2.0.4 / October 13, 2016
(4.0/5) (26)
Loading...

Description

Reverse It Classic is a strategy board game.The classic board game features multiplayer mode, and single playermode with 3 difficulty levels: easy, medium and hard.
With the new updates we give you a brand new game board andsmoother Reversi game, also we made things more interesting withchallenging achievements. If you manage to complete an achievementyou will get points and you will go higher on the Reversi Leaderboards. Can you become the Reverse It King?

The Reversi board game is played on an 8×8 checkerboard, whereeach player is assigned a color (white or brown) and they taketurns on placing a disk on the Reversi board.
The goal of the Reversi board game is to change all the opponentsdisks to their selected color. A disk’s color is changed when ithas been bounded between two other colors in a straight line, thuschanging their color to the color of the bounding disk. There are atotal of 64 disks for each place on the board, and the game isplayed until all spaces are filled or a player cannot place a diskon the board.
The goal of this classic Reversi board game is to collect morepoints in the shortest time. The winner is the player who collectedthe most points until the end of a game.
You can either play vs 3 different level AI's or a friend.

Reverse It Classic Board Game by Lynx Solutions SRL:
- intuitive, easy to use
- 3 different AI levels
- option to play against a friend near you on the same phone
- challenging achievements


Important:
- This application is still under development, we stride to get youa quality app, but because of the multitude of Android devices,some unforeseen errors might appear.
- Reverse It Classic Board Game is a free game, and it will staythis way. If we see the need or upon request we might publish an adfree version for a small sum.
- The developers of the game cannot be held responsible for anydamages that the usage of this application might cause.
- If you find any issues with our game, please send us an e-mail ofhow this occurred along with your phone and OS details) beforegiving us a low rating. We are checking our mailboxes and as soonas we can we will re-mediate the problem.
- If a "Force Close" issue occurs, it will show up in our systemand we will resolve those as soon as we get news of one.
- If you have any ideas on how we can improve our game, we arehappy to hear your thoughts, send us an e-mail, and we will respondas soon as we can.
We promise that we will try to respond to all e-mails in 48 hoursand fix all issues reported.

Thank you, and enjoy our game!

App Information Reverse It Classic Board Game

 • App Name
  Reverse It Classic Board Game
 • Package Name
  eu.lynxsolutions.reverseit
 • Updated
  October 13, 2016
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0.4
 • Developer
  Lynx Solutions SRL
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email info@lynxsolutions.eu Privacy Policy
  Str. Morii Nr 49, 54321 Targu Mures, Romania
 • Google Play Link

Lynx Solutions SRL Show More...

