Top 49 Apps Similar to Compass Radio

Loading...
Chùa Giác Ngộ 1.0_RELEASE_28Dec2017
Đến với ứng dụng cho điện thoại thông minh của trang web ChùaGiácNgộ (www.ChuaGiacNgo.com), trang nhà lập ra nhằm truyền bá ĐạiTạngKinh Phật giáo (bao gồm Kinh Luật Luận) của Đạo Phật Ngày Naydướidạng âm thanh nén mp3, đồng thời các pháp thoại, pháp đàm, vấnđápPhật học, giải đáp thắc mắc và các bài giảng bằng âm thanh củathầyThích Nhật Từ (Ven. Thich Nhat Tu).Tại trang nhà, quý vị sẽ códịptìm hiểu, thực tập và tu học Phật pháp; nghe được Kinh Phậtcùngvới hàng ngàn bài thuyết giảng và chia sẻ của TT. Thích Nhật Từvềcác chủ đề rất thực tế, gắn liền với cuộc sống từ các vấn đềtìnhyêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, cho đến các vấn đềđạođức, tâm linh, ngoại cảm, cõi âm, v.v… tại các giảng đường trongvàngoài nước.Ngoài ra, quý vị còn được thưởng thức các nhạc khúcPhậtgiáo, cổ nhạc Phật giáo, tiếng thơ đạo Phật, với những lờica,tiếng hát và lời ngâm của các danh ca và nghệ sĩ, vốn mang đậmgiaiđiệu quê hương và dân tộc, hoà quyện với văn hoá và tinh thầnPhậtgiáo. Cũng có các giai điệu niệm Phật nhẹ nhàng, sâu lắng.Bêncạnhviệc nghe và xem các pháp âm Phật giáo, quý vị còn có thể theodõicác tin tức Phật sự của chùa Giác Ngộ như các đại lễ Phật giáo,cáckhóa tu tại chùa, từ thiện xã hội, v.v…Các đóng góp của trangnhànhằm góp phần phổ biến và truyền bá triết lý Phật giáo qua cáchìnhthức ứng dụng đạo Phật, vì các minh triết trong đời sống cóthểđược thể hiện qua sự thực hành và thể nghiệm nhằm mang lạihạnhphúc và an vui. Tất cả chỉ vì mục đích mang lại ánh sáng Phậtphápcho người hữu duyên và những ai có nhu cầu tìm hiểu đạo Phậtnhưmột triết lý và con đường chuyển hoá tâm linh. . .Kính chúc chưtônđức Tăng Ni và Phật tử an lạc thân tâm và hanh thông trongcuộcsống.Ban Biên Tập Website Chùa Giác NgộTHÔNG TIN LIÊN LẠCMọiđónggóp hỗ trợ chi phí duy trì và phát triển trang nhà, cũng nhưcácthắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên lạc theo thông tin sauđây:ĐĐ.Thích Ngộ DũngEmail: thichngodung@gmail.comĐiệnthoại:0906.650.155Come with apps for smartphones site TempleofEnlightenment (www.ChuaGiacNgo.com), the home page set up tospreadthe Buddhist Tripitaka (including Kinh Luan Law) of BTA asnegativemp3 compressed audio, while the Dharma, Dharma discussions,oralBuddhism, inquiries and audio lectures by Thich Nhat Tu's(Ven.Thich Nhat Tu).At the home page, you will have the opportunitytolearn, practice and Dharma; hear Buddhist scriptures alongwiththousands of lectures and sharing of TT. Thich Nhat Tu ontopicsvery practical, attached to life from the problems oflove,marriage, happy family, the society, to the ethicalissues,spirituality, psychic, afterlife etc ... in the amphitheaterandabroad.In addition, you also enjoy the music trackBuddhism,ancient Buddhist music, sound poetry Buddhism, with thelyrics,singing and lyrics immersion of the singer and artist, whowithbold tone homeland and ethnic, cultural and adhered to thespiritof Buddhism. Also the Buddhist concept gentlemelodies,profound.Besides hear and see the negative approach ofBuddhism,you can keep track of the news Buddhist temple as thegreatEnlightenment Buddhist ceremonies, retreats at themonastery,charitable, and more ...The contribution of the home pagein orderto contribute to the dissemination and spread theBuddhistphilosophy through the application form to Buddhism,because thewisdom of life that can be expressed through thepractices andexperiences in order to bring happiness happy andjoyful. All forthe sole purpose to bring light to the predestinedBuddhism andthose who wish to learn Buddhism as a philosophical andspiritualmetabolic pathways. . .Wishes the religious faith and theBuddhistSangha body and mind at peace and prosper inlife.EditorialboardWebsite Temple of EnlightenmentCOMMUNICATIONSAlldonationssupport the cost of maintaining and developing the homepage, aswell as technical questions please contact thefollowinginformation:DD. Thich Ngo DungEmail:thichngodung@gmail.comPhone:0906.650.155
Diệu Pháp Âm 0.1.1
Ứng dụng Diệu Pháp Âm (DPA) cho Android giúp bạn Nghe và Xem vàTảivề hàng ngàn tác phẩm Sách nói, phim ảnh và âm nhạc Phật giáođượctuyển chọn. Kho Sách nói được xây dựng công phu trong hơn 10nămqua tại Trung tâm Diệu Pháp Âm với rất nhiều các loại đề tàitừKinh Phật, Luật, Luận cho đến các nội dung Thiền, Tịnh độ,Mậttông, Phật pháp cơ bản, Truyện Phật giáo, Thơ, Kinh tụng vàCảilương Phật giáo. Các tính năng chính của ứng dụng Dieu Phap Am:+Nghe trực tiếp các tác phẩm sách nói (audio) + Xem video,phimtruyện, phim hoạt hình, cải lương,... + Tải (download) vềđiệnthoại, máy tính, máy tính bảng các tác phẩm yêu thích để nghevàxem offline, không cần internet + Thông báo ngay lập tức khi cótácphẩm mới + Cập nhật tin tức, các chương trình tặng phẩm phậtgiáomới nhất từ trung tâm Website: http://dieuphapam.nethayhttp://dpa.tv Lưu ý: ứng dụng sử dụng tại nước ngoài có thểbịgiật, không mượt do máy chủ dữ liệu được đặt tại ViệtNam.Marvelous Music app (DPA) for Android helps you Listen and ViewandDownload the Books said thousands of works, films and musicareselected Buddhism. Kho said Books elaborately built over 10yearsin France Yew Yin Center with a diverse range of topicsfromBuddhist scriptures, law, treatise until the contents Zen,PureLand, Tantric Buddhism basic , Buddhist Stories, Poems, andCaiLuong Beijing Buddhist chant. Key features of the applicationDieuPhap Am: + Listen to direct the works books (audio) + Watchvideos,movies, cartoons, reformed, ... + Download (download) onyourphone, computer, tablet, works of love to listen and watchoffline,without internet + Inform immediately when new works +Update news,the program presents the latest Buddhist centerWebsite:http://dieuphapam.net or http://dpa.tv Note: Theapplication usesthe overseas can be jerky, not smooth due to dataservers arelocated in Vietnam.
Thích Thanh Từ Sách Phật Giáo 2.0
Phần mềm tập hợp 140 tác phẩm (offline) của Hòa Thượng ThíchThanhTừ Đề tài phổ thông - Sách viết Đạo Phật Với Tuổi TrẻPhậtGiáoTrong Mạch Sống Dân TộcVài Nét Chính Luân Lý Phật GiáoDầnKhởiTrách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại GiaVài Vấn Đề PhậtPhápPhậtGiáo Trong Mạch Sống Dân TộcThâm Ý Qua Hình Tượng Phật VàBồ TátVàiNét Chính Về Luân Lý Phật GiáoBước Đầu Học PhậtCành Lá VôƯuNhữngCảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ) Đề tài phổ thông - Bài giảngNhặt LáBồ Đềtập 1Nhặt Lá Bồ Đề tập 2 Nhặt Lá Bồ Đề tập 3Tu LàChuyểnNghiệpĐâu Là Chân Hạnh PhúcPhật Pháp Xây Dựng Thế GianXuânTrongCửa Thiền tập 1, 2, 3Xuân Trong Cửa Thiền tập 4Bỏ tất cả làđượctất cảHoa Vô Ưu tập 1Hoa Vô Ưu tập 2Hoa Vô Ưu tập 3Nguồn AnLạcHoaVô Ưu tập 4Hoa Vô Ưu tập 5Hoa Vô Ưu tập 6Hoa Vô Ưu tập 7HoaVô Ưutập 8Hoa Vô Ưu tập 9Hoa Vô Ưu tập 10 Kinh - DịchLăng GiàTâmẤnThắng ManĐại Thừa Cây Lúa Kinh - Giảng giảiBát Nhã giảnggiảiKimCang giảng giảiBát Đại Nhơn Giác giảng giảiThập ThiệngiảnggiảiViên Giác giảng giảiDuy Ma Cật Giảng giảiPháp Hoa giảnggiảiLuận - DịchTham Thiền Yếu ChỉThiền Quan Sách TấnThiền MônKhẩuQuyếtLuận Tối Thượng ThừaTọa Thiền TamMuội củaSamgharakasaPháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền ChỉQuán của Đại sư TríKhảiLục Diệu Pháp Môn của Đại sư TríKhảiThiền Tông Vĩnh GiaTập của Thiền sư Huyền GiácĐốn Ngộ NhậpĐạo Yếu Môn củaĐại sư Tuệ HảiTruyền Gia Bảo Thiền Tông TrựcChỉ của ThạchThành KimTham Thiền Yếu Chỉ của Hòa thượngHư VânToạ ThiềnDụng Tâm KýThập Nhị Môn LuậnBích Nham Lục Luận -Giảng GiảiNguồnThiền giảng giảiPháp Bảo Đàn giảng giảiQui sơn cảnhsáchTranh chăntrâuTính Tâm Minh Giảng giảiSáu cửa Vào Động ThiếuThất GiảngGiảiTu Dừng , Chuyển và Sạch NghiệpĐức Phật Là Bậc VôThượng YVương Sử33 vị Tổ Ấn HoaThiền Sư NiThiền Sư Trung Hoa tập1Thiền SưTrung Hoa tập 2Thiền Sư Trung Hoa tập 3 Thiền Học PhậtGiáo ViệtNamThiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XXTrên Con Đường ThiềnTôngBavấn đề trọng đại trong đời tu của tôiTrọn Một Đời TôiThiền SưViệtNamTham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảnggiảiLuậnGiải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn TrâuKhóa Hư Lục giảnggiảiTuệ TrungThượng Sĩ Ngữ Lục giảng giảiTam Tổ Trúc Lâm giảnggiảiThánh Đănglục giảng giảiThiền Tông Bản Hạnh giảng giảiKiến TánhThành Phậtgiảng giảiHương Hải Thiền Sư giảng giảiBát Nhã trựcgiảiPháp Hoa đềcương Qui ChếThanh Quy Tu Viện Chơn KhôngDiễn VănKhai Giảng KhóaINội qui Thiền Viện Thường ChiếuThanh Quy Thiền ViệnTrúc LâmDiễnVăn Lễ Đặt Đá TV Trúc Lâm Yên TửDiễn Văn Lễ Khánh ThànhTV Trúc LâmYên TửThe software gathers 140 works (offline) by ThichThanhTuCommon themes - Books writtenBuddhism With YouthBuddhismInDenmark Live NationA