Финансы приложения - страница 1

Yahoo Finance
Yahoo
Your #1 finance destination to track themarkets and the economy.Follow the stocks you care about most and get personalized news andalerts. Access real-time stock information and investment updatesto stay on top of the market.Track the performance of your personal portfolio.Favorite features:- Add stocks to watchlists to get real-time stock quotes andpersonalized news- Find all the financial information you need with sleek, intuitivenavigation- Go beyond stocks and track currencies, bonds, commodities,equities, world indices, futures, and more- Compare stocks with interactive full screen charts- Sign in to view and edit your Web portfolio on the go- Track holdings performanceTell us what you think:We are committed to building the best mobile experiences and wouldlove to hear your feedback.Let us know your thoughts here:https://yahoo.uservoice.com/forums/269132-us-finance-mobile-androidNote: By clicking "install" you consent to the installation of thisapp and updates to this app in the future. This app can beuninstalled at any time.
Курсы Валют Украина
Alfimov & Co Ltd.
Простое приложение для информации обактуальных курсах валют в банках Украины, НБУ, межбанк и на чёрномрынке.Конвертер валют.Данные доступны по следующим валютам: AUD, AZN, GBP, BYR, DKK, USD,EUR, ILS, ISK, KZT, CAD, LTL, MDL, NOK, PLN, RUB, SGD, TRY, TMT,HUF, UZS, CZK, SEK, CHF, CNY, JPYДанные по межбанку Украины доступны для: USD, EUR, RUB.Доступна оперативная информация по всем валютам, с которымиработают банки в Украине. Информация по курсам валют в следующихбанках:Актабанк, Актив-Банк, Альфа-Банк, Апекс-Банк, Аркада, Артем-Банк,Асвио Банк, Банк 3/4, Банк Золотые Ворота, Банк инвестиций исбережений, Банк Меркурий, Банк Народный Капитал, Банк Пивденный,Банк Стандарт, БМ Банк, Богуслав, Вернум Банк, Всеукраинский БанкРазвития, Дельта Банк, Диамантбанк, Еврогазбанк, ЗемельныйКапитала, Идея Банк, Имексбанк, Инвестбанк, Интеграл-банк, Капитал,Киев, Киевская Русь, Коминвестбанк, Контракт, Креди Агриколь,Кредит Днепр, Кредитвест Банк, Кредитпромбанк, Кредобанк,Международный Инвестиционный Банк, МетаБанк, Надра Банк, ОТП Банк,Ощадбанк, Пиреус Банк, ПриватБанк, Проминвестбанк, ПУМБ, РайффайзенБанк Аваль, Родовид Банк, Сбербанк России, Сити Коммерц Банк,Таскомбанк, Терра Банк, Украинский капиталл, Укргазбанк,УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Универсал Банк, УниКредит Банк, Финансы иКредит, Юнекс Банк.Отзывы и предложения приветствуются.Мы в facebook:https://www.facebook.com/groups/1543618985882133/Мы в ВКонтакте: https://vk.com/rates.inuaИстория изменений:Версия 1.8.01[+] Ландшафтный вид[+] Новые банки: Platinum, Fidobank, Поликомбанк[+] Курсы Visa и MasterCard[+] Добавлен все валюты по НБУ[+] Добавлены значения НБУ и межбанка в конвертере[~] прочие исправленияВерсия 1.7.01[+] новые банки[+] удалены "мёртвые банки"[+] добавлен Израильский шекель (ILS)[+] окно настроек[+] выбор цветов динамики курсов[~] исправлен вылет при перезагрузке[~] другие исправленияВерсия 1.6.03[+] курсы чёрного рынка[+] средний курс по банкам[+] дата обновления курса[+] логотипы: НБУ, межбанк, чёрный рынок, средний курс[~] исправления в конвертере[~] изменены графики[~] другие исправленияA simple application forinformation on current exchange rates in the Ukrainian banks, theNBU, interbank market and the black market.Currency converter.Data is available for the following currencies: AUD, AZN, GBP, BYR,DKK, USD, EUR, ILS, ISK, KZT, CAD, LTL, MDL, NOK, PLN, RUB, SGD,TRY, TMT, HUF, UZS, CZK, SEK, CHF, CNY, JPYData on the Ukrainian Interbank available for: USD, EUR, RUB.Available operational information for all currencies, which banksoperate in Ukraine. Information on exchange rates in the followingbanks:AKTABANK, Active-Bank, Alfa-Bank, Apex Bank, Arcade, Artem-Bank,Asvio Bank, Bank of 3/4, Golden Gate Bank, the Bank for Investmentand Savings Bank Mercury, the People's Bank Capital Bank PivdennyiBank Standard, BM Bank, Bohuslav, Vernum Bank, UkrainianDevelopment Bank, Delta Bank Diamantbank, Eurogasbank, Land CapitalIdea Bank, Imeksbank, Investbank, Integral-bank capital, Kiev,Kievan Rus, Kominvestbank, Contract, Credit Agricole, Credit Dnepr,Creditwest Bank, Kreditprombank Kredobank, International InvestmentBank, MetaBank, Nadra Bank, OTP Bank, Oschadbank, Piraeus Bank,Privatbank, Prominvestbank, FUIB, Raiffeisen Bank Aval, RodovidBank, Sberbank of Russia, Bank of Commerce City, Taskombank, TerraBank, Ukrainian kapitalla, Ukrgasbank, UkrSibbank, Ukreximbank,Universal Bank, UniCredit Bank, Finance and Credit, UnexBank.Comments and suggestions are welcome.We at facebook:https://www.facebook.com/groups/1543618985882133/We VKontakte: https://vk.com/rates.inua History:Version 1.8.01[+] Landscape View[+] New banks: Platinum, Fidobank, Polikombank[+] Rate of Visa and MasterCard[+] Added all currencies by the National Bank[+] Added value in the National Bank and interbank converter[~] Other fixesVersion 7.1.01[+] New banks[+] Removed "dead banks"[+] Added Israeli Shekel (ILS)[+] Preferences window[+] Dynamics of the choice of colors[~] Fixed crash when you restart[~] Other fixesVersion 1.6.03[+] Courses black market[+] The average rate on banks[+] Date of the course[+] Logos: NBU interbank market, the black market, the averagerate[~] Fixes converter[~] To change the schedule[~] Other fixes
Handelsbanken SE – Privat
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Med Handelsbanken Mobiltjänst kan du utföradina vanligaste bankärenden.Det här kan du göra i appen:- Se saldo och transaktioner- Öppna nytt konto- Byta namn på konto- Göra överföringar mellan egna konton och till andras konton- Se och hantera stående överföringar- Skanna OCR, belopp och bankgiro/plusgiro vid betalning- Godkänna och hantera e-faktura- Anmäla e-faktura och lägga till, ändra eller ta bortmottagare- Se och hantera kommande betalningar- Se insättningsuppgifter från Bankgirot (Egen firma)- Se kortinformation och transaktioner för ditt kort- Aktivera kort- Öppna och stänga kort för internetköp och för köp och uttag iutlandet- Spärra kort- Göra extrainbetalning till Platinum- Se och hantera ditt fondsparande- Se och hantera innehav i depå och Investeringssparkonto- Ta del av Handelsbankens aktieanalyser och dagligamarknadskommentarer- Se pensionssparande och kapitalförsäkringar- Se låneinformation- Villkorsändra bolån- Ansöka om lån eller lånelöfte och göra lånekalkyl- Ladda kontantkort till mobilen- Se kontaktuppgifter till det kontor du tillhör- Möjlighet att ansluta sig till SwishDessutom kan du:- Söka kontor och automater- Ringa till Handelsbanken Direkt för personlig service- Följa utvecklingen av fonder, aktier och olika index- Se dagens boräntor- Ta del av våra experters marknadssyn- Se ekonominyheter från EFN (via webbläsaren)För att logga in behöver du avtal om Telefontjänster. Avtalettecknar du via Handelsbanken Internettjänst under menyvaletInternet, mobil och BankID. Du loggar in med en personlig kod ellermed Mobilt BankID. Appen kan begära access till kameran för attscanna faktura, till telefonens positionstjänster för attlokalisera närmaste kontor och bankomater och till kontaktboken föratt hämta telefonnummer till kontantkort som ska fyllas på. Omaccess nekas kan dessa tjänster inte användas.Behörighetskrav:- Enhets- och apphistorik -Används för att kontrollera om appen är aktiv för att visameddelanden i rätt fönster och annars kunna logga ut användarenautomatiskt- Kontakter -Används för att kunna välja ett telefonnummer i kontaktboken närett kontantkort ska laddas.- Plats -Används för att kunna söka efter närmaste bankomat ochkontor.- Mobil -Används för att det ska vara möjligt att göra direktuppringningfrån appen till support, kontor och kortspärr.- Foton/media/filer -Används för att kunna spara kartdata samt pdf-filer påenheten.- Kamera -Används för att kunna skanna pappersfaktura vid registrering av enbetalning.- Enhets-id och samtalsinformation -Används som stöd för felhantering och felsökning.- Övriga -Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera om enhetenhar nätverksåtkomst.Fullständig nätverksåtkomst - Används för att appen ska kunnakommunicera med bankens system.Styra vibration - Används för att förtydliga knapptryckningar iappen och vid skanning av pappersfaktura.
