App-Center Приложения

Loading...
6.Sınıf Testleri 3.4
App-Center
HANGİ DERSLER YER ALIYOR? → 6. sınıf Türkçe → 6. sınıf Matematik →6. sınıf Sosyal Bilgiler → 6. sınıf Fen Bilimleri → 6.sınıfİngilizce → 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi → 6.sınıf BilişimTeknolojileri web: http://testicoz.org/6-sinif-testleri/ Sınavlardadaha başarılı olmak istiyor musun? → Evde, okulda, serviste,otobüste her yerde mobil cihazından 6.sınıf tüm dersler ve tümüniteler ile ilgili yüzlerce soru çözerek hem okul derslerinde dahabaşarılı ol, hemde TEOG sınavına iyi hazırlan. → 2017-2018Müfredatına göre hazırlanmış en kaliteli testler ile okuldaöğrenmiş olduğun dersleri pekiştir. → Anında geri dönüt sistemi ilehatanı hemen gör. → Test çözme becerini arttırarak süre ile 6.sınıftesti çöz. → Yapamadığın soruları anında diğer kullanıcılara sor. →Test sonunda doğru-yanlış sayısı, puan ve öğretmenin seninhakkındaki görüşünü öğren. NOT: Uygulama internet bağlantısıgerektirir. →Sürekli güncel ve sürekli yeni testler ile yenisorular otomatik olarak eklenmektedir. İÇİNDEKİLER → 6.SINIF TÜRKÇETESTLERİ Türkçe Biçim Bilgisi (Sözcükte Yapı) Türkçe Sözcükte Anlam(Çok Anlamlılık) Türkçe Sözcükte Anlam (Sözcükler Arası Anlamİlişkisi ve Söz Sanatları) Türkçe Parçada Anlam (Konu – Ana Düşünce– Yardımcı Düşünce) Türkçe Cümlede Anlam Türkçe İsim-İsim TamlamasıTürkçe Cümlede Anlam-2 Türkçe Sözcükte Anlam 3 Türkçe Zamir TürkçeParçada Anlam 2 Türkçe Sıfat Türkçe Parçada Anlam 3 Türkçe EdatBağlaç Ünlem Türkçe Noktalama İşaretleri Türkçe Metin TürleriTürkçe Yazım Kuralları → 6.SINIF MATEMATİK TESTLERİ Matematik DoğalSayılarda İşlemler Matematik Problemler Matematik Açılar MatematikOran Matematik Kesirlerle İşlemler Matematik Ondalık GösterimMatematik Çember Matematik Veri Analizi Matematik AraştırmaSoruları Üretme ve Veri Toplama Matematik Alan Ölçme Matematik TamSayılar Matematik Tam Sayılarla İşlemler Matematik Cebirselİfadeler Matematik Geometrik Cisimler Ve Hacim Ölçme MatematikSıvılarda Ölçme → 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTLERİ Sosyal Bilgiler1. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Sosyal Bilgiler 1. ÜniteSosyal Bilgiler Öğreniyorum 2 Sosyal Bilgiler 2. Ünite YeryüzündeYaşam Sosyal Bilgiler 2.Ünite Yeryüzünde Yaşam 2 Sosyal Bilgiler 3.Ünite İpek Yolunda Türkler Sosyal Bilgiler 3. Ünite İpek YolundaTürkler 2 Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemizin Kaynakları 1 SosyalBilgiler Ülkemizin Kaynakları Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya 1Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni 1 Sosyal Bilgiler 6.ÜniteDemokrasinin Serüveni 2 Sosyal Bilgiler 7.Ünite Elektronik Yüzyıl 1→ 6.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTLERİ Fen Bilimleri Canlılık Hücre ileBaşlar Fen Bilimleri Destek ve Hareket Sistemi Fen BilimleriMaddenin Tanecikli Yapısı Fen Bilimleri Dolaşım Sistemi FenBilimleri Kuvvet ve Sürati Hesaplayalım Fen Bilimleri Yoğunluk FenBilimleri Madde ve Isı Fen Bilimleri Solunum Sistemi Fen BilimleriIşık ve Ses Fen Bilimleri Bitki ve Hayvanlarda Üreme 1 FenBilimleri Bitki ve Hayvanlarda Üreme 2 Fen Bilimleri Madde ve Isı 2→ 6.SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ İngilizce 1. Ünite After Schoolİngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast İngilizce 3. Ünite A Day in MyCity İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions İngilizce 5. Ünite AtThe Fair İngilizce 5. Ünite At The Fair 2 İngilizce 6. ÜniteVacation İngilizce 7. Occupations İngilizce 8. Ünite Detectives atWork İngilizce 8. Ünite Detectives at Work 2 İngilizce 9. ÜniteSaving The Planet İngilizce 9. Ünite Saving The Planet 2 İngilizce10. Ünite Democracy İngilizce 10. Ünite Democracy 2 İngilizceRevision Test 2 → 6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ DinKültürü Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Din KültürüPeygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 2 Din Kültürü Namaz İbadeti1 Din Kültürü Namaz İbadeti 2 Din Kültürü Namaz İbadeti 3 DinKültürü Namaz İbadeti 4 Din Kültürü Son Peygamber Hz. Muhammed 1Din Kültürü Son Peygamber Hz. Muhammed 2 Din Kültürü Son PeygamberHz. Muhammed 3 Din Kültürü Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları 1http://testicoz.org COURSE WHICH IS TAKING PLACE? Turkish → 6thgrade → 6th grade Math → 6th grade Social Studies → 6th gradeScience → Grade 6 English → 6th grade Religious Culture and MoralKnowledge → Grade 6 Information Technology Web:http://testicoz.org/6-sinif-testleri/ Do you want to be moresuccessful in the exams? → At home, at school, in the service,hundreds of buses everywhere in solving questions related to allGrade 6 classes from mobile devices and all units can be moresuccessful in school lessons as well, both in teoge well preparedfor the exam. → 2017-2018 prepared by the Curriculum reinforcelessons you have learned in school with the highest quality tests.→ see the error immediately with Instant feedback system. → solve6.sınıf test with increasing test time solving. → You can not askquestions to other users instantly. → number of true-false test atthe end, and points out its opinion on the teacher's yours. NOTE:The application requires an internet connection. → constantlyupdated and new questions constantly with new tests are addedautomatically. CONTENTS Turkish → 6.SINIF TESTS Turkish InformationForm (Structure in Word) Turkish Meaning of Words (MultiSignificance) Turkish Meaning in Words (Words Relationship BetweenMeaning and The Arts) Turkish Meaning in the segment (Topic - HomeThoughts - Helpful Thoughts) Meaning in Turkish Sentence TurkishName-Name Phrases Sentence Meaning in Turkish-2 Turkish Meaning ofWords 3 Turkish pronouns Meaning in Turkish Part 2 Turkishadjectives Meaning in Turkish Part 3 Turkish prepositionsconjunctions Interjections Turkish Punctuation Turkish Text TypesTurkish Writing Rules → 6.SINIF MATH TESTS Mathematical Operationson Natural Numbers Math Problems Math Angles Mathematical RatioTransactions with Math Fractions Mathematics Decimal Views mathCircle Mathematics Data Analysis Making Mathematics ResearchQuestions and Data Collection Mathematics Assessment Math IntegersTransactions with Integer Math Math Algebraic ExpressionsMathematics Geometric Objects and Volume Measurement In MathematicsFluid Measurement → 6.SINIF SOCIAL STUDIES TEST Social Studies Unit1. I learn social studies I learn social studies Social StudiesUnit 1 2 Social Studies Unit 2. Life on Earth Social Studies 22.Ünit to Life on Earth Social Studies Unit 3 Turkey's Silk RoadSocial Studies Unit 3 Turkey 2 Silk Road Source of Our CountrySocial Studies 4. Unit 1 Social Studies our country ResourcesSocial Studies Our country and the world 1 Social Studies DemocracyAdventure 1 Social Studies in The Adventure of Democracy 2 6.ÜnitSocial Studies 7.Ünit Electronic Century 1 → 6.SINIF SCIENCE ANDTESTS Science starts with cell viability Science and Motion SupportSystem Article Particulate Nature of Science Science CirculatorySystem Science Forces of speed and compute Science Density ScienceMatter and Heat Respiratory System Science Light and Sound SciencePlant and Animal Reproduction Science 1 Plant and AnimalReproduction Science 2 Science Matter and Heat 2 → 6.SINIF ENGLISHTESTS After School English Unit 1 English Unit 2 Yummy BreakfastEnglish Unit 3 A Day in My City English 4. Unit Weather andEmotions English Unit 5 At The Fair English 5. Unit 2 At The FairEnglish 6 Unit Vacation 7. English Occupations English 8 UnitDetectives at Work English 8 Unit Detectives at Work 2 English 9Unit Saving The Planet English 9 Unit 2 Saving The Planet EnglishUnit 10. Democracy English 10. Democracy Unit 2 English RevisionTest 2 → 6.SINIF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEST LArAİnanç Religion Divine Prophets and Books Religion lArA İnançCulture Prophets and Divine Book 2 Religion Prayer Worship 1Religion Prayer Worship 2 Religion Prayer Worship 3 Religion PrayerWorship 4 Religion Last Prophet. Muhammad 1 Religion Last Prophet.Mohammed 2 Religion Last Prophet. Muhammad 3 Religion Holy Koran ofthe main threads 1 http://testicoz.org
5.Sınıf Testleri 2.1
App-Center
5.sınıf öğrencileri için hazırlanmış 5. sınıf testleri uygulamasıile en iyi öğretmenler tarafından hazırlanmış soruları çözebilir,sınavlarınızda daha başarılı olabilirsiniz.web:http://testicoz.org/5-sinif-testleri/HANGİ DERSLER YER ALIYOR?-5.Sınıf Türkçe-5. Sınıf Matematik-5. Sınıf Sosyal Bilgiler-5. SınıfFen Bilimleri-5. Sınıf İngilizce-5. Sınıf Din Kültürü ve AhlakBilgisi-5. Sınıf Bilişim TeknolojileriYukarıda bulunan derslerdenözenle hazırlanmış KONU TESTLERİ yer alıyor. Okulda işlediğinizkonuların testleri evde, okulda, otobüste istediğiniz yerdeçözebilirsiniz. Tüm dersler ve tüm üniteler ile ilgili yüzlercesoru seni bekliyor...İÇİNDEKİLER→ 5. SINIF TÜRKÇE TESTLERİ - TürkçeSözcükte Anlam – 1 - Türkçe Sözcükte Anlam – 2 - Türkçe İsim –Zamir - Türkçe Sözcükte Anlam 3 - Türkçe Sözcükte Anlam 4 - TürkçeCümlede Anlam-1 - Türkçe Cümlede Anlam-2 - Türkçe Parçada Anlam -Türkçe Parçada Anlam – 2 - Türkçe Yazım Kuralları - Türkçe Sıfat –Zarf - Türkçe Parçada Anlam – 3 - Türkçe Görsel Okuma - TürkçeNoktalama İşaretleri - Türkçe Parçada Anlam – 4 - Fiil (Eylem) Edat– Bağlaç – Yapım Ekleri → 5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ- MatematikDoğal Sayılar - Matematik Doğal Sayılarla İşlemler - MatematikDoğal Sayılarla İşlemler 2 - Matematik Üslü Nicelikler ve İşlemÖnceliği - Matematik Zaman Ölçme - Matematik Araştırma SorularıÜretme ve Veri Toplama - Matematik Veri Analizi ve Yorumlama -Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler - MatematikÜçgenler ve Dörtgenler - Matematik Kesirler - Matematik Kesirlerleİşlemler - Matematik Ondalık Gösterim - Matematik Yüzdeler -Matematik Üçgenler ve Dörtgenler – Test 2- Matematik Alan Ölçme -Matematik Geometrik Cisimler - Matematik Uzunluk Ölçüleri → 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTLERİ- Sosyal Bilgiler HaklarımıÖğreniyorum - Sosyal Bilgiler Adım Adım Türkiye - Sosyal BilgilerAdım Adım Türkiye 2 - Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım - SosyalBilgiler Bölgemizi Tanıyalım 2 - Sosyal Bilgiler BölgemiziTanıyalım 3 - Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz - Sosyal BilgilerÜrettiklerimiz 2 - Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler - SosyalBilgiler Gerçekleşen Düşler 2 - Sosyal Bilgiler Toplum İçinÇalışanlar - Sosyal Bilgiler Toplum İçin Çalışanlar 2 - SosyalBilgiler Bir Ülke Bir Bayrak - Sosyal Bilgiler Bir Ülke Bir Bayrak2 - Sosyal Bilgiler Hepimizin Dünyası → 5. SINIF FEN BİLİMLERİTESTLERİ- Fen ve Teknoloji Besinler ve İçerikleri - Fen veTeknoloji Sindirim ve Boşaltım Sistemi - Fen ve Teknoloji KuvvetinÖlçülmesi ve Sürtünme Kuvveti- Fen ve Teknoloji Maddenin HalDeğişimi - Fen ve Teknoloji Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - Fenve Teknoloji Isı ve Sıcaklık - Fen ve Teknoloji Isı MaddeleriEtkiler - Fen ve Teknoloji Işığın Yayılması - Fen ve Teknoloji TamGölge - Fen ve Teknoloji Sesin Yayılması - Fen ve TeknolojiCanlıları Tanıyalım - Fen ve Teknoloji Canlıları Tanıyalım 2 - Fenve Teknoloji Elektrik - Fen ve Teknoloji Yer Kabuğu ve Özellikleri→ 5. SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ- İngilizce Games and Hobbies -İngilizce My Daily Routines - İngilizce My Town - İngilizce HELLO -İngilizce HELLO 2 - İngilizce Health – I - İngilizce Health – II -İngilizce Movies - İngilizce Movies – II - İngilizce Party Time – I- İngilizce Party Time – II - İngilizce Fitness - İngilizce TheAnimal Shelter - İngilizce Festivals - İngilizce Revision I -İngilizce Revision II → 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİTESTLERİ- Allah İnancı-2 - İbadet Konusunda Bilgilenelim - İbadetKonusunda Bilgilenelim 2 - İbadet Konusunda Bilgilenelim- 3 - Hz.Muhammed ve Aile Hayatı - Hz. Muhammed ve Aile Hayatı-2 - Kur’an-ıKerim’in Temel Eğitici Nitelikleri - Kur’an-ı Kerim’in TemelEğitici Nitelikleri -2 - Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım -Allah İnancı - Vatan ve Milletimizi Seviyoruz - Sevinç veÜzüntülerimizi Paylaşalım -3 - Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım-2 ve dahası.Grade 5 students prepared for 5th grade tests cansolve the questions prepared by the best teachers with theapplication, you can be more successful in your exams.Web:http://testicoz.org/5-sinif-testleri/COURSE WHICH IS TAKINGPLACE?5. Turkish Class5. Grade Mathematics5. Grade Social Studies5.Class Science5. English Class5. Class of Religion and Ethics5.Class Information TechnologyIt ranks carefully crafted SUBJECTTESTS located above the course. Tests of the topics you work atschool at home, at school, you can fix it anywhere on the bus.Allcourses and hundreds of questions relating to all units waiting foryou ...CONTENTS→ 5 grade Turkish TESTS- the Turkish word meaning -1- the Turkish word meaning - 2- Turkish Name - Pronouns- theTurkish word meaning 3- Turkish Meaning of Words 4- TurkishSentence in Meaning-1- Turkish Sentence in Meaning-2- TurkishMeaning in Part- Meaning in Turkish Part - 2- Turkish WritingRules- Turkish adjective - Envelope- Turkish Meaning in Part - 3-Turkish Visual Reading- Turkish Punctuation- Meaning in TurkishPart - 4- Verbs (Action) prepositions - conjunctions - ConstructionAttachments→ 5th grade math tests- Mathematics Natural Numbers-Operations with Natural Numbers Mathematics- Transactions withMathematics Natural Issue 2- Math Exponential Quantities andProcess Priority- Mathematics Measuring Time- Making MathematicsResearch Questions and Data Collection- Mathematics Data Analysisand Interpretation- Mathematics Concepts and basic geometricdrawings- Mathematics triangles and quadrangles- Math Fractions-Transactions with Math Fractions- Mathematics Decimal Views- MathPercentages- Mathematics triangles and quadrangles - Test 2-Mathematics Assessment- Mathematics Geometrical Objects-Mathematics Dimensions Length→ 5. SOCIAL STUDIES CLASS TESTS- Ilearn my Social Rights Information- Social Studies Turkey Step byStep- Social Studies Turkey 2 Step by Step- Tanıyalım our SocialStudies Area- Social Studies our region Tanıyalım 2- Social Studiesour region Tanıyalım 3- What we produce Social Studies- SocialStudies What we produce 2- Social Studies Realized Dreams- SocialStudies Realized Dreams 2- Staff for Social Information Society-Information Society for Social Workers 2- A Social InformationCountry Flag- A Social Information Country Flag 2- Social Studiesall the world→ Grade 5 SCIENCE TESTS- Food Science and Technologyand Content- Science and Technology and Digestive and UrinarySystem- Science and Technology and Friction Force ForceMeasurement- Change of State for Science and Technology Article-Distinctive Properties of Matter Science and Technology- Scienceand Technology Heat and Temperature- Materials Science andTechnology Heat Effects- Science and Technology of LightPropagation- Science and Technology Full Shadow- Propagation ofSound Science and Technology- Science and Technology LiveAcknowledge- Science and Technology Live Tanıyalım 2- Science andTechnology Electricity- Science and Technology and Properties ofEarth Crust→ 5th grade English tests- English Games and Hobbies-English My Daily Routines- English My Town- English HELLO- EnglishHELLO 2- English Health - II- English Health - II- English Movies-English Movies - II- English Party Time - II- English Party Time -II- English Fitness- English The Animal Shelter- English Festivals-English Revision II- English Revision II→ 5. CLASS OF RELIGIOUSCULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEST- Belief in Allah-2- WorshipRegarding my Bilgilenel- Regarding Bilgilenel Worship 2- RegardingBilgilenelim- Worship 3- Pr. Muhammad and Family Life- Pr. Muhammadand Family Life-2- Holy Koran Basic Educational Qualifications-Setup Koran Basic Education Qualifications -2- Joy and sorrow ourPaylaşalım- Belief in Allah- We love our homeland and nation- Joyand sorrow our Paylaşalım -3- Joy and sorrow our Paylaşalım -2 andmore.