Sketch of the Buddhist MoralityTigerRunResponsibilities Buddhists at HomeSome ProblemsDharmaBuddhismIn Denmark Live NationShenzhen Italy Through PicturesBuddha andBodhisattvasSome highlights of the Buddhist MoralityFirstStepBuddhist StudiesCountless Advantages Leaves StemsTheInspirationCustom Landscape (Poetry)Common themes - LecturePickBodhi LeavesEpisode 1Pick Bodhi Leaves Episode 2Pick Bodhi LeavesEpisode 3Tuis professionalWhat Is True HappinessDharma BuildingtheWorldSpring In Stores Meditation 1, 2, 3Spring In StoresMeditation4Put all that is allStates Supreme Pros Episode 1StatesSupremePros Episode 2States Supreme Pros Episode 3Source LacStatesSupremePros Episode 4States Supreme Pros episode 5States SupremeProsepisode 6States Supreme Pros Episode 7States Supreme Prosepisode8States Supreme Pros Episode 9States Supreme Prosepisode10Business - ServicesLankavatara initiationWin ManMahayanaRicePlantsBusiness - CommentaryPrajna explainedKim CangexplainedBatDai Nhon Sense explainedCompassion Cross explainedGiacVienexplainedWei Ma Cat CommentaryUs explainedLuan - ServicesJoinZenEssentials OnlyMeditation Quan Tan BooksZen GateExportDecisionArgument Supreme ThuaSitting Meditation eightyofSamgharakasaFrench Weak Volume Set Samatha Tu Quan Tri GrandMasterof RevelationMon Dieu France's Luc University ProfessorTriKhaiYongjia Zen Zen Master Hsuan episode of EnlightenmentDCMeetsEnter Director of University Professor Weak MonTueCustomsCommunications Jiabao Zen of Thach Thanh Truc OnlyKimJointhe Venerable Zen Essentials Only YunApplied Meditation MindSetNameTwelve subjects CommentBlue Cliff RecordLuan -TeachingAwardSource Meditation explainedExplained Security ForumQuipaintedscenes ofPainting herdUp Tam Minh CommentarySix Door On TheSevenMajor Teaching AwardTu Stop, Forward and Industrial CleaningAstheSupreme Buddha Tier Y WangHistory33 Patriarchs IndianStatesZenMaster NiChinese Zen Master Episode 1Chinese Zen MasterEpisode2Chinese Zen Master Episode 3Zen Buddhist UniversityVietnamZenVietnam late twentieth centuryOn the Path of ZenThreemajorproblems in my religious lifeI spent a lifetimeVietnamZenMasterJoin map Show Decision and Execution Procedure - ZenMasterLi explained LifeThesis prize, each 10 Painting AnimalBuffaloLockHu Lu explainedLanguage Tuệ Trung Luc explainedThe TrucLam TamexplainedHoly Post continent explainedThe Hanh ZenexplainedTheBuddha nature is explainedHuong Hai Supreme MasterexplainedPrajnadirectly addressLotus outlineRegulationThe MonasteryChon ThanhNoOpening Speech Course IStanding Meditation ScreeningRulesQuyThanh Truc LamStone Ceremony Speech TV Set Truc LamYenTuInauguration Speech TV Truc Lam Yen Tu
Phap Hoc Co Ban - Phat Phap 2.0
Giúp các Phật tử đọc offline 4 tập của tác phẩm Phật Học CơBảnLờinói đầu của sáchÐược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng banHoằngpháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàmthụ(PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản"nhằm đápứngnhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT,cũngnhư của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.Bộ sách "Phật học cơ bản"nàygồm 4 tập, được biên soạn bởi nhiều tác giả và trình bày theothứtự từ các vấn đề Phật học căn bản cho đến các chủ đề giáo lýchuyênsâu, nhằm giúp người học có một số kiến thức cơ bản vềPhậtgiáo.Helping practitioners to read offline 4 sets of BuddhistworksBasicsPreface of the bookBeing the direction of the venerableChiefJustice Hoang Central VBS, Editorial Board Buddha distancelearningprogram (PHHT) conducted compiled the book "Basic Buddhism"to meetthe learning needs of students PHHT attending programs, aswell asof numerous monks and nuns and Buddhists.Ministry of"BasicBuddhism" consists of four volumes, compiled by many authorsandpresented in order from the fundamental problem of Buddhism tothedoctrine advanced topics, to help people learn a Somebasicknowledge of Buddhism.
영어회화 배우기 (Learn English for Korean) 3.4
영어회화공부 프로그램은 스마트폰에서 영어회화를 직관적이고 효과적이고 재미있게 공부하는 데에 도움이 주는 프로그램입니다.이프로그램은 학습자들에게 회화 능력을 개선해주고 학습, 연구, 유학, 여행, 노동수출 등을 보조합니다. 프로그램의주로특징: - 삶의 다양한 분야20주제 포함 - 수백 문장의 일반적인 영어회화 문구 - 올바르고 쉽게 이해하는 뜻 설명-진실하고 명확한 음성 - 빠르게 공부할 수 있도록 5 연습 방식 포함 이 프로그램을 통해 학습자들은 영어회화능력을개선하는 데에 도움이 되기를 바랍니다. 의견의 있으면 아래에서 댓글을 남기기를 바랍니다. 갑사합니다.LearnEnglish for Korean, free Korean Learning English ApplicationTheEnglish Conversation Study Program is an intuitive, effectiveandfun way to study English conversation on your smartphone.Thisprogram improves conversational skills for learners andsupportslearning, research, study abroad, travel, and laborexports. Mainfeatures of the program: - Includes 20 topics invarious areas oflife - Common English conversation phrases inhundreds of sentences- Explanation of what is correct and easy tounderstand - True andclear voice - Includes 5 exercises for quickstudy Through thisprogram, we hope to help learners improve theirEnglishconversational skills. If you have any comments, pleaseleave acomment below. I am a soldier. Learn English for Korean,freeKorean Learning English Application
Thich Nhat Hanh Sach Phat Giao 2.0
Phần mềm giúp các Phật tử đọc offline (không cần internet) 80tácphẩm của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh bao gồm:43 Công Án Của TrầnTháiTôngAm Mây NgủAn Lạc Từng Bước ChânAn Trú Trong Hiện TạiBànTayCũng Là HoaBồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất GiaBông Hồng Cài ÁoBướcTớiThảnh ThơiBụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm ThứcChỉ Nam Thiền TậpDànhCho Người TrẻCho Đất Nước Đi LênCho Đất Nước Mở RaCon Đã CóĐườngĐiCon Đường Chuyển HóaCon Sử Tử Vàng Của Thầy Pháp TạngCửaTùng ĐôiCánh GàiĐạo Bụt Nguyên ChấtĐạo Phật Áp Dụng Vào Đời SốngHằngNgàyĐạo Phật Của Tuổi TrẻĐạo Phật Đi Vào Cuộc ĐờiĐạo Phật HiệnĐạiHóaĐạo Phật Ngày NayĐạo Phật Qua Nhận Thức MớiĐể Có Một TươngLaiĐểHiểu Đạo PhậtĐường Xưa Mây TrắngDuy Biểu HọcGiậnGiới TiếpHiệnHạnhPhúc Mộng Và ThựcHiệu Lực Cầu NguyệnHoa Sen Trong BiểnLửaHơi ThởNuôi Dưỡng Và Trị LiệuHướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa BìnhVà MôiSinhHương Vị Của ĐấtIm Lặng Sấm SétKhông Diệt Không Sinh ĐừngSợHãiKinh Kim Cương – Gươm Báu Cắt Đứt Phiền NãoKinh NgườiÁoTrắngKinh Pháp ẤnKinh Quán Niệm Hơi ThởNẻo Vào Thiền HọcNẻo VềCủaÝNghi Thức Tụng Niệm Đại ToànNgười Vô SựNhật Tụng Thiền MônNóiVớiTuổi Hai MươiPhép Lạ Của Sự Tỉnh ThứcQuyền Lực Đích ThựcSámPhápĐịa XúcSen Búp Từng Cánh HéSen Nở Trời Phương NgoạiSống ChungAnLạcSự Tích Quan Âm Hương TíchSự Tích Quan Âm Thị KínhThả MộtBèLauThiền – Chất Liệu Nuôi Dưỡng Và Chuyển HóaThiền HànhYếuChỉThiền Sư Tăng HộiThiền Tập Cho Người Bận RộnThiết Lập TịnhĐộThơTừng Ôm Và Mặt Trời Từng HạtThương Yêu Theo Phương Pháp BụtDạyTiếpXúc Với Sự SốngTình NgườiTố Thiều LanTrái Tim Của BụtTráiTim CủaHiểu BiếtTrái Tim Của Trúc Lâm Đại SĩTrái Tim Mặt TrờiTruyệnKiềuVăn Xuôi Dành Cho Người TrẻTừng Bước Nở Văn SenTùng BưởiHồngTuổiTrẻ Tình Yêu Lý TưởngTương Lai Thiền Học Việt NamTương LaiVăn HóaViệt NamTý – Chiếc Lá Ổi Non, Cây Tre Triệu ĐốtƯớc Hẹn VớiSựSốngViệt Nam Phật Giáo Sử LuậnVương Quốc Của Những NgườiKhùngNamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà PhậtSoftwarehelpspractitioners to read offline (without internet) 80 works ofThichNhat Hanh include:43 Industry Court of Tran Thai TongAmSleepingCloudLac footstepsReside in the PresentIt is HandsStatesIn-HomeBodhisattvas, Bodhisattvas MonksRoses Set AustriaJumptodisengagedAs Figure Baby Buddha, Buddha Mind BeingMeditationMenOnly For The ChildrenGo to Top CountryFor Open Country OutConWayIt WasPath of TransformationGold lion's French teacherTibetFastenthe door of eachPure BuddhismApplied Buddhism InDailyLifeBuddhism's YouthEngaged BuddhismBuddhismModernizationBuddhismTodayBuddhism Through New CognitiveTo Have AFutureTo UnderstandBuddhismOld Path White CloudsThe only Scheduleof CoursesAngerAboutNext timeHappiness Joinery And FoodEffectivePrayerLotus in a Seaof ​​FireAnd Nourishing BreathTherapyDirections of Buddhism forPeace and EcologyFlavor OfLandSilence ThunderStudents Do Not KillNo FearDiamond Sutra -Treasure Sword sever SorrowDoing The WhiteShirtIndia SutraBusinessmindful breathingIn the realms of ZenStudiesFragrant Palm Leaves OfMindRite chant DzogpaThe InfiniteTheJapanese Zen GateLitigationTwenty Talking With AgeThe Miracleof MindfulnessTruePowerContinental France Location PromotionEachwing lotus bud UsTheState Sen Hatch HeavenDomestic SecurityInfoThe Huong Tich TichQuanThe Quan Am Thi Kinh IntegrationDropThe Raft LauMeditation -Nurturing Material andTransformationAdministration Essentials forMeditationZen MasterTang HoiMeditation For Busy PeoplePureSettingsEach poet Hugs AndEvery County SunLove The practice of theBuddhaExposure to LifeThesituationThieu elements NetherlandsHeartOf The BuddhaHeart OfUnderstandingHeart of the Great Bamboo ForestOfficersHeart of theSunTale of Kieu Van Down For The ChildrenStepby Step Van SenHatchTung Red GrapefruitIdeal Youth LoveFuture ZenStudiesVietnamVietnam Cultural FutureTy - The Non Guava Leaf,BambooMillion Trees BurnedEstimated Romance With LifeVietnamBuddhisttreatise UseUnited Nations of crazy peopleOriginal teacherNamoBuddha ShakyamuniNamo Amitabha Buddha
