1.0 / October 10, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

This application provides information regarding the SandakpurRuralMunicipality such as rural municipality services, wardinformation,representatives and staffs contact information, newsand events,budget information, popular destinations and more.

App Information Sandakpur Rural Municipality

 • App Name
  Sandakpur Rural Municipality
 • Package Name
  infodev.doit_sandakpur
 • Updated
  October 10, 2018
 • File Size
  4.7M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Department of Information Technology (DOIT)
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Department of Information Technology (DOIT) Show More...

Nepal Gazette 1.0.0 APK
नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारले जारी गर्ने आधिकारीक सूचना तथादस्तावेजहो| नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारकासरोकारवालामन्त्रालय वा विभागको आधिकारीक प्रमाणिकरण पश्चात् मात्रैगरिन्छ । ऐनअध्यादेश वा सन्धी भए कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियम भएसम्वन्धितमन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाटकार्यान्वयनहुने हो सोहि मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएकोकम्तिमाराजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरीप्रकाशनको लागिपठाउनु पर्ने छ । तर यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरुकानूनमन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ ।
Sandakpur Rural Municipality 1.0 APK
This application provides information regarding the SandakpurRuralMunicipality such as rural municipality services, wardinformation,representatives and staffs contact information, newsand events,budget information, popular destinations and more.
Bakaiya Rural Municipality 1.0 APK
This application provides information regarding the BakaiyaRuralMunicipality such as rural municipality services, wardinformation,representatives and staffs contact information, newsand events,budget information, popular destinations and more.
Besisahar Municipality 1.1 APK
This application provides information regarding the BesisaharMunicipality such as municipality services, ward information,representatives and staffs contact information, news and events,budget information, popular destinations and more.
Birgunj Metropolitan City 1.6 APK
This application provides information regarding the BirgunjMetropolitan City such as municipality services, ward information,representatives and staffs contact information, news and events,budget information, popular destinations and more.
Madhyanepal Municipality 1.0 APK
This application provides information regarding theMadhyenepalMunicipality such as municipality services, wardinformation,representatives and staffs contact information, newsand events,budget information, popular destinations and more.
Gaur Municipality 1.0 APK
This application provides information regarding theGaurMunicipalitysuch as municipality services, wardinformation,representatives and staffs contact information, newsand events,budget information, popular destinations and more.
Gulariya Municipality 1.1 APK
This application provides information regarding theGulariyaMunicipality such as municipality services, wardinformation,representatives and staffs contact information, newsand events,budget information, popular destinations and more.
Loading...