Top 45 Apps Similar to ZahakKaveh AhangarAction

شاهنامه فردوسی گویا (شاعرانه) 4.1
hawijapp
نرم افزار شاعرانه+ امکانات:- طراحی متریال- جستجوی پیشرفته- تنظیمات- متن کامل ابیات شاهنامه فردوسی به همراه صوت آن- متن کامل ابیات مثنوی معنوی مولانا به همراه صوت آن- متن کامل ابیات گلستان سعدی به همراه صوت آن- متن کامل ابیات دیوان غزلیات حافظ به همراه صوت آن- متن کامل ابیات بوستان سعدی به همراه صوت آن- متن کامل ابیات رباعیات خیام به همراه صوت آن- و ...برای ساخت این نرم افزار زحمت زیادی کشیده شده است البته نسبت بهتلاشفردوسی پشیزی بیش نیست و به قول فردوسی "بسی رنج بردم درین سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی" لذا از شما عزیزان تقاضا دارم با رایوکامنت های خود همچنین اشتراک اپ برای دوستان خود حامی ما باشیدباشد که مقبول فردوسی و شما عزیزان واقع گردداز لحاظ طراحی سعی بر این بوده که تلفیقی از طراحی متریال دیزاینگوگلو طرح های سنتی ایرانی باشد.تمامی فایلها صوتی از اینترنت قابل پخش است و نرم افزار برایاجرایصحیح به اینترنت نیازمند است همچنین قابلیت دانلود دارد و میتوانبهصورت افلاین از آن استفاده نمود.از لحاظ اماری باید عرض شود که این نرم افزار شامل صوت کامل شاهنامهمیباشد که بالغ بر 2700 دقیقه شاهنامه خوانی به همراه دیگر کتابهایشعراست که بیش از 2000 فایل صوتی را شامل میشودلیست داستانهای شاهنامهآغاز کتاب/ کیومرث/ هوشنگ /طهمورث/ جمشید/ ضحاک/ فریدون/منوچهر/پادشاهی نوذر /پادشاهی زوطهماسپ /پادشاهی گرشاسپ/ کیقباد/پادشاهیکی‌کاووس و رفتن او به مازندران/ رزم کاووس با شاه هاماوران/سهراب/داستان سیاوش /پادشاهی کیخسرو شصت سال بود /گفتار اندر داستانفرودسیاوش/ داستان کاموس کشانی /داستان خاقان چین/ داستان اکواندیو/داستان بیژن و منیژه/ داستان دوازده رخ/ اندر ستایش سلطانمحمود/پادشاهی لهراسپ /پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود /داستانهفتخواناسفندیار/ داستان رستم و اسفندیار/ داستان رستم و شغاد/پادشاهی بهمناسفندیار صد و دوازده سال بود/ پادشاهی همای چهرزاد سی ودو سال بود/پادشاهی داراب دوازده سال بود/ پادشاهی دارای داراب چهاردهسال بود/پادشاهی اسکندر/ پادشاهی اشکانیان/ پادشاهی اردشیر/ پادشاهیشاپورپسر اردشیر سی و یک سال بود/ پادشاهی اورمزد/ پادشاهی بهراماورمزد/پادشاهی بهرام نوزده سال بود/ پادشاهی بهرام بهرامیان/ پادشاهینرسیبهرام/ پادشاهی اورمزد نرسی/ پادشاهی شاپور ذوالاکتاف /پادشاهیاردشیرنکوکار/ پادشاهی شاپور سوم/ پادشاهی بهرام شاپور/ پادشاهییزدگردبزه‌گر/ پادشاهی بهرام گور/ پادشاهی یزدگرد هجده سال بود/پادشاهیقباد چهل و سه سال بود/ پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشتسال بود/پادشاهی هرمزد دوازده سال بود/ پادشاهی خسرو پرویز/ پادشاهیشیرویه/پادشاهی اردشیر شیروی/ پادشاهی فرایین/ پادشاهی پوران دخت/پادشاهیآزرم دخت/ پادشاهی فرخ زاد/ پادشاهی یزدگردمنبع اشعار گنجورSoftware poetic+ Features:- Material Design- advanced search- Settings- The full text of verses of Shahnameh with its sound- The full text of Masnavi of Rumi's couplets with its sound- The full text of sound along the lines of Saadi's Golestan- The full text of verses ghazals of Hafez, with its sound- Full text of Saadi's Bustan lines with its sound- Full text lines Rubaiyat along with its sound- And ...To make this application work hard is it to try Ferdowsi pennymore,and as Ferdowsi "far suffered this year C / non life got soEnglish"so your loved ones I ask you to vote and comment on theirwell Shareapp to your friends support usFerdowsi and your loved ones to be accepted as factIn terms of design, we have tried to design a fusion oftraditionaldesigns Material Design Google and Iran.All audio files from the Internet is playable and software torunproperly on the Internet is the ability to download and can beusedoffline.In terms of statistics should be within this software includesover2700 minutes, which is perfect sound epic Shahnameh readingwithother books of poetry that includes over 2,000 audiofilesShahnameh stories listBeginning / K. / H / T. / Jamshid / Zahhak / F / M / King N. /KingZvthmasp / King Garshasp / Kai / King Keykā'ūs and his move totheCaspian / combat K. Shah Hamavaran / S / story of Siavash /KingKai sixty year / speech involved in the story landing Siavash/story Camus Keshani / story Emperor China / story Akvan Div /storyof Bijan and Manijeh / story there is twelve / Enduro praiseSultanMahmoud / king Lhrasp / king Goshtasp hundred and twentyyears /story Hftkhvan Esfandiar / Rostam and Esfandiar / RostamandShaghaad / king Jan