Top 48 Apps Similar to Kodüka İstanbulBK Games & EntertainmentAdventure

İBB CepTrafik
ANDROİD UYGULAMA İZİNLERİ HAKKINDA AÇIKLAMAAndroid platformuiçinhazırlanan uygulamalarda bazı özelliklerin kullanılabilmesiiçinkullanıcı tarafından izin verilmesi gerekmektedir. Android6.0öncesinde bu izinler uygulama kurulmadan önce istenirken,Android6.0 sonrasında uygulama çalışırken bu izinleristenmektedir.Erişilmek istenen özelliklerin izinlere bağlanmasıkullanıcıgizliliği açısından oldukça önemli olmasına rağmen,erişilmekistenen iznin çeşitli gruplara ayrılmış olmasıkullanıcılardayanlış anlaşılmalara sebep olabilmektedir. İBB CepTrafikuygulaması kullanıcı gizliliğini ihlal edecek hiç birbilgiyeerişmemektedir. Android için belirlenen ilgili izin gruplarıve İBBCep Trafik tarafından kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:1.DOSYAerişim izni. Uygulamanın, cihazınızın External Storage(SDKart)alanına okuma yazma işlemleri için gerekmektedir. İBB CepTrafikuygulaması, veritabanı güncelleme işlemleri için bualanıkullanmaktadır ve yanlızca bu amaçla okuma yazma izniistemektedir.Android işletim sistemi bu izni genel bir soruyla "İBBCepTrafikuygulamasına cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya vedosyalaraerişme izni verilsin mi?" şeklinde sormaktadır.Kullanıcılarımızdayanlış algıya sebep vermemek üzere yenisürümlerde farklı yöntemlerkullanılarak SD Kart kullanma ihtiyacınıortadan kaldırmaya yönelikçalışmalar yapılarak en kısa sürededevreye alınacaktır. 2. TELEFONerişim izni. Uygulamanın, telefonlailgili birtakım bilgilereerişim yetkisini düzenler. İBB Cep Trafikuygulaması, bu iznenöbetçi eczaneleri hızlıca arama veya hakkındasayfasında yer alaniletişim bilgilerindeki numaraları arama gibiözellikler içinihtiyaç duymaktadır. İBB CepTrafik uygulamasıkesinliklerehberinize erişmez, sizin isteğiniz dışında herhangi birçağrıbaşlatmaz. Android işletim sistemi bu izni "İBBCepTrafikuygulamasına telefon aramaları yapma ve çağrıları yönetmeizniverilsin mi?" sorusuyla istemektedir. 3. KONUM erişimizni.Uygulamada yer alan takip modunun kullanılabilmesi, kazavbbildirimlerinin yapılabilmesi gibi bazı özellikler için buizneihtiyaç vardır. Ayrıca sizlere daha fazla noktanın anlıktrafikbilgisini sunabilmek için konum/hız bilgilerinizkullanılmaktadır.Konum servislerine erişim izni verilmediğindeuygulamanın bu gibiözellikleri kullanılamayacaktır. Detaylı teknikbilgiiçinhttps://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html#normal-dangerousadresiniinceleyebilirsiniz.İBB CepTrafik ile anlık trafikbilgisine, herzaman ve her yerden ulaşın!İstanbul BüyükşehirBelediyesi’nin birhizmeti olan İBB CepTrafik uygulaması ile, anlıktrafik durumbilgisine, dilediğiniz an cep telefonunuz ileulaşabilirsiniz. İBBCeptrafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ningeliştirdiği anlıktrafik durumu bilgisini trafik kameraları veyoğunluk haritası ilealmanızı sağlayan bir uygulamadır. Buuygulama ile İstanbulBüyükşehir Belediyesi'ne ait trafiksensörlerinden alınan hızbilgilerine, trafik kamera görüntülerineve Trafik Kontrol Merkezitarafından yayınlanan trafiğe ilişkinduyurularaulaşabilirsiniz.Destek için tkm@ibb.gov.tr ileirtibatageçebilirsiniz.İBB CepTrafik uygulamasında kullanıcılarıninternettrafiğini minimize etme amacıyla trafik kamera görüntüleri,her birdakikada bir değişen ve ard arda oynatılan 3 resimhalindesunulmaktadır.Trafik sensörlerini veya daha fazlakamerayıgörebilmek için haritayı yakınlaştırmanızgerekmektedir.Uygulamayıkullanabilmek için internet bağlantısınasahip olmanızgerekmektedir.ANDROID APPLICATION PERMITSEXPLANATIONTo use certainfeatures in the application made for theAndroid platform must beallowed by the user. Before Android 6.0this permission beforerequesting application is installed, thesepermissions arerequested when the applications after Android 6.0.Permission toconnect to the required features can be accessedalthough quiteimportant in terms of user privacy, to be dividedinto severalgroups requested permission to access the user and cancausemisunderstandings. IBB Mobile Traffic is access toanyinformation that would violate user privacy. IMM purposeofallowing groups and concerned by the Mobile Traffic for Androidisdetermined as follows:1. FILE access permission. The applicationonyour device External Storage (SD Card) is required to readthewriting area operations. IBB Mobile Traffic application,databaseupdate operations uses this field; and only wants to readwritepermission for this purpose. Android operating system withageneral permission to ask this "IMM ceptrafik application tothepictures on your device, would be given permission to accessmediaand files?" It asks the form. to give our users the newversionbecause the wrong perception in making efforts to eliminatetheneed to use different methods to SD Card will be commissionedassoon as possible. 2. TELEPHONE access permission.Theapplication on the phone about some information to regulateaccessprivileges. IBB Mobile Traffic, it needs permission tothedrugstore in search for features such as quick search orthenumbers located in the contact information on the page.IMMceptrafik application certainly does not have access toyourcontacts, do not start any call without your permission.Androidoperating system this permission "You're allowed to makephonecalls to the IMM ceptrafik implement and manage calls?" Itasks thequestions. 3. LOCATION access permission. Included intheapplication to use the tracking mode, this permission is neededforsome features such as the ability to make accidentsetc.notification. In addition, in order to provide the more pointsyouinstant traffic information, location / your speed informationisused. the application can not be used for such features isnotallowed access to location services. You can viewthehttps://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html#normal-dangerousfordetailed technical information.IMM ceptrafik with instanttrafficinformation, at any time and get from anywhere!theIstanbulMetropolitan Municipality of Istanbul MetropolitanMunicipality,which is a service ceptrafik application, instanttrafficinformation, you can reach with your mobile phone when youwant.IMM Ceptrafik, map the Istanbul Metropolitan Municipalityhasdeveloped instant traffic information from traffic camerasanddensity is an application that lets you with. Withthisapplication, the Istanbul Metropolitan Municipality ofspeedinformation received from traffic sensors, traffic cameraimagesand traffic announcements can be found issued by theTrafficControl Center.You can contact the support forthetkm@ibb.gov.t.IMM ceptrafik applications on users' displaystrafficcameras in order to minimize the Internet traffic, andoffers achanging picture in 3 consecutive played every minute.Tosee moretraffic sensors or cameras you need to zoom in on themap.To usethe application you must have an Internet connection.
