2.0.6 / January 23, 2018
(3.7/5) (12)

Description

Aplicatia gestioneaza informatii despre fiecare autoturism dintr-unparc auto.Aplicatia a fost creata cu scopul de a fi avertizatinainte de a-ti expira ROVINIETA, RCA-ul sau ITP-ul masiniitale.Permite adaugarea de notificari cu un nr. de zile inainte deexpirare a celor 3 "taxe"!Daca vrei sa nu mai stai cu grija ca uiticand iti expira una din aceste "taxe" atunci nu mai trebuie sa-tifaci griji! Acum exista REVIZII!Restrictii fata de versiunea Full:-nu se poate adauga decat o masina;- reviziile sunt restrictionatela un nr. de 2;- nu se poate face backup la BD (copie de sigurantaa datelor).Feedback la itcraiova.ro@gmail.com.The applicationmanages information about each car in a car park.The applicationwas created in order to be warned before you expire vignettes,RCA's and ITP's your car.For adding a no notifications. days beforethe expiry of the 3 'taxes'!If you do not care that's your lookwhen you end one of these "fees" when you do not have to worry! Nowthere REVISION!Restrictions to Full version:- you can not add thana car;- revisions are restricted to a no. 2;- can not backup thedatabase (backup data).Feedback from itcraiova.ro@gmail.com.

App Information Revizii Lite

ITCraiova Show More...
Revizii 2.0.6 APK
ITCraiova
Aplicatia gestioneaza informatii despre fiecare autoturism dintr-unparc auto.Aplicatia a fost creata cu scopul de a fi avertizatinainte de a-ti expira ROVINIETA, RCA-ul sau ITP-ul masiniitale.Permite adaugarea de notificari cu un nr. de zile inainte deexpirare a celor 3 "taxe"!Daca vrei sa nu mai stai cu grija ca uiticand iti expira una din aceste "taxe" atunci nu mai trebuie sa-tifaci griji! Acum exista REVIZII!Feedback laitcraiova.ro@gmail.com.The application manages information abouteach car in a car park.The application was created in order to bewarned before you expire vignettes, RCA's and ITP's your car.Foradding a no notifications. days before the expiry of the 3'taxes'!If you do not care that's your look when you end one ofthese "fees" when you do not have to worry! Now thereREVISION!Feedback from itcraiova.ro@gmail.com.
Revizii Lite 2.0.6 APK
ITCraiova
Aplicatia gestioneaza informatii despre fiecare autoturism dintr-unparc auto.Aplicatia a fost creata cu scopul de a fi avertizatinainte de a-ti expira ROVINIETA, RCA-ul sau ITP-ul masiniitale.Permite adaugarea de notificari cu un nr. de zile inainte deexpirare a celor 3 "taxe"!Daca vrei sa nu mai stai cu grija ca uiticand iti expira una din aceste "taxe" atunci nu mai trebuie sa-tifaci griji! Acum exista REVIZII!Restrictii fata de versiunea Full:-nu se poate adauga decat o masina;- reviziile sunt restrictionatela un nr. de 2;- nu se poate face backup la BD (copie de sigurantaa datelor).Feedback la itcraiova.ro@gmail.com.The applicationmanages information about each car in a car park.The applicationwas created in order to be warned before you expire vignettes,RCA's and ITP's your car.For adding a no notifications. days beforethe expiry of the 3 'taxes'!If you do not care that's your lookwhen you end one of these "fees" when you do not have to worry! Nowthere REVISION!Restrictions to Full version:- you can not add thana car;- revisions are restricted to a no. 2;- can not backup thedatabase (backup data).Feedback from itcraiova.ro@gmail.com.
Jurom 1.1.8 APK
ITCraiova
Asistentul avocatuluiJurom este o aplicație special gândita pentrugestiunea și monitorizarea dosarelor din instanțe.Ai un dosar îninstanța? Folosește Jurom pentru a fi notificat automat despremodificările apărute - gratuit pentru un dosar!Ești avocat? Ainevoie de un asistent virtual care să te ajute în gestiuneaactivității tale! Alege unul din abonamenteleJurom!Caracteristici:– Interfață intuitivă: Oricine poate să ofolosească de la prima utilizare.– Dosarele mele: Gestioneazădosarele salvate. Adaugă note și atașează documente la dosare.–Calendar ședințe: dedicat ședințelor și evenimentelor legate dedosare.– Serviciu notificări: În permanență ești notificat, când semodifică informațiile din dosarele urmărite.assistant AdvocateJuromis an application specifically designed for the management andmonitoring of cases of courts.Do you have a file in court? UseJurom to be automatically notified about changes - free for afolder!You're a lawyer? You need a virtual assistant to help you inmanaging your business! Choose one of the subscriptionsJurom!Characteristics:- Intuitive Interface: Anyone can use it fromthe first use.- My Files: Manage your saved files. Add notes andattach documents to records.- Meeting Calendar: dedicated meetingsand events related to folders.- Service notifications:Permanently're notified when information changes in files pursued.
Loading...