1.0 / February 24, 2015
(5.0/5) (6)

Description

Xin cao loi: Ung dung khong chay duoc tren cac phone chay Android5.1 -6.0.Xin cám ơn vì đã sử dụng Remote Karaoke Arirang.RemoteKaraoke Arirang R3600HDMI là các ứng dụng điều khiển từ xa đơn giảncho điện thoại Samsung / HTC Android sử dụng IR Blaster để điềukhiển máy Arirang Karaoke DVD R3600HDMI. Rất là đơn giản, không cầnphải cài đặt cấu hình. Tải ứng dụng về máy và nhập mã bài hát ngaytrên điện thoại của bạn.Nếu bạn có các model R3600HDMI và cái điềukhiển từ xa giống như trong hình, và bạn có điện thoại Samsung /HTC (như Galaxy s4 , s5 , Note 3 , Note 4, ... , HTC One M7 , M8... ) là đủ điều kiện rồi.Xin lưu ý: Ứng dụng này không thể chạythử trên các thiết bị ảo nên nó chỉ được thử nghiệm trên các điệnthoại :-Samsung Galaxy s4 ( Android 4.3, 4.4, 5.0)-Samsung Galaxys5 ( Android 4.4)-Samsung Note 3 ( Android 4.4.2 )-HTC One M7 (Android 4.4)Xin vui lòng cho tôi biết nếu nó chạy được hay khôngtrên điện thoại của bạn?Vui lòng gửi email cho tôi tạivuonghoang.app@gmail.com để hỗ trợ. Xin cảmơn.www.hoangho.netPlease excuse: the application does not run onAndroid 5.1 -6.0 vegetarian phone.Thank you for using RemoteKaraoke Arirang.Karaoke Arirang R3600HDMI Remote app is the simpleremote control device for Samsung / HTC Android use IR blaster tocontrol DVD Karaoke machines R3600HDMI Arirang. Very simple, noneed to install configuration. Download the application to yourcomputer and enter the song right on your phone.If you have themodel R3600HDMI remote control and the like in the picture, and youhave a phone Samsung / HTC (like Galaxy s4, s5, Note 3, Note 4,..., HTC One M7, M8 ... ) is eligible then.Please note:Thisapplication can not run on the virtual device should it only betested on the phone:-Samsung Galaxy s4 (Android 4.3, 4.4,5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-Samsung Note 3 (Android4.4.2)-HTC One M7 (Android 4.4)Please let me know if it is or isnot running on your phone?Please email me atvuonghoang.app@gmail.com to support. Thank you.www.hoangho.net

App Information Remote Arirang R3600HDMI-PHONE

 • App Name
  Remote Arirang R3600HDMI-PHONE
 • Package Name
  net.hoangho.arirangir3600hdmi
 • Updated
  February 24, 2015
 • File Size
  2.7M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  VUONG HOANG
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

VUONG HOANG Show More...

Remote Arirang R36-PHONE 1.0 APK
VUONG HOANG
Xin cao loi: Ung dung khong chay duoc tren cac phone chay Android5.1 -6.0.Xin cám ơn vì đã sử dụng Remote Karaoke Arirang.RemoteKaraoke Arirang R36 là các ứng dụng điều khiển từ xa đơn giản chođiện thoại Samsung / HTC Android sử dụng IR Blaster để điều khiểnmáy Arirang Karaoke DVD R36. Rất là đơn giản, không cần phải càiđặt cấu hình. Tải ứng dụng về máy và nhập mã bài hát ngay trên điệnthoại của bạn.Nếu bạn có các model R36 và cái điều khiển từ xagiống như trong hình, và bạn có điện thoại Samsung / HTC (nhưGalaxy s4 , s5 , Note 3 , Note 4, ... , HTC One M7 , M8 ... ) là đủđiều kiện rồi.Xin lưu ý: Ứng dụng này không thể kiểm tra trên cácthiết bị ảo nên nó chỉ được thử nghiệm trên các điện thoại:-Samsung Galaxy s4 ( Android 4.3, 4.4, 5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-Samsung Note 3 ( Android 4.4.2 )-HTC One M7 ( Android4.4)Xin vui lòng cho tôi biết nếu nó hoạt động hay không trên điệnthoại của bạn không?Vui lòng gửi email cho tôi tạivuonghoang.app@gmail.com để hỗ trợ.www.hoangho.netPlease excuse:the application does not run on Android 5.1 -6.0 vegetarianphone.Thank you for using Remote Karaoke Arirang.Karaoke ArirangR36 Remote app is the simple remote control device for Samsung /HTC Android use IR blaster