Ninja Kid vs Zombies
Welcome to the super world of zombies and monsters ofHalloweenLand. Zombies have found a way from another dimension andrunningaround everywhere. They have their monster friends but sohaveZombie Assassin Ninja Kid. Runner Kung Fu Master Ninja GirlandAngry Sword Master Hungry Samurai.So Run, Slash, cut, useyourNinja Stars ( Shuriken ) and Shinobi Magic to destroy thelivingdead demons which has become out of control.The Ninja WarriorKidshave no match when they use their special Shinobi magic**(Shinobiwas another name used for Ninjas in Feudal Japan) NinjaKid: -->Ninja Spirit Fury Light MagicKung Fu Master Ninja Girl:-->Firewall Tsunami MagicSword Master Hungry Samurai: -->LightningBolt MagicGAME FEATURES-Total of 3 different worlds with12challenging leves. Total level count is 36.-Worlds inside thegameare; Zombie world, Ice World and Egypt World.-The furtherlevelsget more challenging and addictive.-The game is a combinationofretro platformer game and hack and slash style game withextrafeatures.-You can use Ninja star (shuriken) and Ninja Magicasextra power to defeat enemies more easily.-2 extraunlockablecharacters with different Ninja Magic Powers. So makesure to checkall of them.-3 different 80s style retro backgroundmusic each for3 different worlds.-Colorful and Simple leveldesign.-Differenttypes of enemies zombies, Stone man, Yeti and manymind blowingpuzzles and full of traps.-Make sure to keep yoursanity duringgame play.Warning: Although the game is free it offersin apppurchases inside the game.How to Play:Simple Platform action.Jumpon Zombies to kill them or alternatively you can hack andslashthem with your sword. Just touch the swordbutton on screen.Youcanalso throw your ninja stars to kill the enemies. Some enemiesneedmore than one hit to be destroyed.If you are in trouble touchtheLightning button and use your ninja magic to destroy everythingonscreen.When you cut the boxes they will give fruits so make suretocollect them for extra score.That's it! Enjoy thischallengingretro platformer game with many addictive levels.Followusonhttps://www.facebook.com/touchandfunnhttps://www.facebook.com/touchandfunn
İstanbul Ulaşım
İstanbul Ulaşım sayesinde İETT hatlarına, bu hatlardakiotobüslere,otobüslerin lokasyonlarına, durakların lokasyonlarına,duraklardangeçen hatlara ve otobüs saatlerine kolaycaulaşabilirsiniz. Uygulamanın üzerindeki menü aracılığıyla İETTotobüsleri,durakları, yakınınızda bulunan otobüs durakları, vapurseferlerilistelerine erişebilirsiniz. İstanbul Ulaşım, İETT'ninsağlamışolduğu verileri kullanarak çalışmaktadır. Uygulamadakullanılanveriler İETT ve IDO'ya ait olup verilerin doğruluğukonusundagüvence verilememektedir. Görüş ve önerilerinizi,karşılaştığınızhataları ve şikayetlerinizi bildirmek içinmailgönderebilirsiniz.Uygulamanın Özellikleri- İETT hatlarınılistelemeve hat listesinde arama yapabilme imkanı- İETTduraklarınılisteleme ve durak listesinde arama yapabilme imkanı-ÇevrenizdekiİETT duraklarını listeleme- Bir otobüs durağından geçentümhatların listesine ulaşabilme- Otobüs hattı üzerindekitümotobüslerin yönleriyle birlikte anlık (İETT'nin sağladığıaralıklarile) olarak haritada gösterilmesi - Otobüs hattınıntümduraklarının haritada gösterilmesi- Otobüs hattı sefer süresivehat tipi- İstanbul deniz hatlarını listeleme ve aramayapabilmeimkanı- Bütün sefer, hat ve durakları favori listesineekleme- Tümseferlere ait saat bilgileri- Türkçe, İngilizce veAlmanca dildesteğiDikkat: Uygulamada kullanılan tüm bilgiler, İETTve IDO'dansağlanması sebebiyle kesinliği hakkında garantiverilememektedir.
Apocalypse Max
You, Apocalypse Max, are the lone survivor of thiszombieapocalypse. Journey through heart-thumping,adrenaline-pumpingaction spread out over multiple worlds! Masterin-air maneuvers asyou find your way around precarious platforms.Discover secrettreasures and collect gold as you overcome zombiesand Unlockinsane weapons and find crazy ways to blast past yourenemies.Don't like guns? Wanna get up close and personal? Noproblem! Ripapart your foes with your oversized, battle-hardycombatknife.Apocalypse Max combines timeless zombie slaying funwith freeroaming, acrobatic platforming awesomeness to create anactionpacked, hack-n-slash, shoot-em-up adventure like the worldhasnever seen before! Engage in the epic and timeless battle ofmanagainst zombie in this fast action, 2D adventure withApocalypseMax! * Because of the size of the game, Apocalypse Maxrequiresaccess to the devices files in order to run. If the gameisstalling or closing at the title screen, please insure thatyouhave allowed the game access to the files. Let us know if youhaveany issues. Thanks!WANDAKE STUDIOS-- Twitter:@wandakegamesFacebook: facebook.com/ApocalypseMax2012 Web:www.wandake.comEmail: hi@wandake.com We hope you enjoy our game!Please rateApocalypse Max.
İstanbul Canlı İzle
250'ye yakın kamera ile İstanbul'u canlı izlemenizi sağlar.Ayrıbiroynatıcıya gerek kalmadan izleyebilirsiniz.Kolay ve sade birmenüyesahiptir.With close to 250 Istanbul camera allows you towatchlive.You can follow without needing a separate player.Easy touseand has a simple menu.
Mobiett
Genel ÖzelliklerMobİETT akıllı durak uygulaması sade vekullanımıkolay yeni arayüz tasarımı ile sizlerle.İstanbulBüyükşehirBelediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün resmiuygulamasıolan MobİETT uygulaması ile başta İstanbul olmak üzeredünyakentlerinin toplu ulaşım verilerine ulaşabilirsiniz.Buuygulamadaanlık toplu ulaşım bilgisini, otobüs konumunu, duraktangeçen hatbilgilerini, otobüsün kaç dakika sonra durağa varacağınıve topluulaşım araçları ile bir noktadan diğer bir noktayanasılgidileceğini öğrenebilirsiniz.*Canlı otobüs verisiİstanbul’aaitcanlı otobüs verisi sadece MobİETT ’de! Dilediğiniz an,istediğinizdurağa ait otobüs güzergâh bilgilerine, varış saatlerineanlıkolarak cep telefonunuzdan hızlıca ulaşabilirsiniz.*Alarm ileotobüsdurağa gelmeden haberdar olun!Detaylı ve hızlı alarm özelliğiilegerçek zamanlı varış bilgileri olan yerlerde ne zamanduraktaolmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Kuracağınız alarmsayesindeotobüs durağa gelmeden seçtiğiniz dakikadan önce sizibildirim ilehaberdar eder.*Yakınımdaki duraklarKonumunuza yakındurakların sizeolan uzaklığını, yönünü ve duraktan geçen hatbilgilerinigörüntüleyebilirsiniz.*istanbulkart dolumnoktalarıKonumunuza yakınistanbulkart dolum noktalarınılisteleyebilir ya da harita üzerindegörüntüleyerek yol tarifialabilirsiniz.*İspark noktalarıKonumunuzayakın İspark noktalarınılisteleyebilir ya da harita üzerindegörüntüleyerek yol tarifialabilirsiniz. İspark noktalarına aitaçık-kapalı otopark, kapasiteve çalışma saatleri bilgileriniöğrenebilirsiniz.*KareKodBulunduğunuz duraktaki kare koduokuttuğunuzda uygulama üzerindenilgili durak ekranı açılır. Buekran üzerinden de geçen hatbilgilerini ve durağa varışbilgilerini görüntüleyebilirsiniz.*“Nasıl Giderim”Otobüs, tramvay,metro ve metrobüs, feribot, İDO,Dentur, Turyol ulaşım araçlarıylaen hızlı ve uygun rotalarıoluşturabilirsiniz. MobİETT, konumunuzveya seçeceğiniz bir noktadanbaşka bir noktaya toplu ulaşım veiTaksi ile gidebileceğinizgüzergâh alternatiflerini de sunar. Herbir alternatif içinkullanılacak bilet sayısını ve toplu ulaşımkullanarak doğayakazandırdığınız Co2 miktarınıgörüntüleyebilirsiniz.En az süre, enaz yürüme, en az aktarma vemetro tercihli olacak şekilde hızlafiltreleme yaparak ulaşımalternatiflerinilisteleyebilirsiniz.Gideceğiniz rotada dilerseniziTaksi ve İBB YolGösteren seçeneklerinden faydalanabilmeniz içinNasıl Giderimekranında bu seçenekler delistelenmektedir.*AramaDurak-Hat adı vehat koduna göre sorgulamayapabilirisiniz.*Radar-Yakındaki duraklarıgörüntülemeKamera ilekonumunuza yakın durak konumlarını ve sizeolan uzaklıklarınıgörüntüleyebilirsiniz.*Dil desteğiUygulamaTürkçe, İngilizce,Arapça, İspanyolca, Fransızca, Almanca,İtalyanca, Japonca,Portekizce, Rusça, Yunanca, Çincedillerinidesteklemektedir.Uygulamayı kullanabilmek içininternetbağlantısına sahip olmanız gerekiyor.Destekiçinbeyazmasa@iett.gov.tr ile irtibatageçebilirsiniz.Generalfeaturesmobiett smart stop you with simpleand easy to useapplication with a new interface design.You canreach IstanbulMetropolitan Municipality IETT to give publictransport the city ofthe world, primarily in Istanbul mobiettapplication with theofficial implementation of the GeneralDirectorate.In thisembodiment, the instant information publictransport, bus location,the last stop line information, the buswould have to stop and afew minutes later point by public transportyou can learn how toget to another point.* Live data buslive busdata belonging toIstanbul just mobiett 'too! Must you have time,stop of the busroute information you want to, you can quicklyarrival momentarilyto your mobile phone.* Be aware of arriving atthe bus stop withalarm!You can find out when you should be at thebus stop wherereal-time with detailed arrival information and rapidalertfeature. Thanks to alert you that you select Setup minutesbeforearriving at the bus stop keeps you informed withnotifications.*Pauses near methe closest stop to your location fromwhich you canview the information in the line direction and stops.*Istanbulkartfilling pointsYou can list the istanbulkart fillingpoints nearyour location or you can get directions by displaying onthe map.*Ispark pointsIspark point lists can be close to yourlocation, oryou can get directions by displaying on the map.indoor-outdoorparking lot belonging to Ispark point, you can learnthe capacityinformation and hours of operation.* Frame CodeWhen youread aboutthrough the application stops in stop frame code Yourscreen opens.You can view the last stop on line information andarrivalinformation via this screen.* "How can I go"Bus, tram, metroandmetrobus, ferries, IDO, Dent, you can create the fastest andmostconvenient means of transportation routes with Turyol.mobiett,with your position or another point itaks of publictransport andalso offers alternatives to choose from a point whereyou can goroute. Using the number of tickets that will be used foreachalternative and public transportation, you can view the amountofCO2 you save the environment.At least time, at least walk, itcanat least quickly by subway transfer and filtering lists to bethepreferred transportation alternative.If you wish to go on therouteto benefit from itaks and IMM Guiding options in how I gothisscreen options are also listed.*SearchYou can modifyquestioning bythe stop-line and line code name.* Nearby stopsradar-imagingYoucan view the location nearest to your location withyour camera andstop you from within.* Language supportPracticeTurkish, English,Arabic, Spanish, French, German, Italian,Japanese, Portuguese,Russian, Greek, supports the Chineselanguage.To use the app youneed to have an internet connection.Youcan contact the support forthe beyazmasa@iett.gov.t.
