1.0 / March 18, 2016
(4.7/5) (46)
Loading...

Description

- Renkli Müzik DünyasıUygulamasıylaistediğiniz müziği tek bir tıkla arayabilir veistediğiniz müziğirahatlıkla indirebilirsiniz. Diğer bedava müzikindirmeprogramlarından farkını uygulama açıldığı anhissedeceksiniz.

- Uygulama ile indirmek istediğiniz müziği indirmedenöncedinleyebilirsiniz.

- Uygulamanın sade ve kullanışlı arayüzüylekarşılaştığınızdadiğer uygulamalardan farklı olduğunu sizde farkedeceksiniz.

- Nota, müzikal seslerin Renkli Müzik Dünyasındakiişaretleridir.Renkli Müzik Dünyası, müziği şarkıyı okuyup yazıyaalmaya yarayanşekillere ve o şekillerin temsil ettikleri şarkıindirme programıindir temel frekanslara verilen addır. Nota (veyaRenkli MüzikDünyası) sözcüğü, bir fikri daha sonra hatırlamak içinişareler ilebir yere o fikri temsil edecek, bedava müzik indir,biçimde yazmayıdökmeyi anlatır. Müzik notası da, bir sesi veRenkli Müzik DünyasıUygulamasını temsil etmek üzere dize üstündekişarkı indir yerinekonulan bir işaret, bir kayıttır. Müzik indiryazılı olarak ifadeetmede kullanılan, bedava müzik dinle, her birnota, bedava müzikindirme programı, müzikteki belli bir seseRenkli Müzik Dünyasımüzik indirme programı indir karşılık gelir.Notalar seslerin,bedava şarkı indir, zaman içindeki sarki indirmeprogrami ve RenkliMüzik Dünyası Uygulaması uzunluğunu ve temelfrekansını şarkıindirme programı gösterirler. Renkli Sarki dunyasiyazıdakullanılan, bedava müzik, harflerin adları olduğu gibi,notaların daşarkı indir adları vardır. Notaları sarki indiradlandırmak için ikitemel sistem müzik indirme programıkullanılmıştır. Bu sistemlerdenşarkı dinle ilki daha çokİngiltere, Almanya, İspanya ve Türkiyegibi ülkelerde kullanılanmuzik indirme programi olan Renkli MüzikDünyasıdır.

- Color music worldwiththe application can call the music you want with a single clickanddownload the music you want easily. Other free practice willfeelthe difference from the moment he opened music downloadprogram.

- You can listen before you download the music you wanttodownload the application.

- When faced with the application of simple andconvenientinterface is different from other applications, you willnotice atfirst.

- Note, there are signs in colorful music world of musicalsound.Colorful World of Music, music, song and read the article toget away for the program to download songs so that they representthedownload is the name given to the fundamental frequency. Scores(orColor Music World) word, an idea later conducted openly with aplaceto remember they will represent that idea, free musicdownload, formthe bulk of narrative writing. Music note in a songthat sounds andcolorful music world on a string to represent theapplicationdownload instead put a mark, a record. Download musicused toexpress in writing, listen to music for free, every note,free musicdownload program, a certain sound to color the musicworld of themusic download music download program corresponds.Sheet musicsounds, free song download, download the song andcolorful musicprogram in the time show the world the applicationof thefundamental frequency and the length of the song to downloadtheprogram. Used in the article of the underwater world ofcolorfulSar, free music, as well as letters of the name, a name ofnote inthe song download. Two basic systems to name download musicdownloadprogram notes song was used. Listen to the first song ofthis systemis more than Britain, Germany, Spain and Turkeydownload music usedin the program, which is colorful musicworld.

App Information Renkli Müzik Dünyası

 • App Name
  Renkli Müzik Dünyası
 • Package Name
  rengarenk.sarkidunyasi
 • Updated
  March 18, 2016
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Renkli Park Yazılım
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

Renkli Park Yazılım Show More...

