2.1.2 / February 16, 2016
(3.7/5) (1)

Description

Ontdek het bezichtigen van huizen op eentotaal vernieuwende manier… alsof u zelf in uw nieuwe huisstaat.
Start nu de virtuele bezichtiging!

Rodenburg Makelaars laat de klant vanaf nu virtueel (voor/na)bezichtigen.
Na een bezichtiging thuis nog eventjes ‘echt’ de woning bekijken oflaten zien aan vrienden en familie óf vooraf al even binnenstappenen rondkijken.
De techniek is nu klaar voor een laagdrempelige manier om het huisnog meer te beleven. Een live bezichtiging is altijd nodig om desfeer te proeven, dat is virtueel niet mogelijk….maar dit is weleen leuke manier om kennis te maken.

Hoe werkt het?

- Plaats uw smartphone in een VR-bril (cardboard).

- Kies de woning die u virtueel wilt bezichtigen.

- De virtuele bezichtiging kan nu beginnen. Met het schuifje aande zijkant van de bril klikt u
naar het volgende vertrek.

Om deze app maximaal te kunnen beleven heeft u een VR-bril(zoals Google Cardboard)
nodig (bij ons op te vragen). Met deze app is de woning overigensook in 2d te bezichtigen
op een smartphone of tablet. Ook dan kunt u de woning beleven alsofu er middenin staat!


LET OP:

Indien u de app gebruikt in combinatie met de VR-bril is hetverstandiger om hierbij te gaan staan.
Niet lopen tijdens de virtuele bezichtiging, dit kan gevaarlijkzijn.

WAARSCHUWING: NIET VOOR MENSEN MET EEN PACEMAKER. DE BRIL BEVATEEN MAGNEET.

De in de app getoonde informatie wordt door Rodenburg Makelaarsmet zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheiddaarvan kan niet worden ingestaan.

Rodenburg Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid vooronjuistheden en onvolledigheden van de op de app van RodenburgMakelaars opgenomen informatie en tarieven. Hetzelfde geldt voorhet gebruik van deze app in combinatie met gebruik van deVR-bril.

Discover the view ofhouses in a completely innovative way ... as if you were in yournew home state.
Now start the Virtual Tour!

Rodenburg Brokers let the customer from now virtual (before /after) seeing.
After a visit home even for a moment "real" watch the house or showthem to friends and family either pre equally step in and lookaround.
The technology is now ready for an accessible way to experience thehome even more. A live viewing is always necessary to sample theatmosphere, which is virtually impossible ... but this is a fun wayto get acquainted.

How does it work?

- Put your smartphone in a VR glasses (cardboard).

- Choose the property you want to visit virtually.

- The Virtual Tour can now begin. With the slider on the side ofthe glasses, click
to the next room.

In order to live up to this app, you have a VR glasses (likeGoogle Cardboard)
necessary (for us to ask). With this app, the house itself is alsoseen in 2d
on a smartphone or tablet. Also you can enjoy the house as if youwere in the middle of state!


WATCH OUT:

If you use the app in conjunction with VR glasses is wiser tostand here.
Do not walk in the virtual tour, it could be dangerous.

WARNING: NOT FOR PEOPLE WITH A PACEMAKER. GLASSES CONTAINS AMAGNET.

The information shown in the app by Rodenburg Agency with care,but the accuracy and completeness can not be guaranteed.

Rodenburg Agency accepts no liability for errors and omissionsin the information and prices on the app Rodenburg Brokers. Thesame applies to the use of this application in combination with theuse of the VR-glasses.