Esfandiar hundred and twelve years / kingHomayHrzad thirty-two years / King D. twelve years / King ofDarabfourteen years / King Alexander / Parthian / King Artaxerxes /KingShapur son Artaxerxes thirty-one years / King Ohrmazd / KingBahramOhrmazd / King Bahram nineteen years a / king BahramBahramian /king Nursi Mars / king Ohrmazd Nursi / king ShapurZolaktaf / kingArtaxerxes Nkvkar / king Shapur III / kingVramshapuh / kingYazdgerd Bz·hgr / king Bahram Gur / king Yazdgerdeighteen years /king G. forty-three years a / king's mental N.deficit wasforty-eight years / king of Twelve-year wage / KingKhosrow Parviz/ King Kavadh II / King Artaxerxes milk / King Frayyn/ King Purandaughter / daughter Azam Kingdom / Kingdom Farrokhzad /KingYazdgerdTreasurer lyrics source
فردوسی 3.2
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۱۹خورشیدی،۳۲۹ هجری قمری - درگذشتهٔ پیش از ۳۹۷ خورشیدی، ۴۱۱ هجری قمریدر توسخراسان)، سخن سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملیایراناست. فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته اند.* این مجموعه شاهنامه فردوسی می باشدامکانات نرم افزار:- این مجموعه شاهنامه فردوسی می باشد- امکان به اشتراک گذاری شعر ها- امکان جستجو در کل مجموعه- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه»ثبتکنید- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف- قابلیت تنظیم قلم- قابلیت اندازه قلم- قابلیت بزرگنمایی- قابلیت پخش و تنظیم موزیک متن- سازگاری با انواع موبایل و تبلتFerdowsi Tusi (bornSolar319, 329 AH - 397 died before the sun, Tous in Khorasan in 411AH),poet of Shahnameh, the national epic of Iran's name Iranandcomposer. Ferdowsi as the greatest composer known Parsygv.* This collection is Ferdowsi's ShahnamehSoftware features:- This collection is Ferdowsi's Shahnameh- Ability to share poetry- Ability to search the entire collection- His favorite poems can be found in Section "Lyricslike"register- Ability to copy poetry for use in various applications- Adjustable font- Ability font size- The ability to zoom- Playback and adjust soundtrack- Compatible with all mobile phones and tablets
مهدی اخوان ثالث 3.2
مهدی اخوان ثالث (زاده اسفند ۱۳۰۷، مشهد-درگذشته۴ شهریور ۱۳۶۹، تهران) شاعر پرآوازه و موسیقی‌پژوه ایرانیبود.نام و تخلص وی در اشعارش «م. امید» بود.- این مجموعه آثاری از مهدی اخوان ثالث است که شامل لیست زیرمیباشد• زمستان• آخر شاهنامه• از این اوستا• در حیاط کوچک پاییز، در زندان• دوزخ اما سردامکانات نرم افزار:- امکان به اشتراک گذاری شعر ها- امکان جستجو در کل مجموعه- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه»ثبتکنید- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف- قابلیت تنظیم قلم- قابلیت اندازه قلم- قابلیت بزرگنمایی- قابلیت پخش و تنظیم موزیک متن- سازگاری با انواع موبایل و تبلتMehdi Akhavan Sales(bornPersian date Esfand 1307, Mashhad past 4 Persian dateShahrivar1369, Tehran) and Mvsyqypzhvh celebrated poet ofIran. Name and last name in his poems he "d. Hope "was. - The collection, which includes works by MehdiAkhavanfollowing list • winter • the Shahnameh • The Avesta • Fall in a small courtyard in prison • Hell but coolSoftware features:- Ability to share poetry- Ability to search the entire collection- His favorite poems can be found in Section "Lyricslike"register- Ability to copy poetry for use in various applications- Adjustable font- Ability font size- The ability to zoom- Playback and adjust soundtrack- Compatible with all mobile phones and tablets
گنجینه حکایات آیت الله بهجت 1.2
گلچین و گزیده‌ای از حکایات وداستان‌هایاعجازآوری از آیت الله بهجت (ره)(کاملاً رایگان)★ حکایات جالب و اعجاز آور★ ظاهر زیبا و انعطاف پذیر نرم افزار★ امکان جستجو در بین مطالب★ امکان نشان کردن مطالب دلخواه★ امکان ارسال فایل نرم‌افزار برای دوستان (بلوتوث،تلگرام،و...)★ پشتیبانی از آخرین نسخه اندروید با ظاهری زیباتر★ امکان حذف کلیه تبلیغات درون نرم‌افزار★ پشتیبانی از کمترین نسخه ی رایج اندروید (2.2)★ سرعت و عملکرد سریع و بی نقص★ امکان کپی و اشتراک گذاری موارد دلخواه★ ظاهر زیبا و دلنشین نرم افزاراین نرم‌افزار کاملاً رایگان است و شما کاربر محترم کافه‌بازارباپرداخت مبلغ اندکی، می‌توانید تبلیغات برنامه را حذف کنید وازپشتیبانی ویژه ما برخوردار شوید.لطفاً پس از تست و مشاهده نرم‌افزار با نظر و امتیاز مناسب از ماحمایتکنید. پیشنهادات و نظرات خود را می‌توانید از داخل نرم‌افزاربرای ماارسال کنید.