Ehliyet Sınav Soruları 2019 1.4
App-Center
Not: Bu uygulama sürücü adaylarının ehliyet sınavına hazırlanmalarıve kendilerini test edebilmeleri için hazırlanmış olup,ÜCRETSİZDİR. NOT: En güncel ehliyet uygulamasıdır. 2019 sorularıeklenmiştir. → Çıkmış Sorular → Ders Notları → İşaretler → Soru Sor→ Geri Sayım → Sınav Takvimi → Merak Edilenler → Görsel Trafikİşaretleri → Süreli Soru Çöz → Sonuçlarını Anında Öğren VE BUÖZELLİKLERİN ÇOĞU İNTERNETSİZ KULLANILABİLİYOR. (soru ekranı hariç)2019 EN GÜNCEL ve EN İYİ Ehliyet Sınav Soruları Uygulaması şunlarıiçeriyor. • ÇIKMIŞ SORULAR En son yapılmış yeni müfredata uygunyüzlerce ehliyet sınav sorusunu süre ile çöz sınava daha iyihazırlan. Süre özelliği opsiyonel eklenmiştir. İstemeyenkullanıcılarımız süresiz de çözebilirler. **2019 ÇIKMIŞ EHLİYETSINAV SORULARI **2018 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI → 10.02.2018Ehliyet Sınav Soruları → 21.04.2018 Ehliyet Sınav Soruları →04.08.2018 Ehliyet Sınav Soruları → 20.10.2018 Ehliyet SınavSoruları → 22.12.2018 Ehliyet Sınav Soruları **2017 ÇIKMIŞ EHLİYETSINAV SORULARI → 20.05.2017 Sınav Soruları → 11.02.2017 SınavSoruları ** 2016 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI → 08.10.2016 ÇıkmışEhliyet Soruları → 27.08.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları → 27.06.2016Çıkmış Ehliyet Soruları → 14.05.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları →13.02.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları ** 2015 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAVSORULARI → 12.12.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları → 10.10.2015 ÇıkmışEhliyet Soruları → 29.08.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları → 22.03.2015Çıkmış Ehliyet Soruları → 10.01.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları • DERSNOTLARI (Sınav Kazandıran Notlar) → İlk Yardım Notları (2018 Yenimüfredata uygun) → Trafik ve Çevre Notları (2018 Yeni müfredatauygun) → Araç Tekniği ve Motor Notları (2018 Yeni müfredata uygun)→ Direksiyon Notları (2018 Yeni müfredata uygun) → Soru Dağılımları-Yılların tecrübesi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan hiç biryerde bulamayacağınız ehliyet sınavı ders notları. -Hangi derstenkaç soru çıktığını bilerek sınava verimli hazırlan. -Teorik sınavsonrası manuel ve otomatik vites araçlar için direksiyon eğitimnotları. • GÖRSEL TRAFİK İŞARETLERİ (AÇIKLAMALI) Ehliyet sınavıtrafik dersi sorularında çokça sorulan trafik işaretlerini artıkçok kolay öğrenebilirsin. Görsel ve açıklamalı trafik işaretleri.178 Görsel trafik işareti. → Tehlike Uyarı İşaretleri → TrafikTanzim İşaretleri → Trafik Bilgi İşaretleri • SORU SOR → Ehliyetsınavı, sürücü kursları, ehliyet sertifikası temini, sınav sorularıvb sorularınızı uzmanına sorma imkanı. • GERİ SAYIM → Sınava kaçgün kaldı anında görebilir, hazırlıklarını planlayabilirsin. •EHLİYET SINAV TAKVİMİ → 2016-2017-2018 yıllarının teorik ehliyetsınav tarihleri ile direksiyon sınavlarının ne zaman yapılacağınıöğrenebilirsiniz. • MERAK EDİLENLER → Geçmiş tecrübelerimizden ençok sorulan soruları bir kategori altında toplayarak sizkullanıcılarımıza sunduk, bu bölümde ehliyet sınavı ile ilgilisıkça sorulan sorular cevaplandırılmıştır. • BİLDİRİM → Sınavsonuçlarını, sınav ile ilgili bilgileri kaçırma. Ehliyet sınavsoruları uygulaması ile ehliyet sınavı ile ilgili gelişmelertelefonuna gelsin. Note: This application is free of charge fordriver candidates to prepare for the driving test and testthemselves. NOTE: The most current driving license application.2019 questions have been added. → Questions → Lecture Notes → Signs→ Ask a Question → Countdown → Exam Schedule → Curiosities → VisualTraffic Signs → Solve Question → Learn Results Instantly AND THEMOST OF THESE FEATURES CAN BE USED UNIQUE. (excluding questionscreen) 2019 EN CURRENT AND BEST Driver License Exam QuestionsApplication includes. • OUTPUT QUESTIONS    Getready to take the exam with hundreds of driver's license examquestions. While feature is added optional. Users who do not wantto solve indefinitely. ** 2019 EXTERNAL EXCLUSION EXAM QUESTIONS **2018 EXCESSED EXCLUSION QUESTIONS → 10.02.2018 Driver's LicenseExam Questions → 21.04.2018 Driver's License Exam Questions →04.08.2018 Driver's License Exam Questions → 20.10.2018 Driver'sLicense Exam Questions → 22.12.2018 Driver's License Exam Questions** 2017 EXCESSED EXCLUSION QUESTIONS → 20.05.2017 Exam Questions →11.02.2017 Exam Questions ** 2016 EXTERNAL EXCLUSION EXAM QUESTIONS→ 08.10.2016 Outgoing Driving License Questions → 27.08.2016Outgoing Driving License Questions → 27.06.2016 Driver's LicenseQuestions → 14.05.2016 Driver's License Questions → 13.02.2016Driver's License Questions ** 2015 EXTERNAL EXCLUSION EXAMQUESTIONS → 12.12.2015 Driver's License Questions → 10.10.2015Driver's License Questions → 29.08.2015 Driver's License Questions→ 22.03.2015 Driver's License Questions → 10.01.2015 Driver'sLicense Questions • COURSE NOTES (Quiz Notes) → First Aid Notes(2018 New curriculum) → Traffic and Environment Notes (2018 Newcurriculum) → Vehicle Technology and Engine Notes (2018 Newcurriculum) → Steering wheel notes (2018 New curriculum) → QuestionDistributions Years of experience of the driver's license examlessons prepared by our teachers will not find anywhere. Preparethe exam efficiently by knowing how many questions are available.-The training notes for manual and automatic transmission vehiclesafter the examination of the gear. • VISUAL TRAFFIC SIGNS(DESCRIPTION) You can now easily learn the traffic signs that arefrequently asked in the driver's license exam questions. Visual andannotated traffic signs. 178 Visual traffic sign.   → HazardWarning Signs → Traffic Signs → Traffic Information Signs • ASKQUESTION → Ask the expert about your driving license, driver'slicense, qualification certificate, exam questions, etc. •COUNTDOWN → You can see how many days left for the exam, you canplan your preparations. • EXCHANGE SCHEDULE → You can find out thetest dates of the 2016-2017-2018 academic exam and when to take thesteering exams. • WELCOME → We have collected the most frequentlyasked questions from our past experiences under one category andpresented them to you. • NOTIFICATION → Don't miss the examresults, exam information. Driving license exam questions with thedriver's license exam developments on the phone to come to thephone.
Açık Lise Test Çöz 3.1
App-Center
Açık Lise Test Çöz uygulaması ile AÖL ve MAÖL testleri çöz, açıköğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerimizsınavlara kolayca hazırlanabilirsiniz. http://testicoz.orgUygulamadan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi tümdönemlerindeki öğrenciler faydalanabilir. UYGULAMA ÖZELLİKLERİ Süreli Test Çözme İmkanı  Ücretsiz eğitim uygulaması  Güncelbildirimler (sınav sonuçları-Kayıt yenileme hatırlatmaları vb) Yüzlerce yeni soru  Öğrencilerin soru sorma imkanı  Ergonomik vegözü yormayan tasarım  İnternet kotasını harcamayan neredeyseinternetsiz denebilecek kota dostu uygulama  Hızlı açılış ve hızlımenü geçişleri  Minimum düzeyde reklam  Görsel sınav sonuç ekranı Optimizasyon sistemi ile sürekli yeni eklenen sorular  İleri -Geri butonları ile sorular arasında kolayca dolaşabilme  Testsonunda hatalarını görebilme Daha önce sınavlarda çıkmış sorulardanve çıkması muhtemel sorulardan derlediğimiz uygulamamızda tümdönemlerin testleri; 2018 Dönemler ve Tüm Dersler; o Açık Lise 1.Dönem Testleri o Açık Lise 2. Dönem Testleri o Açık Lise 3. DönemTestleri o Açık Lise 4. Dönem Testleri o Açık Lise 5. DönemTestleri o Açık Lise 6. Dönem Testleri o Açık Lise 7. DönemTestleri o Açık Lise 8. Dönem Testleri bulunuyor. AÇIK LİSE TESTLİSTESİ Açık Lise Biyoloji Testleri Çöz o Biyoloji 1 o Biyoloji 2 oBiyoloji 3 o Biyoloji 4 o Biyoloji 5 o Biyoloji 6 o Biyoloji 7 oBiyoloji 8 Açık Lise Coğrafya Testleri Çöz o Coğrafya 1 o Coğrafya2 o Coğrafya 3 o Coğrafya 4 o Coğrafya 5 o Coğrafya 6 o Coğrafya 7o Coğrafya 8 Açık Lise Dil ve Anlatım Testleri Çöz o Dil ve Anlatım1 o Dil ve Anlatım 2 o Dil ve Anlatım 3 o Dil ve Anlatım 4 o Dil veAnlatım 5 o Dil ve Anlatım 6 o Dil ve Anlatım 7 o Dil ve Anlatım 8Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 1 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 3 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 5 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 7 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Açık LiseFelsefe Testleri Çöz o Felsefe 1 o Felsefe 2 Açık Lise FizikTestleri Çöz o Fizik 1 o Fizik 2 o Fizik 3 o Fizik 4 o Fizik 5 oFizik 6 o Fizik 7 o Fizik 8 Açık Lise Geometri Testleri Çöz oGeometri 1 o Geometri 2 o Geometri 3 o Geometri 4 o Geometri 5 oGeometri 6 o Geometri 7 o Geometri 8 Açık Lise Kimya Testleri Çöz oKimya 1 o Kimya 2 o Kimya 3 o Kimya 4 o Kimya 5 o Kimya 6 o Kimya 7o Kimya 8 Açık Lise Mantık Testleri Çöz o Mantık 1 o Mantık 2 AçıkLise Matematik Testleri Çöz o Matematik 1 o Matematik 2 o Matematik3 o Matematik 4 o Matematik 5 o Matematik 6 o Matematik 7 oMatematik 8 ve diğer tüm dersler... Uygulama içerisindeki tümsoruları bilgisayarınızdan http://testicoz.org/ adresinden deçözebilirsiniz. On College Test Resolve application with AOL andsolve Maoli tests, open high school and open vocational high schoolstudents can prepare for the exam easily.  http://testicoz.orgIn practice, the open high school and open vocational high schoolstudents can benefit from all periods. APPLICATION FEATURES Solving Term Test Facility  Free Classroom  Current notices (examresults-registration renewal reminders, etc.)  hundreds of newquestions  opportunity to ask questions of students  ergonomicdesign and eye fatigue  Internet spending almost be called aninternet quota quota-friendly practices  Quick opening and quicklychange menus  Minimal advertising  visual exam results displayconstantly added new questions about  Optimization system Advanced - Ability to easily navigate between questions and Backbuttons  Ability to see the end of the test errors Before theemergence of the questions and come in all periods of our practiceexam test questions culled from possible; 2018 Period and AllCourses; o Open High School 1st Semester Tests o Open High School2nd Semester Tests o Open High School 3rd Term Tests o Open HighSchool 4th Semester Tests o Open School 5th Semester Tests o OpenSchool 6th Semester Tests o Open High School 7th Semester Testshe's Outdoor School 8th Semester Tests. HIGH SCHOOL TESTING ON LISTResolve Open High School Biology Tests o Biology 1 o Biology 2 oBiology 3 o Biology 4 o Biology 5 o Biology 6 o Biology 7 o Biology8 Resolve Open High School Geography Test o Geography 1 o Geography2 o Geography 3 o Geography 4 o Geography 5 o Geography 6 oGeography 7 o Geography 8 Resolve Open High School Speech andLanguage Tests o Language and Speech 1 o Language and Speech 2 oLanguage and Expression 3 o Language and Speech 4 o Language andSpeech 5 o Language and Speech 6 o Language and Speech 7 o Languageand Speech 8 Open High School Religious Culture and Moral KnowledgeTest Resolve o Religious Culture and Knowledge of Ethics 1 oReligious Culture and Moral Knowledge 2 o Religious Culture andKnowledge of Ethics 3 o Religious Culture and Knowledge of Ethics 4o Religious Culture and Knowledge of Ethics 5 o Religious Cultureand Knowledge of Ethics 6 o Religious Culture and Moral Knowledge 7o Religious Culture and Knowledge of Ethics 8 Open High School ofPhilosophy Tests Resolve o Philosophy 1 o Philosophy 2 Resolve OpenHigh School Physics Tests he Physics 1 he Physics 2 he Physics 3 hePhysics 4 he Physics 5 he Physics 6 he Physics 7 he Physics 8Resolve Open High School Geometry Tests o Geometry 1 o Geometry 2 oGeometry 3 o Geometry 4 o Geometry 5 o Geometry 6 o Geometry 7 oGeometry 8 On High School Chemistry Tests Resolve o Chemical 1 oChemistry 2 o Chemistry 3 o Chemical 4 o Chemical 5 o Chemical 6 oChemical 7 o Chemical 8 Logic Test Resolve Public School she Logic1 she Logic 2 Resolve Public High School Math Tests she Mathematics1 she Mathematics 2 she Mathematics 3 she Mathematics 4 sheMathematics 5 she Mathematics 6 she Math 7 she Mathematics 8 andall other courses ... You can also resolve all questions in theapplication http://testicoz.org/ address from your computer.
7.Sınıf Testleri 3.0
App-Center
7.sınıf öğrencileri için en iyi öğretmenler tarafından hazırlanmış7. sınıf soruları çözebilir, sınavlarınızda daha başarılıolabilirsiniz. HANGİ DERSLER YER ALIYOR? -7. Sınıf Türkçe -7. SınıfMatematik -7. Sınıf Sosyal Bilgiler -7. Sınıf Fen Bilimleri -7.Sınıf İngilizce -7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yukarıdabulunan derslerden özenle hazırlanmış testler yer alıyor. Okuldaişlediğiniz konuların testleri evde, okulda, otobüste istediğinizyerde çözebilirsiniz. Tüm dersler ve tüm üniteler ile ilgiliyüzlerce soru seni bekliyor... → Evde, okulda, serviste, otobüsteher yerde mobil cihazından 7.sınıf tüm dersler ve tüm üniteler ileilgili yüzlerce soru çözerek hem okul derslerinde daha başarılı ol,hemde TEOG sınavına iyi hazırlan. → Anında geri dönüt sistemi. →Süre ile 7.sınıf testi çöz. → Yapamadığın soruları anında diğerkullanıcılara sor. → Test sonunda doğru-yanlış sayısı, puan veöğretmenin senin hakkındaki görüşünü öğren. NOT: Uygulama internetbağlantısı gerektirir. →Sürekli güncel ve sürekli yeni testler ileyeni sorular otomatik olarak eklenmektedir. → #MEYDAN OKUSonuçlarını arkadaşlarında paylaş onlara meydan oku... İÇİNDEKİLER→ 7. SINIF TÜRKÇE TESTLERİ -7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 1 -7.Sınıf Türkçe Zarf Testi -7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam 1 Testi -7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 2 -7. Sınıf Türkçe Fiil 1 -7. SınıfTürkçe Fiil 2 -7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam 1 -7. Sınıf TürkçeYazım Kuralları -7. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri -7. SınıfTürkçe Cümlede Anlam 2 -7. Sınıf Türkçe Fiil 3 (Ek Fiil-FiildeYapı) -7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam 2 -7. Sınıf Türkçe SözcükteAnlam 3 → 7. SINIF MATEMATİK TESTLERİ -7. Sınıf MatematikÇokgenlerde Alan -7. Sınıf Matematik Çokgenler -7. Sınıf MatematikTam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri -7. Sınıf MatematikRasyonel Sayılar -7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılarla İşlemlerTesti -7. Sınıf Matematik Çok Adımlı İşlemler ve Problemler -7.Sınıf Matematik Eşitlik ve Denklemler -7. Sınıf MatematikCisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri -7. Sınıf Matematik DönüşümGeometrisi -7. Sınıf Matematik Problemler → 7. SINIF SOSYALBİLGİLER TESTLERİ -7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri -7. Sınıfİletişim ve İnsan İlişkileri 2 -7. Sınıf Ülkemizde Nüfus -7. SınıfÜlkemizde Nüfüs 2 -7. Sınıf Türk Tarihine Yolculuk 1 -7. Sınıf TürkTarihine Yolculuk 2 -7. Sınıf Türk Tarihine Yolculuk 3 -7. SınıfTürk Tarihine Yolculuk 4 -7. Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat -7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 -7. Sınıf Zaman İçinde Bilim 1 -7.Sınıf Zaman İçinde Bilim 2 → 7. SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ -7. Sınıfİngilizce Describing People -7. Sınıf İngilizce Biographies 1 -7.Sınıf İngilizce Biographies 2 -7. Sınıf İngilizce Biographies 3 -7.Sınıf İngilizce Sports -7. Sınıf İngilizce Wild Animals 1 -7.Sınıfİngilizce Wild Animals 2 -7.Sınıf İngilizce Television 1 -7.Sınıfİngilizce Television 2 -7.Sınıf İngilizce Parties 1 -7.Sınıfİngilizce Parties 2 → 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİTESTLERİ -7. Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı 1 -7. SınıfDin Kültürü Melek ve Ahiret İnancı 2 -7. Sınıf Din Kültürü Melek veAhiret İnancı 3 -7. Sınıf Din Kültürü Oruç İbadeti 1 -7. Sınıf DinKültürü Oruç İbadeti 2 -7. Sınıf Din Kültürü Oruç İbadeti 3 -7.Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed 1 -7. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed2 -7. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed 3 -7. Sınıf Din Kültürü İslamDüşüncesinde Yorumlar 1 -7. Sınıf Din Kültürü İslam DüşüncesindeYorumlar 2 -7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 3 -7.Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 4 → 7.SINIF FENBİLİMLERİ TESTLERİ -7.Sınıf Fen Bilgisi Sindirim ve BoşaltımSistemi -7. Sınıf Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler -7. SınıfDuyu Organları -7. Sınıf Saf Maddeler -7. Sınıf Kuvvet ve Hareket-7. Sınıf Fen Bilgisi Maddenin Tanecikli Yapısı -7. Sınıf FenBilimleri İş Enerji -7.Sınıf Fen Bilimleri Saf Maddeler 2 -7. SınıfFen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm prepared by the bestteachers for Grade 7 students 7 classes can solve the problem, youcan be more successful in your exams. COURSE WHICH IS TAKING PLACE?-7. Turkish class -7. Grade Mathematics -7. Grade Social Studies-7. Class Science -7. English class -7. Class of Religion andEthics test elaborated above which the course is located. Tests ofthe topics you work at school at home, at school, you can fix itanywhere on the bus. All classes and waiting for you hundreds ofquestions relating to all units ... → At home, at school, in theservice, hundreds of buses anywhere in solving questions related toall Grade 7 classes of mobile devices and all units can be moresuccessful in both school subjects, both in teoge well prepared forthe exam. → Instant feedback system. → 7th grade test with time tosolve. → You can not ask questions to other users instantly. →true-false test at the end of the number of points and the opinionof the teacher learned about you. NOTE: The application requires aninternet connection. → Continuously updated with new questions andnew tests are automatically added continuously. READ → from #MEYchallenge them share the results of your friends ... CONTENTSTurkish → 7TH GRADE TEST -7. Word Meaning in Turkish Class 1 -7.Class Turkish Envelope Test -7. Meaning 1 Test class TurkishSentence -7. Word Meaning in Turkish Class 2 -7. Turkish Class Acts1 -7. Turkish Class Acts 2 -7. Class Turkish Meaning in Part 1 -7.Class Turkish Writing Rules -7. Class Turkish Punctuation -7. Class2 Turkish Sentence Meaning -7. Class 3 Turkish verb (verbs-buildingin the act) -7. Class Turkish Meaning Part 2 -7. Turkish Class 3Words Meaning → 7TH GRADE MATH TESTS -7. Areas Polygon Math Class-7. Math Class Polygons -7. Grade Math Multiplication and DivisionOperations with Integer -7. Grade Mathematics Rational Numbers -7.Grade Math Test Operations with Rational Numbers -7. GradeMathematics Multi-Step Process and Problems -7. Class Math Equationand Equations -7. Views from Different Aspects of Class MathObjects -7. Transformation Geometry Math Class -7. Grade MathProblems → 7th GRADE SOCIAL STUDIES TEST -7. Class Communicationand Human Relations -7. Class Communication and Human Relations 2-7. Population class in our country -7. Class in our countryPopulation 2 -7. Journey to the Turkish History Class 1 -7. Classtrip to the Turkish History 2 -7. Class trip to the Turkish History3 -7. Journey to the Turkish History Class 4 -7. Class of Economicand Social Life -7. Class 2 Economic and Social Life -7. In ScienceClass Time 1 -7. In Science Class Time 2 → 7 CLASS ENGLISH TESTS-7. Describing People English Class -7. Grade 1 English Biographies-7. Grade 2 English Biographies -7. Grade 3 English Biographies -7.English Class Sports -7. English Class 1 Wild Animals -7.SınıfEnglish Wild Animals 2 -7.Sınıf English Television 1 -7.SınıfEnglish Television 2 -7.Sınıf English Parties 1 -7.Sınıf EnglishParties 2 → 7 CLASS CULTURE OF RELIGION AND ETHICS TEST -7. ClassAngels Religion and Belief in the Hereafter 1 -7. Class AngelsReligion and Belief in the Hereafter 2 -7. Class Angels Religionand Belief in the Hereafter 3 -7. Fasting Worship Religion Class 1-7. Fasting Worship Religion Class 2 -7. Fasting Worship ReligionClass 3 -7. Class Religion Hz. Mohammed 1 -7. Class Religion Hz.Mohammed 2 -7. Class Religion Hz. Muhammad 3 -7. Religion classesin Islamic Thought Comments 1 -7. Religion classes in IslamicThought 2 Comments -7. Religion classes in Islamic Thought 3Comments -7. Religion classes in Islamic Thought Comments 4 → 7thgrade SCIENCE AND TESTS -7.Sınıf Science and Digestive and UrinarySystem -7. Class Controller and Regulatory Systems -7. ClassSensory Organs -7. Class Pure Substances -7. Class Force and Motion-7. Grade Science Particulate Matter Structure -7. Class ScienceBusiness Energy -7.Sınıf Science Pure Substances 2 -7. ClassScience Household Waste and Recycling
