3.0.1 /
(4.0/5) (8)
Loading...

Description

Chương trình đang trong quá trình phát triển từ sở thích nghe sáchcủa cá nhân. Tương lai chúng tôi sẽ kết hợp với các nguồn cung cấpsách audio và hướng tới những mục đích cao đẹp, vì cộng đồng hơn làlợi nhuận, hiện tại miễn phí và không quảng cáo. Tương lai sẽ thuphí cho mục đích từ thiện và đầu tư hạ tầng. Do nguồn lực hạn chế,chúng tôi phải kéo dài quá trình phát triển, tuy nhiên dự án sẽtiếp tục được hoàn thiện theo thời gian chứ không dừng lại. Nhằm bùđắp vì những bất tiện đã gây ra do lỗi chương trình, hạ tầng máychủ yếu, cũng như để cảm ơn sự kiên nhẫn ủng hộ của người dùng, tấtcả các bạn đã cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản google với hệthống trong thời gian phát triển (kết thúc vào tháng 6 năm 2019) sẽđược quyền sử dụng miễn phí mọi tài nguyên, không quảng cáo vĩnhviễn ứng dụng này. Chân thành cảm ơn, mong nhận được đóng góp và sựyêu mến của các bạn! The program is in the process of evolving fromindividual listening interests. The future will be combined withthe supply of audio books and towards more beautiful goals, for thecommunity than for profit, free present and not advertising. Thefuture will be charged for charity and infrastructure investments.Due to limited resources, we have to prolong the developmentprocess, but the project will continue to be completed over timerather than stop. In an effort to compensate for the inconveniencecaused by the bugs, major server infrastructure, as well as tothank the patience of the user, all of you have installed theapplication and signed up for a google account. With the systemduring development (ending in June 2019) will be entitled to useall resources for free, not permanently advertising thisapplication. Sincerely thank you, hope to receive your contributionand love!

App Information Sách Audio - SBookAu

 • App Name
  Sách Audio - SBookAu
 • Package Name
  com.sectic.sbookau
 • Updated
 • File Size
  2.6M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  3.0.1
 • Developer
  SLab
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

SLab Show More...

Sách Audio - SBookAu 3.0.1 APK
SLab
Chương trình đang trong quá trình phát triển từ sở thích nghe sáchcủa cá nhân. Tương lai chúng tôi sẽ kết hợp với các nguồn cung cấpsách audio và hướng tới những mục đích cao đẹp, vì cộng đồng hơn làlợi nhuận, hiện tại miễn phí và không quảng cáo. Tương lai sẽ thuphí cho mục đích từ thiện và đầu tư hạ tầng. Do nguồn lực hạn chế,chúng tôi phải kéo dài quá trình phát triển, tuy nhiên dự án sẽtiếp tục được hoàn thiện theo thời gian chứ không dừng lại. Nhằm bùđắp vì những bất tiện đã gây ra do lỗi chương trình, hạ tầng máychủ yếu, cũng như để cảm ơn sự kiên nhẫn ủng hộ của người dùng, tấtcả các bạn đã cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản google với hệthống trong thời gian phát triển (kết thúc vào tháng 6 năm 2019) sẽđược quyền sử dụng miễn phí mọi tài nguyên, không quảng cáo vĩnhviễn ứng dụng này. Chân thành cảm ơn, mong nhận được đóng góp và sựyêu mến của các bạn! The program is in the process of evolving fromindividual listening interests. The future will be combined withthe supply of audio books and towards more beautiful goals, for thecommunity than for profit, free present and not advertising. Thefuture will be charged for charity and infrastructure investments.Due to limited resources, we have to prolong the developmentprocess, but the project will continue to be completed over timerather than stop. In an effort to compensate for the inconveniencecaused by the bugs, major server infrastructure, as well as tothank the patience of the user, all of you have installed theapplication and signed up for a google account. With the systemduring development (ending in June 2019) will be entitled to useall resources for free, not permanently advertising thisapplication. Sincerely thank you, hope to receive your contributionand love!
Loading...