3.0 / June 24, 2015
(4.8/5) (5)

Description

Here you will find action and jump´n run Games. This fastpacedrunning game defies certain laws of physics. Run and jump yourwaythrough the levels of warped gravity as the runner or themore....

Enjoin game!

App Information Robot Runner

 • App Name
  Robot Runner
 • Package Name
  com.GoodbyeZero.RobotRunner
 • Updated
  June 24, 2015
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  Goodbye Zero
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Goodbye Zero Show More...

Horoscopes 2016 1.0.2 APK
Goodbye Zero
A brief introduction to astrologyEach of the 12 astrological signs belongs to a certain element inone of its states. This gives us twelve quite different basictypes. These varying qualities provide the “backdrop” to theplanetary positions. As each horoscope has different planets indifferent signs, there can never be a “pure” Aries or a “pure”Gemini. Each horoscope is a highly individual, very complex andusually also very varied combination of parts.Horoscopes 2016 app:Horoscope 2016 is the best 100% free professional Horoscopeapplication .★ Start your day in a good way by reading your and your friends'Horoscope.★ Get your Horoscopes every day on your mobile phone.Features:✔ Daily Horoscopes✔ Weekly Horoscope✔ Monthly Horoscope✔ Year Horoscope 2016✔ Love Horoscope 2016...Select from your zodiac sign Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius,Pisces.
Tử Vi 2016 1.0.2.3 APK
Goodbye Zero
Đã tới những tháng cuối năm 2015, năm 2015 sắpqua đi và 2016 sắp tới. Bạn quan tâm tới vận mệnh mình năm tới sẽnhư thế nào! Bạn cầm tinh con gì trong 12 con giáp! Hãy chọn nó vàxem dự đoán sơ lược về vận mệnh năm 2016 của bạn. Phiên bản đầy đủbao gồm xem ngày tốt xấu, coi người xông đất năm mới, xem xuấthành,... sẽ được cập nhật tiếp theo vào 01-01-2016. Thư giãn vui vẻ:)Arrived in the lastmonths of 2015, 2015 and 2016 is almost ready to go ahead. You careabout his fate will be like next year! What sign you are in the 12borders! Select it and see predictable profile of your destiny in2016. The full version includes viewing good and bad days, aspeople rushed five new land, see Exodus, ... will be next updatedon 01-01-2016. Relaxing fun :)
Daily Numeroscope 1.0.0.4 APK
Goodbye Zero
Offering an extensive selection of free daily,weekly and monthly readings. Include content as general sun signhoroscopes, love, career, money, and Chinese astrology horoscopeswritten by best, most serious and experienced astrologers.App Features:* Material design for Android 5 Lollipop and Android 6Marshmallow.* Work Offline or Online* Predictions for today, yesterday, weekly, tomorrow andmonthly:- Numerology with "Life Path Calculator"- Western astrology: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces.- Eastern astrology (Chinese astrology): Rat, Ox, Tiger, Rabbit,Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.
Sống khoẻ mỗi ngày 1.0.0.0 APK
Goodbye Zero
Cung cấp kiến thức về sức khỏe hay và bổích.Khám phá những bí quyết sống khỏe mạnh mỗi ngày để chăm sócsứckhỏe cho bạn và gia đình luôn hạnh phúc.Tính năng ứng dụng:- Thiết kế theo phong cách Material dành cho Android 5Lollipopvà Android 6 Marshmallow đẹp mắt, thuận tiện cho bạnđọc.- Chia sẻ và tìm kiếm dễ dàng.- Gửi thông tin xuống đồng hộ android của bạn.- Vuốt ngón xuống dưới để tải lại dữ liệu- Vuốt ngón tay lên để tải thêm dữ liệu.- Vuốt ngón tay sang phải, hoặc trái để tải danh mục.Providing knowledgeabouthealth or and rewarding. Discover the secrets of healthylivingevery day to care for your health and your family happy.Application features:- Design style Material for Android 5 and Android 6MarshmallowLollipop beautiful and convenient for you to read.- Share and search easily.- Send information to your android clock.- Swipe finger downwards to reload data- Swipe your finger up to download additional data.- Swipe your finger to the right or left in order to downloadthecatalog.