PYBS - Bursluluk Sınavı 3.1
App-Center
5-6-7-9-10-11. sınıflar pybs sınavı için hazırlanmış bu uygulamaile geçmiş yıl sorularını hemen çözmeye başlayın.2017-2016-2015-2014-2013 yıllarında çıkmış tüm sorular yer alıyor.-PYBS puan hesaplama modülü ile puanınızı hemen hesaplayın.UYGULAMA ÖZELLİKLERİ - Tüm Sınıflar için PYBS (tek uygulama) -Derslere göre ve Yıllara göre çıkmış sorular - Çizim özelliği -soruları kalem kullanmaksızın çözün. - Geri sayım sayacı, sınavakaç gün kaldığını hemen öğrenin. - Soru sor ekranı - Ergonomik veMinimal tasarım 2017 PYBS Çıkmış Soruları ve Cevapları 2016 PYBSÇıkmış Soruları ve Cevapları 2015 PYBS Çıkmış Soruları ve Cevapları2014 PYBS Çıkmış Soruları ve Cevapları 2013 PYBS Çıkmış Soruları veCevapları TÜRKÇE - MATEMATİK- SOSYAL BİLGİLER - FEN BİLİMLERİ TÜRKEDEBİYATI - DİL VE ANLATIM PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Fen BilimleriÇıkmış Sorular PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Türk Edebiyatı-Dil veAnlatım Çıkmış Sorular PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Matematik ÇıkmışSorular PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Sosyal Bilgiler Çıkmış SorularPYBS 2015 9-10-11.Sınıflar Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 20149-10-11.Sınıflar Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Çıkmış Sorular PYBS2014 9-10-11.Sınıflar Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20149-10-11.Sınıflar Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 20149-10-11.Sınıflar Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 20159-10-11.Sınıflar Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20159-10-11.Sınıflar Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2013 7.SınıfFen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.Sınıflar TürkEdebiyatı-Dil ve Anlatım Çıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.SınıflarMatematik Çıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.Sınıflar Sosyal BilgilerÇıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.Sınıflar Fen Bilimleri ÇıkmışSorular PYBS 2015 9-10-11.Sınıflar Türk Edebiyatı-Dil ve AnlatımÇıkmış Sorular PYBS 2015 7.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS2014 7.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular PYBS 2014 7.Sınıf MatematikÇıkmış Sorular PYBS 2014 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış SorularPYBS 2014 7.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 7.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2013 7.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2013 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2015 7.SınıfMatematik Çıkmış Sorular PYBS 2015 7.Sınıf Sosyal Bilgiler ÇıkmışSorular PYBS 2016 7.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20167.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2016 7.Sınıf FenBilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2015 7.Sınıf Türkçe Çıkmış SorularPYBS 2014 6.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 6.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2013 6.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2013 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2013 6.SınıfFen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2016 7.Sınıf Türkçe ÇıkmışSorular PYBS 2014 6.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular PYBS 2014 6.SınıfMatematik Çıkmış Sorular PYBS 2014 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ÇıkmışSorular PYBS 2015 6.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20156.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2015 6.Sınıf FenBilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 5.Sınıf Sosyal Bilgiler ÇıkmışSorular PYBS 2013 5.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 20166.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular PYBS 2016 6.Sınıf Matematik ÇıkmışSorular PYBS 2016 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 20166.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2015 6.Sınıf TürkçeÇıkmış Sorular PYBS 2014 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış SorularPYBS 2014 5.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 5.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2013 5.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2015 5.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2014 5.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2014 5.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2015 5.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 2015 5.Sınıf SosyalBilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2016 5.Sınıf Türkçe Çıkmış SorularPYBS 2016 5.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 2016 5.Sınıf SosyalBilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2016 5.Sınıf Fen Bilimleri ÇıkmışSorular PYBS 2015 5.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular 5-6-7-9-10-11. PYBSclasses prepared for the exam immediately start solving questionspast year with this application. All the questions came in2017-2016-2015-2014-2013 year taking place. Calculate your scoreimmediately with -PYBS score calculation module. APPLICATIONFEATURES - PYBS for All Classes (one application) - increasedcompared to the year according to the lecture and questions -Drawing feature - Solve questions without using pen. - Countdowntimer, the exam immediately know how many days remain. - Questionasked by screen - Ergonomic design and Minimal 2017 PYBS ÇýkmýþQuestions and Answers 2016 PYBS Çýkmýþ Questions and Answers 2015PYBS Çýkmýþ Questions and Answers 2014 PYBS Çýkmýþ Questions andAnswers 2013 PYBS Çýkmýþ Questions and Answers TURKISH -MATHEMATICS SOCIAL STUDIES - SCIENCE TURKISH LITERATURE - LANGUAGEAND EXPRESSION PYBS 2013 9-10-11.Sınıf for Science Çýkmýþ QuestionsPYBS 2013 9-10-11.Sınıf Turkish Literature and Speech-LanguageÇýkmýþ Questions PYBS 2013 Çýkmýþ 9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS2013 9-10-11.Sınıf Social Information Çýkmýþ Questions PYBS 20159-10-11.Sınıf for Science Çýkmýþ Questions PYBS 2014 9-10-11.SınıfTurkish Literature and Speech-Language Çýkmýþ Questions PYBS 2014Çýkmýþ 9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS 2014 9-10-11.Sınıf SocialInformation Çýkmýþ Questions PYBS 2014 9-10-11.Sınıf for ScienceÇýkmýþ Questions PYBS 2015 Çýkmýþ 9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS2015 9-10-11.Sınıf Social Information Çýkmýþ Questions PYBS 20137.Sınıf Çýkmýþ Science Questions PYBS 2016 9-10-11.Sınıf TurkishLiterature and Speech-Language Çýkmýþ Questions PYBS 2016 Çýkmýþ9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS 2016 9-10-11.Sınıf SocialInformation Çýkmýþ Questions PYBS 2016 9-10-11.Sınıf for ScienceÇýkmýþ Questions PYBS 2015 9-10-11.Sınıf Turkish Literature andSpeech-Language Çýkmýþ Questions PYBS 2015 7.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2014 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 20147.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2014 7.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2014 7.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2013 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 20137.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2013 7.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2015 7.Sınıf Mathematics ÇýkmýþQuestions PYBS 2015 7.Sınıf Çýkmýþ Social Sciences Questions PYBS2016 7.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2016 7.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2016 7.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2015 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 2014Grade 6 Science Çýkmýþ Questions PYBS 2013 Grade 6 Turkish ÇýkmýþQuestions Grade 6 Math Questions Çýkmýþ PYBS 2013 PYBS 2013 Grade 6Social Studies Çýkmýþ Questions PYBS 2013 Grade 6 Science ÇýkmýþQuestions PYBS 2016 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 2014Grade 6 Turkish Çýkmýþ Questions Grade 6 Math Questions Çýkmýþ PYBS2014 PYBS 2014 Grade 6 Social Studies Çýkmýþ Questions Grade 6 MathQuestions Çýkmýþ PYBS 2015 PYBS 2015 Grade 6 Social Studies ÇýkmýþQuestions PYBS 2015 Grade 6 Science Çýkmýþ Questions PYBS 20135.Sınıf Çýkmýþ Social Sciences Questions PYBS 2013 5.Sınıf ÇýkmýþScience Questions PYBS 2016 Grade 6 Turkish Çýkmýþ Questions Grade6 Math Questions Çýkmýþ PYBS 2016 PYBS 2016 Grade 6 Social StudiesÇýkmýþ Questions PYBS 2016 Grade 6 Science Çýkmýþ Questions PYBS2015 Grade 6 Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 2014 5.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2014 5.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2013 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 20135.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2015 5.Sınıf ÇýkmýþScience Questions PYBS 2014 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS2014 5.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2015 5.SınıfMathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2015 5.Sınıf Çýkmýþ SocialSciences Questions PYBS 2016 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS2016 5.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2016 5.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2016 5.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2015 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions
TEOG Çıkmış Sorular 1.6
App-Center
→ TEOG çıkmış sorular → Konu testleri → Deneme sınavları → TEOGSayacı → Puan Hesaplama → TEOG Rehberlik → Soru Sor TEOG ÇıkmışSorular uygulaması bu zorlu maratonda en iyi yol arkadaşın olacak.Zengin ve kaliteli içeriği ile tüm dersleri sıkılmadan eğlencelibir şekilde öğrenebilirsin. Soru çözerek eksik olduğun konularıbelirle ve rakiplerinin önüne geç. NELER BULUNUYOR?  Tüm yıllarınçıkmış soruları  Tüm dersler ayrıntılı konu testleri  Sürekligüncellenen deneme sınavları  Sınava ne kadar kaldığınıgörebileceğin TEOG SAYACI  Her an puan hesaplayabileceğin TEOGPUAN HESAPLAMA  Seni sürekli motive edecek TEOG REHBERLİK bölümü. Diğer kullanıcılara ve öğretmenlere Soru Sorma imkanı  Sürekliyeni eklenen konu testleri, deneme sınavları.  Kalem ve deftereihtiyacın olmadan soru çözebileceğin ÇİZİM EKRANI  Sıkıldığındadiğer TEOG adayları ile Sohbet etme imkanı.  Süreli test çözerekzamana karşı da kendini geliştirme.  TEOG Sınav stratejileri Seni sürekli bu yarışın içinde tutacak güncel motive edicibildirimler  Ergonomik ve gözü yormayan tasarım  Görsel sınavsonuçları ve ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ  Otomasyon sistemi ile sürekli yenieklenen sorular  İleri - geri butonları sayesinde sorular arasındadolaşma  Test sonrası yanlışlarını tekrar kontrol edebilme imkanıGELECEĞİNİZİ GARANTİ ALTINA ALIN... web 1.dönem:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-1-donem-cikmis-sorular/web 2.dönem:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-2-donem-cikmis-sorular/o TEOG ÇIKMIŞ SORULAR → 2017 1. DÖNEM TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 20171.Dönem Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2017 1.Dönem Türkçe ÇıkmışSorular - 2017 1.Dönem İngilizce Çıkmış Sorular - 2017 1.Dönemİnkılap Tarihi Çıkmış Sorular - 2017 1.Dönem Matematik ÇıkmışSorular - 2017 1.Dönem Fen Bilgisi Çıkmış Sorular → 2016 1.DÖNEMTEOG MAZERET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR - 2016 1.Dönem Mazeret SınavıTürkçe Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Mazeret Sınavı MatematikÇıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Mazeret Sınavı İnkılap Çıkmış Sorular- 2016 1.Dönem Mazeret Sınavı İngilizce Çıkmış Sorular - 20161.Dönem Mazeret Sınavı Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2016 1.DönemMazeret Sınavı Fen Bilgisi Çıkmış Sorular → 2016 1.DÖNEM TEOGÇIKMIŞ SORULAR - 2016 1.Dönem Türkçe Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönemİngilizce Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönem İnkılap Çıkmış Sorular -2016 1.Dönem Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Fen BilgisiÇıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Matematik Çıkmış Sorular → 2015 1.DÖNEM TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2015 1.Dönem Din Kültürü Çıkmış Sorular- 2015 1.Dönem Fen Bilgisi Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem İngilizceÇıkmış Sorular - 2015 1.Dönem İnkılap Çıkmış Sorular - 2015 1.DönemMatematik Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Türkçe Çıkmış Sorular →2015 1. DÖNEM TEOG MAZERET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR - 2015 1.DönemMazeret Sınavı Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem MazeretSınavı Fen Bilgisi Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavıİngilizce Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavı İnkılapTarihi Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavı MatematikÇıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavı Türkçe Çıkmış Sorular→ → VE DAHA FAZLASI... → TÜM DERSLER TEOG KONU TESTLERİ -TürkçeKonu Testleri -Matematik Konu Testleri - İnkılap Tarihi veAtatürkçülük Konu Testleri - Fen Bilimleri Konu Testleri -İngilizce Konu Testleri ve Kelimeleri - Din Kültürü ve AhlakBilgisi Konu Testleri Tüm Konular ve Tüm Üniteler Yüzlerce Test veSoru... BİTMEDİ... → PUAN HESAPLAMA MODÜLÜ Meb'in kendi puanhesaplama aracı ile güvenilir ve %100 doğru puan hesapla. → TEOGSINAVINA KAÇ GÜN KALDI? Sınava kaç gün kaldığını tek dokunuş ileöğrenebileceğin TEOG SAYACI. Zamanın nasıl hızlı akıp gittiğinikendin de göreceksin. → TEOG DENEME SINAVLARI Birbirinden kalitelideneme sınavları ile adeta TEOG'un provasını yapın. Denemelerdezaman kontrolü ve konu eksikliklerinizi belirleyin. → teoge outquestions → Subject Tests → trial exams → teoge Counter → ScoreCalculator → teoge Guidance → Question Teoge Çýkmýþ Questions appwill be the best companion in this arduous marathon. Rich and allcourses with high quality content you can learn in a fun waywithout getting bored. Questions determined by solving the issuesyou're missing and rise above their competitors. WHAT IS LOCATED? year out of all the questions  All courses are detailed subjecttests  constantly updated practice tests Teoge COUNTER you can seehow long it  Exam  Every moment you can calculate points teogePoints Calculator  will motivate you constantly teoge GUIDANCEsection.  Other users and teachers Questioning facilities constantly added new subject tests, practice tests. DRAWING SCREENyou can solve the question without the need for pen and book  Theopportunity to chat with other candidates when teoge  bored. against time solving Timed tests in self-improvement.  Examstrategies teoge  motivating date notifications to keep youconstantly in this race  ergonomic design and eye fatigue  Visualexamination results and TEACHERS OPINION  constantly added newquestions about the automation system  Advanced - thanks to backbuttons to navigate through questions  control again after thepossibility of false test GEL guaranteed to ... Web 1 st:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-1-donem-cikmis-sorular/Web 2 nd:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-2-donem-cikmis-sorular/it was a problem for teoge → 1 YEAR 2017 was a problem for teoge -2017 Semester 1 Religion Çýkmýþ Questions - 2017 Semester 1 TurkishÇýkmýþ Questions - 2017 1st Term English Çýkmýþ Questions - 2017Semester 1 History of Revolution Çýkmýþ Questions - 2017 1 stSemester Mathematics Çýkmýþ Questions - 2017 Semester 1 ScienceÇýkmýþ Questions → 2016 SEMESTER 1 teoge EXCUSE EXAM QUESTIONSEMERGED - 2016 1 st Semester Exam excuse Turkish Çýkmýþ Questions -2016 1 st Semester Mathematics Çýkmýþ Excuse exam Questions - 20161 st Semester Exam Revolution excuse Çýkmýþ Questions - 2016 1 stSemester Exam English Çýkmýþ excuse Questions - 2016 1 st SemesterExam excuse Religion Çýkmýþ Questions - 2016 1 st Semester Examexcuse Çýkmýþ Science Questions → 2016 SEMESTER 1 teoge QUESTIONSEMERGED - 2016 Semester 1 Turkish Çýkmýþ Questions - 2016 1st TermEnglish Çýkmýþ Questions - 2016 Revolution 1.Semester ÇýkmýþQuestions - 2016 Semester 1 Religion Çýkmýþ Questions - 2016Semester 1 Science Çýkmýþ Questions - 2016 1 st SemesterMathematics Çýkmýþ Questions → 1 YEAR 2015 was a problem for teoge- 2015 Semester 1 Religion Çýkmýþ Questions - 2015 Semester 1Science Çýkmýþ Questions - 2015 1st Term English Çýkmýþ Questions -2015 Revolution 1.Semester Çýkmýþ Questions - 2015 1 st SemesterMathematics Çýkmýþ Questions - 2015 Semester 1 Turkish ÇýkmýþQuestions → 1 YEAR 2015 was a problem for teoge off exams - 2015 1st Semester Exam excuse Religion Çýkmýþ Questions - 2015 1 stSemester Exam excuse Çýkmýþ Science Questions - 2015 1 st SemesterExam English Çýkmýþ excuse Questions - 2015 1 st Semester ExamRevolution History excuse Çýkmýþ Questions - 2015 1 st SemesterMathematics Çýkmýþ Excuse exam Questions - 2015 1 st Semester Examexcuse Turkish Çýkmýþ Questions → → AND MORE ... → ALL COURSESteoge SUBJECT TESTS -Turkish Subject Tests Mathematics SubjectTests - Revolution History and Kemalism Subject Tests - ScienceSubject Tests - English Subject Tests and Words - Religion andEthics Subject Tests All Topics All units and hundreds of tests andquestions ... WAIT ... → Points Calculator MODULE Mebane calculatereliable and 100% accurate scores points with its own calculationtool. → FEW DAYS teoge the exam? Examination of the number of daysthat you can learn COUNTER teoge with one touch. You will see foryourself how the time went fast flowing. → teoge TRIAL EXAMS Doalmost teoge rehearsal with quality practice tests from each other.Trial Set your lack of control at times and topics.