Reverse It Classic Board Game 2.0.4 APK
Reverse It Classic is a strategy board game.The classic board game features multiplayer mode, and single playermode with 3 difficulty levels: easy, medium and hard.With the new updates we give you a brand new game board andsmoother Reversi game, also we made things more interesting withchallenging achievements. If you manage to complete an achievementyou will get points and you will go higher on the Reversi Leaderboards. Can you become the Reverse It King?The Reversi board game is played on an 8×8 checkerboard, whereeach player is assigned a color (white or brown) and they taketurns on placing a disk on the Reversi board.The goal of the Reversi board game is to change all the opponentsdisks to their selected color. A disk’s color is changed when ithas been bounded between two other colors in a straight line, thuschanging their color to the color of the bounding disk. There are atotal of 64 disks for each place on the board, and the game isplayed until all spaces are filled or a player cannot place a diskon the board.The goal of this classic Reversi board game is to collect morepoints in the shortest time. The winner is the player who collectedthe most points until the end of a game.You can either play vs 3 different level AI's or a friend.Reverse It Classic Board Game by Lynx Solutions SRL:- intuitive, easy to use- 3 different AI levels- option to play against a friend near you on the same phone- challenging achievementsImportant:- This application is still under development, we stride to get youa quality app, but because of the multitude of Android devices,some unforeseen errors might appear.- Reverse It Classic Board Game is a free game, and it will staythis way. If we see the need or upon request we might publish an adfree version for a small sum.- The developers of the game cannot be held responsible for anydamages that the usage of this application might cause.- If you find any issues with our game, please send us an e-mail ofhow this occurred along with your phone and OS details) beforegiving us a low rating. We are checking our mailboxes and as soonas we can we will re-mediate the problem.- If a "Force Close" issue occurs, it will show up in our systemand we will resolve those as soon as we get news of one.- If you have any ideas on how we can improve our game, we arehappy to hear your thoughts, send us an e-mail, and we will respondas soon as we can.We promise that we will try to respond to all e-mails in 48 hoursand fix all issues reported.Thank you, and enjoy our game!
Erdély FM 1.9.1 APK
This is the official Android Application forRadio Erdély FM.You can listen to Radio Erdély FM live, read the latest news andyou can also play show related podcasts. Now you can listenanywhere to your favorite station, Erdély FM.
Felekezeti Névnaptár HD 1.1.0 APK
Soha ne feledje el senki névnapját!A Felekezeti Névnaptár több felekezet névnapjait tartalmazza, akatolikustól az ortodoxig, így erdélyi ismerőseit sem felejti elfelköszönteni.Az alkalmazás 5 különböző felekezet (katolikus, református,unitárius, görög katolikus és ortodox) névnapi bejegyzéséttartalmazza, így a ritka nevek dátumait is megtalálja. Akiválasztott nevekre emlékeztetőt állíthat be, így értesítést kap,amikor a szeretteit fel kell köszöntenie.Felekezeti Névnaptár HD, vagyis már táblagépen is:- egyszerű widget, amely kijelzi az aktuális dátumot és amegfelelő névnapokat- névnap lista dátumokkal, amely kereshető, böngészhető- naptár funkció, amely segítségével megtekintheti az egyesnapokon ünnepelt névnapokat- ellenőrizheti a telefonkönyvében szereplő kapcsolatoknévnapjait- kiválaszthatja melyik felekezet névnapjait szeretnéd látniFontos:- Az alkalmazás fejlesztés alatt van. Arra törekedünk, hogyminőségi alkalmazást kínáljunk, de a sok különböző Android készülékmiatt megjelenhetnek előre nem látott hibák.-A Felekezeti névnaptár ingyenes alkalmazás és az is marad.Amennyiben igény lesz rá kiadunk egy reklámmentes fizetett verziótis egy kis összegért.-A Lynx Solutions SRL nem vonható felelősségre semmilyenkárosodás miatt, amelyet az alkalmazás használata okozhat.- Ha hibát talál az alkalmazásban, akkor kérünk írjon egye-mailt és minél hamarabb javítani fogjuk a jelzett problémát.- A "Force Close" típusú hibaüzenetek gyorsan eljutnakcégünkhöz, és a legrövidebb időn belül orvosoljuk őket.