2.4.5 / October 11, 2019
(4.2/5) (28)

Description

Öğretim hayatımızın her döneminde çeşitli sınavlara giriyoruz. Busınavlarla ilgi aradığınız bütün bilgilere ulaşabileceğiniz birplatformdur. Sınav Takvimi ve Rehberi uygulamamızda ; *ÖSYM 'ninbütün sınavları, *Açık Öğretim Fakültesi'nin bütün sınavları, *AçıkÖğretim Lisesi'nin bütün sınavları, *MTSK 'nın bütün sınavları yeralmaktadır. Yukarıda belirtilen sınavların; -Sınav tarihleri,-Sınav başvuru tarihleri, -Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihler,-Geç başvuru tarihleri yer almaktadır. Uygulamamız resmi biruygulama olmayıp hobi amaçlı hazırlanmıştır.

App Information Sınav Takvimi ve Rehberi

 • App Name
  Sınav Takvimi ve Rehberi
 • Package Name
  com.sinavtakvimi.rehberi
 • Updated
  October 11, 2019
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.4.5
 • Developer
  Uygulama Merkezim
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Uygulama Merkezim Show More...
Aktüel Ürünler Kataloğu 2.5.8 APK
BİM, ŞOK, MİGROS ve bir çok marketin indirimli aktüel ürünlerininkatalogları uygulamamızda yer almaktadır.Hemen hemen her yerdebulunan ve indirimli fiyatlarıyla müşteri ağını gittikçe genişletenmarketlerinin haftalık ve indirimdeki ürünleri Aktüel ÜrünlerKataloğu uygulaması ile bir adım uzağınızda olacaktır.AktüelÜrünler Kataloğu uygulaması ile marketlere gelecek olan aktüelürünlerden ve varsa özelliklerinden ilk siz haberdar olacaksınız..Aktüel Ürünler Kataloğu uygulaması ile;* Bim "Aktüel Ürünler"Katalog ve Broşürlerine, * Şok marketin "Harca Harca Bitmez"kataloglarına,* Migros marketin kampanyalı fırsat ürünlerine,*Kozmetik ürünlerin katalog ve broşürlerine,* ve daha bir çokmarketin haftalık veya aylık indirimli aktüel ürünler katalog vebroşürlerine ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.Aktüel ÜrünlerKataloğu uygulamamızda;* Marketlerin haftalık veya aylık aktüelürünler katalog ve broşürlerine ulaşabalirsiniz.* Beğendiğinizindirimli katalogları favori listenize ekleyip çıkarabilirsiniz.*Aktüel ürünler katalogları marketlere göre kategorilereayrılmıştır.* Uygulamadaki katalog ve broşür resimlerini görebilmekiçin extra bir progragrama ihtiyaç duyulmamaktadır.* Sade ve hızlıbir arayüz sayesinde beklemenize gerek kalmayacaktır.* Yeni broşürveya kataloglar eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.* Uygulamamızsürekli güncel olduğu için indirim fırsatlarını kaçırmadan takipedebilirsiniz.Aktüel Ürünler uygulamamızın marketler ile birbağlantısı bulunmamaktadır.Resmi bir uygulama olmayıp hobi amaçlıhazırlanmıştır. Katalog veya broşürlerinin yayınlanmasını istemeyenmarketlerin bize bildirmeleri halinde 3 gün içerisinde gereklikatalog ve broşürleri kaldırılacaktır.BIM, SHOCK, Migros andcatalogs of many grocery items discount events take place in ourapplication.Just found almost everywhere and the growing network ofcustomers with discount prices and discounts in the weekly groceryproducts to expand current product will be a step away with thecatalog application.If current products and products coming to themarket with the current catalog features will be first to hear theapplication. .Products Catalog with current practice;* BIM "CurrentProducts" Catalog and the brochure,* Shock grocery store "SpendSpend Bitmez" catalogs,* The campaigns are an opportunity Migrossupermarket products,* Cosmetic product catalog and brochures to,*And a lot more in store weekly or monthly discount to the currentproducts catalogs and brochures can be found in a freemanner.Products Catalog of our current practices;* You ulaşabalMarket weekly or monthly to the current product catalog andbrochure.* Discount catalog that you like, you can add or removeyour favorites list.* Current product catalog is divided intocategories according to the market.* Progragr but there is no needfor an extra practice to see the catalog and brochure pictures.*With simple and fast interface you will not have to wait.* You canget notifications when new brochures or catalogs added.*Application of us can keep up with the discount because it isconstantly updated.Current products are available in connectionwith the implementation of our markets.Prepared for the hobby isnot an official application. catalogs and brochures required within3 days if the markets do not want to tell us about the publicationof catalogs or brochures will be removed.
