1.9 / March 14, 2017
(3.9/5) (978)
Loading...

Description

Run as far as you can!
Avoid rocks on the road!

Rush Running - it is an amazing and fun game! You need run more andmore far, and will be attracted to try to go as far as possible,either jumping over or rolling under obstacles.

Do you feel confident enough to run with Rush Running?

Run to survive, run to become the best runner!

Enter the world of Rush Running, enjoy the world of speed!

All your friends are playing it - can you beat their highscores?

FEATURES:
★ Tap left of screen to jump
★ Tap and hold on right screen to scroll
★ Speed up by distance
★ Colorful and HD graphics!
★ Share scores to social, let's see who is winner!
★ Easy to play, hard to master.
★ Challenge your friends!
Join the most dangerous runner game!

Developed by WePlay Games

Facebook fanpage of Rush Running:
https://www.facebook.com/rushrunning.weplay

App Information Rush Running: Top runner game

WePlay VN Show More...

Lich Van Nien - Lịch VN 2018 10.6 APK
WePlay VN
LỊCH VẠN NIÊN WEPLAY - ỨNG DỤNG LỊCH VIỆT ĐẦU TIÊN ĐẠT MỐC 5 TRIỆULƯỢT CÀI ĐẶT. LỊCH VẠN NIÊN 2018 - Bắt đầu xung kích mốc 10 triệulượt cài! LỊCH VẠN NIÊN 2018: là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tracứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng. LỊCH VẠN NIÊN2018 cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dươngvà rất nhiều thông tin hữu dụng khác. Các chức năng chính: - Xemlịch ngày. - Xem lịch tháng. - Đổi lịch âm sang dương, dương sangâm nhanh chóng và chính xác. - Xem thời tiết hàng ngày theo địađiểm. - Xem nhịp sinh học: cho bạn biết thông tin về trạng tháibiến đổi của sức khỏe, tình cảm, trí tuệ của mình để sắp xếp thờigian làm việc phù hợp. - Văn khấn: cả trăm bài văn khấn trải rộng ởkhắp các chủ đề. - Xem hướng và ngày giờ xuất hành. - Widget giờ,ngày, tháng. - Viết ghi chú theo lịch âm hoặc dương. - Nhắc lịchtheo sự kiện. - Cho phép tùy chỉnh màu sắc hiển thị. Vui lòng đểlại lời bình và đánh giá của bạn. Sự cổ vũ của các bạn là động lựclớn để chúng tôi tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hơn cho sản phẩm.Perpetual calendar WEPLAY - VIETNAM HISTORY FIRST APPLICATIONSmilestone of 5 million installed. Perpetual calendar 2018 -Starting shock landmark 10 million installs! Perpetual calendar2018: the app for FREE, help look lunar calendar convenient andfast. 2018 perpetual calendar allows viewing information about thecalendar date, lunisolar calendar months and a lot of other usefulinformation. Main fuction: - View calendar days. - View thecalendar month. - Change the calendar negative to positive,positive to negative, quickly and accurately. - View daily weatherby location. - See a circadian rhythm: you information about thestate of health changes, emotional, intellectual, to arrange theirworking time accordingly. - Van vows: vows hundred texts spreadacross topics. - View user and date and time of the Exodus. -Widget hours, days, months. - Write a note calendar or negative. -Remind calendar event. - Allows custom color display. Please leavea comment and your rating. Your encouragement is great motivationfor us to continue to upgrade the extra for the product.
Bắt Chữ - Duoi Hinh Bat Chu 9.6 APK
WePlay VN