Приорбанк
System Technologies
«Приорбанк» ОАО представляет вторую версиюуслуги Интернет-Банк для мобильных устройств.С помощью этого приложения Вы сможете узнавать информацию осостоянии всех Ваших счетов в "Приорбанк" ОАО, совершать переводысредств между счетами и оплачивать большое количество услуг (услугимобильных операторов, интернет-провайдеров, коммунальные услуги идр.), осуществлять поиск банкоматов и отделений банка по текущемуместоположению или адресу.Для входа в демонстрационный режим используйтеимя пользователя: demoпароль: demoДля чего приложению разрешение "Просмотр контактов ", "Изменениеконтактов"?Данное разрешение используется только для возможности добавитьконтактный номер "Приорбанка" ОАО в список Ваших контактов намобильном устройстве. Данная опция позволит Вам быстро связаться сбанком прямо из своей записной книжки.Для чего приложению разрешение "Осуществление телефонныхвызовов"?Данное разрешение используется только для возможности совершитьзвонок из приложения в Контакт-центр Банка (например, в случаевозникшей у Вас проблемы с банкоматом).Для звонка нужно нажать на кнопку с указанной на ней причинойзвонка (например, кнопка "Позвонить по операциям вбанкоматах")Для чего приложению разрешение "Камера. Фото и видеосъемка"?Данное разрешение используется для просмотра банкоматов и отделенийв дополненной реальности.Для чего приложению разрешение "Измение данных наUSB-накопителе"?Данное разрешение используется для сохранения документов,полученных из сообщений CRM.Процедура добавления виджета на экран Вашего мобильного устройстваследующая:1. Скачайте и установите новую версию приложения.2. Кратковременно нажмите на экран и удерживайте нажатие дополучения списка для выбора- приложения, обои, виджеты и т.д.3. Выберите добавление "Виджеты".4. Вам будет предложенно выбрать из списка виджетовнеобходимый.5. Пролистывая экран, найдите виджет Priorbank.6. Если в списке виджетов отсутствует Priorbank, то проверьте местосохранения приложения по пути Настройки -> Приложения ->Priorbank.Если приложение сохранено на SD-карте, для работы виджетов егонеобходимо перенести в память мобильного устройства.7. Перенесите виджет на любой экран в свободное место.8. Проверьте, что в мобильном приложении в меню настроек стоитпризнак "Сохранять пароль" (без установки данного признака виджетыработать не будут).9. Нажмите на виджет и выберите продукт к нему (платёжная карточка,депозит, кредит).10. Обновление виджета возможно по клику на него 1 раз в минуту ипосле выхода из спящего режима, автоматически 1 раз в 10минут.Если у Вас не получилось описываемым способом добавить виджет,ознакомтесь с инструкцией к Вашему мобильному устройству."Priorbank" is the secondversion of Internet Banking services for mobile devices.With this application you will be able to learn about the status ofall your accounts "Priorbank" JSC, make transfers between accountsand pay a large amount of services (mobile operators, Internetservice providers, utilities, etc.), search for ATMs and branchesBank's current location or address.To enter the demo mode, use theusername: demopassword: demoWhy permit application "View" or a "Editing contacts"?This permission is used only for the opportunity to add a contactnumber "Priorbank" of the list of your contacts on your mobiledevice. This option will allow you to quickly contact the bankdirectly from their notebook.Why permit application "directly call phone numbers"?This permission is used only for the opportunity to make a callfrom the application to the Contact Centre of the Bank (forexample, in the case of any problems you encounter with theATM).To call you need to press on with the specified call her cause(such as a button "Call for transactions at ATMs")Why permit application "Camera. Photos and Videos"?This permission is used for viewing ATMs and branches in augmentedreality.For what application permission to "change data onUSB-drive"?This permission is used to store documents received messages fromCRM.The procedure for adding a widget on the screen of your mobiledevice is as follows:1. Download and install the new version of the application.2. Tap the screen and hold to select a list of applications,wallpapers, widgets, etc.3. Choose to add "Widgets".4. You will be asked to choose from a list of widgets needed.5. Leafing through the screen, get the widget Priorbank.6. If the widget is missing Priorbank, check the location to savethe application on the path Settings -> Applications ->Priorbank.    If the application is stored on theSD-card, for the widgets you want to transfer it to the memory ofthe mobile device.7. Drag the widget to any screen in the space.8. Verify that the mobile application in the settings menu is wortha sign "Save password" (without the installation of this featurewidgets will not work).9. Tap the widget and select the product to it (credit card,deposit, loan).10. Updating widget possible by clicking on it one time per minuteand after exiting sleep mode automatically 1 every 10minutes.If you have not got the described process can add a widget, referto the instructions of your mobile device.
ING Direct France
ING Bank France
Gérez vos comptes où vous voulez, quand vousvoulez !Accédez à votre banque en ligne ING Direct où que vous soyez etgérez vos comptes bancaires facilement grâce à notre applicationpour Android.L’APPLICATION ING DIRECT, POUR QUOI FAIRE ?• accéder à vos comptes en toute sécurité (connexion facilitée,déconnexion automatique)• effectuer toutes vos transactions et en consulter le détail• commander et confirmer la réception de vos chéquiers, récupéreret partager vos RIB• ajouter un compte externe pour vos virements• consulter et augmenter les plafonds d’achat et retrait de votrecarte• consulter et activer votre offre Livret Epargne Orange Plus• ouvrir un Livret Epargne Orange ou un Livret de DéveloppementDurable• paramétrer vos alertes SMS et email• faire opposition à tous vos moyens de paiement• parrainer vos amis, nous contacter...VOUS N’ETES PAS CLIENT ING DIRECT ?Téléchargez l’application sur votre mobile pour :• vous informer sur nos produits financiers et notre approche de labanque• une « démo » de ce qu’est l’expérience client ING Direct• tous les contacts utiles pour nous joindreNous tenons à vous remercier pour vos avis et suggestions qui nouspermettent de faire évoluer l’application dans le bon sens (levôtre !). N’hésitez pas à partager vos remarques sur la communautéING Direct : https://communaute.ingdirect.fr.A PROPOS DE NOUS :Pionnier de la banque en ligne, ING Direct(http://www.ingdirect.fr) est n°1 de ce secteur en France et compte16 millions de clients dans le monde.Ce qui nous caractérise depuis toujours : une gamme de produitsfinanciers simple et solide, pour gérer son argent, épargner ouinvestir (compte courant, livret épargne, assurance vie, Bourse…),peu ou pas de frais bancaires et un maximum de transparence côtétarifs.NOTE :L’application est compatible avec les versions d’Android 4 etau-delà.Manage your accountswherever you want, whenever you want!Access your online bank ING Direct wherever you are and manage yourbank accounts easily through our application for Android.ING DIRECT APPLICATION, WHAT FOR?• access your accounts safe (facilitated connection, automaticlogout)• carry out all your transactions and view the details• order and confirm receipt of your check books, retrieve and shareyour RIB• Add an external account for your transfers• Consult and increase purchase limits and removing the card• Consult your offer and enable Orange Savings Booklet More• open an Orange Savings Booklet or Booklet SustainableDevelopment• Set your SMS and email alerts• oppose all your means of payment• sponsor your friends, contact us ...YOU ARE NOT CLIENT ING DIRECT?Download the application to your mobile for:• inform you about our financial products and our approach to thebank• a "demo" of what ING Direct customer experience• all appropriate contacts to join usWe thank you for your comments and suggestions that allow us toevolve the application the right way (yours!). Feel free to shareyour comments on the ING Direct communityhttps://communaute.ingdirect.fr.ABOUT US :Pioneering online bank, ING Direct (http://www.ingdirect.fr) is No.1 in this sector in France and has 16 million customersworldwide.What characterizes us forever: a range of simple and solidfinancial products to manage money, save or invest (currentaccount, passbook savings, life insurance, stock market ...),little or no bank charges and maximum side transparencyrates.NOTE :The application is compatible with Android version 4 andbeyond.