App Information Rodenburg VR

 • App Name
  Rodenburg VR
 • Package Name
  com.Smart2it.VR.Smart2VR.Rodenburg
 • Updated
  February 16, 2016
 • File Size
  54M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.1.2
 • Developer
  Smart2VR
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Visit website Email info@rodenburg.nl Privacy Policy
  www.smart2vr.com +31 74 303 14 14 info@smart2vr.com
 • Google Play Link
Smart2VR Show More...
VR Interior 1.0 APK
Smart2VR
Experience Interior Design in Virtual Reality. Use a GoogleCardboard or other VR headset and look all around you in acontemporary, digitally designed living room. Feel like you'rereally there. Imagine the endless possibilities of interior designin the immersive experience offered by VR.The VR Interior app putsyou in a central position and offers a 360 degree nearphotorealistic experience.Experience Interior Design in VirtualReality. Use a Google Cardboard or other VR headset and look allaround you in a contemporary, digitally designed living room. Feellike you're really there. Imagine the endless possibilities ofinterior design in the immersive experience offered by VR.The VRInterior app puts you in a central position and offers a 360 degreenear-photorealistic experience.
VR Cities 3.2.11 APK
Smart2VR
Smart2VR welcomes you to explore the greatest cities of the worldin immersive Virtual Reality.Experience beautiful places, such asParis and Venice, as if you're really there. Use a GoogleCardboard, Zeiss VR One, or other VR headset to start your journeyfrom your own couch or swivel chair. New cities are addedregularly, so feel free to come back anytime.Smart2VR is theworld's first Self Service mobile Virtual Reality platform. UsingSmart2VR you can create your own mobile VR app, just like thisone.No coding or software developer required. Use your own brandlogo and color styling and update your VR app whenever and whereveryou are. Smart2VR will publish your app into the appstores.You canupload new 360 photos and visuals through the Smart2VR CMS onwww.smart2vr.com into your own app. Your content is immediatelyvisible in your app. No app update required. Stereoscopic 3Dcontent supported too!. Are you a VR content creator, such as 360degree photographer or digital artist? Then contact us now toshowcase your content in this app or any of the other Smart2VRexperience apps. Better yet: create your own VR app now onsmart2VR.com.
VISMO VR 3.0.4.2 APK
Smart2VR
Showcase of the architecture and architecturalvisualizations we do, shown in Google cardboard VR
VR Holidays 3.0.1 APK
Smart2VR
Smart2VR welcomes you to explore the greatest holiday destinationsin immersive Virtual Reality.Experience beautiful places, such asIbiza and Lago Maggiore, as if you're really there. Use a GoogleCardboard, Zeiss VR One, or other VR headset to start your holidayfrom your own couch or swivel chair. New destinations are addedregularly, so feel free to come back anytime.Smart2VR is theworld's first Self Service mobile Virtual Reality platform. UsingSmart2VR you can create your own mobile VR app, just like thisone.No coding or software developer required. Use your own brandlogo and color styling and update your VR app whenever and whereveryou are. Smart2VR will publish your app into the appstores.You canupload new 360 photos and visuals through the Smart2VR CMS onwww.smart2vr.com into your own app. Your content is immediatelyvisible in your app. No app update required. Stereoscopic 3Dcontent supported too!.Are you a VR content creator, such as 360degree photographer or digital artist? Then contact us now toshowcase your content in this app or any of the other Smart2VRexperience apps. Better yet: create your own VR app now onsmart2VR.com.
VR Appartement 1.0 APK
Smart2VR
Beleef dit appartement in virtual reality: met bijvoorbeeld eenGoogle Cardboard staat u echt in de woning en kunt u er doorheenlopen. Tussen lopen en stilstaan wisselt u door naar beneden tekijken. Het verkeersbord geeft aan in welke stand u zichbevind.Experience this apartment in virtual reality: for example, aGoogle Cardboard state you really in the house and you can walkthrough. Between walking and standing still toggles by lookingdown. The road sign indicates the position you are.
VR HomeMade 1.0 APK
Smart2VR