Bắt Chữ là một trò chơi thú vị, thuộc thể loại nhìn hình đoán chữđầy trí tuệ nhưng cũng ngập tràn thư giãn.Bắt Chữ với kho dữ liệuphong phú, hấp dẫn, đa dạng, ở nhiều lĩnh vực. Nội dung câu đố đặcsắc thú vị, phù hợp với tất cả mọi người, đem lại cho bạn nhữnggiây phút thư giãn sảng khoái.Thật hứng khởi khi tự mình khám phánhững tầng ý nghĩa đặc sắc, hài hước, vui nhộn, bất ngờ, thú vị,mới lạ,... của các câu chữ ẩn đằng sau những hình ảnh quenthuộc.Bạn có thể sẽ không nhịn được cười khi mở ra các đáp án,những khuôn ảnh tưởng chừng như không liên quan, nhưng khi ghép lạivới nhau, lại tạo thành những câu chữ kỳ thú.Bắt Chữ - khó mà dễ,dễ mà khó. Để vượt qua hết các câu hỏi, bạn cần có các kiến thức cảvề tiếng Việt, Hán Việt, thậm chí cả tiếng Anh. Dải tri thức trảirộng từ các đồ vật thường dùng, đến địa lý, thể thao, danh nhân, lôđề, ...So với một số game cùng thể loại "đuổi hình bắt chữ" khác đãvà đang tồn tại, bản game "Bắt Chữ" mới này có gì đặc sắc và khácbiệt? Đầu tiên, đó là cách chơi cực kỳ đơn giản: không cần mô tảgợi ý, không cần mở bàn phím nhập chữ, không cần hạn chế thời gian.Thứ hai, đó là bộ hình ảnh được chăm chút rực rỡ sinh động, bạnchắc chắn sẽ không tìm ra một game nào tương tự có bộ dữ liệu đẹphơn!Game là miễn phí! Khi gặp một từ mà không có trong kho tri thứccủa bạn, bạn có thể dùng điểm thưởng trong game để mở từ này.Hãytận hưởng niềm vui, sự sảng khoái, và những bất ngờ thú vị với "BắtChữ"!Getting word is an interesting game, genre picture guessingletters look full of wisdom but also steeped relax.Getting wordwith rich data warehouse, attractive, diversified in many areas.Unique content interesting puzzle, suitable for everyone, givingyou moments of refreshing relax.It was inspiring to discover forthemselves the unique meaning of stories, humor, hilarious,unexpected, exciting, new, ... of the words hidden behind thefamiliar image.You can not stop laughing when opened the answers,the photo site seemed irrelevant, but when put together, to formthe wonderful words.Getting word - hardly easy, easy but difficult.To overcome all these questions, you need to have the knowledge ofboth the Vietnamese, Chinese Vietnamese, even English. Knowledgestrip extending from the commonly used objects, to geography,sports, celebrity, lots of threads, ...Compared to some of thegames of the same genre "picture began chasing the" others alreadyexist, the game "Getting word" nothing special to this new anddifferent? First, it is extremely simple to play: no needdescriptions suggest, without opening the keyboard enter text,without time restrictions. Second, there is the image being caredglowing, you certainly will not find a game similar data sets morebeautiful!The game is free! When encountering a word that is not inyour knowledge base, you can use the bonus points in the game toopen the word.Enjoy fun, fresh, and exciting surprises with"Getting word"!
Bắt Chữ 2 - Duoi Hinh Bat Chu 9.6 APK
WePlay VN
Bắt Chữ là một trò chơi thú vị, thuộc thể loại nhìn hình đoán chữđầy trí tuệ nhưng cũng ngập tràn thư giãn.Bắt Chữ với kho dữ liệuphong phú, hấp dẫn, đa dạng, ở nhiều lĩnh vực. Nội dung câu đố đặcsắc thú vị, phù hợp với tất cả mọi người, đem lại cho bạn nhữnggiây phút thư giãn sảng khoái.Đây là tập 2, là phần kế tiếp của"Bắt Chữ 1", bắt đầu từ level 1000. Bạn nên vượt qua hết các levelở "Bắt Chữ 1" trước khi dùng "Bắt Chữ 2".Thật hứng khởi khi tự mìnhkhám phá những tầng ý nghĩa đặc sắc, hài hước, vui nhộn, bất ngờ,thú vị, mới lạ,... của các câu chữ ẩn đằng sau những hình ảnh quenthuộc.Bạn có thể sẽ không nhịn được cười khi mở ra các đáp án,những khuôn ảnh tưởng chừng như không liên quan, nhưng khi ghép lạivới nhau, lại tạo thành những câu chữ kỳ thú.Bắt Chữ - khó mà dễ,dễ mà khó. Để vượt qua hết các câu hỏi, bạn cần có các kiến thức cảvề tiếng Việt, Hán Việt, thậm chí cả tiếng Anh. Dải tri thức trảirộng từ các đồ vật thường dùng, đến địa lý, thể thao, danh nhân, lôđề, ...So với một số game cùng thể loại đuổi hình bắt chữ khác đãvà đang tồn tại, bản game "Bắt Chữ" mới này có gì đặc sắc và khácbiệt? Đầu tiên, đó là cách chơi cực kỳ đơn giản: không cần mô