Amex Mobile
American Express
Access your American Express® account fromvirtually anywhere with the Amex® Mobile app. Take advantage ofwhat your U.S. Personal, Small Business, and Corporate accountshave to offer: track spending and rewards, find offers, pay yourbill, and enjoy features only available in the app.Fingerprint login on supported devices gives you quick access tofeatures so you can get the most out of your Membership.STAY ON TOP OF YOUR SPENDINGTrack recent purchases with a timeline of your activity, and sortyour charges by amount and date. Easily see your payment status andpay your bill from virtually anywhere. Check your spending power tofind out if your purchase(s) will be approved*. For Basic CardMembers: filter transactions to see spending and subtotals for eachCard on your account.FIND SAVINGS WITH AMEX OFFERSDiscover offers from places you shop, dine, travel, and more, andadd offers to your Card with just a few taps. Explore offers on amap so you don’t miss out on any nearby savings.ENJOY PEACE OF MIND WITH REAL-TIME ALERTSTurn on purchase alerts to be notified when your Card is charged soyou can stay on top of daily spending and unexpected charges.Receive instant fraud alerts if suspicious activity is detected,and verify charges with just a few taps so you can get right backto using your Card.EXPLORE REWARDS AND BENEFITSCheck your rewards balance and find ways to use Membership Rewards®points - from gift cards to credits on your statement.** Foreligible Card Members: refer a friend and earn rewards when friendsand family get an American Express Card through your referral. ForPlatinum Card® and Centurion® Members: find an airport lounge onthe go. Locate nearby lounges and plan for an upcoming trip bysearching the 1,000+ lounges in the American Express Global LoungeCollection℠. Plus, seamlessly access Platinum Concierge, Travel oryour Customer Care Professionals through the app.*Approval based on account status at time of request**Terms and Conditions for the Membership Rewards® program apply.Visit membershiprewards.com/terms or call 1-800-AXP-EARN (297-3276)for more information. Participating partners and available rewardsare subject to change without notice.The value of Membership Rewards points varies according to how youchoose to use them. To learn more, go towww.membershiprewards.com/pointsinfo.“Location” permission required to view nearby offers on a map and,for Centurion® and Platinum Card® Members, to receive pushnotifications with information on nearby lounges in the AmericanExpress Global Lounge Collection ℠.“Photos/Media/Files” permission required to download and view PDFbilling statements.“Contacts” permission required to Refer a Friend via email.App and app features are available only for eligible Card accountsin the United States. American Express® Prepaid Cards and cardsissued by non-American Express issuers are not eligible.To log in, Card Members must have an American Express user ID andpassword or create one in the app.All access to and use of this App is subject to and governed by theAmerican Express End User License Agreement, Terms of Service andPrivacy Statement.
Сбербанк Онлайн
Sberbank of Russia
Встречайте Сбербанк Онлайн для Android - самоебезопасное банковское приложение в мире, в котором доступны платежии переводы без шаблонов.В мобильное приложение встроен антивирус. Вы можете совершать любыеоперации, зная, что ваши финансы в безопасности:- Держите под контролем баланс и движение средств по всем вашимкартам, счетам, вкладам и кредитам.- Переводите деньги c карты на карту. Для вашего удобства денежныепереводы можно осуществлять как по номеру карты, так и по номерутелефона из адресной книги.- Совершайте платежи онлайн. В приложении доступна оплата ЖКХ(ЖКУ), мобильной связи, интернета, штрафов ГИБДД, налогов и многогодругого. Оплатить квитанции можно по штрихкоду.- Сохраняйте и приумножайте ваши сбережения, создавая цели иоткрывая вклады под повышенные проценты.- Оплачивайте покупки одним прикосновением к телефону, подключивкарту Visa или MasterCard к Android Pay в приложении СбербанкОнлайн. Оплата картой через телефон совершенно безопасна – смартфонне хранит номер вашей карты.- Совершайте обмен валюты онлайн в любое удобное для васвремя.- Быстро находите ближайшее к вам отделение, работающий банкоматили платежный терминал Сбербанка.- Следите за вашим балансом «Спасибо», узнавайте, где можнопотратить бонусы, просматривая партнеров «Спасибо» на карте.- Моментально блокируйте любую карту.Для безопасности ваших средств для телефонов с "root-доступом" мыоставляем возможность оплаты услуг и внешних переводов толькопо заранее созданным шаблонам.Мы каждый день работаем над улучшением приложения. Если выстолкнулись с какой-либо проблемой или у вас появилась интереснаяидея, пишите нам на help@sberbank.ru© 1997—2018 ПАО Сбербанк.Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова 19.Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11августа 2015 года.Регистрационный номер — 1481.Meet Sberbank Online forAndroid - the most secure banking application in the world, inwhich the available payments and transfers without templates.The mobile app is integrated antivirus. You can perform anyoperations, knowing that your finances are safe:- Keep under control means balance and movement on all your cards,accounts, deposits and loans.- Transfer money c card to card. For your convenience, remittancescan be carried out both in the card number and the telephone numberfrom the address book.- Make payments online. The application is available for payment ofhousing and communal services (HCS), mobile communications, theInternet, traffic fines, taxes and more. Pay slips can be on thebarcode.- maintain and increase your savings, creating goals and openingdeposits under higher interest rates.- Spend one touch of the phone, plug the Visa or MasterCard card inAndroid Pay in the application Sberbank Online. Payment cardthrough the phone completely safe - a smartphone does not storeyour credit card number.- to make currency exchange online at any convenient time foryou.- Quickly find the location nearest you, working ATM or paymentterminal Sberbank.- Keep track of your balance, "Thank you", and find out where youcan spend bonuses browsing partners "Thank you" on the map.- Instantly block any card.For the safety of your funds for phones with "root-access", wereserve the opportunity to pay for services and external transfersonly on a pre-created templates.Every day we are working to improve the app. If you encounter anyproblems or you have a great idea, write to us athelp@sberbank.ru© 1997-2018 PJSC Sberbank.Russia, Moscow, 117997, st. Vavilova 19.General license for banking operations from August 11, 2015.Registration number - 1481.
Citi Mobile®
Citibank N.A.
The Citi Mobile® App keeps you in control ofyour accounts, virtually anytime, anywhere. Gain access to featuresdesigned with you in mind like resetting your debit card PIN orlocking a misplaced credit card. From everyday account activitiesto helping you track spend, the app is there for you.• See your accounts at a glance, without having to sign in withCiti Mobile® Snapshot• View your statements• Check your balances and recent activity• Make payments and transfers between accounts in a flash• Transaction search and filter options• Customize notifications• Quickly access your account information with Fingerprint SignOnCITI® CARDS• Activate new credit cards from your mobile device• Credit card customers can view their FICO® Score for free• Lock and unlock your credit card with Citi® Quick Lock• Request for a new card in the event it is lost, stolen ordamaged• View recurring credit card charges• Utilize dispute center to view and manage recent credit carddisputesCITIBANK• Reset your debit card PIN from your mobile device• Mobile check deposit• ATM & branch locatorMeet Citi Pay℠ , Citi Mobile App’s BFFThe Citi Mobile App and the Citi Pay App are the perfect match foreach other. The Citi Mobile App lets you manage your accounts,virtually anywhere, anytime. Enroll in the Citi Pay App once andyou’re all set to shop in stores, online and within apps.Together, the two apps will help you shop on the go, check yourbalance, get account alerts and pay your bills, virtually any placeyou are.Why keep them apart? Download both today.Install the Citi Pay Apphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.citi.citipay.us.wallet
DSE AND CSE SHARE MARKET INFO
WebinDream
With this application you can check the latestprices of Share market of Bangladesh (SEB). You don't have to go tothe Dhaka Stock Exchange (DSE) or Chittagong Stock Exchange (CSE)website and browse for prices. You can see the price, indexes,record date and news of both DSE and CSE market in the samescreen.As the application shows the prices only, so it cuts internetcost.Features:1. Don't have to go to websites and browse.2. Displays DSE and CSE in one application.3. Cuts internet cost.4. Includes changes in percentage of each company's stock.5. Easy to use.6. Displays Indexes7. Displays Record dates8. Displays NewsFor new feature or reporting any bug or problem, please contact:farhad.rubel@gmail.comI believe you will enjoy this handy and simple tool.