- Az alkalmazásban szereplő lehetséges elírásokkal, nevekkel,dátumokkal kapcsolatos észrevételeiket úgyszintén e-mailbenjelezzék.Az ötleteket, fejlesztési javaslatokat az említett e-mail címrevárjuk. Hiba esetén a levélben fogalmazzák meg a hiba pontosleírását, a telefon típusát valamint a rajta futó Androidverziót.A levelekre igyekszünk 48 órán belül válaszolni és a hibákat,amennyiben módunkban áll, javítani.Köszönjük!Do not forget to name oneday! The denominational calendar includes severaldenominations, name days, from the Catholic Church, the Orthodox,so do not forget to greet friends from Transylvania.The app includes five different denominations (Catholic,Protestant, Unitarian, Greek Catholic and Orthodox) nameregistration day, so the dates will also find rare names. Theselected names you can set a reminder so you get notified when yourloved ones should salute.Calendar HD denominational name, that is already on your tabletalso:- Simple widget that displays the current date and name of thecorresponding days- Name day list with dates, which is searchable, browsable- Calendar function, which allows you to view each daycelebrating name days- You can check the contacts in the phone book name days- You can choose which days you want to see denominationalnameImportant:- The application is under development. They strive to offer ourhigh-quality applications, but due to the many different Androiddevices appear to unforeseen problems.-The Denominational calendar application, and will remain free.If any interest is paid, we will present an ad-free version for asmall fee.-The Lynx Solutions SRL can not be held responsible for anydamage that may occur from using the application.- If you find errors in your application, then please send ane-mail as soon as possible and we will repair the problemindicated.- The "Force Close" error type messages quickly reach ourcompany and rectify them as soon as possible.- Possible spellings, names and dates in their comments on theapplication, also indicate the e-mail.The ideas and suggestions for improvements are welcome in thee-mail address. If an error occurs worded letter of protest to theexact description of the problem, your phone model and Androidversion running on it.The letters we try to answer within 48 hours, and errors, if weare able to, fix it.Thank you!
Student Note 1.0 APK
Student Note – Make your life as astudenteasy!Download Student Note, and make your life as a studenteasier!Gather your notes into one place, may it be video, photo,text orvoice recording!No more scribbling in lectures! Just start the voicerecording,and you can enjoy the lecture without having to writeanythingdown! You can also make pictures of the whiteboard, andattach itto the voice-recording file, so you can check up on stuffwhile youre-listen the lecture! You can even set reminders, and addtext tothe voice and photo notes, which will remind you to learnfor thatimportant test you never have time to prepare for!Student Note – Make your life as a student easy!The Student Note Android Application was dreamed, designedanddeveloped by students from the Sapientia Hungarian UniversityofTransylvania together with LynxSolutions SRL.Sapientia Hungarian University of Transylvania is inclosepartnership with Lynx Solutions SRL and this application isaresult of this. Mrs. Tordai Tünde, Mrs László Izabella, Mr.MadarasHunór and Mr. Jére Zoltán worked really hard on the StudentNoteapplication while on summer practice at Lynx Solutions SRL.Don’t forget to rate us!Important:- This application is still under development, we stride to getyoua quality app, but because of the multitude of Androiddevices,some unforeseen errors might appear.- The developers of the app cannot be held responsible foranydamages that the usage of this application might cause.- If you find any issues with our app, please send us an e-mailofhow this occurred along with your phone and OS detailsbeforegiving us a low rating. We are checking our mailboxes and assoonas we can we will re-mediate the problem.- If a "Force Close" issue occurs, it will show up in our systemandwe will resolve those as soon as we get news of one.- If you have any ideas on how we can improve our game, we arehappyto hear your thoughts, send us an e-mail, and we will respondassoon as we can.We promise that we will try to respond to all e-mails in 48hoursand fix all issues reported.Thank you, and enjoy our game!
Drunky Monkey 1.0.1 APK
