1.0 / August 12, 2014
(4.4/5) (50)
Loading...

Description

Salamat UNLOCKER avaa Salamat-ukkostutkan kaikki ominaisuudetkäyttöösi sekä poistaa mainokset. Salamat-sovelluksen versiosta1.05 alkaen käytössäsi on: AIKAKONEJyrähtikö ukkonen viime yönä taiviime kesänä? Valitse haluamasi päivä ja käynnistä animaatio -aikakone kattaa kaikki havainnot vuodesta 1998 asti! OMASIJAINTISovellus hakee sijaintisi ja näyttää sen kartalla.Sijaintisi päivittyy valintasi mukaan automaattisesti taimanuaalisesti. Uutta: voit myös tallentaa nykyisen sijaintisihaluamallasi nimellä. TALLENNETUT SIJAINNITTallenna sinuakiinnostavien paikkojen koordinaatit sovellukseen. Voit myösmerkitä minkä tahansa tallennetun sijainnin käytettäväksietäisyysmittarin alkupisteenä. ETÄISYYSMITTARIKosketa salamaa -etäisyysviivain kertoo etäisyyden salamaniskuun nykyisestäsijainnistasi tai mistä tahansa tallennetusta sijainnista! USEITAKARTTOJAVoit valita käyttöösi peruskarttapohjaa tarkemmankarttapohjan tai korkeuserokartan. Voit myös muuttaa kartantaustavärin ja etäisyysmittarin värin haluamaksesi. LataaSalamat-sovelluksen uusin versio GooglePlaystä:http://goo.gl/OjS7dS Huom. Salamat-sovellus ei oleIlmatieteen laitoksen julkaisema eikä ylläpitämä. Sovellus käyttääIlmatieteen laitoksen avointa rajapintaa. Ilmatieteen laitoksenavoimen datanlisenssihttp://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssiMaanmittauslaitoksen avoimen tietoaineistonlisenssihttp://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501Hakusanat: kartta, ukkostutka, ukkonen, salama, salamapaikannin,sää, fmi.Salamat Salamat Unlocker open-stormtrackerinfo use all ofthe features and remove the ads.  From Salamatapplication version 1.05 you are using:  AIKAKONERumblesof thunder last night or last summer? Select the desired date andstart the animation - time machine to cover all findings since1998! MY LOCATIONThe application obtains your location anddisplay it on the map. Your location is updated according to yourchoice to automatically or manually. New: you can also save yourcurrent location as your name. SAVED LOCATIONSSave you thecoordinates of the places of interest application. You can alsomark any stored location of the meter to be used distance as astarting point. DISTANCE METERTouch the flash -etäisyysviivain indicates the distance lightning strike currentlocation or any location stored! MULTIPLE MAPSYou can choosethe use of the basic foundation for a more detailed map map of thebase or the height map. You can also change the background color ofthe map and distance meter color to yourliking.   Download Lightning, the latest version ofGoogle Play:http://goo.gl/OjS7dS  Note. Flashesapplication has not been published by the Finnish MeteorologicalInstitute and maintained. The application uses an open interfaceMeteorological now.   FMI open datalicensehttp://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi  NLSopen the datasetlicensehttp://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  Keywords:map, Lightning, thunder, lightning, lightning locator, weather,fmi.

App Information Salamat [UNLOCKER]

 • App Name
  Salamat [UNLOCKER]
 • Package Name
  com.aoe.salamatunlocker
 • Updated
  August 12, 2014
 • File Size
  528k
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Animated Oak Entertainment Ltd
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Piispanristintie 2 C 20760 Piispanristi Finland
 • Google Play Link

Animated Oak Entertainment Ltd Show More...

