iKnowAsia Приложения

Loading...
สนทนาภาษาอังกฤษ 1.9
iKnowAsia
สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทีใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้ง่าย นำไปใช้ได้จริง แบบมีเสียงให้ฝึกพูดตามแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นำไปใช้ได้อย่างสะดวก อัพเดทคำศัพท์ ประโยค ใหม่ๆสม่ำเสมอ * เหมาะสำหรับ Android Version 4.4 ขึ้นไปครับถ้ารุ่นตำ่กว่านี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงได้นะครับ Englishconversation English primary Used daily For those interested inlearning to put into practice. A voice to speak on Categories to beused easily. Update your vocabulary with new uniform. * Suitablefor Android Version 4.4 or higher, if not lower, can play audiofiles on it.
AEC Asean Language 2.3
iKnowAsia
ASEAN Economic Community 2015AEC : Asean Language Application : The most useful phrases / wordsin many language of Asean countries, which are Thailand, Myanmar,Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines,Cambodia, and BruneiWhat's AEC ? Background information , Do's and Don'ts in Aseancountries , Best of Asean , AttractionsTravel phrases are very useful while traveling. It marks one assomeone who cares enough to learn a little of the language of thecountry you're visitingCertainly the most useful language to know, if you want to travelto a wide variety of countries around South East AsiaLanguage list : Thai , Burmese , Lao , Viet , Bahasa Malayu,Mandarin , Bahasa indonesia , Tagalog , KhmerEasy learn with Audio*** Available to play in offline mode ***** Audio File Support for Android Version 4.4 and Higher **
Thailand Chiang Mai Tours 1.9.1
iKnowAsia
Welcome to Chiang Mai . The Second largestcity of Thailand .Founded in 1296 as the capital of the LannaKingdom, it has over 300 Buddhist temples, beautiful mountainscenery surrounds Chiang Mai.Chiangmai offers spectacular scenery, and is a great base forrelaxing ,shopping, trekking, rafting, elephant riding and hilltribe visits.Regarded as a cultural and spiritual centre Chiangmai is popularfor handicrafts, silver, weaving and umbrellas making shopping themost popular acitivity among tourists.Chiang Mai GuidelineInformative Chiang Mai Travel Guide , Travel Information , ToursPackage , Useful Language , Phone Numbers , Night Life , EatingGuide , Coffee Shop . etc.,* Always update !
Cute Animals Games 1.1
iKnowAsia
Free game for kidsEnjoy to guess animals names with cute picture ." Animals Quiz Game " valuable educational application for children.
ราคาทองคำ หุ้น น้ำมัน วันนี้ 1.8
iKnowAsia
One Stop Service แอฟเดียวครบ เช็ค ราคาทองคำวันนี้ ราคาทองรูปพรรณราคาน้ำมัน ปตท บางจาก ราคาหุ้น ดัชนีหุ้นทั่วโลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช็คพัสดุไปรษณีย์ EMS Trackingตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คพยากรณ์อากาศวันนี้ และข่าวเด่นประจำวัน ต้องใช้อินเตอร์เน็ทเชื่อมต่อทุกครั้ง One StopService AFL full price of gold today. Gold prices, oil prices, PTT,Bangchak shares, stock indexes around the world. Foreign exchangerates Check parcel EMS Tracking lottery Check Lottery. Checktoday's weather and headlines. Requires Internet connection at alltimes.
Beard Booth Editor 1
iKnowAsia
Beard and Mustache Booth Style : Funny Photo Editor Have you everwondered how you would look like a beard or mustache you ? Addbeard to your photos now! Don't wait beard for grow. Beard BoothEditor makes your photo with beard. Application contains many beardand mustache styles with short beards and long beardsinstantly!Easy choose a picture from gallery or take one byyourself. Once you're finished, you can save your picture to yourphone, or share them with your friends on Facebook, Twitter orInstagramApplication features & How to use :1. Take a new photoor select one from your gallery which you want to add beard.2.Select the Beard Style from gallery. Slide for view3. Tab button inthe middle for open/close Beard’s gallery .4. Scale, rotate, moveadjust selected beard with your finger easily.5. Save photo tophoto gallery use " Save Button "6. For Sharing your funny photouse "Sharing Button" then select social media Facebook, Twitter andEmail that you want to share.