İBB Yol Gösteren
IBB Yol Gösteren, which is developed by IstanbulMetropolitanMunicipality is compatible with iOS and Androidoperating systemsand it is the most comprehensive navigationapplication. It willguide you at any time to reach yourdestination.*** "IMM YOLGÖSTEREN„ IS STILL BEING DEVELOPED AND THISIS THE BETA VERSION.PLEASE BE INFORMED ABOUT THIS. ***Your NewGuide On the RoadUsing“İBB Yol Gösteren„ navigation applicationwhich is your new guideon the road, you will reach your destinationin shortest time byfollowing the routes created using live trafficinformation in allcities in Marmara Region, especially inIstanbul.SearchIn “İBB YolGösteren„ application, you can search foryour destination bytyping it in the Search bar, by selecting fromthe sections sortedby categoties, or by creating your destinationby voicecommand*.*This feature is supported on iOS platform.“İBBYolGösteren„ continues to guide you by providing alternative routesincase you do not have an internet connection.FavoritesYou canviewthe details of your destination and quickly access yourfavoritedestinations by adding them to your favorites.StreetViewYou canget detailed information by looking at street view ofthe locationyou select or your destination.Plan Your Travel“İBB YolGösteren„offers you alternative routes, total distance andestimated time ofarrival to take you to your destination inshortest time. Using theroute you select, it vocally guides youalong the way to yourdestination. Public Transportation“İBB YolGösteren„ is integratedwith all public transport vehicles inIstanbul and offersenvironmentally friendly and sustainabletransportationoptions.Your New Guide On the RoadIn the event of atrafficaccident or any other situation affecting the traffic flowon theroute you select, it automatically creates a new route totake youto your destination.Traffic Information in MarmaraRegionWith “İBBYol Gösteren„ application, you can see instanttraffic densityinformation in Marmara Region and get informationabout thesituations adversely affecting traffic flow such asroadworks,traffic congestion, accidents, maintenance-repair works,etc.LiveCamera Videos“İBB Yol Gösteren„ allows you to see livetrafficvideos of Istanbul Metropolitan Municipality’s trafficobservationcameras on your route during your travel.Pharmacies OnDutyUsing“İBB Yol Gösteren„ mobile application, you can see thepharmacieson duty in Istanbul and you can navigate tothesepharmacies.Parking LotsUsing “İBB Yol Gösteren„ mobileapplication,you can get live occupancy information of the parkinglots inIstanbul and navigate to these parking lots.User FriendlyViaitsuser-friendly, simple interface and menus, you can easilyandquickly navigate to your favorite routes you saved with “İBBYolGösteren„.Day-Night ModesYou can select the day and nightmodesaccording to time and enjoy the navigation with 2 or 3dimensionalmap views.Share InformationDuring your travel, you canalso shareinformation about road works, traffic congestion, trafficaccidentsor situations causing danger from the information menu via“İBB YolGösteren„ so that this information becomes visible tootherapplication users.Share Favorite LocationsWith „İBB YolGösteren“,you can share the locations you select from the map oryour savedlocations with your relatives via email or socialmediaaccounts.Multi Language OptionTraveling in Marmara Region willbevery easy for everyone with “İBB Yol Gösteren„ applicationwhichsupports navigation in Turkish, English, German, French,Arabic andItalian.Share Your OpinionsYou can contribute to theimprovement of“İBB Yol Gösteren„ by sharing your suggestions andideas with usand you can also get technical support. By sharingapplication withyour relatives, you can make them take advantagesof İBB YolGösteren.
Sonic Runners Adventure - Fast Action Platformer
Run with Sonic, the speed legend, and all his friends in hisfirstmobile platformer of 2018!Sonic the Hedgehog and his friendsareback in an action-packed runner game! Catch speed fever asyourelive the Sonic legend. Run, jump, dash or fly across the roadandthrough exciting platformer levels. Unlock new charactersincludingTails, Knuckles and more, each with their own uniqueabilities youcan power up. Rush to save Sonic's universe byfighting Dr. Eggmanacross 4 iconic locations. All this in a compactdownload size, sojust about anyone can jump-start their day withsome high-speedarcade action!SONIC FEATURES• Dash through 4 iconiclocations withsuper graphics. WARNING: May cause a rush ofexcitement. • Unlockloads of characters like Tails, Knuckles,Shadow the Hedgehog andmore high-speed legends, each with their ownsuper abilities.•Overcome an endless rush of obstacles andvillains, including thenefarious Dr. Eggman himself!• Listen toiconic tracks as you runfor heart-pounding fun!• Pick up yourfavorite buddies, each withtheir own super skill! And remember:Choose them wisely to combinetheir skills and help you win!• Powerup your favorite charactersto improve their abilities.• An excitingstory full of supercharacters and fun twists.• Jump into a varietyof fun arcadeexperiences with replayable levels & loads ofobjectives.Whatever road you dash down, it's guaranteed to haveendlessenjoyment!• Discover the mysterious Bonus mode that's a realrushof fun with a dash of speed fever!• Enjoy skill-basedcombogameplay using simple controls, plus auto-run so anyone canjump inon the action!• You can play the game completely offlineafter yourfirst session!The perfect game for fans of high-speedplatformers,offline action, fun runs, arcade legends, or ""The BlueBlur,""Sonic the Hedgehoghimself!___________________________________©SEGA. All rightsreserved. SEGA is registered in the U.S. Patentand TrademarkOffice. SEGA, the SEGA logo, SONIC THE HEDGEHOG,SONIC RUNNERS andSONIC RUNNERS ADVENTURE are either trademarks orregisteredtrademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or itsaffiliates._____________________________________________Visit ourofficialsite at http://gmlft.co/website_ENCheck out the new blogathttp://gmlft.co/centralDon't forget to follow us onsocialmedia:Facebook:http://gmlft.co/SNS_FB_ENTwitter:http://gmlft.co/SNS_TW_ENInstagram:http://gmlft.co/GL_SNS_IGYouTube:http://gmlft.co/GL_SNS_YT___________________________________Languages:English,French, German, Italian, Spanish, Brazilian, Russian,Turkish,Arabic, Thai, Spanish LATAM, Polish, Vietnamese, KoreanThegamerequires an Internet connection (3G or Wi-Fi) for the firstgamelaunch.___________________________________Terms ofUse:http://www.gameloft.com/en/conditions-of-usePrivacyPolicy:http://www.gameloft.com/en/privacy-noticeEnd-UserLicenseAgreement: http://www.gameloft.com/en/eula
Cat Bird
Join the journey and open your inner meow!Featuring:* More than40challenging levels.* 3 Epic bosses to challenge.* AchievementsandLeaderboards to compete with others.* Stylish and stunningpixelart graphics.* Test your skills in Time Trial mode.*BeautifulSoundtrack* Show off your abilities with ReplayKit(Android5.0+)
Cats are Liquid
- Play through 90 levels!- Find out what happened to thecat.-Challenging physics based gameplay.- Beautiful andcolourfulminimalistic world.- Only 8 ads in the entire game and noin apppurchases!Cats are Liquid is a 2D platformer about a cat withtheability to transform into liquid.The game has 90 levels, thatarespread across 9 different worlds. It has a minimalisticbutcolorful style. Along the way the game introduces newmechanics,like flying and summoning bombs to break down walls.Thestory isabout a cat whose owner locked her in a set of rooms.Shedesperately wants to get out, but the rooms just keepcontinuing.Along the way the cat meets a new "friend" and gains newabilities.The story is told through small in game text pieces.Thelatest newsabout the game can be found on the @lastquarterdevTwitterfeed.#CatsAreLiquid on Twitter
Barren Lab
Joe is on his journey to find what he has lost. He finds himselfinnumerous traps and in danger. He gets some help in his journeyfromhis pets. Find out if Joe can escape the dark shadows andsecrets.Features:- Simple controls & addictive gameplay-Smoothanimations- Realistic graphics- Physics-based gameplay- Tonsofchallenges- Realistic Sound (Headphones Recommended)Forhelpcontact us on support@renderedideas.comFollow us to get newsandupdates:https://www.facebook.com/RenderedIdeas/https://twitter.com/RenderedIdeashttps://www.instagram.com/renderedideas/https://plus.google.com/+Renderedideas
Flora and the Darkness
Darkness may never win!Darkness covers the whole planet. Thelightbeings are either lost or trapped. Saved by her mother, onlyonesurvived, a little light girl: Flora. Help her in theadventureagainst the Darkness in this spectacularly artistic2Dside-scrolling platformer. Show the world that hermother'ssacrifice was not in vain!Discover the amazing living worldof herplanet. Reach the end of the levels with the help of thespecialplants and with using the abilities of the ancientGods.Activateall the ancient gates to chase the Darkness away! Thefuture of theplanet is in your hands!Game Features:• captivatingstunning artstyle• intuitive and simple one-touch control• 21challenging,carefully crafted levels• special abilities forstrategic options•boss fight finale• epic music• various moving andstatic enemiesTheDarkness is spreading!Don't wait, save theplanet!Reach us at:info@1der-ent.comWebsite: www.1der-ent.comFacebook:facebook.com/1derentTwitter: twitter.com/1DerEntYoutube:youtube.com/user/1DERentertainment
Code Sunset Riders
Sunset Riders (サンセットライダーズ Sansetto Raidāzu) is a side-scrollingrunand gun video game developed and released by Konami asacoin-operated video game on the JAMMA arcade platform in 1991.Thegame is set in the American Old West, where the playertakescontrol of a bounty hunter who is seeking the rewards offeredforvarious criminals.The coin-op version was released in twovariants:a two-player version and a four-player version. Homeconsoleversions of Sunset Riders were released for the Sega MegaDrive(Genesis) in 1992 and for the Super Nintendo EntertainmentSystemin 1993, to a positive reception.Sunset Riders (サ ン セ ッ ト ラ イダ ー ズSansetto Raidāzu) is a side-scrolling run and gun videogameDeveloped and released by Konami as a coin-operated video gameonthe JAMMA arcade platform in 1991. The game is set in theAmericanOld West, Where the player takes control of a bounty hunterwho isseeking the rewards offert for various criminals.Thecoin-opversion of Was released in two variants: a two-playerversion ofand a four-player versions. Home console versions ofSunset RidersWere released for the Sega Mega Drive (Genesis) and in1992 for theSuper Nintendo Entertainment System in 1993 to apositivereception.