Özel Güvenlik Sınav Soruları 1.4
App-Center
Not: Bu uygulama özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vesertifikasını yenilemek isteyen ÖGG adayları için uygundur. → ÖzelGüvenlik Çıkmış Sorular → Ders Notları → Puan Hesaplama → 2018 EnGüncel Özel Güvenlik Görevlisi Uygulaması → Geri Sayım → SınavTakvimi → Merak Edilenler → Süreli Soru Çöz → Sonuçlarını AnındaÖğren VE BU ÖZELLİKLERİN ÇOĞU İNTERNETSİZ KULLANILABİLİYOR. (soruekranı hariç) Özel Güvenlik Sınav Soruları Uygulaması Şunlarıİçeriyor. **Soruları sıkılmadan çözebilmeniz için sınavlar 2 bölümhalinde gruplandırılmıştır. 1.bölümde 1-50.sorular, 2.bölümde ise51-100.sorular yer alıyor. **ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ TEMEL EĞİTİMSINAVI → 74. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 74. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 73. Özel Güvenlik SınavSoruları – 1.Bölüm → 73. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm →72. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 72. Özel GüvenlikSınav Soruları – 2.Bölüm → 71. Özel Güvenlik Sınav Soruları –1.Bölüm → 71. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 70. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 70. Özel Güvenlik SınavSoruları – 2.Bölüm → 69. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm →69. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 68. Özel GüvenlikSınav Soruları – 1.Bölüm → 68. Özel Güvenlik Sınav Soruları –2.Bölüm → 67. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 67. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 66. Özel Güvenlik SınavSoruları – 1.Bölüm → 66. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm**ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH BİLGİSİ SORULARI → 70. Özel GüvenlikSilah Bilgisi Sınav Soruları → 69. Özel Güvenlik Silah BilgisiSınav Soruları → 68. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları →67. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları → 66. Özel GüvenlikSilah Bilgisi Sınav Soruları **ÖZEL GÜVENLİK SINAVI YENİLEMEEĞİTİMİ SORULARI → 49. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları –1.Bölüm → 49. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 48.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 48. Özel GüvenlikYenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 47. Özel Güvenlik YenilemeSınav Soruları – 1.Bölüm → 47. Özel Güvenlik Yenileme SınavSoruları – 2.Bölüm → 46. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları –2.Bölüm → 46. Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları →45. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 45. ÖzelGüvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 45. Özel GüvenlikYenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 44. Özel Güvenlik YenilemeSınav Soruları – 1.Bölüm → 44. Özel Güvenlik Yenileme SınavSoruları – 2.Bölüm → 44. Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi SınavSoruları → 43. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm →43. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 43. ÖzelGüvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 42. Özel GüvenlikYenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 42. Özel Güvenlik YenilemeSınav Soruları – 2.Bölüm → 42. Özel Güvenlik Yenileme Silah BilgisiSınav Soruları → 41. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları –1.Bölüm → 41. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 41.Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 40. ÖzelGüvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 40.Özel GüvenlikYenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 40. Özel Güvenlik YenilemeSilah Bilgisi Sınav Soruları **PUAN HESAPLAMA Özel güvenlik sınavıpuan hesaplama modülü ile silahlı veya silahsız sınav puanlarınızıhesaplayabilirsiniz. **DERS NOTLARI Silahlı veya silahsız özelgüvenlik sertifikası almak isteyen OGG adayları için hazırlanmışolan ders notları ile kitaba ihtiyaç duymadan kolaycaçalışabilirsiniz. Tüm dersler konularına göre sınıflandırılmış,çalışması kolay ve eğlenceli hale getirilmiştir. ** MERAK EDİLENLERÖGG'ye dair merak edilen tüm sorular ve cevapları yer alıyor. Sıkçasorulan soruların cevaplarını anında öğrenebilirsiniz. **BİLGİKARTLARI ÖGG Sınavında en çok çıkan sorulardan derlediğimiz bilgikartları ile kısa sürede tekrar yapabilir, bilgilerinizi kalıcıhale getirerek sertifikanızı kolayca alabilirsiniz. Note: Thisapplication is suitable for ÖGG candidates who want to be a privatesecurity officer and want to renew their certificate. → PrivateSecurity Questions → Lecture Notes → Score Calculator → 2018 MostRecent Private Security Officer Application → Countdown → ExamSchedule → Curiosities → Solve Question → Learn Results InstantlyAND THE MOST OF THESE FEATURES CAN BE USED UNIQUE. (excludingquestion screen) Custom Security Exam Questions ApplicationContains. ** The exams are grouped into 2 sections so you can solvethe questions without getting bored. In section 1, there are1-50.sorular and in section 2 51-100. ** SPECIAL SECURITY OFFICIALBASIC TRAINING EXAM → 74. Private Security Exam Questions - Part 1→ 74. Private Security Exam Questions - Part 2 → 73. PrivateSecurity Exam Questions - Part 1 → 73. Private Security ExamQuestions - Part 2 → 72. Private Security Exam Questions - Part 1 →72. Private Security Exam Questions - Part 2 → 71. Private SecurityExam Questions - Part 1 → 71. Private Security Exam Questions -Part 2 → 70. Private Security Exam Questions - Part 1 → 70. PrivateSecurity Exam Questions - Part 2 → 69. Private Security ExamQuestions - Part 1 → 69. Private Security Exam Questions -2.Chapter → 68. Private Security Exam Questions - Part 1 → 68.Private Security Exam Questions - Part 2 → 67. Private SecurityExam Questions - Part 1 → 67. Private Security Exam Questions -2.Chapter → 66. Private Security Exam Questions - Part 1 → 66.Private Security Exam Questions - Part 2 ** SPECIAL SAFETYEXAMINATION WEAPON INFORMATION QUESTIONS → 70. Private SecurityWeapon Knowledge Exam Questions → 69. Private Security WeaponKnowledge Exam Questions → 68. Private Security Weapon KnowledgeExam Questions → 67. Private Security Weapon Knowledge ExamQuestions → 66. Private Security Weapon Knowledge Exam Questions **SPECIAL SAFETY EXAMINATION REPLACEMENT TRAINING QUESTIONS → 49.Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 → 49. PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 2 → 48. Private SecurityRenewal Exam Questions - Part 1 → 48. Private Security Renewal ExamQuestions - Part 2 → 47. Private Security Renewal Exam Questions -Part 1 → 47. Private Security Renewal Exam Questions - Part 2 → 46.Private Security Renewal Exam Questions - 2.Chapter → 46. PrivateSecurity Renewal Arms Information Exam Questions → 45. PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 1 → 45. Private SecurityRenewal Exam Questions - Part 2 → 45. Private Security RenewalWeapon Knowledge Exam Questions → 44. Private Security Renewal ExamQuestions - Part 1 → 44. Private Security Renewal Exam Questions -Part 2 → 44. Private Security Renewal Weapon Knowledge ExamQuestions → 43 Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 →43 Private Security Renewal Exam Questions - 2.Chapter → 43.Private Security Renewal Arms Information Exam Questions → 42.Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 → 42. PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 2 → 42. Private SecurityRenewal Weapon Information Exam Questions → 41. Private SecurityRenewal Exam Questions - Part 1 → 41. Private Security Renewal ExamQuestions - Part 2 → 41. Private Security Renewal Weapon KnowledgeExam Questions → 40. Private Security Renewal Exam Questions - Part1 → 40.Special Security Renewal Exam Questions - Part 2 → 40.Private Security Renewal Weapon Knowledge Exam Questions ** POINTSCALCULATION With the special security exam score calculation moduleyou can calculate your armed or unarmed exam scores. ** COURSENOTES With the lecture notes prepared for OGG candidates who wantto get a special security certificate with or without weapons, youcan work easily without needing a book. All courses are classifiedaccording to their subjects, made easy and fun to work with. **WELCOME All questions and answers about the ÖGG are asked. You canlearn the answers to frequently asked questions instantly. **INFORMATION CARDS In the ÖGG Exam, you can make the most of yourquestions and get your certificate easily by making yourinformation permanent.
9.Sınıf Testleri 2.3
App-Center
9.sınıf öğrencileri için hazırlanmış 9. sınıf testleri uygulamasıile en iyi öğretmenler tarafından hazırlanmış soruları çözebilir,sınavlarınızda daha başarılı olabilirsiniz. web:http://testicoz.org/testler/9-sinif/ HANGİ DERSLER YER ALIYOR? -9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı -9. Sınıf Matematik -9. Sınıf Tarih-9. Sınıf Coğrafya -9. Sınıf Fizik -9. Sınıf Kimya -9. SınıfBiyoloji -9. Sınıf İngilizce -9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi9.sınıf tüm derslerden özenle hazırlanmış KONU TESTLERİ yer alıyor.Okulda işlenilen konuların testleri evde, okulda, otobüsteistediğiniz yerde çözebilirsiniz. Tüm dersler ve tüm ünitelerdenbinlerce soru seni bekliyor... İÇİNDEKİLER → 9. SINIF TÜRK DİLİ VEEDEBİYATI TESTLERİ - İletişim, Kültür ve Dil - Türk Dilinin TarihiGelişimi - Ses Bilgisi - Yazım Kuralları - Edebiyatın BilimDallarıyla İlişkisi - Türk Edebiyatının Tarihi - Noktalamaİşaretleri - Şiir Tür ve Özellikleri - Şiir Yapı Dil ve İçerik -Şiir – Ahenk Unsurları - Şiir Gelenek ve Gerçeklik - Makale -Kelime Türleri – İsim - Kelime Türleri – Sıfat - Kelime Türleri –Zamir - Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar - Roman Tema – Konu -Roman Yapı Unsurları - Tiyatro - Senaryo - Masal Fabl - Mektup -Günlük – Blog – Panel - Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçe’ninYeri - Şekil Bİlgisi - Hikaye Tarihi Gelişimi - Hikaye, Tema, Konu- Hikaye – Dil ve Anlatım - Hikaye Yapı Gelenek Gerçeklik -Kelimede Anlam ve daha fazlası. → 9. SINIF MATEMATİK TESTLERİ -Kümeler - Denklemler ve Eşitsizlikler - Fonksiyonlar - Üçgenler vedaha fazlası. → 9. SINIF TARİH TESTLERİ - Tarih Bilimine Giriş -Tarih Yazıcılığı ve Bilim Dalları - İlk Çağ Uygarlıkları -Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı - Orta Asyada Kurulan TürkDevletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları - İslamiyetinDoğuşu ve İlk İslam Devletleri - Türk İslam Bilginleri - Türk İslamDevletleri - Türkiye Tarihi - Türkiye Selçuklu Devleti ve dahafazlası → 9. SINIF COĞRAFYA TESTLERİ - Rüzgarlar ve OluşturduğuYeryüzü Şekilleri - Çözünebilen Kayaçlar ve Üzerindeki Yerşekilleri- Buzullar ve Dalgaların Oluşturduğu Yer Şekilleri - Kıyı Tiplerive Oluşum Süreçleri - Yerleşmelerin Farklılaşması ve Özellikleri -Ülkemizin Genel Coğrafi Özellikleri - Bölgeler ve Ülkeler - Çevreve Toplum - Hava Durumu ve İklim - Sıcaklık - Basınç ve Rüzgarlar -Nem ve Yağış - Büyük İklim Tipleri - Yerin Yapısı ve İç Kuvvetler -Akarsular ve Oluşturduğu Yeryüzü Şekilleri - İnsan Doğa Çevre -Harita Bilgisi - Paralel ve Meridyenler - Arazi Rehberimizİzohipsler - Dünyanın Şekli Sonuçları - Dünyanın Günlük-YıllıkHareketi Sonuçları - Mevsimler ve İklim Kuşakları - Atmosfer veÖzellikleri ve daha fazlası. → 9. SINIF FİZİK TESTLERİ - FizikBilimine Giriş - Madde ve Özellikleri - Kuvvet ve Hareket - İş GüçEnerji - Isı ve Sıcaklık ve daha fazlası → 9. SINIF KİMYA TESTLERİ- Kimya Bilimi - Kimyanın Sembolik Dili - Atom ve Periyodik Sistem- Atom Modelleri - Periyodik Sistem - Periyodik Özellikler -Kimyasal Türler Arası Etkileşimler - Maddenin Halleri - Gazlar -Gaz Yasaları ve Kinetik Teori - Sıvılar - Buharlaşma – Kaynama veYoğunlaşma - Katılar ve daha fazlası. → 9. SINIF BİYOLOJİ TESTLERİ- Biyolojik Yorum – Bilimsel Yöntem - Bileşenler – İnorganikBesinler - Karbonhidratlar - Hücrelerin Karşılaştırılması -Sınıflandırma İlkeleri - Bakteri – Arkebakteri - Protista Fungi -Bitkiler - Hayvanlar - Virüsler - Çevre Sorunları ve Biyoçeşitlilik- Enerji Metabolizma - Yönetici Moleküller - Hücre Zarı -Sitoplazma ve Organeller - Yağlar - Proteinler - Vitaminler -Enzimler → 9. SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ - Studying Abroad - MyEnviroment - Education - Personality and Chanacter - Youth -Tourism - İntercultural Topics - Seven Wonders - Emergency andHealth Problems - Party - Television - Revision Test → 9. SINIF DİNKÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ - İnsan ve Din - Temizlik veİbadet - Hz. Muhammedin Hayatı - Kuran ve Ana Konuları - Değerler -Laiklik ve Din - İslamiyet ve Türkler testicoz.org uygulamasıdır.9th grade 9th grade students prepared for tests prepared by thebest teachers with the application can solve the problem, you willbe more successful in your exams. Web:http://testicoz.org/testler/9-sinif/ COURSE WHICH IS TAKING PLACE?-9. Class of Turkish Language and Literature -9. Grade Mathematics-9. History Class -9. Geography Class -9. Physics Class -9.Chemistry Class -9. Biology Class -9. English Class -9. Class ofReligion and Ethics It ranks 9th grade in all courses carefullyprepared SUBJECT TESTS. Tests of the topics discussed at school athome, at school, you can fix it anywhere on the bus. All coursesare thousands of questions from all units and waiting for you ...CONTENTS → 9 TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE CLASS TESTS -Communication, Culture and Language - Historical Development ofTurkish Language - Phonetics - Writing rules - Relationship toLiterature Department - History of Turkish Literature - Punctuation- Poetry Types and Features - Poetry Language Structure and Content- Poetry - Elements of Harmony - Poetic Tradition and Reality -Article - Keyword Types - Name - Keyword Types - Adjectives -Keyword Types - Pronouns - Differences between Novels and Stories -Roman style - Subject - Roman Yapı Elements - Theater - Scenario -Tables Fable - Letter - Daily - Blogs - Panel - Classification ofTurkish Language and Location - Morphology - Historical DevelopmentStory - Stories, theme, thread - Stories - Language and Speech -Story Building Tradition Reality - Meaning and more in Word. → 9thgrade math TESTS - Clusters - equations and inequalities -Functions - Triangles and more. → 9 GRADE TEST DATE - Introductionto the History of Science - Historiography and Disciplines - FirstAge Civilizations - Out of the Turkish History Scene - TurkishStates established in Central Asia - Other Turkish States andCommunities - Emergence of Islam and the first Islamic States - TheTurkish Islamic Scholars - Türk İslam States - History of Turkey -Turkey Seljuk Empire and more → 9 Geography CLASS TESTS - The windsand the Earth Formed Shapes - Soluble on the rocks and landforms -zones of glaciers and Waveforms - Coastal Types and FormationProcesses - Differentiation and Properties of settlement - Generalgeographical features of our country - Regions and Countries -Environment and Society - Weather and Climate - Temperature -Pressure and Winds - Moisture and Precipitation - Great ClimateTypes - Role and Structure of the Internal Forces - rivers andlandforms Formed - Human Nature Environment - Map Information -Parallel and meridians - Terrain Contour with our guide - Theworld's Shape Results - The world's Movement Day-Year Results -Seasons and Climate Belts - Atmosphere and features and more. → 9thgrade physical TESTS - Introduction to Physical Science - Articlesand Features - Force and Motion - Work Force Energy - Heat andTemperature, and more → 9 CLASS chemistry tests - Chemical Science- Symbolic Language of Chemistry - Atoms and the Periodic System -Atom Models - Periodic System - Periodic Properties - ChemicalSpecies Interactions - States of matter - Gases - Gas Law andKinetic Theory - Liquids - Evaporation - Boiling and Condensation -Solids and more. → 9th grade biology TESTS - Biological Reviews -Scientific Method - Components - Mineral Nutrients - Carbohydrates- Comparison of the Cell - Classification Policy - Bacteria -archaea of - Protista Fungi - Plants - Animals - Viruses -Environmental Issues and Biodiversity - Energy Metabolism -Executive Molecules - Cell membrane - The cytoplasm and organelles- Oils - Proteins - Vitamins - Enzymes CLASS 9 → English tests -Studying Abroad - My Enviroment - Education - Personality andChanact is - Youth - Tourism - Intercultural Topics - Seven Wonders- Emergency and Health Problems - Party - Television - Revisiontest → 9. CLASS OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEST -Human and Religion - Cleaning and Worship - Pr. Muhammad's Life -Qur'an and Main Themes - Values - Secularism and Religion - Islamand the Turks testicoz.org application.
