1.0 / April 11, 2017
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Aquesta aplicació (pot funcionar sense connexió a la xarxa) ensmostra, com ja diu el seu títol, les rutes i itineraris mésimportants del Montsià, més concretament, del terme d' Alcanar.L'objectiu d'aquesta APP és ajudar als senderistes a no perdre's,de la forma següent:- Es mostren una sèrie d'indicacions al llargde la ruta, que hem de fer cas si no ens volem perdre.- A més, sicliquem sobre un dels botons, per exemple el botó "la Torreta", ensportarà a les coordenades exactes de la Torreta del Montsià. Aixòens pot ajudar més del que ens podem imaginar per ubicar-nos almapa.- A cada ruta, a la pantalla on es mostren lescaracterístiques principals i el mapa, trobarem l'enllaç al YouTubedel tràiler de la ruta. Això ens pot ajudar i proporcionar moltainformació, per exemple quan no sabem quina ruta escollir.Thisapplication (work without network connection) shows, as its titlesays, the most important routes and itineraries Montsià, morespecifically, the term of Alcanar. The purpose of this app is tohelp walkers not to miss, as follows:- They are a series of signsalong the route, we must heed if we do not want to lose.- Also, ifyou click on a button, for example the "Turret" will lead to theexact coordinates of the turret Montsià. This can help us more thanwe can imagine to locate us on the map.- On each route, the screenshowing the main features and the map, find the link to the YouTubetrailer of the route. This can help us and provide a lot ofinformation, for example when we do not know which route to choose.

App Information Rutes i Itineraris del Montsià

 • App Name
  Rutes i Itineraris del Montsià
 • Package Name
  appinventor.ai_josep_reverter99.TDRProva
 • Updated
  April 11, 2017
 • File Size
  8.5M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Josep Reverter Sancho
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Josep Reverter Sancho Show More...

Rutes i Itineraris del Montsià 1.0 APK
Aquesta aplicació (pot funcionar sense connexió a la xarxa) ensmostra, com ja diu el seu títol, les rutes i itineraris mésimportants del Montsià, més concretament, del terme d' Alcanar.L'objectiu d'aquesta APP és ajudar als senderistes a no perdre's,de la forma següent:- Es mostren una sèrie d'indicacions al llargde la ruta, que hem de fer cas si no ens volem perdre.- A més, sicliquem sobre un dels botons, per exemple el botó "la Torreta", ensportarà a les coordenades exactes de la Torreta del Montsià. Aixòens pot ajudar més del que ens podem imaginar per ubicar-nos almapa.- A cada ruta, a la pantalla on es mostren lescaracterístiques principals i el mapa, trobarem l'enllaç al YouTubedel tràiler de la ruta. Això ens pot ajudar i proporcionar moltainformació, per exemple quan no sabem quina ruta escollir.Thisapplication (work without network connection) shows, as its titlesays, the most important routes and itineraries Montsià, morespecifically, the term of Alcanar. The purpose of this app is tohelp walkers not to miss, as follows:- They are a series of signsalong the route, we must heed if we do not want to lose.- Also, ifyou click on a button, for example the "Turret" will lead to theexact coordinates of the turret Montsià. This can help us more thanwe can imagine to locate us on the map.- On each route, the screenshowing the main features and the map, find the link to the YouTubetrailer of the route. This can help us and provide a lot ofinformation, for example when we do not know which route to choose.
Loading...