/ March 2, 2018
(3.8/5) (670)
Loading...

Description

- Meer dan 100.000 gratis fietsroutes
- In Nederland, België en Duitsland
- Download routes voor offline gebruik
- De fietsroutes zijn gebaseerd op het knooppunten netwerk

Fietsen en wandelen is niet alleen leuk om te doen maar het is ooknog eens gezond. Elk jaar weer trekken we er met zijn allen op uitom de mooiste plekken te ontdekken, om te ontspannen of omsimpelweg in conditie te blijven. Als we dan nog genoeg vitamine Dmogen ontvangen van de weergoden, is de dag helemaalcompleet.

Waar vind je een mooie, leuke fiets- of wandelroute die jij zoekt?We willen je hiermee helpen! Je kunt op verschillende manieren jouwgewenste route vinden. Wil je een route bij jou in de buurt?Gebruik dan dan knop "Routes in de buurt", wil je in een andereplaats, regio of recreatie gebied op pad gaan? Vul de naam dan inin het vrij zoeken veld. Misschien weet je nog niet precies waar jewil beginnen, kies er dan voor om de provincie aan te geven incombinatie met de gewenste afstand op het beginscherm. Natuurlijkkun je ook onze website (www.route.nl) of route.nl magazinesgebruiken om inspiratie te krijgen voor de mooiste fiets- enwandeltochten, hiervoor kun je de ingebouwde QR Code scannergebruiken.

Route.nl beschikt over tienduizenden routes in Nederland, België enDuitsland. Om precies de route te kunnen vinden die jij zoekt kunje na de eerste selectie je zoekopdracht verfijnen op thema, eten,drinken & slapen of op aanbieder van de route (bijvoorbeeldVVV, Route.nl, Falk) en nog veel meer.

Ben je bij de juiste route aangekomen, dan zie je in één oogopslagalle informatie van de route. Hier kun je de route downloaden vooroffline gebruik, delen en favoriet maken. Druk op de kaart en jekrijgt de mogelijkheid om te starten met fietsen of wandelen van deroute. De kaart draait met je mee waardoor het volgen van de routeheel gemakkelijk wordt. Verder vind je een wervenderoutebeschrijving met knooppunten en bijbehorende sfeerfoto’s zodatje een goede beleving van de route krijgt. Zelfs dedichtstbijzijnde VVV, groene parkeerplaats of treinstation wordtaangegeven! Met deze informatie weet je precies waar je aan toebent. Om je gekozen routes te bewaren, voeg je deze toe aan jefavorieten. Op deze manier kun je de routes direct terug vinden.Handig als je de route later (nog eens) wilt fietsen ofwandelen!

Alle routes hebben één ding gemeen: ze zijn met zorg door allepartners van Route.nl samengesteld. Elke dag worden er routestoegevoegd. Zelf kun je ook routes toevoegen aan de app door ze teplannen met de route.nl fiets- en wandel routeplanner opwww.route.nl/routeplanner.
- More than 100,000 freecycling
- In the Netherlands, Belgium and Germany
- Download routes for offline use
- The routes are based on the network nodes

Cycling and walking is not only fun to do but it is also healthy.Every year we go there are all out to discover the most beautifulplaces to relax or to simply stay in shape. If we have enoughvitamin D may receive from the weather, the day was complete.

Where can you find a nice, fun cycling or walking you seek? We wantto help you with this! You can find your desired route in differentways. Want a route in your neighborhood? Then use button "Routesaround," you want to go to another city, region or recreation areaon the road? Fill in name than in the free search field. Maybe youdo not know exactly where to start, choose sure to indicate theprovince in conjunction with the desired distance on the homescreen. Of course you can also use our website (www.route.nl)route.nl or magazines to get inspiration for the most beautifulcycling and hiking, this you can use the built-in QR codescanner.

Route.nl has tens of thousands of routes in the Netherlands,Belgium and Germany. To precisely locate the route that you arelooking for you after the first selection refine your search bytheme, eating, drinking and sleeping or provider of the route (egtourist, Route.nl, Falk) and much more.

Have you arrived at the right route, you will see all the detailsof the route at a glance. Here you can download the route foroffline use, share and create favorite. Press on the map and getthe opportunity to start cycling or walking route. The map takesyou along making following the route is easy. You will also find apromotional map with nodes and associated mood pictures so you geta good experience of the route. Even the nearest tourist, greenpark or train station is indicated! With this information you knowexactly where you stand. To keep your selected routes, you add thisto your favorites. This way you can find the right routes. Handy ifyou want to bike or walk the route later (again)!

All routes have one thing in common: they are carefully prepared byall partners Route.nl. Every day routes are added. Itself can addroutes to the app by scheduling them with route.nl cycling andwalking route planner on www.route.nl/routeplanner.