10.Sınıf Testleri 2.3
App-Center
HANGİ DERSLER YER ALIYOR? → 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı → 10.Sınıf Matematik → 10. Sınıf Tarih → 10. Sınıf Coğrafya → 10. SınıfFizik → 10. Sınıf Kimya → 10. Sınıf Biyoloji → 10. Sınıf İngilizce→ 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10.sınıf tüm derslerden eniyi öğretmenlerin hazırladığı konu testlerini çöz. 10.sınıfdersleri ve testleri uygulaması ile sınav notlarınızıyükseltebilirsiniz. YGS ve LYS sınavlarına hazırlanabilirsiniz.10.Sınıf Test çözme uygulaması ÜCRETSİZDİR. → 10. SINIF TÜRK DİLİVE EDEBİYAT TESTLERİ ÇÖZ - Sunum, Tartışma, Panel - AnlatımaHazırlık - Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda SınırlandırmaAnlatıcının Amacı ve Tarzı - Anlatımın Temeln Özellikleri -Anlatımın Oluşumu - Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması -Öyküleyici Anlatım – İsim - Betimleyici Anlatım – Sıfat - Çoşku veHeyecana Bağlı Anlatım – Zamir - İsim, Sıfat, Zamir - DestansıEmredici Anlatım - Fiiller - Fiilimsiler - Öğretici Açıklayıcı veKanıtlayıcı Anlatım - Zarf - Düşsel Anlatım - Edat, Bağlaç -Anlatım Türleri - Sözcük Türleri - Anlatım Türleri 2 - TürkEdebiyatının Dönem Ölçütleri - Şiir - Destan - Destan Dönemi YazılıEdebiyat - 11-12.yy İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri -18-19.yy Anadoludaki İlk Edebiyat ürünleri - Anadoludaki İlkEdebiyat Ürünleri – Öğretici Metinler - 19-20.yy Divan Şiiri -19-20.yy Destanlar - Anonim Halk Şiiri - Aşık Tarzı Halk Şiiri -Dini Tasavvufi Halk Şiiri - Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Temaşa- Öğretici Metinler ve diğer tüm konular. → 10. SINIF MATEMATİKTESTLERİ ÇÖZ - Sayma - Olasılık - Fonksiyonlarla İşlemler veUygulamaları - Analitik Geometri - Dörtgenler ve Çokgenler -2.Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar - Polinomlar - Çember ve Daire- Geometrik Cisimler ve diğer tüm konular. → 10. SINIF TARİHTESTLERİ ÇÖZ - Osmanlı Devletinin Kuruluşu - Osmanlı Kültür veMedeniyeti - İstanbulun Fethi - Osmanlı Askeri Teşkilat ve Eğitim -Avrupadaki Gelişmeler - Osmanlı Devleti Ekonomik Gelişmeler veToplum - Kanuni Döneminde Siyasal Olaylar - Osmanlıda Hukuk, Bilim,Sanat Reform Hareketleri - 17.yy Asya ve Avrupa - 17.yy Islahatları- 18.yy Değişim ve Diplomasi - 18.yy Osmanlı Islahatları - 19.yyAsya ve Avrupa - 2.Mahmut Dönemi - Tanzimattan Meşrutiyete -Osmanlı Devletinde Anayasal Düzene Geçiş - 19.yy Osmanlı DevletiKültürel Gelişmeler - 20.yy Osmanlı Devleti ve Savaşlar ve diğertüm konular. → 10. SINIF COĞRAFYA TESTLERİ ÇÖZ - Yer Şekilleri veKayaçlar - Su Kaynakları - Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri -Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Nüfus Özellikleri veDünyada Nüfus Dağılımı - Nüfus Piramitleri ve Özellikleri -Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları - Ekonomik Faaliyetler - TürkiyeninCoğrafi Konumu ve Sonuçları - Türkiyenin Yerşekilleri - Türkiyeninİklimini Etkileyen Faktörler - Türkiyenin Toprak Varlığı - BitkiVarlığı - Su Varlığı - Türkiyede Nüfusun Dağılımı ve Yerleşme -Türkiyede Nüfus Özellikleri - Türkiyede Nüfus Hareketleri - Ulaşım- Doğal Afetler ve Toplum ve diğer tüm konular. → 10. SINIF FİZİKTESTLERİ ÇÖZ - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Elektrik ve Manyetizma- Dalgalar - Optik ve diğer tüm konular. → 10. SINIF KİMYA TESTLERİÇÖZ - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Karışımlar - Endüstride veCanlılarda Enerji – Kimya Her Yerde ve diğer tüm konular. → 10.SINIF BİYOLOJİ TESTLERİ ÇÖZ - Mitoz ve Eşeysiz Üreme - Mayoz veEşeyli Üreme - İnsanda Üreme Sistemi - Büyüme ve Gelişme - Kalıtım- Modern Genetik Uygulamaları - Ekolojik Kavramlar - EkolojikSistem - Biyomlar ve diğer tüm konular. → 10. SINIF İNGİLİZCETESTLERİ ÇÖZ - School Life - Plans - Detective Stories - AncientCivilizations - Travel - Revision - Heplful Tips - Shopping -Digital Era - Heroes - Hobbies - General Revision ve diğer tümkonular. → 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ ÇÖZ -Allah İnancı - İslamda İbadetler - Hz. Muhammed - Kuran ve Yorumu -Haklar Özgürlükler ve Din - Atatürk ve Din - İslam ve Bilim vediğer tüm konular. web:http://testicoz.org/testler/10-sinif-testleri/ COURSE WHICH ISTAKING PLACE? → Grade 10 Turkish Language and Literature → Grade 10Mathematics → Grade 10 History → Grade 10 Geography → Grade 10Physics Grade 10 Chemistry → → Grade 10 Biology → 10th GradeEnglish → Grade 10 Religious Culture and Moral Knowledge Grade 10subjects tested the resolve of all the courses that best prepareteachers. with Grade 10 courses and tests can raise your examapplication. You can prepare for YGS and LYS exam. Grade 10Test-taking application is free. → 10 TURKISH LANGUAGE ANDLITERATURE CLASS TEST RESOLVE - Presentation, Discussion, Panel -Lecture Preparation - Lecture Themes and Topics - Lecture on theLimitation of Purpose Style and Narrative - The main features ofExpression - Formation of Expression - Lecture Classification ofTypes - narrative expression - Name - Descriptive Speech -Adjectives - With enthusiasm and excitement Connected Speech -Pronouns - Name, adjective, pronoun - Mandatory Epic Speech - Verbs- Verbals - Explanatory Tutorial Lectures and Legalization -Envelope - Visionary Speech - prepositions, conjunctions -Expression Type - Types of Words - Expression Type 2 - CriteriaPeriod of Turkish Literature - Poem - Epic - Epic Period WrittenLiterature - 11-12.yy Islamic Period in First Language andLiterature Products - Literature 18-19.yy first product in Anatolia- The first product in Anatolia Literature - Tutorial Texts -19-20.yy Divan Poetry - 19-20.yy Epics - Anonymous Folk Poetry -Style Folk Poetry Lovers - Sufi Religious Folk Poetry -Demonstration connected to Literary Texts Temaşa - Tutorial Textsand other issues. CLASS 10 → Math Test Resolve - Counting -Possibility - Processing and Applications of Functions - AnalyticGeometry - Rectangular and Polygons - 2.Derece Equations andFunctions - Polynomials - Circle and Apartment - Geometric Fieldsand all other issues. → 10 GRADE TEST DATE solves - Establishmentof the Ottoman Empire - Ottoman Culture and Civilization - Conquestof Istanbul - Ottoman Military Organization and Education -Developments in Europe - Ottoman Empire Economic and CommunityDevelopment - Statutory Period Political Events - the Ottoman Law,Science, Art Reforms - 17th century Europe and Asia - Reform of the17th century - Change in the 18th century and Diplomacy - 18thcentury Ottoman Reform - 19th Asia and Europe - 2.Mahmut Period -from the Constitutional Reforms - Access to constitutional order inthe Ottoman Empire - 19th century, the Ottoman Empire CulturalDevelopments - 20th century, the Ottoman Empire and the war and allother issues. → 10 GRADE TEST solves Geography - landforms andRocks - Water resources - Soil Formation and Soil Types - FactorsAffecting Distribution Plant - Population Characteristics andDistribution of the World Population - Population Pyramid andFeatures - Causes and Consequences of Migration - EconomicActivities - Turkey's geographical location and Results - Turkey'slandforms - Turkey's Climate Factors Affecting - Turkey's LandAssets - Plant Assets - Water Assets - Distribution and settlementof Population in Turkey - Population Properties in Turkey -Population Movements in Turkey - Transportation - Natural Disastersand Society and all other issues. → 10 grade physical SOLVE TESTS -Pressure and Buoyancy - Electricity and Magnetism - Waves - Opticaland other issues. → 10 CLASS chemistry tests SOLVE - Acids, Basesand Salts - Mixtures - Live in Industry and Energy - Chemistry isEverywhere and all other issues. BIOLOGICAL TESTS SOLVE → 10 CLASS- Mitosis and asexual reproduction - Meiosis and SexualReproduction - Human Reproductive System - Growth and development -Inheritance - Applications of Modern Genetics - Ecological Concepts- Ecological System - Biomes and all other issues. → 10 gradeEnglish SOLVE TESTS - School of Life - Plans - Detective Stories -Ancient Civilizations - Travel - Revision - heplful Tips - Shopping- Digital Era - Heroes - Hobbies - General Revision and all otherissues. → 10. CLASS OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TESTRESOLVE - Belief in Allah - Worship in Islam - Pr. Mohammed -Qur'an and Comments - Rights and Religious Freedom - Ataturk andReligion - Islam and Science and all other issues. Web:http://testicoz.org/testler/10-sinif-testleri/
YKS - TYT Türkçe Konu Anlatım & Soru Bankası 2.3
App-Center
→ NELER BULUNUYOR? - TYT-YKS Türkçe Ders Notları (Tüm Konular) -TYT-YKS Türkçe Testler - TYT-YKS Türkçe Soru Bankası - Ösym YgsTürkçe Yıllara Göre Soru Dağılımı ** YKS'de Türkçe'yi fullemekartık çok kolay. → YKS KONU ANLATIMI & YKS DERS NOTLARI -Kelime Anlamı Ders Notu - Cümle Anlamı Ders Notu - Paragraf DersNotu - Dil Bilgisi - Ekler Ders Notu - Sözcüğün Yapısı Ders Notu -Cümlenin Öğeleri Ders Notu - Vurgu Ders Notu - Fiil Çatısı DersNotu - Cümle Çeşitleri Ders Notu - Anlatım Bozukluğu Ders Notu -Ses Bilgisi Ders Notu - Noktalama İşaretleri Ders Notu - ParagraftaAnlam Ders Notu - Tamlamalar Ders Notu → YKS TÜRKÇE SORU BANKASI& TÜRKÇE KONU TESTLERİ - YKS Türkçe Sözcükte Anlam - YKS TürkçeSözcükte Anlam 2 - YKS Türkçe Sözcükte Anlam 3 - YKS TürkçeSözcükte Anlam 4 - YKS Türkçe Sözcükte Anlam 5 - YKS TürkçeSözcükte Anlam 6 - YKS Türkçe Cümlede Anlam - YKS Türkçe CümledeAnlam 2 - YKS Türkçe Cümlede Anlam 3 - YKS Türkçe Cümlede Anlam 4 -YKS Türkçe Cümlede Anlam 5 - YKS Türkçe Cümlede Anlam 6 - YKSTürkçe Cümlede Anlam 7 - YKS Türkçe Paragrafta Anlatım Biçimleri -YKS Türkçe Paragrafta Anlatım Biçimleri 2 - YKS Türkçe ParagraftaAnlatım Biçimleri 3 - YKS Türkçe Paragrafta Yapı - YKS TürkçeParagrafta Yapı 2 - YKS Türkçe Paragrafta Yapı 3 - YKS TürkçeParagrafta Yapı 4 - YKS Türkçe Paragrafta Ana Düşünce - YKS TürkçeParagrafta Ana Düşünce 2 - YKS Türkçe Paragrafta Ana Düşünce 3 -YKS Türkçe Paragrafta Ana Düşünce 4 - YKS Türkçe ParagraftaYardımcı Düşünce - YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce 2 - YKSTürkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce 3 - YKS Türkçe ParagraftaYardımcı Düşünce 4 - YKS Türkçe Ses Bilgisi - YKS Türkçe SesBilgisi 2 - YKS Türkçe Yazım Kuralları - YKS Türkçe Yazım Kuralları2 - YKS Türkçe Noktalama İşaretleri - YKS Türkçe Noktalamaİşaretleri 2 - YKS Türkçe Sözcükte Yapı - YKS Türkçe Sözcükte Yapı2 - YKS Türkçe İsim - YKS Türkçe İsim 2 - YKS Türkçe Zamir - YKSTürkçe Sıfat - YKS Türkçe Sıfat 2 - YKS Türkçe Zarf - YKS TürkçeZarf 2 - YKS Türkçe Edat-Bağlaç-Ünlem - YKS TürkçeEdat-Bağlaç-Ünlem 2 - YKS Türkçe Ad Soylu Sözcükler Karma Test 1 -YKS Türkçe Ad Soylu Sözcükler Karma Test 2 - YKS TürkçeFiil-Anlam-Kip-Kişi-Yapı - YKS Türkçe Fiilimsi - YKS TürkçeFiilimsi 2 - YKS Türkçe Fiil Çatısı - YKS Türkçe Fiil Çatısı 2 -YKS Türkçe Fiil - YKS Türkçe Fiil 2 - YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri -YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri 2 - YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri 3 - YKSTürkçe Cümlenin Öğeleri 4 - YKS Türkçe Cümle Türleri - YKS TürkçeCümle Türleri 2 - YKS Türkçe Anlatım Bozuklukları - YKS TürkçeAnlatım Bozuklukları 2 - YKS Türkçe Anlatım Bozuklukları 3 - YKSTürkçe Anlatım Bozuklukları 4 web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-turkce/ → What's On? -TYT-LDS Turkish Course Notes (All Topics) - TYT-LDS Turkish Tests -TYT-LDS Turkish Question Bank - Breakdown by Osym Questions TurkishYgs Year ** yks' in Turkish full back is now very easy. → Lecture& WGS WGS CLASS NOTES - Meaning of Lecture Notes - SentenceMeaning Textbook - Paragraph Textbook - Grammar - TextbookSupplements - Structure of the Textbook Words - Sentence ElementsLecture Notes - Highlight Lecture Notes - verbs Course Notes -Sentence type Lecture Notes - Speech Disorders Lecture Notes -Phonetics Course Notes - Punctuation Textbook - Meaning LectureNotes in paragraph - Completion Textbook → WGS TURKISH &TURKISH BANK ISSUES TEST QUESTIONS - WGS Turkish Meaning in Words -LDS in Turkish Meaning of Words 2 - YKS the Turkish word meaning 3- WGS Turkish Meaning of Words 4 - LDS Word Meaning in Turkish 5 -Turkish LDS 6 in the Word Meaning - WGS Turkish Meaning ofSentences - WGS Turkish Sentence Sense 2 - WGS Turkish Sentence inMeaning 3 - WGS Turkish Sentence in Meaning 4 - WGS TurkishSentence Meaning 5 - Turkish Sentence Meaning LDS 6 - WGS TurkishSentence Meaning 7 - Turkish YKS in paragraph Expression forms -WGS Turkish Narration in paragraph 2 - WGS Turkish Narration inparagraph 3 - Paragraph WGS Turkish Building - Building on the WGSTurkish Paragraph 2 - YKS Building Turkish Paragraph 3 - YKSBuilding Turkish Paragraph 4 - Turkish WGS paragraph in the mainopinion - Turkish WGS main idea in paragraph 2 - Turkish WGS mainidea in paragraph 3 - Turkish WGS main idea in paragraph 4 - Inparagraph WGS Turkish Deputy Thoughts - The WGS Turkish Deputyopinion Paragraph 2 - The WGS Turkish Deputy opinion Paragraph 3 -WGS Turkish Deputy opinion in paragraph 4 - WGS Turkish Phonetics -WGS Turkish Phonetics 2 - WGS Turkish Writing Rules - WGS TurkishSpelling Rules 2 - WGS Turkish Punctuation - WGS TurkishPunctuation 2 - Turkish word YKS Building - WGS Turkish word inStructure 2 - WGS Turkish Name - WGS Turkish Name 2 - WGS TurkishPronouns - WGS Turkish Adjectives - WGS Turkish Adjectives 2 - WGSTurkish Envelope - WGS Turkish Envelope 2 - WGS-Turkishprepositions conjunctions-exclamation - WGS-Turkish prepositionsconjunctions exclamation-2 - LDS Name Noble Words Turkish JointTest 1 - LDS Name Noble Words Turkish Joint Test 2 - WGS-Turkishverb meaning-Mode-People-Building - WGS Turkish gerundial - WGSTurkish gerundial 2 - WGS verbs in Turkish - WGS Turkish verbs 2 -WGS Turkish verb - WGS Turkish verb 2 - WGS Turkish SentenceElements - WGS Turkish Sentence Elements 2 - WGS Turkish SentenceElements 3 - WGS Turkish Sentence Elements 4 - WGS Turkish SentenceTypes - WGS Turkish Sentence Types 2 - WGS Turkish Incohorencies -WGS Turkish Incohorencies 2 - WGS Turkish Incohorencies 3 - WGSTurkish Incohorencies 4 Web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-turkce/
YKS Sayacı 2018 1.2
App-Center
2018 YKS Sayacı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kaç günkaldığını öğren. ** WİDGET özelliği sayesinde telefonunun anaekranından anlık olarak kaç gün kaldığını öğrenebilirsin.**Motivasyonu arttıcı ve yks sınavı ile alakalı haberleri bildirimolarak alırsın.** YKS geri sayım, yks ye ne kadar var gibisoruların tüm cevaplarını anında öğren.** 2018 yılında yapılacakolan sınava uygundur.** En güncel 2018 YKS Sayaç uygulamasıdır.WGS2018 Counter with Higher Education Institutions Examination (LDS)learned that the number of days.** Through the widget from the homescreen of the phone feature you can instantly find out how manydays remain.** you get associated with motivation and WGS-enhancingexam as news reporting.** LDS countdown, immediately learned allthe answers to the questions as to how much LDS.** Suitable forexams to be held in 2018.** Counter WGS 2018 is the most currentapplications.
YKS Matematik Konu Anlatım & Soru Bankası 2019 2.3
App-Center