to control DVD Karaoke Arirang R36machine. Very simple, no need to install configuration. Downloadthe application to your computer and enter the song right on yourphone.If you have the model R36 and the remote control like in thepicture, and you have a phone Samsung / HTC (like Galaxy s4, s5,Note 3, Note 4, ..., HTC One M7, M8 ... ) is eligible then.Pleasenote:This application can not check on the virtual device should itonly be tested on the phone:-Samsung Galaxy s4 (Android 4.3, 4.4,5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-Samsung Note 3 (Android4.4.2)-HTC One M7 (Android 4.4)Please let me know if it works ornot on your phone?Please email me at vuonghoang.app@gmail.com tosupport.www.hoangho.net
Remote Arirang R3600HDMI-PHONE 1.0 APK
VUONG HOANG
Xin cao loi: Ung dung khong chay duoc tren cac phone chay Android5.1 -6.0.Xin cám ơn vì đã sử dụng Remote Karaoke Arirang.RemoteKaraoke Arirang R3600HDMI là các ứng dụng điều khiển từ xa đơn giảncho điện thoại Samsung / HTC Android sử dụng IR Blaster để điềukhiển máy Arirang Karaoke DVD R3600HDMI. Rất là đơn giản, không cầnphải cài đặt cấu hình. Tải ứng dụng về máy và nhập mã bài hát ngaytrên điện thoại của bạn.Nếu bạn có các model R3600HDMI và cái điềukhiển từ xa giống như trong hình, và bạn có điện thoại Samsung /HTC (như Galaxy s4 , s5 , Note 3 , Note 4, ... , HTC One M7 , M8... ) là đủ điều kiện rồi.Xin lưu ý: Ứng dụng này không thể chạythử trên các thiết bị ảo nên nó chỉ được thử nghiệm trên các điệnthoại :-Samsung Galaxy s4 ( Android 4.3, 4.4, 5.0)-Samsung Galaxys5 ( Android 4.4)-Samsung Note 3 ( Android 4.4.2 )-HTC One M7 (Android 4.4)Xin vui lòng cho tôi biết nếu nó chạy được hay khôngtrên điện thoại của bạn?Vui lòng gửi email cho tôi tạivuonghoang.app@gmail.com để hỗ trợ. Xin cảmơn.www.hoangho.netPlease excuse: the application does not run onAndroid 5.1 -6.0 vegetarian phone.Thank you for using RemoteKaraoke Arirang.Karaoke Arirang R3600HDMI Remote app is the simpleremote control device for Samsung / HTC Android use IR blaster tocontrol DVD Karaoke machines R3600HDMI Arirang. Very simple, noneed to install configuration. Download the application to yourcomputer and enter the song right on your phone.If you have themodel R3600HDMI remote control and the like in the picture, and youhave a phone Samsung / HTC (like Galaxy s4, s5, Note 3, Note 4,..., HTC One M7, M8 ... ) is eligible then.Please note:Thisapplication can not run on the virtual device should it only betested on the phone:-Samsung Galaxy s4 (Android 4.3, 4.4,5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-Samsung Note 3 (Android4.4.2)-HTC One M7 (Android 4.4)Please let me know if it is or isnot running on your phone?Please email me atvuonghoang.app@gmail.com to support. Thank you.www.hoangho.net
Remote Arirang R3600s-PHONE 1.0 APK
VUONG HOANG
Xin cao loi: Ung dung khong chay duoc tren cac phone chay Android5.1 -6.0.Xin cám ơn vì đã sử dụng Remote Karaoke Arirang.RemoteKaraoke Arirang R3600s là các ứng dụng điều khiển từ xa đơn giảncho điện thoại Samsung / HTC Android sử dụng IR Blaster để điềukhiển máy Arirang Karaoke DVD R3600s. Rất là đơn giản, không cầnphải cài đặt cấu hình. Tải ứng dụng về máy và nhập mã bài hát ngaytrên điện thoại của bạn.Nếu bạn có các model R3600s và cái điềukhiển từ xa giống như trong hình, và bạn có điện thoại Samsung /HTC (như Galaxy s4 , s5 , Note 3 , Note 4, ... , HTC One M7 , M8... ) là đủ điều kiện rồi.Xin lưu ý: Ứng dụng này không thể chạythử trên các thiết bị ảo nên nó chỉ được thử nghiệm trên các điệnthoại :-Samsung Galaxy s4 ( Android 4.3, 4.4, 5.0)-Samsung Galaxys5 ( Android 4.4)-Samsung Note 3 ( Android 4.4.2 )-HTC One M7 (Android 4.4)Xin vui lòng cho