tảgợi ý, không cần mở bàn phím nhập chữ, không cần hạn chế thời gian.Thứ hai, đó là bộ hình ảnh được chăm chút rực rỡ sinh động, bạnchắc chắn sẽ không tìm ra một game nào tương tự có bộ dữ liệu đẹphơn!Game là miễn phí! Khi gặp một từ mà không có trong kho tri thứccủa bạn, bạn có thể dùng điểm thưởng trong game để mở từ này.Hãytận hưởng niềm vui, sự sảng khoái, và những bất ngờ thú vị với "BắtChữ"!Getting word is an interesting game, genre picture guessingletters look full of wisdom but also steeped relax.Getting wordwith rich data warehouse, attractive, diversified in many areas.Unique content interesting puzzle, suitable for everyone, givingyou moments of refreshing relax.This is episode 2, the next sectionof "Getting Signature 1", starting with level 1000. You should passall the levels in "Getting Signature 1" before using "GettingSignature 2".It was inspiring to discover for themselves the uniquemeaning of stories, humor, hilarious, unexpected, exciting, new,... of the words hidden behind the familiar image.You can not stoplaughing when opened the answers, the photo site seemed irrelevant,but when put together, to form the wonderful words.Getting word -hardly easy, easy but difficult. To overcome all these questions,you need to have the knowledge of both the Vietnamese, ChineseVietnamese, even English. Knowledge strip extending from thecommonly used objects, to geography, sports, celebrity, lots ofthreads, ...Compared to some of the game chasing the same categorycaptured image other letters already exist, the game "Getting word"nothing special to this new and different? First, it is extremelysimple to play: no need descriptions suggest, without opening thekeyboard enter text, without time restrictions. Second, there isthe image being cared glowing, you certainly will not find a gamesimilar data sets more beautiful!The game is free! Whenencountering a word that is not in your knowledge base, you can usethe bonus points in the game to open the word.Enjoy fun, fresh, andexciting surprises with "Getting word"!
Đuổi Hình Siêu Hài 1.2 APK
WePlay VN
Đuổi Hình Siêu Hài: gameshow đoán chữ dựa trên hình ảnh hài hướcvui nhộn độc đáo.Bạn đã từng chơi bắt chữ? Đã từng tận hưởng sự đặcsắc của bắt chữ? Vậy mời bạn đến trải nghiệm sự mới lạ của đuổihình.Bắt Chữ xuất hiện trước! Đuổi Hình giờ ra sau!Game mang đếnnhững hình ảnh hài hước, những lời thoại hóm hỉnh, những câu hỏicân não, và những đáp án độc chiêu!Xuyên suốt tất cả các màn chơilà sự vui vẻ, dí dỏm, thú vị. Mở câu hỏi ra, mới chỉ nhìn thôi đãmuốn phá lên cười.Bạn cần vượt qua câu hỏi trước mới mở được câusau. Luôn có sẵn trợ giúp hữu ích phục vụ bạn, sẵn sàng giúp bạnvượt qua những ô chữ khó nhằn.Đuổi Hình Siêu Hài - gameshow lôicuốn thú vị, mang những điều tươi mới đến cho bạn!Hãy cùng gia nhậpvào hành trình Đuổi Hình đầy đặc sắc!Chasing Pictures Super Comedy:guess the word based game show humor funny picture nicely.You'veplayed catch word? Had enjoyed the character of start letters? So,invite you to experience the novelty of the chase picture.Gettingword appeared before! Chasing Figure hours after!Game brings thefunny picture, the witty dialogue, brainstorming questions, and theanswers fatality!Throughout all the game screen is fun, witty,interesting. Open questions out, just look alone was inclined tolaugh.You need to pass before a new open question is the following.Always helpful assistance available to serve you, ready to help youovercome the tough crossword.Chasing Pictures Super Comedy -gameshow interesting attraction, bringing fresh new things to tellyou!Let's join the voyage full of excellent form!
Monsters Sweep 1.4 APK
WePlay VN