→ NELER BULUNUYOR? - YKS Matematik Ders Notları (Tüm Konular) - YKSMatematik Testleri & Soruları - YKS Matematik Soru Bankası -Ösym YKS Matematik Yıllara Göre Soru Dağılımı - YKS Geometri DersNotları (Tüm Konular) - YKS Geometri Testleri & Soruları - YKSGeometri Soru Bankası - Ösym YKS Matematik Yıllara Göre SoruDağılımı → YKS MATEMATİK KONU ANLATIMI Temel Kavramlar KonuAnlatımı Sayı Sistemleri Konu Anlatımı Bölme ve Bölünebilme KonuAnlatımı Ebob-Ekok Konu Anlatımı Rasyonel Sayılar Konu AnlatımıSıralama Konu Anlatımı Mutlak Değer Konu Anlatımı Üslü Sayılar KonuAnlatımı Köklü Sayılar Konu Anlatımı Çarpanlarına Ayırma KonuAnlatımı Oran Orantı Konu Anlatımı Basit Eşitsizlikler KonuAnlatımı Birinci Dereceden Denklemler Konu Anlatımı Problemler KonuAnlatımı Kartezyen Çarpım ve Bağıntı Konu Anlatımı FonksiyonlarKonu Anlatımı İşlem Konu Anlatımı Permütasyon Konu AnlatımıOlasılık Binom Açılımı Konu Anlatımı → YKS MATEMATİK TESTLERİ &SORU BANKASI YKS Matematik Kümelerde İşlemler YKS MatematikKümelerde Temel Kavramlar YKS Matematik Kartezyen Çarpım-ProblemlerYKS Matematik Üslü İfadeler YKS Matematik Yüzde ve Faiz ProblemleriYKS Matematik Koşullu Olasılık YKS Matematik Gerçek Sayılar YKSMatematik Gerçek Sayılar 2 YKS Matematik Gerçek Sayılar 3 YKSMatematik 1.Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler YKSMatematik Mutlak Değer YKS Matematik Mutlak Değer 2 YKS Matematik1.Dereceden 2 Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler YKS MatematikÜslü İfadeler 2 YKS Matematik Köklü İfadeler YKS Matematik Köklüİfadeler 2 YKS Matematik Oran-Orantı YKS Matematik Sayı ve KesirProblemleri YKS Matematik Sayı ve Kesir Problemleri 2 YKS MatematikYaş Problemleri YKS Matematik Hız Problemleri YKS Matematik İşçi veHavuz Problemleri YKS Matematik Kar ve Zarar Problemleri YKSMatematik Karışım Problemleri YKS Matematik Fonksiyonlar YKSMatematik Fonksiyonlar 2 YKS Matematik Veri YKS Matematik OlasılıkYKS Matematik Permütasyon YKS Matematik Kombinasyon YKS MatematikPascal Üçgeni ve Binom Açılımı YKS Matematik Koşullu Olasılık 2 YKSMatematik Fonksiyonlar 3 YKS Matematik Fonksiyonlar 4 YKS Matematik2.Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler YKS Matematik KarmaşıkSayılar YKS Matematik 2.Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar 3 YKSMatematik 2.Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar 4 YKS Matematik2.Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar 5 YKS Matematik 2.DerecedenDenklem ve Fonksiyonlar 6 YKS Matematik 2.Dereceden Denklem veFonksiyonlar 7 YKS Matematik Polinom YKS Matematik Polinom 2 YKSMatematik Polinom 3 YKS Matematik Polinom 4 → YKS GEOMETRİ KONUANLATIMI Geometri Kavramlar Ders Notları Özel Üçgenler Ders NotlarıÜçgende Alan Ders Notları Açıortay Ders Notları Kenarortay DersNotları Ğçgende Benzerlik Ders Notları Açı kenar bağıntıları DersNotları Dörtgenler Ders Notları Paralelkenar Ders Notları EşkenarDörtgen Ders Notları Kare Ders Notları Yamuk Ders Notları ÇemberDers Notları Çemberde Benzerlik Ders Notları Koni Ders Notları KüreDers Notları Piramit Ders Notları → YKS GEOMETRİ TESTLERİ &SORU BANKASI YKS Geometri Üçgende Açı YKS Geometri Üçgende Açı 2YKS Geometri Üçgende Açı 3 YKS Geometri Üçgenlerin Eşliği YKSGeometri Üçgende Merkezler YKS Geometri Üçgende Açı KenarBağıntıları YKS Geometri Üçgenlerin Benzerliği YKS GeometriÜçgenlerin Benzerliği 2 YKS Geometri Üçgenlerin Benzerliği 3 YKSGeometri Üçgende Açıortay YKS Geometri Üçgende Kenarortay YKSGeometri Dik Üçgen ve Trigonometri YKS Geometri Dik Üçgen veTrigonometri 2 YKS Geometri Üçgende Alan YKS Geometri Üçgende Alan2 YKS Geometri Üçgende Alan 3 YKS Geometri Vektörler YKS GeometriDörtgenler ve Çokgenler YKS Geometri Analitik Geometri YKS GeometriAnalitik Geometri 2 YKS Geometri Analitik Geometri 3 YKS GeometriDörtgenler ve Çokgenler 2 YKS Geometri Çember ve Daire YKS GeometriÇember ve Daire 2 YKS Geometri Çember ve Daire 3 YKS GeometriGeometrik Cisimler YKS Geometri Geometrik Cisimler 2 web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-matematik/ → WHAT'SON? - YKS Mathematics Lecture Notes (All Topics) - YKS MathematicsTests & Questions - YKS Mathematics Question Bank - Ösym YKSDepartment of Mathematics - YKS Geometry Lecture Notes (All Topics)- YKS Geometry Tests & Questions - YKS Geometry Question Bank -Ösym YKS Department of Mathematics → YKS MATHEMATICS Basic ConceptsLecturing Number Systems Lecturing Segmentation and DivisibilityEbob-Ekok Lecture Rational Numbers Lecture Lecture Absolute ValueLecturing Expository Numbers Lecture Rooted Numbers LecturingFactoring Proportion Proportion Lecturing Simple Inequalities Firstorder equations Problems Lecturing Cartesian Product andCorrelation Functions Lecturing Lecture Permutation ProbabilityBinomial Explaining → YKS MATHEMATICS TESTS & QUESTION YKSOperations in Mathematics Sets Basic Concepts in YKS Math Sets YKSMathematics Cartesian Multiplication-Problems YKS Maths ExponentialExpressions YKS Mathematics Percentage and Interest Problems YKSMath Conditional Probability YKS Mathematics Real Numbers YKSMathematics Real Numbers 2 YKS Maths Real Numbers 3 YKS Mathematics1.Frequency 1 Unknown Equations and Inequalities YKS MathematicsAbsolute Value YKS Mathematics Absolute Value 2 YKS Mathematics1.Frequency 2 Unknown Equations and Inequalities YKS MathsExponential Expressions 2 YKS Math Rooted Phrases YKS Math RootedPhrases 2 YKS Mathematics Ratio-Proportion YKS Mathematics Numberand Fraction Problems YKS Mathematics Number and Fraction Problems2 YKS Math Age Problems YKS Math Speed ​​Problems YKS MathematicsWorker and Pool Problems YKS Mathematics Profit and Loss ProblemsYKS Math Mixing Problems YKS Math Functions YKS MathematicsFunctions 2 YKS Math Data YKS Math Probability YKS MathematicsPermutation YKS Math Combination YKS Mathematics Pascal Triangleand Binomial Expansion YKS Math Conditional Probability 2 YKSMathematics Functions 3 YKS Mathematics Functions 4 YKS Mathematics2.Frequency 1 Unknown Equations YKS Mathematics Complex Numbers YKSMathematics 2.Department of Equations and Functions 3 YKSMathematics 2. Equations and Functions 4 YKS Mathematics2.Department of Equations and Functions 5 YKS Mathematics2.Department of Equations and Functions 6 YKS Mathematics2.Department of Equations and Functions 7 YKS MathematicsPolynomial YKS Mathematics Polynomial 2 YKS Mathematics Polynomial3 YKS Mathematics Polynomial 4 → YKS GEOMETRY Geometry ConceptsLecture Notes Special Triangles Lecture Notes Course Notes in theTriangle Course Notes Course Notes Similarity Lecture NotesAngle-edge relations Lecture Notes Quadrants Course NotesParallelogram Lecture Notes Rhombus Lecture Notes Square LectureNotes Trapezoidal Course Notes Circle Lecture Notes CircumferenceSimilarity Lecture Notes Cone Lecture Notes Küre Course NotesPyramid Lecture Notes → YKS GEOMETRY TESTS & QUESTION QUESTIONSYKS Geometry Triangle Angle YKS Geometry Triangle Angle 2 YKSGeometry Triangle Angle 3 YKS Geometry Accompaniment of TrianglesYKS Geometry Triangle Centers Angle Edge Relations in YKS GeometryTriangle YKS Geometry The Similarity of Triangles YKS GeometrySimilarity of Triangles 2 YKS Geometry Similarity of Triangles 3YKS Geometry Triangle Angle YKS Geometry Triangle YKS GeometryUpright Triangle and Trigonometry YKS Geometry Upright Triangle andTrigonometry 2 YKS Geometry Triangle Field YKS Geometry TriangleField 2 YKS Geometry Triangle Field 3 YKS Geometry Vectors YKSGeometry Quadrangles and Polygons YKS Geometry Analytical GeometryYKS Geometry Analytical Geometry 2 YKS Geometry Analytical Geometry3 YKS Geometry Quadrangles and Polygons 2 YKS Geometry Circle andCircle YKS Geometry Circle and Circle 2 YKS Geometry Circle andCircle 3 YKS Geometry Geometric Objects YKS Geometry GeometricObjects 2 web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-matematik/
YGS Kimya Konu Anlatım & Soru Bankası 2018 1.0
App-Center
→ NELER BULUNUYOR?- YGS Kimya Ders Notları (Tüm Konular)- YGS KimyaTestleri- YGS Kimya Soru Bankası- Ösym Ygs Kimya Yıllara Göre SoruDağılımı** YGS'de kimya'yı fullemek artık çok kolay.→ YGS KİMYAKONU ANLATIMI & YGS DERS NOTLARI- Madde ve Özellikleri DersNotu- Atom ve Yapısı Ders Notu- Bileşikler Ders Notu- KimyanınGelişimi Ders Notu- Kimya Kanunları Ders Notu- Periyodik Tablo DersNotu- Mol Kavramı ve Kimya Hesaplamaları Ders Notu- Gazlar DersNotu- Hayatımızda Kimya - Her Yerde Kimya Ders Notu→ YGS KİMYA SORUBANKASI & KİMYA KONU TESTLERİYGS Kimya BilimiYGS Kimya Bilimi2YGS Kimya Bilimi 3YGS Kimya Bilimi 4YGS Kimya Atom ve PeriyodikSistemYGS Kimya Atom ve Periyodik Sistem 2YGS Kimya Atom vePeriyodik Sistem 3YGS Kimya Atom ve Periyodik Sistem 4YGS KimyaAtom ve Periyodik Sistem 5YGS Kimya Atom ve Periyodik Sistem 6YGSKimya Kimyasal Türler Arası EtkileşimlerYGS Kimya Kimyasal TürlerArası Etkileşimler 2YGS Kimya Kimyasal Türler Arası Etkileşimler3YGS Kimya Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 4YGS Kimya MaddeninHalleriYGS Kimya Maddenin Halleri 2YGS Kimya Maddenin Halleri 3YGSKimya Maddenin Halleri 4YGS Kimya Maddenin Halleri 5YGS KimyaMaddenin Halleri 6YGS Kimya Asitler Bazlar ve TuzlarYGS KimyaAsitler Bazlar ve Tuzlar 2YGS Kimya Asitler Bazlar ve Tuzlar 3YGSKimya Asitler Bazlar ve Tuzlar 4YGS Kimya Asitler Bazlar ve Tuzlar5YGS Kimya Asitler Bazlar ve Tuzlar 6YGS Kimya KarışımlarYGS KimyaKarışımlar 2YGS Kimya Karışımlar 3YGS Kimya Karışımlar 4YGS KimyaEndüstride ve Canlılarda EnerjiYGS Kimya Endüstride ve CanlılardaEnerji 2YGS Kimya Endüstride ve Canlılarda Enerji 3YGS KimyaEndüstride ve Canlılarda Enerji 4YGS Kimya Endüstride ve CanlılardaEnerji 5YGS Kimya Endüstride ve Canlılarda Enerji 6YGS Kimya –Kimya Her YerdeYGS Kimya – Kimya Her Yerde 2YGS Kimya – Kimya HerYerde 3YGS Kimya – Kimya Her Yerde 4web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-kimya/→ What's On?-SDK Chemistry Lecture Notes (All Topics)- YGS Chemical Tests- SDKChemistry Question Bank- Breakdown by Chemistry Year Osym YgsQuestions** chemistry YGS'de full back is now very easy.→ YGS YGS& CHEMICAL DESCRIPTION OF THE SUBJECT COURSE NOTES- Substancesand Properties Textbook- Atomic Structure and Lecture Notes-Compound Course Notes- Development of Chemistry Textbook- ChemicalLaw Lecture Notes- Periodic Table Textbook- The Mole Concept andChemical Calculations Lecture Notes- Lecture Notes Gases- Chemistryin our lives - Everywhere Chemistry Textbook→ YGS CHEMISTRY &CHEMICAL BANK ISSUES TEST QUESTIONSChem Sci YGSYGS Chemical Science2Chem Sci 3 SDKChem Sci 4 SDKPeriodic System of Chemical and AtomicYGSChemical and Atomic YGS Periodic System 2Chemical and AtomicPeriodic System 3 SDKPeriodic System of Chemical and Atomic SDK4Chemical and Atomic YGS Periodic System 5Chemical and AtomicPeriodic System SDK 6SDK Chemistry Chemical Species InteractionsSDKChemistry Chemical Interactions Between Type 2SDK ChemistryChemical Species Interactions Between 3SDK Chemistry ChemicalSpecies Interactions 4Cases of Chemical Substances YGSArticle 2Cases of Chemistry YGSArticle 3 Cases of Chemistry YGSArticle 4Forms of Chemistry YGSArticle 5 Forms of Chemistry YGSArticle 6Cases of Chemistry YGSSDK Chemistry Acids and Bases and Salts2 SDKChemistry Acids and Bases and SaltsSDK Chemistry Acids and Basesand Salts 3Acids and Salts Chemical Base SDK 4SDK Chemistry Acidsand Bases and Salts 5SDK Chemistry Acids and Bases and Salts 6YGSChemical MixturesChemical Mixtures 2 SDKChemical Mixtures 3SDKChemical Mixtures SDK 4Live SDK in Energy and ChemicalIndustryLive SDK in Chemical Industry and Energy 2Live SDK inChemical Industry and Energy 3Live SDK in Chemical Industry andEnergy 4Live SDK in Chemical Industry and Energy 5Live SDK ChemicalIndustry and Energy in 6SDK Chemistry - Chemistry is EverywhereSDKChemistry - Chemistry is Everywhere 2SDK Chemistry - Chemistry isEverywhere 3SDK Chemistry - Chemistry is Everywhere 4Web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-kimya/
YGS Fizik Konu Anlatım & Soru Bankası 2018 1.2
App-Center
→ NELER BULUNUYOR?- YGS Fizik Ders Notları (Tüm Konular)- YGS FizikTestleri & Soruları- YGS Fizik Soru Bankası- Ösym Ygs FizikYıllara Göre Soru Dağılımı→ YGS FİZİK DERS NOTLARI- Fiziğin Doğası-Kuvvet- Vektörler- Kuvvet Merkezi ve Paralel Kuvvetler- Moment -Denge- Madde ve Özellikleri- Basit Makineler- Basınç-İş-Güç-Enerji- Lambalar- Doğrusal hareket- Bağıl Hareket-Mıknatıslar- Düzlem Aynalar- Çukur Aynalar- Tümsek Aynalar-Dinamik- Işığın Kırılması- Mercekler- Renkler- Ses- Gölge Olayıkonu anlatımı.→ YGS Fizik SorularıYGS Fizik Bilimine GirişYGS FizikMadde ve ÖzellikleriYGS Fizik Madde ve Özellikleri 2YGS FizikKuvvet ve HareketYGS Fizik Kuvvet ve Hareket 2YGS Fizik Kuvvet veHareket 3YGS Fizik Kuvvet ve Hareket 4YGS Fizik İş-Güç-EnerjiYGSFizik İş-Güç-Enerji 2YGS Fizik İş-Güç-Enerji 3YGS Fizikİş-Güç-Enerji 4YGS Fizik İş-Güç-Enerji 5YGS Fizik Isı Sıcaklık veİç EnerjiYGS Fizik Isı Sıcaklık ve İç Enerji 2YGS Fizik IsıSıcaklık ve İç Enerji 3YGS Fizik Isı Sıcaklık ve İç Enerji 4YGSFizik Isı Sıcaklık ve İç Enerji 5YGS Fizik Madde ve Özellikleri –BasınçYGS Fizik Madde ve Özellikleri – Basınç 2YGS Fizik Madde veÖzellikleri – Basınç 3YGS Fizik Kaldırma KuvvetiYGS Fizik KaldırmaKuvveti 2YGS Fizik Elektrik ve ManyetizmaYGS Fizik Elektrik veManyetizma 2YGS Fizik Elektrik ve Manyetizma 3YGS Fizik Elektrik veManyetizma 4YGS Fizik Elektrik ve Manyetizma 5YGS Fizik Elektrik veManyetizma 6YGS Fizik DalgalarYGS Fizik Dalgalar 2YGS FizikDalgalar 3YGS Fizik Dalgalar 4YGS Fizik OptikYGS Fizik Optik 2YGSFizik Optik 3YGS Fizik Optik 4YGS Fizik Optik 5YGS Fizik Optik 6YGSFizik Optik 7YGS Fizik Optik 8web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-fizik/→ What's On?-YGS Physics Lecture Notes (All Topics)- YGS Physics Tests &Questions- YGS Physics Question Bank- Osym Ygs QuestionDistribution by Year of Physics→ YGS PHYSICS LECTURE NOTES- Natureof Physics- Force- Vectors- Force Center and Parallel Forces-Moment - Balance- Articles and Features- Simple Machines- Pressure-Work-Power-Energy- Lambs- Linear motion- Relative Motion- Magnets-Plane Mirrors- Pit Mirrors- Bump Mirrors- Dynamic- LightRefraction- Lens- Colors- Audio- Shadow Incident description of thesubject.→ YGS Physics QuestionsIntroduction to Physical ScienceYGSArticle Physics SDK and FeaturesArticle Physics 2 SDK andFeaturesForce and Motion Physics SDKForce and Motion Physics 2SDKForce and Motion Physics SDK 3Force and Motion Physics SDK4Business-Power-Energy Physics SDKBusiness-Power-Energy Physics 2SDKBusiness-Power-Energy Physics SDK 3Business-Power-Energy PhysicsSDK 4Business-Power-Energy Physics SDK 5Temperature Heat andInternal Energy Physics SDKTemperature Heat and Internal EnergyPhysics 2 SDKTemperature Heat and Internal Energy Physics SDK3Temperature Heat and Internal Energy Physics SDK 4Temperature Heatand Internal Energy Physics SDK 5Article Physics SDK and Features -PressureArticle Physics SDK and Features - Pressure 2ArticlePhysics SDK and Features - Pressure 3HPF Physics BuoyancyBuoyancyPhysics HPF 2YGS Physics Electricity and MagnetismYGS PhysicsElectricity and Magnetism 2YGS Physics Electricity and Magnetism3Electricity and Magnetism Physics SDK 45 YGS Physics Electricityand MagnetismYGS Physics Electricity and Magnetism 6Waves PhysicsSDKPhysics SDK Waves 2Physics SDK Waves 3Physics SDK Waves 4OpticalPhysics SDKOptical Physics 2 SDKOptical Physics SDK 3OpticalPhysics SDK 4Optical Physics SDK 5Optical Physics SDK 6OpticalPhysics SDK 7Optical Physics SDK 8Web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-fizik/
YGS Biyoloji Testleri 1.0
App-Center
YGS BİYOLOJİ TESTLERİ-YGS Biyoloji Konu Testleri-YGS Biyoloji SoruDağılımı-Süre Kontrolü-Online Test SistemiHangi Konular YerAlıyor?YGS Biyoloji GirişYGS Biyoloji Canlıların OrtakÖzellikleriYGS Biyoloji İnorganik BesinlerYGS BiyolojiKarbonhidrat-YağYGS Biyoloji Yağ-ProteinYGS BiyolojiProtein-VitaminlerYGS Biyoloji EnzimlerYGS Biyoloji Enzimler 2YGSBiyoloji Enerji MetabolizmaYGS Biyoloji Nükleik AsitlerYGS BiyolojiNükleik Asitler 2YGS Biyoloji Hücre Zarı ve Madde GeçişleriYGSBiyoloji Hücre Zarı ve Madde Geçişleri 2YGS Biyoloji Hücre Zarı veMadde Geçişleri 3YGS Biyoloji Hücre Zarı ve Madde Geçişleri 4YGSBiyoloji Sitoplazma ve OrganellerYGS Biyoloji Sitoplazma veOrganeller 2YGS Biyoloji Hücrelerin KarşılaştırılmasıYGS BiyolojiSınıflandırma İlkeleriYGS Biyoloji Sınıflandırma İlkeleri 2YGSBiyoloji Bakteri ve ArkelerYGS Biyoloji Protista-FungilerYGSBiyoloji BitkilerYGS Biyoloji HayvanlarYGS Biyoloji Hayvanlar veVirüslerYGS Biyoloji Güncel Çevre Sorunları ve SürdürülebilirlikYGSBiyoloji Ekolojik KavramlarYGS Biyoloji Beslenme ZinciriYGSBiyoloji Madde DöngüleriYGS Biyoloji Komünite EkolojisiYGS BiyolojiPopülasyon EkolojisiYGS Biyoloji Ekoloji ve daha fazlası.web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-biyoloji/YGS BIOLOGYTESTS-YGS Biology Subject TestsQuestion -YGS BiologyDistributionGot 'em Control-Online Testing SystemTopics which aretaking place?Login Biology YGSCommon Features of Biology YGSLiveBiology YGS inorganic nutrientsCarbohydrate-Fat BiologyYGSOil-Protein Biology YGSProtein Biology YGS-VitaminsHPF BiologyEnzymesEnzymes Biology HPF 2Biology YGS Energy MetabolismYGSBiology of Nucleic AcidsBiology of Nucleic Acids 2 SDKHPF CellMembrane Biology and Drug TransitionsHPF Cell Membrane Biology andSubstance Transition 2HPF Cell Membrane Biology and SubstanceTransition 3HPF Cell Membrane Biology and mass transfer 4BiologyYGS cytoplasm and organellesBiology YGS cytoplasm and organelles2Comparison of Cell Biology SDKPrinciples of Biology ClassificationSDK2 Principles of Biology Classification SDKHPF Biology Bacteriaand ArchaeaBiology YGS Protista-FungisBiology YGS PlantsAnimalBiology YGSAnimal Biology YGS and VirusesBiology YGS CurrentEnvironmental Issues and SustainabilityEcological Concepts ofBiology YGSNutritional Biology YGS ChainBiology YGS ArticleCyclesYGS Biology Community EcologyPopulation Ecology BiologyYGSEcology and Biology YGS more.Web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-biyoloji/
YKS Tarih Konu Anlatım & Soru Bankası 2019 2.3
App-Center