PosteMobile
*** PER SIM DI TUTTI GLI OPERATORI MOBILI***Scarica l'App PosteMobile! Il Mobile Wallet per pagare, viaggiare eraccogliere punti fedeltà… tutto CON UN’UNICA APP!Puoi effettuare PAGAMENTI OVUNQUE TI TROVI, come Bonifici,Bollettini, Ricariche della Postepay e della SIM PosteMobile, inviodi denaro all’estero con MoneyGram e controllare Saldo e UltimiMovimenti del tuo Conto BancoPosta e della tua Postepay.Se hai la Super SIM NFC di PosteMobile puoi:- effettuare PAGAMENTI NFC nei punti vendita abilitati,semplicemente avvicinando il telefono al POS- VIAGGIARE sui mezzi pubblici di ATM Milano e GTT Torino con iltuo smartphone avvicinandolo ai tornelli- aggiungere le tue CARTE FEDELTÀ per tenerle sempre a portata dismartphone.E con una SIM PosteMobile, puoi anche tenere sotto controllocredito e bonus e gestire la tua SIM in autonomia e facilità dallasezione 160!Scopri le ultime NOVITA’:- Clicca sul microfono e conosci la tua Assistente Personale! Daoggi ti basta il comando della tua voce per utilizzare l’App;- Accedi ai servizi più utilizzati direttamente dal Menulaterale;- Visualizza il numero di messaggi non letti della tua BachecaMyPoste direttamente sull’icona dell’App;- Conosci il Saldo e Ultimi Movimenti aggiornati del tuo ContoBancoPosta o della tua Postepay inseriti in App semplicementescorrendo verso il basso nella pagina.INIZIA SUBITO!AGGIUNGI TUTTE LE TUE CARTE di Pagamento, Trasporti e Fedeltànell'App!Puoi inserire le tue Carte BancoPosta abilitate alle operazionionline direttamente dall’App. Per confermare l’operazione, a tuteladel tuo Conto Corrente, tieni a portata di mano il LettoreBancoPosta. Per maggiori info sugli strumenti abilitati e su ciò dicui hai bisogno per inserirli accedi al tutorial in App.Se non hai uno strumento di pagamento BancoPosta ma possiedi unaSIM PosteMobile, puoi richiedere direttamente dall’App laE-POSTEPAY, la carta virtuale di BancoPosta che nasce già associataalla SIM PosteMobile e ti permette di utilizzare da subito iServizi dell’App e di fare acquisti online.SCOPRI TUTTI I SERVIZI DELL'APP POSTEMOBILE:- Verifica saldo e lista movimenti Conto Bancoposta o Postepayassociati alla SIM;- Attivazione Notifiche SMS su Conto BancoPosta e Postepayassociati alla tua SIM per essere aggiornato in tempo reale suiprincipali movimenti con un SMS;- Ricariche della Postepay;- Ricariche credito SIM PosteMobile;- Pagamento Bollettini;- Bonifici verso l’Italia o un altro paese SEPA tramite il ContoBancoPosta o la Postepay Evolution;- Money transfer con MoneyGram;- Acquisto beni e servizi dai nostri partner;- Organizzazione eventi con gli amici;- Cerca Ufficio Postale e prenotazione del ticket per l’orario chevuoi;- Cerca ATM, Cerca Cassetta Postale, Cerca CAP e inviotelegramma;- Visualizzazione messaggi ricevuti nella Bacheca MyPoste;- Visualizzazione dei bonus residui previsti dal Piano Tariffario odalle Opzioni attive sulla tua SIM PosteMobile e attivazione diOfferte e Piani Tariffari;- Pagamenti NFC, per il pagamento contactless nei punti venditaabilitati;- Trasporti NFC, per l’acquisto dell’abbonamento e la validazioneai tornelli;- Raccolta punti Carte Fedeltà;- Comandi Vocali.L'App PosteMobile è gratuita. Il download è tariffato in base aicosti di connessione previsti dal piano attivo sulla SIM. L'accessoall'App è automatico da rete WAP con SIM PosteMobile. Per accedereall'App con SIM di Altri Operatori Mobili o in WIFI con SIMPosteMobile è necessaria una password di sicurezza. Per riceverlavia SMS sul tuo smartphone ti verrà richiesto il numero dicellulare e la data di nascita dell'intestatario della SIM.I dati che hai fornito e qualsiasi contenuto associato all’usodell’App saranno trattati da PosteMobile S.p.A. nel rispetto delD.lgs. 196/03. Puoi consultare il documento “Termini e condizionidi uso della App PosteMobile” e i “Permessi richiesti in fase diinstallazione dell’App” sul sito www.postemobile.itSIM *** FOR ALL MOBILEOPERATING ***Download the Poste Mobile App! The Mobile Wallet to pay, travel andcollect loyalty points ... everything WITH ONE APP!You can make PAYMENTS WHEREVER YOU ARE, like bank transfers,Bulletins, refills Postepay and Poste Mobile SIM, sending moneyabroad with MoneyGram and check balance and last movements of yourBancoPosta account and your Postepay.If you have the Super SIM NFC Poste Mobile you can:- Make NFC PAYMENTS points of sale enabled, simply bringing thephone to the POS- TRAVEL on public transport of ATM Milan and Turin GTT with yoursmartphone bringing it close to the turnstiles- Add your own LOYALTY CARD to keep them always on smartphonerange.And with a Poste Mobile SIM Card, you can also keep credit andbonus check and manage your SIM independently and easily by section160!Check out the latest NEWS ':- Click on the microphone and meet your Personal Assistant! Todayjust you in charge of your voice in order to use the app;- Access to the most used services directly from the sidemenu;- Displays the number of unread messages in your Message MyPostedirectly on the icon of the App;- Know Last updated Balance and Movements of your BancoPostaaccount or your Postepay inserted in the App by simply scrollingdown the page.START NOW!ADD ALL YOUR CARDS payment, transport and loyalty App!You can enter your card BancoPosta enabled online transactionsdirectly to the App. To confirm the operation, in your statement ofthe current protection, keep at hand the BancoPosta Player. Formore info on enabled tools and what you need to insert them accessto tutorials in the App.If you do not have a BancoPosta payment instrument but you have aPoste Mobile SIM Card, you can apply directly to the AppE-POSTEPAY, the BancoPosta virtual card that comes already linkedto the SIM Poste Mobile and allows you to use immediately the AppServices & to shop online.DISCOVER ALL THE SERVICES OF APP POSTEMOBILE:- Check account balance and movements Bancoposta list or Postepayassociated with the SIM;- Enable SMS Notifications of BancoPosta account and Postepayassociated with your SIM to be updated in real time on the majormovements via SMS;- Refills Postepay;- Refills credit Poste Mobile SIM;- Payment Bulletins;- Transfers to Italy or another country SEPA through BancoPostaaccount or Postepay Evolution;- Money transfer with MoneyGram;- Purchase goods and services from our partners;- Organizing events with friends;- Post Office Search and booking the ticket for the zone that youwant;- Search ATM, Mailbox Search, Search Zip Code and sendtelegram;- View received messages in MyPoste Board;- Visualization of the residual bonus provided by the Tariff Planor the active options on your SIM Poste Mobile and activation ofOffers and Plans;- Payments NFC for contactless payment in the sales points;- Transport NFC, for a subscription purchase and validate theturnstiles;- Collection points Loyalty Cards;- Voice Commands.The Poste Mobile App is free. The download is computed on the basisof the costs of connection provided by the active SIM plan. Accessto the App is automatic WAP network with a Poste Mobile SIM. Toaccess the App with SIM Other Mobile Operators or WIFI with a PosteMobile SIM security password is required. To receive SMS on yoursmartphone you'll be prompted the mobile phone number and the SIMdell'intestatario birth date.The data you have provided and any associated content for use Appwill be processed by Poste Mobile S.p.A. in compliance with law.196/03. You can consult the document "Terms and conditions of useof Poste Mobile App" and the "Permits required during installationof the App" on the website www.postemobile.it
Money Lover: Budget Planner, Expense Tracker
Finsify
Awards" Best of 2017 App - Daily Helper " - Google PlayStore- Google Top Developer- Editors' Choice by Google Play Store- Best of 2016 budget app on Android- Top 5 best apps, Google I/O 2017Managing your finance is as important as taking care of yourhealth. But it is such a time-consuming and boring task that youstill need to deal with it everyday!. How about making your lifebetter by using Money Lover to manage your money with ease?Money Lover is the simple way to manage your money, budgets, andbills on your phone. From now on, you're able to manage all yourassets in just one place. How easy it is when getting reports ofyour expenses, sticking with your budget plans, or tracking yourbanking transactions! ALL ARE HAND-FREE!MANAGE ALL ACCOUNTS IN ONE PLACEFrom now on, you can easily see the whole picture of your financeincluding cash, bank accounts and other services with multiplecurrencies. You can even manually record your credit cardtransactions. Let’s manage your finance in the easiest way.SYNC WITH YOUR BANK ACCOUNTS & OTHERSERVICESUpdate transactions and balance from bank accounts automatically.It will label transactions with the right category and give you afull report of your banking transactions. Imagine when you goshopping, every expense you make with bank cards will automaticallybe arranged, labeled as houseware, clothing,... and finallyreported to you in Money Lover.TRACK YOUR EXPENSES AND INCOMESEasily keep track of your daily expenses and incomes. Money Loverwas designed for everybody to manually record his/her expenses andincomes in less than 5 seconds. Furthermore, Money Lover also has afunction named “Scan Receipts”, which can scan the receipts andautomatically update the transactions with exact labels.PLAN BUDGETS AND FORECAST FUTURE EXPENSESBudget is a plan for your weekly or monthly spending. Money Lovermakes it possible for you to create budgets for all spendingcategories such as Food, Shopping, and Education. The app will letyou know if you're on the right track or going to overspend.Budget forecast shows your spending projects then gives you adviceon how to improve it.AN OVERVIEW OF YOUR FINANCES WITH REPORTSYou will better understand where your money comes and goes, howmuch you have spent and how much money you have got in cash or bankaccounts as Money Lover gives you easy-to-understand reports aboutBalance, Total Income, Expense or Total Debt & Loan.Let’s open your phone to see how much you paid for Food last weekor the total spending this month.MANAGE RECURRING TRANSACTIONS AND BILLSDo you have any fixed income every week, month or recurring billssuch as rental or Internet subscription? You can set up recurringtemplates and then Money Lover will notify you before the due date.It helps you to stay on top of your bills.OTHER FEATURES:- Manage debts and loans- Set events and savings plans- Scan receipts- Set up recurring transactions- Multiple currencies and wallets (cash, saving accounts, debitcard, etc)- Shared wallets: manage money with your partner or family- Data backup, share via Dropbox or email- Currency converter- Dash-clock extension- In-app Help & Support- Built-in calculatorJoin our community of hundred thousands of PREMIUMUSERS- Create and manage unlimited Wallets and Events- Unlimited Budgets and Savings- Picture sync- No ads- Export to CSV or Excel sheetUpgrade to Money Lover PREMIUM and stay on top of your moneyforever.If you have any questions or issues, contact us via in-app Help& Support or email contact@moneylover.me and we’ll get to youASAP.We love you! Follow us to get updates, useful tips, andpromotions!Facebook: bit.ly/moneylover-fbTwitter: bit.ly/moneyloverapp