Aktüel Ürünler Cepte 2.4.0 APK
Ülkemizde yaygın bir şekilde bulunan ve indirimli fiyatlarıylamüşteri ağını gittikçe genişleten marketlerin haftalık veindirimdeki ürünleri Aktüel Ürünler Cepte uygulaması ile bir adımuzağınızda olacaktır. Aktüel Ürünler Cepte uygulamasını kullanarakmarketlerin sunmuş olduğu indirimli aktüel ürünlerden ve varsaözelliklerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aktüel ÜrünlerCepte uygulaması ile; * Bim Market: Bim Aktüel Ürünler Kataloğu veBroşürü * Şok Market: "Harca Harca Bitmez" kataloglarına ( HaftanınFırsatları ve Hafta Sonu Fırsatları), * Migros marketin kampanyalıbroşür ve kataloglarına ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.Aktüel Ürünler Cepte uygulamamızda; * Marketlerin haftalık veyaaylık indirimli aktüel ürünlerin yer aldığı katalog ve broşürlerineulaşabilirsiniz. * Beğendiğiniz aktüel ürünler katalog resimlerinifavori listenize ekleyip çıkarabilirsiniz. * Uygulamadaki aktüelürünler katalog resimlerini görebilmek için harici bir programaihtiyaç duyulmamaktadır. * Sade ve hızlı bir arayüz sayesindebeklemenize gerek kalmayacaktır. * Güncel aktüel ürün katalog vebroşürleri eklendiğinde bildirim alabilirsiniz. * Aktüel ürünlerkatalog ve broşür resimlerini telefonunuza indirebilirsiniz. *Katalog ve Broşür resimlerini yakınlaştırma(zoom) özelliği iledetaylı inceleyebilirsiniz. * Katalog ve Broşürlerin haftalık veyagünlük listesi yer almaktadır. * Sosyal medya üzerindenbeğendiğiniz aktüel ürünler kataloglarını kolaylıklapaylaşabilirsiniz. * İndirimli katalog ve broşürleri slayt şeklindeizleyebilirsiniz. Uygulamamızın marketler ile herhangi birbağlantısı bulunmamaktadır. Resmi bir uygulama olmayıp hobi amaçlıhazırlanmıştır. Katalog veya broşürlerinin yayınlanmasını istemeyenmarketlerin bize bildirmeleri durumunda markete ait broşür vekatalogları kaldırılacaktır.
