1.3.1 / February 18, 2016
(5.0/5) (5)
Loading...

Description

Żegnaj używany, witaj nowy!
SABAT SP. Z O.O. to Autoryzowany Dealer Hyundai w Lublinie (salon iserwis) przy al. Kraśnickiej 162.
Szanowni Państwo Salon i Serwis Hyundai prowadzony przez firmęSabat w Lublinie stale podnosi jakość świadczonych usług, o czymświadczą otrzymane nagrody m.in. Dealer Roku 2014. Aspirujemy dotego, by być stale najlepszymi. To zobowiązanie wobec naszychklientów.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy darmowąaplikację dla naszych obecnych i przyszłych Klientów. Jednym zistotnych wyznaczników naszego dalszego rozwoju jest podążanie zanowoczesnymi rozwiązaniami, które umożliwią lepszy kontakt zproduktami marki Hyundai. Gorąco zapraszamy do skorzystania znaszej aplikacji, która umożliwi Państwu łatwy i przyjemny kontaktz naszym serwisem.
Dodatkowo aplikacja mobilna Sabat umożliwi Państwu:
- zapoznanie z aktualną ofertą samochodów nowych i używanych
- umówienie się na wizytę w serwisie Hyundai Sabat
- prowadzenie elektronicznej książki serwisowej
- przypomnienie o kończącym się badaniu technicznym, przeglądzie iubezpieczeniu
- pomoc w razie wypadku oraz przy zgłoszeniu szkodykomunikacyjnej
- uzyskanie dostępu do aktualne oferty promocyjnej
Niebawem dodane zostaną kolejne funkcjonalności.
 
Mamy nadzieję, że aplikacja przede wszystkim ułatwi Państwukontakt z nami.
Sabat Autoryzowany Serwis Hyundai
Goodbye used, hellonew!
SABAT SP. With O.O. Authorized Dealer is a Hyundai in Lublin(living and service) at al. Kraśnicka 162.
Ladies and Gentlemen Salon & Service Hyundai operated by theSabbath in Lublin is constantly improving the quality of services,as evidenced by awards received, among others, Dealer of the Year2014. We aspire to that, to be always the best. This commitment toour customers.
To meet your expectations we free app for our current and futurecustomers. One of the important determinants of our futuredevelopment is to follow the modern solutions that enable bettercontact with the products of Hyundai brand. We invite you to tryour application that will allow you an easy and pleasant contactwith the site.
In addition we'll send you Sabat will allow you to:
- Familiarizing with the current offer of new and used cars
- Make an appointment on Hyundai Sabbath
- Keeping an electronic book service
- A reminder of the endless technical examination, inspection andinsurance
- Help in emergencies and for application traffic damage
- To gain access to promotional offers
Soon, new functionalities will be added.

We hope that the application is first of all will help youcontact us.
Sabat Hyundai Authorised Service

App Information Sabat Hyundai

 • App Name
  Sabat Hyundai
 • Package Name
  pl.dealerapp.hyundaiSabat
 • Updated
  February 18, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3.1
 • Developer
  Iteo.co
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Iteo.co Show More...