Monkeys do like climbing on ropes, and someofthem really enjoy delicious cocktails. So let’s help our chimptocollect as many drinks possible from different environments,byclimbing and jumping from one rope to other, and also byavoidingobstacles that are trying to stop the Drunky Monkey toreach hisgoals.Drunky Monkey features:- 5 DIFFERENT UNLOCKABLE LEVELS (and also the game is speedingupwith the distance climbed on each level)- LEADERBOARDS AND ACHIEVEMENTSDrunky Monkey features challenging endless running gameplay,withnice cartoonish graphics and animations. Two differentleaderboards,one for score and another for the climbed height, anda total of 39general and level related achievements.This version of Drunky Monkey contains thirdpartyadvertisements, and may require internet connectivity forscoresand achievements submission.Important:- This application is still under development, we stride togetyou a quality app, but because of the multitude of Androiddevices,some unforeseen errors might appear.- Drunky Monkey is a free endless running game, and it willstaythis way. If we see the need or upon request we might publishan adfree version for a small sum.- The developers of the game cannot be held responsible foranydamages that the usage of this application might cause.- If you find any issues with our game, please send us an e-mailofhow this occurred along with your phone and OS details)beforegiving us a low rating. We are checking our mailboxes and assoonas we can we will re-mediate the problem.- If a "Force Close" issue occurs, it will show up in our systemandwe will resolve those as soon as we get news of one.- If you have any ideas on how we can improve our game, we arehappyto hear your thoughts, send us an e-mail, and we will respondassoon as we can.We promise that we will try to respond to all e-mails in 48hoursand fix all issues reported.Thank you, and enjoy our game!
Calendar Onomastic 1.1.6 APK
Să nu uiți niciodată de ziua onomasticăanimănui, indiferent de religia sa. Calendarul onomasticincludezile onomastice din religia Catolică și Ortodoxă, astfel nuveiuita să feliciți cunoștințele tale.Aplicația conține inițial zile onomastice din 2religiidiferite(Greco-Catolică și Ortodoxă) astfel vei găsi chiarși numerar întâlnite.Calendarul onomastic:- widget simplu care afișează data curentă și numelezileirespective- lista de zile onomastice cu numele și data lor- funcția de calendar care îți permite să vizualizezi în fiecarezinumele celui sărbătorit- ai posibilitatea de a verifica zilele onomastice a contactelordinagenda telefonică- poți marca zilele onomastice pe care dorești să le veziImportant:Aplicația este în curs de dezvoltare. Ne străduim să oferimoaplicație de înaltă calitate, dar, datorită diversității mariadispozitivelor Android, apar probleme neprevăzute.AplicațiaCalendar Onomastic este o aplicație gratuită și așa varămâne. Dacăeste solicitată o versiune a aplicației care să nuconțină reclame,atunci ea va fi disponibilă contra unei sume debani (pentru asprijini dezvoltarea aplicației).Lynx Solutions SRL nu este responsabilă pentru orice daunecarepot surveni în urma utilizării aplicației.Dacă găsești erori (greșeli de ortografie, date greșitepentruzile onomastice sau orice fel de probleme) în timpulutilizării aplicației, te rugăm să ne trimiți un e-mailcuproblemele apărute în cât mai scurt timp pentru a leputearemedia.În cazul apariției mesajelor de eroare de tipul "Force Close”noisuntem instiințați de ele și în cel mai scurt timpposibil le vom rezolva.Idei și sugestii de îmbunătățire ale aplicației le putețitrimitela adresa de e-mail. În cazul apariției unei erori te rugămsăformulezi o descriere cât mai exactă a erorii, tipuldispozitivuluiși versiunea Android de pe dispozitiv.Noi încercam să răspundem la e-mailuri în 48 de ore și încazulerorilor dacă putem să le remediem.Va mulțumim!Always rememberanyone'sname day, regardless of religion. Onomastic includebirthdayscalendar of the Catholic and Orthodox religion, so youwill notforget to congratulate your knowledge.The application initially contains birthdays of twodifferentreligions (Catholic and Greek Orthodox) so you can evenfind rarename.Onomastic calendar:- Simple widget that displays the current date and the nameofthat day- List the names and birthdays of their time- Calendar function that allows you to view every day name ofthecelebrated- You can check the days birthdays to contacts inthephonebook- You can brand name days you want to seeImportant:The application is under development. We strive to provide ahighquality application, but due to the wide diversity ofAndroiddevices, unforeseen problems. S Birthday Calendarapplication is afree and will remain so. If requested a version ofthe applicationthat do not contain advertisements, then it will beavailable