English daily
demonkingdop
App English daily. The app includesthevocabulary of the English language as much as a hundred words.Isdesigned to allow you to speak English with a vocabulary thatisused most often to confidently and quickly. The app is easytolearn English. Have fun and enjoy Is designed for thosejuststarting to learn English, you learn English in a short time.Theterminology is in use daily. The app has been very popular andisknown as apps and easiest way to learn English, you canpracticespeaking and writing in English from function to read. Soyou canpronounce it correctly. You will find that English is easierthanyou think. Offering specialized vocabulary and phrasesusedfrequently in conversations we have developed a vocabulary list"10The phrase, first you need to know", "50 a phrase first you needtoknow" and "100 phrases that you need to know" is.foundationessential vocabulary For beginners to learn the languagequickly.While the students with skills in the middle can step up tolearnthe terminology commonly used for tourism and business. Thiswillallow them to start a conversation in English within one month.Thestudents with skills at a high level, you can choose a studio,aspeech technology resolves accented pronunciation of thestudentsto be more.Features of the app# Every English The word is clearly pronounced by nativespeakers.Through high quality audio files# Pattern language that makes you feel like it's very easy.Lesson # Read pinyin designed especially for beginnerslearningEnglish.# 100% free, no charges of any kind.# With the text Thailand English and read aloud# The system will enhance the ability of listening,speaking,reading and writing in English.The app is suitable for all ages, especially children loadbetter.The foundation of the English language that can be appliedineveryday life as well.thePiecejoyfulonetwothreeWhere do you come fromHelloapologizebyevery prettyThank YoucuteHow much ?And many more are included in the app is downloaded for free attheother.
مجربات الامامیة 2.0.4
ApplulBayt
الکتاب الالکترونیکی مجربات الامامیة--- هذه نسختة غیر مدفوعة ---فی هذه النسخة توجد الاعلانات. عندنا النسخة المدفوعةبلااعلانات.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applulbayt.mujarrabatimamiyahproBook AlalکtronیکیMejrebatImami--- This unpaid --- his versionIn this version there are advertisements. We have a paidversionwithout ads.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applulbayt.mujarrabatimamiyahpro
فیض کاشانی 3.2
ملا محمد محسن فیض کاشانی (زادهٔ ۱۰۰۷ در کاشان–درگذشتهٔ ۱۰۹۰ هجری قمری در کاشان) (۹۷۷ - ۱۰۵۸ هجری شمسی)،حکیمفیلسوف، محدث و عارف دوره صفوی و از دانشمندان شیعه‌است. ناماومحمدمحسن بن مرتضی مشهور به ملا محسن و تخلصش فیض بوده‌است.ملا محمد محسن شاگرد ملاصدرای شیرازی و داماد بزرگ او بوده‌است. درفقهو اصول و فلسفه و کلام و حدیث و تفسیر و شعر و ادب توانا و درتمامیاین‌ها و رشته‌های دیگر آثاری از خود به یادگارگذارده‌است.- این مجموعه آثاری از فیض کاشانی است که شامل لیست زیر می باشد• غزلیات• رباعیاتامکانات نرم افزار:- امکان به اشتراک گذاری شعر ها- امکان جستجو در کل مجموعه- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه»ثبتکنید- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف- قابلیت تنظیم قلم- قابلیت اندازه قلم- قابلیت بزرگنمایی- قابلیت پخش و تنظیم موزیک متن- سازگاری با انواع موبایل و تبلتMullah MohammadMohsenFaiz Kashani (born in 1007 in Kashan - died in 1090 AH inKashan)(977-1058 AD), a wise philosopher, and mystic narratorSafavidperiod and Shyhast scientists. His name MM Bin Mortaza wasknown asMullah Mohsen and Tkhlssh grace. Mullah Mohammed Mohsen Shirazi Mulla Sadra's students andhewas a great groom. In jurisprudence and philosophy andtheology,hadith and interpretation of poetry and literature andotherdisciplines in all this mighty works of the relicGzardhast. - The collection, which includes works of Faiz Kashanilistedbelow • poems • The RubaiyatSoftware features: - Ability to share poetry - Ability to search the entire collection - His favorite poems can be found in Section "Lyricslike"register - Ability to copy poetry for use in variousapplications - Adjustable font - Ability font size - The ability to zoom - Playback and adjust soundtrack - Compatible with all mobile phones and tablets
رساله مرجع الشیعه 1.2.1
مرجع الشیعه : نرم افزاری جامع رساله ، احکاموبهروزترین استفتائات از 14 مرجع عالی قدر شیعهویژگی های منحصر به فرد این برنامه :- احکام، رساله های توضیح المسائل و استفتائات 14 مرجععالیقدرشیعه- جستجوی دقیق و هوشمند- استخاره قرآنی با 3 تفسیر مختلف (ازدواج اقتصادی و کلی)- ذکر روز (حدیث روزانه از ائمه اطهار)------------ ** مرجعی کامل از 14 مرجع عالی قدرشیعه**------------1 - امام خمینی(ره)2 - محمدتقی بهجت فومنی3 - میرزا جواد تبریزی4 - سیدمحمد حسینی شاهرودی5 - سیدعلی خامنه ای6 - سید ابوالقاسم خوئی7 - سیدعلی سیستانی8 - سیدموسی شبیری زنجانی9 - لطف الله صافی گلپایگانی10 - محمد فاضل لنکرانی11 - ناصر مکارم شیرازی12 - سید عبدالکریم موسوی اردبیلی13 - حسین نوری همدانی14 - حسین وحید خراسانیکلمات کلیدی :--------------------------------------رساله,رساله مرجع،توضیح المسائل,احکام،روزه،نماز،احکامروزه،احکامنمازقضا،احکام غسل،احکام ازدواج،احکام میت،احکامذبح،احکامتقلید،روزهقضا،وضو،مکارم،رساله امام خمینی,محمد تقیبهجت,رسالهبهجت,رساله سیدعلیخامنه ای,توضیح المسائل سیدعلی خامنهای,توضیحالمسائل اما خمینی,احکامروز,مرجع شیعه,مذهبی
