1.1 / December 2, 2014
(3.0/5) (3)
Loading...

Description

In Revolve neemt de speler controle overeengedaante welke evolueert qua visuele en mechanische aspectendoorhet spenderen van orbs in verschillende abilities. Dezeorbsverzamelt de speler door zo ver mogelijk te rennen indiversemappen met elk een uniek thema. Door het spenderen van dezeorbs enhet verkrijgen van abilities kan de speler steeds verder indemappen komen, tevens speelt de nauwkeurigheid en timing vandespeler een belangrijke rol in dit proces.
Revolve in theplayertakes control of a shape which is evolving in terms of visualandmechanical aspects by the spending of the orbs indifferentabilities. These orbs collects the player to run as far aspossiblein various folders, each with a unique theme. By spendingof theseorbs and obtaining abilities, the player can get more andmore inthe folders, as the accuracy and timing of the player playsanimportant role in this process.

App Information Revolve

 • App Name
  Revolve
 • Package Name
  com.FOS.Revolve.android
 • Updated
  December 2, 2014
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  FOS Games
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

FOS Games Show More...

Revolve 1.1 APK
FOS Games
In Revolve neemt de speler controle overeengedaante welke evolueert qua visuele en mechanische aspectendoorhet spenderen van orbs in verschillende abilities. Dezeorbsverzamelt de speler door zo ver mogelijk te rennen indiversemappen met elk een uniek thema. Door het spenderen van dezeorbs enhet verkrijgen van abilities kan de speler steeds verder indemappen komen, tevens speelt de nauwkeurigheid en timing vandespeler een belangrijke rol in dit proces.Revolve in theplayertakes control of a shape which is evolving in terms of visualandmechanical aspects by the spending of the orbs indifferentabilities. These orbs collects the player to run as far aspossiblein various folders, each with a unique theme. By spendingof theseorbs and obtaining abilities, the player can get more andmore inthe folders, as the accuracy and timing of the player playsanimportant role in this process.
Loading...