Renkli Park Müzik 1.2 APK
- Renkli Park Ücretsiz Müzik İndirmeUygulamasıyla istediğiniz müziği tek bir tıkla arayabilir ve tekbir tıkla indirebilirsiniz.- Renkli Park Ücretsiz Müzik İndirme Programı ile müzik indirmekçok kolay.- Renkli Park Uygulaması size popüler olan müzikleri delisteler.- Renkli Park Uygulaması sizin için özel olarak hazırlanmıştır.Sade ve kullanışlı arayüzüyle karşılaştığınızda diğeruygulamalardan farklı olduğunu sizde fark edeceksiniz.- İndirmek istediğiniz müziği indirmeden önce rahatlıkladinleyebilirsiniz.- Nota, müziği dinleyerek okuyup yazıya almaya yarayan şekillereve o şekillerin temsil ettikleri şarkı indirme programı indir temelfrekanslara verilen addır. Nota, bedava müzik indir, biçimdeyazmayı dökmeyi anlatır. Müzik notası da, bir sesi temsil etmeküzere dizeler üstündeki şarkı indir yerine konulan bir işarettir.Müzik indir yazılı olarak ifade etmede kullanılan, bedava müzikdinle, her bir nota, bedava müzik indirme programı, müzikteki bellibir sese müzik indirme programı indir karşılık gelmektedir. Notalarseslerin, bedava şarkı indir, zaman içindeki sarki indirme programiuzunluğunu ve temel frekansını şarkı indirme programı gösterirler.Sarki dunyasi yazıda kullanılan, bedava müzik, harflerin adlarıolduğu gibi, notaların da şarkı indir adları vardır. Notaları sarkiindir adlandırmak için iki temel sistem müzik indirme programıkullanılmıştır. Bu sistemlerden şarkı dinle ilki daha çok Fransa veTürkiye gibi Akdeniz ülkelerinde kullanılan muzik indirme programiAziz Iohanne Battista ilahisinin ilk hecelerinden isimlerini alando-re-mi-fa-sol-la sistemidir.- Color Park Free MusicDownloads the music you want with a single click you can search forand download applications with a single click.- Colorful park is very easy to download music Free MusicDownloads Program.- Color Park app also lists popular music for you.- Color Park has been specially designed for your application.When faced with a simple and convenient interface is different fromother applications, you will notice at first.- You can easily listen to before downloading the music you wantto download.- Note, for listening to music the way to take the reading andwriting songs download program, they represent one way download isthe name given to the fundamental frequency. Sheet music, freemusic downloads, form the bulk of narrative writing. Music note, itis a sign placed at the top rather than download the songs stringsto represent the sound. Download music used to express in writing,listen to music for free, every note, free music download program,a certain sound of the music download music download program moneycomes. Sheet music sounds, free song download, download programindicate the length of time the song and the fundamental frequencyof the song download program. Sarki dunyasi paper used, free music,as well as letters of the name, a name of note in the songdownload. Two basic systems to name download music download programnotes song was used. Listen to songs from these systems to downloadmusic used in the first than in France and Turkey as Mediterraneancountry program St. Iohann Battisti Have you names-the field ofdo-re the first syllables of the hymn-fa-is left-le system.
Renkli Müzik Dünyası 1.0 APK
- Renkli Müzik DünyasıUygulamasıylaistediğiniz müziği tek bir tıkla arayabilir veistediğiniz müziğirahatlıkla indirebilirsiniz. Diğer bedava müzikindirmeprogramlarından farkını uygulama açıldığı anhissedeceksiniz.- Uygulama ile indirmek istediğiniz müziği indirmedenöncedinleyebilirsiniz.- Uygulamanın sade ve kullanışlı arayüzüylekarşılaştığınızdadiğer uygulamalardan farklı olduğunu sizde farkedeceksiniz.- Nota, müzikal seslerin Renkli Müzik Dünyasındakiişaretleridir.Renkli Müzik Dünyası, müziği şarkıyı okuyup yazıyaalmaya yarayanşekillere ve o şekillerin temsil ettikleri şarkıindirme programıindir temel frekanslara verilen addır. Nota (veyaRenkli MüzikDünyası) sözcüğü, bir fikri daha sonra hatırlamak içinişareler ilebir yere o fikri temsil edecek, bedava müzik indir,biçimde yazmayıdökmeyi anlatır. Müzik notası da, bir sesi veRenkli Müzik DünyasıUygulamasını temsil etmek üzere dize üstündekişarkı indir yerinekonulan bir işaret, bir kayıttır. Müzik indiryazılı olarak ifadeetmede kullanılan, bedava müzik dinle, her birnota, bedava müzikindirme programı, müzikteki belli bir seseRenkli Müzik Dünyasımüzik indirme programı indir karşılık gelir.Notalar seslerin,bedava şarkı indir, zaman içindeki sarki indirmeprogrami ve RenkliMüzik Dünyası Uygulaması uzunluğunu ve temelfrekansını şarkıindirme programı gösterirler. Renkli Sarki dunyasiyazıdakullanılan, bedava müzik, harflerin adları olduğu gibi,notaların daşarkı indir adları vardır. Notaları sarki indiradlandırmak için ikitemel sistem müzik indirme programıkullanılmıştır. Bu sistemlerdenşarkı dinle ilki daha çokİngiltere, Almanya, İspanya ve Türkiyegibi ülkelerde kullanılanmuzik indirme programi olan Renkli MüzikDünyasıdır.- Color music worldwiththe application can call the music you want with a single clickanddownload the music you want easily. Other free practice willfeelthe difference from the moment he opened music downloadprogram.- You can listen before you download the music you wanttodownload the application.- When faced with the application of simple andconvenientinterface is different from other applications, you willnotice atfirst.- Note, there are signs in colorful music world of musicalsound.Colorful World of Music, music, song and read the article toget away for the program to download songs so that they representthedownload is the name given to the fundamental frequency. Scores(orColor Music World) word, an idea later conducted openly with aplaceto remember they will represent that idea, free musicdownload, formthe bulk of narrative writing. Music note in a songthat sounds andcolorful music world on a string to represent theapplicationdownload instead put a mark, a record. Download musicused toexpress in writing, listen to music for free, every note,free musicdownload program, a certain sound to color the musicworld of themusic download music download program corresponds.Sheet musicsounds, free song download, download the song andcolorful musicprogram in the time show the world the applicationof thefundamental frequency and the length of the song to downloadtheprogram. Used in the article of the underwater world ofcolorfulSar, free music, as well as letters of the name, a name ofnote inthe song download. Two basic systems to name download musicdownloadprogram notes song was used. Listen to the first song ofthis systemis more than Britain, Germany, Spain and Turkeydownload music usedin the program, which is colorful musicworld.
Loading...