bolje razumejuljudsko ponašanje.Unutar aplikacije implementirana je jednostavna pretraga, koja ćeVam olakšava izbor pojma, čije značenje želite da pročitate.Minimalna verzija Androida za korišćenje aplikacije je 4.0Za rad aplikacije nije potrebna internet konekcija jer su svipojmovi smešteni u lokalnu bazu podataka.Korišćenje aplikacije je u potpunosti besplatno.The application containsbasic concepts from the field of psychology, as well as theirmeaningsIt is intended for psychologists, psychology students, and allthose who want to improve their knowledge in this field and betterunderstand human behavior.Within the application was implemented simple searches, which willfacilitate the choice of the term, the meaning of which you want toread.The minimum version of Android applications is to use 4.0To work applications do not require internet connection because allthe concepts stored in a local database.Using the application is completely free.
Sinolog 1.0 APK
iSerbia
Aplikacija „Sinolog“ nastala je sa idejomdaomogući korisnicima da saznaju transkripciju svog imena nakineskopismo. Naime, korišćeno je Pinyin fonetski sistem icelatranskripcija se izgovara kao i ime na srpskoj jeziku (uzodređenegovorne varijacije dva naroda). Radi realizacijeaplikacije,sastavljen je tim od šest članova, pretežno studenatakineskogFilološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i FON-a.
HoldMe 1.0 APK
iSerbia
-Game is,as many other android games,basedon"Keep it simple,stupid" principle,and has no other use exceptforentertainment! HoldMe is a perfect game for all those boringbusrides.-When the cheese runs away,try to hold him longernexttime!-Compare your highscore with friends!REMARK: On some devices,due to resolution dependence ofthegame,buttons and cheese are going to be to big,or to small.
Kalkulator 1.0 APK
iSerbia
Kalkulator koji vrsi osnovne operacije sacelimbrojevima.The calculatorperformsbasic operations with whole numbers.
Loading...