Marketlerin Haftalık Katalog ve Broşürleri 2.4.2 APK
Ülkemizdeki en popüler mağaza ve marketlerinindirimli güncel kataloglarıÜlkemizde yaygınlaşmış olan mağaza ve marketlerin güncel indirimliürün katalogları yer almaktadır.Hemen hemen her yerde bulunan veindirimli fiyatlarıyla müşteriağını gittikçe genişleten market ve mağazaların günlük,haftalıkveya aylık olarak yayınladıkları indirimli kataloglarıAktüel Fırsat Ürünleri uygulaması ile bir adım uzağınızdaolacaktır.Bu uygulama ile marketlere ve mağazalara gelecek olanürünlerden ve varsa özelliklerindenilk siz haberdar olacaksınız.Aktüel Fırsat Ürünlerş uygulamasında;* BİM* A101* ŞOK* KİPA* WATSONS* MİGROS* GRATİS* CARREFOUR* TEKZENmarket ve mağazaları bulunmaktadır.Aktüel Fırsat Ürünleri uygulamamızda;* Marketlerin haftalık veya aylık kataloglarınaulaşabalirsiniz.* Beğendiğiniz katalogları favori listenize ekleyipçıkarabilirsiniz.* Kataloglar market ve mağazalara göre ayrılmıştır.* Uygulamadaki katalog resimlerini görebilmek için extra birprogragrama ihtiyaç duyulmamaktadır.* Sade ve hızlı bir arayüz sayesinde beklemenize gerekkalmayacaktır.* Yeni kataloglar eklendiğinde bildirim alabilirsiniz.* Sosyal medya üzerinden veya çeşitli programlar vasıtasıylabeğendiğiniz katalogları paylaşabilirsiniz.Uygulamamızın marketler ile bir bağlantısı bulunmamaktadır.Resmi bir uygulama olmayıp hobi amaçlı hazırlanmıştır.grocery stores anddiscount-to-date catalog of the most popular in our countryshops and supermarkets which have spread in our country Bremendiscount almaktadır.h-date product catalogs found in almost everyplace and customers with discount pricesgradually expand its network of stores and shops daily, weekly ormonthly catalogs issued at a discountCurrent Opportunity Products olacaktır.b your application with onestep away from markets and applications with products fromproperties coming into the store and ifYou will be notified first.Current Opportunities in Ürünlerş application;* BIM* A101* SHOCK* KIPA* WATSONS* MİGROS* GRATİS* CARREFOUR* TEKZENThere are grocery stores and shops.Opportunity Products Our current practice;* You ulaşabal the Market weekly or monthly catalog.* You can add your favorite catalogs interests like you.* Catalogs are broken down by grocery and convenience stores.* Progragr but there is no need for an extra practice to see thecatalog images.* With simple and fast interface you will not have to wait.* You can get notifications when new catalogs are added.* You can share via social media like catalogs or through variousprograms.There is no connection with the application of our markets.Prepared for the hobby is not an official application.
Sınav Takvimi ve Rehberi 2.4.5 APK
Öğretim hayatımızın her döneminde çeşitli sınavlara giriyoruz. Busınavlarla ilgi aradığınız bütün bilgilere ulaşabileceğiniz birplatformdur. Sınav Takvimi ve Rehberi uygulamamızda ; *ÖSYM 'ninbütün sınavları, *Açık Öğretim Fakültesi'nin bütün sınavları, *AçıkÖğretim Lisesi'nin bütün sınavları, *MTSK 'nın bütün sınavları yeralmaktadır. Yukarıda belirtilen sınavların; -Sınav tarihleri,-Sınav başvuru tarihleri, -Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihler,-Geç başvuru tarihleri yer almaktadır. Uygulamamız resmi biruygulama olmayıp hobi amaçlı hazırlanmıştır.