tôi biết nếu nó chạy được hay khôngtrên điện thoại của bạn?Vui lòng gửi email cho tôi tạivuonghoang.app@gmail.com để hỗ trợ. Xin cảmơn.www.hoangho.netPlease excuse: the application does not run onAndroid 5.1 -6.0 vegetarian phone.Thank you for using RemoteKaraoke Arirang.Karaoke Arirang R3600s Remote app is the simpleremote control device for Samsung / HTC Android use IR blaster tocontrol DVD Karaoke machines R3600s Arirang. Very simple, no needto install configuration. Download the application to your computerand enter the song right on your phone.If you have the model R3600sremote control and the like in the picture, and you have a phoneSamsung / HTC (like Galaxy s4, s5, Note 3, Note 4, ..., HTC One M7,M8 ... ) is eligible then.Please note:This application can not runon the virtual device should it only be tested on thephone:-Samsung Galaxy s4 (Android 4.3, 4.4, 5.0)-Samsung Galaxy s5(Android 4.4)-Samsung Note 3 (Android 4.4.2)-HTC One M7 (Android4.4)Please let me know if it is or is not running on yourphone?Please email me at vuonghoang.app@gmail.com to support. Thankyou.www.hoangho.net
Remote Arirang R3600-PHONE 1.0 APK
VUONG HOANG
Xin cao loi: Ung dung khong chay duoc tren cac phone chay Android5.1 -6.0.Xin cám ơn vì đã sử dụng Remote Karaoke Arirang.RemoteKaraoke Arirang R3600 - Hầu hết ở các tiệm hát Kaoraoke. Là ứngdụng điều khiển từ xa đơn giản cho điện thoại Samsung / HTC Androidsử dụng cổng hồng ngoại để điều khiển máy Arirang Karaoke DVDR3600. Rất là đơn giản, không cần phải cài đặt cấu hình. Tải ứngdụng về máy và nhập mã bài hát ngay trên điện thoại của bạn.Nếu bạncó các model R3600 và cái điều khiển từ xa giống như trong hình, vàbạn có điện thoại Samsung / HTC (như Galaxy s4 , s5 , Note 3 , Note4, ... , HTC One M7 , M8 ... ) là đủ điều kiện rồi.Xin lưu ý: Ứngdụng này không thể kiểm tra trên các thiết bị ảo nên nó chỉ đượcthử nghiệm trên các điện thoại :-Samsung Galaxy s4 ( Android 4.3,4.4, 5.0)-Samsung Galaxy s5 ( Android 4.4)-Samsung Note 3 ( Android4.4.2 )-HTC One M7 ( Android 4.4)Xin vui lòng cho tôi biết nếu nóhoạt động hay không trên điện thoại của bạn không?Vui lòng gửiemail cho tôi tại vuonghoang.app@gmail.com để hỗtrợ.www.hoangho.netPlease excuse: the application does not run onAndroid 5.1 -6.0 vegetarian phone.Thank you for using RemoteKaraoke Arirang.R3600 Remote Arirang Karaoke - Most Kaoraoke incabaret. App is a simple remote control device for Samsung / HTCAndroid uses infrared to control the player Arirang Karaoke DVDR3600. Very simple, no need to install configuration. Download theapplication to your computer and enter the song right on yourphone.If you have the model R3600 and the remote control like inthe picture, and you have a phone Samsung / HTC (like Galaxy s4,s5, Note 3, Note 4, ..., HTC One M7, M8 ... ) is eligiblethen.Please note:This application can not check on the virtualdevice should it only be tested on the phone:-Samsung Galaxy s4(Android 4.3, 4.4, 5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-SamsungNote 3 (Android 4.4.2)-HTC One M7 (Android 4.4)Please let me knowif it works or not on your phone?Please email me atvuonghoang.app@gmail.com to support.www.hoangho.net
Remote Arirang R3600-PHONE-PRO 1.0 APK
VUONG HOANG
