1.4.0 / October 26, 2017
(4.3/5) (13)
Loading...

Description

Siç jemi mësuar të luajmë lojën me shishe të ndryshme tani edheneshqip në menyrë elektronike. Shtoni pyetjet apo fjalitetuaja,ndryshoni ato dhe prisni sistemin që të zgjedh në mënyrëtërastësishme për ju.

App Information Sille shishen

T. Loshi Show More...

Meso Anglisht Offline 6.0.0 APK
T. Loshi
Mëso gjuhën angleze në mënyrën më të shpejtë dhe më të lehtë. "MësoAnglisht Offline" është aplikacion i cili ju mundëson të mësonigjuhën më të folur ne botë nga pajisja juaj mobile. Gjatë leximitju mund të krijoni fjalitë apo edhe grupet tuaja favorite dhe t'iqaseni atyre sa herë të ju nevojiten. Poashtu me kapacitetin efjalëve që posedon (prej 22 000 sosh) ju do të jeni të aftë tëkomunikoni lehtë dhe në të shumtën e situatave që kan të bëjnë mejetën e përditshme.
Meso Turqisht 1.1.1 APK
T. Loshi
"Mëso Turiqsht Offline" është aplikacion icili ju mundëson të mësoni gjuhën turke nga pajisja juaj mobile.Gjatë leximit ju mund të krijoni fjalitë apo edhe grupet tuajafavorite dhe t'i qaseni atyre sa herë të ju nevojiten. Poashtu mekapacitetin e fjalëve që posedon (prej 22 000 sosh) ju do të jenitë aftë të komunikoni lehtë dhe në të shumtën e situatave që kan tëbëjnë me jetën e përditshme.
Meso Turqisht 1.2.0 APK
T. Loshi
"Mëso Turiqsht Offline" është aplikacion i cili ju mundëson tëmësoni gjuhën turke nga pajisja juaj mobile. Gjatë leximit ju mundtë krijoni fjalitë apo edhe grupet tuaja favorite dhe t'i qaseniatyre sa herë të ju nevojiten. Poashtu me kapacitetin e fjalëve qëposedon (prej 22 000 sosh) ju do të jeni të aftë të komunikonilehtë dhe në të shumtën e situatave që kan të bëjnë me jetën epërditshme
İngilizce öğren 1.1.2 APK
T. Loshi
İngilizce Çevrimdişi (İnternetsiz) öğren'' ceptelefonunuzdan dünyanın en konuşulan dili öğrenmeye imkan veren biruygulamadır. Okurken ifadeler veya sevdiğiniz gruplaroluşturulabilir ve onlara istediğiniz vakit erişebilirsiniz. Ayrıcakelime sayısını sahip olan kapasite ile (22 000 tane)bu sözlüklegünlük hayatınızda olan durumlarda çok kolay bir şekilde iletişimkurabilirsiniz.
Meso Italisht 1.0.1 APK
T. Loshi
Mëso gjuhën italiane në mënyrën më të shpejtë dhe më të lehtë."Mëso Italisht Offline" është aplikacion i cili ju mundëson tëmësoni gjuhën italiane nga pajisja juaj mobile. Gjatë leximit jumund të krijoni shprehjet apo edhe grupet tuaja favorite dhe t\'iqaseni atyre sa herë të ju nevojiten. Poashtu me kapacitetin efjalëve që posedon (prej 20 000 sosh) ju do të jeni të aftë tëkomunikoni lehtë dhe në të shumtën e situatave që kan të bëjnë mejetën e përditshme.
İngilizce öğren 1.2.0 APK
T. Loshi
İngilizce Çevrimdişi (İnternetsiz) öğren'' cep telefonunuzdandünyanın en konuşulan dili öğrenmeye imkan veren bir uygulamadır.Okurken ifadeler veya sevdiğiniz gruplar oluşturulabilir ve onlaraistediğiniz vakit erişebilirsiniz. Ayrıca kelime sayısını sahipolan kapasite ile (22 000 tane)bu sözlükle günlük hayatınızda olandurumlarda çok kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.Englishoffline (without internet) learn '' the world's most spokenlanguage is an application which allows your mobile phone to learn.Reading a phrase or favorite groups can be created and you canaccess them when you want. In addition to capacity with the numberof words (22 000 units) can communicate very easily in this casethe dictionary to your daily life.
Impara l'inglese Offline 1.0.4 APK
T. Loshi
“Impara l’inglese Offline” è l’app che vi permette di imparare lalingua più importante e più parlata al mondo dal vostro cellulare.Durante la lettura, potrai fissare le tue parole preferite ( ogruppi) che potrete accedere semplicemente quando volete o quandovi servono. Con la capacità di 20 000 parole, sarai capace dicomunicare in tutte le situazioni e occasioni più comuni."LearnEnglish Offline" is the app that allows you to learn the mostimportant language and most spoken in the world from your mobile.While reading, you can attach your favorite words (or groups) thatyou can easily access when you want or when you need them. With thecapacity of 20 000 words, you will be able to communicate in themost common situations and occasions.
Sille shishen 1.4.0 APK
T. Loshi
Siç jemi mësuar të luajmë lojën me shishe të ndryshme tani edheneshqip në menyrë elektronike. Shtoni pyetjet apo fjalitetuaja,ndryshoni ato dhe prisni sistemin që të zgjedh në mënyrëtërastësishme për ju.
Loading...