3.3.4 / August 2, 2019
(4.0/5) (625)

Description

Aplikacja „Słowo Boże” jest przestrzenią służącą pomocą wcodziennym rozważaniu słowa Bożego. Aplikacja zawiera: - pełneteksty czytań mszalnej liturgii słowa na każdy dzień; - odsłuchPisma Świętego dzięki wyszukiwarce z Biblijni.pl; - Implementacjalinków do godzin brewiarzowych - codzienne rozważania słowa Bożegoautorstwa księży chrystusowców; - dział Pomoc zawierający m.in.formularz z "prośba o modlitwę" oraz formularz "zapytaj księdza"; -opcję prowadzenia osobistego notatnika duchowego zabezpieczonegokodem PIN; - modlitewnik. Aktualizacja czytań i rozważań dokonujesię tylko raz w miesiącu, więc dla odczytywania tekstów aplikacjanie potrzebuje stałego dostępu do Internetu. Natomiast odsłuchnagrań audio dokonuje się każdorazowo przez połączenie do Wi-Fi lubdo sieci komórkowej. Oficjalna strona internetowa aplikacji:www.e-slowoboze.pl The "Word of God" is a space with a maid indaily meditation on the word of God. The application includes: -Full texts of the readings of the Mass liturgy of the word for eachday; - Listening to the Scriptures through the search ofBiblijni.pl; - Implementation of links to hours breviary - Dailyreflections of God's word by priests of Christ; - Help sectioncontaining, among others, a form of "prayer request" form "ask apriest"; - Option to conduct a personal notepad spiritual protectedby a PIN code; - Prayer. Updating of readings and discussion takesplace only once a month, so for the text reading application doesnot need constant access to the Internet. While listening to audiorecordings made by each connection to a Wi-Fi or cellular network.The official application website: www.e-slowoboze.pl

App Information Słowo Boże

 • App Name
  Słowo Boże
 • Package Name
  com.aliado.przewodnikduchowy
 • Updated
  August 2, 2019
 • File Size
  2.9M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.3.4
 • Developer
  Chrystusowcy
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Słowo Boże Version History

Select Słowo Boże Version :
 • 3.3.2 (16)
 • Słowo Boże 3.3.2 APK File

  Publish Date: 2018 /12/12
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 2.9 MB
  Tested on: Android 8.1 (Oreo, API: 27)
  File Sha1: cd81310957ec8c9f711c0f34ddbc93751a5c76fd
  APK Signature: f8bacd8c085af4a27a5b0266a3f1e3fa09ab24ee
Chrystusowcy Show More...
Słowo Boże 3.3.4 APK
Chrystusowcy
Aplikacja „Słowo Boże” jest przestrzenią służącą pomocą wcodziennym rozważaniu słowa Bożego. Aplikacja zawiera: - pełneteksty czytań mszalnej liturgii słowa na każdy dzień; - odsłuchPisma Świętego dzięki wyszukiwarce z Biblijni.pl; - Implementacjalinków do godzin brewiarzowych - codzienne rozważania słowa Bożegoautorstwa księży chrystusowców; - dział Pomoc zawierający m.in.formularz z "prośba o modlitwę" oraz formularz "zapytaj księdza"; -opcję prowadzenia osobistego notatnika duchowego zabezpieczonegokodem PIN; - modlitewnik. Aktualizacja czytań i rozważań dokonujesię tylko raz w miesiącu, więc dla odczytywania tekstów aplikacjanie potrzebuje stałego dostępu do Internetu. Natomiast odsłuchnagrań audio dokonuje się każdorazowo przez połączenie do Wi-Fi lubdo sieci komórkowej. Oficjalna strona internetowa aplikacji:www.e-slowoboze.pl The "Word of God" is a space with a maid indaily meditation on the word of God. The application includes: -Full texts of the readings of the Mass liturgy of the word for eachday; - Listening to the Scriptures through the search ofBiblijni.pl; - Implementation of links to hours breviary - Dailyreflections of God's word by priests of Christ; - Help sectioncontaining, among others, a form of "prayer request" form "ask apriest"; - Option to conduct a personal notepad spiritual protectedby a PIN code; - Prayer. Updating of readings and discussion takesplace only once a month, so for the text reading application doesnot need constant access to the Internet. While listening to audiorecordings made by each connection to a Wi-Fi or cellular network.The official application website: www.e-slowoboze.pl
Loading...