App Information Route.nl Fiets & Wandelroutes

Route.nl Fiets & Wandelroutes Version History

Select Route.nl Fiets & Wandelroutes Version :
 • 2.5 (18)
 • 2.0 (14)
 • Route.nl Fiets & Wandelroutes 2.5 APK File

  Publish Date: 2017 /7/23
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 11.1 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: f027744dbcfc1baf0430c6039cc353b2a787e898
  APK Signature: 1fed546b2a5a5a5593e787c8d0959479498dca0b
 • Route.nl Fiets & Wandelroutes 2.0 APK File

  Publish Date: 2016 /1/11
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 8.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: eb2025f2833aee6927de4736cdfde2c92bd52e06
  APK Signature: 1fed546b2a5a5a5593e787c8d0959479498dca0b

Route.nl BV Show More...

Route.nl Fiets & Wandelroutes APK
Route.nl BV
- Meer dan 100.000 gratis fietsroutes- In Nederland, België en Duitsland- Download routes voor offline gebruik- De fietsroutes zijn gebaseerd op het knooppunten netwerkFietsen en wandelen is niet alleen leuk om te doen maar het is ooknog eens gezond. Elk jaar weer trekken we er met zijn allen op uitom de mooiste plekken te ontdekken, om te ontspannen of omsimpelweg in conditie te blijven. Als we dan nog genoeg vitamine Dmogen ontvangen van de weergoden, is de dag helemaalcompleet.Waar vind je een mooie, leuke fiets- of wandelroute die jij zoekt?We willen je hiermee helpen! Je kunt op verschillende manieren jouwgewenste route vinden. Wil je een route bij jou in de buurt?Gebruik dan dan knop "Routes in de buurt", wil je in een andereplaats, regio of recreatie gebied op pad gaan? Vul de naam dan inin het vrij zoeken veld. Misschien weet je nog niet precies waar jewil beginnen, kies er dan voor om de provincie aan te geven incombinatie met de gewenste afstand op het beginscherm. Natuurlijkkun je ook onze website (www.route.nl) of route.nl magazinesgebruiken om inspiratie te krijgen voor de mooiste fiets- enwandeltochten, hiervoor kun je de ingebouwde QR Code scannergebruiken.Route.nl beschikt over tienduizenden routes in Nederland, België enDuitsland. Om precies de route te kunnen vinden die jij zoekt kunje na de eerste selectie je zoekopdracht verfijnen op thema, eten,drinken & slapen of op aanbieder van de route (bijvoorbeeldVVV, Route.nl, Falk) en nog veel meer.Ben je bij de juiste route aangekomen, dan zie je in één oogopslagalle informatie van de route. Hier kun je de route downloaden vooroffline gebruik, delen en favoriet maken. Druk op de kaart en jekrijgt de mogelijkheid om te starten met fietsen of wandelen van deroute. De kaart draait met je mee waardoor het volgen van de routeheel gemakkelijk wordt. Verder vind je een wervenderoutebeschrijving met knooppunten en bijbehorende sfeerfoto’s zodatje een goede beleving van de route krijgt. Zelfs dedichtstbijzijnde VVV, groene parkeerplaats of treinstation wordtaangegeven! Met deze informatie weet je precies waar je aan toebent. Om je gekozen routes te bewaren, voeg je deze toe aan jefavorieten. Op deze manier kun je de routes direct terug vinden.Handig als je de route later (nog eens) wilt fietsen ofwandelen!Alle routes hebben één ding gemeen: ze zijn met zorg door allepartners van Route.nl samengesteld. Elke dag worden er routestoegevoegd. Zelf kun je ook routes toevoegen aan de app door ze teplannen met de route.nl fiets- en wandel routeplanner opwww.route.nl/routeplanner.- More than 100,000 freecycling- In the Netherlands, Belgium and Germany- Download routes for offline use- The routes are based on the network nodesCycling and walking is not only fun to do but it is also healthy.Every year we go there are all out to discover the most beautifulplaces to relax or to simply stay in shape. If we have enoughvitamin D may receive from the weather, the day was complete.Where can you find a nice, fun cycling or walking you seek? We wantto help you with this! You can find your desired route in differentways. Want a route in your neighborhood? Then use button "Routesaround," you want to go to another city, region or recreation areaon the road? Fill in name than in the free search field. Maybe youdo not know exactly where to start, choose sure to indicate theprovince in conjunction with the desired distance on the homescreen. Of course you can also use our website (www.route.nl)route.nl or magazines to get inspiration for the most beautifulcycling and hiking, this you can use the built-in QR codescanner.Route.nl has tens of thousands of routes in the Netherlands,Belgium and Germany. To precisely locate the route that you arelooking for you after the first selection refine your search bytheme, eating, drinking and sleeping or provider of the route (egtourist, Route.nl, Falk) and much more.Have you arrived at the right route, you will see all the detailsof the route at a glance. Here you can download the route foroffline use, share and create favorite. Press on the map and getthe opportunity to start cycling or walking route. The map takesyou along making following the route is easy. You will also find apromotional map with nodes and associated mood pictures so you geta good experience of the route. Even the nearest tourist, greenpark or train station is indicated! With this information you knowexactly where you stand. To keep your selected routes, you add thisto your favorites. This way you can find the right routes. Handy ifyou want to bike or walk the route later (again)!All routes have one thing in common: they are carefully prepared byall partners Route.nl. Every day routes are added. Itself can addroutes to the app by scheduling them with route.nl cycling andwalking route planner on www.route.nl/routeplanner.
Loading...