Beleef deze woning en de wijk in virtual reality: met bijvoorbeeldeen Google Cardboard staat u echt in de woning en kunt u erdoorheen lopen. Tussen lopen en stilstaan wisselt u door naarbeneden te kijken. Het verkeersbord geeft aan in welke stand u zichbevindt, door middel van de exit-bordjes kunt u wisselen tussen deinterieur en exterieur scene.Experience this house and the districtin virtual reality: for example, a Google Cardboard state youreally in the house and you can walk through. Between walking andstanding still toggles by looking down. The road sign indicates theposition you are in, through the exit signs you can switch betweenthe interior and exterior scene.
Rodenburg VR 2.1.2 APK
Smart2VR
Ontdek het bezichtigen van huizen op eentotaal vernieuwende manier… alsof u zelf in uw nieuwe huisstaat.Start nu de virtuele bezichtiging!Rodenburg Makelaars laat de klant vanaf nu virtueel (voor/na)bezichtigen.Na een bezichtiging thuis nog eventjes ‘echt’ de woning bekijken oflaten zien aan vrienden en familie óf vooraf al even binnenstappenen rondkijken.De techniek is nu klaar voor een laagdrempelige manier om het huisnog meer te beleven. Een live bezichtiging is altijd nodig om desfeer te proeven, dat is virtueel niet mogelijk….maar dit is weleen leuke manier om kennis te maken.Hoe werkt het?- Plaats uw smartphone in een VR-bril (cardboard).- Kies de woning die u virtueel wilt bezichtigen.- De virtuele bezichtiging kan nu beginnen. Met het schuifje aande zijkant van de bril klikt unaar het volgende vertrek.Om deze app maximaal te kunnen beleven heeft u een VR-bril(zoals Google Cardboard)nodig (bij ons op te vragen). Met deze app is de woning overigensook in 2d te bezichtigenop een smartphone of tablet. Ook dan kunt u de woning beleven alsofu er middenin staat!LET OP:Indien u de app gebruikt in combinatie met de VR-bril is hetverstandiger om hierbij te gaan staan.Niet lopen tijdens de virtuele bezichtiging, dit kan gevaarlijkzijn.WAARSCHUWING: NIET VOOR MENSEN MET EEN PACEMAKER. DE BRIL BEVATEEN MAGNEET.De in de app getoonde informatie wordt door Rodenburg Makelaarsmet zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheiddaarvan kan niet worden ingestaan.Rodenburg Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid vooronjuistheden en onvolledigheden van de op de app van RodenburgMakelaars opgenomen informatie en tarieven. Hetzelfde geldt voorhet gebruik van deze app in combinatie met gebruik van deVR-bril.Discover the view ofhouses in a completely innovative way ... as if you were in yournew home state.Now start the Virtual Tour!Rodenburg Brokers let the customer from now virtual (before /after) seeing.After a visit home even for a moment "real" watch the house or showthem to friends and family either pre equally step in and lookaround.The technology is now ready for an accessible way to experience thehome even more. A live viewing is always necessary to sample theatmosphere, which is virtually impossible ... but this is a fun wayto get acquainted.How does it work?- Put your smartphone in a VR glasses (cardboard).- Choose the property you want to visit virtually.- The Virtual Tour can now begin. With the slider on the side ofthe glasses, clickto the next room.In order to live up to this app, you have a VR glasses (likeGoogle Cardboard)necessary (for us to ask). With this app, the house itself is alsoseen in 2don a smartphone or tablet. Also you can enjoy the house as if youwere in the middle of state!WATCH OUT:If you use the app in conjunction with VR glasses is wiser tostand here.Do not walk in the virtual tour, it could be dangerous.WARNING: NOT FOR PEOPLE WITH A PACEMAKER. GLASSES CONTAINS AMAGNET.The information shown in the app by Rodenburg Agency with care,but the accuracy and completeness can not be guaranteed.Rodenburg Agency accepts no liability for errors and omissionsin the information and prices on the app Rodenburg Brokers. Thesame applies to the use of this application in combination with theuse of the VR-glasses.
VR Timpaan Verandawoning 1.3 APK
Smart2VR
De Timpaan Verandawoning is een betaalbaar en duurzaam woningbouwconcept. Door het modulair systeem is het dé oplossing voor elkewoonwens.Beleef nu de Timpaan Verandawoning in een virtual reality:met bijvoorbeeld een Google Cardboard staat u echt in de woning enkunt u er doorheen lopen. Tussen lopen en stilstaan wisselt u doornaar beneden te kijken. Het verkeersbord geeft aan in welke stand uzich bevind.The Tympanum Veranda House is an affordable andsustainable housing concept. The modular system is the idealsolution for every housing needs.Experience the Timpaan VerandaHouse in a virtual reality: for example, a Google Cardboard reallyis you in the house and you can walk through it. Between walkingand standing still you change by looking down. The road signindicates the position you are located.
Loading...