Từ điển Hàn Việt 4.7
Từ điển tiếng Hàn Quốc hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu tiếngHànphục vụ mục đích du học, xin việc, giao tiếp, du lịch... Tất cảtừđiển Hàn Việt, từ điển Việt Hàn trong một lần tra duy nhất Cùngmộtlúc bạn có thể đối chiếu kết quả tra từ giữa các từ điển khácnhau,từ đó có thể hiểu chính xác hơn nghĩa của từ cần tra. Tất cảchỉtrên một ứng dụng duy nhất. Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn Ứng dụngcóthể tự động phát hiện bạn nhập từ tiếng Hàn Quốc hay tiếng ViệtNamtừ đó dịch nghĩa cho phù hợp mà bạn không cần phải cài đặthoặcchuyển qua chuyển lại Hỗ trợ phiên âm, phát âm và ví dụ minhhọaKhông chỉ có nghĩa của từ, và từ điển còn cung cấp phiên âm,cóphát âm và các ví dụ minh họa cách sử dụng của từ vựng đó. Tratừonline Ứng dụng hoạt động online, vô cùng gọn nhẹ, không tốnbộnhớ, chỉ cần có mạng - Korean Vietnamese Dictionary - Tu dienhanviet - Tu dien tieng han quoc - Từ điển tiếng hàn quốc - HọctiếngHàn giao tiếp - Tiếng Hàn du lịch - Tiếng Hàn sơ cấp - Ngữpháptiếng Hàn Mọi góp ý nhận xét về ứng dụng xin vui lòng commentởphía dưới, cảm ơn các bạn. Korean dictionary supportlearning,studying Korean language study purposes, a job,communicate, travel... All South Vietnamese Dictionary, DictionaryVietnamese Southduring a single investigation At the same time youcan collate thesurvey results between different dictionaries, whichcan moreaccurately understand the meaning of words to beinvestigated. Allon a single application. dictionary South Vietnam,Vietnam SouthApplication can automatically detect you enter fromthe Korean orVietnam known which translated to fit and you do notneed toinstall or re-transfer switch Support fortransliteration,pronunciation and illustration Not only the meaningof words, anddictionaries also provide transcriptions, canpronounce andillustrative examples of vocabulary using it.Dictionaries OnlineThe application works online, extremely compact,does not takememory, just have network - Korean VietnameseDictionary - Tu dienviet han - Korean Dictionary - Korean languagedictionary -Learning Korean communication - Korean tourism - KoreanPrimary -Grammar Korean Any suggestions to comment on applicationspleasecomment below, thank you.
Learn English on Lockscreen 2.2
Learn English on Lockscreen help you learn english everytimewhenyou unlock the lockscreen. It replaces your boring lock screenwitha beautiful lock screen and also helps you learn English effortandwithout losing time. Learn English on Lockscreen supportmorelanguages: Korean, Japan, Chinese (Traditional),Chinese(Simplified)m,Vietnamesen, Thai, Khmer, Lao, Melay,Indonesian,French ,Spanish ,Português ,Polish ,Russian , German ,Bengali,Arabic... Free wallpapers from https://unsplash.com/ PhotobyVincentiu Solomon, Ryan Hutton, Justin Bland, Geran deKlerk,Marc-Olivier Jodoin, Tj Holowaychuk, Oleg Chursin,DawidZawiła onUnsplash
English Pronunciation 1.3
English ronunciation helps you feel more confident incommunication,improving your English. It helps you improve yourEnglish listening,speaking and listening skills.Functions of thesoftware:- Learn topronounce standard vowels and consonants inEnglish- Signs torecognize the vowel, consonant- Stress inEnglish, the accent- Thesign of the location of theaccentPractical exercises help toimprove spoken English-Pronunciation of English as native speakers,analysis of the wrongplace, recording and self-listening- Choosethe standardpronunciation of English words- Write phonetically-Search foraccentIt also makes it easy to pass Phonetic and Stresstests inEnglish- Signs that identify English transcripts- 9 EnglishaccentrulesThank you for using the English Pronunciation Apps.Please 5stars and send comments for better application
Học tiếng Nhật Minna NoNihongo 11.38
dopteams
Hi vọng sẽ đem lại cho mọi người công cụ đắc lực trong việchọctiếng Nhật. Chức năng trong App - 50 bài minna theo giáotrìnhMinna No Nihongo + Từ vựng + Ngữ pháp + Hội thoại (Kaiwa) +Mondai+ Bunkei + Reibun + Tham Khảo - Học tiếng Nhật qua video: Cácbàihọc tự học và ôn tập ngữ pháp tiếng Nhật. - Cùng nhau họctiếngNhật NHK: Bài học dưới hình thức kịch phát thanh, bạn có thểhọcngữ pháp cơ bản và những cách diễn đạt hữu ích. - Mẫu câu giaotiếp+ 1000 mẫu câu giao tiếp sử dụng theo tình huống cụ thể - Kanji+512 từ Kanji cơ bản + 1945 từ Kanji nâng cao + Tập viết Kanji-Game tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng và Kanji - Luyện thiJLPTN5-N1 Chân thành xin lỗi bạn vì sản phầm có hiển thị quảng cáo.Đâylà nguồn thu để giúp nhóm phát triển các sản phẩm. Cám ơn bạnđãtin dùng. Hopefully this will give people an effective toolinlearning Japanese. Functionality in App - 50 Minna Minna NoNihongocurriculum + Vocabulary + Grammar + Conversation (Kaiwa) +Mondai +Bunkei + Reibun + Reference - Learning Japanese throughVideo: Thelesson study and study Japanese grammar. - NHK JapaneseLessons:Lessons form of radio drama, you can learn basic grammarand usefulexpressions. - Sample sentences communication  +1,000 samplesentences communication used according to specificsituations -Kanji + 512 from basic Kanji + 1945 from Advanced Kanji+ Learn towrite Kanji - Game enhanced ability to remembervocabulary andkanji - Preparation JLPT N5-N1 Sincerely apologizefor product withad impressions. This is the revenue to help developthe productgroup. Thank you for the information.
Dich tieng Anh sang tieng Viet 1.12
BK Translate
- Ho tro viec dich tai lieu tieng anh, dich trang web, dichtinnhan, dich mo ta - Ho tro phien dich truc tiep khi du du lich,gapngưoi nuoc ngoai, du hoc - Ho tro viec luyen noi tieng anh ☆Nhungtinh nang cua ung dung - Dich tu tieng anh - Dich cau tu tienganh- Dich tu clipboard - Ho tro doc ca tieng anh tieng viet -Giaodien than thien don gian de dung - Tu dien Anh Viet -EnglishVietnamese translator Cam on ban da su dung ung dung, neuthay hayvui long binh chon 5 sao va gui gop y cho chung toi
英語溝通 - 免費學英語 (Learn English for Chinese) 3.3
Learning English communication application supports learningtocommunicate with him intuitive, effective, and not boring onthesmartphone. Application helps you improve your abilitytocommunicate in English, support learning, study, travel,studyabroad, export labor ... Main features of the application: -Nearly20 topics cover the fields of life - Hundreds of commonsentences -Full explanation - Real sound, clear vivid - 5 practicemodes tolearn faster Hope the application will help you improveyourability to communicate in English. Any comments pleasecommentbelow.Thanks學習英語溝通應用程序在智能手機上支持學習英語直觀,高效而不無聊。應用程序可以幫助你提高學習,研究,旅遊,留學,勞務輸出等方面。應用程序的主要特點:- 近20主題涵蓋了生活的各個領域 - 數百種常見的短語溝通 - 完整的正確解讀 - 聽起來很真實,生動清晰-5練習形式,幫助學得更快 希望該程序將幫助你提高你的英語交流能力。任何建議,請在下面發表評論。謝謝
vn.astudio.app.learnenglish 1.3.2
astudio
Miễn phí 100%. "Luyện nghe tiếng anh giao tiếp cơ bản 2014" làphầnmềm giúp rèn luyện kỹ năng nghe một cách hoàn thiện hơn. Phầnmềmhọc tiếng Anh tốt nhất trên Android, có đầy đủ những đoạn hộithoạitừ cơ bản đến nâng cao, có phát âm, có bản dịch đầy đủ. Có thểsửdụng mà không cần kết nối mạng. Các chức năng chính củachươngtrình: 1. Thêm phần tự động ghi nhớ các phần đã học (New) 2.Luyệnnghe căn bản, học tiếng Anh từ các đoạn hội thoại có kèm bảndịch,tất cả các từ tiếng Anh trong phần mềm này đều có bản dịchtươngứng 3. Tuyển tập video học anh văn cơ bản nhất, giúp bạn luyệnnghetiếng Anh một cách hiệu quả. 4. Tuyển tập 3000 từ vừng tiếngAnh cơbản theo từ điển Oxford, có giải nghĩa, có phát âm, phần nàyrấthữu ích cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. 5. Tuyểntập1000 cụm từ tiếng Anh thường gặp theo từ điển Oxford, cógiảinghĩa, có phát âm, phân theo nhiều chủ đề đa dạng do đó bạn cóthểhọc tiếng Anh theo chủ đề mà bạn thích. 6. Có các câu thành ngữhayvà ý nghĩa. Hãy tải phần mềm "Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp"đểcùng học những bài tiếng anh căn bản nhất, thông dụng và dễhiểunhất. Thanks! Lưu ý: Để có thể xem được các video bài học cầncàihoặc cập nhật ứng dụng YouTube mới nhất của google trước khisửdụng phầnmềm(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube).