Món ngon mỗi ngày 1.0.0.2 APK
Goodbye Zero
Ứng dụng hoàn toàn miễn phí cung cấp các thôngtin giúp bạn có thể trở thành một Vua đầu bếp hay là một chuyên giathưởng thức các món ăn ngon. :d :) :v- Tính năng nổi bật của ứng dụng:+ Thiết kế theo phong cách Material dành cho Android 5 Lollipopvà Android 6 Marshmallow đẹp mắt, thuận tiện dễ dàng sử dụng, tìmkiếm thông tin...+ Các món ăn được chia theo nhiều chủ đề: cách chế biến, nguyênliệu, quốc gia, đặc sản tỉnh thành, dịp lễ tết, người dùng nhằmgiúp bạn thuận lợi trong việc tìm kiếm cũng như là tiết kiệm thờigian của bạn.+ Bên cạnh đó ứng dụng còn giúp bạn cách trang trí món ăn đẹp vàmẹo vặt trong nấu ăn ở mục trang trí và mục mẹo vặt.+ Hỗ trợ tính năng tìm kiếm nhanh và đánh dấu món ăn yêuthích.+ Thông tin chi tiết về món ăn gồm: hình ảnh, giới thiệu, nguyênliệu và cách chế biến.+ Hỗ trợ lưu lại nhũng món ăn yêu thích theo dạng từ điển cánhân...+ Chia sẽ thông tin dễ dàng với bạn bè qua Facebook, Twitter,Google+ và Email...Thanks for using our free app!The application is freeto provide information to help you can become a chef or King as anexpert to enjoy the delicious food. : D :): v- Salient Features of the app:+ Design style Material for Android 5 and Android 6 MarshmallowLollipop beautiful, convenient easy to use, search for information...+ The food is divided in several topics: how to prepare,ingredients, national, provincial specialty, holidays, people useto help you in finding favorable as well as saving your time.+ Besides app also helps you a beautiful and decorative dishcooking tips in decorative items and tips section.+ Support quick search feature and mark favorites.+ Details of dishes including photographs, descriptions,ingredients and processing.+ Support save your favorite dish in the form of personaldictionary ...+ Share information easily with friends via Facebook, Twitter,Google+ and email ...Thanks for using our free app!
Truyện Teen 1.0.0.4 APK
Goodbye Zero
Ứng dụng đọc truyện hoàn toàn miễn phí, cậpnhật liên tục các thể loại truyện( Truyện ngắn, Truyện dài, Tìnhyêu Tâm lý - tình cảm, Tâm sự, Buồn, Cảm động, Gia đình, Hài ước,Học đường, Lãng mạn, Ngôn tình, Phiêu lưu, Kiếm hiệp, Trinh thám,Giả Tưởng, Viễn tưởng, Hạt Giống Tâm Hồn, Vui cười..).Tính năng:- Thiết kế theo phong cách Material dành cho Android 5 Lollipopvà Android 6 Marshmallow đẹp mắt, thuận tiện cho đọc truyện dàitập.- Chia sẻ và tìm kiếm truyện dễ dàng.- Cập nhật dữ liệu mới đơn giản với PullToRefresh.- Tối ưu tốc độ tải truyện Online.-----------------------------vv-----------------------------------Thư giãn vui vẻ :).Reading app completelyfree, constantly updated the genre (short stories, long story, LovePsychological - emotional, Mind, Gladiator, Touching, Family,Comedy Convention, School, Green romantic, sexual language,Adventure, Make half, Mystery, Fantasy, Fiction, Seed Soul Laughter..).Function:- Design style Material for Android 5 and Android 6 MarshmallowLollipop beautiful, easy to read full-length books.- Share and search easily story.- Update the new data with PullToRefresh simple.- Optimize performance Downloading Online.----------------------------- -------------------- Etc.---------------Relaxing fun :).
Giải Mã Điềm Báo 1.0.1 APK
Goodbye Zero
Khám phá điềm báo của việc giật thịt, nóng mặt, và hắt xì hơi.Tấtcả đều dựa vào thời gian bạn thấy xảy ra hiện tượng này, vìthế,nhớ nhìn đồng hồ nhé!Exploretheportents of meat jerky, hot face, and sneezing. All are basedon thetime you see this phenomenon happens, therefore, to rememberhiswatch offline!
Robot Runner 3.0 APK
Goodbye Zero
Here you will find action and jump´n run Games. This fastpacedrunning game defies certain laws of physics. Run and jump yourwaythrough the levels of warped gravity as the runner or themore....Enjoin game!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered