1.8 / April 11, 2016
(5.0/5) (6)

Description

Shooting Fish Online - The #1 shootingfishgame is now available on Android! Join the battle online gamewithother players for free !

Shooting Fish Online is an online game simulation of thecoinfish game machine. It will give you the real andexcitingexperience from your mobile instead of sitting still andshoot netsmonotonously as before.

✓ HOW TO PLAY

★ Your main goal will try to catch as many fishesaspossible.

★ Touch your phone screen to fire the fishes.

★ Using the big cannon to fire the big fishes.

✓ FEATURES

★ Aim and shoot your multi-level power nets to catch fish.

★ More than 15 different kinds of fish and 5beautifulmermaids.

★ 6 different levels of cannons to catch fish in ShootingFishOnline.

★ The challenge mode of 2 to 4 players.

★ Good music and friendly graphics designed suitable forallages.

★ Especially the more difficult creatures you catch, themoregold coins you get!

★ Daily missions - Hourly Bonuses - Daily Gifts.

★ More than million players on Zalo, come and join with us!


Shooting Fish Online definitely will bring you with excitement,funmuch more than other hunting games. Enjoy fishing toovercomecompetitors and create your glorious.

App Information Shooting Fish Online

 • App Name
  Shooting Fish Online
 • Package Name
  com.vivupro.anxucalon
 • Updated
  April 11, 2016
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  viponmedia
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

viponmedia Show More...

Shooting Fish Online 1.8 APK
viponmedia
Shooting Fish Online - The #1 shootingfishgame is now available on Android! Join the battle online gamewithother players for free !Shooting Fish Online is an online game simulation of thecoinfish game machine. It will give you the real andexcitingexperience from your mobile instead of sitting still andshoot netsmonotonously as before.✓ HOW TO PLAY★ Your main goal will try to catch as many fishesaspossible.★ Touch your phone screen to fire the fishes.★ Using the big cannon to fire the big fishes.✓ FEATURES★ Aim and shoot your multi-level power nets to catch fish.★ More than 15 different kinds of fish and 5beautifulmermaids.★ 6 different levels of cannons to catch fish in ShootingFishOnline.★ The challenge mode of 2 to 4 players.★ Good music and friendly graphics designed suitable forallages.★ Especially the more difficult creatures you catch, themoregold coins you get!★ Daily missions - Hourly Bonuses - Daily Gifts.★ More than million players on Zalo, come and join with us!Shooting Fish Online definitely will bring you with excitement,funmuch more than other hunting games. Enjoy fishing toovercomecompetitors and create your glorious.
Tin Tuc 24h - Tin Tuc Moi 1.0 APK
viponmedia
Không bao giờ bỏ lỡ những tin tức mớiquantrọng nhất với Tin Tức 24h mỗi ngày. Đọc những tin tức nóngmớinhất từ các nguồn tin mới hàng đầu trên thế giới.Với sự phát hiện tuyệt vời của chúng tôi, chúng tôi hiển thịthôngtin là quan trọng nhất đối với bạn!Tin tức cập nhât từ các báo điện tử thông dụng của Việt NamnhưVnexpress, Dân trí, Zing, 24h, Vtc, Ngôi sao, Tuổi trẻ, Hà Nộimới,Cafef, Autopro, Lao động, Thanh niên, v.vvCác tính năng chính của ứng dụng Tin Tuc 24h★ Tất cả các câu chuyện tin tức quan trọng đều nổi bật.★ Không cần phải chờ đợi để tải tin tức★ Ngay lập vào bình luận để chia sẻ ý kiến của bạn.★ Luôn luôn chuẩn bị sẵn với các tin tuc moi nhiều hơn,vhay hơnbạnchỉ cần kéo xuống để làm mới.★ Ứng dụng tin tuc 24h hoàn toàn miễn phí★ Hỗ trợ phóng to/ thu nhỏ kích thước chữ trong bài báo.★ Giao diện thiết kế giành riêng cho đọc tin tức★ Hiệu ứng mượt mà khi đọc tin tứcCác góp ý của người dùng là niềm tin để "Tin tức 24h" ngàymộthoàn thiện hơn trong thời gian tới.Never miss themostimportant news to News 24 hours a day. Read the latestbreakingnews from leading news sources in the world.With the discovery of our great, our show is the mostimportantinformation for you!News updates from the popular online newspaper in VietnamasVnexpress, Reuters, Zing, 24, VTC, Stars, Youth, New Hanoi,Cafef,Autopro, Labour, Youth, v.vvThe main features of the 24-hour news app★ All important news stories are striking.★ No need to wait to download news★ Right to comment to share your opinion.★ Always prepared with more recent news, vhay than you simplypulldown to refresh.★ News app is free 24h★ Supports zoom / shrink the font size in the article.★ interface designed exclusively for reading news★ smoother effect when reading the newsThe comments by users is faith to "News 24h" an enjoyable dayinthe near future.
Lich Van Nien Xem Ngay Tot Xau 2.0 APK
viponmedia
Lịch vạn niên (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch)còngọi là Lịch Vạn Sự một ứng dụng Lich Am Duong Viet Nam haynhất. Đâymột ứng dụng tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàngngày, giúpcác bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương,xem ngày tốtxấu và nhiều thông tin hữu dụng cho cuộc sống.Lịch vạn niên là ứng dụng miễn phí, giúp bạn tra cứu âmlịch,dương lịch thuận tiện và nhanh chóng. Lịch vạn niên có cácthôngtin về ngày tháng âm dương và rất nhiều thông tin có íchkhác.Các chức năng nổi bật của ứng dụng lịch vạn niên :- Lịch ngày: Xem lịch âm, lịch dương, thông tin can, chi củangày,tháng, năm. Xem các giờ hoàng đạo trong ngày. Thông tin vềtuổixung, xuất hành, sao tốt, sao xấu, việc nên làm, nênkiêngcử...- Lịch tháng: Xem ngày âm, dương theo lịch tháng - Lich van suxemngay tot xau trong tháng- Đổi ngày âm-dương: Quý vị dễ dàng chuyển đổi từ ngày dươngsangngày âm và ngược lại trong lich van nien 2016## Các chức năng đặc biệt khác của Lịch vạn niên ##- Xem dự báo thời tiết tại vị trí hiện tại- Có thông báo khi đến ngày lễ âm lịch và dương lịchtrongnăm.- Cài đặt các thông số: chế độ 12 giờ và 24h giờ, bật tắt thôngbáongày lễ,…Hãy tải ứng dụng Lich Van Nien hoàn toàn miễn phí cho điệnthoạihỗ trợ cho bạn xem ngay tot xau, ngày âm dương và nhiều thôngtinhữu ích khác. Hãy khám phá và trải nghiệm bằng sự thông minhtinhtế trong cách sử dụng ứng dụng của bạn.Perpetualcalendar(Calendar days good and bad - the lunar calendar), alsoknown asThe Great Wall Calendar application Duong Lich Viet NamBest Am.This is a utility application indispensable in daily life,helpingyou easily lookup lunisolar date information, see the goodand baddays, and many useful information for life.Perpetual calendar is a free application to help you look upthelunar calendar, the calendar convenient and quick.Perpetualcalendar with information about the date of yin and yangand manyother useful information.The outstanding functionality of apps perpetual calendar:- Calendar date: View lunar calendar, solar calendar,informationcan, spend the day, month and year. View zodiac hours aday. Aroundage information, exodus, so good, so bad, that shoulddo, shouldabstain ...- Calendar months: View Day negative, positive calendar month -Lichsu van immediately see good and bad in January- Change the date yin-yang: You easily transition from day todaysounds positive and back again in 2016 perpetual calendar## Other special features of the perpetual calendar ##- Watch the weather forecast at your current location- Yes notification when the lunar holidays and calendar year.- Set parameters: mode 12 hours and 24 hours hours, turnoffnotifications holidays, ...Download applications perpetual calendar free for yourphonesupports immediately see good and bad, positive and negativedaysmany other useful information. Discover and experiencewithsophisticated intelligence in using your application.
Moto Racing 2016 1.0 APK
viponmedia
