Top 48 Games Similar to Hoangthuy nauy

Loading...
Hanam Danmach 1.0
Ha Nam er en provins beliggende i Red River Delta iVietnam.Nordgrænser med Ha Noi, Hung Yen og Thai Binh provinser iøst,NinhBinh-provinsen i syd, Nam Dinh-provinsen i syd og HoaBinhiVesten. I byggeplanlægningen er denne provinsiHanoi-området.Lokalitet er Phu Ly by, 60 km fraHanoihovedstad.Område: 860,5km², er en lille provins, rangeret62/63provinser og byer ilandetGennemsnitlig årlig nedbør:1.900mmGennemsnitlig temperatur:23-24 ° CTimer af solskin iåret:1.300-1.500 timerRelativluftfugtighed: 85%Terrænet sænkes fravesttil øst. Den vestligedel af provinsen (hovedsageligt iKimBang-distriktet) har bakketterræn. Øst er almindeligt medmangesunkne pletter.
Ninh binh nauy 1.0
Ninh Binh er en provins som ligger ved den sørligsteportenavVietnam, i Red River Delta, men bare to kystdistrikter,YenKhanhog Kim Son, har flatt terreng. Ninh Binh ligger i hjertetavdennordlige delen av Vietnam, området fra Thua Thien Hueinord.Provinsen ligger også mellom tre økonomiske soner:Hanoi,dennordlige kystregionen og Sentralkysten. Haiphong t.Denøkonomiskeutviklingsplanen for Ninh Binh ligger i dennordligekystregionen.Med en spesiell plassering for transport,terreng,kulturhistorieog samtidig besittelse av to verdensarvstederogbiosfærereserver,er Ninh Binh nå et potensielt turistsenter.
GO-VIET 1.12.0
GO-VIET is a multi-service app that is designed for you to bookaride and deliver goods conveniently in seconds and ataffordableprice. No longer do you need to wait long for someone topick youup. With GO-VIET, not only is everything at your fingertipsbutmoves at a faster pace. We connect you to our friendly andreliabledrivers through a variety of services: - GO-BIKE: Theonline bikehailing service, convenient, fast, and affordable touse. -GO-SEND: The on-demand delivery transportation service -secure,safe, and trustworthy. - GO-FOOD: You can find all yourfavoritefoods & more with speedy delivery You can be completelyat easewith our service quality as all of our drivers are trained,tested,and examined carefully. Also, our Service Excellent team ishere tosupport you any time to ensure best service quality. How touseGO-VIET? 1. Install the GO-VIET app, it's free. 2. Pickyourservice - bike or goods delivery. 3. The app automaticallyfindsyour location, input your destination. 4. GO-VIETautomaticallyconnects you to the nearest driver. You can track thejourney andknow exactly when they will arrive. 5. You can alsoquickly andeasily communicate with the driver via in-app chatorclick-to-call. 6. Confirm a driver and enjoy your trip. 7. Paywithcash quickly and conveniently. You will receive an e-receiptviaemail after completing each trip. If you have questions, contactusvia care@go-viet.vn or www.go-viet.vn for more information.
VTV Go for Smart TV 2.0.7-androidtv
VTVgo TV is the official online TV system of VietnamTelevision.This app allows millions of viewers to watch live TVs,replays orthemed-watch programs as well as enjoy the largestexclusive videosstore on multiple fields such as News, Economics,Culture,Entertainment, Sports, International or Featured Films.VTVgo Free– Anytime – Anywhere – Any Devices With the newinterfaceavailable, you can be able to search and enjoy your mostfavoriteprograms in a simple way, also quicker than ever before.VTVgo TVmain functions include: 1. Online TV: • Online channelsVTV1, VTV2,VTV3, VTV4, VTV5, VTV6, VTV7, VTV8, VtV9. • Review allof theprograms aired in less than a month. • Set appointment towatchfuture programs up to 7 days based on broadcast schedule.2.General News: • Update daily events fast and continuously. •Allvideos are listed by categories: Latest, Fashion,Sports,Entertainment, International, Featured Films ... • Viewvideostream highlights. 3. Warehouse Video: • Review all of VTV’smostunique videos. • Choose your specific programs, albums, orfilms towatch. Compatible: Phone models running Android OS 4.2 orhigher.Contact: Digital Content Production and Business Center ofVietnamTelevision – VTV Digital. Address: 43 Nguyen Chi ThanhStreet, BaDinh District, Hanoi, Vietnam. Email: vtvdigital@vtv.vnWebsite:http://vtvgo.vn Facebook: http://facebook.com/vtvgo.vn
FINN.no 190606-c93bf0c
FINN.no
Med FINN-appen kan du boltre deg i eiendommer, biler,jobber,motorsykler, båter, hester, snøfresere, møbler,klær,mobiltelefoner og mye, mye mer! Nå hjelper vi deg også åtømmeboden og garasjen ved at du helt gratis kan legge ut ting påTorgetfra appen! Med denne får du blant annet: - mulighet til åselgeeller gi bort ting på FINN torget - umiddelbar varsling pånyetreff i dine personlige, lagrede søk (Noen som selger billetttilBruce Springsteen? PING! Du blir varslet) - mulighet for åmarkereting du har funnet som favoritter slik at du lettere finnerframigjen til disse senere - se annonser i kart og søke etter tinginærheten av deg Tilganger vi trenger: - Posisjon - for åviseannonser i kart, og gi bruker mulighet til å sortereannonserbasert på posisjon - Bruke kontoer på enhet - Kreves forlogin viagoogle+/facebook og push-meldinger - Full nettverkstilgang-Nødvendig for å kunne vise annonser - Usb lagring -Hurtiglagringav data for bedre ytelse - Forhindre telefonen fra åsove - Dettekreves for å støtte push-varslinger for søk hvor manønsker å blivarslet om nye annonser. Appen vil da være aktiv tilpush-meldingener prosessert. Dette tar normalt noen millisekunderog koster ikkeekstra batteri. - Lese telefonstatus - Brukes tiltracking av fordata til innsiktsarbeid, som feks å kunne si noe omhvor mange sombruker appene, hvilke versjon av appen de er på,hvilke typetelefoner som er populære slik at vi kan fokusere pådisse, oppdagefeil og lignende.