Honda Plaza- Salon i Serwis 1.3.1 APK
Iteo.co
Aplikacja mobilna umożliwi Państwu:- komunikację z naszym Salonem- dostęp do aktualnych promocji- oferta samochodów używanych- dostęp do strony www i Facebooka- przypominanie o przeglądach serwisowych- przypominanie o kończącym się ubezpieczeniu- przybornik (latarka, pozycja GPS, instrukcja udzielania pierwszejpomocy)The mobile applicationwill enable you to:- Communication with our Salon- Access to current promotions- Offer used cars- Access to the website and Facebook- Reminders service inspections- Reminders of ending insurance- Toolbox (flashlight, GPS position, first-aid instruction)
BMW Frank-Cars 1.3.1 APK
Iteo.co
Aplikacja mobilna BMW Frank-Cars umożliwiPaństwu:-komunikację z naszym salonem- umawianie wizyt w naszym serwisie- przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych iużywanych- dostęp do strony www i Facebooka- zgłaszanie szkód komunikacyjnych- możliwość prowadzenia książki serwisowej- przypomnienie o upływie terminu ubezpieczenia i przeglądu- przybornik: latarka SOS, instrukcja postępowania przy wypadku,instrukcja udzielania pierwszejpomocy, pozycja GPS- powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji w naszymserwisieNiebawem możecie spodziewać się kolejnych funkcjonalności.Mamy nadzieję, że Aplikacja przypadnie Państwu do gustu i ułatwikontakt z nami.We'll send you a BMWFrank-Cars will enable you to:-komunikację our living room- Arranging visits to our site- Reviewing the current offer of new and used cars- Access to the website and Facebook- Reporting of motor claims- The ability to carry out the service book- A reminder of the expiry of the period of insurance andreview- Toolbox: SOS flashlight, operating instructions of theaccident, the instruction of firstsupport, GPS position- Push notifications about current promotions on our websiteSoon you can expect more functionality.We hope that the application will appeal to you and make iteasier to contact us.
BMW Dobrzański 1.1.2 APK
Iteo.co
Aplikacja mobilna BMW Dobrzański umożliwi Państwu:*komunikację z salonem*umawianie wizyt w naszym serwisie*przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych i używanych*zgłaszanie szkód komunikacyjnych*możliwość prowadzenia książki serwisowej*przypomnienia o upływie terminu ubezpieczenia i przeglądu*dostęp do naszej strony www oraz Facebook Narzędzia aplikacji to m.in. bezpośrednie połączenie z numerem 112,instrukcja postępowania przy kolizji lub wypadku, instrukcjaudzielania pierwszej pomocy, pozycja GPS  oraz latarka.Dodatkowo mają Państwo dostęp do naszych aktualnych promocji idedykowanych ofert specjalnych.The mobileapplication will enable you to BMW Dobrzański:* Communication with the living room* Arranging visits to our site* Viewing current offer new and used cars* Reporting of motor claims* The ability to carry out the service book* Reminder of the expiry of the period of insurance andreview* Access to our website and FacebookTools include applications direct connection to 112, manualprocedure for an incident or accident, first-aid instruction, GPSposition and a flashlight.In addition, you have access to our current promotions andspecial offers dedicated.
Sabat Hyundai 1.3.1 APK
Iteo.co
Żegnaj używany, witaj nowy!SABAT SP. Z O.O. to Autoryzowany Dealer Hyundai w Lublinie (salon iserwis) przy al. Kraśnickiej 162.Szanowni Państwo Salon i Serwis Hyundai prowadzony przez firmęSabat w Lublinie stale podnosi jakość świadczonych usług, o czymświadczą otrzymane nagrody m.in. Dealer Roku 2014. Aspirujemy dotego, by być stale najlepszymi. To zobowiązanie wobec naszychklientów.Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy darmowąaplikację dla naszych obecnych i przyszłych Klientów. Jednym zistotnych wyznaczników naszego dalszego rozwoju jest podążanie zanowoczesnymi rozwiązaniami, które umożliwią lepszy kontakt zproduktami marki Hyundai. Gorąco zapraszamy do skorzystania znaszej aplikacji, która umożliwi Państwu łatwy i przyjemny kontaktz naszym serwisem.Dodatkowo aplikacja mobilna Sabat umożliwi Państwu:- zapoznanie z aktualną ofertą samochodów nowych i używanych- umówienie się na wizytę w serwisie Hyundai Sabat- prowadzenie elektronicznej książki serwisowej- przypomnienie o kończącym się badaniu technicznym, przeglądzie iubezpieczeniu- pomoc w razie wypadku oraz przy zgłoszeniu szkodykomunikacyjnej- uzyskanie dostępu do aktualne oferty promocyjnejNiebawem dodane zostaną kolejne funkcjonalności. Mamy nadzieję, że aplikacja przede wszystkim ułatwi Państwukontakt z nami.Sabat Autoryzowany Serwis HyundaiGoodbye used, hellonew!SABAT SP. With O.O. Authorized Dealer is a Hyundai in Lublin(living and service) at al. Kraśnicka 162.Ladies and Gentlemen Salon & Service Hyundai operated by theSabbath in Lublin is constantly improving the quality of services,as evidenced by awards received, among others, Dealer of the Year2014. We aspire to that, to be always the best. This commitment toour customers.To meet your expectations we free app for our current and futurecustomers. One of the important determinants of our futuredevelopment is to follow the modern solutions that enable bettercontact with the products of Hyundai brand. We invite you to tryour application that will allow you an easy and pleasant contactwith the site.In addition we'll send you Sabat will allow you to:- Familiarizing with the current offer of new and used cars- Make an appointment on Hyundai Sabbath- Keeping an electronic book service- A reminder of the endless technical examination, inspection andinsurance- Help in emergencies and for application traffic damage- To gain access to promotional offersSoon, new functionalities will be added.We hope that the application is first of all will help youcontact us.Sabat Hyundai Authorised Service
Rzepecki Mroczkowski AutoApp 1.3.1 APK
Iteo.co
Nasza aplikacja mobilna umożliwiPaństwu:-komunikację z salonem-umawianie wizyt w serwisie-dostęp do strony www i Facebooka-przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych i używanych-oferty specjalne-zgłaszanie szkód komunikacyjnych-przypomnienie o upływie terminu ubezpieczenia i przeglądu-przybornik: latarka, numer 112, instrukcja postępowaniaprzywypadku, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, pozycjaGPS-możliwość prowadzenia książki serwisowej-powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji w naszym serwisieMamy nadzieję, że aplikacja przypadnie Państwu do gustu iułatwikontakt z nami.We'll send enableyouto:-komunikację of living-umawianie visits to the site-Access to the website and Facebook-Browse current offer of new and used cars-special offers-zgłaszanie Claims-Reminder of expiry of the period of insurance and review-przybornik: flashlight, 112, operating instructions byaccident,first-aid instruction, GPS position-Ability to conduct the service book-powiadomienia push on current promotions on our websiteWe hope that the application will appeal to you and makeiteasier to contact us.
IMPWAR NISSAN 1.3.1 APK
Iteo.co
Aplikacja mobilna umożliwi Państwu:- komunikację z naszymi salonami w Rzeszotarach, BielanachWrocławskich i Wrocławiu- umawianie wizyt w naszych serwisach- przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych i używanych- dostęp do strony www- zgłaszanie szkód komunikacyjnych- możliwość prowadzenia książki serwisowej- przypomnienie o upływie terminu ubezpieczenia i przeglądu
-przybornik: latarka, numer 112, instrukcja postępowania przywypadku, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, pozycja GPS- powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji w naszychserwisach.Niebawem możecie spodziewać się kolejnych funkcjonalności.Mamy nadzieję, że aplikacja przypadnie Państwu do gustu i ułatwikontakt z nami.The mobile applicationwill enable you to:- Communication with our lounges in Rzeszotary, Bielany Wroclaw andWroclaw- Arranging visits to our websites- Reviewing the current offer of new and used cars- Access to the website- Reporting of motor claims- The ability to carry out the service book- A reminder of the expiry of the period of insurance andprzeglądu- toolbox: flashlight, 112, operating instructions of theaccident, first-aid instruction, GPS position- Push notifications about current promotions on our services.Soon you can expect more functionality.We hope that the app will appeal to you and make it easier tocontact us.
