6.0 / May 17, 2018
(4.6/5) (10)
Loading...

Description

Wij zijn geen alledaagse kapsalon, maar maken naast de geëigendeWesterse techniekeneveneens gebruik van technieken die in deIrakese cultuur veelvuldig en met succes worden toegepast. Onze'Rolls-Royce'-behandeling en het epileren met een touwtje zijnondertussen tot ons handelsmerk geworden. In onze nieuwe kapsalonwillen we onze gasten optimaal laten ervaren dat een simpeleknipbeurt is verworden tot een hair-experience.Maak verder op dezepagina kennis met onze kappers en kapsters. Sinds enkele jaren zijnwij bovendien geregistreerd als Erkend KOC Leerbedrijf en leidenwij zo onze eigen professionals op.We are no ordinary hair salon,but are in addition to the appropriate Western techniquesalso usingtechniques that are used in the culture Iraqi frequently andsuccessfully. Our Rolls-Royce' treatment and epilation with stringhave now become our trademark.In our new salon we want our gueststo experience the best that a simple haircut has become ahair-experience.Please continue on this page acquainted with ourhairdressers and stylists.For several years, we also registered asan Authorized CPE training company and lead us as our ownprofessionals.

App Information Roman Kapsalon

 • App Name
  Roman Kapsalon
 • Package Name
  nl.flexxis.roman
 • Updated
  May 17, 2018
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  6.0
 • Developer
  Flexxis B.V.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Flexxis B.V. Show More...