CIBC Mobile Banking®
CIBC
Our sharp new design makes it easy to keeptrack of your deposit accounts, mortgages, TFSAs, mutual funds andRRSPs. Sign on with Fingerprint ID. Depositing a cheque? Just takea picture. Set up automatic bill payments, transfer money, receiveand manage funds with Interac e-Transfer® and so much more!FEATURES• Apply for bank accounts or credit cards in a single, simplifiedform and view your application status in real time. Existingclient? Enjoy immediate access to your new bank accounts.• Review details of your transaction history for deposit, creditcard and other eligible credit accounts, mutual funds, mortgagesand loans. Review your credit card transactions in real time. Viewyour eStatements and cheque images.• Deposit Canadian dollar cheques by simply taking a picture withyour device.• Securely sign on with a single touch using Fingerprint ID.• Set up instant, post-dated or recurring payments and transfersand add new payees.• Send, receive and request funds with Interac e-Transfer.• Manage your personal information and make service requests foryour accounts.• Book a meeting with a CIBC advisor.• Search for nearby branches, bank machines and CIBC MortgageAdvisors.• Quickly search our entire app! Type or use your voice to searchand we’ll connect you to the right page.• Create savings goals, track their progress and set up transfersto help you save.• Get your free Equifax credit score directly in the app.• Make travel easier with our Travel Tools, featuring a currencyconverter, emergency numbers, helpful tips and much more tocome.• Get your banking done faster with shortcuts to frequently usedactions, available in our new context menus.For Android tablets• Easy-to-understand charts give you a consolidated view of allyour CIBC holdings.• Interactive graphs show your spending and saving behaviour.SECURITYBe reassured that your privacy and security is protected with theCIBC Online Security Guarantee.LEGALBy downloading the CIBC Mobile Banking App, you consent to theinstallation of this app and to any future updates or upgradeswhich may be automatically installed depending on your device oroperating system’s default settings or the settings you haveselected. You can withdraw your consent at any time by uninstallingthis app.Accessing this app may result in additional service fees charged byyour service provider. Check with your service or hardware providerif you have questions about your specific device.CONTACT INFORMATIONThe CIBC Mobile Banking App is made available by CIBC, 199 BayStreet, Toronto, Ontario, M5L 1A2. To learn more, contact us at1-877-433-1902 or visit www.cibc.com/mobilebanking.When sending an e-Transfer, you can have the app access informationfrom your contact list to fill in the required recipientinformation. At no time is that contact list data transmitted orshared with CIBC.Note: The enhanced Android experience is only available on devicesthat use Android 4.x software and above. However, we still supportusers who are using older Android software.Interac e-Transfer is a registered trademark of Interac Inc. CIBCauthorized user of the mark. CIBC and related marks are trademarksof CIBC.LANGUAGES• English• French
GEICO Mobile
GEICO Insurance
GEICO Mobile: More than just carinsurance.Includes many tools that allow you to manage your insurance needswith ease even before you are a GEICO customer.Policyholders:*For quick access to your billing information, check out our TodayWidget!*Access to all your GEICO policies at your fingertips.*View your ID cards the cool way… Digitally!*Pay & manage your bills; it may not be super fun, but we makeit super easy.*Bought a new car? Got rid of your clunker? We can help! Get aquote to add, replace or remove a vehicle on your policy.*We know stuff happens, so we make it easy for you to submit aclaim or get your glass damage repaired.*Stay informed about your repair while saving time. View and manageyour claim directly from your phone.*Just like your BFF, we're here when you need us with QuickMessaging. Get a response from a GEICO representative quickly,directly in the app.*Flat tire? Locked out? Need roadside help? Have no fear, GEICOMobile is here!*Chat with Kate for answers to your questions!*Show your vehicle some love with a full suite of car service andrepair features, recall alerts and maintenance reminders.Features for Everyone:*Begin a new quote or even pull up and review a previous one. Readyto set it up? You can even start a policy from the appeasily.*When you’re in a bind, keep GEICO Mobile in mind! Should you getinto an accident, we will guide you to collect the necessaryinformation immediately.NOTE: To log into your account from GEICO Mobile, your GEICO policymust:*Be an active auto or motorcycle policy*Not be subject to other policy restrictions
Itaucard Controle seu cartão
Itaú Unibanco S. A.
Acompanhe todas movimentações do seu cartão decrédito no app Itaucard. Tenha o total controle da suas compras, otempo todo, em qualquer lugar!Baixe e ganhe tempo com todas as funcionalidades que foram feitaspara facilitar a sua vida!No app, você pode acompanhar a fatura do seu cartão de crédito,consultar saldo disponível e saber a pontuação do programa SemprePresente - o programa de pontos do Itaú!Você pode solicitar seu cartão de crédito diretamente no appItaucard. Baixe o aplicativo, clique em "peça já o seu" e escolha aopção que mais combina com você!Confira os principais benefícios do app:Linha do TempoUma forma simples de consultar todas as compras do seu cartão decrédito. Na linha do tempo, fica registrado todos os gastos emordem cronológica e em tempo real.Fatura DigitalNo app é possível consultar fatura aberta ou fechada em apenasalguns cliques. Tenha total controle dos seus gastos em qualquermomento, de qualquer lugar.Cartão virtualCom o cartão virtual você gera um cartão online para cada uma desuas compras na internet. Por ele ser virtual, seu número valesomente por uma compra online e expira após o uso. Com isso, osdados do seu cartão ficam protegidos.BenefíciosO aplicativo Itaucard te deixa por dentro dos benefícios que o seucartão de crédito oferece pra você.Consultar saldo do programa de pontosFique por dentro do seu saldo do Sempre Presente, o programa depontos do Itaú.Parcelamento de faturaNo aplicativo Itaucard você também tem a opção de parcelar a suafatura atual em até 24 vezes.Controle de gastos - Você acompanha os gráficos de todas as comprasrealizadas, assim como os históricos dos meses anteriores,auxiliando a sua vida financeira.Bloqueio temporário - Mais segurança para você com o bloqueio edesbloqueio temporário, para aquelas vezes que não sabemos seperdemos o cartão ou apenas não sabemos aonde ele está.Aviso viagem - Vai viajar para o exterior? Cadastre o lugar e operíodo no aplicativo, viaje tranquilo e faça suas compras segurasonde você estiver.ItokenEsquecer ou perder o Itoken é passado. Consulte o seu código compraticidade no app do Itaucard. Uma forma simples de manter a suasegurança e facilitar suas compras.ChatTire suas dúvidas 24 horas por dia sobre o seu Itaucard, fatura,benefícios do seu cartão de crédito e consulte o histórico da suaconversa sempre que precisar.TutorialPara você aprender a usar nosso app criamos um tutorial passo apasso para guia-lo por todas as funcionalidades do aplicativoItaucard.AjudaCaso tenha alguma dúvida, verifique se ela está em nossas"Perguntas Mais Frequentes" na aba de ajuda.Track all movements ofyour credit card at Itaucard app. Have full control of yourpurchases, all the time, anywhere!Download and save time with all the features that have been made tomake your life easier!In the app, you can track the invoice of your credit card, checkavailable balance and know the score of the Ever-Present Program -Itaú point program!You can request your credit card directly in Itaucard app. Downloadthe application, click "play now your" and choose the option thatsuits you!Check out the main benefits of the app:TimelineA simple way to check all purchases on your credit card. On thetimeline, it is recorded all expenses chronologically and in realtime.Digital invoiceIn the app, you can view open or closed invoice in just a fewclicks. Have complete control of your spending at any time, fromanywhere.virtual cardWith the virtual card you generate an online card for each of yourpurchases on the internet. Because it is virtual, their number isonly valid for an online purchase and expires after use. Thus, thedata of the card are protected.benefitsThe Itaucard application lets you inside the benefits that yourcredit card offers for you.Consult balance points programStay on top of your balance always present, Itaú pointprogram.Invoice InstallmentIn Itaucard application you also have the option to parcel yourcurrent bill by up to 24 times.Cost control - you follow the graphics of all purchases made, aswell as the historical previous months, helping your financiallife. temporary blocking - More security for you to lock and unlocktemporary, for those times we do not know if we lose the card orjust do not know where he is.   Notice trip - Traveling abroad? Sign the place and the period inthe application, travel quiet and make your secure purchaseswherever you are.ITokenForget or lose the IToken is passed. Consult your code withpracticality in Itaucard app. A simple way to keep their securityand facilitate their purchases.ChatAsk questions 24 hours a day on your Itaucard, invoice, benefits ofyour credit card and see the history of your conversation wheneveryou need.TutorialFor you to learn to use our app we have created a step by steptutorial to guide you through all the Itaucard applicationfunctionality.HelpIf you have any questions, make sure it is in our "Frequently AskedQuestions" in the Help tab.