Coop medlem
Coop Norge
Få enda mer ut av ditt medlemskap! Med appen har dumedlemskort,kuponger og alle de fordelene du har som Coop medlemletttilgjengelig. Kupongene aktiverer du i appen og rabattentrekkesautomatisk fra når du skanner medlemskortet ditt i kassen,og medappen kan du nå få enda flere tilbud. I tillegg får du11%medlemsbonus på frukt og grønt hos Obs og Extra. Get even moreoutof your membership! With the app you have membership cards,couponsand all the benefits you have as Coop member readilyaccessible.The coupons enable the app and the discount isautomaticallydeducted from when you scan your membership card atcheckout, andwith the app you can now get even more offers. Inaddition, you get11% membership bonus of fruit and vegetables byNote and Extra.
VTV Go - TV Mọi nơi, Mọi lúc 3.0.4-vtvgo
VTV Go is the official online TV service of Vietnam Television,astate-own media agency. VTV Go is an online TV atanytime,anywhere, in any devices. VTV Go allows millions of viewerstowatch live TV channels, catch-up TV in electronic programguide(EPG), exclusive on demand videos from a full range ofBreakingNews, Entertainment, Sport, World News as well as FeaturedTVseries, Dramas... With the new interface available, you can beableto search and enjoy your most favorite programs in a simpleway,also quicker than ever before. VTV Go’s main functions include:1.Online TV channels: • Online VTV channels, national channelsandlocal channels • Catch-up TV programs up to 6 months • Setscheduleto watch future TV programs up to 7 days based on EPG 2.Digitalchannels: • A rich list of digital channels produced by VTVandexclusively available only on VTV Go app 3. News channels: •Hourlynews update fast and continuously. • All news in videoformatlisted by categories: Hot, Latest, Political,Sports,Entertainment, World... 4. Video channels: • Thousands hoursofVTV’s most favorite movies, series, shows. • The videowarehouseranging from Dramas, Kids, Comedies to Documentaries... 5.MyVideos: • Create your own favorite collections, manageyourfavorite video from VTV library. • Save videos to watchlater.Compatible: Phone models running Android OS 4.1 or higher.Contact:Digital Content Production and Business Center ofVietnamTelevision – VTV Digital. Address: 43 Nguyen Chi ThanhStreet, BaDinh District, Hanoi, Vietnam. Email: vtvdigital@vtv.vnWebsite:http://vtvgo.vn Facebook:https://www.facebook.com/vtvgovietnam/
Digipost 3.6.2
Digipost er en tjeneste for sikker digital kommunikasjon. IDigiposter det trygt å motta personsensitiv informasjon som ikkeegner segfor e-post. Brukere kan arkivere viktige dokumenter isittpersonlige arkiv, og trygt dele dokumenter med andregjennompostkassen sin. Man kan også betale fakturaer, fåkvitteringer oghentelapper direkte i Digipost. Digipost er utvikletav PostenNorge, og alle personer over 15 år med norsk personnummerellerD-nummer kan opprette bruker. Du må ha en digital postkassehosDigipost for å bruke appen. Personvern iDigipost:https://www.digipost.no/juridisk/#personvernHjelp:https://www.digipost.no/hjelp/ ------------------- The appcan beused by registered users of Digipost to receive, read,process andstore your digital letters. You can also use the archiveto storedocuments, like a copy of your passport. Selected shopswill alsosend you digital receipts for your purchases inDigipost.------------------- Digipost is a secure digitalcommunicationservice. In Digipost, it is safe to receiveperson-sensitiveinformation that is not suitable for e-mail. Userscan archiveimportant documents in their personal archive, andsecurely sharedocuments with others through their mailbox. You canalso payinvoices, receive receipts and download files directly inDigipost.Digipost is developed by Posten Norge, and all personsover 15years of age with a Norwegian personal identification numberorD-number can create a user. You must have a digital mailboxatDigipost to use the app. Digipostprivacy:https://www.digipost.no/juridisk/#personvernHelp:https://www.digipost.no/hjelp/ ------------------- The app canbeused by registered users of Digipost to receive, read, processandstore your digital letters. You can also use the archive tostoredocuments, like a copy of your passport. Selected shops willalsosend you digital receipts for your purchases inDigipost.-------------------
Hjelp 113 4.1.2
When using Help 113, the emergency center can automatically getyourlocation. It can save vital time if an accident or suddenillnessaffects you or someone near you. Hjelp 113 also containslocationand information about defibrillators in Norway. You cancall andsend your location to either fire, medical or policeemergencycenters To provide quick help, the emergency center mustknow whereyou are. Are you far from home, without an address, inthe woods orin the mountains? It can be difficult to explain whereyou are whileit is urgent to get help. Use Help 113 to call theemergency center.Then your GPS position will be automatically sentvia the mobilephone to the emergency center while the call is inprogress. Thus,ambulance or air ambulance can be quickly sent tothe right place,wherever you are. NB! Remember to start Help 113and enter yourphone number today. Then the app will work when youneed the helpquickly.
Sky Garden - Khu Vuon Tren May
1st place People's Choice Award (IMGA SEA 2016) – Sky Garden7Million + Downloaded Once upon a time, there is a mystery gardenupin the sky. All fairy tale’s characters are all here andworkingwith each other to make it a beautiful place – Sky Garden.Will youjoin with them? What attracts more than 7 Million activegardenersbe HERE every day? >>> Time for exploring theFIRST timeEVER Sky Garden (KVTM) <<< [Gardening] ★ 15types offlowers and plants with ★ Gorgeous pots collection withdifferentbonus effects ★ One of a kind in-game events ★ Beautifulgraphics ★Peaceful background music ★ Over 7 MILLION gardenersworldwide!What else we can do in Sky Garden (KVTM)? [Fishing] ★ One–touchcontrol! ★ Epic struggles but just hang in there ★ Biggerfish,bigger prizes. High risk, high return. Challengeaccepted![Exploring] ★ EXPAND your Cloud, FIND more bug machines,GROW yourgarden ★ Be an adventurer by finding all hidden treasureswith Mr.Shrew ★ Be one with your Familia in the Castle MORE &MORE.What ya waiting for? Dive in and enjoy. 🌻Join us atFacebook:https://www.facebook.com/khuvuontrenmaymobile/Homepage:http://kvtm.vn ===========================================🌷Thegame requires access to the following Permissions-WRITE/READ_EXTERNAL_STORAGE is required to save and loadin-gameuser's data PLEASE NOTE! the game is free to download andinstall.However, some game items can also be purchased for realmoney
NRK TV 2.10.1
NRK
Se hele NRKs store utvalg av serier, dokumentarer,underholdning,film, sport og nyheter. Det finnes også egnekategorier for barn ogfamilie med innhold som alle vil like. Itillegg kan du: · Spoletilbake og se direkte-TV opptil tre timerforsinket dersom du gikkglipp av starten på programmet du ville se· Benytte Chromecast forå se programmene på stor skjerm · Logge innog få muligheten til åfortsette der du slapp, og enkelt finne igjendine favoritter Avrettighetsgrunner er størsteparten av innholdetkun tilgjengelig iNorge. Appen støtter Android 5 eller nyere. Seethe entire NRK's​​large selection of series, documentaries,entertainment, movies,sports and news. There are also separatecategories for childrenand family with content that everyone willlike. In addition, youcan: · Rewind and watch live TV up to threehours delayed if youmissed the start of the program you wanted towatch · Use theChromecast to watch the programs on big screen · Login and get theopportunity to continue where you left off and easilyfind yourfavorites For reasons of rights, most of the content isonlyavailable in Norway. The app supports Android 5 or later.
