19.0 / May 3, 2019
(3.9/5) (666)
Loading...

Description

O colecție de 100 de personaje virale de pe YouTube-ul românesc dinultimii ani, cum ar fi: "Nu e problemă de război", "Care estecapitala Angliei?", "Dorian Popa", "Alin Barosan", "Emiluț" șimulți alții! Butoanele soundboardului sunt chiar imagini cupersonajele virale, ceea ce diferențiază aplicația de restulsoundboardurilor de pe piață. Aplicația are opțiuni precum: ”Linkcătre YouTube”, "Adaugă la favorite", "Salvează" și "Trimite".Astfel, poți trimite sunetele direct pe Whatsapp pentru a se amuzași prietenii tăi! Dacă aveți idei de noi butoane care ar trebui săse afle în soundboard, nu ezitați să le lăsați în comentarii.Acestea vor apărea la următorul update! A collection of 100 viralcharacters on Romanian YouTube in recent years, such as: "It's nota matter of war," "What is the capital of England?", "Dorian Popa","Alin Barosan", "Emilut" and many others! Soundboard buttons areeven images of viral characters, which differentiates theapplication from the rest of the soundboards on the market. The apphas options like: "Link to YouTube", "Add to favorites", "Save" and"Send". So you can send the sounds directly to Whatsapp to amuseyour friends too! If you have ideas for new buttons that should bein the soundboard, feel free to leave them in the comments. Thesewill appear on the next update!

App Information Romania Soundboard

 • App Name
  Romania Soundboard
 • Package Name
  dobre.andrei.romaniasoundboard
 • Updated
  May 3, 2019
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  19.0
 • Developer
  Dobritos
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Dobritos Show More...