→ NELER BULUNUYOR? - YKS Tarih Ders Notları (Tüm Konular) - YKSTarih Testler - YKS Tarih Soru Bankası - Ösym YKS Tarih YıllaraGöre Soru Dağılımı ** YKS'de Tarih'i fullemek artık çok kolay. →YKS KONU ANLATIMI & YKS DERS NOTLARI - Tarih Giriş Ders Notu -İlkçağ Medeniyetleri Ders Notu - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi DersNotu - İslamiyet Tarihi Ders Notu - Ortaçağ'da Avrupa Ders Notu -Türkiye Tarihi Ders Notu - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Ders Notu -Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi Ders Notu - Osmanlı Kültür veMedeniyeti Ders Notu - Yeniçağ'da Avrupa Ders Notu - 17.YüzyılOsmanlı Devleti Ders Notu - 18.Yüzyıl Osmanlı Devleti Ders Notu -17-18.Yüzyıl Yapılan Islahat Hareketleri Ders Notu - Avrupa TarihiDers Notu - 19.Yüzyıl Osmanlı Devleti Ders Notu - 19.YüzyılIslahatları Ders Notu - 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti DersNotu - Kurtuluş Savaşına Hazırlık Ders Notu - TBMM Dönemi Ders Notu- Kurtuluş Savaşı Ders Notu - İnkılaplar Ders Notu - Atatürk DönemiDış Politika Ders Notu - Atatürk İlkeleri Ders Notu - MilliGüvenlik Ders Notu - 2.Dünya Savaşı Ders Notu - Soğuk Savaş DönemiDers Notu → YKS TARİH SORU BANKASI & TARİH KONU TESTLERİ YKSTarih Giriş YKS Tarih Giriş 2 YKS Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlkUygarlıklar YKS Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 2 YKSTarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 3 YKS Tarih İlk TürkDevletleri YKS Tarih İlk Türk Devletleri 2 YKS Tarih İslam Tarihive Uygarlığı YKS Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı 2 YKS Tarih İslamTarihi ve Uygarlığı 3 YKS Tarih Türk İslam Devletleri YKS TarihTürk İslam Devletleri 2 YKS Tarih Türk İslam Devletleri 3 YKS TarihTürkiye Tarihi YKS Tarih Türkiye Tarihi 2 YKS Tarih BeyliktenDevlete YKS Tarih Beylikten Devlete 2 YKS Tarih Osmanlı Devleti YKSTarih Osmanlı Devleti 2 YKS Tarih Osmanlı Devleti 3 YKS TarihOsmanlı Devleti 4 YKS Tarih Osmanlı Devleti 5 YKS Tarih OsmanlıDevleti 6 YKS Tarih Osmanlı Devleti 7 YKS Tarih 17.Yüzyıl YKS Tarih17.Yüzyıl 2 YKS Tarih 17.Yüzyıl 3 YKS Tarih 18.yy Avrupa ve OsmanlıDevleti YKS Tarih 18.yy Avrupa ve Osmanlı Devleti 2 YKS Tarih 19.yyAvrupa ve Osmanlı Devleti YKS Tarih 19.yy Avrupa ve Osmanlı Devleti2 YKS Tarih 19.yy Avrupa ve Osmanlı Devleti 3 YKS Tarih 19.yyAvrupa ve Osmanlı Devleti 4 YKS Tarih Mustafa Kemal 1881-1919 YKSTarih Mustafa Kemal 2 1881-1919 YKS Tarih 20.yy Osmanlı Devleti YKSTarih 20.yy Osmanlı Devleti 2 YKS Tarih Mondros Ateşkes Antlaşmasıve Cemiyetler YKS Tarih Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi YKS TarihMilli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 2 YKS Tarih Milli MücadeleninHazırlık Dönemi 3 YKS Tarih Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 4 YKSTarih Kurtuluş Savaşında Cepheler YKS Tarih Kurtuluş SavaşındaCepheler 2 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler 3 YKS Tarih Türkİnkılabı YKS Tarih Türk İnkılabı 2 YKS Tarih Türk İnkılabı 3 YKSTarih Türk İnkılabı 4 YKS Tarih Türk İnkılabı 5 YKS TarihAtatürkçülük ve Atatürk İlkeleri YKS Tarih Atatürkçülük ve Atatürkİlkeleri 2 YKS Tarih Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 3 YKS TarihDış Politika YKS Tarih Dış Politika 2 YKS Tarih Dış Politika veAtatürk’ün Ölümü web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-tarih/ → WHAT'S ON? -YKS History Lecture Notes (All Topics) - YKS Date Tests - YKSHistory Question Bank - Ösym YKS Date Breakdown of Questions byYears ** History is very easy to fulle in YKS. → YKS SUBJECTEXPRESSION & YKS COURSE NOTES - History Introduction - AncientCivilizations Course Notes - Pre-Islamic Turkish History LectureNotes - History of Islam Lecture Notes - European Course Notes inthe Middle Ages - Turkey History Textbook - Formation of OttomanState - The Period of the Ottoman Empire - Ottoman Culture andCivilization Course Notes - European Course Notes in the EarlyModern Era - 17th Century Ottoman State Course Notes - 18th CenturyOttoman State Course Notes - Reforms of the 17-18th Century CourseNotes - European History Lecture Notes - 19th Century Ottoman StateCourse Notes - 19th Century Reforms Lecture Notes - Ottoman StateCourse Notes in the Early 20th Century - Preparation for War ofIndependence - Turkish Grand National Assembly Course Notes - Warof Independence Lecture Notes - Revolutions Lecture Notes -Atatürk's Foreign Policy Course Notes - Principles of AtatürkLecture Notes - National Security Course Notes - World War IILecture Notes - Cold War Course Notes → YKS DATE QUESTION BANK& HISTORY SUBJECT TESTS YKS Date Introduction YKS DateIntroduction 2 YKS History of Civilization and Early CivilizationsYKS History of Civilization and the First Civilizations 2 YKSHistory of Civilization and the First Civilizations 3 YKS HistoryFirst Turkish States YKS History First Turkish States 2 YKS Historyof Islamic History and Civilization YKS History of Islamic Historyand Civilization 2 YKS History of Islamic History and Civilization3 YKS History Turkish Islamic States YKS History Turkish IslamicStates 2 YKS History Turkish Islamic States 3 LDS History Historyof Turkey LDS History Turkey History 2 YKS to Beylikki State YKSHistory Beyliks State 2 YKS History Ottoman State YKS HistoryOttoman State 2 YKS History Ottoman State 3 YKS History OttomanState 4 YKS History Ottoman State 5 YKS History Ottoman State 6 YKSHistory Ottoman State 7 YKS History YKS History 17th Century 2 YKSHistory 17th Century 3 YKS History 18th century Europe and OttomanEmpire YKS History 18th century European and Ottoman Empire 2 YKSHistory 19th century European and Ottoman Empire YKS History 19thcentury European and Ottoman Empire 2 YKS History 19th centuryEuropean and Ottoman Empire 3 YKS History 19th century European andOttoman Empire 4 YKS History Mustafa Kemal 1881-1919 YKS HistoryMustafa Kemal 2 1881-1919 YKS History 20th century Ottoman StateYKS History 20th century Ottoman State 2 YKS History MondrosArmistice Treaties and Societies YKS History Preparatory Period ofNational Struggle YKS History Preparatory Period of NationalStruggle 2 YKS History Preparatory Period of National Struggle 3YKS History Preparatory Period of National Struggle 4 YKS HistoryFronts in the War of Independence YKS History Fronts in the War ofIndependence 2 YKS History Fronts in the War of Independence 3 YKSHistory Turkish Revolution YKS History Turkish Revolution 2 YKSHistory Turkish Revolution 3 YKS History Turkish Revolution 4 YKSHistory Turkish Revolution 5 History of Atatürk and Atatürk'sPrinciples YKS History Atatürkism and Atatürk's Principles 2 YKSHistory Atatürkism and Atatürk's Principles 3 YKS History ForeignPolicy YKS History Foreign Policy 2 YKS History Foreign Policy andDeath of Atatürk web:http://testicoz.org/testler/ygs-testleri/ygs-tarih/
YGS Din Kültürü 1.1
App-Center
→ NELER BULUNUYOR?- YGS Din Kültürü Testleri & Soruları- YGSDin Kültürü Soru Bankası- Ösym Ygs Din Kültürü Yıllara Göre SoruDağılımıYGS DİN KÜLTÜRÜ KONU TESTLERİYGS Din Kültürü İnsan veDinYGS Din Kültürü İnsan ve Din 2YGS Din Kültürü Temizlik veİbadetYGS Din Kültürü Temizlik ve İbadet 2YGS Din Kültürü Hz.Muhammed’in HayatıYGS Din Kültürü Hz. Muhammed’in Hayatı 2YGS DinKültürü Kuran ve Ana KonularıYGS Din Kültürü Kuran ve Ana Konuları2YGS Din Kültürü DeğerlerYGS Din Kültürü Laiklik ve DinYGS DinKültürü İslamiyet ve TürklerYGS Din Kültürü Allah İnancıYGS DinKültürü Allah İnancı 2YGS Din Kültürü İslamda İbadetlerYGS DinKültürü Kuran’a Göre Hz. MuhammedYGS Din Kültürü Kuran ve YorumuYGSDin Kültürü Kuran ve Yorumu 2YGS Din Kültürü Haklar, Özgürlükler veDinYGS Din Kültürü Haklar, Özgürlükler ve Din 2YGS Din KültürüAtatürk ve DinYGS Din Kültürü İslam ve Bilim→ What's On?- SDK Tests& Religion Questions- YGS Religion Question Bank- Osym YgsReligion Question Distribution by YearYGS RELIGIOUS CULTURE SUBJECTTESTSReligion and Religious Culture Human YGSReligion and ReligiousCulture Human YGS 2Cleaning YGS Religion and WorshipCleaning YGSReligion and Worship 2Religion Hz HPF. Muhammad's LifeReligion HzHPF. Muhammad's Life 2Religion and the Quran YGS Main TopicsAnaKonu 2 Religion and the Quran YGSYGS Religion ValuesYGS ReligionSecularism and ReligionYGS Religion of Islam and the TurksYGSReligion Belief in AllahYGS Religion Belief in God 2YGS ReligionWorship in IslamReligion Hz HPF by the Qur'an. MohammedReligion andthe Quran YGS ReviewYGS Religion and the Quran Comments 2YGSReligion Rights, Freedom and ReligionYGS Religion Rights, Freedomand Religion 2YGS Ataturk Culture and Religion ReligionYGS ReligionIslam and Science
YDS Kelime Ezberleme 2.4
App-Center
YDS KELİME EZBERLEME PROGRAMI Programa eklie olan 4250 kelimeyiöğrenin veya kendi kelimelerinizi ekleyin. İngilizce örnekcümleler, eş anlamlıları vb. tüm detaylar tek dokunuşla ekranınızagelir. Kendi eklediğiniz kelimelerin örnek cümlelerini ve eşanlamlılarını uygulama otomatik karşınıza getirir. → WIDGETLİ **Telefonunuzun ana ekranına internetsiz çalışabilen WIDGETekleyebilirsiniz. (ÜCRETSİZ) ** Her 30 dakika da otomatik olarakyenilenir. Bu sayede daha çok kelime öğrenme fırsatınıyakalarsınız. ** Dilerseniz yenile butonu ile kendiniz kelimelerideğiştirebilirsiniz. ** Ekrandaki kelimeye tıkladığınızda okelimenin örnek cümlelerini, eş anlamlılarını vb tüm detaylarınıgörebilirsiniz. **WIDGET NASIL EKLENİR? Telefonunuzun anaekranında, ekranda boş bir yere uzun süre bastığınızda WIDGETekleme menüsü açılır, bu ekrandan YDS Kelime Ezberleme iconunatıklayarak, ekranınıza WIDGET ekleyebilirsiniz. Daha sonra boyutunudilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. → KELİME ÖĞREN * YDS (YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Sınavında en çok çıkan 4250kelimeden oluşan mükemmel bir yds kelime öğrenme programı. *KARIŞIK KELİMELER * BAĞLAÇ * FİİL * İSİM * SIFAT * ZARF * P. PHRASE* P. VERB * PHRASE * PREPOSİTİON * MODAL konularından oluşuyor. **İSTERSEN KELİMELERİNİ KENDİN EKLE. → TEST ÇÖZ - Uygulamada ekli4250 kelimeden random olarak oluşturulmuş ve öğrenmenizi en üstdüzeye çıkarabileceğiniz test özelliği ile kendinizi test edebilir,puan toplayarak lider tablosunda üst seviyelere çıkmayaçalışabilirsiniz. → KENDİ KELİMELERİM - Kendi kelimelerim özelliğiile, YDS Kelime ezberleme programına kendi kelimelerinizi ekleyerekeklediğiniz kelimelerden; ** Eklediğim Kelimeleri Öğren **Eklediğim Kelimelerden Test Çöz ** Eklediğim Kelimelerden DinlemeTesti Çöz ** Eklediğim Kelimeler Liste Görünümü ** EklediğimKelimeler Tahmin Modu ve Öğrenme Modu özelliklerinikullanabilirsiniz. → DİNLEME - Uygulamada bulunan tüm kelimeleri vedinleme metinlerini orijinal ingilizce aksanı ile dinleyerekkelimenin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilirsiniz. - DinlemeTestleri ile dinlediğiniz kelimeyi şıklarda arayarak, dileaşinalığınızı arttırabilir öğrenmenizi güçlendirebilirsiniz. →OKUMA ** YDS Kelime Ezberleme uygulamamızda bulunan OKUMA PARÇALARIile YDS'ye %100 hazırlanın. Okuma parçalarını ve çevirilerineçalışarak, paragraflara kendinizi alıştırın. →DETAYLI İSTATİSTİK **Siz YDS Sınavına çalışırken aynı zamanda da güncel öğrenmeseviyenizi takip eden ve istatistiklerinizi tutan bir yardımcıya nedersiniz? → SÖZLÜK ** İnternet ile kullanılabilen ve anındabilemediğiniz kelimelerin çevirilerini, örnek cümlelerini, eşanlamlılarını vb tüm detayları önünüze seren gelişmiş bir İngilizceSözlük özelliğidir. → ÖRNEK CÜMLELER-EŞ ANLAMLILAR ** WIDGET eklitelefonlarda, uygulama içerisindeki sözlük bölümünde ve kelimeöğrenme bölümünde etkili olarak kullanılabilen, ilgili kelimelerinörnek cümlelerini ve eş anlamlı kelimelerini anında karşınızagetiren mükemmel bir özellik. → İNTERNETSİZ ** YDS Kelime ezberlemeprogramını internetsiz olarak kullanarabilirsiniz. İngilizce kelimeöğrenme kartları, YDS kelime testleri, dinleme özellikleri, yazmaözellikleri ve testleri tüm özellikleri İNTERNETSİZ olarakkullanabilirsiniz. Not: Sözlük özelliği internet gerektirir.Memorization YDS WORD PROGRAM Learn 4250 words, which annexed theprogram or add your own words. English example sentences, synonymsand so on. one touch screen all the details of your income.Examples of applications sentence you add your own words andsynonyms automatically return you to. → WIDGETL of ** WIDGET youcan add to the main screen of your phone that can work without anet. (FREE) ** also refreshed automatically every 30 minutes. Inthis way, you catch the opportunity to learn more words. ** If youwish to refresh button you can change the words yourself. ** Whenyou click on the words on the screen that the example sentences ofwords, synonyms, etc. You can see all the details. ** WIDGET ADDEDTO HOW? On your phone's home screen, add WIDGET menu appears whenyou long press on an empty space on the screen, YDS this screen byclicking on the icons Word Memorization, you can add WIDGET on yourscreen. Then you can adjust the size as you wish. → WORD LEARN *YDS (Foreign Language Proficiency Exam) exams in 4250 consisting ofthe word most perfect yds word learning program. * MIXED WORDS *Operators * VERB * MY HEAT * ADJ * ENVELOPE * P. PHRASE * P. VERB *PHRASE * Preposition * MODALE It consists of the subject. ** WANTyou to add your own WORDS. → TEST RESOLVE - randomly generated wordand learning from practice accompanying 4250 test feature that youcan maximize your level can test yourself, you can try to go to thenext level by collecting points on the leaderboard. → My OWN WORDS- My property with your own words, YDS the words you add programsby adding your own words to memorize words; Add ** Learned Words **I added the word Testing Resolve ** I added the word Listening TestResolve Add ** I Words List View ** Add words I can use theForecast Mode and Learning Mode features. → LISTENING - the wordsall the words and listen to the text contained in the originalEnglish accent by listening practice, you can learn how topronounce it. - Listening stylish calling in the word you listen tothe test, you can reinforce your learning a language can increaseyour familiarity. → READING ** YDS Word Memorization applicationswith our present READING PARTS prepare yds'y 100%. Reading textsand their translation work, familiarize yourself with theparagraph. → DETAILED STATISTICS ** You YDS exam also trying tofollow your current level of learning and what do you say to anassistant that keeps track of statistics? → Glossary ** Internetand can be used with instant translation of words you do not know,for example, phrases, synonyms etc. All the details is an advancedEnglish Dictionary property boom in front of you. → Samplesentences with SYNONYMS ** WIDGET in the attached phone, andlearning words in the glossary section within the application thatcan be used effectively, a great feature that you encounterexamples of related words and phrases instantly synonym for. →INTERNET ** YDS can kullanark memorize words as an internetprogram. English vocabulary cards, YDS vocabulary exercises,listening features, writing specifications and test all thefeatures you can use the INTERNET. Note: The Dictionary featurerequires Internet.
Bitcoin & Altcoin Takip -Türk Borsaları 1.0.2
App-Center
Bitcoin ve Altcoin Takip UygulamasıTüm Türk Borsaları Bitcoin veAltcoin Güncel Kurlarını takip edin.TÜM TÜRK BORSALARI VE TÜMALTCOİNLER** KOİNİM : BTC - LTC** BTCTÜRK : BTC - ETH** PARİBU :BTC ** KOİNEKS : BTC - ETH -LTC -DOGE - DASH - XRP - XLM**VEBİTCOİN : BTC - ETH - LTC -XRP> Koinim Borsası - Türk BitcoinBorsası- Bitcoin (BTC/TL) : Türk lirası olarak anlık bitcoin fiyattakibi- Litecoin (LTC/TL) : Türk lirası olarak güncel Litecoinfiyat takibi** Veriler her 10 saniyede bir otomatik olarakgüncellenmektedir.> BTCTürk - Türk Bitcoin Borsası- Bitcoin(BTC/TL) : Türk lirası olarak anlık olarak bitcoin güncel kurtakibi- Ethereum (ETH/TL) : TL cinsinden güncel kur takibi.**Veriler her 10 saniyede bir otomatik olarak güncellenmektedir.>Paribu - Türk Bitcoin Borsası- Bitcoin (BTC/TL) : Anlık btc kurtakibi yapın.> Koineks - Türk Bitcoin Borsası- Bitcoin (BTC/TL): Btc fiyat takibi.- Ethereum (ETH/TL) : ETH fiyat takibi- Litecoin(LTC/TL) : Ltc anlık kurlarını öğrenin.- Dogecoin (DOGE/TL) : Dogegüncel fiyatı öğrenin.- Dash (DASH/TL) : Anlık dash fiyatını takipedin.- Ripple (XRP/TL) : Ripple anlık fiyat takibi yapın.- Stellar(XLM/TL) :XLM güncel fiyat takibi.> Vebitcoin - Türk BitcoinBorsası- Bitcoin (BTC/TL) : Btc kurlarını takip edin.- Ethereum(ETH/TL) : ETH fiyatını takip edin.- Litecoin (LTC/TL) : Ltc anlıkkurlarını takip edin.- Ripple (XRP/TL) : Ripple anlık fiyat takipedin.Bitcoin and Altcom Tracking ApplicationAll Turkish AltcomBitcoin exchanges and follow the current Setup.TURKISH ALLEXCHANGES AND ALL Altcom Philippines** I Koinè: BTC - LTC**BTCTÜRK: BTC - ETH** Pariba: BTC** KOİNEKS: BTC - ETH-East to -LTC- DASH - XRP - XLM** VEBİTCO the BTC - ETH - LTC -XRP> Exchangesof Koinè - Turkish Bitcoin Exchange- Bitcoin (BTC / US $): Bitcoinprice tracking instant as the Turkish lira- Litecon (LTC / US $):Litecon current price tracking in Turkish lira** Data is anautomatically updated every 10 seconds.> Btctürk - TurkishBitcoin Exchange- Bitcoin (BTC / US $): Bitcoin as instantaneoustracking of current rates as the Turkish lira- Ethereum (ETH / US$): follow the current exchange rate in TL.** Data is anautomatically updated every 10 seconds.> Pariba - Turk BitcoinExchange- Bitcoin (BTC / US $): follow the structure set up instantBTC.> Koineks - Turkish Bitcoin Exchange- Bitcoin (BTC / US $):Btc price tracking.- Ethereum (ETH / US $): ETH price tracking-Litecon (LTC / US $): Get current LTC instant.- Dogeco's (DOG A /TL): Doge's learn-to-date prices.- Dash (DASH / £): Follow theinstant dashi price.- Ripple (XRP / US $): Ripple instant pricestructure monitoring.- Stellar (XLM / US $): XLM current pricemonitoring.> Vebitco's - Turkey Bitcoin Exchange- Bitcoin (BTC /US $): Follow the established Btc.- Ethereum (ETH / TL): Follow theETH prices.- Litecon (LTC / US $): Follow the established instantLTC.- Ripple (XRP / TL): Follow Ripple current prices.