TV 2 Sumo 4.1.0
TV 2 AS
Strøm deg bort! Med TV 2 Sumo ser du den beste sporten, filmeneogseriene du elsker - der det måtte passe deg: - TV 2skanalerdirekte - Nyheter og dokumentarer - De nyeste seriene oginnholdetdu kjenner fra TV 2 - Fotballkamper, håndball, sykkel ogannen livesport - Alltid nye filmer å glede seg til - Last nedutvalgtinnhold til mobilen og se offline - Lag profiler til helefamilienfor en enda bedre Sumo-opplevelse Tjenesten krever etabonnement påTV 2 Sumo. *** TV 2 Sumo provides live streaming of TV2's linearchannels, international and Norwegian TV shows, news andlivesports. Get Away! With TV 2 Sumo you see the best sport, moviesandseries you love - where it may suit you: - TV 2's channelsdirectly- News and documentaries - The latest series and contentyou knowfrom TV 2 - Football matches, handball, bike and other livesports- Always new movies to enjoy - Download selected content foryourmobile and watch offline - Create profiles for the whole familyforan even better Sumo experience The service requires asubscriptionto TV 2 Sumo. *** TV 2 Sumo provides live streaming ofTV 2'slinear channels, international and Norwegian TV shows, newsandlive sports.
Haiphong Nu 1.0
Tai MMO
Haiphong er en viktig havneby, industri sentrum, den størstehavneniNord-Vietnam, og også det økonomiske,kulturelle,medisinske,pedagogiske, vitenskapelige, kommersielleogteknologiske sentrumav Dette er den nest største byen iVietnam.Det er den neststørste byen i nord etter Hanoi og en av defemsentralt styrtebyene, en av de første nasjonale sentrene ilandet.med Da Nang ogkan Tho.
PasientSky
PasientSky
Med PasientSky kan du rette henvendelse til legekontoret når duhartid! Velger din lege å tilby tjenester via PasientSky kan duhatilgang til tjenester som, eksempelvis: – Reserveringellerbestilling av timer direkte i timeboken til legen. –Gratisforespør om reseptfornyelse. – Bestill reseptbelagte ogandremedisiner, og få dem levert hjem på døren. –Gjennomførerelektronisk konsultasjoner med bilder og tekst. – Sendegenerellehenvendelser til klinikken din – Ha en klar oversikt overnestetime – Betalingsoversikt fra besøk på klinikken. – Få nyheterfradin klinikk. – Valgfri varsler. For å ivareta din trygghetogsikkerhet, sikres appen på høyeste sikkerhetsnivå medaktiveringgjennom BankID. Appen støtter norsk, engelsk, polsk,russisk ogarabisk. --- Å bestille time gjennom PasientSky erkjempeenkelt: –Første gang du bruker appen, må du aktivere den medBankID på mobileller vanlig BankID. Senere kan du logge inn medfingeravtrykkeller egenvalgt kode. – Velg ønsket klinikk,behandler, dato ogklokkeslett. – Motta bekreftelse i appen, påe-post eller SMS nårklinikken har behandlet din forespørsel. ---Merk at hvilketjenester som er tilgjengelig for deg, avhenger avhvilke tjenesterdin klinikk har aktivert. Enkelte tjenester tilbysgjennomtredjeparter. Hvis du vil vite mer om PasientSky,besøkpasientsky.no. For mer informasjon om hvordan vi ivaretardittpersonvern, se pasientsky.no/personvern. With PasientSkycancorrect inquiry to the doctor's office when you have time!Chooseyour doctor to offer services via PasientSky you can haveaccess toservices such as, for example:   - Reservation orordering ofhours directly in hour belonging to the doctor. - Freerequestingthe prescription renewal. - Order prescription andothermedications, and have them delivered to your door. -Conductselectronic consultations with images and text. - Sendgeneralinquiries to your clinic - Have a clear view of the nexthour -Payment Summary of visits to the clinic. - Get news fromyourclinic. - Optional notifications.   To ensure your safetyandsecurity, secured application at the highest level of securitywithactivation through BankID.   The app supportsEnglish,Norwegian, Polish, Russian and Arabic.   ---   Tobook anappointment through PasientSky is so easy:   - Thefirst timeyou use the app, you must activate it with BankID formobile phonesor regular BankID. Later, you can log in usingfingerprint or ownchosen code. - Select the desired clinic, treats,date and time. -Receive confirmation in the app, email or SMS whenthe clinic hastreated your request.   ---   Note that theservices thatare available to you depends on what services yourclinic hasenabled. Some services are offered through third parties.  Tolearn more about PasientSky, visit pasientsky.no. Formoreinformation on how we protect your privacy,seepasientsky.no/personvern.