Flexxis 7.0 APK
Flexxis B.V.
Flexxis APP: het nieuwe klant-communicerenDe Flexxis Afspraken APPis de perfecte aanvulling op uw (online) afsprakenboek. Met ditunieke systeem is het mogelijk uw klanten via hun iPhone eenafspraak te laten plannen wanneer het hun uitkomt! De APP wordtvoor uw salon gepersonaliseerd, inclusief uw logo, kleurstelling enfoto’s van uw medewerkers. Uw klanten kunnen uw App gratisdownloaden via de iTunes App Store en direct (geautoriseerd)inloggen en een afspraak maken. U bepaalt welke behandeling(en) uin de App wilt aanbieden en met welke medewerker(s) een afspraakgemaakt kan worden. De gemaakte afspraak verschijnt automatisch inuw Flexxis Afsprakenboek. De Afspraken APP kan gebruikt worden dooralle salons die werken met Flexxis Kassa en Afsprakenboek. Neemmeer informatie contact met ons op. Wij vertellen u er graag meerover!Flexxis Kapperssoftware Hekkehorst 17207 BS ZutphenE:[email protected]: 0575-572 445W:www.flexxis.nlFlexxis APP: the newcustomer-communicateThe Flexxis Appointments APP is the perfectaddition to your (online) appointment book. This unique systemallows your customers via their iPhone to make an appointmentschedule when it suits them! The APP is personalized for yoursalon, including your logo, color scheme and photos of youremployees.Your customers can download your app for free from theiTunes App Store and directly (authorized) to log in and make anappointment. You decide which treatment (s) you want to offer inthe App and which employee (s), an appointment can be made. Thearrangement entered will automatically appear in your FlexxisAppointments Book.The Appointments APP can be used by all salonsthat work with Flexxis Checkout and Appointments Book.Take moreinformation contact us. We'll tell you all about it!Flexxis BarberSoftwareHekke Horst 17207 BS ZutphenE: [email protected]: 0575-572445W: www.flexxis.nl
Roman Kapsalon 6.0 APK
Flexxis B.V.
Wij zijn geen alledaagse kapsalon, maar maken naast de geëigendeWesterse techniekeneveneens gebruik van technieken die in deIrakese cultuur veelvuldig en met succes worden toegepast. Onze'Rolls-Royce'-behandeling en het epileren met een touwtje zijnondertussen tot ons handelsmerk geworden. In onze nieuwe kapsalonwillen we onze gasten optimaal laten ervaren dat een simpeleknipbeurt is verworden tot een hair-experience.Maak verder op dezepagina kennis met onze kappers en kapsters. Sinds enkele jaren zijnwij bovendien geregistreerd als Erkend KOC Leerbedrijf en leidenwij zo onze eigen professionals op.We are no ordinary hair salon,but are in addition to the appropriate Western techniquesalso usingtechniques that are used in the culture Iraqi frequently andsuccessfully. Our Rolls-Royce' treatment and epilation with stringhave now become our trademark.In our new salon we want our gueststo experience the best that a simple haircut has become ahair-experience.Please continue on this page acquainted with ourhairdressers and stylists.For several years, we also registered asan Authorized CPE training company and lead us as our ownprofessionals.
Hair2Day professionals 5.0 APK
Flexxis B.V.
Maak direct online een afspraak bij Hair2Day Professionals. U kuntdirect de behandeling kiezen, voorkeur opgeven voor een kapper ofkapster en de datum en tijd kiezen die u het beste uitkomt.Hair2Dayis een kapsalon waar aandacht en tijd voor de klant vooropstaan. Wij hebben altijd de laatste innovaties in haar enhaarverzorging wat ons één van de meest onderscheidende kappers inNederland maakt.  Hair2Day verzorgt uw complete look inclusiefmake-up en styling. Bij ons wordt uw bezoek een complete belevingen hiermee garanderen wij u een heerlijk moment voor uzelf!Make anappointment with Hair2Day Professionals directly online. You candirectly select the treatment, give preference for a barber orhairdresser and choose the date and time that suits youbest.Hair2Day is a salon where attention and time for the customerare paramount. We always have the latest innovations in hair andhair care products which makes us one of the most distinctivestylists in the Netherlands. Hair2Day care of your complete lookincluding makeup and styling. With us, your visit a completeexperience and thus we guarantee you a wonderful moment foryourself!
Keller for Hair 2.0 APK
Flexxis B.V.
Door intensieve trainingen zijn onze stylistes gespecialiseerd in:-alle kleur-, knip- en finishtechnieken,- alle haarverlengingen entoevoegingen van Balmainhair,- keratine behandelingen,-straighten/relaxen van curlyhair.Ook geven wij als Keller forHair:- knip- en kleurtrainingen,- trainingen in haarverlenging entoevoegingen. Zowel nationaal als internationaal.Wij verzorgen ookuw mooiste dag met een bruidskapsel en bruidsmake-up.AlgemeneInformatieOnze kapsalon staat voor kwaliteit en het beste op hetgebied van haarverzorging, modern en modieus. Zowel dames, herenals kinderen zijn welkom in onze salon voor behandelingen variërendvan een eenvoudige knipbeurt tot een totaal andere coupe.Throughintensive training, our stylists specialize in:- All color, cuttingand finishing techniques- All hair extensions and additions ofBalmainhair,- Keratin treatments,- Straightening / relaxing ofcurly hair.We also give as Keller for Hair:- Coloring and cuttingtraining- Training in hair extension and additions. Both nationallyand internationally.We also take care of your beautiful day with abridal hairstyle and bridal makeup.General InformationOur salonstands for quality and the best in the field of hair care, modernand fashionable. Both ladies, gentlemen and children are welcome inour salon for treatments ranging from a simple haircut to acompletely different section.
Jitty's 4.0 APK
Flexxis B.V.
Direct een afspraak maken bij Jitty's Hair and Make-up.Met deze appkunt u rechtstreeks een afspraak maken bij Jitty's Hair andMake-up. De app is een service voor onze vaste klanten. Heeft u noggeen klantnummer, dan kunt u via onze website www.jitty.nl wel eenafspraak maken.Informatie over Jitty's Hair and Make-up:Creatievekappers die naar jou luisteren, is onze slogan en dat roepen weniet voor niets. Onze service begint met goed luisteren naar wat dewens van onze klanten is. "Creatieve kappers" dat is wat u bij onsmag verwachten, onze kappers zijn geschoold in de laatstetechnieken.Services:Knippen, Kleuren, Kleuranalyse en advies, Opmaat advies over haarverzorging en stylingproducten, Make-up,Fotoshoots, Bruiloften, relaxen en keratinebehandelingen.Openingstijden:ZES AVONDEN PER WEEK (MAANDAG T/MZATERDAG) OPEN TOT 20:00 UUR!Bilderdijkstraat 1561053 LCAmsterdamwww.jitty.nl020-6188802WINNAAR COLOR TROPHY PUBLIEK AWARD2011!Make an appointment at Jitty's Hair and Makeup.With this appyou can make an appointment directly with Jitty's Hair and Makeup.The app is a service for our regular customers. Do not have acustomer number, you can make an appointment through our websitewww.jitty.nl.Information about Jitty's Hair and Makeup:Creativehairdressers who listen to you, is our slogan and we do not callfor anything. Our service begins with listening carefully to whatthe wishes of our customers. "Creative hairdressers' that's whatyou can expect from us our stylists are trained in the latesttechniques.Services:Cut, color, color analysis and advice,Customized advice on hair care and styling products, Makeup, PhotoShoots, Weddings, relax and keratin treatments.Opening hours:SIXNIGHTS A WEEK (MONDAY / SATURDAY) OPEN UNTIL 20:00HRS!Bilderdijkstraat 1561053 LCAmsterdamwww.jitty.nl020-6188802COLOR TROPHY WINNER AUDIENCE AWARD2011!
Raymond Deckers Haarmode 7.0 APK
Flexxis B.V.
In onze bijzondere kapsalon hebben wij alle aandacht en tijd vooru. Wij zijn gespecialiseerd in coupevorming en haarkleuringen. Wijgeven U graag een persoonlijk advies, voor dames en heren. Voor eenafspraak kunt u altijd langskomen. Ook kunt u van tevoren bellennaar 040-2836284 of een afspraak online maken. Dan weet u zeker datu geholpen wordt. Natuurlijk kunt u ook zo even binnenlopen. Hebbenwij tijd, dan helpen wij u direct. Voor het geval U even moetwachten? Wij schenken een heerlijke Cappuccino, Espresso en diversesmaken thee. Komt het niet uit, dan kunt u altijd nog een afspraakmaken. Wilt u bij voorkeur op een avond geholpen worden? Dan kunt ubij ons ook op vrijdagavond tot 20:00 uur terecht.In our salon wehave special attention and time for you. We specialize in coupeform and hair dyes. We like to give you personal advice, for menand women.For an appointment, you can always come. You can alsocall in advance to 040-2836284 or make an appointment online. Thiswill ensure that you receive.Of course you can so pop over. We havetime, we will help you immediately. In case you have to wait? Weserve a delicious cappuccino, espresso and various teas. Does notmatter, you still can make an appointment.Would you like assistancepreferably one evening? You can also contact us on Friday eveninguntil 20:00 justified.
ALLego kappers 3.0 APK
Flexxis B.V.
In onze bijzondere kapsalon hebben wij alle aandacht en tijd vooru. Wij zijn gespecialiseerd in coupevorming en haarkleuringen. Wijgeven U graag een persoonlijk advies, voor dames en heren. Voor eenafspraak kunt u altijd langskomen. Ook kunt u van tevoren bellennaar 040-2836284 of een afspraak online maken. Dan weet u zeker datu geholpen wordt. Natuurlijk kunt u ook zo even binnenlopen. Hebbenwij tijd, dan helpen wij u direct. Voor het geval U even moetwachten? Wij schenken een heerlijke Cappuccino, Espresso en diversesmaken thee. Komt het niet uit, dan kunt u altijd nog een afspraakmaken. Wilt u bij voorkeur op een avond geholpen worden? Dan kunt ubij ons ook op vrijdagavond tot 20:00 uur terecht.In our salon wehave special attention and time for you. We specialize in coupeform and hair coloring. We like to give you personal advice, formen and women.For an appointment you can always come. You can alsocall in advance to 040-2836284 or make an appointment online. Thenyou can be sure you will be helped.Of course you can as pop over.We have time, we will help you immediately. In case you have towait? We serve a delicious cappuccino, espresso and various teas.Does not matter, you still can make an appointment.Do you want tobe helped preferably one evening? Then you can go until 20:00 onFriday evening with us.
Mark Rietra haarsnijders 4.0 APK
Flexxis B.V.
Direct een afspraak maken bij Mark Rietra haarsnijders.Met deze appkunt u rechtstreeks een afspraak maken bij Mark Rietrahaarsnijders. Deze app is een extra service voor onze vasteklanten. Indien u al in ons klantenbestand staat, kunt u inloggenmet uw e-mailadres en postcode. Staat u nog niet onsklantenbestand, dan kunt u zich onze website www.markrietra.nlregistreren en direct een afspraak maken.Informatie over MarkRietra haarsnijders.Mark Rietra haarsnijders maken geenpersoonlijkheid, zij laten die alleen zien. 