Monsters Sweep - Game of the legendary monsterfunFor the first time appeared on the app store a casual game"Monsters Sweep", WePlay studio brings to gamers fantastic andfamiliar feeling and extremely entertaining.How to play the game very simple, similar to the game 2048, youneed to slide the monsters from the four edge screens so that theytogether can match 3 or more.When you start to play you will easily achieve the high score, butas the later, more and more different types of monsters are born,the difficulty of the game increases rapidly, you might be verydifficult to achieve higher scores.The secret of the success puzzle games such form as thesharp-eyed Monsters Sweep, ability to reason logic andpatience.Easy to play - hard to master, Monsters Sweep is a game suitablefor everyone, every age, every level gamers and easily addictive asany game of WePlay studio.There are millions of people are fascinated to play in front ofintellectual game series this cute puzzle.What are you waiting for?! Let download and play Monsters Sweepnow.
Rush Running: Top runner game 1.9 APK
WePlay VN
Run as far as you can!Avoid rocks on the road!Rush Running - it is an amazing and fun game! You need run more andmore far, and will be attracted to try to go as far as possible,either jumping over or rolling under obstacles.Do you feel confident enough to run with Rush Running?Run to survive, run to become the best runner!Enter the world of Rush Running, enjoy the world of speed!All your friends are playing it - can you beat their highscores?FEATURES:★ Tap left of screen to jump★ Tap and hold on right screen to scroll★ Speed up by distance★ Colorful and HD graphics!★ Share scores to social, let's see who is winner!★ Easy to play, hard to master.★ Challenge your friends!Join the most dangerous runner game!Developed by WePlay GamesFacebook fanpage of Rush Running:https://www.facebook.com/rushrunning.weplay
Bói Tổng Hợp - Tử Vi Toàn Tập - Lịch Vạn Sự 1.9 APK
WePlay VN
Bói Tổng Hợp là ứng dụng cho phép bạn xem bói, xem tử vi, xem lịchâm dương, xem lịch vạn niên, lịch vạn sự đầy đủ và chi tiết nhất.Bạn sẽ được tiếp cận với hàng loạt các tính năng đặc sắc hữu ích vềbói, về tử vi, về các hoạt động đời sống tâm linh như khấn bái, xemngày hoàng đạo, ngày giờ tốt xấu,... Bói Tổng Hợp - Tử Vi Toàn Tập- Lịch Vạn Sự: một ứng dụng với kho dữ liệu đồ sộ, được biên tập tỉmỉ, nội dung phong phú đa dạng, giao diện độc đáo thú vị. Bạn sẽ dễdàng cảm nhận được những nét khác biệt và những tầng ý nghĩa đặcsắc. Từ tử vi truyền thống đến tử vi hiện đại, từ bói dân gian đếnbói mới, từ bói phương đông đến tử vi phương tây, mọi thứ đều cótrong Bói Tổng Hợp. NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT: - Lịch ngày: xem lịchâm dương, ngày hoàng đạo - hắc đạo, xem sao tốt xấu, xem bình xétnhị thập bát tú. - Lịch tháng: xem ngày âm dương theo tháng, dễdàng đổi ngày tháng khác, xem sự kiện của những ngày năm xưa trongnước và quốc tế. - Bói tổng hợp: tập hợp các thể loại về bói, bóitrong nhiều lĩnh vực, bói cho nhiều chủ đề. - Tử vi hôm nay: Tiênđoán trong ngày theo 12 cung hoàng đạo về các mức độ tâm trạng,tình yêu, tài chính, may mắn, công việc của bạn. - Mở rộng: nhữngtính năng bổ trợ hữu ích như văn khấn truyền thống, đổi ngày âmdương, đo nhịp sinh học, xem lịch xuất hành. Các tính năng chitiết: - Tử vi trọn đời: giải mã tiền vận hậu vận của người xem. -Xin xâm: bốc quẻ xin xâm, xem giải nghĩa và ứng vận của xâm. - Lịchvạn sự: chi tiết ngày tháng âm dương lịch, ngày giờ hoàng đạo, saotốt sao xấu. - Bói theo 12 cung Hoàng đạo: xem tính cách, tìnhduyên, tương hợp, nụ hôn, thời trang. - Tử vi theo ngày sinh: dựavào ngày sinh để dự đoán nghề nghiệp, mục tiêu, tài năng. - Tử