Huynhanhactor Nauy3 1.0.0
Thai Thanh
I 2008 ble Huynh Anh med i gruppen av unge japanske musikere(x3..mange unge har da fordel. 14) og q. Huynh Anh er kjent foråværeen av de hotboy ansikter er ganske lik Lee Min Ho i Korea.vn.vn)og en konkurranse Teenface (Teenface) Yeah1 .. 2008begynteåamatørkino gjennom massens rolle, støtte roller ogfåfilmskriptikke vær redd. Huynh Anh er den eldste sønnavskuespilleren LeNgoc Huynh, skuespiller av første generasjonavungdomsteatret ogden store av (Writer, House Tho,forfatter,Vietnam WritersAssociation.) Prospektiv filmkonkurranseProspectiveMovie andTelevision Cast Huynh Anh pleide å væreentaekwondo-idrettsutøveri Hanoi-ungdomsholdet i detnasjonaleidretts treningssenteret 1 MyDinh. Ring ham Hotboy gjennomenfotokonkurranse på ungdomswebsiden(Rap. I midten av 2007begynteHuynh Anh å få ungdommensoppmerksomhet gjennom motefotoeneavavisene for unge mennesker somHoa dukke, unge pionerer, etc. Åhaen høyde på 1m78, er det vakreansiktet Huynh Anh ikke bare istandtil å modellere bilder, menogså kjent for filmer fortenåringer
MinFotball 3.5.60
Denne appen er et must for alle som er interessert i norskfotball.Her finner du kamper, tabeller og resultater for allenivåerMinFotball er Norges Fotballforbunds app for alle som følgernorskfotball. Appen gir deg en komplett oversikt: Her finner duallenorske klubber med alle lag inkludert. Følg dine favorittlagibarne- og ungdomsseriene i tillegg til voksen- ogtoppfotballen.ORGANISER FOTBALLHVERDAGEN Opprett en gruppe for å gibeskjeder omtrening, oppmøtetider — eller om det er egne grupperfor dugnad ogkjøring. Med Grupper kan du enkelt opprette hendelser,registrereoppmøte, sende beskjeder og finne kontaktinformasjon.ALLTIDOPPDATERT MinFotball har alltid oppdatert informasjonomgjennomførte og kommende kamper, samt tabelloversikt. Fokus erpåditt lags kamper og tabellplassering, men du kan også følge medpåhvordan de andre lagene i turneringen ligger an. Forraskinformasjon om kommende kamp, skru på MinFotball“Nestekamp”-widgeten! ALLTID SYNKRONISERT MinFotball hjelper deg åhuske!Når du har lagt til de lagene du følger, kan du velge åfåvarslinger om kampoppstart, kampendringer og resultater. Du kanfåkampene rett inn i din kalender, sånn at du alltid er påballen!FINN BORTEBANEN Aldri har det vært enklere å finne frem tilnestekamp. MinFotball vet hvor alle kamper spilles og viser denpåkartet. Selvfølgelig kan du også få veibeskrivelse. BLI MED ÅGJØREAPPEN BEDRE I arbeidet med å stadig forbedre appen, trenger viallhjelp vi kan få. Opplever du ting som ikke virker, send enmeldingtil support@minfotballapp.no. Hvis du har andre idéer om hvamanbør kunne gjøre i appen, send gjerne en mail om detogså.MinFotball er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund ogTelenor.This app is a must for anyone interested in Norwegianfootball.Here you will find matches, tables and results for alllevelsMinFotball is the Norwegian Football Association's app foranyonewho follows Norwegian football. The app gives you acompleteoverview: Here you will find all Norwegian clubs with allteamsincluded. Follow your favorite child and youth team as wellasadult and top football. ORGANIZE FOOTBALL DAY Create a grouptoprovide training, meeting times - or whether there areseparategroups for volunteering and driving. With Groups you caneasilycreate events, register attendance, send messages and findcontactinformation. ALWAYS UPDATED MinFotball always hasup-to-dateinformation on completed and upcoming games, as well astableoverview. The focus is on your team's matches and tableplacement,but you can also keep track of how the other teams inthetournament are located. For quick information on upcomingmatch,turn on MinFotball "Next Match" widget! ALWAYSSYNCHRONIZEDMyFotball helps you remember! Once you have added theteams youfollow, you can choose to receive notifications ofstart-up, matchchanges, and results. You can get the matches rightinto yourcalendar so that you are always on the ball!   FINDBORTEBANENIt has never been easier to find the next match.MinFotball knowswhere all matches are played and shows it on themap. Of course youcan also get directions. STAY TO MAKE THE APPBETTER In the processof constantly improving the app, we need allthe help we can get.If you experience things that do not work, senda message tosupport@minfotballapp.no. If you have other ideas aboutwhat youshould be able to do in the app, please send an email aboutit aswell. MinFotball is a collaboration between the NorwegianFootballAssociation and Telenor.
Cherryblossom Nauy3 1.0
Tai MMO
Kirsebærblomst farge i JapanJapan land strekker seg fra sørtilnord,så været vil varme sørlige fronten. Denjapanskeregjeringenavslappet visum prosedyrer for besøkende Vietnami desenere år,pluss mer direkte rute er åpnet, noe som gjør Vietnamtiljapanskankomster spike. Men kanskje den vakreste av Japanomvåren.Nøyaktig, det er når fraktsesongen, når vårens kuldenettopperoppløst på spirebladene, vil besøkende bli overrasketoverdetstore landet av den stigende solopplystekirsebærfargen.Høstrødeblader, vintersnø, sommergrønn. Så gradvisvilkirsebærblomstrerblomstre fra Fukuoka, Osaka, Kyoto, Tokyo,Fuji.For gjesterVietnam, bør cruiseturer for å sekirsebærblomstenestarte fraOsaka til Fuji og endte i Tokyo. Men deter noen unntakhvor, som iSendai (Nord, området en gang berørt avdetkatastrofalejordskjelvet, tsu. Denne gangen skulle varmereluftbegynne åblomstre kirsebær. Spesielt etter nyårsperioden, isluttenav marstidlig april da kirsebæret blomstersesongen, detjapanskemarkedettravle turer enn noensinne. Sesongen i Japan erogså veldigvakker
no.bouvet.nrkut 2.0.2
I UT-appen finner du kart med merkede sommerruter ogvinterløyper,samt tusenvis av turforslag, turisthytter og turmålover helelandet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. BrukGPS-posisjonen dinfor å finne turmulighetene i nærheten av deg,eller søk ettersteder, hytter og turer. Bli inspirert, planlegg ogdra på tur!Husk at all ferdsel i naturen skjer på eget ansvar, ogat appen kuner ment som et hjelpemiddel. Bruk kart og kompass nårdu skal påtur, det fungerer alltid. Se også Fjellvettreglenepåhttps://ut.no/fjellvettreglene. De hjelper deg med å planleggeoggjennomføre en fantastisk tur – som også er trygg. NB!Denneversjonen av UT-appen krever internettilgang for å fungere, dukanikke stole på at du har dekning overalt. Bruk av GPS påtelefonenkan redusere batteritiden kraftig. In the UT app you willfind mapswith marked summer routes and winter trails, as well asthousandsof tour suggestions, tourist cabins and hikingdestinations allover the country - in the mountains, in the woodsand by the sea.Use your GPS location to find the hikingopportunities near you, orsearch for places, cabins and tours. Getinspired, plan and go on atrip! Remember that all traffic in natureis at your own risk andthat the app is only intended as an aid. Usemaps and compass to goon a trip, it always works. See also theFjellvettreg rules athttps://ut.no/fjellvettreglene. They help youplan and complete awonderful trip - which is also safe. NB! Thisversion of the UT apprequires internet access to work, you can'ttrust you have coverageanywhere. Using GPS on your phone cangreatly reduce battery life.