Vo Luong Tho TV 1.1
Hơn 10 năm qua đại lão HT thượng Tịnh hạ Không đã phát triểnđạotràng trên không trung qua mạng lưới đường truyền internet phổbiếntrên toàn thế giới với mục tiêu là đem pháp môn tịnh độ để phổbiếncho nhân loại vì mục tiêu giáo dục đem giáo lý Phật Đà giáohóachúng sanh bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.Hômnay ĐĐ Thích Giác Nhàn đã bước theo bước chân đại lão HTthượngTịnh hạ Không đã phát triển đạo tràng voluongthoTV trên khôngtrungqua đường truyền internet, cũng nhằm mục đích đem pháp mônTịnh Độcủa ĐS Ấn Quang và đại lão HT thượng Tịnh hạ Không phổ biếnquamạng lưới internet trên toàn cầu nhằm mục tiêu giúp hành giảngườiViệt Nam trên toàn thế giới biết đến pháp môn Tịnh Độ là khônghoàinghi, không xen tạp, không gián đoạn. Miệng niệm tai nghe tâmnhớtưởng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu và một đờinàyquyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Với tâm nguyện này đãcảmứng đến chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư thiên long thần hộ pháp.Chonên nhiều kỹ sư và nhiều mạnh thường quân đã phát tâm chânthậtcúng dường đài truyền hình VoluongthoTV cài đặt sử dụng và xemhoàntoàn miễn phí, kính chúc quý vị văn kinh thính pháp, pháp hỷxungmãn. Kính nguyện các vị liên hữu khi xem mấy lời tâm huyếtđàiVoluongthoTV này đem từ bi hoan hỷ giới thiệu cho bạn đồng tumìnhcùng xem, công đức quí vị vô lượng vô biên.
Chú Đại Bi - Kinh Phật 4.1
Vtro Studio
Bạn muốn trì niệm Chú Đại Bi nhưng gặp khó khăn, hãy kiên nhẫnvàthành tâm trì niệm. Ứng dụng mong muốn mang đến phương tiệnchongười học Phật Giáo - Kinh phật một công cụ hữu ích để trì tụngCHÚĐẠI BI ( chu dai bi ) hiệu quả. Ai thường trì niệm Chú Đại Bisẽđược công đức vô lượng, giải trừ nghiệp chướng và tâm bình an.Tínhnăng ứng dụng: - Kinh Chú Đại Bi: hỗ trợ Trì Tụng Chú Đại Bihiệuquả, có thể thiết lập trì 3 biến, 5 biến, 7 biến, 21 biến hoặcvôhạn. - Audio Trì Chú Đại Bi do Sư trì tụng ( kinh chú đại bi mp3-chú đại bi 21 biến ) - Nhạc Chú Đại Bi êm diệu sâu lắng ( chúđạibi mp3 - nhạc chú đại bi mp3) - Nhạc Thiền Thư giãn: giúp bạnThiềnthư giãn, relaxing nhẹ nhàng. Tính năng này sử dụng Offline,khôngcần đến Internet. - Công cụ hỗ trợ quản lý việc cần phải làmtrongngày ( To Do List - Task Management ) - Công cụ nhắc nhở côngviệchàng ngày như: Thiền, Yoga, Trì Chú, Tụng Kinh.. hàng ngày (AlarmList ) ( Nghe kinh phat, kinh phat online, kinh phat mp3, tungkinhphat, kinh sam hoi, niem phat, Kinh phat, kinh phat mp3, kinhphatgiao, doc kinh, niem phat, nghe kinh phat) Nếu ứng dụng hữuích,hãy CHIA SẺ thông tin cho cộng động Phật tử được biết Cảm ơn -A DiĐà Phật GHI CHÚ: Ứng dụng hoàn toàn FREE, không sử dụng bấtkỳthông tin cá nhân người dùng. Tuy nhiên Ứng có nhúng Quảng Cáođểcó kinh phí hỗ trợ đội ngũ Phát triển ứng dụng. Mong quý vịthôngcảm. Mọi góp ý xin gửi về Email : vtrostudio@gmai.com Kinh ChúĐạiBi Quán Thế Âm Bồ Tát - Chu dai bi Quan The Am Bo Tat ==== CHUDAIBI ==== Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nammôhắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đếthướcbát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Maha calô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đáttỏa10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đếthấtPhật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bànđasa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tátđa(Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệttha19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma habồđề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rịđàdựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Mahaphạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da33.Giára giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê37.Thất nathất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm40.Phật raxá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta rata ra44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đàdạ bồđà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na51.Ba dạma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đàdạ 56.Tabà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Nara cẩntrì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng amục khêda 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giảkiếtra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bàha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yếtradạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô arịda 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tấtđiệnđô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan ThêÂm BôTát*** Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cuaPhậtQuán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84câu,415 chữ. You want to recite the Great Compassion Mantra buthavetrouble, be patient and be mindful of mindfulness. Thedesiredapplication provides the means for Buddhist learners -Buddhistscriptures to be a useful tool to recite the Great BI(cycle)effectively. Those who often recite the Great CompassionMantrawill receive immeasurable merit, liberation of karma andpeace ofmind. Application features: - Great Compassion Sutra:effectivelysupports Great Compassion Recitation, can set up 3variables, 5variables, 7 variables, 21 variables or infinite. -Great AudioRecitation by Master reciting (great sutra - the greatsong 21) -Great music of great compassion (great music mp3 - greatmusic mp3)- Relaxing Meditation Music: help you relax, relaxgently. Thisfeature uses Offline, does not need Internet. - Toolsto manage theneed to do in the day (To Do List - Task Management) -Dailyreminder tool such as: Zen, Yoga, Tri Chunh, Tung Kinh ..daily(Alarm List) (Listen to business, online business, mp3,business,business, online, business, mp3, business, business,science,listen to the Bible) If the application is useful,SHAREinformation for the known Buddhist community Thanks -AmitabhaBuddha NOTES: Application is completely FREE, do not useanypersonal user information. However, Ung has embedded Ads tosupportthe Application Development team. Hope you sympathize.Anysuggestions please send to Email: vtrostudio@gmai.com Kinh ChuDaiBi The Bodhisattva Avalokitesvara Bodhisattva - The Quan Bo AmTheTat Bo ==== CHU DAI BI ==== Thien thu heavenly label greatmindball la la ni 1. The male pattern of malignant skin in the skin2.Male skin tissue 3. The lizardwoman inserts the bowl on the skin4.Bodhi slapped her skin 5. Ma ha slapped her skin 6. Ma ha ca nicaca 7. Sentence 8. Slapping a penalty 9. Great number 10.Malemodels all over the skin 11. The lot of Buddha slipped offBuddha'ssoles to the momentum of her grandmother 12. Male modelsarecarefully maintained 13. Desperate, ma ha discuss with me 14.Givea lady a pardon 15. A construction 16. She slaps a lot (Na mamaslaps) 17. The old lady 18. Penalty for getting a good pass 19.n.Agrandmother 20.Locations 21. Take the stand 22. I am very sad23.Maha Bodhi slapped red 24. She slapped her 25.Ma out 26. Theghost isvery strong 27. The backpack plot is butt 28. The level oflots offine leather 29.Ma ha punish the skin 30. Da out momentum31.Di nini 32. No Buddha to skin 33. Price out 34. Pleased topunish ghosts35. The item is original 36. Y hey 37. Very na na 38 ABuddhistginseng out relics 39. The fine punishment 40. Buddha cameout withskin 41. Lottery 42. Lottery hissed 43. Let me out 44. It'sall bad45. Checkered syrup 46. ​​Bodhicitta 47. The momentum of thedaisystomach 48. Great feeling 49. Take care 50. Idyllic ni na51.Ba mana 52. Ms. ha 53. All momentum 54. Grandma ha 55.Ma ha allda da56. Grandma ha 57. All momentum 58. No table 59. Ms. ha 60.Takecare 61. Grandma ha 62.Ma out na 63. My grandmother ha 64.Increasean item to prevent skin 65. Grandma ha 66. The ghost ladyis a soul67. My grandmother ha 68. Make sure you have a goodfeeling 69.Grandma ha 70.Ba da ma ky all da da 71. Grandma ha 72.Keep up themomentum 73. Grandma ha 74. Her grandmother won the list75. Mygrandmother ha 76. South Korea has a large skin 77. SouthKorea isa skin 78. Lottery tycoon 79. Table size 80. Grandma ha 81.Allelectric appliances 82. Draw out momentum 83. The momentumtablet84. Grandma ha. *** The Male Goddess of the Bodhisattva ***Thename of this sutta is the Great Compassionate Buddha's Mind andtheBuddha's Avalokiteshvara. Shortly called Uncle Bi. TheGreatCompassion uncle is 84 verses, 415 words.
Công Thức Tiếng Anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh 1.6
Công thức tiếng Anh - Ứng dụng giúp bạn tra cứu ngữ pháp tiếngAnhnhanh chóng trên điện thoại. Bạn có thể sử dụng Công thức tiếngAnhđể: - Tra cứu công thức ngữ pháp tiếng Anh - Học tiếng Anh,dịchtiếng anh - Kiểm tra tiếng anh Các chức năng của ứng dụng -Côngthức thì tiếng anh, các thì trong tiếng anh - Công thức viếtlạicâu tiếng anh - Cách thêm ed,s, cách chia động từ - Bảng độngtừbất quy tắc - Tra từ dịch văn bản Bạn có thể sử dụng Côngthứctiếng anh cho học sinh phổ thông, sinh viên, người đi làm...Bạn cóthể sử dụng Công thức tiếng anh mọi lúc mọi nơi ngay trênđiệnthoại thông minh. English - Applications help you look upEnglishgrammar quickly on the phone. You can use the Englishformulas to:- Look up English grammar formula - Learn English,translateEnglish - English test Features of the application - Therecipe isEnglish, the other is in English - The formula to rewritethesentence in English - How to add ed, s, how to conjugate verbs-Table of irregular verbs - Text translation You can use theEnglishformulas for high school students, students, employees ...You canuse the English formulas anytime, anywhere on yoursmartphone.