vitheo họ tên: dựa vào họ tên để dự đoán tính tình, nhân cách, tìnhduyên, tiền bạc. - Bói nốt ruồi: bói vị trí của các nốt ruồi trêncơ thể. - Bói chỉ tay: xem các đường sinh đạo, trí đạo, tâm đạo,định mệnh. - Bói bài tây: xem tính cách, sự nghiệp qua lá bài bảnmệnh - Tính cách 12 con giáp: xem tính cách, công việc, tình cảmtheo từng con giáp. - Giải mã giấc mơ: đọc ý nghĩa ẩn đằng sau mỗigiấc mơ. - Sim số đẹp: bình xét số sim hợp với ngày sinh và giớitính. - Tên và con số làm giàu: dự đoán về tài chính và cơ hội kinhdoanh theo tên. - Văn khấn truyền thống: cả trăm bài văn khấn, đặcbiệt có tự động chèn ngày âm lịch hiện tại vào bài khấn. - Quà tặngcuộc sống: Mỗi ngày một câu chuyện bổ ích, truyền tải nhiều thôngđiệp ý nghĩa. * Lưu ý: tất cả các dữ liệu chỉ mang tính tham khảo,bạn cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng vào thực tế. Tarot Generalapplication allows you to fortunetelling, horoscopes, see lunisolarcalendar, perpetual calendar watch, everything is full schedule anddetails. You will have access to a range of special features usefulfor fortune, the horoscope, the spiritual activities as professedcult, see zodiac day, bad day good time, ... Tarot General -Astrology Full Episode - Calendar Van Su: a data warehouseapplications with massive, meticulously edited, content diversity,unique look interesting. You will easily perceive distinctions andunique layers of meaning. Horoscope from traditional to modernastrology, fortune-telling from the new folk divination, fromfortune horoscope east to west, everything is in Tarot General. THEFEATURES: - Calendar day: see lunisolar calendar, day zodiac -black religion, see how good or bad, look at twenty-eight mansionsaverage. - Calendar months: monthly view yin yang day, easilyconvert another date, see the events of the days in the olddomestic and international. - Tarot synthesis: set of categories ofswimming, in many areas, fortune for many topics. - Horoscopestoday: Predict the day under the 12 signs of the zodiac on thelevel of mood, love, finance, luck, your job. - Expand: the usefulsupplementary features like text traditional vows, exchange of yinand yang day, measuring circadian rhythms, see calendar exodus.Advanced features: - Horoscope for life: money transport logisticstransport decoded by the viewer. - Please Invasion: impulsiveaggression hexagram please, see the interpretation and applicationof invasive operation. - Calendar Everything is: Details lunisolarcalendar date, date and time of the zodiac, so good so bad. - Bythe 12 Horoscope: see personality, of love, compatibility, kiss,fashion. - Horoscopes by date of birth: based on date of birth topredict career, goals, talents. - Horoscope with the names: basedon the names to predict their character, personality, of love,money. - Tarot mole: by location of moles on the body. - Tarotpointing: see the birth canal direction, location director, centerdirector, fate. - Tarot poker: watch personality, business cardsthrough the par - Personality 12 animal: see personality, work,affection for each zodiac. - Decrypt dream: to read the hiddenmeaning behind every dream. - Sim beautiful number: voting of thesim with date of birth and gender. - Name and figure enrichment:anticipated financial and business opportunity by name. - Vanprofessed traditional vows a hundred texts, particularlyautomatically inserted into the current lunar day liturgy. - Thegift of life: Every day a rewarding story, convey more meaningfulmessage. * Note: All data is for reference only, you shouldconsider carefully before applying into practice.
Bắt Ca Dao, Đào Tục Ngữ 1.1 APK
WePlay VN