Radio Free Asia (RFA) 3.3.1
The free, *official* Radio Free Asia (RFA) news applicationservesyour Android smartphone or tablet the most up to date andaccuratenews from around the world. The international newsapplicationfeatures include: * Customization for 10 internationallanguagesand dialects (English, Mandarin, Cantonese, Burmese,Khmer, Korean,Lao, Tibetan, Uyghur and Vietnamese)* Enjoy photos,video, audioand text content, including background streaming ofaudio content *Integrated proxy available in the settings to getaround Internetblocking * Hear radio podcasts on demand * Savedownload time anddata costs with the Low-Bandwidth Mode in thesettings * Downloadstories, videos, and photos for offline reading,watching, andlistening * Customizable navigation items and order *Streammultimedia over Chromecast on your TV* Offline-downloadingandsaving of news content for later enjoyment * Share yourfavoritestories, videos, and photos via e-mail, Twitter, Facebook,andGoogle+ * Social media sharing of content on Facebook,Twitter,email and other platforms * Customizable Android HomeScreenWidgetFrequently Asked Questions & TroubleshootingAppIssues:==============================================Havingproblemswith using theAppproxy?---------------------------------------------------------------EnablethePsiphon proxy in the settings of the RFA app. Make sure youhave thelatest version of the application installed on yourdevice.Havingproblems with theAppcrashing?---------------------------------------------------------------Pleasemakesure you always update the app to have the most recent,stableversion of the application. Turning on automatic updateshelps usdeliver the new releases automatically to you everytime!Havingproblems with the Apploadingslowly?---------------------------------------------------------------1-Checkto make sure you are on a fast, stable connection (WiFi,ideally).2- If that doesn't work, open the application settingsand check thebox for "Low Bandwidth Support."What languages andRFA services doestheappsupport?---------------------------------------------------------------Allofthese:RFA English (English)RFA Mandarin, 普通话(Mandarin)RFACantonese, 粵語 (Cantonese)RFA Burmese (Burmese)RFAKorean, 한국어(Korean)RFA Lao (Lao)RFA Khmer (Khmer)RFA Tibetan(Tibetan)RFAVietnamese, Tiếng Việt (Vietnamese)RFA Uyghur Cyrillic,УЙҒУР(Uyghur Cyrillic)RFA Uyghur Latin, UYGHUR (Uyghur Latin)RFAUyghurArabic, ئۇيغۇر (Uyghur Arabic)Having problems withtheapp?---------------------------------------------------------------Wearehere to help. Please contact us at rfaapps@gmail.com. Be suretoinclude the device description (example: Samsung S3) andoperatingsystem (example: 4.3) as well as a brief description ofthe issue.
ice 2.3.0
Ny app som gir deg full kontroll over mobildata og kostnader -ogsåfor deg som har flere ice mobilabonnement! Funksjoner: • Sehvormye mobildata du har igjen, og hvor mye du har brukt og ringtfor.• Hvis du eier flere abonnement, har du nå full oversikt overallei samme app. Du kan personalisere abonnementene dine med enemoji,for lettere å skille de fra hverandre. • Har du myerolloverdatatil overs? Gi det bort til familie eller venner medice-abonnement(ikke bedriftsabonnnement). • Begynner du å gå tomfor data? Etttrykk for å kjøpe ekstra datapakker. • Superenkelt åfå tak ikundeservice: mail, telefon eller chat via Messenger! • Seallefakturaene på abonnement du eier. • Hente ut PIN ellerPUK-kodentil abonnement du er bruker av. • Login med samme brukersom påminside.ice.no. New app that gives you full control overmobiledata and costs - also for anyone who has more icemobilesubscriptions! features: • See how much mobile data you haveleftand how much you have spent and called for. • If you own morethanone subscription, you now have full control over all in thesameapp. You can personalize your subscriptions with an emoji, makeiteasier to separate them. • Do you have a lot of rollover datatospare? Give it away to family or friends with ice-subscription(notbedriftsabonnnement). • If you start to run out of data? Onetouchto purchase additional data packets. • Super easy to get holdofcustomer service: mail, phone or chat via Messenger! •Otherinvoices on subscription you own. • Obtain PIN or PUK tothesubscription you are a user of. • Login with the same user astheminside.ice.no.
io.lifestyle.timo 23.1
Powerful & simple. The most innovative Mobile Bankingexperiencein Vietnam We understand you have your priorities inlife. With somany things to keep up, you're always on the move.So, we’ve craftedthe perfect banking experience around you! Ourapp makes it easierthan ever to access and keep track of yourfinances so you can spendsmarter and save more. With Timo poweredby VPBank, now you can bankintelligently and securely on the go!Become a Timo member, enjoy abrand new banking experience and ourexclusive offers: to join,monthly account fee & annual fee NoATM fees at over 15.700 ATMsnationwide (via Napas network) No feeto send instantly and 24/7when sending to a debit card number Notransfer fees to send orreceive all over Vietnam FREE No feedisputes for card transactionsand investigations into cardactivities With the Timo app you get toenjoy the followingfeatures (more to be updated soon!) 1. SIMPLY TOHAVE AN ACCOUNT Nomore paperwork and hassle, now you can easily toopen your accountright on your phone. All you need to do are clickon the Joinbutton from the login screen of the Timo app. 2. USERFRIENDLY APPLife is complicated, banking shouldn’t be. That’s whyTimo appbrings you the simplest way to do banking and manage yourmoneywith just your smartphone. The app is user friendly anddesigned inboth Vietnamese and English with loads of usefulfeatures. 3.POWERFUL ACCOUNT MANAGEMENT Upon signing up with Timo,youinstantly have all your accounts accessible anytime andanywherewith the Timo app. Your banking is now fully integratedinto yourdaily life: check your account activity, your balances,and moveyour money around wherever and whenever! * Spend Account:Top up,transfer, bill pay Perfect features for busy people:Movemoney:FREE transfer money from Timo to any bank in Vietnam.Transfer bydebit card number and enjoy FREE and instant 24/7transfers via theNapas network! Bill pay: Moreover, with Timo youcan pay yourelectricity, internet, water… at anytime and anywhere.Remember tosave your receiver/bill contact for more convenient usenext time.Top up: top up your phone or your friend’s easily in ablink ofeye. * Goal Save Everyone has goals in life. Timo now makesiteasier to set and keep track of them! Create, manage,contribute,and enjoy 1% interest per year with goals in Timo GoalSave. Makesavings even easier by automating contributions from yourSpendAccount. Now you’ll reach your goals in no time! * TermDepositDon’t just leave money sitting around! Move excess moneyfrom yourSpend Account into a Term Deposit with just a swipe!TimoIntelligence will help you with all the calculations and makeitway more convenient to optimize your saving. We’re happier whenyouare saving to make your dreams come true, so let us help yougetthere! 