Resume Builder Free - CV Maker & Resume Templates 1.0
App-Center
Cv Maker & Resume Builder FREE. Get your CV right now withthemost effective and modern CV templates. Customize the templatesasyou like with the personalization feature and choose thetemplatethat best suits you. -3 Simple Steps CV - Create CV 1-Fillin yourdetails. 2-Select a template 3-Download your CV as PDF. Youcanopen an unlimited number of accounts by creating as manyprofilesas you want. CV MAKER GUIDE & COVER BUILDER GUIDEWhenpreparing your resume, we prepared a guide where you canfindanswers to your questions. You can access these guides fromtheleft menu of the application. How to Use CV Maker ApplicationThepractice of resume preparation is quite simple. Fill intheinformation you would like included in your CV, select thetemplateand download it as a PDF. Note: If you do not want an areato beincluded, leave that field blank. Fields you leave blank willbeautomatically removed from your CV. How to downloadCV(RESUME)?After entering your information, select the desiredtemplate fromthe "CREATE" button. Click the DOWNLOAD button on thefollowingscreen. Your CV will be downloaded to the "DOWNLOADS"folder bydefault. You can upload it to a folder you choose orGoogle Drive.If you want to have a picture on your resume, uploadyourappropriate photo to the photo area in the personalinformationarea. Note: If you have an Android 23 (marshmallow) orhigher, youshould give access permission to upload photos. If youwant tocreate an imageless CV, leave the image field blank. COVERLETTER(FOREWORD) CREATOR There are ready-made templates for thecoverletter in practice. You can edit them and create your coverletter(Prose). You can rewrite yourself. If you want to include thecoverletter in your CV, select "Yes" and fill in the information.Yourpreview will be added to the pdf download screen. CV MAKER&RESUME BUILDER CHARACTERISTICS - Create multiple profiles-Proofreader (cover letter) builder - CV-CV creator WHAT DOESYOUHAVE IN APPLICATION? - PERSONAL INFORMATION Name surnamePhonenumber E mail address Adress information ProfessionalknowledgeTalents Languages ​​you know Linkedin profile About me-EDUCATIONHigh School / University Name section name Start and EndYearSummary - WORK EXPERIENCE Company name Title Start year-EndyearSummary - PROJECTS Company name Project name Starting andendingyear Summary - REFERENCES Name surname Company / OrganizationEmail address Phone number - OBJECTIVE / PURPOSE-DECLARATION-OUTLET / COVER LETTER History Address Content Text - CREATEThemost effective and most preferred CV - Resume Templatesweb:http://www.testicoz.org/ Resume Builder Free - CV Maker&Resume Templates
Döviz - Altın - Kripto Para Kurları Canlı Takip 1.0
App-Center
Döviz kuru, altın fiyatları, kripto para fiyatlarını anlıkcanlıolarak takip edin. Canlı dolar kuru takibi, anlık euro kurutakibive diğer tüm dövizlerin takibini yapabilirsiniz. Detaylıgrafiklerile döviz, altın ve coin fiyatlarını analiz edin.UYGULAMADA HANGİPARA BİRİMLERİ YER ALIYOR? Amerikan Doları KurTakibi - USD EuroKur Takibi - EUR İngiliz Sterlini Kur Takibi - GBPİsviçre FrangıKur Takibi - CHF Kanada Doları Kur Takibi - CAD RusRublesi KurTakibi - RUB B.A.E. Dirhemi Kur Takibi - AED AvustralyaDoları KurTakibi - AUD Danimarka Kronu Kur Takibi - DKK İsveç KronuKurTakibi - SEK Norveç Kronu Kur Takibi - NOK 100 Japon YeniKurTakibi - JPY Kuveyt Dinarı Kur Takibi - KWD Güney Afrika RandıKurTakibi - ZAR Bahreyn Dinarı Kur Takibi - BHD Libya DinarıKurTakibi - LYD S. Arabistan Riyali Kur Takibi - SAR Irak DinarıKurTakibi - IQD İsrail Şekeli Kur Takibi - ILS İran Riyali KurTakibi- IRR Hindistan Rupisi Kur Takibi - INR Meksika Pesosu KurTakibi -MXN Macar Forinti Kur Takibi - HUF Yeni Zelanda Doları KurTakibi -NZD Brezilya Reali Kur Takibi - BRL Endonezya Rupiahi KurTakibi -IDR Çek Korunası Kur Takibi - CSK Polonya Zlotisi KurTakibi - PLNRomanya Leyi Kur Takibi - RON Çin Yuanı Kur Takibi -CNY ArjantinPesosu Kur Takibi - ARS Arnavutluk Leki Kur Takibi -ALL AzerbaycanManatı Kur Takibi - AZN Bosna-Hersek Markı Kur Takibi- BAM ŞiliPesosu Kur Takibi - CLP Kolombiya Pesosu Kur Takibi - COPKostarikaKolonu Kur Takibi - CRC Cezayir Dinarı Kur Takibi - DZDMısırLirası Kur Takibi - EGP Hong Kong Doları Kur Takibi - HKDHırvatKunası Kur Takibi - HRK İzlanda Kronası Kur Takibi - ISKÜrdünDinarı Kur Takibi - JOD Güney Kore Wonu Kur Takibi - KRWKazakTengesi Kur Takibi - KZT Lübnan Lirası Kur Takibi - LBP SriLankaRupisi Kur Takibi - LKR Fas Dirhemi Kur Takibi - MAD MoldovyaLeusuKur Takibi - MDL Makedon Dinarı Kur Takibi - MKD MalezyaRinggitiKur Takibi - MYR Umman Riyali Kur Takibi - OMR Peru İntiKur Takibi- PEN Filipinler Pesosu Kur Takibi - PHP Pakistan RupisiKur Takibi- PKR Katar Riyali Kur Takibi - QAR Sırbistan Dinarı KurTakibi -RSD Singapur Doları Kur Takibi - SGD Suriye Lirası KurTakibi - SYPTayland Bahtı Kur Takibi - THB Yeni Tayvan Doları KurTakibi - TWDUkrayna Grivnası Kur Takibi - UAH Uruguay Pesosu KurTakibi - UYUKeep track of exchange rates, gold prices, crypto moneypricesinstantly. You can follow live dollar exchange rate, instanteuroexchange rate and follow all other currencies. Analyzeforeigncurrency, gold and coin prices with detailed charts. WHICHMONEY INTHE APPLICATION? US Dollar Exchange Setup - USD Euro SetupWatch -EUR British Sterlini Setup Taking - GBP Swiss FrangiExchangeTracker - CHF Canadian Dollar Setup - CAD Russian RublesiSetupAssistant - RUB B.A.E. Dirhemi Setup Assistant - AEDAustralianDollar Exchange Setup - AUD Danish Kronu Setup Attachment- DKKSwedish Kronu Setup Tracker - SEK Norwegian Kronu SetupTracker -NOK 100 Japanese Yen Setup Attachment - JPY Kuwait DinarExchangeAttaché - KWD South Africa Randi Setup Tracker - ZARBahrain DinExchange Setup - BHD Libyan Dinar Exchange Attaché - LYDSaudiArabia Riyal Set-up - SAR Iraqi Resident Set-Up - IQD IsraelShakedExchange Attendant - ILS Iranian Riyal Kurdish Takvim - IRRIndianRupee Setup Tracker - INR Mexican Pesos Setup Tracker -MXNHungarian Forth Attack Setup - HUF New Zealand DollarExchangeSetup - NZD Brazilian Real Installer - BRL IndonesianRupiahi SetupTakibi - IDR Czech Protector Set Up - CSK Polish ZlotyExchangeAttaché - PLN Romanian Leyi Setup Tracker - RON ChineseYuanExchange Setup - CNY Argentine Pesos Setup Assistant - ARSAlbaniaLeki Kur Follower - ALL Azerbaijan Manatı Kur Setup -AZNBosnian-Herzegovina Mark Set Attendant - BAM Chilean PesosSet-up -CLP Colombia Pesosu Setup Tracker - COP Costa Rica ColonSetup -CRC Algerian Dinar Exchange Attaché - DZD Egyptian LiraSet-Up -EGP Hong Kong Dollar Exchange Setup - HKD Croatian CunningSetupAttendant - HRK Iceland's Chronicle Setup Attendant - ISKJordanianReligious Set-up - JOD South Korea Wonu Setup Tracker -KRW KazakTenkesi Kurgan Takibi - KZT Lebanese Lira Set-Up - LBP SriLankaRupee Setup Tracker - LKR Moroccan Dirhem Set-up - MADMoldavianLeus Setup Assistant - MDL Macedonian Kinship Attendant -MKDMalaysia Ringgit Exchange Attaché - MYR Oman Riyali Kuru Takimi-OMR Peru Intuition Attachment - PEN Philippine Peso Setup -PHPPakistan Rupee Setup Takibi - PKR Qatar Riyali Set Up - QARSerbianDinar Exchange Attendant - RSD Singapore Dollar ExchangeSetup -SGD Syrian Lira Set-Up - SYP Thailand Helmet Setup - THB NewTaiwanDollar Setup Tracker - TWD Ukrainian hryvnia Exchange Attaché- UAHUruguay Pesos Setup Assistant - UYU
Ehliyet Sınav Soruları 2019 PRO (Reklamsız) 1.4
App-Center
EN İYİ EHLİYET UYGULAMASI → Çıkmış Sorular → Ders Notları →İşaretler → Soru Sor → Ehliyet Sınıfları → Hız Sınırları NOT: Engüncel ehliyet uygulamasıdır. 2018 soruları eklenmiştir. → ÇıkmışSorular → Ders Notları → İşaretler → Soru Sor → Geri Sayım → SınavTakvimi → Merak Edilenler → Görsel Trafik İşaretleri → Süreli SoruÇöz → Sonuçlarını Anında Öğren → Ehliyet Sınıfları → Hız Sınırıtablosu VE BU ÖZELLİKLERİN ÇOĞU İNTERNETSİZ KULLANILABİLİYOR. (soruekranı hariç) 2018 EN GÜNCEL ve EN İYİ Ehliyet Sınav SorularıUygulaması şunları içeriyor. • ÇIKMIŞ SORULAR **2018 ÇIKMIŞ EHLİYETSINAV SORULARI → 10.02.2018 Ehliyet Sınav Soruları → 21.04.2018Ehliyet Sınav Soruları → 04.08.2018 Ehliyet Sınav Soruları →20.10.2018 Ehliyet Sınav Soruları → 22.12.2018 Ehliyet SınavSoruları **2017 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI → 20.05.2017 SınavSoruları → 11.02.2017 Sınav Soruları ** 2016 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAVSORULARI → 08.10.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları → 27.08.2016 ÇıkmışEhliyet Soruları → 27.06.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları → 14.05.2016Çıkmış Ehliyet Soruları → 13.02.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları **2015 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI → 12.12.2015 Çıkmış EhliyetSoruları → 10.10.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları → 29.08.2015 ÇıkmışEhliyet Soruları → 22.03.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları → 10.01.2015Çıkmış Ehliyet Soruları • DERS NOTLARI (Sınav Kazandıran Notlar) →İlk Yardım Notları (2019 Yeni müfredata uygun) → Trafik ve ÇevreNotları (2019 Yeni müfredata uygun) → Araç Tekniği ve Motor Notları(2019 Yeni müfredata uygun) → Direksiyon Notları (2019 Yenimüfredata uygun) → Soru Dağılımları -Yılların tecrübesiöğretmenlerimiz tarafından hazırlanan hiç bir yerde bulamayacağınızehliyet sınavı ders notları. -Hangi dersten kaç soru çıktığınıbilerek sınava verimli hazırlan. -Teorik sınav sonrası manuel veotomatik vites araçlar için direksiyon eğitim notları. • GÖRSELTRAFİK İŞARETLERİ (AÇIKLAMALI) Ehliyet sınavı trafik dersisorularında çokça sorulan trafik işaretlerini artık çok kolayöğrenebilirsin. Görsel ve açıklamalı trafik işaretleri. 178 Görseltrafik işareti. → Tehlike Uyarı İşaretleri → Trafik Tanzimİşaretleri → Trafik Bilgi İşaretleri • SORU SOR → Ehliyet sınavı,sürücü kursları, ehliyet sertifikası temini, sınav soruları vbsorularınızı uzmanına sorma imkanı. • GERİ SAYIM → Sınava kaç günkaldı anında görebilir, hazırlıklarını planlayabilirsin. • EHLİYETSINAV TAKVİMİ → 2016-2017-2018-2019 yıllarının teorik ehliyet sınavtarihleri ile direksiyon sınavlarının ne zaman yapılacağınıöğrenebilirsiniz. • MERAK EDİLENLER → Geçmiş tecrübelerimizden ençok sorulan soruları bir kategori altında toplayarak sizkullanıcılarımıza sunduk, bu bölümde ehliyet sınavı ile ilgilisıkça sorulan sorular cevaplandırılmıştır. • BİLDİRİM → Sınavsonuçlarını, sınav ile ilgili bilgileri kaçırma. Ehliyet sınavsoruları uygulaması ile ehliyet sınavı ile ilgili gelişmelertelefonuna gelsin. • EHLİYET SINIFLARI →Tüm ehliyet sınıflarını vearanılan şartları tek bir tablodan öğrenebilirsin. •HIZ SINIRLARI→Türkiye'de uygulanan hız sınırlarını tüm taşıtlara göresınıflandırılmış şekilde tek bir görselden öğrenebilirsin. Bestpractice → Questions → Lecture Notes → Signs → Ask a Question →Driving Classes → Speed ​​Limits NOTE: The most current drivinglicense application. 2018 questions have been added. → Questions →Lecture Notes → Signs → Ask a Question → Countdown → Exam Schedule→ Curiosities → Visual Traffic Signs → Solve Question → LearnResults Instantly → Driving Classes → Speed ​​Limit table AND THEMOST OF THESE FEATURES CAN BE USED UNIQUE. (excluding questionscreen) 2018 EN CURRENT AND BEST Driving License Exam QuestionsApplication includes. • OUTPUT QUESTIONS ** 2018 EXCESSED EXCLUSIONQUESTIONS → 10.02.2018 Driver's License Exam Questions → 21.04.2018Driver's License Exam Questions → 04.08.2018 Driver's License ExamQuestions → 20.10.2018 Driver's License Exam Questions → 22.12.2018Driver's License Exam Questions ** 2017 EXCESSED EXCLUSIONQUESTIONS → 20.05.2017 Exam Questions → 11.02.2017 Exam Questions** 2016 EXTERNAL EXCLUSION EXAM QUESTIONS → 08.10.2016 OutgoingDriving License Questions → 27.08.2016 Outgoing Driving LicenseQuestions → 27.06.2016 Driver's License Questions → 14.05.2016Driver's License Questions → 13.02.2016 Driver's License Questions** 2015 EXTERNAL EXCLUSION EXAM QUESTIONS → 12.12.2015 Driver'sLicense Questions → 10.10.2015 Driver's License Questions →29.08.2015 Driver's License Questions → 22.03.2015 Driver's LicenseQuestions → 10.01.2015 Driver's License Questions • COURSE NOTES(Quiz Notes) → First Aid Notes (2019 New curriculum) → Traffic andEnvironment Notes (2019 New curriculum) → Vehicle Technology andEngine Notes (2019 New curriculum) → Steering wheel notes (2019 Newcurriculum) → Question Distributions Years of experience of thedriver's license exam lessons prepared by our teachers will notfind anywhere. Prepare the exam efficiently by knowing how manyquestions are available. -The training notes for manual andautomatic transmission vehicles after the examination of the gear.• VISUAL TRAFFIC SIGNS (DESCRIPTION) You can now easily learn thetraffic signs that are frequently asked in the driver's licenseexam questions. Visual and annotated traffic signs. 178 Visualtraffic sign.   → Hazard Warning Signs → Traffic Signs →Traffic Information Signs • ASK QUESTION → Ask the expert aboutyour driving license, driver's license, qualification certificate,exam questions, etc. • COUNTDOWN → You can see how many days leftfor the exam, you can plan your preparations. • EXCHANGE SCHEDULE →You can find out the test dates of the 2016-2017-2018-2019 academicexam and when to take the steering exams. • WELCOME → We havecollected the most frequently asked questions from our pastexperiences under one category and presented them to you. •NOTIFICATION → Don't miss the exam results, exam information.Driving license exam questions with the driver's license examdevelopments on the phone to come to the phone. • CLASSIFICATION →You can learn all driving license classes and the requiredconditions from a single table. • SPEED LIMITS → classifiedaccording to their speed limit applied to all vehicles in Turkeycan learn from a single visual way.
Özel Güvenlik Sınav Soruları PRO (Reklamsız) 1.2
App-Center
Binlerce kişinin kullandığı Özel güvenlik sınavsorularıuygulamasının PRO sürümüdür. Bu sürüm REKLAMSIZ ve TÜMDERSNOTLARININ internetsiz olarak erişime açık olduğu sürümdür.Özelgüvenlik sınav soruları PRO uygulamasını satın alarak tümdersnotlarına erişebilir ve programı reklamsızolarakkullanabilirsiniz. En güncel özel güvenlik uygulaması 2019Not:Sınav sorularının olduğu ekran internet erişimi gerektirir.Not:Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen veya sertifikasınıyenilemekisteyen ÖGG adayları için uygundur. **ÖZEL GÜVENLİKGÖREVLİSİ TEMELEĞİTİM SINAVI → 78. Özel Güvenlik Sınav Soruları →77. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları → 76. Özel Güvenlik Sınav Soruları→ 75.Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 75. Özel GüvenlikSınavSoruları – 2.Bölüm → 74. Özel Güvenlik Sınav Soruları –1.Bölüm →74. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 73. ÖzelGüvenlikSınav Soruları – 1.Bölüm → 73. Özel Güvenlik Sınav Soruları–2.Bölüm → 72. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 72.ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 71. Özel GüvenlikSınavSoruları – 1.Bölüm → 71. Özel Güvenlik Sınav Soruları –2.Bölüm →70. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 70. ÖzelGüvenlikSınav Soruları – 2.Bölüm → 69. Özel Güvenlik Sınav Soruları–1.Bölüm → 69. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 68.ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 68. Özel GüvenlikSınavSoruları – 2.Bölüm → 67. Özel Güvenlik Sınav Soruları –1.Bölüm →67. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 66. ÖzelGüvenlikSınav Soruları – 1.Bölüm → 66. Özel Güvenlik Sınav Soruları–2.Bölüm **ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH BİLGİSİ SORULARI → 70.ÖzelGüvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları → 69. Özel GüvenlikSilahBilgisi Sınav Soruları → 68. Özel Güvenlik Silah BilgisiSınavSoruları → 67. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları →66.Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları **ÖZEL GÜVENLİKSINAVIYENİLEME EĞİTİMİ SORULARI → 49. Özel Güvenlik YenilemeSınavSoruları – 1.Bölüm → 49. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları–2.Bölüm → 48. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm →48.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 47. ÖzelGüvenlikYenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 47. Özel GüvenlikYenilemeSınav Soruları – 2.Bölüm → 46. Özel Güvenlik YenilemeSınavSoruları – 2.Bölüm → 46. Özel Güvenlik Yenileme Silah BilgisiSınavSoruları → 45. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm→45. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 45.ÖzelGüvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 44. ÖzelGüvenlikYenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 44. Özel GüvenlikYenilemeSınav Soruları – 2.Bölüm → 44. Özel Güvenlik Yenileme SilahBilgisiSınav Soruları → 43. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları–1.Bölüm → 43. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm →43.Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 42.ÖzelGüvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 42. ÖzelGüvenlikYenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 42. Özel GüvenlikYenilemeSilah Bilgisi Sınav Soruları → 41. Özel Güvenlik YenilemeSınavSoruları – 1.Bölüm → 41. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları–2.Bölüm → 41. Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları→40. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm →40.ÖzelGüvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 40. ÖzelGüvenlikYenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları It is the PRO versionof theapplication of private security exam questions used bythousands ofpeople. This is the version in which the version isUNLIMITED andALL LESSON NOTES is available without an internetconnection.Private security exam questions By purchasing the PROapplication,you can access all course notes and use the programwithout ads.The most current private security application 2019Note: The screenwith the exam questions requires internet access.Note: It issuitable for ÖGG candidates who want to be a privatesecurityofficer or who want to renew their certificate. ** SPECIALSECURITYOFFICIAL BASIC TRAINING EXAM → 78. Private Security ExamQuestions→ 77. Private Security Exam Questions → 76. PrivateSecurity ExamQuestions → 75. Private Security Exam Questions - Part1 → 75.Private Security Exam Questions - Part 2 → 74. PrivateSecurityExam Questions - Part 1 → 74. Private Security ExamQuestions -Part 2 → 73. Private Security Exam Questions - Part 1 →73. PrivateSecurity Exam Questions - Part 2 → 72. Private SecurityExamQuestions - Part 1 → 72. Private Security Exam Questions - Part2 →71. Private Security Exam Questions - Part 1 → 71. PrivateSecurityExam Questions - Part 2 → 70. Private Security ExamQuestions -Part 1 → 70. Private Security Exam Questions - Part 2 →69. PrivateSecurity Exam Questions - Part 1 → 69. Private SecurityExamQuestions - 2.Chapter → 68. Private Security Exam Questions -Part1 → 68. Private Security Exam Questions - Part 2 → 67.PrivateSecurity Exam Questions - Part 1 → 67. Private SecurityExamQuestions - 2.Chapter → 66. Private Security Exam Questions -Part1 → 66. Private Security Exam Questions - Part 2 ** SPECIALSAFETYEXAMINATION WEAPON INFORMATION QUESTIONS → 70. PrivateSecurityWeapon Knowledge Exam Questions → 69. Private SecurityWeaponKnowledge Exam Questions → 68. Private Security WeaponKnowledgeExam Questions → 67. Private Security Weapon KnowledgeExamQuestions → 66. Private Security Weapon Knowledge ExamQuestions **SPECIAL SAFETY EXAMINATION REPLACEMENT TRAININGQUESTIONS → 49.Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 →49. PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 2 → 48. PrivateSecurityRenewal Exam Questions - Part 1 → 48. Private SecurityRenewal ExamQuestions - Part 2 → 47. Private Security Renewal ExamQuestions -Part 1 → 47. Private Security Renewal Exam Questions -Part 2 → 46.Private Security Renewal Exam Questions - 2.Chapter →46. PrivateSecurity Renewal Arms Information Exam Questions → 45.PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 1 → 45. PrivateSecurityRenewal Exam Questions - Part 2 → 45. Private SecurityRenewalWeapon Knowledge Exam Questions → 44. Private SecurityRenewal ExamQuestions - Part 1 → 44. Private Security Renewal ExamQuestions -Part 2 → 44. Private Security Renewal Weapon KnowledgeExamQuestions → 43 Private Security Renewal Exam Questions - Part 1→43 Private Security Renewal Exam Questions - 2.Chapter →43.Private Security Renewal Arms Information Exam Questions →42.Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 → 42.PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 2 → 42. PrivateSecurityRenewal Weapon Information Exam Questions → 41. PrivateSecurityRenewal Exam Questions - Part 1 → 41. Private SecurityRenewal ExamQuestions - Part 2 → 41. Private Security RenewalWeapon KnowledgeExam Questions → 40. Private Security Renewal ExamQuestions - Part1 → 40.Special Security Renewal Exam Questions -Part 2 → 40.Private Security Renewal Weapon Knowledge ExamQuestions