VMG Converter 1.20-NoMMS APK
With VMG Converter you can easily view and import plain text SMSand MMS messages exported from Windows Phone, Symbian or Samsungusing .VMG / .VMSG / .MSG / .MMS / .PDU files - straight intoAndroid SMS storage. FREE VERSION - IMPORTS MAX. 200 MESSAGES ATONCE. Get the Unlocker to remove this limitation and ads. Get theVMG Converter Unlocker here: http://goo.gl/hyVcfe********************************************* NOTE! The MMS importfeature does not work in the Google Play version. Google hasdecided not to allow READ_SMS permission to many applications. VMGConverter was not eligible for an exception, so distribution of theMMS-enabled version must happen outside Google Play store. Pleasecontact us via email (android@animatedoak.com) if you need the MMSimport feature. *********************************************INSTRUCTIONS - Both Windows Phone "Contacts+Message Backup" and"Transfer my data" backup files are supported. - If VMG Convertercannot parse your messages, the message file format is not (yet)supported. Do not panic, just send email toandroid@animatedoak.com. We greatly appreciate your feedback andWILL do our best to help you out. - You must accept to change thedefault messaging app to VMG Converter temporarily. Afterwards, youMUST accept to change it back when asked, otherwise you won't beable to receive and send messages on your phone. - MessagesARRIVING DURING IMPORT will not make it to inbox. Turn on theAIRPLANE MODE before importing to make sure no SMS arrive duringthe import process. How to use: 1. Export SMS messages to withNokia PC Suite/Contacts+Message Backup/Transfer My Data. 2. Copymessage files to your Android phone. Putting all files in a singlefolder makes importing easier. 3. Disconnect USB cable ifconnected. 4. Start VMG Converter. 5. Message listing appearsshortly. If not, enter the correct location of VMG Files. Use Autosearch to find the correct path if not sure. 6. Select the messagesyou want to import and press "Import". 7. Read instructions andnotes that will pop up. 8. Messages now appear in the Androidstandard messaging section. TROUBLESHOOTING (also read "Knownissues" below) 1. Crashes while reading in message files Out ofmemory errors occur with large amount of files/messages. Reportthese crashes to us, but as a quick remedy you should try to divideyour files into smaller subsets. 2. Wrong time zone If the time isoff by hours in the message list, the VMG files may have their timein some other time zone than UTC. Change the time zone in settingsto match the time zone in your VMG files and reload the messagelist. 3. Message thread time and date is the import time and dateUsers of Android versions before 6.0/M may encounter this. If thetime is set to import date and time in your message inbox afterimport, turn on "Refresh threads" setting to update conversationthread date, remove previous imported messages and then do theimport again. 4. All messages have the same (wrong) date and timeYou may be affected by a PC Suite bug that causes message originaldate to be the export date. VMG Converter can in some casescircumvent this by reading message date from the file name. Turn onthe option from settings and refresh the message list. 5. Messagesnot appearing after import when using Hangouts VMG Converter DOESNOT WORK with Hangouts. Switch to default Messaging app. KNOWNISSUES - Possible loss of incoming messages while importing: turnon the airplane mode while importing. - Android below 6.0 does notshow MMS vCard content in Messenger. VMG Converter can importthose, but they only show up in Android 6.0+. - MMS group messagescurrently show only the first recipient. We're working on this. -Not all MMS content (vCard, video) can be previewed in VMGConverter. Try importing to see content inside the standardmessenger app.
VMG Converter Unlocker 1.0 APK
This is the UNLOCKER for VMG Converter.IMPORTANT: This is not thefull app, just an unlocker! Download VMG Converter and try it outfirst if you haven't done so yet: http://goo.gl/8rSr9W Benefits:*No ads* No import limitsInstructions:1. Purchase and installUnlocker.2. Exit VMG Converter (if running) by tapping the backbutton.3. Start VMG Converter.
Hz Generator 1.03b APK
Hz Generator is the perfect tool for testing audio systems. You canalso use it to prank your friends! - Generates mono sine waveaudio. - Use it as a simple 50 Hz test tone or pick anotherfrequency. - Configurable from 20 Hz up to 20 000 Hz! - NEW: Playssound in background (paid Unlocker required) To play sound inbackground install Unlocker side-by-side:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aoe.hzgeneratorunlockerEasy to use: - Set the frequency with slider or buttons - The powerbutton toggles audio on and off. - Adjust volume using devicevolume controls. DISCLAIMER Always remember to turn the volume downon your sound system before connecting and turning Hz Generator on.All frequencies are not playable on all devices/audio systems. Allfrequencies cannot be heard, but can be harmful if too loud. Alsobe kind to animals and neighbors. We are not in any way responsiblefor any health, material or other damage resulting directly orindirectly from the use, operation or malfunction of thisapplication.