4. NEED SOME FINANCIAL SUPPORT? Apply for a VPBankloan!Everyone needs help sometimes. If you are stuck and need alittleextra help, apply for a VPBank loan in the Timo app. 5.TIMOSECURITY Login in with your username and password, set up asecurequick code only you know (we do not store it), and you canenjoypeace of mind even if you lose your phone! Don’t worry aboutlosingyour Debit Card anymore! You can now lock your card fromwithin theTimo app to block ATM, POS and online payments. Tap tounlock itagain and re-enable transactions again! Control is trulynow inyour hands! 6. HELP IS A TAP AWAY Need to get in touch withus?Simply click on Support to reach Timo Care.The future of bankingisTimo. Save Time & grow your Money – you deserve controloveryour finances. Stay tuned for more awesomeness coming your way!Wewill keep working tirelessly to make sure you have thebestexperience possible. For more info: www.timo.vn care@timo.vn |18006788 (toll free) Follow us on Facebook:www.facebook.com/yourtimo
Billgates nauy 3.0
Han er også den rikeste mannen i verden med eiendeler på $77.[6]Faktisk var Bill Gate en ufullstendig student. For tiden erhandenstørste enkeltaksjonæren i konsernet, og eier over 8prosentavaksjene. ble grunnlagt. Selv om mange elsket ham,kritisertemangekonkurrenter sin forretningstaktikk, som debetraktetsomurettferdig eller monopolistisk konkurranse, og hansselskaphaddeen. Han er også forfatter og medforfatter av flerebøker.IMicrosoft er Gates konsernsjef og sjefsprogramvarearkitektforutviklingen av selskapet. Gates er en av demest kjente gründereiPC-revolusjonen. 8 milliarder kroner. I mai2013 gjenvarteBillGates tronen til den rikeste mannen i verden.William Henry"Bill"Gates III (født 28. oktober 1955) er enamerikanskforretningsmann,filantrop, forfatter og president forMicrosoft,programvarengiganten han medgrunnlegger med Paul Allen.[4] og erden rikestemannen i verden fra 1995 til 2014, unntatt mars2013,mars 2012,mars 2011 (andreplass) og 2008 da han ble rangerttredje.Han eralltid på listen over de rikeste menneskene i verden
Movie Viet Nam 1.0
chanhchua
Movie Viet NamMovie Viet Nam
DakLak Anh 1.0
Thai Thanh
Dak Lak is the fourth largest province in theCentralHighlands,Vietnam. The capital of Dak Lak is Buon Ma ThuotCity,located1,410 km from Hanoi and 350 km from Ho Chi Minh City.OnNovember26, 2003, Dak Lak was divided into two provinces: DakLakand DakNong. Dak Lak is considered one of the cradlesforcultivating theCentral Highlands gong culture, which isrecognizedby UNESCO asthe masterpiece of oral and intangibleheritage of theworld.
Dia Ly Viet Nam 1.0
chanhchua
Dia Ly Viet NamGeography Viet Nam
binh duong nu 1.0
Binh Duong er en provins i Sørøst-Vietnam. BinhDuongsnåværendehovedstad er Thu Dau Mot, 30 km fra Ho Chi MinhssentrumlangsHighway 13. Dette er den syvende største provinsen i63provinser iVietnam.
Lich Su Viet Nam 1.0
chanhchua
Lich Su Viet NamVietnamese History
Cheovietnam Eng2 1.0
Chèo is a traditional Vietnamese art form. Chèo prosperedinthenorth of Viet Nam with the focus on the Red River deltaandtwosparsely populated mountainous areas in the NorthandNorthCentral. This type of stage is highly developed, richinethnicity.Chèo is popular and is considered the type of stageofthe festivalwith the characteristics of usingmulti-language,multi-meaningcombined with the narrative of richnarrative,lyrical. If thetraditional Chinese stage is representedbyBeijing's Peking Operaand Japanese theatrical play, thetypicalrepresentative of thetraditional Vietnamese stage ischeo.The artof rowing has gonethrough a long history from the 10thcentury tothe present, deepinto the life of Vietnamese society.Chèo reflectsall aspects ofthe national identity of Vietnam:optimistic, loving,love lifecalm, simple, but full of nationalpride, persistentlypursueforeign aggressors, protect the country .It is because ofthecontent of healthy thought that in Cheo is fullof literarygenres:lyrical, romantic, epic, epic, poetic teachings... than allkindsof art Other such as tuong, cai luong, quan ho ...
hoquynhhuong.anh 1.0
Ho Quynh Huong (born 16 October 1980 in Ha Long, Quang Ninh)isafamous Vietnamese singer. She received two nominations andwononeaward, known for her two graduation The Academy of ArtsandLettersof Music (once in 2002 when the school was also theCollegeofMilitary Arts and Culture) and the second in 2013 afterTheschoolhas changed its name to Military University of Culture-Arts.Inaddition, Ho Quynh Huong is also known as "the girl oftheawards"thanks to the huge collection of awards duringhersingingcareer.Ho Quynh Huong is considered one of theleadingfemalesingers in Vietnam and the official judge of the XFactorVietnamseason and the second season.Currently she is avocaltrainer atthe University of Arts - Military Arts.
Nippon Menard 1.8
VMT CORP
The official application from Menard Viet Nam. Menard Booking Appisthe best way to help client to explore more easily aboutMenardproduct and services in Viet Nam. This app is also supportclientto manage Menard’s personal account such as: Balance,Credit,Debit, list of service card, coupon, appointment schedule,andother information related to history of used service.Furthermore,in the age of social network, this app is allow to keepclient onthe wave of social network such as google+, facebook,twiiter.-Application Feature: Booking a service to use; Hotcampaigninformation; One click to call CRM support center; Email tokeepcontact with Menard person; Easy to access and share info bySNSaccount. List of service & detail information of eachservice;List of product & detail information of each product.Allow toaccess official website and fan page of Menard Viet Nam.-ManagePersonal account: History of used service. List of couponandservice card. Manage credit and balance info. List of productkeepat Menard shop.