BMW DEX PREMIUM LUBIN 1.3.1 APK
Iteo.co
Aplikacja mobilna umożliwi Państwu:- komunikację z naszym salonem- umawianie wizyt w naszym serwisie- przeglądanie aktualnej oferty samochodów nowych i używanych- dostęp do strony www i Facebooka- zgłaszanie szkód komunikacyjnych- przypomnienie o upływie terminu ubezpieczenia i przeglądu
-przybornik: instrukcja postępowania przy wypadku, instrukcjaudzielania pierwszej pomocy, pozycja GPS- powiadomienia Push dotyczące aktualnych promocji w naszymserwisieNiebawem możecie spodziewać się kolejnych funkcjonalności.Mamy nadzieję, że aplikacja przypadnie Państwu do gustu i ułatwikontakt z nami.The mobile applicationwill enable you to:- Communication with our living room- Arranging visits to our site- Reviewing the current offer of new and used cars- Access to the website and Facebook- Reporting of motor claims- A reminder of the expiry of the period of insurance andprzeglądu- toolbox: manual procedure for an accident, first-aidinstruction, GPS position- Push notifications about current promotions on our websiteSoon you can expect more functionality.We hope that the app will appeal to you and make it easier tocontact us.
BMW Smorawiński Poznań 1.3.1 APK
Iteo.co
Od salonu BMW Smorawiński możnaoczekiwaćwięcej niż wspaniałych samochodów, porad ekspertóworazperfekcyjnej obsługi klienta. Nasi eksperci oferują Ciindywidualnekonsultacje i uczucie, że traktują Twoje życzeniaosobiście.Filozofia ta stoi w naszym salonie na pierwszymmiejscu:tutaj, każdy klient jest osobą o kluczowym znaczeniudlacałego zespołu, dlatego cały zespół daje od siebienajwięcej.Jedynym naszym celem jest Państwa zadowolenie.
Dlatego właśnie wychodząc naprzeciw Państwaoczekiwaniompragniemy zaprezentować aplikację mobilną, któraumożliwiPaństwu:
-stały kontakt - łatwą i szybką komunikację znaszymSalonem,
-możliwość umówienia wizyty w Autoryzowanym SerwisieMechanicznymlub Blacharsko-Lakierniczym,
-dostęp do aktualnej oferty samochodów nowych i używanych,
-szybki dostęp do naszej strony internetowej oraz profilunaFacebooku,
-możliwość zgłoszenia szkód komunikacyjnych,
-prowadzenie książki serwisowej,
-otrzymywanie przypomnień o upływie terminu ubezpieczeniaiprzeglądu,
-dostęp do przydatnych wskazówek postępowania w razie wypadku,czyprzy udzielaniu pierwszej pomocy, a także lokalizacjapozycjiGPS,
-otrzymywanie powiadomień Push dotyczących aktualnych promocjinausługi serwisowe.
Cały czas zmieniamy się dla Państwa, dlatego wkrótce możnasięspodziewać dalszych udoskonaleń aplikacji. Gorąco zachęcamydokorzystania i mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwudogustu!

BMW Smorawiński - Radość z jazdy.From the living roomBMWSmorawiński expect more than great cars, expert advice andperfectcustomer service. Our experts offer you individualconsultation andthe feeling that they treat your wishes personally.This philosophyis in our living room in the first place: here,every customer is akey person for the whole team because the wholeteam gives ofhimself the most. Our only goal is your satisfaction.That's why we meet your expectations, we would like to presentamobile application that will enable you to:-Standing contact - easy and fast communication withourSalon,-possibility an appointment Authorized Service Mechanical orbodyand paint,-access to the current offer of new and used cars,Quick access to our website and Facebook profile,-possibility report damage communication-Conducting service book,retrieving reminders about the expiry of the insuranceandreview-access to the useful things you can do in case of anaccident,whether at first aid, as well as the location of theGPSposition,retrieving push notifications regarding current promotionsonservices.All the time change for you so you can soon expectfurtherimprovements applications. We highly encourage you to useand wehope that it will fall to your taste!BMW Smorawiński - The joy of driving.
Loading...