Salamat 1.06 APK
Ilmatieteen laitoksen salamapaikantimen havainnot Suomen kartalla.Aineisto päivittyy 5 minuutin välein. Karttanäkymä on zoomattavissaja liikutettavissa. Karttapohjana käytetään Maanmittauslaitoksenaineistoa. Käyttöliittymän kieli (suomi tai englanti) valitaanlaitteen käyttöliittymäkielen perusteella.UUTTA: Tilannekuvan voitallentaa ruudunkaappaustoiminnolla. Tulosta, arkistoi tai jaatallennettu kuva ystävillesi esim. Facebookissa Androidinkuvagallerian kautta. VINKKI: Hanki sovelluksen rinnalle SalamatUnlocker ja saat käyttöösi lisää hyödyllisiä lisäominaisuuksia -täysin ilman mainoksia! >>> Katso kuvat ja lataa UnlockerGoogle Playstä: http://goo.gl/Dh7EdLLisäominaisuudet, jotka saatkäyttöösi, kun olet asentanut Unlockerin: AIKAKONEJyrähtikö ukkonenviime yönä tai viime kesänä? Valitse haluamasi päivä ja käynnistäanimaatio - aikakone kattaa kaikki havainnot vuodesta 1998 asti!OMA SIJAINTISovellus hakee sijaintisi ja näyttää sen kartalla.Sijaintisi päivittyy valintasi mukaan automaattisesti taimanuaalisesti. Uutta: voit myös tallentaa nykyisen sijaintisihaluamallasi nimellä. TALLENNETUT SIJAINNITTallenna sinuakiinnostavien paikkojen koordinaatit sovellukseen. Voit myösmerkitä minkä tahansa tallennetun sijainnin käytettäväksietäisyysmittarin alkupisteenä. ETÄISYYSMITTARIKosketa salamaa -etäisyysviivain kertoo etäisyyden salamaniskuun nykyisestäsijainnistasi tai mistä tahansa tallennetusta sijainnista! USEITAKARTTOJAVoit valita käyttöösi peruskarttapohjaa tarkemmankarttapohjan tai korkeuserokartan. Voit myös muuttaa kartantaustavärin ja etäisyysmittarin värin haluamaksesi.>>>Katso kuvat ja lataa Unlocker Google Playstä: http://goo.gl/Dh7EdLHuom. Sovellus ei ole Ilmatieteen laitoksen julkaisema eikäylläpitämä. Sovellus käyttää Ilmatieteen laitoksen avointarajapintaa. Ilmatieteen laitoksen avoimen datanlisenssihttp://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssiMaanmittauslaitoksen avoimen tietoaineistonlisenssihttp://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501Huom: Jos et käytä GPS:ää puhelimessasi/tabletillasi tai se eitoimi esim. sisätiloissa ollessa, kannattaa säätää asetuksetseuraavasti:Asetukset :: Oman sijainnin päivitystiheys ==="Manuaalisesti"- Näin omaa sijaintia ei esitetä kartalla.Asetukset:: Salamahälytyksen maksimietäisyys === "Ei hälytystä"- Näin vältytturhilta sijaintihakua koskevilta virheilmoituksilta. Hakusanat:kartta, ukkostutka, ukkonen, salama, salamapaikannin, sää, fmi.FMIlightning locator findings Finland on the map.  The datais updated every 5 minutes. Map view is zoomed and moved. Map isbased upon the NLS material. The interface language (English orFinnish) is selected based on the device user interfacelanguage.NEW: The snapshot can be stored in the screen capturefunction. Print, archive or share the saved image to your friendsfor example. Facebook via Android photo gallery. TIP: Get theapp alongside Lightning Unlocker and gives you access to moreadvanced features - all without ads! >>> See thepictures and download Unlocker Google Play:http://goo.gl/Dh7EdLAdditional features that are available when youinstall Unlocker:  AIKAKONERumbles of thunder last nightor last summer? Select the desired date and start the animation -time machine to cover all findings since 1998! MY LOCATIONTheapplication obtains your location and display it on the map. Yourlocation is updated according to your choice to automatically ormanually. New: you can also save your current location as yourname. SAVED LOCATIONSSave you the coordinates of the places ofinterest application. You can also mark any stored location of themeter to be used distance as a starting point. DISTANCEMETERTouch the flash - etäisyysviivain indicates the distancelightning strike current location or any locationstored! MULTIPLE MAPSYou can choose the use of the basicfoundation for a more detailed map map of the base or the heightmap. You can also change the background color of the map anddistance meter color to your liking.>>> See the picturesand download Unlocker Google Play:http://goo.gl/Dh7EdL  Note. The application is notpublished by the Finnish Meteorological Institute and maintained.The application uses an open interface Meteorologicalnow.  FMI open datalicensehttp://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi  NLSopen the datasetlicensehttp://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  Note:If you do not use the GPS in your phone / tablet, or it will notwork such as indoors while, you might want to adjust thesettings.:Settings :: Update density of your location ==="Manually"- This own position is not shown on the map.Options ::The flash alarm maximum distance === "No alarm"- This is to avoidunnecessary location search concerns errormessages.   Keywords: map, Lightning, thunder,lightning, lightning locator, weather, fmi.
