1.0 / August 17, 2015
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc KinhThánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằngtiếng Hy Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45sau công nguyên tới trước năm 140 sau công nguyên (sau Cựu Ước). Từnày được dịch từ tiếng Latinh Novum Testamentum, nguyên ngữ Hi vănKainē Diathēkē (Καινή Διαθήκη), nghĩa là "Giao ước mới". Thuật ngữ"Tân Ước" lúc đầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữahọ và Thiên Chúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27sách.
New Testament, also knownas the New Testament Scriptures Hi Hi documents or literature, isthe last part of the Christian Bible, written in Greek by anonymousauthors between the following 45 years to before the year AD 140 AD(after OT). This word is translated from the Latin NovumTestamentum, the original language text Kaine Hi Diatheke (ΚαινήΔιαθήκη), which means "new covenant". The term "New Testament"Christians originally used to describe a relationship between themand God, later used to refer to a collection of 27 books.

App Information Sách Tân Ước

 • App Name
  Sách Tân Ước
 • Package Name
  com.leo.sach_tanuoc
 • Updated
  August 17, 2015
 • File Size
  2.0M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  LUC DIEN PHONG
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

LUC DIEN PHONG Show More...

Sách Tân Ước 1.0 APK
Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc KinhThánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằngtiếng Hy Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45sau công nguyên tới trước năm 140 sau công nguyên (sau Cựu Ước). Từnày được dịch từ tiếng Latinh Novum Testamentum, nguyên ngữ Hi vănKainē Diathēkē (Καινή Διαθήκη), nghĩa là "Giao ước mới". Thuật ngữ"Tân Ước" lúc đầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữahọ và Thiên Chúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27sách.New Testament, also knownas the New Testament Scriptures Hi Hi documents or literature, isthe last part of the Christian Bible, written in Greek by anonymousauthors between the following 45 years to before the year AD 140 AD(after OT). This word is translated from the Latin NovumTestamentum, the original language text Kaine Hi Diatheke (ΚαινήΔιαθήκη), which means "new covenant". The term "New Testament"Christians originally used to describe a relationship between themand God, later used to refer to a collection of 27 books.
Sách Cựu Ước 1.1b APK
Sách cựu ướcCựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyểnchọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ước được sắp xếpthành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay cácsách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đều đượcviết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giêsu người Nazareth, ngườimà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân Ước.Old Testament booksThe Old Testament is the first part of the entire Christian Biblewere recruited from the majority of the Jewish Tanakh. OT isarranged into different sections, such as law, history, poetry (orwisdom books) and prophecy. All these books were written before thebirth of Jesus of Nazareth, whose life and thought is the focus ofthe New Testament.
Đèn Pin - Kim Cương 1.0 APK
Bật/Tắt đèn điện thoại.- chiếu sáng trong đêm- hổ trợ chụp hìnhEnable / Disable thephonelights.- Lighting the night- Supports shooting
Cute Bird 1.1 APK
Let's make her wish come true. control thebirdfly throuth the three. so far so good.Part 2 continues in the future
Loading...