Shirazi.ir 1.0
Shirazi
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت اللهالعظمیسید صادق حسینی شیرازی مدظله به همت مؤسسه فرهنگی رسول اکرم صلیاللهعلیه وآله و در راستای اطلاع رسانی به روز، به کاربران محترمخود،اقدام به تهیه نرم افزار اندروید جهت دسترسی آسان به اخبارمرجعیتشیعه توسط تلفن همراه نموده است.این نرم افزار که در حال حاضر نسخه آزمایشی آن آماده سازی شده استحاویبخشهای «اخبار، بیانیه ها، دیدارها، تالیفات، ارتباط با ما» میباشد کهکاربران از طریق فهرست برنامه به تمامی محتوای موجود دروبسایت دفترحضرت آیت الله العظمی شیرازی به آسانی دستیابی خواهندداشت.Information CenterSeyedSadegh Hosseini Shirazi office of Grand Ayatollah Mdzlh bytheCultural Institute and the Prophet PBUH sa day to inform usersofits Android software to provide easy access to news forShiaauthority by Mobile phones have.The software is currently preparing the trial version containsasection "News, declarations, meetings, publications, ContactUs,"is that users browse through all the content of the program intheoffice of Grand Ayatollah Shirazi's website willeasilyachieve.
وسائل الشیعة 1.6
ApplulBayt
کتاب وسائل الشیعة لآندرئید--- هذه نسختة غیر مدفوعة ---فی هذه النسخة توجد الاعلانات. عندنا النسخة المدفوعةبلااعلانات.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applulbayt.wasailsyiahproBook meansShiitesAndriیd--- This unpaid --- his versionIn this version there are advertisements. We have a paidversionwithout ads.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applulbayt.wasailsyiahpro
Tung Wah 2.5
Since its establishment in 1870, Tung WahGroupof Hospitals (TWGH) has been all along upholding its missionsof “toheal the sick and to relieve the distressed; to care for theelderlyand to rehabilitate the disabled; to promote education andtonurture talent; and to raise the children and to guide theyouth”.TWGH has become the oldest and the largest charitableorganisationin Hong Kong. For over a hundred years, TWGH’smedical, health,education and community services have developedrapidly to fulfillthe needs of the society and to provide citizenshigh quality,inexpensive or free services. TWGH now operates over292 servicescentres, including 5 hospitals, 27 Chinese medicineand Westernmedicine service centres, 53 educational servicecentres, 205community service centres that cover elderly, youthand family,rehabilitation and public services, whilst the Tung WahMuseumstrives to promote, restore and preserve the heritage andrelics ofTWGH. TWGH Record Centre has been set up to preserveTWGH’s valuablecultural assets.
Islamic history 1.1
abarham
History in our school and universitycurriculaat all levels. And no one of us remembers in his youththat thelessons of history were at the top of the school curriculumreadabout Khalid bin Walid and Omar ibn al-Khattab and wars ofapostasy.. Then about the Umayyads and Abbasids, and talk about thebattlesfought by Muslims in Badr one and Yarmouk and Qadisiyah, andthenbranch history courses to include the past , We know theSumerians,Canaanites, Pharaohs and Hixos, and then we specialize inthe datesand events of our Arab region and its Islamic depth in theEast andWest. This question is the subject of this article: Why dowe readhistory? Do we know and grow awareness and culture? Is itforstoring and extracting information during radio andtelevisioncompetitions? Or do we read history to show our historyapart fromnations and other peoples? All of the reasons mentionedin thequestion of the study of history are good and wonderful,aknowledge and a useful culture, a way of feeling ourgenerationsproud when reviewing their glorious history. These aresome of theideas that come into the imagination of those whoaddress theanswer to this question. But the real reasons that thetransfer ofreal benefits from the study of history that is past isto plan thetime that will come, and to make the events of historyin all itsdetails and particles, an example of the present and anintegratedapproach to the future. The history before us is an openbook, abook that tells us with documents, references and documentsthatthat nation was defeated because it did not meet therequirementsof victory. The result was clear: defeat. History tellsus, in atongue that is not unwise, how that nation rose from itsascent andprevailed and how another nation fell into oblivion andlost.History tells us what is most saying: that the nation thattakesthe science and work its way to success, it will rise andsucceedand the nation, which has ceased to work and knowledge ofthecontroversy and the failures of things have been defeatedordefeated, it is our nation has had its own destiny for morethanninety years and has a long history With glory and victoriesandlessons, what benefited the nation from reading that date? Wereyouinspired by the lessons and did what I was inspired? Did youreadwell how the Messenger of Allah peace be upon him make hisswordand raise his horses and teach his army patience on the spotandinstill in them the love of jihad and Mkram ethics? Have weeverread that he issued a statement attacking the Persians andtheRomans, replacing the work with the fall of speech? Did wereadwell how the armies of Muslims won the right and justice untiltherule of Islam and the light of light and civilization onallhumanity? Should not planners, thinkers and thinkers readhistorywell to learn from the past the shape of the present andthefuture? The reading of history is a gift of the same historyandwisdom free of its ancestors to work for the benefitofgrandchildren work also but the tools of this time and itsassetswithout increase or decrease ..Reference site Islam Story