Kraken Land : Platformer Adventures
Welcome to Kraken Land’s world. Incarnates a small kraken thatruns,jumps and destroys its enemies. Discover the different levelsthatcombine platformer, adventure and action. Unlocks incrediblerewardsto increase your power !Features:● Unlock amazing levelsfor evenmore adventure● Takes up the daily challenge and receivesrewards●Uses objects for more fun● Compare your scores with yourfriendsonline● Play with innovative gameplay● Up to 60 fps forultra smoothgameplay!● Improve your gull to fly farther● Increaseyour TNT formore action● Use nitro to pass the sound barrier●Quests on eachlevelKraken Land is a free game, a great platformgame but also anincredible adventure game with more and moreaction. Boss are likepuzzle to solve. Every time you die you losea life, be careful !Are you jumping far enough to the nextplatform ? Do you have enoughspace to go through this hammer ?
Maxim the robot: Run and Jump Platformer
Run and jump in the funniest and most super actionplatformergame!Go back in time for an unforgettable retrogamingexperience!Inspired by the side-scrolling games golden ageon16bits consoles, you take control of Maxim, a cute little robot,tosave his loved one!FEATURES :- Enjoy over 70 epiclevels!-Combination of colorful 2d and 3d graphics!- Control Maxim,or anyof his friends, with each their weapons and special powers!-run,jump and roll, fight, fly, shoot... and much more, withanextremely fun gameplay!- Customize your robot!- Legendarybossfights!- Awesome soundtrack with more than 15 original Musics!-Runfaster than your friends, and be the first in theleaderboard!-Find all secrets zones, pick up all coins, and unlockthe bonusworld!- Compatible with all bluetooth controllers andgamepads!-Fun mini-games coming soon!- Play ad-free and offlinewith PremiumpackAre you ready ? Come and join theadventure!Download the gamenow and play!
Mimpi Dreams
Selected by The Telegraph for best mobile game seriesof2016.TouchArcade 4/5: Mimpi Dreams, the sequel, is a cute,somewhatshort puzzle-platformer with inspired art design andexcellentcontrols.Pocket Gamer 8/10: "I play the whole thing with asmile onmy face. It's a joyous experience..." Harry SlaterAppAdvice4.5/5:Mimpi Dreams is a charming puzzle platformer foreveryone.AppSpy:Mimpi Dreams is full of neat ideas, gorgeousgraphics andcharacters that you'll adore.Mimpi is a lazy doggy whobecomes the“Superdog” in his dreams. Help him to save his friendsbymanipulating the environment of 6 original illustrated worldsinthis charming mix of adventure, puzzle, and platformer. Mimpiisfree in the Challenge mode: go as far as you can through thegamein with one life. If you go Premium in the game, you willunlockall the levels and you will be able to store your progressincheckpoints. Features● Scientifically accuratesuper-realisticsimulator of dog dreams :)● Casual gameplaycombining platformer,puzzles, and adventure● 6 different worlds toexplore: stonefaceforest, tesla landscape, bottle seaside,fairytale, medieval castleand factory!● Soundtrack byaward-winning​ composers JaroslavVyhnička and Alexandre Guiraud●Sequel to the award winningoriginal - yes, there is Mimpi 1AboutMimpiMimpi pees on everythingto mark his dream territory like dogsare supposed to. In hisdreams, he becomes the dog hero, who rescuesand saves whoever isin need of rescuing or saving! Be it a lostpirate ship, a lab ratwho wants to be free or a princess held by adragon - Mimpi hero ishere to save the day. Of course, Mimpi cannot do it without hissidekick and that is YOU!Mimpi and you are themakers of hisdreams. Help Mimpi be the hero by manipulating hisdreams - moveobstacles to allow Mimpi to get through levels, solvepuzzles andhelp Mimpi communicate with the creatures in his dreams.FollowUsBecome a fan of Mimpi on Facebook and get the latestupdates:https://www.facebook.com/TheRealMimpi/ or follow us onTwitter:www.twitter.com/siliconjellyWHAT DO WE NEED PERMISISONS FORCAMERAAND MICROPHONE FOR?We use Everyplay service to save gameplayvideosonline. It is up to you.
Fast like a Fox
One of the most fun and fastest platformers ever created withuniquetap control! Play now for free!Fast like a Fox uses yourdevice’sinternal sensors to detect movement. Learn the tappingtechnique tohave the best precision.The treasures of the GoldenFox tribe havebeen stolen by mysterious minions. You are chosen toreturn them totheir rightful owners. Control the Fox by tappingthe back of yourdevice and dash through exciting and challengingworlds. Rush yourway through cloud temple, snow-covered valleys,mountain tops, fierycaves, subways and city highways await you!Find all coins, emeraldsand diamonds while breaking time recordsto get the best score.Those who have the skill and reflexes willbeat the challengingFinal Run and unlock a secret character withspecial power!Remember, learn to control your fingers… and be Fastlike aFox.NOTE: If you feel that the Fox does not run properly,try to tapat different spots or turn the device the other wayaround, forexample on tablet devices. Cases may affecttheplayability.Features:- Innovative tapping control – easy toplay,hard to master!- Fun and fast platformer with lots of replayvalue-Unlock everything by playing!- Collect all coins, emeraldsanddiamonds – be as fast as you can!- Go on an adventurethroughchallenging worlds- Upbeat soundtrack- Cool geometry andvectorbased graphics inspired by retro console games- Share yourscorewith a screenshot with your friends!- Who will get the bestscore?Race to the top of the Leaderboard!Fast like a Fox isdeveloped byWayBefore Ltd. and published by Fingersoft Ltd.
Space Expedition
Space Expedition is an exciting oldschool platform game withacolorful mixture of gameplay genres. This is a story ofbraveastronaut who is to discover what really happened on adistantspace station.Discover new locations, solve puzzles, evadethetraps, fight monsters, operate machines and pilot spaceships inagood old pixel-art atmosphere! You'll have to be smart tocompletequests, witty to escape danger, attentive to overcomeobstacles andbrave to fight the enemy in a open combat. The gamefor real heroesawaits you!Get ready for the adventure, put on yourspace suit andcharge your jetpack - the quest begins! SpaceExpedition, new sharpgame from the creators of Parking Mania andDead Ahead.