for asum of money (to support applicationdevelopment).Lynx Solutions LLC is not responsible for any damage thatmayoccur from using the application.If you find errors (typos, wrong dates for birthdays oranyproblems) duringusing the application, please send an e-mail with problems intheshortest time to fix them.In case of error messages like "Force Close" we are notifiedofthem in the shortest timewe can solve.Ideas and suggestions for improving the application you cansendthem by e-mail. If an error occurs please formulate anaccuratedescription of the error, device type and version ofAndroid on thedevice.We try to respond to emails within 48 hours and in case oferrorsif we can fix them.Thank you!
Felekezeti Névnaptár 1.1.6 APK
Soha ne feledje el senki névnapját,bármilyenfelekezethez is tartozzon. A Felekezeti névnaptár többfelekezetnévnapjait tartalmazza, a katolikustól az ortodoxig, ígyerdélyiismerőseit sem felejti el felköszönteni.Az alkalmazás egyelőre 5 különböző felekezet (katolikus,református,unitárius, görög katolikus és ortodox) névnapibejegyzéséttartalmazza, így a ritka nevek dátumait is megtalálja.Akiválasztott nevekre emlékeztetőt állíthat be, így értesítéstkap,amikor a szeretteit fel kell köszöntenie.Felekezeti névnaptár:- egyszerű widget, amely kijelzi az aktuális dátumot ésamegfelelő névnapokat- névnap lista dátumokkal, amely kereshető, böngészhető- naptár funkció, amely segítségével megtekintheti azegyesnapokon ünnepelt névnapokat- ellenőrizheti a telefonkönyvében szereplőkapcsolatoknévnapjait- kiválaszthatja melyik felekezet névnapjait szeretnéd látniFontos:- Az alkalmazás fejlesztés alatt van. Arra törekedünk,hogyminőségi alkalmazást kínáljunk, de a sok különböző Androidkészülékmiatt megjelenhetnek előre nem látott hibák.-A Felekezeti névnaptár ingyenes alkalmazás és az ismarad.Amennyiben igény lesz rá kiadunk egy reklámmentes fizetettverziótis egy kis összegért.-A Lynx Solutions SRL nem vonható felelősségresemmilyenkárosodás miatt, amelyet az alkalmazás használataokozhat.- Ha hibát talál az alkalmazásban, akkor kérünk írjon egye-mailtés minél hamarabb javítani fogjuk a jelzett problémát.- A "Force Close" típusú hibaüzenetek gyorsan eljutnakcégünkhöz,és a legrövidebb időn belül orvosoljuk őket.- Az alkalmazásban szereplő lehetséges elírásokkal,nevekkel,dátumokkal kapcsolatos észrevételeiket úgyszinténe-mailbenjelezzék.Az ötleteket, fejlesztési javaslatokat az említett e-mailcímrevárjuk. Hiba esetén a levélben fogalmazzák meg a hibapontosleírását, a telefon típusát valamint a rajta futóAndroidverziót.A levelekre igyekszünk 48 órán belül válaszolni és ahibákat,amennyiben módunkban áll, javítani.Köszönjük!Do not forget to nameoneday to belong to any denomination. The denominationalcalendarincludes several denominations, name days, from theCatholic Churchto the Orthodox, so neither forgets to greetacquaintances inTransylvania.It will initially be included in five differentdenominations(Catholic, Protestant, Unitarian, Greek Catholic andOrthodox) nameregistration day, so the dates will also find rarenames. Theselected names can set reminders so you get notified whenyourloved ones should salute.Denominational calendar:- Simple widget that displays the current date and name ofthecorresponding days- Name day list with dates, which can be searched, browsed- Calendar feature that allows you to view each day namedayscelebrated- Check the contacts in the phone book name lives- You can choose which days you want to seedenominationalnameImportant- The application is under development. They strive to offerourhigh-quality applications, but due to the many differentAndroiddevices appear to unforeseen problems.A-denominational calendar application free and always will be.Ifany interest is we put out an ad-free paid version for asmallfee.-The Lynx Solutions SRL is not liable for any damage thatmayoccur from using the application.- If you find errors in your application, then please sendane-mail as soon as possible and we will repair theproblemindicated.- The "Force Close" error messages quickly reach our companyandrectify them as soon as possible.- The possible spellings, names and dates contained intheircomments on the application, also indicate the e-mail.The ideas and suggestions for improvements are welcome in thee-mailaddress. If an error occurs worded letter of protest to theexactdescription of the problem, your phone model and Androidversionrunning on it.We try to respond to mails within 48 hours, and errors, if weareable to, fix it.Thank you!
Loading...