OPENREC.tv -Gaming Videos&Live 6.5.5
OPENREC
OPENREC.tv is a community app, which canenjoygaming movies and live streaming.We recommend new game titles and popular game titles inhighquality! In addition, we update exclusive originalprojectexclusive periodically!Register and follow channels, comment, and check the newestgamingvideos!*OPENREC features1.PupularStart to find videos from here. You can check the popularlivestreaming and channels!!2.ThumbnailsIf you are hanging on to wifi, thumbnails will automaticallyplaysas a video. You can change your settings from the menu inrightabove.3.Game CategoriesPuzzles, RPG, Actions, and etc.Premium members can use additional features:* Stamps* Unlimited replay of previous broadcastsAuto-Renewable SubscriptionPrice: $6.99 (USD)Duration: 1 monthDepending on the country, we recommend watching the videosonWi-Fi.* Inquirysupport@openrec.tv
Blur Photo Background 1.0
DooDee
App's Blur Photo Background latesttrendynewimage is now Apps edges are blurred. Image blurbackground.photoblur popular now. With a focus on stylish andtrendy withphotoblur some pictures of you is unique. Add interestTo picturesofcute photo of you as well to blur image, And blurphotobackground.Applications blur photo. Help with image filterseffectivelyinorder to capture clear face blurred after this aswell. Andmayblur your photo back. Also available, easy andconvenient touse,whether to take one or more of them can be blurredthe photosandthe photos are blurred, which helps to focus yourinterest.Andeven more exciting as you bring studio pro andprofessionalcameraonto your phone ever get easier to use.You can download the app here and then use the no cropblurphotobackground Free !!! >>>.:::: How to use blur photo bg:::::1. Select a photo from your gallery or take a picture. Usethecamerato take a photo of you may not yet be available for boththecameraand behind the camera.2. Select the image focus on the desired size. Whether yourphotoorimage blur, photo blur background.3. You can blur the background message. Enter the text you seeintheimage.4. You can choose a new font format text style. You canalsochangethe font color, and can move to the part you want.5. Save picture Your function in the mode ofrecording,storingimages in the gallery immediately.6. You can share your photos through it, such as SocialFacebookLineInstagram Twitter and Etc...7. Support for image blur background. Through mobilephonesandtablets.If you have any suggestions on how to compose aphotoblurbackground. You can comment to be useful in thedevelopmentofapplications. Photo blur photos This camera blur inthenextversion.
دیوان غزلیات حافظ صوتی (معنی، تفسیر، تعبیر...) 3.2
hawijapp
در این نرم افزار ما سعی نموده ایم کهکاملترینامکانات را در اختیار شما قرار دهیم در محیطی جذاب ومدرن+ امکانات :- صوت تمامی غزلهای حافظ- متن کامل غزلهای حافظ- معنی ابیات غزلها- معنی کلمات ابیات- شرح دکتر جلالی بر غزلهای حافظ- تعبیر غزلیاتدر زمینه آماری باید عرض شود که این نرم افزار شامل تمامی غزلیاتحافظاست که در بردارنده 495 غزل به همراه صوت و معنی و شرح میباشدباشد که مقبول شما ادب دوستان و حافظ شیرازی واقع گرددIn this applicationwehave tried to provide you with the most complete facilitiesinattractive and modern environment+ Features:- sound all the sonnets of Hafez- The full text of the Song of Hafiz- meaning verses Solomon- the meaning of words and verses- Description of the doctor Glory to the Song of Hafiz- interpretation of lyricsIn the field of statistics should be within the applicationincludesall the lyrics of Hafez, which contains 495 sonnets withsound andmeaning and history areWhich is to be accepted you enjoy it and Hafez Shiraz
農曆通勝 1.0.2-gm
【農曆通勝】為您提供四大功能1,【農曆通勝】黃曆:為您提供每日宜忌、沖煞、五行、彭祖百忌、胎神占位、時辰吉凶、重大節日節氣;如何使用黃曆?左右進行翻頁,選擇前後日期;頭部中間可選擇指定年月日;2,【農曆通勝】氣象報告:提供未來24小時/15天氣象報告以及當日風力、濕度;如何看天氣?黃曆版面左上角點擊氣象預報,進入定位您所需要知道氣象情況的城市,即可查詢;3,【農曆通勝】萬年曆:一覽每月重大日子,提前準備好每個節日所需;4,【農曆通勝】算命:情感、婚姻、事業、財運、官運等全部均有詳盡解析![Lunar almanac] toprovideyou with four functions1] [lunar almanac almanac: to provide you with daily Taboo,ghosts,five elements, PANG one hundred bogey, occupying child ofGod, goodand bad hour, major holidays solar terms;How to use the almanac? Left and right turn pages, before andafterthe selected date; intermediate head selectivelydesignateddate;2, the almanac] [Lunar weather report: providing the next 24 hours/day and 15 days weather reports wind, humidity;How the weather? Click the top left corner of the layoutalmanacweather forecast, you need to know to enter the positioningof theweather for the city, you can check;3, the almanac] [Lunar Calendar: monthly list of the mostimportantdays in advance to be ready for each desiredholiday;4, [telling] the lunar almanac: emotional, marriage, career,wealth,official transport, and all have detailed analytical!