Jungle Adventures 2
Winner of 24 FPS International Best Game Design 2016 award!!!TheFruity forest is in trouble, A mighty magician has stolen allthefruits of the jungle to become immortal. Addu, Ourfearlessadventurer along with his loyal pet bullion set out tobring allfruits back to breathe new life into his homeland.Discover Addu’samazing new abilities.• Addu could jump, swimand throw stones.•Now he can pick up, throw and glide.• He can ridehis pets toassist him in his journey.• Run, jump and explorethearcades.Contact us on support@renderedideas.com if you needanyhelp!Follow Us to get newsandupdates:https://www.facebook.com/RenderedIdeas/https://twitter.com/RenderedIdeashttps://www.instagram.com/renderedideas/https://plus.google.com/+Renderedideas
Super Phantom Cat
Surprise! Thank you our fans and Google Play for rewarding uswiththe BEST OF 2016 GAMES!4.5/5 - "It is a pretty perfect hybridofthe new and old." - TouchArcade- - - - - - - - - - - -SuperPhantomCat is a retro-inspired 2D platformer that pays homage to 8-and16-bit classics games. In Super Phantom Cat, players take ontherole of Chemist White and embark on an action-packedjourneythrough the Phantom World.- - - - - - - - - - - -WhenChemist Whitewas a small child, he was saved by Super Phantom Cat-- who thenbecame his personal hero. Years later, Flash Cat takesChemistWhite on a journey to the Phantom World; there, ChemistWhitediscovers he can collect data shards and change into a numberofcharacters -- including the all-powerful Super Phantom Cat :)Theworld of Super Phantom Cat is filled with challenges that willmakeany platforming fan jump for joy. You’ll need quick reflexes asyoupull off incredible feats such as bouncing on a monster’s headtoland on a difficult-to-reach platform or rapidly jumpingbetweensmall platforms to get across a massive chasm. You’ll needto beinch-perfect if you want to make it totheend.**********************************• A modern twist onretroplatformers with a quirky plot• Clean, colorful art andwhimsicalcharacter design• Awesome chiptune soundtrack• Hardcoreplatforminggameplay that’s perfectly tuned for touchscreens•Fullycustomizable controls• Bonus levels for even more challengeanddepth • Endearing unlockable characters ranging from a cutechickento a menacing vampire (everything in between)• Only twoIAPs, whichare used to get energy drinks and unlockspecialcharacters**********************************If you have anyideason how we can improve our game, please let us know :)Sendemail:gp@veewo.comLike us onFacebook:https://www.facebook.com/veewosupercat/Follow us onTwitter:@VeewoGames and @SuperPhantomCat
Ninja Arashi
Ninja Arashi is an intense platformer with mixed RPG elements.Inthis game, you play as arashi, a former legendary ninja whofightshis way through the corrupted world to save his kidnapped sonfromthe hand of the devil Orochi. With superior acrobatic anddeadlyweapons, arashi is ready to face menacing traps and enemieswhohave sworn to protect Orochi.Ninja Arashi features simpleyetaddicting gameplay, giving you thrilling moments and anunexpectedexperience. You can upgrade abilities using gold anddiamondcollected from enemies and the environment in order to keeptrackswith the difficulty of the game. Manuever through traps, laywasteon enemies who try to stop you and rescue your son. FEATURES:-3different maps with 45 levels to play- Easy to controlmovement-Discover the beauty of high quality graphics- Upgradeyourcharacter's skills- Purchase costumes- Challenge yourselfwithtough battles- Become a master ninja !
Bean Dreams
Kumobius
Bean Dreams is an action-packed platformerfromthe dream team that brought you Duet and Bean’s Quest.Its deceptively simple interface keeps you in complete controlwhileall-new game features, gorgeous graphics, funky music and 96stageswill bounce you to new heights!PERFECT GAMEPLAYWe distilled the platformer genre to its most pure element--jumping -- and built a modern user interface that taps intotheheart of that. Just touch left or touch right… it couldn’tbesimpler!A MASSIVE ADVENTUREOver 96 hand-crafted stages await you across 16 uniquedreamyworlds. Every world has a specific, gorgeous art-styleandsoundtrack from acclaimed composer Flashygoodness.- Backflip off enemies and launch yourself from springs intheFortune Forest!- Dive and swim through the aqueducts of the Bath House!- Find the magic chilli and unleash your full power in theBeachBazaar!READY, STEADY, JUMP!Forget ‘speed runs’... get ready for ‘jump pars’. You cancompletestages in a minimum number of jumps to earn bronze, silverand goldmedals. When you finish a stage your jumps will be talliedup soevery jump will count -- literally!THANXOLOTLEither locked away, hard to reach or hidden in a secretpassage…your pet axolotls are scattered across your dreams! There’sone ineach stage to be found and some fruit to feed them too!ABOUT KUMOBIUSBean’s Quest started our studio’s journey in the world of games.Wemade three games over three years and we came a long way. WithBeanDreams we have come full circle, revisiting our first gameworldand pouring into it everything we have learned about mobilegamedesign; it’s a massive new adventure for everyone.SUPPORTSay hello@kumobius.com we’d love to hear from you! And follow usonTwitter: @kumobius
Western Man
Western Man is a classic jump and run game. It will reminds youofplaying classic platform game when you were a kid. Explorehugelevels, find all golden. Become a legend of the oldwest.Features:*Classic platform game style* Mighty CroissantGathering* 5different world* Huge levels to explore* Different westenemies toface* Lots of Baguettes
Cubic Castles
Build awesome 3D platform worlds with your friends!Cubic Castlesisa multiplayer sandbox game where you build worlds from cubesandother items. What kind of worlds? Anything you want! Roleplaying,3D-platform gaming, or other challenges! What you make isup toyou. Want to make a punishing parkour with slippery ice anddeadlyspikes? No problem! Or maybe a simple house on a hilloverlooking alake? That's easy too!Features:Massively multiplayerin one large,persistent world. You share the world with everyone!Find a plot ofland, put a castle down, and start creating!Super-playable 3DPlatform Action Cubic Castles operates with afixed camera that youcontrol, and the gameplay is anything you wantit to be, fromaction platforming to artistic design. CustomizableCharactersCreate your own unique look with hats, shirts, pants,glasses, andmore! Mining Resources Mine resources in a variety ofworld biomesincluding forests, arctic wastelands, deserts, mountainranges, andtropical islands, all with different resources you canuse. More tocome! Intuitive Crafting Just drag your raw resourcesand toolsinto a workbench to see what you can build. CrazyObstaclesAccelo-rings, mechanical spikes, quicksand, lava, warpdoors, andtons more! Quests and PerksGo on fun quests to earnxp!GenerousEconomics Forget the grind! Our pricing is fair andreasonable. Andcubits even pop out for free as you mine. ActiveCommunity CubicCastles has a loyal, growing community that is very,very active.
Cowboy's World 2
The new classic platform game is coming!!! Join cowboy inhisadventure, have fun in this game. Be careful the cutelittlemonster, you can use bullet to kill them. Collect 100 coinsto getone more life! Jump, Run, Shoot, Skating. Try you best topass allthe levels! Collect all stars can get more scores. Enjoythe one ofthe best platform games ever. Download Cowboy's World nowand startplaying this amazing game! Features: - More than 70levels. - CuteDifferent enemies. - Practical controls. - GreatSounds andGraphics. - Nice gameplay. There are 9 wonderful world: -Meadow:The cloud is smiling, have a nice trip during the sunshine.- Snownight: The moon is on the sky, the snow is around the world,staris shinning. - Wonderland: Towering peaks, brook, which isabeautiful world. - Desert: Exotic palace, Palm trees, Sun glare.-Forest: A place full of mystery. - Cave: It's a place where isveryeasy to fall into a pit. - Underwater: Gorgeous underwaterworld,but be careful of sharks and jellyfish, they will hurt you.-Patio: Rose in bloom. - Darkness: Be careful not to get lost.Enjoythe adventure!Background Story: Once a time, there was ayoungcowboy lived in a quiet village. Although his father andmother hadpassed away, he still lived happily with his friends andhisbeloved girl. One day, an earthquake happened in his village.Thenit was unbelievable that all kinds of monsters turned up andthevillagers were afraid to go out now. In order to protecthisfriends and his beloved girl, the young cowboy decided to takeuparms and destroy the monsters. He would find out why thesemonsterscame out. He expected that the quiet village would recoverto thehappiness in former days. With his power of agility, theyoungcowboy killed all the monsters near the village. However,thesemonsters were alive again just a fewer moments later. When hefeltconfused, the young cowboy heard from the voice of a“guardian”inclaiming to protect the land. She said that the seven stonesinprotecting the safety of the land were stolen and these stoneswerenow watched by the big monsters. If he expected tocompletelydestroy these monsters, he had to collect these stonestogether andtake them back to her. According to the instructions ofthe“guardian”, the young cowboy killed the monsters in watchingtheseven stones. Finally, he had all the stones, returned back tothevillage and handed these stones to the “guardian”. For themomenthe handed these stones, the “guardian” showed her truecolors. As abig monster, she was just sealed by seven stones. Whentheearthquake happened, the seal was somewhat loosed. She ranout.However, only when she got seven stones, she was completelyfree.In order to protect the world, the young cowboy took the armsandfought against the big monster… What happened then? It was uptoyou to decide how to end the stories now!
