1.0.0 / April 12, 2018
(4.9/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Resimli Türkçe Kamus 1928 yılında son basılan osmanlı harfleriileyazılmış Türkçe Sözlük.. Harf devrimi öncesi en son yazılmıştürkçesözlük şimdi internette. Online olarak ulaşabilirsiniz. RaifNecdetKestelli tarafından hazırlanmış resimli türkçe kamus.. آ ا بپ ت ثج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ى PictureTurkishKamus In 1928, letters written in Ottoman Turkishdictionaryrecently published .. Alphabet written before the latestTurkishDictionary is now on the Internet. You can access itonline.Turkish pupose prepared by Raif picture Necdet Kestelli .. آا ب پت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ى

App Information Resimli Türkçe Kamus

 • App Name
  Resimli Türkçe Kamus
 • Package Name
  ihya.turkce.kamus
 • Updated
  April 12, 2018
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  İhya Osmanlıca
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  ihya.org osmanlıca çalışmaları
 • Google Play Link

İhya Osmanlıca Show More...

Fransızca Türkçe Sözlük 1.0.0 APK
Osmanlı dönemi basılan fransızca Türkçe sözlük orjinal metniileşimdi telefonunuzda.. Günümüz latin harfleri ile detranskriptedilmiştir. İndirip inceleyiniz. Fransızca sözlük 1838viyanabaskılı.. Kamus-ı Fransavi için diğeruygulamalarımızıinceleyinizfrench dictionary Turkish Ottoman erawith the originaltext printed on your phone now .. Today is thetranscript withLatin letters. Examine download. French dictionaryprinted in 1838vienna ..Kamus-i See our other applications forFransav
Lugat-ı Remzi 1.0.0 APK
Doktor Hüseyin Remzi Beyin hazırladığı 60bin kelime içerenosmanlıcasözlük.. alanında emsalsiz. Hiç bir yerde bulamayacağınızkelimeleribu sözlükte gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.. OsmanlıcaSözlüklerprojemiz kapsamında osmanlı dönemi hazırlanan sözlüklerimobilortamına aktarıyoruz. Ücretsiz ve bedava. Hızlı kolaykullanışlı birarayüz ile cebinizdeyiz. Bu emsalsiz çalışmalarıtarihi ve milli birşuur ile sahip çıkıp desteklemeliyiz. DoctorHussein Ramzi 60bcontaining the word dictionary prepared by theOttoman unsurpassedin the brain .. field. words can not ever finda place in thisdictionary will be very surprised when you see ..We pass theOttoman dictionary project we prepared the ottomanperiod covereddictionaries mobile environment. Free and free. Wecebinizd Quickeasy with a handy interface. This unique workhistory and we shouldcome out with the support of a nationalconsciousness.
Lugat-ı Naci 1.0.0 APK
Orjinal osmanlıca metni ile madde madde hazırlanmış birmobiluygulama.Osmanlı sözlükler projemiz kapsamındahazırlanmıştır.Madde başlıkları osmanlıca ve günümüz latin harfleriile transkriptedilmiş durumdadır. Geliştirilmiş arama özelliği ilesözlükiçersinde aradığınız maddeyi hızlıcaulaşabilirsiniz.Maddebaşlığının orjinal sözlükte kaçınca sayfadayer aldığı vs. tümbilgiler yer almaktadır.a mobile applicationprepared by theoriginal material item osmanlıca text.Our projecthas been preparedunder the Ottoman dictionaries. Article titlesosmanlıca and todayit has been transcribed with Latinletters.Improved search featurewithin the article you are lookingfor can be found in thedictionary quickly.Article title of the pagewhere the originaldictionary flied etc. All information is located.
Kamus-ı Osmani 1.0.0 APK