Ticketyab.com- خرید بلیط هواپیما 1.4
Parto App
سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیطهواپیمامی باشد که بلیط های چارتری و بلیط های سیستمی را به سادگیبرایمسافران و گردشگران فراهم می آورد و امکان خرید بلیط هواپیما رادرکمترین زمان مهیا می سازد. این سامانه با هدف ارایه بهترین خدمات ودرنظر گرفتن رفاه حال مسافرین هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ دسترسیآسانو سرعت بخشیدن به پروسه خرید بلیط هواپیما ، و نیز اطمینان وگارانتیپرواز ، راه اندازی شده است. تیکت یاب وظیفه جستجو میان کلیهایرلاینهای داخلی را در مقاصد مختلف جهان بر عهده دارد و تمامیپروازهایمسیرهای داخلی و خارجی را با کمترین نرخ ارایه داده و ازطریقپشتیبانی آنلاین و 24 ساعته یک سامانه رزرواسیون آنلاین جامع ومطمینرا برای مسافرین عزیز به وجود آورده است. همچنین تیکت یاب برایاولینبار در ایران رو نمایی از سامانه استرداد بلیط چارتر را انجامداده وبا توجه به اینکه تیکت یاب تمامی پروازهای خود را گارانتی میکند ،مسافران میتوانند با خیال راحت رزرو و پرواز خود را انجام دهند .درمعرفی تیکت یاب میتوان به این نکات اشاره کرد که این سامانهاولینسامانه اعلام پرواز ارزان به صورت پیامکی در کشور می باشد کهمحصول یکهمفکری پویا و خلاقانه است.همچنین اولین وب سایت فروش آنلاین بلیط هواپیمایی است که دارایپنلسازمانی برای شرکت ها ، ادارات و ارگانهای دولتی می باشد واولینوبسایت دارای استرداد آنلاین پروازهای سیستمی است.شایان ذکر است این موتور جستجوگر توسط آژانس کهکشان سیراسپاداناپشتیبانی و ساپورت می شود.دیگر خدمات ارایه شده توسط تیکت یاب به متقاضیان خرید بلیط هواپیمابهشرح زیر است:- ارایه نازل ترین نرخ کلیه ایرلاین های داخلی- امکان اعلام نرخ پرواز ارزان قیمت- امکان استرداد بلیط های سیستمی- امکان استرداد بلیط های چارتری (برای اولین بار)- امکان جستجو بلیط هواپیما بر اساس ایرلاین- امکان جستجو بلیط هواپیما بر اساس نوع هواپیما- دسترسی 24 ساعته و سفارش خرید بلیط به صورت آنلاین- پشتیبانی آنلاین در هر ساعت شبانه روز- امکان خرید بلیط هواپیما برای مسافران ویلچیریTicket System Finder isasearch engine airfare tickets charters and ticket systemfortravelers and tourists simply provides the possibility to buyplanetickets makes in the shortest time possible. The system aimstoprovide the best service and consider the welfare ofpassengers,both in terms of price and in terms of easy access andacceleratethe process to buy a plane ticket, as well as reliabilityandwarranty flying, has been launched. Ticket Finder search taskamongall airlines domestic destinations the world over, and allflightsroutes at home and abroad with the lowest rates and throughonlinesupport and 24-hour system Online Reservation comprehensiveandsecure for passengers dear has created. Ticket Finder alsounveiledfor the first time in the charter ticket refund system isdoneaccording to the Ticket Finder guarantees all yourflights,passengers can safely carry out their flight reservation.TicketFinder in introducing these points can be noted that thissystem isthe first system in the country with cheap flight for SMSis theproduct of a dynamic and creative consultation.The first site online sales of airline tickets thathaveorganizational panel for companies, institutions andgovernmentagencies, and the website has an online refundsystemflights.It is worth noting that the search engine is supported by theAgencyand Galaxy garlic Spadana support.Other services provided by the applicants Airfare Ticket Finderasfollows:- provide the lowest rates of all domestic airlines- the possibility of rate decision cheap flight- the possibility of refunding ticket system- Ability to charter refundable tickets (first)- Ability to search for plane tickets on the airline- Ability to search by type of plane ticket- 24-hour access and purchase order tickets online- Online support per hour- the possibility to buy plane tickets forwheelchairtravelers
Royal Society 2017.01.31
Royal Society Mobile: Thai DictionaryVersionB.E 2554 is a revolutionary Thai dictionary featuring awidecoverage of 43,000 words from the legendary RoyalInstitute’sDictionary (2011 Edition). It is the richest knowledgerepositoryof Thai words containing parts of speech,pronunciation,definitions, and related words (i.e. hypernymy andhyponymy). Youcan explore these words via direct search or byalphabetic indexand trace back to your search history. It perfectlysuits the needsof students, teachers, lecturers, and Thai languageenthusiasts.This application is a product of collaboration betweenOffice ofthe Royal Society and National Electronics and ComputerTechnologyCenter (NECTEC).