Chú Đại Bi Toàn Thư 1.0.0.7
VuKhuc
Phần mềm tập hợp những kinh thư liên quan đến Chú Đại Bi, bao gồm:-Lời nhạc Chú Đại Bi giúp cho quý phật tử dễ dàng học thuộc bàichú -Lời tụng của bài chú của thầy Thích Trí Thoát - 42 thủ nhãncủa ChúĐại Bi. - Đại Bi Xuất Tượng, bao gồm 84 hình tượng hóa thâncủa BồTát Quán Thế Âm tương ứng với từng câu trong bài chú - Phầnhỏi đápliên quan đến Phật Học giúp trả lời những câu hỏi thườnggặp của quýphật tử Phần mềm này được làm ra để giúp tất cả mọingười có thể tìmhiểu, học tập cũng như trì niệm chú. Phần mềm nàykhông hề vụ lợi vàhoàn toàn miễn phí với một tâm niệm duy nhất làcó thể phổ biến đếntất cả mọi người. Nếu như các bạn có sao chéphay sử dụng bất cứ tưliệu nào trong phần mềm, xin hãy giữ chonhững tư liệu này được miễnphí hoàn toàn, đừng lạm dụng để thu phíhay chèn quảng cáo vào màmang nghiệp vào thân. Software set ofscriptures related to GreatCompassion Mantra, including: - LyricsGreat Compassion Mantra helpsyou easily memorize Buddhist mantra -Word of mantra chanting ofThich Tri Exit - 42 players of GreatCompassion Mantra label. -Great Compassion Export Statue, includes84 iconic incarnation ofAvalokitesvara Bodhisattva correspondingto each question in thecommentary - The inquiry related toBuddhism to help answer thefrequently asked questions of BuddhistsThis software is made tohelp all people can learn, study andmaintain mantras. This softwareis not disinterested and totallyfree with a single mind is abledisseminated to everyone. If youcan copy or use any material in thesoftware, please keep thesematerials are completely free, do notabuse for charging orinserting ads into the bearing industry initself.
English Speaking Practice 1.6
English Speaking Practice - The application helps you toimproveEnglish speaking skills. This application provides the mostpopularEnglish words and phrases, along with common sentences. Ithelpsyou to practice pronunciation, take sound exactly likenativeEnglish speakers. In addition, it helps you get abilitycommunicatein difference case of situations.Function ofApplication: -Practice pronouncing exactly English words andphrases.- Practicingspeak, sound exactly with native Englishspeakers.- Practicingcommon communication sentence.- Mark yourvoice and analysis rightor wrong. (Find out exactly which soundsyou spoke are incorrect)-Record and replay your voice.Advantage ofthis application:-Support accuracy transliteration (Spelling)-Provide exact sounds.-Simple (Easy) and unique way to learn - High(Smart) technology invoice record, analysis and figure out whereyour pronunciationsmistakes are. - Words and sample sentences arediverse.- Theme ofthis application is easy to use.You can use theApplication to:(The objective/purpose of this Application)-Learning speak englishfluently- Learning pronounce in English-Learn English Communicate-Improving new wordsThank you for using“English Speaking Practice“.Good luck and communicate fluently inEnglish. Any contributionauestionnaire please send to email:If youhave any questions,please send an email: bkitsoftware@gmail.com
English Persian Dictionary - Dict Box 7.7.9
EVOLLY.APP
Dict Box is an offline dictionary & translator app.TranslateEnglish to Farsi. Translate Farsi to English. Nointernetconnection required. Fast, convenient & easy to use.Very smartword suggestions. All dictionaries in one place.Translate textdirectly in the web browser and other apps. Textpronunciation.Picture dictionary. Word reminder. Plenty ofdictionaries availableto install. And a lot more useful features.
Thi Van Giao Ly- PG Hoa Hao 1.0
Phần mềm giúp các Phật tử Phật Giáo Hòa Hảo Đọc bộ Thi Văn Giáo Lý-Phật Giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ"Biết làm sao gieo đạokhắpđại đồng,Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc."Nam Mô Bổn SưThích CaMâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà Phậtphat giao hoa hao, PGHHThesoftwarehelps the Buddhist Hoa Hao BuddhismRead the CatechismPoetry - HoaHao Buddhist Church of Germany Huynh Home"What to doaround theuniversal direct seeding,Bringing humanity go roundhappiness. "NamoOriginal Teacher Shakyamuni BuddhaNamo AmitabhaBuddhaHoa HaoBuddhists, Hoa Hao
Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản 2.0.3
* 30 bài đàm thoại cấp độ 1 * 45 bài đàm thoại cấp độ 2 * 25 bàiđàmthoại cấp độ 3 * 1000 cụm từ thông dụng nhất * Một số kinhnghiệmhọc tiếng anh * Oral 30 level 1 * 45 posts conversationallevel 2 *25 posts conversational level 3 * 1000, the most commonlyusedphrases * Some experience learning English
Học Tiếng Anh Giao Tiếp 4.7
Học tiếng anh giao tiếp ứng dụng hỗ trợ học giao tiếp tiếp anhtrựcquan, hiệu quả, và không nhàm chán trên điện thoại thông minh.Ứngdụng giúp các bạn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng anh, hỗtrợcho việc học tập, nghiên cứu, du lịch, du học, xuất khẩulaođộng... Tính năng chính của ứng dụng: - Gần 20 chủ đề bao quátcáclĩnh vực của cuộc sống - Hàng trăm mẫu câu giao tiếp thông dụng-Phần giải nghĩa chính xác đầy đủ - Âm thanh thực, rõ ràng sốngđộng- 5 chế độ luyện tập giúp học nhanh hơn - Học tiếng anh mỗingàyMới cập nhật: - Bổ sung từ điển Anh Việt, Việt Anh - Tổng hợpcôngthức tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh - Dịch tiếng Anh, dịch câu,dịchvăn bản Hi vọng ứng dụng sẽ giúp ích cho các bạn nâng cao khảnănggiao tiếp tiếng anh. Mọi góp ý xin vui lòng comment bên dưới.Cảmơn Learning English is an interactive application thathelpslearners communicate in an intuitive, effective, andnon-boring wayon a smartphone. Application helps you improve yourability tocommunicate in English, support for study, research,travel, studyabroad, labor export ... Key features of the app: -Nearly 20topics covering the fields of life - Hundreds of commonsentences -The full explanation - Real sound, clear vivid - 5training modesto help you learn faster - Learn English every dayUpdate: -Supplement English Vietnamese, Vietnamese English -Synthesis ofEnglish, English grammar - English translation,translation, texttranslation  Hope the application will helpyou improve yourability to communicate in English. Any commentsplease commentbelow. Thank you
3000 tu vung tieng anh thong dung 3.4
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng LockScreen là ứng dụng hỗ trợhọc3000 từ vựng tiếng anh miễn phí mọi lúc mọi nơi trên điệnthoạismartphone Android - Học 3000 tu vung tieng anh qua màn hìnhkhóa(Lock Screen) - Học 3000 tu vung tieng anh qua chế độ nhắc từ -Học3000 tu toeic qua các bài luyện tập - Thêm từ vựng mới - 6000tuvung tieng anh - 3000 common english words Học qua màn hình khóa-Thay thế màn hình khóa mặc định của máy bằng màn hình khóa củaHANA- Trên màn hình khóa xuất hiện một từ vựng tiếng anh và hai đápántrả lời - Người dùng chọn nghĩa đúng để mở khóa - Hỗ trợ nhớ từlâuhơn mọi lúc một cách thụ động - Khoa man hinh hoc tieng anh Chếđộnhắc từ - Các từ vựng sẽ được hiển thị ngay trên màn hình củađiệnthoại - Vừa dùng điện thoại vừa học từ vựng một cách thụ động -Hỗtrợ nhớ từ vựng toeic nhanh hơn và nhớ lâu hơn Notify nhắc nhở-Hẹn giờ nhắc nhở từ mới - Cài đặt số lần nhắc nhở, thời giannhắcnhở - Nhắc nhở theo chủ đề Các bài luyện tập - Nghe lặp: giúpnhớnhanh các từ vựng mới - Lật từ flashcard : giúp nhớ những từ khómàchưa nhớ ngay được theo kiểu flash card - Trắc nghiệm ( theokiểuai la trieu phu ) : kiểm tra hiểu quả nhớ từ - Luyện nghe: nghetừvựng chọn đáp án - Luyện nói: Hỗ trợ việc tập phát âm từ - Kiểmtralại bằng phương pháp "Đuổi hình bắt chữ" Từ điển anh việt - Vớimỗitừ mới có hỗ trợ tra từ điển anh việt - Đầy đủ ý nghĩa, ví dụ -Từđồng nghĩa, trái nghĩa - Phiên âm và hỗ trợ phát âm giọng chuẩnHỗtrợ luyện thi toeic ielts toefl - Từ vựng tiếng anh thông dụng -Từvựng ielts căn bản - Từ vựng toflt cần thiết - 600 từ vựngluyệnthi TOEIC Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email hoặc commentchochúng tôi, xin chân thành cảm ơn
Learn Korean Communication 1.9
The application of learning Korean communicate with commonsentencepatterns along with the meaning interpretation,spellingtranscriptions and real sounds supports people who arethebeginners/ who start learning Korean or the people who preparefortravelling or learning and working in Korea. - More than 16topicscovering the basic areas/ aspects of life - More than 2,000commonsample dialogues/ conversations in life - Supporting realsoundsand offline - Systematizing exercises, speaking demohelpsmemozization more effective and enjoyable - The simpleinterface isconvenient and easy to use
Phrasal Verbs Dictionary 1.2
Phrasals Verb Dictionary is a offline application help tosearchmeaning and learn Enlish phrasal verbs A phrasal verb isacombination of a verb and a preposition, a verb and an adverb, oraverb with both an adverb and a preposition.Phrasal verbs areverycommon in spoken and written English so we need them tounderstand.Phrasal Verbs Dictionary have a complete list of englishphrasalverbs. It's simple and easy for searching and learningEnglishPhrasal Verbs. We have included more 300 phrasal verbs. Youcanread and learn them in two ways: — Use an alphabetical listandopen a card with the verb you do not know — Swipe each card onebyone. Every card contains a simple explanation and an exampleofusage. Also every verb is marked separable/inseparable If youwantto learn English Phrasal Verbs, we have Flashcards andMultiplechoice Tests. After each Test, summary will be displayedindicatingyour marks and percentage. We hope Phrasals VerbDictionary isusefull for you. Share this for your friends. Thanks.