Kamus-ı Osmani Mehmed Salahi bey tarafından hazırlanmışosmanlıcasözlük. Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler yeralmakta..Müthiş birçalışma. Osmanlı dönemi basılmış orjinal metnisize ulaştırıyoruz..Yorum ve değerlendirmelerinizi mutlaka bizeyazınızKamus-i OsmaniMehmed Bey Salah prepared by the OttomanTurkish dictionary.Arabic, Persian and Turkish words located..Terrific work. We bringyou the original text printed in theOttoman period ..You mustwrite us your comments and ratings
Resimli Kamus-ı Osmani 1.0.0 APK
Ali Seydi'nin 1914 baskılı 3 ciltlik resimli kamus-uosmanieseri...Ali Sejdiu 1914 illustrated volume printed 3-puposeuosmani work ...
Kamus'ul-Alam 1.0.0 APK
Sultan İkinci Abdulhamid Han tarafından hazırlatılan 1890lıyıllarında osmanlı ve dünya şehirleri hakkında eşsiz bilgilerinyeraldığı eser. Ayrıca tarihi ve dönemin önemlişahsiyetlerininbiyografileri de yer almakta. Yolda arabada evdeokulda işte vakitbuldugunuz her an açıp bir kaç satırokuyabileceğiniz veOsmanlıcanızı geliştirmek tarihi ve kültürelbilginizi artırmakiçin mutlaka telefonunuzda tabletinizde olmasıgereken uygulama.Günümüzde yaşadığınız şehrin yüzyıl öncekinüfusunu merak ediyormusunuz? Kaç okul, kaç cami var biliyormuydunuz? Tarihinizipropaganda amaclı ve ideolojik niyetlerlehazırlanmış metinlerdendeğil dönemin orjinal eserlerindenokuyunuz.. Bu fırsat kaçmaz..Ücretsiz ve Bedava.. Şemseddin sami..Osmanlıca kitaplar, osmanlıcaansiklopediler.. Orjinal osmanlıcametinler..of Sultan AbdülhamidHan commissioned by the year 1890with ottoman and trace where theunique information about worldcities. Also history and biographiesof important personalities ofthe period also included.On the wayhome in the car you found yourtime here at school to read a fewlines open at any moment andenhance your Ottoman history andshould be a must on your phone,your tablet app to increase yourcultural knowledge.Today, the cityyou live Do you wonder if theprevious century the population? Howmany schools did you know howmany mosques? History and preparedwith ideological propagandapurpose you intend to read the originalworks of the era not of thetexts ..This opportunity will not escape.. Free and Free..Shamsuddin sami .. Ottoman books, encyclopediasosmanlıcaosmanlıca .. Original text ..
Lugat-ı Cudi 1.0.0 APK
İbrahim Cûdî Efendi tarafından hazırlanan osmanlıca sözlük.Osmanlıdönemi hazırlanmış sözlüklerin internete kazandırıyoruz.İbrahimcudi efendinin osmanlıca sözlüğü de artık bir tık ötenizde.Telefonve tabletinizi indirin istediğin zaman istediğiniz yerdenulaşın.Osmanlıca orjinal metinler.. Osmanlıca madde başlıkları vegünümüzlatin harfleri maddelerin transkiripi. Osmanlıcanızı veTürkçenizigeliştirmek ve ilerletmek için harika bir kaynak. IbrahimCudiprepared by master Ottoman Turkish dictionary. We bringtheprepared dictionary Ottoman period to the internet. IbrahimCuDimaster ottoman in your dictionary also no longer a clickaway.Phone and get where you want, when you want to downloadyourtablet. Ottoman Turkish Ottoman article titles and originaltexts.. transkirip of contemporary Latin letters agent. OttomanTurkishand a great resource for you and improve your advance.
Müntehabat-ı Lugat-ı Osmaniye 1.0.0 APK
Kitab-ı müntehabat-ı lugat-ı Osmaniye / Mustafa ŞükriEyyubi1864yılı baskılı hazırlanan ilk kapsamlı Türkçe sözlüklerdenbiridiyebiliriz. Sonraki bir çok sözlük çalışması için kaynakteşkiletmiştir. Şimdi internette.. Mobil versiyonuelinizde..Müntehabatglossary Kitab-i-i-i Osmaniye / Mustafa ShukriAyyubidpreparedprinted in 1864, we can say one of the firstcomprehensive Turkishdictionary. Next it constituted a source fordictionary work.Nowyou have the internet .. Mobile version ..
Loading...