Currency converter
Egantereon
Introducing the premier currency converter andexchange rate tracking app. Application lets you view automaticallyupdated, live currency exchange rates for most worldcurrencies.More than just a currency converter, application also allows youto:- View the current rate, together with daily highs and lows- Track previous day trading information- Monitor frequently used currencies on an easily customizablefavorites list- Access technical trading data using daily, weekly, and biweeklycharts with line and candlestick displays- Quickly reference common exchanges using a built in conversiontable- Calculate currency exchanges, including the ability to adjusthypothetical exchanges to account for bank and ATM feesAdditional features include:- Tablet and phone support- Portrait and landscape modes support- Offline mode — access local cached data and perform manual rateupdates- WiFi mode for mobile data managementCurrency update frequency varies depending on the exchange pair.Rates are not updated on weekends. Daily charts are updated every20 minutes. Other charts are updated daily.
Vault - Budget Planner
S. Tubin
Plan family budget, expenses and income inadvance.Forget budget worksheets! With this simple and easy home budgetingtool you will be able to see your current and future financialsituation right on the calendar. Entering periodic expenses andincome is enough to see your estimated balance forecast for anydate in the future. Add planned spendings or payments to checkwhether you can afford it by specific date.Track money in multiple accounts for better control over your homebudget. Ordered list will show upcoming planned payments, wherethey can be marked as paid. Quickly see future balance projectionon charts and calendar.Features:• Calendar showing calculated balance or spent/received money forany date• Budget planning and future finance forecast* based on your incomeand spendings• Balance and income/expenses charts (graphs), including futuredates*• Chronologically ordered list of upcoming payments• Single or periodic (daily, weekly, biweekly, monthly, etc) incomeand expenses, transfer between accounts• Cloud sync*• Track multiple accounts* (cash, bank, savings, etc) withdifferent currencies• Automatic currency conversion*• Notifications (reminders) about upcoming planned payments*• Mark transactions as paid• Simple financial stats, averages and totals• Filter payments, balance and stats by account• Password or fingerprint (Android 6.0+) protection*• Backup and restore data**In-app purchase required to unlock. Free app is restricted to 2accounts and 2 months of budget forecast. Free version has noads.If you like this budget tracker, please support it by rating andleaving a review!
בנק הפועלים - ניהול החשבון
BankHapoalim
בנק הפועלים מציג את הדור הבא בבנקאותהסלולארית: אפליקציה חכמה ומתקדמת לניהול החשבון בסלולר, המציעה חוויהבנקאית ייחודית ומותאמת אישית לפעילות הלקוח.האפליקציה מתאימה למכשירים מתקדמים ומאפשרת ללקוחות לקבל מידע מקיף עלחשבונם ולבצע פעולות בנקאיות, מכל מקום ובכל זמן:• הצגת הפעילויות האחרונות בחשבון באמצעות מסך News Feed.• שירותים חשובים שחוסכים זמן: הבנקט הקרוב אליך בממשק ישיר לתוכנתהניווט בסמארטפון, שירות משיכת מזומן ללא כרטיס ועוד.• ניווט נוח בתצוגה תלת ממדית המאפשר גישה מהירה לנתונים הפיננסייםהחשובים.• מגוון פעולות בנקאיות הניתנות לביצוע במהירות ומכל מסך: העברותכספיות, הפקדה ומשיכה מפיקדונות, בקשת הלוואה ועוד.• גרף יומי של היתרה בחשבון ודפדוף מהיר ונוח בין כל השיקיםבחשבון.- הכניסה לחשבון באפליקציה באמצעות פרטי הזיהוי המשמשים לכניסהל"פועלים באינטרנט".- לקוחות המבצעים פעולות באמצעות הסלולר נהנים מהנחות ומהטבותבעמלות.הרשאות:גישה לנתוני מיקום - לשם איתור סניף ובנקט קרובים.גישה לאנשי הקשר - לצורך ביצוע העברת מזומן ללא כרטיס לאיש קשרמהמכשיר.Bank Hapoalim presentsthe next generation mobile banking app, smart and advanced mobileaccount management, offering a unique banking experience andpersonalized customer activity.The app is suitable for high end devices and allows customers toobtain comprehensive information about their accounts and carry outbanking transactions from anywhere and at any time:• Presentation of recent account activity through News Feedscreen.• Time saving valuable services: nearest dire straits directinterface to smartphone navigation software, service and cashwithdrawals without a card, and more.• Navigation comfortable three-dimensional view that allows quickaccess to important financial data.• A variety of banking operations capable of being implemented atany screen: Remittances, deposit and withdrawal of deposits, loanrequest and more.• The daily chart of account balance and quick and easy browsingthrough all the checks in the account.- Account sign the application using the identifying particularsused to enter Poalim Online ".- Customers that perform using cellphone enjoy discounts andcommissions.Permissions:Access to location data - to detect branch and ATM nearby.Access to contacts - for the purpose of transferring cash without acontact card from the device.
ING-DiBa Banking + Brokerage
ING-DiBa
Ihre mobilste Bank - ING-DiBa Banking +Brokerage.Wie sieht mein Kontostand aus? Wie entwickeln sich meineWertpapiere? Wo ist hier der nächste Geldautomat? Noch schnell wasüberweisen...Mit der kostenlosen ING-DiBa Mobile Banking App geht das mit Tabletund Smartphone schnell und bequem - egal, wo Sie sich geradebefinden.Das bietet Ihnen die DiBa App:- Übersichtliche Darstellung Ihrer Konten und Depots.Ob mal eben schnell den Kontostand checken, eine Überweisungtätigen oder mit Wertpapieren handeln, mit der DiBa Banking Appkein Problem.- Fotoüberweisung für SmartphonesNie wieder lange IBANs eintippen. Fotografieren Sie ganz bequemIhre Rechnungen und Überweisungträger und die App übernimmt dieDaten automatisch. Sie müssen nur noch freigeben. Am einfachsten inKombination mit der DiBa App SmartSecure.- Dokumenten-UploadSparen Sie sich das Suchen nach Briefmarken und den Weg zu Post.Senden Sie uns Ihre wichtigen Dokumente ganz einfach digital undschnell per App.- GeldautomatensucheSie suchen den kürzesten Weg zum nächsten Geldautomaten? Die mobileGeldautomatensuche navigiert Sie zu Ihrem Ziel.Weitere Funktionen und Features:- Notfallnummern und Service: Wenden Sie sich direkt aus der Appheraus an unseren Service bei Fragen oder im Notfall, um Kartensperren zu lassen.- Wertpapier-Watchlist: Legen Sie sich Ihre persönliche Watchlistan, um verschiedene Situationen zu simulieren und den Markt zubeobachten.- Rund-Um-Info: Informieren Sie sich über alle unsere Produkte undServices.Weitere Informationen finden Sie unterwww.ing-diba.de/mobilebanking.Your most mobile banking- ING-DiBa Banking + brokerage.What is my account balance? How are my securities? Where's thenearest cash machine here? A quick transfer what ...With the free ING-DiBa Mobile Banking app that goes with tablet andsmartphone quickly and easily - no matter where you are.This offers you the DiBa app:- Clear presentation of your accounts and portfolios.  Whether just quickly check the account balance, make apayment or trade in securities, with the DiBa banking app no​​problem.- Photo Transfer for smartphones  No more long IBAN typing. Photograph easy access toyour invoices and remittance slip and the app takes the dataautomatically. You just have to share. The easiest combined withthe DiBa App Smart Secure.- Document upload  Save yourself searching for stamps and the way to post.Send us your important documents easily and quickly via digitalapp.- ATM Locator  You are looking for the shortest way to the nearestATM? The mobile ATM Locator will navigate you to yourdestination.Other functions and features:- Emergency numbers and service: Contact our service departmentwith questions or an emergency to get directly from the app blockcards.- Securities Watchlist: Lie on your personal watchlist to simulatedifferent situations and to monitor the market.- All-round info: Find out about all our products and services.For more information, see www.ing-diba.de/mobilebanking.