Elke persoonlijkheidverdient zichtbaarheid, typen, wat ben ik en wat wil ik zijn. Wijwillen graag de verschillen en overeenkomsten daarin met een mooiekracht accentueren.Elke persoonlijkheid heeft vermogens om testralen, om zijn beste beentje voor te zetten. Elke persoonlijkheidkan iets magisch hebben, is in staat te vrijen, een charme tedragen, met onvoorspelbare elementen te verbazen.Elkepersoonlijkheid verandert door de tijd, het is de taak en ambitievan ons om die verandering te
onderkennen en vorm te geven. 
Onzepassie wil geen magie creëren, maar probeert die slechts eenhandreiking te doen. Trends en mode zijn van geen enkel belang, hetgaat namelijk om degene die je bent. 

‘Wie ben je en wat ben je teweinig’Natuurlijk vinden wij het kapsel het belangrijkste van eenuitstraling en dat willen wij graag bewijzen. 

Mark Rietra is eenkleine idealist die dit vak als kunst ziet wat niet elitair is,maar een respect en een
liefde voor de persoonlijkheid die zoveelkan zijn.Mark Rietra haarsnijdersMake an appointment with MarkRietra hair cutters.With this app you can make an appointmentdirectly with Mark Rietra hair cutters. This app is an additionalservice for our regular customers. If you are already our customerbase, you can login with your email address and zip code. Are younot yet our customer base, then please register www.markrietra.nlour website and make an appointment.Information about Mark Rietrahair cutters.Mark Rietra hair cutters do not have personality, theyshow that show alone.Each personality deserves visibility, types,what I am and what I want to be. We would like to highlight thedifferences and similarities in it with a nice effect.Eachpersonality has abilities to shine, to put. His best footforwardEach personality can have something magical, is able to makelove, wear, with unpredictable elements to amaze. A charmEachpersonality changes over time, it is the task and ambition of usthat change 
 to identify and shape.Would not create magic, but ourpassion is trying to do that. Merely a guide Trends and fashion areof no importance, because it is about who you are."Who are you andwhat are you too little"Of course we find the hairstyle of the maincharacter and we want to prove.Mark Rietra is a little idealist whosees this course as an art which is not elitist, but a respect andlove for 
 the personality that can be. MuchMark Rietra haircutters
Loading...