Bill 's World Adventure
Bill 's World Adventure is a super classic platformer game,nowavailable for free on Android.It will bring your childhoodback.Thesame as all classic game, Bill 's World Adventure is verysimplebut very addictive.In Bill 's World Adventure, Bill needresolvemore than 100 levels, run and collect coins, eat mushroomtopower-up, kill the bosses,....FEATURES IN Bill 's WorldAdventure:-Classic Graphics- Classic Gameplay- Over 100 levels- NewBosses andnew challenges
Roy's World
Roy need help to begin and finish his journey. He need you tosavehis princess.In that game you will pass all levels and try toavoidenemies, traps, kill boss enemies and others.In every worldyouhave to fight to boos enemies. They can beat you but you mustuseyour skills to win with them and get your prize.You will fightwithlots of enemies as bird, golem, hedgehog, scorpion, ghostandmore...Story starts in Jungle World where you have to fightwithjungle monsters like monkeys, snakes, lep and more. Also youcanfind other worlds like lava cave world, castle world.You mustavoidall traps. Also there is tons of hidden bonus items andcoins.Youcan find great bonus items: stone, bumerang.Game can bringyourmemories from childhood when you were playing platform gamesonyour retro console.You must finish your adventure and never giveupwhen you loseall your lives.This game has great features:- GreatHDgraphics- Nice music and effects- Store where you canbuyadditional items- Many levels- Hidden items- Game can bringbackyour memories when you were playing old platform games.Howtoplay:- Left and Right arrows to move left or right- Down arrowtogo inside the pipe to bonus level where you canfind lots ofcoins-A button to run faster or shot- B button to jump Corycharacter
[3D Platformer] Super Bear Adventure
Super Bear Adventure is a 3D platformer game inspired by late90sgames.Explore the Turtle village and the Snow Valley,discoversecrets, talk to the kingdom's inhabitants, collect as manycoinsas possible, unlock hats and fight your enemies and freetheimprisoned bears !Discover this universe and its charactersthroughreal-time cinematics !This game is currently underdeveloppement,it's not complete yet but it's frequently updated.
Dragon Land
Social Point welcomes you to Dragon Land, the brand new 3Dplatformgame that’s packed with stunning levels, arcade action andawesomedragons! Expand your dragon collection and set off on theadventureof a lifetime! Jump, dash, climb and glide your waythrough everyepisode. Unlock new dragons and learn differentskills! When amysterious evil appears, it’s up to the plucky dragonBlaze to savehis friends and return peace to the world. Inspired byclassicgames, Dragon Land is a thrilling and fun platformer foreveryone!DRAGON LAND FEATURES: 3D Platformer Campaign- Jump throughover 100levels full of rewards and secret items!- 3D graphics andgameplay,just like your favorite oldschool games!- Secret levels:find keysto unlock these extra-tough, extra-rewarding areas.-Multiplayerchallenges where you race against friends in real timeto climb therankings! Dragon Collection & Upgrades- Collectdozens ofunique dragons, each with their own special skill!-Dragons geteven more impressive when you level them up!- Customizedragonswith unique skins. Challenge Levels in Quick Play- Onehit,infinite levels. How far you can get?- Beat your friends’scores inthis challenging mode! Stay tuned for regular updates. Newlevelsand features added constantly! Adventure and action awaitsinDragon Land, the episode based 3D platformer from SocialPoint!Take control of Blaze and save the dragons! Download DragonLandand enter the world of dragons today! Are you enjoying thegame?We’d like to know! Leave us a nice review sharing yourthoughts!Having an issue? Go to Menu > Support, we’ll try tohelp you thebest way we can!Dragon Land is FREE to download andFREE to play.However, you can purchase in-app items with realmoney. If you wishto disable this feature, please turn off thein-app purchases inyour phone or tablet’s Settings.
Captain Tom Galactic Traveler
Welcome galactic traveler!Embark on an exploratory mission whereyouwill discover planets, use jetpack, fly spaceship and more...Havefun !Features:+ Open World Platformer and Space ExplorationGame+Fly Jetpack and SpaceShip+ Discover new worlds+ Capturestrangecreatures+ Low Poly art style
Super Jupper Jungle World
Super Jupper Jungle World is like on a classic platform gamebypassing so many threats to run into super worldtargets.SuperJupper World Adventure jumps across platforms, defeatsenemies,collects coins at every level of challenging game.SuperJupper isone of the most popular and durable series of alltime.Super Juppergame world legend Smash brings back yourchildhood!Play superjupper with Run, jump and explore themysterious world.Find thehidden chests in the secret passage, openthem, surpriseyou!Different monsters have different challenges,jumping to beatthem.There are various hidden items, Satisfy yourcuriosity, youwill feel a surpriseevery where.Super Jupper JungleWorldFeatures:- 4 world scenes with 80 challenging levels- Collectlotsof gold coins during a walking adventure.- beautifulbeautifulgraphics and vigorous music- Customize props tochallengecomplicated monsters and puzzles.- Jumpers can resize itthroughprops, a wonderful experience!
Reed
Reed – it’s a tiny creature and the last creation of anoldsupercomputer. The old supercomputer is dying by losing all ofhiscubes and he’s getting much slower without them.Withoutsupercomputer, world is going to end. Could you help him andsavethe world ? Can you collect all the cube that could be foundinlevels that are not so easy to pass ?Features:- Beautiful pixelartgraphic !- Ambient music !- Easy to control !- Addictivegameplay!- Hard levels !- Different traps !- Achievements !We arein socialnetwork:Twitter@PXLinkFacebook@PXLinkVK.com/pxlinkinstagram.com/evilxiii
The East New World
The East New World is a retro-inspired action platform game withthehigh quality pixel art style. Tight controls, complex leveldesign(including multiple paths and secret areas), RPGelements,collectibles and achievements, boss fights, NPCs, a fairamount ofchallenge and decent number of levels.Features:- 81 themostelaborate levels- 9 high intelligence and very challengingbosses-20 weapons with unique special attacks and skills- 20+costumeswith specific abilities- 30+ relics that grant youabilities- 4secret very hard levels with high yield- Boss Rush andTime Rushfor high-end players to challenge- Decorate your homewithsouvenirs- Customizable touch controls- Leaderboardsandachievements- Cloud sync
Hanuman Adventures - Indian games
An exciting adventures platform games! - indian gamesIn theancientSanskrit epic Ramayana Princess Sita was kidnapped byRavana.Princes Rama Asks Hanuman...to search for PrincessSita...whichtake him to the journey to Lanka...This is adventuregames is basedon Indian mythology epic Ramayan where the maincharacter ishanuman who is after ravana , help hanuman in is hisjourney toLanka from indiaFeature- Unique platforming challenges-Specialhanuman power- Adventure level - Unlimited lives- IndianGames-Hidden special attack to defeat bossramfusion.in is indiegamedeveloper making games based on indian games theme likeHanumanReturn , Ram vs Ravan , Super Cricket
Adventure Beaks
Begin your quest with Adventure Beaks, the only platformer whereyouassemble an expedition party of elite Penguinadventurers!Exploreancient ruins and exotic lands on a journey todiscover the secretof the Artifacts!Run, jump, slide, and diveyour way through trickytraps, enemy hoards, and cavernous mazes,all with simple,responsive touch controls!- 50 tricky levels toexplore, each withit's own surprise!- 16 brutal Challenge Levels-150 mind-bendingside Missions!- 198 crazy clothing items to dressyour penguinswith!
Island Run
Adventure in island is very simple but veryinterestinggame.Adventure in island is a classic platform game witha journeyof super boy (Sboy) that brings your childhood back. Thisclassicgame will make you addict to. The player controls acharacter whoneeds to save his girlfriend in the island. The taskfacing theplayer: run to the end of the whole level before timeruns out.Let's help the hero save the girlfriend from the evildoctor in theadventure in island.★ Features ★- Great graphics andmusic.- over80 free levels with 5 worlds and 9 bosses to fight andmore comingsoon.- Over 20 enemies and power up obstacles★Contact Us★- We'dlove to hear your suggestions and comments. Moreimprovements andnew features are coming, so stay tuned!
wooddi super woodpecker World Adventures
wooddi super woodpecker World Adventures Game is cool Jump andRunaddictive non-stop old school arcade jungle adventuregame!woodySuper woodpecker Adventure Game is a super classicadventure andlegendary side-scrolling arcade platformer.How to playwoody Superwoodpecker Adventure Game Game:• To move the Superwoodpecker clickon right or left on the control pad!• PressJump-button AND rightor left for running; press Jump and B togetherfor a higher andwider jump!• Press B-button to make Super woodyfunny woodpeckerjumping!• Click down for ducking or on some treestumps to get to abonus level!• Super woody super woodpeckerswimming: press A-Buttonmultiple times to swim higher ... releaseyour finger from buttonto go down!Features of wooddi superwoodpecker World AdventuresGame:• 4 different amazing worlds• +50beautiful, well-designed andchallenging levels with increasingdifficulty• 8 awesome bossfights (angry scorpion, dangerous spider,bee golem and crocodileboss) in 8 different castles• Over 20different, great animatedenemies such as crocs, frogs, spiders,snails and many more•Addictive, thrilling and challenging jungleadventure hit• Highresolution graphics - great mix between 2D and3D graphics• Oldschool jump and run platform / obstacles runner•Classic platformerfor kids, children and adults• Side-scrollergameplay with easygame console pad controls• Easy and free to play- hard to master•Classic jungle retro running and jumpingadventure• Retro arcademusic and old school sound effects• Manypower ups, bonus levels,hidden blocks and bonus items• Simple &Intuitive game controlthrough retro control pad like on consolegames• Special woodysuper woodpecker surprises hidden indestroyable blocks and bricks•Amazing gameplay reminding to retroclassic gamesEnjoy this brandnew woody Super woodpecker AdventureGame For FREE, DownloadNow!*** woody Super woodpecker AdventureGame is one of the bestnewest arcade gamesThis Super woodpeckerGame is really addictivefor boys and girls , kids and adultesyouropinion of this game isreally importat for us please leave a review.