English Listening Practice 2.1
English Listening Practice helps you improve your Englishlisteningskills as well as reading English and translating Englishfluentlyin the simplest way. EFFECTIVE EDUCATION METHOD Applicationbasedon Special English - a short radio program that helpsEnglishlearners improve their listening comprehension skills easilyandeffectively. RICH CONTENT - English Listening is divided into3levels from easy to difficult with many different topics oflife:Arts, culture, science, health ... EASY FOR NEW BEGINNERS -Theapplication is suitable for beginners who are learning English,orwho want to improve their English listening skills. ADVANTAGESOFARTICLES - The number of words is low, simple words - Slowreadingspeed, standard pronunciation - The short sentence syntax iseasyto understand - Good sound quality - Have text scriptincludedADVANTAGE OF APPLICATION - Lightweight application,runningsmoothly, less ram - Simple, friendly, easy to use interface- Canwork offline - Automatically translate into your languagebytouching each sentence Thank you for using our interactiveEnglishlistening app. Look forward to your additional comments forbetterapplication
Nikaya - Kinh Trung Bộ 1.1
Tiểu Vũ
...Chúng tôi dịch Kinh Pàli, không vì mục đích muốn ủng hộ haykhôngmuốn ủng hộ một học phái nào, một lập trường nào. Mục đíchcủa chúngtôi chỉ muốn giới thiệu những Kinh điển có thể được xemlà nguyênthủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìmhiểu lời dạychân chính của đức Phật, khỏi qua ống kính của một họcphái nào, dầulà Ấn Ðộ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũngkhông có tráchnhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn nào là nguyênthủy, đoạn nàokhông phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tựmình đọc, từmình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tựmình chứngnghiệm trên bản thân, mới có thể tự mình tìm hiểu vàthấy đoạn nàolà thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứngnghiệm cá nhânlà trách nhiệm của người đọc, không phải của ngườidịch, vì Ðạo Phậtlà Ðạo đến để mà thấy chớ không phải Ðạo đến đểnhờ người thấy hộ,Ðạo của người có mắt (Cakkhumato), không phảiÐạo của người nhắmmắt; Ðạo của người thấy, của người biết (PassatoJànato), không phảilà Ðạo của người không thấy, không biết(Apassato Ajànato). Nên chỉcó người đọc mới có thể tự mình thấy,tự mình hiểu và tự mình chứngnghiệm.Càng dịch, chúng tôi càng thấyrõ ác ý của các nhà Bà La Mônđã dùng danh từ Tiểu Thừa để gán vàonhững lời dạy thực sự nguyênthủy của đức Phật và khiến cho cácPhật tử không dám đọc, không dámhọc, không dám tu những pháp mônấy. Càng dịch, càng thấy rõ dụngtâm hiểm độc của các vị Bà La Môn,đã khôn khéo xuyên tạc đạo Phật,khiến cho những giáo lý căn bản,những tinh hoa cao đẹp nhất của tưtưởng nhân loại, đã bị những tưtưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ,bị che dấu, không được biếtđến, không được học hỏi tu hành. Nhưngchân lý bao giờ cũng là chânlý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời.Những lời ba hoa của MaVương, các cuộc đo tài của những ngọn đèn lẻtẻ mù mờ, lời lẽ bậpbẹ của những kẻ mới tập tểnh đi vào con đườngTriết lý, tất cả cũngchỉ là cuồng vọng đen tối, được ánh sáng rựcrỡ của chân lý quétsạch...We service Business ... Pali, not forwant or do not want tosupport a pro-sex public school, a publicschool setting. Our onlypurpose would recommend these scripturescan be considered originalor near original one, so that readers canlearn the true teachingsof the Buddha, from the lens of adenominational school, oil areIndia, China or Vietnam. We are alsonot responsible for the readerpointed out clearly, what process isprimitive, not the originalpieces. Only the reader, after readinghimself, from hisunderstanding, his self-reflections, observationsthemselves, ontheir own experience in itself, can themselves learnand see whatprocess is truly original . Learn responsibility,personalexperience is the responsibility of the reader, not thetranslator,because Buddhism is the Path to the Path to see and notto seethrough the household, Path of the eyes (Cakkhumato) , Path'snotclose our eyes; Path of the show, the people know (PassatoJanato)of the Act is not not see, do not know (Apassato Ajanato).So onlythe reader can see for yourself, understand yourself andexperienceyourself.The more service we increasingly apparent maliceof theBrahmins used to assign the term Hinayana teachings actuallyin theoriginal Buddha and the Buddhist cause could not read, didnot dareto learn, not He dared to cultivate the practice. The moreyoutranslate, the more obvious malicious use of the centerBrahmins,cleverly misrepresent Buddhism, making the basicteachings, theessence and beauty of human thought, has been theidea mixed pagan,abandoned, hidden, unknown, not learning practice.But the truth isalways the truth, the sun is always the sun.Boastful words ofMara, the financial measure of the scattered lighthazy, babblingwords of those who are a beginner to the path ofphilosophy, allmegalomania is just dark, the light bright light oftruth to wipeout ...
Kinh Phat 2.0.8
tran121
Tụng kinh là để nhớ lời Phật dạy và giúp tâm không xao động. *ChúĐại Bi * Kinh 48 Đại Nguyện * Kinh A Di Đà * Kinh Dược Sư *KinhLăng Nghiêm * Kinh Phổ Môn * Kinh Vu Lan Báo Hiếu * Thập ChúCáctính năng hữu ích khác: * Bàn thờ Phật và Tổ Tiên * Niệm Phậtvàlần chuỗi * Thông báo Mùng Một và Rằm * Nghe tụng kinh khôngcầnInternet * Tùy chỉnh kích cỡ chữ và màu sắc * Giải trí vớicảilương và karaoke chủ đề Phật giáo * ... Chanting is to remembertheBuddha's teachings and help the heart do not stir. *GreatCompassion * 48 Great Vow * Amitabha Sutra * Medicine Medicine*Surangama Business * Monasticism * Kinh Vu Lan Newspaper Hieu*Cross Other useful features: * The altar of the Buddha andtheancestors Nembutsu and recitation * Announcement of first andfullmoon * Listen to chanting without Internet * Customize fontsizeand color * Entertainment with reformed karaoke and Buddhisttheme* ...
Từ Vựng Tiếng Anh Qua Hình Ảnh 2.8
Ứng dụng mang đến cho bạn phương pháp học từ vựng Tiếng Anhsinhđộng, nhanh nhớ các từ vựng, nhanh chóng cải thiện vốn từ vựngcủamình. Mỗi ngày dành 30 phút học từ vựng tiếng anh với ứngdụngnày sẽ cải thiện đáng kể trình độ và vốn từ vựng tiếng anhcủabạn. "Hoc Tu Vung Tieng Anh Qua Hinh Anh" có nhiều đặc điểm ưuviệtso với các ứng dụng cùng loại tương ứng, nó cung cấp lượng từvựngvới các hình ảnh minh họa sinh động, có đầy đủ các ví dụ cụthể.Phần bài tập và luyện nhớ từ được thiết kế thông minh, giúp bạnhọctừ vựng một cách nhanh nhất "Hoc Tu Vung Tieng Anh Qua Hinh Anh"sẽgiúp bạn bạn nhanh chóng học được những từ vựng mà hay được sửdụngnó. Hoàn thành các bài học trong ứng dụng, bạn đã có một vốn từkhálớn. đủ để giao tiếp cơ bản rồi. Những ưu điểm của "Hoc TuVungTieng Anh Qua Hinh Anh" + Phân chia các từ vựng liên quan đếnnhauthành các bài học nhỏ, phân chia thành các chủ đề cụ thể.Tránhtình trạng dồn quá nhiều từ gây ra nản trí. + Từ vựng có cácví dụ,được dịch đầy đủ, có hình ảnh minh họa + Âm thanh của các từ,cácví dụ là do người đọc, không phải đọc tự động bằng máy như cácứngdụng tu vung tieng anh khác --> đảm bảo sự chính xác của âmđiệu+ Có thể tải về để học tiếng anh offline Với những nơi cóinternetchậm, hoặc không có internet "Hoc Tu Vung Tieng Anh QuaHinh Anh"đã cung cấp chức năng tải về học offline rất tiện lợi. Bạncó thểLearn English, làm bài tập về vocabulary skill mọi lúc mọinơi."Hoc Tu Vung Tieng Anh Qua Hinh Anh" cung cấp hệ thống luyệntừ,qua game bài tập rất funny cũng là một điểm nhấn so với cácứngdụng learn english. Các từ vựng đều có các ví dụ hay, khôngchỉgiúp bạn luyện từ mà còn giúp bạn tăng skill về ngữ pháp Mộtứngdụng học tiếng anh không thể bỏ qua, mời bạn tải về dùng hoàntoànmiễn phí Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý, ý tưởng củacácbạn về phần mềm Learn english này. Chúng tôi sẽ ngày cànghoànthiện nó để phục vụ việc Learn english cho người Việt đượcngàycàng tốt hơn. Chúc các bạn học tiếng anh thật tốt, thuộc thậtnhiềuenglish vocabulary với phần mềm Learn english này. The appgivesyou methods English vocabulary lively, quick to remember thewords,quickly improve your vocabulary. Every day for 30 minutesEnglishvocabulary with this application will significantly improvethelevel of English vocabulary and your. "Hoc Englishvocabularythrough the image" Vietnam has many unique featurescompared withthe corresponding programs of this type, it offersvocabulary withvivid illustrations, full of specific examples. Partof memoryexercises and training are intelligently designed to helpyou learnvocabulary quickly "Hoc English vocabulary through theimage" willhelp you to quickly learn the vocabulary or used it.Complete thelessons in the application, you have a fairly largevocabulary.enough for basic communication then. The advantages of"Hoc Englishvocabulary through photos" + Divide the vocabularyrelated to thelesson together into small, divided into specifictopics. Avoidspending too much of the cause depressed position. +Vocabularyexamples, fully translated, with illustrations + Thesound ofwords, examples are by readers, not read by themachineautomatically as applications other English vocabulary ->ensurethe accuracy of intonation + Can be downloaded for offlinelearningenglish With the internet where slow or no internet "HocEnglishvocabulary through the image" has provided school offlinedownloadfunction is very convenient. You can Learn English,homeworkvocabulary skills anytime, anywhere. "Hoc English wordsinpictures" from the training system providers, through a veryfunnygame exercises also a highlight than the app learn english.Thewords are the good example, not only help you but also helpyourvocabulary skills in grammar increase English learningapplicationcan not be ignored, inviting you to download completelyfree to useWe look forward to receiving these suggestions, yourideas aboutthis software Learn english. We will increasinglyperfected it toserve the Vietnamese Learn english to get better andbetter. Wishyou learn English well, plenty of english Learn englishvocabularywith this software.