Camau Eg 1.0
Ca Mau is a coastal province in the southernmost partofVietnam,located in the Mekong Delta. Ca Mau is a youngland,newlydiscovered over 300 years. Ca Mau old land was led by MacCuuHoato explore. After Mac Cuu dedicated the whole land totheNguy?n,Mac Thien Tu's son Mac Cuu obeyed the Nguyen courtordertoestablish Long Xuyen. Through many administrativechanges,untilJanuary 1, 1997, Ca Mau province was re-establishedundertheResolution of the IXth National Assembly at its 10thsession. On6November 1996 on the adjustment ofboundariesAdministrativedivision of Minh Hai province into Ca Mauprovinceand Bac Lieuprovince.
com.zing.znews 4.0.2
Zalo Group
This is the official app for Zing.vn, largest online newspaperinVietnam. App features include: - The best way to readZing.vncontent with clean design - Reading featured news, latest,video orby category - Never miss important news with newsbulletindelivered directly to you
LIFE VIETNAM 2.3.06
appdevelop
A variety of business information in Vietnam South KoreaAllrestaurants in Vietnam and company information is registered.SouthKorea restaurants discount information. Foreigners who arelivinglife to the service information that is practicalassistancevaries.
Radio Đáp Lời Sông Núi 4.2.3
ZenoRadio LLC
Vietnamese radio programs to Vietnam and Southeast Asia dailyon1503 AM from 9:30 to 10 pm.
Learn Vietnamese Free Offline For Travel 1.1
ASI Edu
Learn Vietnamese is an application developed byVietnamlanguageexperts.This is a pocket communication dictionary,used inoffices,schools, amusement parks, shopping centers,airports, busstations,train stations, tourist attractions. ..It'sfree to learnVietnamwithout internet connection.Features:1. Sortthreads bytopic foruse in many situations2. Suggest common andcommon termsofcommunication3. Standard pronunciation guide inVietnam4.Recordyour voice5. Create your favorite word list
Vietnam Eyes ND Xperia Theme 2.0.0
NotaDesigns
Download Vietnam Eyes theme and personalize your Xperianow.Specifications: ◾ This theme can customize many graphicalassets. ◾Style everything from lock screen and home screenwallpapers toicons, colours and buttons. ◾ Requires Android 5.0 andabove. ThemeContains: ◾ Wallpaper. ◾ Lockscreen. ◾ Analog clock. ◾Colorschemes. ◾ Apptray button. ◾ Navigation buttons. ◾ Icon pack.
Chinese Vietnamese dictionary 4.33
DUNG TRAN VAN
The Chinese-Vietnamese dictionary BeeDict supports wordtranslationwith the following functions: * Translate Chinese toVietnamese: -Support to find words in Pinyin, pinyin with numbers,Chinesecharacters - Handwriting support Chinese (Online), offlineis inthe process of fixing - Han-viet, pinyin, onlinevietnamesepronunciation, content and examples - Chinese voicerecognitionprocessing to words. * Translate Vietnamese to Chinese -Search byvietnamese(Việt nam) or vietnamese no mark(Viet nam). -Speechrecognition Vietnamese to look up words - SupportVietnamesehandwriting * Word History: Keep track of Chinese,Vietnamese, andSearch key history. * Mark your words: Save thewords you havemarked. * Other functions: -Support switch SimplifiedtoTraditional -Support for Search Head interface, translatefromright on the main screen without switching app - Save thepictureof the word. -Share the picture of the word for friends orotherapps - Search from within the app: highlight the words youwant totranslate and tap on the search icon
QuangNinh Anh 1.0
Quang Ninh is a coastal province in the northeastern partofVietnam. Quang Ninh is like a small Vietnam, because there aresea,island, plain, midland, hills and mountains. In theeconomicdevelopment planning, Quang Ninh is in the northern keyeconomiczone and in the northern coastal region. This is theprovince ofVietnam's main coal mining and Ha Long Bay is aheritage, naturalwonders of the world.Quang Ninh is located in thenortheast ofVietnam, with a crocodile in the northeast - southwestdirection.In the east, the head of the Gulf of Tonkin in the east,back tothe mountains in the west with the message. Geographiccoordinatesare 106o26 'to 108o31' east longitude and 20o40 'to21o40' northlatitude. The width is from east to west, the largestis 102 km. Upto 195 km north to south [3]. The north-eastern partof theprovince is bordered by China, in the south by the TonkinGulf, inthe southwest by Hai Duong Province, and by the north-westby theprovinces of Lang Son, Bac Giang and Hai Duong.
TableNow - Booking & Offers 1.2
Foody Corp
TableNow App is a on-demand restaurant Table Booking app... RuninTop 7 big cities of Vietnam: HCM City, Hanoi, Da Nang, CanTho,Khanh Hoa, Hai Phong, Hue with more 1,000 restaurants incurrentdatabase.TableNow is invested by Foody.vn
Learn Vietnamese Pronunciation 3.3.3
Learn Vietnamese quickly and easily by the photos. (vocabulary,grammar, pronunciation ) wonderful and easy app to learntheVietnamese language, in a simple way by images, so that eachwordhave photo about it And there are possibility of recurrencehearingthe spelling , pronunciation, the application also includesfuntests to learn the Vietnamese language easily. Nointernetconnection required while learning Using this applicationyou canlearn the Vietnamese language very easily and very quicklyWhatevertheir native language you will be able to Learn Vietnamesebyimages from this application * You can learn in English, 한국어,日本語.* No internet connection required. * Hoc tieng Viet bang hinhanh(ngu phap, phat am,..)