Photo Mirror Effect 1.2
iKnowAsia
Photo Mirror Effect : lets you apply aclassicmirror effect to your photos so you can duplicate yourimagerepeatedly in a matter of seconds. Beautiful mirror /waterreflection effect for your photoFeatures:★ Choose photo from gallery or capture by Camera, tocreatemirror effect★ Crop/rotate your image★ Choose your effect from mirror / water effect★ 15 filters for photo effects.★ Move left /right/up and down to mirror photos★ Share photo on Facebook , Twitter, Whats app, Line andothersocial media platforms★ Save photo in sd card.This application is a simple but effective photo-editingtoolthat will not disappoint. It doesn't have many features, butthoseit does have work perfectly.
สนทนาภาษาจีน 2.4
iKnowAsia
สนทนาภาษาจีน ทีใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนกลางเบื้องต้น ( แมนดารีน ) เรียนรู้ง่ายไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน แบบมีเสียงให้ฝึกพูดตามแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นำไปใช้ได้อย่างสะดวก อัพเดทคำศัพท์ ประโยค ใหม่ๆสม่ำเสมอ* เหมาะสำหรับ Android Version 4.4 ขึ้นไปครับถ้ารุ่นตำ่กว่านี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงได้นะครับChinese languageused in everyday life. For those interested in learning Mandarin,Basic (Amanda Green) does not need to learn the basics first. Avoice to speak on Categories to be used easily. Update yourvocabulary with new uniform.* Suitable for Android Version 4.4 orhigher, if not lower, can play audio files on it.
Kids Coloring Book Fun Game 2.1
iKnowAsia
Free Coloring Book Game for Kids , Enjoy painting the coloringpages of 10 catalogue list : More than 80 pictures List of 10Categories★ Dinosaurs★ Animals ★ Cars★ Shapes ★ Army ★ Robots ★Princess ★ Ninja ★ Ester Egg★ Christmas Features* 10 catalogue list: More than 80 pictures * Zoom in - out function* Undo function*Save picture to your phone gallery* Share your creations with yourfriends and family on social appsCompletely free download !!!
Where is this Place 1.4
iKnowAsia
Country Quiz Game ! Let's test yourknowledgeand find where are those places around the world . Guesscountryname , city name .This is pictures quiz game full of fun that consists onguessingthe names of hundreds of countries , cities from around theworldover 250 pictures . A fun education game of guessing toimproveknowledge of the world.Features :★ +250 levels .★ systems help and coins .★ ask your friends on facebook and twitter and grab coins .Always updateKnowledge Games
Chinese Mandarin Language 2.1
iKnowAsia
Free application for everyone who want to learn Chinese Mandarinlanguage . Easy learn to speak mandarin with audio , includingphrases, vocabulary, pinyin .* Always Update* No internetconnection required[[[Attention]]] Android old version may notavailable to play audio file. Support Android version 4.4 andhigher version .
Hoarding Photo Frames 1.0.2
iKnowAsia
High quality hoarding frames and billboard framesFeel like acelebrity with your picture in funniest ads. Simply choose thehoarding photo frame or billboard photo frame that best suits yourimage and easily create a original work of art.This applicationcontained 50 quality Hoarding Frames and nice image . HoardingPhoto Frames is completely free download. .Features: ✔ Androidapplication, works for both mobile and Tablet ✔ Select a photo fromthe gallery or take photos using the phone or tablet camera.✔Choose frame you like with 50 HD quality hoarding and billboardframes.✔ Rotate, scale, zoom in , zoom out or drag the photo to fitthe pic frames as you like ✔ Share your creations via WhatsApp,Line, Facebook, Twitter, email and other social networks.✔Automatic save image in SD Card and available to set as wallpaper .