Luyện đọc tiếng Nhật 1.0
dopteams
Luyện đọc tiếng Nhật đầy đủ chi tiết từ cơ bản đến nângcao.Cácchứcnăng trong ứng dung:- Bài đọc- Bài dịch- Phân tích ngữpháp-Từ mới-Đáp án và hướng dẫnJapanese train full read detailsfrombasic toadvanced.The functions in the application:-Readings-Translation-Analysis of grammar- Vocabulary- Answers andguides
Sổ Tay Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1.1.3
Tổng hợp hơn 2600 mẫu ngữ pháp cơ bản trong tiếng nhật, bao gồmcácmẫu ngữ pháp từ n5 đến n1. Chương trình có chức năng tìm kiếm,đánhdấu, xem lại lịch sử những mẫu ngữ pháp đã xem. các mẫu ngữphápđiều được đánh số thứ tự Trong tìm kiếm có thể dùng * và ? đểtìm *: đại diện ký tự bất kỳ ? : Đại diện cho một ký tự Hy vọng đâylàcuốn sổ tay ngữ pháp giúp các bạn tra cứu ngữ pháp một cách dễdàngSynthesized more than 2,600 basic grammar form inJapanese,including grammatical form from n5 to n1. Program searchfunction,bookmarks, view the history of the sample viewedgrammar.grammatical patterns are numbered thing In search can use *and? tofind *: Wildcard any ? : Represents a character Hopefullythis isthe grammar handbook helps you lookup grammar easily
English Khmer Dictionary 3.0.0
app.feee
* Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark *ViewHistory * Clear the History * Using Offline
English Vietnamese Dictionary 1.2590
Beesoftvn
English Vietnamese DictionaryYou can search withoutInternetconnection.The dictionary includes the following mainfunctions.►About 200k words, idioms, sentences► Easy to use, fast.►OfflinePronunciation.► Function translated sentences, paragraphsfromEnglish to Vietnamese and vice versa.► With the vocabularyreminderfunction daily you can learn vocabulary easier.► Allow openquicklysearch window. It supports you to translate while readingEnglishnewspapers.
từ vựng ngữ pháp jlpt n3 n2 n1 3.7.4
HNteam
Tổng hợp đầy đủ từ vựng tiếng nhật n1 n2 n3 giáo trình mimikaraoboeru Từ vựng jlpt Ngữ pháp jlpt Mimikaraoboeru n1 n2 n3 Chứcnăngnổi bật : # Đầy đủ kanji, âm hán, hán tự, nghĩa Tiếng Việt#flashcard từ vựng, đánh dấu và lưu từ # luyện nghe từ vựng # sổtaytừ vựng chưa thuộc, hay quên , tự tạo # ôn thi jlpt n3 , jlptn2,jlpt n1 # giúp ích việc học tiếng nhật # đủ hán tự , kanji #luyệnnghe # ngữ pháp n3 Full synthetic n1 n2 Japanesevocabularycurriculum mimi kara oboeru n3 Vocabulary JLPT JLPTgrammar N1 n2n3 Mimikaraoboeru Features Highlight: # Full kanji,negative draft,draft order, meaning Vietnamese # Flashcardvocabulary, marked andsaved from # Listening vocabulary # Handbookvocabulary is notattached, or forget, homemade JLPT prep # n3, n2JLPT, JLPT n1 #Help learning Japanese # Full draft order and kanji# Listening #Grammar n3
JLPT N5 - Luyện thi jlpt n5 1.0
doly
Chức năng nổi bật :- Liệt kê các mẫu ngữ pháp tiếng nhậtN5-Giảithích chi tiết từng mẫu ngữ pháp, ví dụ mẫu câu tiếngNhật,tiếngViệt, phiên âm Romaji- Đầy đủ kanji, âm hán, hán tự,nghĩaTiếngViệt- Flashcard từ vựng, đánh dấu và lưu từ, 50 baiminna-Luyệnnghe từ vựng n5, từ vựng jlpt n5- Sổ tay từ vựng chưathuộc,hayquên , tự tạo- Ôn thi jlpt n5- Tu vung minnano nihongo-Giúpíchviệc học tiếng nhật- Đủ hán tự , kanji, ngữ pháp jlpt-Luyệnngheshinkanzen- Ngữ pháp n5, n5 grammar, minna no- 1000 mẫucâugiaotiếp sử dụng theo tình huống cụ thể- 512 từ Kanji cơ bản-1945từKanji nâng cao- Tập viết KanjiChân thành xin lỗi bạn vì sảnphầmcóhiển thị quảng cáo. Đây là nguồn thu để giúp nhóm pháttriểncácsản phẩm. Cám ơn bạn đã tin dùng.Features Highlight:-ListofJapanese grammar N5 form- A detailed explanation ofeachsamplegrammar, sample sentences in Japanese,Vietnamese,transcriptionRomaji- Full kanji, negative draft, draftorder,meaningVietnamese- Flashcard vocabulary, bookmark, and savefrom 50ThanksMinna- n5 Listening vocabulary, vocabulary JLPTn5-Manualvocabulary not tanned, forgetful, self- JLPTExampreparations n5-Vocabulary minnano nihongo- help learningJapanese-Enough kanji,kanji, grammar JLPT- Listening shinkanzen-Grammar n5,n5 grammar,Minna no- 1000 phrases to communicate useunderspecificcircumstances- 512 from basic Kanji- 1945 fromAdvancedKanji-Learn to write KanjiSincerely apologize for productwithadimpressions. This is the revenue to help develop theproductgroup.Thank you for the information.
Learn English Vocabulary 3.5
Learn English Vocabulary: The application helps you memorizenewEnglish words faster, more effectively and more interesting.Youcan add your new vocabulary to learn or import from myVocabularystore. My english vocabulary store have more englishwords in morecategory in the life such as basic english, animal,school, office,job... You can learn english word with moreexercises:Read, Write,Speak, Select word... You can learn Englishin over 20 languages:French, German, Hebrew, Indonesian, Japanese,Korean, Persian,Polish, Portuguese, Russian, Spanish, ThaiArabic,Czech, Italian,Turkish, Tiếng Việt, Romanian...
Học Tiếng Anh Với VOA 1.6
" Hoc Tieng Anh Voi Video VOA " giúp bạn học tiếng anhhiệuquả với các nguồn bài học là các video từ VOA " HocTiengAnh Voi Video VOA " có các ưu điểm sau so với các ứngdụngkhác: - Có dịch dầy đủ các câu trong video - Có audiochuẩngiọng mỹ cho các câu xuất hiện trong video - bạn cóthểtải các bài học trong " Hoc Tieng Anh Voi Video VOA " vềhọcoffline - Ứng dụng nhẹ, mượt mà, dễ sử dụng - Cungcấpchức năng luyện nghe, nói từng câu và so sánh xem cóđúnghay không ứng dụng rất phù hợp cho các bạn luyện nghe,nóitiếng anh. Vừa học tiếng anh vừa giải trí, không bịnhàmchán Mời các bạn tải về ứng dụng " Hoc Tieng Anh VoiVideoVOA " để học tiếng anh hàng ngày, sớm giao tiếp đượctiếnganh như người bản xứ. "Learn English with VOA Video" tohelp youlearn English effectively with the video source unit fromVOA"Learn English with Video VOA" has the followingadvantagescompared to other applications: - There are fullytranslatedsentences in video - There are fine for standard audiovoicesentences appear in video - You can download the lesson of"LearnEnglish with VOA Video" to learn offline - Apply light,smooth,easy to use - Provide listening function, say each sentenceandcomparing whether true or not is a suitable application foryourlistening, speaking English. Learning English hasjustentertaining, not boring Invite you to download the app,"LearnEnglish with VOA Videos" to learn english daily,earlycommunication is English like a native.
linh.dictionary 3.7.1.0
sphoton
Từ điển chữ Hán giúp bạn tra cứu nhanh chóng những chữ Hán, chữNôm,là công cụ thay thế cuốn từ điển Thiều Chửu nặng nề. Với từđiểnnày, bạn có thể: - Tra chữ Hán theo âm Hán Việt, âm pinyin,chữ Hán- Xem những từ ghép có chứa chữ Hán đó - Xem chi tiết bộthủ của chữHán - Phát âm chữ Hán và từ ghép Hán - Xem cách viếtchữ Hán - Tracứu chữ Hán theo bộ thủ và số nét - Nhận dạng chữviết tay - Nhậndạng chữ qua camera - Tra cứu chữ Nôm bằng chữ,phiên âm, pinyinKanji dictionary to help you quickly search theHan, Nom, toolreplacement dictionary Chửu Thieu heavy. With thisdictionary, youcan: - Look under the Sino Vietnamese Chinesecharacters, pinyinpronunciations, kanji - View the kanji compoundword containing that- Details of the player kanji - PronounceChinese kanji and compoundword - See how to write kanji - Lookunder the prime kanji andnumber of strokes - Get handwriting -Identification of wordsthrough the camera - Look Nom text,phonetic, pinyin
JLPT N4 - Luyện thi jlpt n4 ngữ pháp 1.0
doly
Chức năng nổi bật :- Liệt kê các mẫu ngữ pháp tiếng nhậtN4-Giảithích chi tiết từng mẫu ngữ pháp, ví dụ mẫu câu tiếngNhật,tiếngViệt, phiên âm Romaji- Đầy đủ kanji, âm hán, hán tự,nghĩaTiếngViệt- Flashcard từ vựng, đánh dấu và lưu từ, 50 baiminna-Luyệnnghe từ vựng n4, từ vựng jlpt n4- Sổ tay từ vựng chưathuộc,hayquên , tự tạo- Ôn thi jlpt n4- Tu vung minnano nihongo-Giúpíchviệc học tiếng nhật- Đủ hán tự , kanji, ngữ pháp jlpt-Luyệnngheshinkanzen, kanji look and learn- Ngữ pháp n4, n4grammar,minna nonihongo- 1000 mẫu câu giao tiếp sử dụng theo tìnhhuống cụthể- 512từ Kanji cơ bản- 1945 từ Kanji nâng cao- Tập viếtKanjiChânthànhxin lỗi bạn vì sản phầm có hiển thị quảng cáo. Đây lànguồnthu đểgiúp nhóm phát triển các sản phẩm. Cám ơn bạn đãtindùng.FeaturesHighlight:- List of Japanese grammatical form N4-Adetailedexplanation of each sample grammar, sample sentencesinJapanese,Vietnamese, transcription Romaji- Full kanji,negativedraft, draftorder, meaning Vietnamese- Flashcardvocabulary,bookmark, and savefrom 50 Thanks Minna- n4 Listeningvocabulary,vocabulary JLPT n4-Manual vocabulary not tanned,forgetful, self-JLPT Exampreparations n4- Vocabulary minnanonihongo- helplearningJapanese- Enough kanji, kanji, grammar JLPT-Listeningshinkanzen,kanji look and learn- Grammar n4, n4 grammar,Minna nonihongo-1000 phrases to communicate use underspecificcircumstances- 512from basic Kanji- 1945 from AdvancedKanji- Learnto writeKanjiSincerely apologize for product with adimpressions.This isthe revenue to help develop the product group.Thank you fortheinformation.