My Prayers 2.4.1
My Prayers is an Islamicapplicationwith accurate Prayer Times using the phone's location(latitude andlongitude) based on different conventions and hasstatic prayertime for those cities which have static time table forprayers.Also this app provides Qibla Direction, Azkars (HisnulMuslim), 99Names of Allah, Nearest Mosques and more.Main Features:•  Accurate prayer times based on your current locationwithmultiple settings available (angles).•  Static prayer times for those cities which have static timetablefor prayers.•  Show a progress of the next prayer time remaining.•  Notification or Alarm for each prayer time with the abilitytoadjust their times.•  Ability to forward notification prayer time.•  Ability to adjust prayer times manually.•  Automatic location detection using Network or GPS, or findingthelocation manually by searching (Without Internet).•  Ability to select notification tone (Azan) from the SDcard,system tone, or available Muazins in the App.•  Switching the phone to silent automatically during prayertimes,with settings for each prayer.•  Show Hijri date with ability to adjust Hijri date.•  All muslim azkars (Hisnul Muslim) which contains 287 azkarswithability to share azkars, favorite azkars, and notificationfordaily azkars•  Qibla Compass direction.•  99 Names of Allah•  Nearest Mosques, It's based on google maps and shows youthenearest mosques to you on the map from the nearest to thefurthestfrom you in a radius that you can selected 5-50Kilometers.•  2 different widgets to display all prayer times•  App fully translated to: English, عربي, فارسی, and کوردیImportant Notes:If you feel that the app is giving you wrong prayer times, dothefollowings:•  It is most likely related to your settings. Go to Setting→Prayer Time Settings to adjust it or.•  Refer to the official Islamic institutions or Mosques inyourcity and send us the correct times to take theminconsideration.Contact us:•  Facebook: https://goo.gl/ouXCwZ•  Twitter: https://goo.gl/pkMja4•  Google Plus: https://goo.gl/ZrZnJN•  Email: kosrat.d.ahmad@gmail.com
Cuto Wallpaper 1.2.1
sspai.com
Cuto is a simple wallpaper app, you canfindyour favorite wallpaper in a minute instead of lost in tonsofimages."This is probably the one of the most high-quality wallpaperapps."-- Zachary Anderson @ 'Best Android Apps - October2016'▲ Choose your own wallpapers ▲Instead of providing you with cropped images, Cuto gives youtheoptions. Simply sliding around the image, you can chooseyourfavourite part and set as your wallpaper.▲ Pick wallpapers from Unsplash ▲Although there are tons of high-quality images on Unsplah, notallof them are the best-fit wallpapers. Therefore, we’vehand-pickedfrom the Unsplash, and provide you with the mostsuitableonce.▲ Less is more ▲Cuto updates once a week on Friday with 6-9 new wallpapers. Youmaynot change your wallpaper too often. Comparing to the quantity,wecare more about the quality. When you want to changeyourwallpaper, just open Cuto, choose one you like quicklyandeasily.----Cuto is totally FREE, NO Ads. If you like it, pay withyourcomment!You are welcome to email us if you have any adviceorfeedback.You can find Cuto on iTunes App Store as well.
رادیو تلویزیون همراه ایران 2.9
dev10app
82+ شبکه تلویزیون ایران و 66+ شبکه رادیوایران(ملی، برون مرزی، استانی و زنده اماکن مذهبی)Iranian radio and tv. Live broadcast religious places.توجه: در حال حاضر پخش شبکه های سراسری تلویزیون (شبکه 1 تا 5 و ...)به دلیل محدود شدن توسط صداوسیمای ایران مقدور نمی باشد.اما پخش اکثر شبکه های استانی تلویزیون و کلیه رادیوهای سراسریواستانی و بدون مشکل قابل پخش بوده و جدول پخش آنها دریافتمیشوند.لیست شبکه ها:✔ شبکه های تلویزیونی و رادیویی سراسری همراه با EPG✔ رادیوها و تلویزیون استانی همراه با جدول پخش برنامه ها✔ شبکه های برون مرزی✔ پخش زنده مکان های مذهبی ایران و جهانویژگی‌ها و امکانات:● به همراه 13 کانال پخش زنده از اماکن مذهبی● نمایش EPG (جدول پخش برنامه ها) برای 53 شبکه تلویزیونی و 45شبکهرادیویی● امکان پخش همه شبکه ها با پلیر داخل برنامه (بی نیاز به نصبپلیرخارجی)● امکان کپی و یا به اشتراک گذاری برنامه های جدول پخش (EPG)● یادآوری برای پخش برنامه ها با امکان ویرایش و تغییر شبکه و زمانوعنوان پخش و ...