1.0.1 / October 13, 2017
(3.8/5) (4)
Loading...

Description

Aplikácia obsahuje - základné informácie o súťaži Expertgenialityshow - minuloročné súťažné úlohy - online tréning Theapplicationcontains - general information about the competitionExpert geniusshow - last year's Tasks - online training

App Information Súťaž EXPERT

Talentída, n. o. Show More...

Súťaž EXPERT 1.0.1 APK
Aplikácia obsahuje - základné informácie o súťaži Expertgenialityshow - minuloročné súťažné úlohy - online tréning Theapplicationcontains - general information about the competitionExpert geniusshow - last year's Tasks - online training
Loading...