Xin cao loi: Ung dung khong chay duoc tren cac phone chay Android5.1 -6.0.Phiên bản không quảng cáo.Xin cám ơn vì đã sử dụng RemoteKaraoke Arirang.Remote Karaoke Arirang R3600 - Hầu hết ở các tiệmhát Kaoraoke. Là ứng dụng điều khiển từ xa đơn giản cho điện thoạiSamsung / HTC Android sử dụng cổng hồng ngoại để điều khiển máyArirang Karaoke DVD R3600. Rất là đơn giản, không cần phải cài đặtcấu hình. Tải ứng dụng về máy và nhập mã bài hát ngay trên điệnthoại của bạn.Nếu bạn có các model R3600 và cái điều khiển từ xagiống như trong hình, và bạn có điện thoại Samsung / HTC (nhưGalaxy s4 , s5 , Note 3 , Note 4, ... , HTC One M7 , M8 ... ) là đủđiều kiện rồi.Xin lưu ý: Ứng dụng này không thể kiểm tra trên cácthiết bị ảo nên nó chỉ được thử nghiệm trên các điện thoại:-Samsung Galaxy s4 ( Android 4.3, 4.4, 5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-Samsung Note 3 ( Android 4.4.2 )-HTC One M7 ( Android4.4)Xin vui lòng cho tôi biết nếu nó hoạt động hay không trên điệnthoại của bạn không?Vui lòng gửi email cho tôi tạivuonghoang.app@gmail.com để hỗ trợ.www.hoangho.netPlease excuse:the application does not run on Android 5.1 -6.0 vegetarianphone.Version without ads.Thank you for using Remote KaraokeArirang.R3600 Remote Arirang Karaoke - Most Kaoraoke in cabaret.App is a simple remote control device for Samsung / HTC Androiduses infrared to control the player Arirang Karaoke DVD R3600. Verysimple, no need to install configuration. Download the applicationto your computer and enter the song right on your phone.If you havethe model R3600 and the remote control like in the picture, and youhave a phone Samsung / HTC (like Galaxy s4, s5, Note 3, Note 4,..., HTC One M7, M8 ... ) is eligible then.Please note:Thisapplication can not check on the virtual device should it only betested on the phone:-Samsung Galaxy s4 (Android 4.3, 4.4,5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-Samsung Note 3 (Android4.4.2)-HTC One M7 (Android 4.4)Please let me know if it works ornot on your phone?Please email me at vuonghoang.app@gmail.com tosupport.www.hoangho.net
Remote ArirangR3600s-PHONE-PRO 1.0 APK
VUONG HOANG
Xin cao loi: Ung dung khong chay duoc tren cac phone chay Android5.1 -6.0.Phiên bản không co quảng cáo. Xin cám ơn vì đã sử dụngRemote Karaoke Arirang.Remote Karaoke Arirang R3600s là các ứngdụng điều khiển từ xa đơn giản cho điện thoại Samsung / HTC Androidsử dụng IR Blaster để điều khiển máy Arirang Karaoke DVD R3600s.Rất là đơn giản, không cần phải cài đặt cấu hình. Tải ứng dụng vềmáy và nhập mã bài hát ngay trên điện thoại của bạn.Nếu bạn có cácmodel R3600s và cái điều khiển từ xa giống như trong hình, và bạncó điện thoại Samsung / HTC (như Galaxy s4 , s5 , Note 3 , Note 4,... , HTC One M7 , M8 ... ) là đủ điều kiện rồi.Xin lưu ý: Ứng dụngnày không thể kiểm tra trên các thiết bị ảo nên nó chỉ được thửnghiệm trên các điện thoại :-Samsung Galaxy s4 ( Android 4.3, 4.4,5.0)-Samsung Galaxy s5 ( Android 4.4)-Samsung Note 3 ( Android4.4.2 )-HTC One M7 ( Android 4.4)Xin vui lòng cho tôi biết nếu nóhoạt động hay không trên điện thoại của bạn không?Vui lòng gửiemail cho tôi tại vuonghoang.app@gmail.com để hỗtrợ.www.hoangho.netPlease excuse: the application does not run onAndroid 5.1 -6.0 vegetarian phone.Version without ads.Thank you forusing Remote Karaoke Arirang.Karaoke Arirang R3600s Remote app isthe simple remote control device for Samsung / HTC Android use IRblaster to control DVD Karaoke machines R3600s Arirang. Verysimple, no need to install configuration. Download the applicationto your computer and enter the song right on your phone.If you havethe model R3600s remote control and the like in the picture, andyou have a phone Samsung / HTC (like Galaxy s4, s5, Note 3, Note 4,..., HTC One M7, M8 ... ) is eligible then.Please note:Thisapplication can not check on the virtual device should it only betested on the phone:-Samsung Galaxy s4 (Android 4.3, 4.4,5.0)-Samsung Galaxy s5 (Android 4.4)-Samsung Note 3 (Android4.4.2)-HTC One M7 (Android 4.4)Please let me know if it works ornot on your phone?Please email me at vuonghoang.app@gmail.com tosupport.www.hoangho.net
Loading...