1.1 / November 4, 2014
(4.3/5) (5702)
Loading...

Описание

Ngu Ho Chien Tuong Di Bai là trò chơi chặtchémđã tay lấy bối cảnh thời Tam Quoc loạn lạc. Bạn có thể chọn 1trong5 chien tuong, mỗi người có 1 sở trường vũ khí riêng như cungtên,giáo, kiếm hay đao. Trên chiến trường bạn sẽ cực kì phấn khíchvớivới những cảnh xông pha kinh điển, kẻ thù đông như kiến và bossmáucực khủng.
Ngu Ho Tuong ChienBaiDi's game was tight guillotine hand set in the ThreeKingdomsperiod of chaos. You can choose 1 of 5 tuong chien, eachwith itsown weapon forte 1 as the bow and arrow, spear, sword orsword. Onthe battlefield you will be extremely excited with thesortieclassic scenes, enemies and bosses east as blood issuperexpensive.

информация о приложении Ngũ Hổ Chiến Tướng Đi Bài

 • Имя приложения
  Ngũ Hổ Chiến Tướng Đi Bài
 • Название приложения
  serin.untacking
 • Дата публикации
  November 4, 2014
 • Размер файла
  7.6M
 • Требования
  Android 2.3 and up
 • Версия
  1.1
 • Разработчик
  GonzalezAlba
 • Количество установок
  500,000 - 1,000,000
 • Цена
  Бесплатно
 • Категория
  Action
 • Разработчик
 • Google Play Link

GonzalezAlba Ещё...

Ngũ Hổ Chiến Tướng Đi Bài 1.1 APK
GonzalezAlba
Ngu Ho Chien Tuong Di Bai là trò chơi chặtchémđã tay lấy bối cảnh thời Tam Quoc loạn lạc. Bạn có thể chọn 1trong5 chien tuong, mỗi người có 1 sở trường vũ khí riêng như cungtên,giáo, kiếm hay đao. Trên chiến trường bạn sẽ cực kì phấn khíchvớivới những cảnh xông pha kinh điển, kẻ thù đông như kiến và bossmáucực khủng.Ngu Ho Tuong ChienBaiDi's game was tight guillotine hand set in the ThreeKingdomsperiod of chaos. You can choose 1 of 5 tuong chien, eachwith itsown weapon forte 1 as the bow and arrow, spear, sword orsword. Onthe battlefield you will be extremely excited with thesortieclassic scenes, enemies and bosses east as blood issuperexpensive.
Loading...