LIC RaVin
RaVin
LIC agent software is made for LIFE INSURANCECORPORATION OF INDIA agents.Jeevan Labh 836 will be updated soonThis is Insurance premium calculator made for agents.All the latest plans 834 updatedThis App is very useful for professionalsThis app includes following features* LIC Premium calculator* Tiny Diary* Easy Connect* Recknor for all plan* Policy management* LIC Plan information* Utility Like BMI calculator,age calculator
Fast Budget - Expense & Money Manager
FerApps - Mobile Solutions
Keep your personal or family financeseasily under control with Fast Budget - Expense Manager.You can check your daily expenses and improve your savings.Visualize the flow of your money at a glance with the fullycustomizable Overview page.In Fast Budget, you have many tools for managing your money better,like various types of charts or a useful calendar.It is possible to synchronize up to five devices.Fast Budget - Expense Manager features:OVERVIEWThe application has a fully customizable overview page to see allthe important information at a glance.ACCOUNTS AND CREDIT CARDSCreate and modify your accounts as you please. There are twoaccount types: Normal and hidden.The hidden accounts can be very useful for tracking smallbusinesses or hobbies.In addition, with each account, you can view the most importantinformation relating to it with helpful charts.There is also an entire section dedicated to credit cards.Both accounts that credit cards can be used in over 90 differentcurrencies.CATEGORIESManage your daily expenses and income as you wish.You can create as many categories as you want, edit existing onesor rearrange them, to have the most used on top of the list.TRANSACTIONSInsert your daily revenues and outgoings in an easy and fastway.There are various tools within this budget manager to speed up theinsertion of a gain or of a loss:• You can enter scheduled earnings and expenditures.• You can create transaction templates.• You can set a default account for your profits and costs.• There are two widgets to accelerate the creation of anoperation.SCHEDULED TRANSACTIONSSchedule your income or expenses to recur over time.It's also possible to set up a reminder that notify you when thetransaction is due.BUDGETSCreate custom budgets to always know how much money you still haveavailable.It's possible to select more than one category for eachbudget.CHARTSWatch your finances with different types of charts: Show andcompare your expenses and earnings to know where to savemoney.In the app, there are more than five different chart types.CALENDARView your day-to-day profits and outlays.Be always aware of when and where you have spent.You can also view the scheduled payments in the next days.SUMMARYThis is a handy section to see a summary of your cash flow in thelast period.OTHER• Synchronize up to 5 devices.• Color the pages as you wish: For each page, you can choose thecolor that you prefer.• Automatic backup on in the device memory and in Dropbox to avoiddata loss.• Import and export your data to a PC with the .csv and .xls(Excel)files.• Protect your data with a password, without wasting time:If you choose, create new transactions without entering yourpassword.• Reminder for not forget to insert your daily transactions.• Choose between more than 90 currencies and customize the currencyand date format.Some features are not available in the free version.Check your personal or family finances now with this budgetplanner.If you encounter problems or have suggestions, contact thedeveloper of Fast Budget - Expense Manager at:support.android.app@fastbudget.it
WebMoney Keeper
CJSC "Computing Forces"
WebMoney is now always with you!- Control the balance of your purses and cash flow- Issue invoices, send and receive WebMoney- Top up your card or bank account* with your purse and viceversa- Conveniently pay for telephone, Internet, utilities and many moreservices- Buy games, books and other digital products with just1-Click- Chat with friends in a secure chat- Share your photos, audio and other files* You will need to bind your Card or Bank Account on a specialwebsite
MX Currency Converter
NikitaDev
MX Currency Converter is a simple and fastcurrency converter, providing up-to-date exchange rate informationfor over 170+ currencies and countries. It has a beautifulinterface for quick access to conversions you need. MX CurrencyConverter great for traveling abroad or for watching foreignmarkets.**FEATURES**- Convert over 170+ currencies and exchange rates- Widgets- Create a custom currency (price, name, country, flag, symbol andcode)- Data download only when you use the app- No background data download and no background services (optimalbattery use)- Ready to work offline. Stores last updated exchange rates foroffline use- Copy calculation results- Historical Currency Charts- You can add as many currencies as you want- Powered by Yahoo! Finance API**PERSONALIZE YOUR SETTINGS **- Night Theme- Set Wi-Fi only data download- Set the frequency of rate updates- Turn currency symbols on or off- Choose the number of decimals to display-- Simple Interface --MX Currency Converter has a clean and simple interface, saves time,and increases productivity.-- Charts --You can view historical currency conversion charts for any twocurrencies. Charts for most currencies are available for 1-day,5-days, 3-months, 1-year, 2-years and 5-years.-- Exchange Rates Updates --Our app updates Exchange Rates on demand, or automatically atpre-defined intervals ranging from 1 hour to 1 day. The exchangerates will be cached locally when you have the internet connection,so you can use this app with the cached rates when there is nointernet connection.-- Exchange Rates Listing --The exchange rates listing shows a base currency compared to allother currencies, similar to the electronic exchange rateboards.-- Exchange Rates Provider --MX Currency Converter uses official exchange rates published onYahoo! Yahoo Finance rates are trusted by millions of people.-- 170+ Currencies --United States Dollar (USD), British Pound (GBP), Swiss Franc (CHF),Japanese Yen (JPY), Euro (EUR), Canadian Dollar (CAD), AustralianDollar (AUD), Chinese Yuan (CNY), Russian Ruble (RUB), UkraineHryvnia (UAH), South Korean Won (KRW), Brazilian Real (BRL),Mexican Peso (MXN), Saudi Arabian Riyal (SAR), Czech Koruna (CZK),Polish Zloty (PLN), Turkish Lira (TRY), Swedish Krona (SEK) andother.-- Precious Metals --Gold Ounces (XAU), Silver Ounces (XAG), Palladium Ounces (XPD),Platinum Ounces (XPT)Monetix
EvoWallet - Money Manager
MyCafeCup.com
** FREE, Unlimited +/- transactions, no expiredate. **"EvoWallet" Free Edition, the easy to use personal finance andexpense manager application for android touch phone designed tohelp for keep track of the balances of all of your money accountson the go.The app's user interface is sleek, intuitive, and easy to use withbuilt-in mini cash calculator and easy calendar picker. Allow youto take a picture for each transaction, you will never forgetwhere/what your money goes.The most intuitive UI with two transaction lists design, you canscroll and view both income and outcome money transactionsseparately and easily. Elegant, clean, fast and super easy inputscreen without any unnecessary fields. The app allows you to enteran empty (zero amount) transaction of income or expense, then youcan enter/edit all the detail when you have a time.With the multiple accounts feature just like real money book orcash book, you can apply to track lot of thing such as cash inwallet, expense management, bank accounts, money ledger,credit/debit cards, ahorro, daily cost, savings, diario financiero,etc...Key features:- Supports multiple accounts !!!.- Multiple currency.- Unlimited categories with lot of icons.- Instant balance calculation.- Two styles for transactions viewer (Independent debit and credittransactions list / legacy transactions list) money journal.- Easy input for deposit, withdraw and transfer transactions.- Favorite transactions, mark any frequent uses transactions anduse it as template for new transaction.- Instant weekly, monthly and yearly report with simple graphscharts.- Pass code Lock, keep your personal finance data safe.- Build-in simple calculator in transaction input screen.- Data backup / restore, easy backup the export files via memorycard.- Option to send the backup file to e-mail right after successfullybackup.- Export transactions to CSV file with option to send viae-mail.- Clean UI and easy to understand and use.- You can take a picture of the transaction related thing, such asreceipt, goods, etc...- Optimized for android mobile phone.- Also available in iOS, so you can transfer the database to iPhoneand continuous use when you have to change your phone to otherplatform.- No In-App purchases (No hidden cost/purchase).Don't put your personal finance status into the complexity, butalways be simplicity.Want to easily keep track of your money, do you?Let 'EvoWallet' always be with your palm.Please check the "More from developer" section below, for the "EvoWallet - Premium Edition".More info and screen shots : Click 'Visit Developer's Website'below.