Đoán Ca Dao, Đào Tục Ngữ - trò chơi đoán chữ ghép từ độc đáo dựatrên những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ dân gian vô cùng quenthuộc.Đây là nơi cho bạn thoả sức thể hiện vốn tri thức về ca daotục ngữ thành ngữ Việt Nam. Bắt đầu với một số từ gợi ý cho sẵn,bạn cần nhặt ra và ghép lại để tạo thành một câu thành ngữđúng.Nguồn ca dao, tục ngữ rất phong phú, có những câu ca bạn đãđược học trong ghế nhà trường, có những câu được truyền miệng, cónhững câu in đậm trong sách, có những câu lan toả trên mạng xãhội,... tất cả đều thân quen gần gũi và phổ biến, tất cả đang chờbạn mở ra, nhận thức, khám phá.Đặc biệt hơn cả, kèm theo mỗi đáp ánbạn trả lời đúng, là những lời bình luận, giải nghĩa, bóc tách ýnghĩa cho câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đó, giúp bạn tăng trưởngvốn tri thức, tăng sự hiểu biết về văn học dân gian Việt Nam. Bạnsẽ được hiểu thêm, được biết thêm những tầng ý nghĩa ẩn đằng saunó, những nội dung sâu xa mà có thể bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biếtđến.Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến câu "Cưỡi ngựa xem hoa", và hiểunôm na ý nghĩa của nó là "nhìn sự việc một cách qua loa". Nhưng bạncó biết gốc gác của nó là một câu chuyện tình kể về một anh chàngbị tật ở chân nên phải cưỡi ngựa khi đi chọn vợ, còn cô nàng thìvốn bị hở hàm ếch nên phải lấy quạt che miệng khi đang xem hoa?Còncâu "Đẽo cày giữa đường", bạn có biết ý nghĩa của nó và câu chuyệndân gian đặc sắc đằng sau nó, bài học bổ ích ẩn sau câu chuyện?Haycâu "Kẻ tám lạng người nửa cân", vậy "tám lạng" là gì, và "nửa cân"là gì mà đem so sánh với nhau?Còn có những bình luận thấm thía vềcác câu ca dao "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơnđẹp người.", "Vàng thì thử lửa thử than. Chuông kêu thử tiếng,người ngoan thử lời.".Nào hãy cùng tham gia bắt ca dao, đoán tụcngữ, ghép thành ngữ!Guess Ca Dao, Dao Proverbs - guessing game fromunique ligatures based on fishing knives, proverbs, folk idiomsextremely familiar.This is the place for you to freely expressintellectual capital of folk idioms and proverbs Vietnam. Startwith some suggestions for availability, you need to pick up and puttogether to form a true proverb.Source folk songs, proverbs veryrich, there are the folk song you learned in high school, there isthe question of mouth, there are sentences in bold in the book,with the spread on the social network, .. . all closely familiarand popular, all waiting for you to open, awareness,discovery.Especially all, with each answer you answer correctly,the commentary, interpretation, dissection significance for fishingknives, proverbs, idioms that help you grow intellectual capital,increase understanding of folklore Vietnam. You will be more, to bemore of the layers of meaning behind it, the profound content thatyou may be extremely surprised when known.Surely you've heard thephrase "watch Equestrian flower", and understand its meaningliterally a "see things in a perfunctory way." But you know yourroots it is a love story about a man crippled in the legs should beriding when choosing a wife, while she is capital with cleftpalates should be taken fan covering the mouth while watchingflowers ?Longer sentences "Whittling plowed halfway," you know itssignificance and unique folk tale behind it, useful lessons behindthe story?Or sentence "The lull people pound", that "lull" is, and"pound" What is that compared to each other?There are commentspoignant about fishing knives "Good wood than good paint. Badpeople nice streak longer than beautiful people." "Gold is testedby fire, try charcoal. The bells ring test hours, the good profit.".Let's begin to participate in folk, guess proverbs, idioms puzzle!
Loading...