2.0.4 / March 13, 2018
(2.6/5) (21)
Loading...

Description

In deze App en op www.rijnmondveilig.nl kun je terecht voor alleinformatie van de brandweer, ambulancedienst, 112-meldkamer(onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), politie,Openbaar Ministerie, gemeenten en andere partners die bijdragen aanjouw veiligheid. Rijnmondveilig.nl informeert en alarmeert bijincidenten, rampen en crises 24 uur per dag, 7 dagen per week.Meerinformatie www.rijnmondveilig.nlIn this app andwww.rijnmondveilig.nl can find all the information of the firebrigade, ambulance service, 112 emergency room (part of theRotterdam-Rijnmond Safety Region), police, prosecution,municipalities and other partners that contribute to your safety.Rijnmondveilig.nl informs and alerts in case of incidents,disasters and crises 24 hours a day, 7 days a week.More informationwww.rijnmondveilig.nl

App Information Rijnmondveilig

 • App Name
  Rijnmondveilig
 • Package Name
  com.netpresenter.corporate.rijnmondveilig
 • Updated
  March 13, 2018
 • File Size
  6.7M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0.4
 • Developer
  Netpresenter
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Netpresenter Show More...

AMBER Alert 4.3.0 APK
Netpresenter
AMBER Alert Nederland AppZoek mee naar vermiste kinderen met deAMBER Alert Nederland app. Naast de landelijke AMBER Alerts voorvermiste kinderen in direct levensgevaar ziet u ook Vermist KindAlerts. Deze laatste worden ingezet bij kinderen waarbij er geensprake is van levensgevaar, maar de politie zich wel ernstigezorgen maakt over het welzijn van het vermiste kind.Wat biedt dezeapp?- Een overzicht van alle actuele AMBER Alerts en Vermist KindAlerts in Nederland- Details over deze vermissingen zoals een foto,omschrijving en laatst bekende locatie- De mogelijkheid om snel depolitie te waarschuwen vanuit de app wanneer u een vermist kindziet- Het laatste nieuws van AMBER Alert NederlandWat is er nieuwin versie 4.3- Meldingen van Vermist Kind AlertsDeze applicatiewordt aangeboden door AMBER Alert Nederland, een initiatief van deLandelijke Eenheid van de Nationale Politie (Landelijk BureauVermiste Personen) en softwarebedrijf Netpresenter.AMBER AlertNetherlands AppSearch for missing children along with the AMBERAlert Netherlands app. Besides the national AMBER Alerts formissing children in immediate danger you see Missing Child Alerts.The latter are used in children where there is no danger, but thepolice have serious concerns about the welfare of the missingchild.What does this app?- An overview of all current AMBER Alertsand Missing Child Alerts in Netherlands- Details about thesemissing items such as a photo, description and last known location-The ability to quickly alert the police from within the app whenyou see a missing child- The latest news from AMBER AlertNetherlandsWhat's new in version 4.3- Reports of Missing ChildAlertsThis application is offered by AMBER Alert Netherlands, aninitiative of the National Unit of the National Police (NationalMissing Persons Bureau) and software company Netpresenter.
Netpresenter 3.5.268 APK
Netpresenter
Corporate News & Safety App for Employee and CriticalCommunications Keeping people informed and safe Netpresenter’sCorporate News & Safety App combines solid corporatecommunication with a professional alert notification service.Automatically bring your internal news, alerts, push notifications,newsfeeds and SharePoint headlines to your employees’ devices,wherever they are! More info: www.netpresenter.com Key features: •Push Notifications: Deliver alerts and messages with an effectivepush notification to ensure they are instantly seen by all • SocialInteraction: Allow employees to interact with colleagues bysharing, liking and commenting on articles • Branding: Use your ownlogo, color scheme, menu image, category colors etc. • Security:Protect your data with AES-256 encryption during transfer andstorage. Connection secured by HTTPS • Easy Publishing: Publish anarticle or trigger an alert directly from your mobile device •Emergency Scenarios: React instantly after an emergency occurs byselecting the proper scenario from a list of premade scenarios • ADIntegration: Target content based on Active Directory Groups andOrganizational Units (on-premises) or Azure AD Groups (cloud) •User management: Allow users to log in via Active Directory, AzureAD / Office 365 or their email address • Acknowledgements: Trackdown exactly who has received and read your alert. Even requestpeople to confirm they are safe • SharePoint Integration:Automatically display headlines, newsfeeds or other content fromyour SharePoint environment • Targeting: Target your messages tospecific roles, departments or locations • Scheduling: Schedulemessages based on time, day, week, month and year
OGE Member News Mobile 1.2.1.914 APK
Netpresenter
The OGE Member News Mobile app provides OGEEnergy Corp. members with the latest company news and informationanytime, anywhere through their IOS or Android mobile device. Theapp delivers up-to-the-minute breaking news, emergency alerts andweather-related information targeted to specific work locations –so members never miss out on important news and information thataffects them.Whether in the office, at home, in the field or on the go,members can access the news they need when they need it. Rememberto be aware of OGE Energy’s mobile device policy and don’t accessOGE Member News Mobile app while driving.
Rijnmondveilig 2.0.4 APK
Netpresenter
In deze App en op www.rijnmondveilig.nl kun je terecht voor alleinformatie van de brandweer, ambulancedienst, 112-meldkamer(onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), politie,Openbaar Ministerie, gemeenten en andere partners die bijdragen aanjouw veiligheid. Rijnmondveilig.nl informeert en alarmeert bijincidenten, rampen en crises 24 uur per dag, 7 dagen per week.Meerinformatie www.rijnmondveilig.nlIn this app andwww.rijnmondveilig.nl can find all the information of the firebrigade, ambulance service, 112 emergency room (part of theRotterdam-Rijnmond Safety Region), police, prosecution,municipalities and other partners that contribute to your safety.Rijnmondveilig.nl informs and alerts in case of incidents,disasters and crises 24 hours a day, 7 days a week.More informationwww.rijnmondveilig.nl
Loading...