👽Humungossaur Transform Ultimate
Ben is a super adventures, unbelievablescrollingtransform.+addictive up to speed exciting transform andchallenging for alienhumungouzaur transform win.+ retro hop and runfour arms /monsterstransform platform runner.+ exemplary platformerfor children,youngsters and grown-ups + super transformationnatural sidescroller gameplay humungousaur with simple amusementreassurecushion controls.+ free and simple up to speed to play yettennysondifficult to beat.+ exemplary reboot retro running andhoppingTocomplete humungousaur the platformer diversion Ben shouldhop andkeep running over numerous force hindrances, tennyson battleand upto speed shoot heatblast jump against transform chibininjas,vilgax , savage sharks, dragons, skeletons, pirates, traps,felinesand numerous different beasts and mythical bats.Move upcolossalphenomenal slide Cannonbolt extensions, mountains jump andstairs,battle against transformation ancient and run Cannonboltfoes,abstain from Ben in falling blocks, find shrouded power piecesandlevels, collect omnitrix coins, swim through hazardous oceans,useyour heatblast weapons to attack enemies, use your force offourarms, jump investigate part of testing omnitrix and addictivebensten wilderness universes and grounds and sound transforming ofechoand lands.This super bens Jump and Run transform is anaddictiveBen Alien super hero new fashion adventure experiencetransformingamusement!Amazing transform features reboot whileplaying Ben superheroAlien------------------------------------------------------------------------------------------------+agroupe of diverse addictive tennyson universes watch(wonderfulland, insane backwoods, ben alien humungouzaur world andforests) +50 super bens ten , very much outlined, wonderfull andchalleninglevels with gradually kevin levin expanding amusement xlrtrouble +flying fire with heatblast dozen transform of hardbattles(dragons, bats, skull archers, vilgax , pirates andhungrysharks,)+ awesome echo number of catalysts, ripjaws ,extraadjusts, gwen mystery pieces and extra things in benalienhumungouzaur world.+ awesome blend watch in the vicinity of 2Dand3D design in high omnitrix quality+ retro arcade music andoutdatedreboot sound impacts + idealize, intuitve super diversionbens tencontrol through retro support amusements control.+extraordinaryaptitudes covered xlr up in destroyable squares andblocks +magnificent gameplay ben alien humungouzaur reminding toretro upto speed great dash xlr recreations transform + water andoceanuniverses - jumping, running, attacking, flying ANDripjawsswimming! + attempt to open all accomplishments and to benumberone of alien humungouzaurtransformleaderboards!------------------------------------------------------------------------------------------------Howtoplay Ben Alien:+ click right or left on your control cushionformoving Ben+ by eating the power ball you will turn watch out tobeSuper Silver Ben Alien, get enchantment kevin levin powersandafter gwen that have humungousaur the capacity to demolishblocks!+ by collecting brilliant blossoms you will turn out to beSuperGolden Ben and have the capacity to shoot.+ Ben Alienadditionallycan swim in some watch cases - press Jump button toswim higher ...discharge humungousaur finger from catch to go down!Mess gwenaround with this cool new super adventure platformer gamestory!
Jake and the Skull Pirate
Jake and the Skull Pirate is a super classic jungle adventureandlegendary side-scrolling arcade platformer that bringsyourchildhood back. Suit yourself to complete adventure in 4differentworlds of Jungle, Desert, Snow and Castle. Just likeanotheradventure Super Platformer for kids, Pirate can Run, Walk,Jump andClimb across the jungle world. Shoot and hit the pirate'senemiesand avoid the obstacles, perform that you can be the superhero ofthe game.Jake the Pirate has been caught in a magical worldfull ofobstacles. Jack must find a way out and collecting coinsforpowerup upgrades. Sometimes the path will be blocked by alockedgate, so Jack must find the key. This adventure is not easybecausemany monsters in various places. Some small monsters likeCrabbyand Turtle can be easily taking down, but Piranha, CannonandHidden Arachnide can not because they are toohard.Features:-Collect coins and treasure.- Unlock 4 differentworlds.- 32 levelswith carefully build.- Jungle World with greatgraphics and vividcolors.- Various powerups to help you fightagainst enemies.- Moredangerous enemies to face.How to play:- Useon screen button tomove the Pirate.- Pirate can run/walk, jump andclimb any ladder.-Each level will ask you to collect all 3 stars.-Use collectedstars to unlock World.- Use Powerups to gain morepower againstenemies like Bee, Skull Archer, Stone Archer, Bird,Dragon, HiddenVenus and Arachnida.- You can upgrade Powerups withcoin you havecollected.
Super Jungle Boy
Super Jungle Boy is a very attractive classic platformgame.Gameplay like as classic marios game. The princess wascaptured bydemons and trapped in the super world. People in thevillage areafraid to confront the devil. A valiant jungle boy starthisjourney to rescue the princess. He has an extraordinarypower.Everyone call him as Super Jungle Boy.Super Jungle Boy runsandjumps across platforms and at the top of enemies inthematiclevels. Super world have simple plots, usually with thesmash boyboy save the Princess removed from the primary antagonist.Theseinclude a multitude of power ups and articles that give JungleBoyspecial magical powers such as shooting fireflowers andchangingthe size in giant and miniature size. Jungle Boy shouldspend mostof the threats to run to focus on the super worldadventures. Thehabitat super jungle world has been invaded bymonsters, mushrooms.... which makes them displaced.Are you ready tohelp Jungle Boy toovercome the challenge? If you are, be preparedof wicked tribesand deadly monsters that are willing to do anythingto protecttheir sake and wealth. Super jungle runs and jumps acrossplatformsand atop enemies in themed levels.★ Eat mushroom to stayhealthyand survive★ Collect shiny coins on the way★ Power-up tofight 4bosses in 4 different worlds. ★ Defeat the villains inthevillageThe adventure of a super boy that could bring youroldchildhood back.Super Jungle Boy is one of the best jungleadventuregame.HOW TO PLAY★ Use button to jump, move and fire.★ Tapfirebutton to shoot.★ Get coins to buy items.FEATURE★ Cuteandbeautiful graphics.★ Run, jump and explore in deep jungle.★Easyand intuitive controls.★ Fun for all ages.★ Many scenes topass.★Addictive gameplay.★ Challenging levels.★ Try to gethighscore.★Classic platform game style.★ Destructibleenvironment.★Achievements and leaderboards, get best score over theworld.SuperJungle Boy, the best retro arcade action game on mobileisavailable now!
Breeding Season Dinosaur Hunt
In a Play Store full of 2d platform games, there comes adinosaurgame which is not like the other ones. Jump and run througha worldfull of dinosaurs. In five level stages with 50 uniquelevels youcan discover the world of "Breeding Season - 2DPlatformer". Useyour weapon to stun your enemies and bang allbabies out of them.Fight through all levels and use your babies todefeat all enemies.+challenging dinosaur adventure hit+classical 2Dplatformer withnew features+easy and free to play +look for sweetbaby dinos*Huntand bang dinosaurs in this awesome 2D platformer*Ina land beforetime, when dinosaurs were still walking on thisplanet, a hunterwas very lonely. He was the first human being andthat's thereason, why he had nobody to play. One day, when he triedto hunt adinosaur, he saw something suspicious. One dinosaur wasbanginganother dinosaur... and suddenly a baby dinosaur appeared.At thismoment he had an idea. If he could stun the dinosaurs for amoment,he could also bang them and maybe get some human babies.When hedid it a few times, he noticed, that the babies were only amixbetween dinosaur and human and that he has to kill them tocreatenew life. This was the first time, that humans anddinosaursclashed. But he didn't really care. He was alreadyaddicted to bangdinosaurs and get dino - human babies. But a tribeof dinosaursdefended themselves against the new threat. This is thestart offthe Breeding Season. And it's your part to support thehumans. Gofor it!!!*A clash between humans and dinosaurs*GameFacts:- 5different addictive level stages (Grassland, Desert, LavaCave...)in this awesome dinosaur adventure land- 50beautiful,well-designed and challenging levels with differentdifficulty- 5unique BOSSFIGHTS- Over 10 different, great animateddinosaurs,such as raptors or triceratops, each one with specialpowers. - 2DPlatform optimized dinosaur graphics- Special WeaponSystem-Special In-App Purchases (Pay once, get the rewardmultipletimes...)- Explore the dinosaur adventure land and visitall 13sweet baby dinosaursHave fun with this 2D platformer. Huntand bangthem all to see all kinds of dinosaur-human baby mixes, butalwaysremember: Once you go breed you want to spray semen. Alwaysbeup-to-date and "like" usonfacebook:https://www.facebook.com/DailyFunDevelopment/
Qualification as Rogue
Qualification as Rogue a platformer maximizing the fun ofcontrolsand addictive 2D adventure game You move around rocks andhills,avoiding diverse traps installed on the map.Locate and removetheunits linked to a range of mini games, beat monsters, win thefinalbattle with the boss and save the princesses to completethemission.The game requires the following permissions,It doesnotrequire any extra permissions.1) WRITE_EXTERNAL_STORAGE/READ_EXTERNAL_STORAGE -> It is used to store or read gamedatain storage space.2) READ_PHONE_STATE -> Check theterminalstatus.3) GET_ACCOUNTS -> Use for Google ranking,achievements,Google account authentication required for cloudstorage.