Twenty48 Solitaire 1.10.17
VOODOO
Put your sexy math skills to the test, build waterfalls andscoreTwenty48, in this awesome card game. How to play: • Mergecards ofthe same value: • to collect points • to collect bonuscards, likethe UNDO Card • Score mega points with waterfalls • Makea Twenty48card to unlock a special bonus
Learn Vietnamese Free - Phrasebook | Translator
Easily learn Vietnamese phrases and words! Speak Vietnamesewithconfidence! Using this app, you can learn Vietnamese phrasesandwords from our native Vietnamese speaking parrot. The parrotworkstogether with you to practice your speaking and listeningskills,wherever and whenever you are. Learning Vietnamese can neverbeeasier! FEATURES - Commonly-used Vietnamese phrases & words-Search by Vietnamese or English - Native Vietnamese pronunciation-Customizable font size - No Internet connection required If youaretraveling to Vietnam (e.g., Ho Chi Minh or Hanoi), make sureyoubring this app with you! ABOUT Bravolol - Website:http://www.bravolol.com -Facebook:http://www.facebook.com/Bravolol -Twitter:https://twitter.com/BravololApps -Instagram:https://www.instagram.com/bravolol/ - Email:cs@bravolol.com
Vhandicap – VN Handicap Calculator System by VGA 6.0.2
NaCo studio
VHandicap – Vietnam Handicap Calculator System from VGA VHandicapisNational Handicap Calculator System, provided and managed byVietnamGolf Association (VGA). VHandicap is the one and onlyhandicapcalculator system in Vietnam, which is officiallycertificated byUnited States Golf Association (USGA). With thecriteria of"Lucidity - Equity - Online – Privacy”, advantages ofVHandicap are:Handicap calculator meets standards of United StatesGolfAssociation (USGA) Database of golf courses is measured,validatedand updated by the USGA Allow users to transfer, sync uphandicapdata from golf clubs, golf courses, Ehandicap and MisaSelf-inputscore, group-input score, take photo of scorecard,verify scoresamong players are all allowed Verify player viaregistered phonenumber Search for partner, compare handicap bycourse, add friendand view flight detail of friends Golfer’sHandicap is certificatedand authenticated by Vietnam GolfAssociation to use in tournamentsall around Vietnam Sync up allcourses handicap all around VietnamSwitchboard and online customercare SMS system Player data isabsolutely secured. All golf coursesdata is always up-to-datefeaturing golf courses lookup feature. Bea member of VHandicap tohave your handicap certificated and inprotection of VGA and golfcommunication! #golfervn #VGA #Handicap#Golf # golf course # VGS
Vietnam Birds 2.7.5
Vietnam Bird Guide: The free app for birding, includes birdspeciesoccur in Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia andMyanmar;advanced gallery view for easy comparison and search; fieldmark,calls, With the Vietnam Bird Guide, you can: - Identifyspeciesincluding distribution region, birding spotsappearance,description and more - Listen to learn bird calls -Browse speciesin gallery view and filter by distribution, shape,birding spots,color - Post, keep lists and share your sightingswith friends oryour own database with "your observation" Tags:vietnam birdguide,birding,birdwatch,wildtour,cambodia,laos,southeast asiabirds, thailand
Women's wear (jewelry and accessories) 1.1.6
The most favorite and most beautiful clothing models are for youinthis application. This type of clothing you have never seenbefore.The most fashionable clothing models of the season are hereforyou. Here are the most fashionable clothing styles of theseason.The clothing models with the compatible accessories are theonlyapplication for you. We designed the most stylish andstylishclothing styles for you. We know that rich businessmen wiveswonderhow their business boys are dressed and dressed. We know thatrichbusinessmen wives wonder how their business boys are dressedanddressed. We prepared it for you, Delaltaras. The moststylishwomen's styles are in this application. Coats, fur, shoes,bags,necklaces, diamonds, rings, bracelets and many moreaccessories ...The most fashionable style of clothing with you.season's mosttrendy clothing styles for you in this application. Wedesigned theseason with the most stylish combination accessories.With thisapplication you will end what I will wear for hours. A lotofmodels you will like are in this application for you. Youwillchoose your favorite clothing model and share it with friendsandfamily. You will be the most stylish and trendy of the season.Withthis application, you will be the one who will guide thefashion.The most beautiful abies, pants, shoes, shirts, bags,bracelets,watches, rings, necklaces, sweaters and many more. Wehaveresearched and prepared luxurious rich women's clothingstyles.Make up your everyday clothing style with ladies' dailywear.Besides women's daily wear, women's clothing, ladies'fashion,ladies' shoes, women's hair models and women's accessoriesare alsoavailable in this application. Now is your time. Weprepared it foryou, Delaltaras. The most stylish women's styles arein thisapplication. Coats, fur, shoes, bags, necklaces, diamonds,rings,bracelets and many more accessories ... With ladies 'clothes,youwill be able to follow ladies' fashion very closely. You cannowapply your own fashion. A program that will impress you withitswide category content. We have researched and preparedluxuriousrich women's clothing styles. Thank you .. Good fun ...
Learn vietnamese _ image voice 3.3.3
learn language
Learn Vietnamese quickly and easily by the photos. wonderfulandeasy app to learn the Vietnamese language, in a simple waybyimages, so that each word have photo about it And therearepossibility of recurrence hearing the spelling ,pronunciation,grammar. The application also includes fun tests tolearn theVietnamese language easily. Using this application you canlearnthe Vietnamese language very easily and very quickly Whatevertheirnative language you will be able to Learn Vietnamese by imagesfromthis application * You can learn in English, 한국어, 日本語.
Space Big Bang 1.6.7
Got a few minutes to spare? Then how about saving your colonyfromthe incoming asteroid attack? Scramble to shoot asteroids outofthe sky before they come crashing down on your rover. Testyourreflexes and decision making under pressure as you dodgeincomingasteroids from outer space. Space Big Bang gives you thatclassicarcade experience with simple and responsive controls .:Features:. ★ Multiple Maps. Defend your turf in over 12 uniquesettings andlandscapes. ★ Bigger is Better. Upgrade your rover’sfirepower andmovement speed. ★ Easy to Play. Responsive, easy tolearn controls.★ Casual Fun. Dodge, shoot, survive. Strive for anew high score!.: Please Note :. Space Big Bang is completely freeto download andplay, however some in-game items may be madeavailable via theconsumption of banner and video advertisements.

.: Terms ofService :. 
By accessing or using a ParthenonGames product,you're agreeing to our Terms of Service.
Swipe Brick Breaker 1.3.4
Monthly 23
The champion of time killer! Most addictive! simple and minimalgameplay!. Don't worry about losing ball. Just focus on breaking.Justswipe to shoot the balls. Deal damage to bricks and breakbricks.You can make endless ball chain! Enjoy ingenious turn basedarkanoidstyle game. Download for free. There is no in-apppurchase. You canplay without internet connection. [Features] -Free to play -Endless gameplay - score competition with playersfrom all over theworld [How to play] - Swipe to shoot balls tobreak the bricks. -When ball hits the brick, durability isreduced. When durabilityreduce to 0, brick breaks. - Get the greencircle to increase thenumber of balls. - When the bricks reach thebottom line, game isover. - Challenge to make yout high score!Monthly23 is independentone man developer who release game everymonth. Make addictiveminimalist game for all ages. Visit ourfacebook page.https://www.facebook.com/monthly23