1.0 / January 7, 2014
(4.8/5) (145)
Loading...

Description

O aplicaţie care conţine diverse rugăciuni. Majoritatea provin dincărţi de rugăciune greco-catolice.An application that containsvarious prayers. Most come from the Greek-Catholic prayer books.

App Information Rugaţi-vă

 • App Name
  Rugaţi-vă
 • Package Name
  ro.catholica.rugbiz
 • Updated
  January 7, 2014
 • File Size
  859k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Catholica.ro
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Catholica.ro Show More...

Calendar Romano-Catolic 2019 2019.a APK
Catholica.ro
EN: This application includes the Roman-Catholic Calendar for 2019,in Romanian language. RO: Această aplicaţie oferă calendarulromano-catolic pentru 2019, în limba română. Sursa calendaruluieste Editura Presa Bună a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi. Dupăinstalare, aplicaţia nu mai necesită conexiune la internet, avândincluse informaţiile pentru toate cele 12 luni ale anului. EN: Thisapplication includes the Roman Catholic Calendar for 2019, inRomanian. RO: This application provides the Roman Catholic calendarfor 2019, in Romanian. The source of the calendar is the Good PressPublishing House of the Roman Catholic Diocese of Iasi. Afterinstallation, the app no ​​longer requires an Internet connection,including information for all 12 months of the year.
Agenda Romano-Catolica 2019 2019.a APK
Catholica.ro
EN: This application includes the Roman-Catholic Calendar for 2019,with liturgical texts for each day, in Romanian language. RO:Această aplicaţie oferă calendarul romano-catolic pentru 2019, culecturile liturgice pentru fiecare zi, în limba română. Sursaagendei liturgice este Editura Presa Bună a DiecezeiRomano-Catolice de Iaşi. După instalare, aplicaţia nu mai necesităconexiune la internet, având incluse informaţiile pentru toate cele12 luni ale anului şi textele pentru toate zilele anului. EN: Thisapplication includes the Roman Catholic Calendar for 2019, withliturgical texts for each day, in Romanian. RO: This applicationprovides the Roman Catholic calendar for 2019, with liturgicalreadings for each day, in Romanian. The source of the liturgicalagenda is the Good Press Publishing House of the Roman CatholicDiocese of Iasi. After installation, the app no ​​longer requiresan internet connection, including information for all 12 months ofthe year and text for all days of the year.
Calendar Greco-Catolic 2019 2019.a APK
Catholica.ro
EN: This application includes the Greek-Catholic Calendar for 2019,in Romanian language. RO: Această aplicaţie oferă calendarulgreco-catolic pentru 2019, în limba română. Sursa calendarului esteEditura Viaţa Creştină a Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.După instalare, aplicaţia nu necesită conexiune la internet, avândincluse informaţiile pentru toate cele 12 luni ale anului. EN: Thisapplication includes the Greek-Catholic Calendar for 2019, inRomanian. RO: This application provides the Greek-Catholic calendarfor 2019, in Romanian. The source of the calendar is the ChristianLife Publishing House of the Greco-Catholic Diocese of Cluj-Gherla.After installation, the application does not need an Internetconnection, including information for all 12 months of the year.
Agenda Greco-Catolică 2019 2019.a APK
Catholica.ro
EN: This application includes the Greek-Catholic Calendar for 2019,with liturgical texts for each day, in Romanian language. RO:Această aplicaţie oferă calendarul greco-catolic pentru 2019, culecturile liturgice pentru fiecare zi, în limba română. Sursaagendei liturgice este Editura Viaţa Creştină a EparhieiGreco-Catolice de Cluj-Gherla. După instalare, aplicaţia nunecesită conexiune la internet, având incluse informaţiile pentrutoate cele 12 luni ale anului şi textele pentru toate zileleanului. EN: This application includes the Greek-Catholic Calendarfor 2019, with liturgical texts for each day, in Romanian. RO: Thisapplication provides the Greek-Catholic calendar for 2019, withliturgical readings for each day, in Romanian. The source of theliturgical agenda is the Christian Life Publishing House of theGreco-Catholic Diocese of Cluj-Gherla. After installation, theapplication does not need an Internet connection, includinginformation for all 12 months of the year and text for all days ofthe year.
ASTRU Postul Mare 2019 2019.1 APK
Catholica.ro
RO: Itinerariu spiritual pentru Postul Mare 2019. „Pași spresfințenie” este un itinerariu spiritual pentru a te ajuta să teapropii de Dumnezeu în fiecare zi, pregătindu-te pentru mareasărbătoare a Învierii Domnului. După instalare, aplicaţia nunecesită conexiune la internet, având incluse informaţiile pentrutoate zilele Postului Mare şi Săptămânii Luminate. RO: SpiritualItinerary for Great Post 2019. "Steps to Holiness" is a spiritualitinerary to help you get closer to God every day, preparing forthe great feast of the Lord's Resurrection. After installation, theapp does not require an Internet connection, including all-dayinformation for the Big Litter and the Lighted Week.
Cântece 2014.1 APK
Catholica.ro
O selecţie de cântece folosite în Biserica Greco-Catolică şiRomano-Catolică.A selection of songs used in the Greek Catholic andRoman Catholic.
Rugaţi-vă 1.0 APK
Catholica.ro
O aplicaţie care conţine diverse rugăciuni. Majoritatea provin dincărţi de rugăciune greco-catolice.An application that containsvarious prayers. Most come from the Greek-Catholic prayer books.
BRU.ro 1.2 APK
Catholica.ro
This app is connected to BRU.ro - the official website of RomanianGreek-Catholic Church.Această aplicaţie pentru smartphone-urile şitabletele cu sistem de operare Android a fost concepută ca uninstrument alternativ pentru cei care doresc să urmărească BRU.ro -situl oficial al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică -dar fără a-l vizita periodic. Avantajul major este că, în măsura încare dispozitivul curent este conectat la internet, aplicaţiaverifică singură dacă au apărut articole noi şi semnalează acestfapt. În plus, articolele sunt descărcate local şi aplicaţia poatefi folosită astfel şi offline, pentru a citi când doriţi - şi nudoar când sunteţi online - ceea ce vă interesează.This app isconnected to BRU.ro - the official website of RomanianGreek-Catholic Church.This application for smartphones and tabletswith Android operating system was designed as an alternative toolfor those who want to pursue BRU.ro - official site of the RomanianChurch United with Rome, Greek-Catholic - but without regularvisit. The major advantage is that, to the extent that the currentdevice is connected to the internet, the application checks whetherthere are new items only and indicates this fact. In addition,articles are downloaded locally and thus the application can beused offline to read when you want - not just when you're online -what interests you.
Loading...