● نمایش یادآوری در نوتیفیکیشن به همراه آلارم زمان پخش● آیکون برای هر شبکه روی صفحه لانچر موبایل● همچنین امکان پخش با نرم افزارهای نصب شده خارجی● امکان پخش کانال ها با کیفیت های مختلف (حتی در برخی تا 9کیفیتمختلف)● امکان افزودن استریم های شخصی● نمایش اطلاعات کیفیت Bitrate و اندازه تصویر Resolution تک تککیفیتهای پخش بصورت آفلاین● برای برخی شبکه ها کیفیت خیلی پایین حتی برای پخش ایرانسل irancellوهمراه اول و رایتل هم درنظر گرفته شده● اطلاعات مربوط به فرکانس دریافت و اطلاعات تماس (شامل وبسایت،ایمیل، تلفن، آدرس شبکه) و سایر توضیحات درباره شبکه● لامتگذاری کیفیت های سالم ویا قطع شده توسط کاربر● جستجوی سریع در لیست شبکه ها● تهیه لیست مورد علاقه از شبکه ها● سازگار با تمامی نسخه های اندروید و موبایل هاهمه شبکه ها توسط پلیر داخلی قابل پخش بوده و نیازی به پلیردومندارید.امکانات پلیر داخلی:● پشتیبانی از همه فرمت های پخش● پخش در 4 حالت مختلف صفحه و امکان پخش فول اسکرین● پخش در هر دو حالت عمودی و افقی موبایل (چرخش صفحه)● چرخش خودکار تصویر با سنسور چرخش بدون قطعی شبکه● کنترل روشنایی با لمس به بالا و پایین صفحه● کنترل صدا با لمس به بالا و پایین صفحه● بروزرسانی مجدد و سریع پخش در صورت قطع و یا توقف شبکه● بافر شبکه و ذخیره موقت برای پخش متوالی شبکه● جلوگیری خودکار از خاموشی صفحه در هنگام پخش● ادامه پخش رادیو حتی با بستن برنامه و خاموشی صفحه● نمایش کنترل های پخش در نوتیفیکیشن برای رادیو● برگشت وضعیت خاموشی صفحه به حالت پیش فرض، به هنگام توقف پخشوجلوگیری از مصرف بی دلیل باطری.امکان پخش همه شبکه ها با پلیر داخل برنامه هست. اما درصورت تمایلبهپخش با پلیر خارجی برنامه های MX Player و VPlayer توصیهمیشوند.لطفا توجه داشته باشید که برای پخش آنلاین باید به اینترنت باسرعتمناسب متصل باشید. ( با اینکه برای برخی شبکه کیفیت خیلی پایینحتیبرای پخش ایرانسل و همراه اول هم درنظر گرفته شده است)
三国杀 3.6.1
《三国杀》是一款集历史、文学、美术等元素于一身,原创经典策略卡牌游戏。每一局游戏中,玩家都可扮演不同三国名将,结合游戏身份,用智慧找出队友,战胜对手获得胜利!【特色玩法】获取更多资讯,请关注微信公众号:shoujisgs1-欢乐斗地主:2V1三人局,high翻游戏免费赢武将!2-欢乐1V1:单武将作战,快速PK赢元宝!3-比赛竞技:2V2组队比赛,赢大奖!4-教训PK:与好友切磋,教训猪队友!5-单机畅玩:无需流量,随意畅玩!6-人机练习:人机对战,磨练技术!7-专属武将:灵雎、诸葛果、留赞、李丰、朱灵、孙茹、凌操,手机专享畅玩!【经典玩法】1-身份模式:5人、8人标准/军争场,随机扮演“主公”、“忠臣”、“反贼”、“内奸”,百万玩家在线斗智!2-国战模式:魏、蜀、吴、群,势力争雄,双将配合,为国而战!3-竞技模式:新1V1,菜鸟练手,高手过招,一决雌雄!4-欢乐模式:2v2、3v3快速场,随时杀一下!5-驱鬼逐邪:3人组队刷boss,开宝箱赢奖励!6-守卫剑阁:4V4魏蜀争霸,新武将+新机械,看谁称雄!【全新体验】1-全新交互界面、游戏引擎,更轻、更快、更流程!2-多重触发酷炫特效,爽爆牌局!3-切磋PK,教训猪队友!4-支持旁观学习5-录像功能,经典战局存储、管理、分享,炫技无限!6-武将方案,随意设置武将方案,一键开关!7-将力系统,让收集更加有趣,集武将皮服得奖励!"Three killed," is asetof history, literature, art and other elements in one, theoriginalclassic strategy card game. Each game, players can playdifferentthree star, with the identity of the game, to find histeammateswith wisdom, beat his opponent to win! [Features] playFor more information, please pay attention to micro-channelpublicnumber: shoujisgs1- Happy Landlords: 2V1 three innings, high turn generals winthegame for free!2- joy 1V1: Single generals fighting, rapid PK win gold!3- athletic competition: 2V2 team game, win prizes!4- lesson PK: compete with your friends, the lessons of pigsasteammates!5- stand-alone Play: no traffic, free Play!6- HMI Exercise: man-machine war, hone their skills!7- exclusive generals: Ling Ju, Zhuge fruit, leaving Chan, LiFeng,Zhu Ling, Sun Ru, Ling Cao, Mobile Exclusive Play!   [Classic] play1- identity pattern: 5, 8 standard / military battle field,randomplay "My lord," "loyal," "Rebels," "traitors," millions ofplayersonline battle of wits!2- country battle mode: Wei, Shu and Wu, group, forces ofhegemony,two will cooperate for the country to fight!3- competitive mode: new 1V1, novice practiced hand, masterblows,showdown!4- joy mode: 2v2,3v3 fast field, ready to kill it!5- exorcism and evil: 3 person team brush boss, open the chesttowin rewards!6- guard jiange: 4V4 hegemony Wei, Shu, new generals +newmachinery, to see who rule the roost![New experience]1- The new interface, the game engine, lighter, faster,moreflow!2- Multiple trigger cool special effects, cool burst Board!3- learn PK, the lessons of pigs as teammates!4- sidelines learning support5- recording function, classic war to store, manage, share,virtuosounlimited!6- generals embodiment, generals arbitrarily set program, akeyswitch!7- The force system that allows the collection more interesting,thegenerals set skin clothes BONUS!