Koyal Bird Ringtone 1.0 APK
The loud and beautiful sound of a Koyal Bird (Asial Koel, Eudynamysscolopaceus) makes a perfect ringtone and notification sound!Thisapp contains an installer/uninstaller for the following Koyal Birdsounds:- Koyal Bird Ringtone (kooo-yal kooo-yal)- Koyal BirdNotification sound (kooo-yal)This is the real thing. The sounds areprofessionally recorded HQ audio without any snaps, clicks or otherbackground noise. Download and enjoy!
Wrong Answer Buzzer Button 1.0 APK
Simply turn the volume up, then press and hold the red button.Noads, no spyware, needs no permissions. Just professionally recordedHQ audio without any snaps, clicks or background noise. Downloadand enjoy!
Salamat [UNLOCKER] 1.0 APK
Salamat UNLOCKER avaa Salamat-ukkostutkan kaikki ominaisuudetkäyttöösi sekä poistaa mainokset. Salamat-sovelluksen versiosta1.05 alkaen käytössäsi on: AIKAKONEJyrähtikö ukkonen viime yönä taiviime kesänä? Valitse haluamasi päivä ja käynnistä animaatio -aikakone kattaa kaikki havainnot vuodesta 1998 asti! OMASIJAINTISovellus hakee sijaintisi ja näyttää sen kartalla.Sijaintisi päivittyy valintasi mukaan automaattisesti taimanuaalisesti. Uutta: voit myös tallentaa nykyisen sijaintisihaluamallasi nimellä. TALLENNETUT SIJAINNITTallenna sinuakiinnostavien paikkojen koordinaatit sovellukseen. Voit myösmerkitä minkä tahansa tallennetun sijainnin käytettäväksietäisyysmittarin alkupisteenä. ETÄISYYSMITTARIKosketa salamaa -etäisyysviivain kertoo etäisyyden salamaniskuun nykyisestäsijainnistasi tai mistä tahansa tallennetusta sijainnista! USEITAKARTTOJAVoit valita käyttöösi peruskarttapohjaa tarkemmankarttapohjan tai korkeuserokartan. Voit myös muuttaa kartantaustavärin ja etäisyysmittarin värin haluamaksesi. LataaSalamat-sovelluksen uusin versio GooglePlaystä:http://goo.gl/OjS7dS Huom. Salamat-sovellus ei oleIlmatieteen laitoksen julkaisema eikä ylläpitämä. Sovellus käyttääIlmatieteen laitoksen avointa rajapintaa. Ilmatieteen laitoksenavoimen datanlisenssihttp://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssiMaanmittauslaitoksen avoimen tietoaineistonlisenssihttp://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501Hakusanat: kartta, ukkostutka, ukkonen, salama, salamapaikannin,sää, fmi.Salamat Salamat Unlocker open-stormtrackerinfo use all ofthe features and remove the ads.  From Salamatapplication version 1.05 you are using:  AIKAKONERumblesof thunder last night or last summer? Select the desired date andstart the animation - time machine to cover all findings since1998! MY LOCATIONThe application obtains your location anddisplay it on the map. Your location is updated according to yourchoice to automatically or manually. New: you can also save yourcurrent location as your name. SAVED LOCATIONSSave you thecoordinates of the places of interest application. You can alsomark any stored location of the meter to be used distance as astarting point. DISTANCE METERTouch the flash -etäisyysviivain indicates the distance lightning strike currentlocation or any location stored! MULTIPLE MAPSYou can choosethe use of the basic foundation for a more detailed map map of thebase or the height map. You can also change the background color ofthe map and distance meter color to yourliking.   Download Lightning, the latest version ofGoogle Play:http://goo.gl/OjS7dS  Note. Flashesapplication has not been published by the Finnish MeteorologicalInstitute and maintained. The application uses an open interfaceMeteorological now.   FMI open datalicensehttp://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi  NLSopen the datasetlicensehttp://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  Keywords:map, Lightning, thunder, lightning, lightning locator, weather,fmi.
FOIL Method Solver (FREE) 1.01 APK
FOIL Method Solver teaches how to use the FOIL method ofmultiplying two binomials. Just enter a product of two binomialsand press the button to view the FOIL process step-by-step! It's agreat tool for speeding up your FOIL homework and learning at thesame time. ABOUT FOIL METHOD FOIL is an acronym for the four termsof the product: First (“first” terms of each binomial aremultiplied together)Outer (“outside” terms are multiplied)Inner(“inside” terms are multiplied)Last (“last” terms of each binomialare multiplied) The FOIL method is a special case of a more generalmethod for multiplying algebraic expressions using the distributivelaw. This app will only work in this special case. Read more aboutthe FOIL method here:http://goo.gl/RduaptThis version is FREE andshows advertisements.
Loading...