The Sutra of Infinite Meanings 1.3.0
Jing Si
The Sutra of Infinite Meanings is the spiritual foundation oftheJing Si Dharma-lineage and Tzu Chi School of Buddhism. Italsocontains the essence of the Lotus Sutra. As Master Cheng Yenoftenshares, "The sutras are a path, and this path is a road towalk on.All sutras and scriptures can be applied to our society andourrelationships." The Dharma that the Buddha expounded over2000years ago is being put into practice by Tzu Chi volunteerstoday.The teachings are being realized not only in Tzu Chi'sbirthplace,Taiwan, but in every corner of the world, wherever TzuChivolunteers have made the aspiration to benefit others.Theteachingsof the Sutra of the Infinite Meanings guide us to clearlyidentifyour path through this world and help us return to our purenature.If we aspire to put these teachings into practice, thensurely wecan bring purity to the world. "Bringing purity to allhearts andharmony to all of society" is the best way to put an endto alldisasters in the world.
com.dya.kanjistudy
dya
★ Kanji Study là ứng dụng hỗ trợ việc học Kanji trong tiếngNhật.Khác với các ứng dụng khác, Kanji Study hỗ trợ việc học Kanjitheoví dụ và các từ tương tự, các từ liên quan đến nhau. Điều đógiúpviệc ghi nhớ tôt hơn. ★ Kanji Study bao gồm: ✔ 214 bộ thủ cơbản ✔Gần 2000 chữ Kanji phổ biến. Mỗi chữ Kanji được cung cấp cácthôngtin: ♥ Thông tin chung: Hán Việt, Nghĩa, On, Kun ♥ Các cụm từví dụcho chữ Kanji ♥ Hướng dẫn cách viết chữ Kanji ♥ Các chữ Kanjitươngtự ♥ Các chữ Kanji liên quan ✔ Flash card trợ giúp việc ghinhớ. ✔Bookmark chữ Kanji để học lại. ► Mọi ý kiến đóng góp, góp ývề sảnphẩm vui lòng gửi về: ♥ Email: com.dya.team@gmail.com ► Từkhóa:kanji, hoc tieng nhat, học tiếng nhật, học kanji, tu hoctiengnhat, tu hoc kanji, study kanji, kanji study
Korean English Dictionary 4.2
Korean English Dictionary for study, job application,communication,tourism ... All English Korean dictionary, KoreanEnglish Dictionaryin a single search At the same time you cancompare the results fromdifferent dictionaries, so that themeaning of the word can be moreaccurately understood. All on asingle application. TranslateEnglish to Korean, Korean to EnglishThe application canautomatically detect that you are enteringKorean or English wordsand translate accordingly so that you donot need to install orswitch back and forth. Supporttranscriptions, pronunciations andexamples Not only the meaning ofthe word, and the dictionary alsoprovides transliteration,pronunciation and examples illustrate theusage of the vocabulary.Online, Offline Dict The application worksonline, extremelylightweight, no memory, just a network - EnglishKorean Dictionary- Korean English dictionary - Internationalcommunication - KoreanDictionary - Learn Korean communication -Korean Travel - KoreanPrimary - Korean Grammar - Korean EnglishTranslator - EnglishKorean Translator- Real AudioAll comments onthe application pleasecomment and rate five star, thank you.
com.intradarma.dhammapada.id 1.9.6
Intra Darma
The Dhammapada is the best known and most widely esteemed textinthe Pali Tipitaka, the sacred scriptures of Theravada Buddhism.Thework is included in the Khuddaka Nikaya ("Minor Collection") oftheSutta Pitaka, but its popularity has raised it far above thesingleniche it occupies in the scriptures to the ranks of aworldreligious classic. Composed in the ancient Pali language, thisslimanthology of verses constitutes a perfect compendium oftheBuddha's teaching, comprising between its covers all theessentialprinciples elaborated at length in the forty-odd volumesof thePali canon. Feature: * Copy verse to clipboard or sharethroughother apps * Search for text * Daily update widget *SupportAndroid 1.6 and up * Support Text-to-speech * Very smallsize *Free * No ads * No permissions required
Từ Vựng Ngành Điện 3.2
IT Viet
Phần mềm tổng hợp Từ Vựng Tiếng Anh chuyên ngành Điện.Với gần 300TừVựng,Thuật ngữ thuộc về ngành Điện. -Giao diện thân thiện,dễdùng,dễhiểu.
Lao Learn English 1.9
Lao Learning English communication application supports learningtocommunicate with him intuitive, effective, and not boring onthesmartphone. Application helps you improve your abilitytocommunicate in English, support learning, study, travel,studyabroad, export labor ...Main features of the application:-Nearly20 topics cover the fields of life- Hundreds of commonsentences-Full explanation- Real sound, clear vivid- 5 practicemodes tolearn fasterHot feature- Lao learn english- Learn Enlgishfor Lao-Lao Learning English- Learn daily englishHope theapplication willhelp you improve your ability to communicate inEnglish. Anycomments please comment below. ThanksLao LearningEnglishcommunication application supports learning to communicatewith himintuitive, effective, and not boring on the smartphone.Applicationhelps you improve your ability to communicate inEnglish, supportlearning, study, travel, study abroad, export labor...Mainfeatures of the application:- Nearly 20 topics cover thefields oflife- Hundreds of common sentences- Full explanation- Realsound,clear vivid- 5 practice modes to learn fasterHot feature- Laolearnenglish- Learn Enlgish for Lao- Lao Learning English- LearndailyenglishHope the application will help you improve your abilitytocommunicate in English. Any comments please comment below. Thanks
Tất cả Từ điển Hàn Quốc 1.6.6.2
COZCI
■ Gõ vào một từ và Tìm kiếm Tất cả từ điển Hàn Quốc Việt cùngmộtlúc.■ Từ điển- Naver- Daum- Vdict- Wikipedia- Wiktionary-GoogleWeb- Google Hình ảnh- Google Tin tức- Google Sách■ Type in awordand Search All Korean Vietnamese dictionariessimultaneously.■Dictionary- Naver- Daum- Vdict- Wikipedia- Simple-Google Web-Google Images- Google News- Google Books
Hoc Phat Am Tieng Anh 1.8
Học Phát Âm Tiếng Anh là phần mềm rất hữu ích, giúp mọi ngườihọcTiếng Anh có thể nhận dạng và phát âm tiếng anh theo giọngchuẩnAnh Mỹ. Học Phát Âm Tiếng Anh có các chức năng sau: + Đầy đủloạiâm trong tiếng anh bao gồm các nguyên âm và phụ âm. + Với mỗiâmtrong tiếng anh thì có hình ảnh và hướng dẫn các phát âm cùngvớiví dụ kèm theo. Có video phát âm mẫu sinh động + Với mỗi loạingữâm (phiên âm) trong Học Phát Âm Tiếng Anh thì còn có một videobàigiảng hướng dẫn. + Bạn có thể sử dụng phần mềm Học Phát ÂmTiếngAnh này offline sau khi đã tải các tài nguyên về. + Phần thựchànhphát âm tự do giúp bạn thoải mái luyện tập. + Học Phát Âm TiếngAnhqua video với rất nhiều video sinh động, của nhiều thầy côdạytiếng anh nổi tiếng + Học Phát Âm Tiếng Anh có nhiều công cụnghỗtrợ bạn luyện phát âm tiếng anh chuẩn nhất Mời các bạn tải vềvàdùng thử. Nó sẽ không làm bạn thất vọng. Hãy để tiếng anhkhôngphải là điểm yếu của học sinh, sinh viên Việt Nam nữa.SpeechLearning English is very useful software, help people learnEnglishcan recognize and pronounce English according to StandardAmericanEnglish accent. Speech Learning English has thefollowingfunctions: + Full type sound in English include the vowelsandconsonants. + For each sound in English, there are picturesandpronunciation guides with accompanying examples. There arevividform video Pronunciation + For each type phonetic (phonetic)inLearning English Pronunciation is also a tutorial video lectures.+You can use the software School English Speech offlineafterdownloading the resources on. + The freedom topracticepronunciation practice for your comfort. + Speech LearningEnglishthrough video with lots of vivid video, the teacher of manyfamousEnglish teaching + Learn English Pronunciation many trainingtoolis used to support your most standard English pronunciationInviteyou to download and try. It will not disappoint you. Letenglish isnot weakness of students, students in Vietnam anymore.
JLPT N3 - Hoc tieng nhat N3 Pro 1.0
doly
Chức năng nổi bật :- Liệt kê các mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3-Giảithích chi tiết từng mẫu ngữ pháp, ví dụ mẫu câu tiếng Nhật,tiếngViệt, phiên âm Romaji- Đầy đủ kanji, âm hán, hán tự, nghĩaTiếngViệt- Flashcard từ vựng, đánh dấu và lưu từ, mimi karaoboeru-Luyện nghe từ vựng, từ vựng jlpt, soumatome- Sổ tay từ vựngchưathuộc, hay quên , tự tạo- Ôn thi jlpt n3 , jlpt n2, jlpt n1-Giúpích việc học tiếng nhật- Đủ hán tự , kanji, ngữ pháp jlpt-Luyệnnghe shinkanzen- Ngữ pháp n3, n3 grammar- 1000 mẫu câu giaotiếp sửdụng theo tình huống cụ thể- 512 từ Kanji cơ bản- 1945 từKanjinâng cao- Tập viết KanjiChân thành xin lỗi bạn vì sản phầm cóhiểnthị quảng cáo. Đây là nguồn thu để giúp nhóm phát triển cácsảnphẩm. Cám ơn bạn đã tin dùng.Features Highlight:- List ofsamplesN3 Japanese grammar- A detailed explanation of each samplegrammar,sample sentences in Japanese, Vietnamese, transcriptionRomaji-Full kanji, negative draft, draft order, meaningVietnamese-Flashcard vocabulary, marked and saved from, Mimi karaoboeru-Listening vocabulary, vocabulary JLPT, soumatome- Manualvocabularynot tanned, forgetful, self- Exam preparations n3 JLPT,JLPT n2, n1JLPT- help learning Japanese- Enough kanji, kanji,grammar JLPT-Listening shinkanzen- Grammar n3, n3 grammar- 1000phrases tocommunicate use under specific circumstances- 512 frombasic Kanji-1945 from Advanced Kanji- Learn to write KanjiSincerelyapologizefor product with ad impressions. This is the revenue tohelpdevelop the product group. Thank you for the information.