Magazine Photo Frames 1.2
iKnowAsia
High Quality Magazine Photo FramesFeel like a celebrity with yourpicture in funniest ads. Simply choose the magazine photo framesthat best suits your image and easily create a original work ofart.Magazine Cover Photos contained 50 quality frames . Features: ✔Android application, works for both mobile and Tablet ✔ Select yourpicture from the gallery or take photos using the phone or tabletcamera.✔ Choose frame you like with 50 HD quality photo frames.✔Rotate, scale, zoom in , zoom out or drag the photo to fit the picframes as you like ✔ Share your creations via WhatsApp, Line,Facebook, Twitter, email and other social networks.✔ Thisapplication is completely free download.
Brain Game Matches Puzzle 1
iKnowAsia
Mind games brain training : Enjoy to move 1 or 2 matches to fix theequation. Useful game for everyone especially for kids improvingthinking skills , numeracy skills and math skills . Features : 1-100 levels and more .2- drag and drop .3- systems help and coins.4- ask your friends on facebook and twitter and grab coins .
अंग्रेजी English for Hindi 1.5
iKnowAsia
इंग्लिश: अंग्रेजी कैसे सीखे " English for Hindi " हर किसी के लिएअंग्रेजी वार्तालाप का अभ्यास करने के लिए एक उपयोगी अनुप्रयोग है। *Always Update * No internet connection required [[[Attention]]]Android old version may not available to play audio file. SupportAndroid version 4.4 and over English: How to learn English "Englishfor Hindi" everyone is a helpful app to practice Englishconversation. * Always update * No Internet Connection Required[[[Attention]]] Not available in the Android Play audio file Oldversion in May. Support Android version 4.4 and over
ABC 123 Kids Games 1.4
iKnowAsia
ABC 123 Kids Games Application thatcontainsall 26 letters ,1 -20 numbers for free! It also comes witha bonusABC Sing Along Song that your child will love!Features:★ Children can easily learn ABC, numbers, days, months ,colours,shapes★ Animals sound★ Trace all letters and numbers ,26 uppercase lettershandwritingpractice activities★ Simple duck shooting★ ABC song for kids
Match Pairs Memory Games 1.6
iKnowAsia
Picture Matching Memory Games , enjoy playing match pairs gameswith your family Simple and beautiful application for everyone (especially kids ) . Match the pair of tiles and enjoy testing yourmemory skills .The best game to exercise your memory. Playing isvery simple , you turn over one tile and then try to find amatching tile .Game contains different sizes 3x2, 4x3 ,6x3 ,7x4,8x4 and 10x5 , each getting progressively harder.Features- 4 Typeof Animals , Ocean , Fruits Vegetable , Monsters - 6 DifficultyLevels- Different Grid Sizes- Add New Puzzle Themes- Time LimitFreeDownload
ABC 123 Kids Games Free 1.3
iKnowAsia
ABC 123 Kids Games Application that contains all 26 letters ,1 -20numbers , alphabet cursive writing app ! It also comes with a bonusABC Sing Along Song that your child will love! Features:★ Acolorful early education app that helps children learn the English★ Children can easily learn alphabet , numbers, days, months ,colours, shapes★ Alphabet tracing toddler games★ Animals sounds★Trace letters and numbers ,26 uppercase letters handwritingpractice activities ★ Simple duck shooting★ ABC song forkidsDownload for Free !
Country Quiz Games Free 1.1
iKnowAsia
This is pictures quiz games full of fun that consists on guessingthe names of hundreds of countries , cities from around the worldover 250 pictures . A fun education game of guessing to improveknowledge of the world.Features : ★ +250 levels .★ systems help andcoins .★ video reward to get coins★ ask your friends on facebookand twitter and grab coins .Great free place quiz game which willgive you hours of fun and joy! Play on your own or have funtogether with your friends. If you get stuck, you can use hints tohelp you move on and face more challenges. Solve puzzles. Guess thecountry , city . Complete achievements. Win trophies. Placesinformation available in wikipedia linkAlways update KnowledgeGames