Aktüel Ürünler Kataloğu-Market Broşürleri 1.1.6 APK
Aktüel Ürünler uygulaması ile birçok marketin gelecek olanürünlerinden ve varsa özelliklerinden ilk siz haberdarolacaksınız.Bu sayede marketlerin indirim fırsatlarınıkaçırmayacaksınız. Uygulamamızda ülkemizdeki ulusal veya bölgeselmarketlerin broşürleri bulunmaktadır. Uygulamamız her zamangünceldir ve broşürler yayınlanma tarihinden önce uygulamamızaeklenmektedir. Aktüel Ürünler Kataloğu uygulamamızda; * Broşür veyakatalogları yakınlaştırma özelliği ile detaylı incelebilirsiniz. *Ulusal ve bölgesel maketlerin haftalık veya aylıkbroşür/katalogları düzenli olarak yayınlanmaktadır. * Beğendiğinizkatalogları favori listenize ekleyip çıkarabilirsiniz. * Kataloglarmarketlere göre ayrılmıştır. İstediğiniz marketin kataloğunakolaylıkla erişebilirsiniz. * Uygulamadaki katalog resimlerinigörebilmek için extra bir progragrama ihtiyaç duyulmamaktadır. *Sade ve hızlı bir arayüz sayesinde beklemenize gerek kalmayacaktır.* YENİ EKLENENLER bölümünde en son eklenen yeni broşürlerigörebilirsiniz. * Katalog veya broşür resimlerini yakınlaştırmaözelliğini kullanarak detaylı inceleyebilirsiniz. * Sosyal medyaüzerinden beğendiğiniz ürünlerin katalog ve broşürlerinipaylaşabilirsiniz. Uygulamamızın marketler ile herhangi birbağlantısı bulunmamaktadır.Resmi bir uygulama olmayıp hobi amaçlıhazırlanmıştır. Broşür veya kataloglarının yayınlanmasını istemeyenmarketlerin bizimle iletişime geçmeleri durumunda ilgili marketeait herşey kaldırılacaktır.
Esmaül Hüsna - Allah'ın 99 ismi ve Zikirmatik 1.9 APK
“En güzel isimler Allah’ındır O’na o güzel isimleriyle dua edin.’’(ARAF 7/180) ESMÂ-ÜL HÜSNÂ ve ANLAMLARI Anlamsal açıdan "En güzelisimler" olarak tanımlanan Esma-ül Hüsnâ' da, yerin ve göğünyaratıcısı yüce Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Gerek Kur'an-ıKerim'de gerekse Hadis-i Şeriflerde ehemmiyetinden bolca söz edilenAllah'ın 99 ismi ve Türkçe anlamlarını uygulamamızdabulabilirsiniz. Ayrıca isimlerin geçtiği ayetler, faydaları vezikir sayılarını öğrenebilir ve zikredebilirsiniz. İstatistikverilerinizi tutarak hangi ismi kaç kere zikrettiğinizi deöğrenebilirsiniz. NAMAZ VAKİTLERİ Uygulamamız, seçtiğiniz il veilçeye göre Namaz Vakitlerini kolayca listelemenizi sağlar. KIBLEBULUCU Uygulamamızın diğer bir özelliği sayesinde kıble yönünübulabilirsiniz. Kıble bulucunun çalışabilmesi için telefonunuzdaJiroskop (Gyroscope) özelliğinin bulunması gerekmektedir.ZİKİRMATİK Allah'ın isimlerini zikredebilmeniz için dokunmatikzikirmatik tasarlanmıştır. Sade arayüz ve kolay kullanıma sahiptir.-Bu uygulama sayesinde Esma-ül Hüsna’yı (Allah’ın isimlerini)sırasıyla ve anlamlarıyla beraber okuyarak öğrenebilirsiniz. "Praywith the most beautiful names, O Allah, with their beautifulnames." (ARAF 7/180) ESM-ÜL HÜSNÂ AND MEANS In Esma-ul Hüsnâ, whichis defined as "the most beautiful names" in the semantical sense,there are 99 names of Allah Almighty, the Creator of the place andthe wonder. You can find our 99 names and Turkish meanings in ourQur'an-kerim or Hadith-i Sharifs, which are abundantly mentioned.You can also learn and mention the verses, benefits, and remarks ofthe names. You can also keep track of your statistical data to findout how many times you have spoken. PRAYER TIMES Our applicationallows you to easily list prayer times according to the provinceand county you choose. KIBLE FINISHER Another feature of ourapplication is that you can find the direction of kibble. Thegyroscope feature needs to be found on your phone in order for theKlebee finder to work. ZİKİRMATİK Touch zikirmatik is designed foryou to mention the names of Allah. Simple interface and easy touse. Through this practice, you can learn Esma-ul Husna (the namesof Allah) by reading them in order and with their meanings.
Loading...