Romania Soundboard Pro 1.0 APK
Dobritos
O colecție de 95 de personaje virale de pe YouTube-ul românescdinultimii ani, cum ar fi: "Nu e problemă de război", "Careestecapitala Angliei?", "Dorian Popa", "Alin Barosan", "Emiluț"șimulți alții! Butoanele soundboardului sunt chiar imaginicupersonajele virale, ceea ce diferențiază aplicația derestulsoundboardurilor de pe piață. Aplicația are opțiuni precum:”Linkcătre YouTube”, "Adaugă la favorite", "Salvează" și"Trimite".Astfel, poți trimite sunetele direct pe Whatsapp pentru ase amuzași prietenii tăi! Dacă aveți idei de noi butoane care artrebui săse afle în soundboard, nu ezitați să le lăsați încomentarii.Acestea vor apărea la următorul update!
5GANG Soundboard 17 APK
Dobritos
O colecție cu cele mai blană bucăți din piesele celor de la 5GANG,cum ar fi “SOS”, “Mod avion”, “Focuri”, “Singuri acasa” și “DM”.Aplicația îți permite să trimiți sunetele prietenilor tăi direct peWhatsapp și să le adaugi la categoria “Favorite” pe cele mai tari!Ba mai mult, dacă o bucată dintr-o piesă îți place foarte mult, opoți seta ca ringtone! Butoanele soundboard-ului sunt chiar poze cumembrii trupei: Selly, GamiOS, Exploit, Diana și Pain. Dacă avețiidei de noi butoane care ar trebui să se afle în soundboard, nuezitați să le lăsați în comentarii. Acestea vor apărea la următorulupdate! A collection of the coolest pieces in 5GANG tracks such as"SOS", "Airplane mode", "Fireworks", "Home alone" and "DM". The applets you share the sounds of your friends directly on Whatsapp andadd them to the "Favorite" category on the hottest! What's more, ifyou like a piece of a piece, you can set it as a ringtone!Soundboard buttons are even pictures of members of the band: Selly,GamiOS, Exploit, Diana and Pain. If you have ideas for new buttonsthat should be in the soundboard, feel free to leave them in thecomments. These will appear on the next update!
5GANG Game 3.0 APK
Dobritos
Acest joc îți va testa viteza de reacție și capacitatea de a gândisub presiune! Apasă cât de repede poți pe butoanele bune pentru atermina nivelul și a debloca nivelele următor. Fiecare nivel estecu unul din membrii 5GANG: Selly, Gami OS, Diana, Pain și Exploit.Pe fundalul fiecărui nivel va fi o melodie 5GANG (Story, Mod Avion,DM, Focuri, SOS). Pentru a asculta melodia până la capăt, trebuiesă termini tot nivelul! This game will test your reaction speed andability to think under pressure! Press as fast as you can on thegood buttons to finish the level and unlock the next levels. Eachlevel is with one of the 5GANG members: Selly, Gami OS, Diana, Painand Exploit. The background of each level will be a 5GANG song(Story, Airplane Mode, DM, Fire, SOS). To listen to the song to theend, you have to finish the whole level!
Ghicește Vedeta Română 3.1.8z APK
Dobritos
Dorian Popa, Antonia, Lino Golden, Carla's Dreams, Cheloo. Îțispunceva aceste nume? Dacă da, atunci suntem siguri că teveiîndrăgosti de jocul nostru! "Ghicește Vedeta Română" conținepeste100 de selfieuri cu vedete din România, iar tu trebuie săghiceștipersonajele din poze! Sună prea simplu? Nivelurile crescîndificultate gradual, dar cu un pic de concentrare și un picdeajutor suntem siguri că veți reuși să terminați jocul! DorianPopa,Antonia, Lino Golden, Carla's Dreams, Cheloo. Am I tellingyouthese names? If so, then we are sure you will fall in love withourgame! "Guess the Romanian Star" contains over 100 self-titleswithRomanian stars, and you have to guess the characters inthepictures! Does it sound too simple? Levels grow indifficultygradually, but with a bit of concentration and a bit ofhelp, weare sure you will be able to finish the game!
5GANG Wallpapers 1.0 APK
Dobritos
O colecție de poze HD cu toți membrii formației 5GANG (Selly,GamiOS, Diana Condurache, Pain și Exploit) ! Aceasta conține atâtpozecu fiecare membru în parte, cât și poze de grup! Alege pozatafavorită și seteaz-o ca fundal printr-o simplă apăsare debuton!Dacă aveți idei de poze de background, trimiteți-le peadresadobritos1@gmail.com iar acestea pot apărea în aplicație!
5GANG ProSoundboard 1 APK
Dobritos
O colecție cu cele mai blană bucăți din piesele celor de la5GANG,cum ar fi “SOS”, “Mod avion”, “Focuri”, “Singuri acasa” și“DM”.Aplicația îți permite să trimiți sunetele prietenilor tăidirect peWhatsapp și să le adaugi la categoria “Favorite” pe celemai tari!Ba mai mult, dacă o bucată dintr-o piesă îți place foartemult, opoți seta ca ringtone! Butoanele soundboard-ului sunt chiarpoze cumembrii trupei: Selly, GamiOS, Exploit, Diana și Pain. Dacăavețiidei de noi butoane care ar trebui să se afle în soundboard,nuezitați să le lăsați în comentarii. Acestea vor apărea laurmătorulupdate! A collection of the coolest pieces in 5GANG trackssuch as"SOS", "Airplane mode", "Fireworks", "Home alone" and "DM".The applets you share the sounds of your friends directly onWhatsapp andadd them to the "Favorite" category on the hottest!What's more, ifyou like a piece of a piece, you can set it as aringtone!Soundboard buttons are even pictures of members of theband: Selly,GamiOS, Exploit, Diana and Pain. If you have ideas fornew buttonsthat should be in the soundboard, feel free to leavethem in thecomments. These will appear on the next update!
Dogs 1.0 APK
Dobritos
Are you a dog lover? Haven't you always wanted like 10 dogs,butcan't get even one because of your "allergic" mother? Then thisappwill fulfill your dream! Now you can have your own collectionofthe most popular dog breeds in the world. These little puppiescanbark at your command and you can even give them names!Moreover,you will find interesting facts about them in the app. Ifthisisn't enough for you, each dog has a button called "Find outmore".You can even share the barks with your friends, set them asalarmringtone and add the puppies in a special categorycalled"Favorites". The other dogs will be very jealous! Since theapp isfar from having all the breeds in the world, don't hesitateto tellus in the reviews what other dogs we should add in the nextupdate!
Romania Soundboard 19.0 APK
Dobritos
O colecție de 100 de personaje virale de pe YouTube-ul românesc dinultimii ani, cum ar fi: "Nu e problemă de război", "Care estecapitala Angliei?", "Dorian Popa", "Alin Barosan", "Emiluț" șimulți alții! Butoanele soundboardului sunt chiar imagini cupersonajele virale, ceea ce diferențiază aplicația de restulsoundboardurilor de pe piață. Aplicația are opțiuni precum: ”Linkcătre YouTube”, "Adaugă la favorite", "Salvează" și "Trimite".Astfel, poți trimite sunetele direct pe Whatsapp pentru a se amuzași prietenii tăi! Dacă aveți idei de noi butoane care ar trebui săse afle în soundboard, nu ezitați să le lăsați în comentarii.Acestea vor apărea la următorul update! A collection of 100 viralcharacters on Romanian YouTube in recent years, such as: "It's nota matter of war," "What is the capital of England?", "Dorian Popa","Alin Barosan", "Emilut" and many others! Soundboard buttons areeven images of viral characters, which differentiates theapplication from the rest of the soundboards on the market. The apphas options like: "Link to YouTube", "Add to favorites", "Save" and"Send". So you can send the sounds directly to Whatsapp to amuseyour friends too! If you have ideas for new buttons that should bein the soundboard, feel free to leave them in the comments. Thesewill appear on the next update!
Loading...