Ride great motor bike and avoidtrafficvehicles while increasing speed to the limits.While dodging traffic on a high speeds you gain money and youcanpurchase other better and faster bikes.This moto bike racing game does not require any prior experienceinthe racing game, its racing controls are easy to use with greatUI.Features of Moto Racing 2016 :- Good and realistic 3D graphics- Easy to play Moto Racing 2016- Awesome motor environments- Works without internet connection- Lots of exciting motor levels to unlock.If you like Moto Racing 2016, please leave a comment and rateit!Thank you so much!
Brick Classic - Brick Puzzle 1.0.0 APK
viponmedia
Brick Classic - Brick Puzzle is averyattractive classic game ! Easy to play and pleasurable game forallage !!! It’ll take you back to the childhood with verynicegraphics design for brick classic game. As long as you tapsidewaysor vertically and connected into a line can be eliminatedand gotscoresBrick Classic gets all the charm of the Puzzle game assimple,fun, attractive and suitable to everybody. You can't believethatit will improve your memory and your reflectionsHow to play Brick Classic - Brick Puzzle▲ Use Up, Left, Right, Down button to move.▲ Create horizontal lines using the falling blocks.▲ When you make a line, it is cleared from the screen.▲ Brick puzzle game ends when the blocks pile up and reach thetopof the screen.▲ Attempt to earn extra points by completing multiple lines atoncetime.Features of Brick Classic - Brick Puzzle▲Amazing sound, effect▲Multi-line elimination to get extra points▲Levels will increase with score▲Easy to play, hard to master▲Save game▲Leaderboards▲Brick Classic - Brick Puzzle is free for download and playBrick Classic - Brick Puzzle will train yourconcentration,reaction time, and spatial orientation skills. Whatare you waitingfor? Download this game and enjoy the best brickclassic game ever!If you have any problems or have any suggestionsin using BrickClassic - Brick Puzzle for phones & tablets,please email tous. Thank you!
Flappy Color Switch 1.0 APK
viponmedia
Do you want challenge your brain playing afungame?If "yes", you will be get hooked with this game - FlappyColorSwitch.WARNING: HIGHLY ADDICTIVE! You have been warned.Flappy Color Switch features addictive one-touch gameplaywithsleek. Explore the adventure with this addictive colorswitchgame.This game is a crazy fun color matching skill game that willtestyour reaction time and reflexes!HOW TO PLAY FLAPPY COLOR SWITCH★ Tap your dot and navigate your way through the designated colorinwhich your dot is!★ React quickly, if you make a mistake, you will start over!★ Play for hours to improve reaction time and reflexes★ NOTE: Your dot will switch colors once you successfullypassthrough the obstacle.FEATURES OF FLAPPY COLOR SWITCH★ Simple and addictive gameplay★ Colorful graphics★ Compete leaderboard★ Flappy color switch is completely free for all ages★ Easy to play, hard to masterThe game is simple yet very challenging but the more youplay,the easier it gets! Can you get a score of 30 or above? Shareitwith your friends through social networks and post it here, seewhogets it first. This game is perfect for killing time,leisure,training brain, the connection with family and friends.What areyou waiting for? Download this game and enjoy the bestcolor switchgame ever! If you have any problems or have anysuggestions inplaying Flappy Color Switch for phones & tablets,please sendfeedback to us via email. Thank you!Flappy Color Switch, Easy to understand, perfect to learn!
Belly Fat Burning Workouts 1.0 APK
viponmedia
If you were looking for a burning bellyfatsolution then get this app on your devices!This exerices is one of the most appreciated weight lossexercicesat the moment.This application help to reduce your belly fat in faster way.Fast and simple to train and you simply never must use anyhealthclub tools.You just need to follow these exercise designed for burningextrafat from your belly in Belly Fat Burning Workouts.Features of Belly Fat Burning Workouts :- Contains over 15 excellent exercises to reduce belly fat.- Simple and easy to use.- Great user interface.- Foods for Burning belly Fat fasterIf you do not have slim belly, then let's download our BellyFatBurning Workouts app.
Báo mới - Tin tức 24h 1.0 APK
viponmedia
Báo mới - Tin tức 24h là ứng dụng đọc báo,tintức siêu tốc.Hỗ trợ bạn đọc báo tin tức dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi vớiđầyđủ các tin tức hot nhất cập nhật liên tục 24h từ các trang báođiệntừ hàng đầu Việt Nam.Với kinh nghiệm nhiều làm ứng dụng đọc báo cho người dùng, chúngtôicam kết sẽ mang lại một ứng dụng đọc báo uy tín nhất,hay nhấtvàchất lượng nhất.Các tính năng nổi bật của ứng dụng Báo mới- Ứng dụng báo mới hoàn toàn miễn phí- Các tin tức hot được cập nhất từng giây liên tục.- Chế độ phóng to/nhỏ kích thước trong bài báo.- Giao diện thiết kế báo mới thân thiện, đơn giản, dễ sửdụng.- Hình ảnh rõ nét,mượt mà khi đọc báo.- Ứng dụng tín tức 24h này hỗ trợ tất cả các loại điện thoại vàmáytính bảng.- Dễ dàng chia sẽ các tin tức hay qua các mạng xã hội.- Chế độ lưu lại những tin tức mà các bạn yêu thích để tiệncậpnhật.Báo mới - Tin tức 24h không ngừng nâng cấp và phát triển đểphùhợp với nhu cầu của người dùng hiện nay.Nếu các bạn yêu thích Báo mới - Tin tức 24h hãy để lại cảm nhậnvàbình chọn tại đây. Chân thành cảm ơn.New Newspaper - 24hNewsapp is reading newspapers, news super speed.Support you read the news easy, fast and convenientfull-servicehottest news updated continuously 24 hours from the topnews sitesfrom Vietnam.With the experience of many applications do users readnewspapers,we are committed to bring an application to read themostprestigious newspapers, the best and highest quality.The salient features of the new newspaper app- The app is completely free newspaper- The hot news is updated every second continuously.- Magnified view / small size in the paper.- Interface design friendly newspaper, simple, easy to use.- The image clarity, smooth while reading the newspaper.- 24h News app supports all types of phones and tablets.- Easy sharing of information or through social networks.- Mode to save the news that the favorite for easy updating.New Report - News 24h constantly upgraded and developed tofitthe needs of current users.If you love the new report - News 24h Please leave comments andvotehere. Sincere thanks.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.