卡牛信用卡管家
6000万卡族的共同选择!信用卡人士必备的手机应用。【卡牛极速贷,让信用变成一笔财富】极速贷放款快,审核成功率高;选择多到账快,纯线上更方便;正规金融机构产品,放款用户超过20万;消费贷到购房买车,满足您各种贷款需求。【功能亮点】1、一键导入:邮箱、网银一键导入账单,体验飞一般的感觉;2、智能提醒:还款日、账单日一清二楚,避免逾期罚息;3、在线还款:支付宝、微信等多种还款方式,实时到账;4、资产管理:本月结余、本月消费、预算监控,财务健康;5、卡牛日历:今日刷卡优惠推荐、每日享免息期消费;6、查询征信: 定期查询个人征信,完美信用方便贷款;7、极速办卡:支持广发、平安、招行等主流银行免费办卡服务,周周送壕礼;8、极速贷款:选择多、审核快,10分钟申请,借款更容易;9、卡神社区:各路卡神教你玩转信用卡,提额、薅羊毛经验分享;10、快速注册: 只需输入手机号,快捷注册卡牛;11、账号体系:支持第三方账号登录,方便快捷;12、安全可靠:双重密码保护,一键隐藏首页卡片数据;13、个性设置:首页壁纸更换,私人专属还款提醒铃声。【重要声明】卡牛在线申请信用卡服务完全免费,卡牛不会向用户收取任何费用,谨防受骗。【联系我们】安卓卡牛用户群:490798066官方网站:http://www.cardniu.com卡牛信用卡社区:http://bbs.feidee.com微信公众号:cardniu新浪微博:@卡牛-信用卡管家60 million common choicecard family! Credit card people necessary mobileapplications.[Credit card cattle speed, so that credit into a fortune]Fast loans Fast loans, audit success rate;Select multiple fast arrival, pure online is more convenient;Product formal financial institutions, lending more than 200,000users;Consumer loans to purchase a car, a loan to meet your needs.[Feature Highlights]1, a key import: E-mail, online banking a key import bill, toexperience the feeling of flying;2, intelligent reminder: repayment date, billing date crystal clearto avoid late penalty;3, online payment: Payment treasure various repayment methods,micro-letters, real-time arrival;4. Asset Management: the balance of this month, the month ofconsumption, budget monitoring, financial health;5, the card cow calendar: credit card offers today recommendeddaily consumption enjoy interest-free period;6. Discover credit: regular access to personal credit, perfectcredit to facilitate loans;7, speed do card: GF mainstream support, peace, Merchants Bank andother bank card services free to do week in and week to send trenchceremony;8, Fast Loans: select multiple audit fast, 10 minutes to apply, theborrower is easier;9, God card community: Church of the brightest card you Fun creditcard, the amount raised, and gather wool sharing ofexperiences;10. Fast Registration: Simply enter the phone number, quick cowregistration card;11, account system: supports third-party account login, convenientand quick;12, safe and reliable: dual password protection, a key to hide Homecard data;13, personalized settings: Home wallpaper changer, exclusiveprivate repayment reminder tones.[Important Notice]Cattle card apply for credit cards online service is completelyfree, cow card will not be charged to the user, to guard againstbeing cheated.【contact us】An Zhuoka bovine user groups: 490 798 066Official website: http: //www.cardniu.comCard credit card cattle Community: http: //bbs.feidee.comMicro-channel public number: cardniuSina microblogging: @ cattle card - credit card butler
Barclaycard for Android
Barclays Bank Delaware
It is easier than ever to securely access youraccount regardless of where you are with the Barclaycard app forAndroid™. Pay your bill, check your balance and transactions, seeaccount activity, manage alerts, and much more.FEATURES- Now access your complimentary FICO® Credit Score any time- Set up your Username and Password log in credentials so you canmanage your account on the go- Go paperless! Cut down on clutter and enroll in paperlessstatements easily from the app- Use Peek for a quick-view of key account information before youlog in- With Purchase planner you can estimate your monthly payment andpay off date for a particular purchase- Track recent and past transactions- Traveling? Be sure to let us know about your upcoming travelplans Provide us feedback on your app experience through asurveyFICO is a registered trademark of Fair Isaac Corporation in theUnited States and other countries.
Thomson Reuters Eikon
Thomson Reuters
Thomson Reuters Eikon with Messenger – themost comprehensive, intuitive, and collaborative set of financialtools available! Discover the exceptional clarity and power ofThomson Reuters Eikon with Messenger for Android today.* Note, a Thomson Reuters Eikon with Messenger account is requiredto access premium features.Features:• Unrivaled market-moving news• Quick and seamless list & portfolio monitoring• Comprehensive market summaries• Around-the-clock real-time data and quotes• Detailed company information — including news, research, topinvestors, and estimates• Natural language search with Eikon Answers• Alerts and push notifications for news, market data, andresearch• Real-time research from award-winning analysts around theglobe• Ability to save news and research for availability in offlinemode• Simultaneous access to desktop and mobile• Support for your Android wearable• Eikon Messenger• League Tables
CIBC ATM and Branch Locations
Connexinet
Are you a CIBC customer and tired of paying those "other ATM" fees?This app will help you avoid using non-CIBC ATMs by locating thenearest CIBC branch or ABM to your current position then displaysthem on a map or list. You can also search in a givencity/neighbourhood, so you are not limited to your currentlocation.Distance, directions are given for each branch/ATM. You want toknow how the area looks like before you get there? Check out theStreetView(When available) for each location ahead of time.The app also works in offline mode when you don't have a dataconnection, so you can quickly find the nearest branch even whenyou don't have reception, but keep in mind that in offline modeStreetView and Directions are not available, the map is alsolimited to whatever tiles cached on your phone.If you have any suggestions, bug reports and comments pleasesend them away. There is a feedback button right from within theapp.
Crédit Mutuel
Euro Information
Depuis votre Android, accédez auxfonctionnalités de la Banque à Distance au creux de la main. Lesfonctionnalités les plus utilisées (consultation de comptes,virements, ...) sont intégrées dans l'application dédiée en touteconfidentialité et simplicité.L'application est gratuite pour tous les clients du Crédit Mutueldétenteurs d’un contrat CM Direct et pour tous les clients de laBECM détenteurs d’un contrat BecmOnline ; l'accès à vos comptes sefait avec vos identifiant et mot de passe habituels utilisésnotamment sur www.creditmutuel.fr et sur www.becm.fr.Elle vous permet :- de consulter le solde de vos comptes et vos dernièresopérations,- d'effectuer des virements de compte à compte,- d'effectuer des virements externes vers les bénéficiairesenregistrés,- d'effectuer des devis complémentaire santé, de consulter vosremboursements en ligne, de simuler les remboursements de certainsactes médicaux et de profiter des services Intégral Optic et CarteAvance Santé,- de consulter vos portefeuilles titres, passer des ordres sur lesvaleurs Euronext et suivre vos ordres,- de consulter les cours de la Bourse et autres informationsfinancières (palmarès, indices, dépêches, vidéos)- de consulter, copier et envoyer par mail et SMS vos RIB etIBAN- de contacter votre conseiller et de gérer vos messages grâce à lamessagerie,- de prendre rendez-vous avec votre conseiller, et de consulter lesrendez-vous prévus,- de consulter vos documents et contrats au formatélectronique,- de trouver les coordonnées de votre Caisse locale,- de géolocaliser les caisses Crédit Mutuel et les distributeurs debillets CM/CIC,- d'accéder à l'annuaire des numéros de téléphone utiles,- pour les professionnels, associations et entreprises, d’accéderau suivi des fichiers télétransmis, et le cas échéant de validerles transferts de ces fichiers- et via "Autres applications", d'accéder à toutes lesfonctionnalités du site internet mobile http://mobi.cmut.fr sansavoir besoin de vous identifier à nouveau : les extraits de comptepdf, autres virements, P@ywebCard, votre situationassurances...Pour mémoire, en cas de problème, n'hésitez pas à nouscontacter:- Par Mail : cybermut@creditmutuel.fr en décrivant le problème eten précisant qu'il s'agit de l'application Android,- Par Téléphone : 09 69 39 00 88 (Appel non surtaxé)L’application utilise les autorisations suivantes :- Caméra : utilisée pour afficher la vue en réalité augmentée dansla recherche agences et GAB- Position : utilisée pour rechercher de manière précise lescaisses et distributeurs les plus proches de vous- Contacts : utilisée pour partager un RIB avec l’un de voscontacts- Photos/Contenus multimédias/Fichiers : utilisée par Google Mapspour optimiser le chargement des cartes en conservant cellesprécédemment chargées (uniquement sur Android 5.1 etinférieur)- Identifiant d'appareil et infos appel : utilisée par ConfirmationMobile pour authentifier l’appareil autorisé à valider vosopérationsLes données ainsi collectées ne seront ni conservées ni transmisesà d’autres fins.From your Android, accessthe functionality of the Remote Banking in the palm of the hand.The most used features (Consultation accounts, transfers, ...) areintegrated into the dedicated application in confidence andsimplicity.The application is free for all customers of Crédit Mutuel holdersCM Direct contract for all customers BECM holders BecmOnlinecontract; access to your accounts is done with your usual login andpassword used including www.creditmutuel.fr and www.becm.fr.It allows you to:- To check the balance of your accounts and your latesttransactions- To make inter-account transfers,- To make external transfers to registered beneficiaries,- To carry out complementary health quote, consult yourreimbursements online, simulate refunds of certain medicalprocedures and enjoy the services and Integral Optic Card AdvanceHealth- View your securities portfolios, place orders on Euronext values​​and follow your orders,- Consult the stock quotes and other financial information (charts,indices, news, videos)- To view, copy and send by mail and SMS your RIB and IBAN- Contact your advisor and manage your messages throughemail,- Make an appointment with your advisor and read the appointmentsscheduled,- View your documents and contracts electronically,- To find contact information for your local Caisse,- Geolocate boxes Crédit Mutuel and ATMs CM / CIC- Access to the directory of useful telephone numbers,- For professionals, associations and enterprises, to access thetrack teletransmitted files, and if necessary to validate thetransfer of these files- And via "More Applications" to access all the features of themobile website http://mobi.cmut.fr without having to sign in again:account extracts pdf, other transfers, P @ ywebCard, your insurancestatus ...For the record, in case of problems, do not hesitate to contactus:- By Mail: cybermut@creditmutuel.fr describing the problem andstating that it is the Android application,- By phone: 09 69 39 00 88 (international call)The application uses the following permissions:- Camera: used to display the augmented reality view in researchagencies and ATMs- Position: used to search for precisely the nearest banks anddistributors of you- Contacts: used to share a RIB with one of your contacts- Photos / Multimedia contents / Files: used by Google Maps tooptimize the loading of maps preserving those previously charged(only on Android 5.1 and lower)- Device ID and information call: Confirmation Mobile uses toauthenticate the authorized device to validate youroperationsThe data collected will be neither stored nor transmitted for otherpurposes.