Mimpi
Explore strange new worlds and unique adventures in Mimpi -afantastic new adventure, puzzle, and platformer game. Bestplayedon a tablet.Awards:European Games Awards 2014 nominee forBestEuropean Mobile Game & Best European Art Direction.CzechGameof the Year 2014 nominee for VisualArtsExcellence.Reviews:TouchArcade: 4.5/5 "Mimpi is adorable,theartwork is amazing, and the puzzles are both challenging andsimplyfun to play through ... I highly recommend folks checkitout."Arcade Sushi: 9/10 "This first rate app is anabsolutelygorgeous title, and it’s one of the few physics basedpuzzlers thatmoves the heart and the mind."App Addict: 4/5 "Mimpiis delightfulplatformer, that really shines due to the challengingpuzzleelement which often cleverly utilizes the touch screen."Thegame islike a psychedelic illustration come alive! Mimpi the dogissearching for his master in eight diverse worlds. Theenvironmentis seldom repetitive, the puzzles are always new. Thestory is toldwithout words by the game world itself. The game canbe played byanyone, kids, adults, hipsters, cryptoterrestrials...:)=Features=- Optimized for tablet- 8 differentillustrated levelswhere each screen is different- Puzzle,platformer and adventuremechanics combined into unique gameplaystyle - Unique puzzles andminigames that seldom repeat - 24 shortcomics to discover-Unobtrusive story that is told completelywithout words, no boringdialogues - Music that changes as youprogress levels- 8 characterskins available in game=FollowUs=Become a fan of Mimpi on Facebookand get the latest updateswww.facebook.com/TheRealMimpior followthe devs onTwitterwww.twitter.com/SiliconJellywww.twitter.com/cm_games
Flying Slime
Flying Slime is a 2D swinging platformer featuring “Slimie,”anadorable creature that swings through the trees of a foresttoavoid the evil harvester machine and save the Slime homeland.Insurvival mode, you must use special skills to elude theharvesterand collect Spirit stone to unlock Slimie’s friend. Instory mode,you must find the Spirit Heart to rebuild the Slimehomeland. Doyou have what it takes to help the flying Slime?KEYFEATURES:*Enjoy a charming storyline and a cute, clean cartoonstyle.*Experience finely-tuned collision mechanics. * Revelineasy-to-play, hard-to-master gameplay.* Make it to the top ofthein-game ranking system. * Record gameplay, learn to improve,andshare videos with friends.* Switch between multiplemodes:campaign, survival, multiplayer, challenge.* Invite friendstocompete against you.
Darkland
Darkland is a challenging platform game with one touchcontrollerfrom indie developer. In this game, there is no movingbuttons, nojumping button like others. Just touch to move and thatis what youneed to play. Be careful and prepare your finger. It isa quitehard platform game that you’ve never seen before. You mightdiemany times before you complete the level. But don’t worry aboutthedeath, you won’t waste your time to wait a very boring gameoverscene. If you die, you can try again immediately so you canfocuson your playing.You will meet Billy who is a white block. Insomeways, he is lost into Darkland. That is a very dangerous place.Hedidn't know why but he needs to escape. He is not a ninja orawarrior but now he has to fight alone and find the way out.Theonly way to get out is the gate. Of course, there is no easylife,he has to avoid the spikes, or the light blocks if he doesn’twantto start again. It means the dark platforms are safeforhim.FEATURES - Simple gameplay with one touch controller.-Minimalist art style with beautiful color and dynamic shadowsystemin a dusky atmosphere - More than 50 challenging levels toplay:move forward, fall down, go up or play in a unstablegravityenvironment, find the way to go or just challenge yourtiming. -Enemies: light blocks and spikes - Safe objects:teleporter,gravity switcher, black landHOW TO PLAY - Touch and holdto moveforward - Hit the wall to turn back - Avoid enemies - Try togetinto the gate to complete the levelEnjoy the game!
Ignatius
Ignatius is a atmospheric puzzle-platformer game with aninterestingstory. The game with its visual form and plot refers tothe oldsilent movies. Graphic design of "Ignatius" is a uniquecombinationof different aesthetics - hand drawing , noir , vintage, art decoand even steam – punk elements . The game is embellishedbyatmospheric music and an interesting background feature. Thegametakes us to the surreal, black-and-white world where we playas acharacter named Ignatius.Main character is a boy a bit boredwithhis current monotonous life. One moonlit night somethingunexpectedhappened, something that turn his orderly life upsidedown. Heencountered a mysterious theater director named Vigo, whomoves himto oneiric film reality.The player's task is to find hisway in thisstrange world and escape from it. In the game we willface theobstacles of a logical and arcade kind . We will fightwith bossesand take a travel by surreal world full of strangecreatures andintriguing places.During the game we can findfragments of the book, so that we can know the history of our mainopponent , as well aslearn how to weave of unexpected eventsinfluenced our present fate-unique visual design reffering tonoir, steam-punk, art deco,aesthetics of silent movies and handdrawing- moody sound and music-two types of controls to choosefrom- varied and interesting maps-“save anywhere”
Super Lep's World Saiyan 5
Super Lep's Saiyan world 5 is great platform game designed inretrostyle.Main character need your help to finish his journey andpassall levels.Use on-screen virtual controller to control Matt.Youcan run, jump and fight with lots of enemies.Your task in thisgameis to kill enemies, avoid traps, kill boss enemies andothers.Thereis a lot of enemies in this game: golem, bird, worm,lep, hedgehog,spider, scorpion, ghost and lots more. There is morethan 20enemies in this game.You must avoid all traps. Also there istonsof hidden bonus items and coins.You can find great bonusitems:stone, bumerangStory starts in Jungle World where you have tofightwith jungle monsters like monkeys, snakes, lep and more. Alsoyoucan find other worlds like lava cave world, castle world andlep'sworldIn every world you have to fight to boos enemies. Theycanbeat you but you must use your skills to win with them and getyoutprize.You must finish your adventure and never give up whenyoulose all your lives.This game has great features:- GreatHDgraphics- Nice music and effects- Store where you canbuyadditional items- Many levels- Hidden items- Game can bringbackyour memories when you were playingHow to play:- Left andRightarrows to move left or right- Down arrow to go inside the pipetobonus level where you can find lots of coins- A button torunfaster or shot- B button to jump Cory character
Jungle world Boy-Adventure
Jungle world Boy Adventure is the best classic platform games withajourney of boy. In the super world, super boy must pass somuchthreats to run to target super world. boy runs and jumpsacrossplatforms and atop enemies in themed levels. Jungle BoyAdventurehave simple plots, typically with boy rescuing thekidnappedPrincess from the primary antagonist. These include amultitude ofpower-ups and items that give boy special magic powerssuch asfireball-throwing and size-changing into giant andminiaturesizes.In boy World, boy should pass most threats to run tofocus onsuper world.The Jungle boy will jump, run and he will useweapon tokill monster however weapon is hidden in somewhere on thejungle tokill all enemies on the means.World Jungle Adventure isabout theadventures of jungle Adventure. The Jungle Boy AdventureWorldhabitat was invaded by monsters,Mashroum.... that makesthemdisplaced. There is a brave super boy that do not wanttosurrender, He start the adventures to get rid the monster outofthe World area.boy has the ability to stomp the monsters andhasskill of throwing bones to attack the monsters. Of coursethemonsters waiting him with so many stuffs and traps.JungleBoyAdventure is one of the most popular and enduring series ofalltime.Jungle Boy Adventure the legend offree games bringyourchildhood back!How to play:+ Eat apple and star to becomestrongerand defeat all monsters.+ Tap Left / Right to move.+ Jumpto crashthe enemy.+ Eat star to shoot enemy.Get "Jungle BoyAdventure 2017"for free today.