Top 49 Apps Similar to Euskalmet

Loading...
112-SOS Deiak 2.0.1
Con esta aplicación podrás comunicarte directamente con losCentrosde Coordinación de Emergencias de Euskadi (112 SOS Deiak), atravésde una llamada telefónica al 112 que incluirá la posición GPSo, sino te es posible esta opción, mediante un acceso sin voz en elquese debe seleccionar el tipo de emergencia clasificada en 4grupos:accidente, urgencia médica, fuego y robo-agresión. Unchatposterior te permitirá también precisar mejor laemergencia.Aplikazio honekin zuzenean komunikatu ahal izango zaraEuskadikoLarrialdi-Koordinazio zentruekin (112 SOS Deiak),112-ratelefono-deiaren bitartez GPS posizioa sartuko du, aukerahauposiblea ez bazaizu, ahots gabeko sarbidearen bitartez 4taldetansailkatutako larrialdiko mota aukeratu beharko duzu:istripua,larrialdi medikoa, sua eta lapurreta-erasoa. Ondorengotxataklarrialdia hobeto zehaztatzea baimenduko dizu. Withthisapplication you can communicate directly with the CentersEmergencyCoordination of Euskadi (112 SOS Deiak), through a phonecall to112 that include GPS or position, if you do this option isnotpossible, by an access voice which to select the type ofemergencyclassified into 4 groups: accident, medical emergency,fire andtheft-aggression. A subsequent chat will also allow betterdefinethe emergency. Aplikazio honekin zuzenean ahal komunikatuizangozara Euskadiko Larrialdi-Koordinazio zentruekin (112 SOSDeiak),112-ra phone-deiaren bitartez GPS posizioa sartuko du,aukera hauposiblea ez bazaizu, gabeko ahots sarbidearen bitartez 4taldetansailkatutako larrialdiko aukeratu speck beharko duzu:istripua ,larrialdi medikoa, sua eta lapurreta-erasoa. Ondorengotxataklarrialdia hobeto baimenduko zehaztatzea Dizu.
Ertzaintza 3.0.1
Con esta aplicación tendrás acceso directo a la Ertzaintza(PolicíaVasca): localización de comisarias por proximidad, llamadasdeemergencia, diferentes opciones de contacto, consultaycolaboración, acceso a las últimas noticias de laErtzaintza,consejos, acceso a redes sociales y a otras aplicacionesdelDepartamento de Seguridad del Gobierno Vasco Aplikazio honenbidezErtzaintzaren edukietara zuzenean sartzeko aukera izangoduzu:ertzain-etxe gertuenen kokapena, larrialdietarakodeiak,harremanetan jartzeko, kontsultak egiteko eta elkarrekinaritzekobideak, Ertzaintzaren azken albisteak, aholkuak, saresozialak etaEusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren besteaplikazio batzukWith this application you will have direct accessto the Ertzaintza(Basque Police): location of police stations byproximity,emergency calls, different contact options, consultationandcollaboration, access to the latest news of the Ertzaintza,advice,access to social networks and other applicationsSecurityDepartment of the Basque Government Aplikazio honenBidezErtzaintzaren edukietara zuzenean aukera sartzeko duzuizango:ertzain-etxe kokapena gertuenen, larrialdietarakoDeiak,harremanetan jartzeko, egiteko kontsultak eta ElkarrekinBideakaritzeko, Ertzaintzaren azken albisteak, aholkuak, SozialaksareEusko eta beste Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren aplikaziobatzuk
Itzultzaile automatikoa 1.0.4
-> Traductor automático del Gobierno VascoEsta aplicaciónutilizael traductor automático del GobiernoVasco:www.itzultzailea.euskadi.net. Están disponibles tresdirecciones detraducción: castellano>euskera /euskera>castellano /inglés>euskera. Es necesario escribircorrectamente el texto quese quiere traducir. También, se puededictar el texto pulsando elsímbolo del micrófono. En ese caso, esnecesario elegir previamentela dirección de traducción que sedesea. No hay que olvidar quesiempre es necesario revisar elresultado. -> EuskoJaurlaritzaren itzultzaileautomatikoaAplikazio honek EuskoJaurlaritzaren itzultzaileaerabiltzen du:www.itzultzailea.euskadi.net. Hiru itzulpen-norabideerabildaitezke: gaztelania>euskara / euskara>gaztelania/ingelesa>euskara. Itzuli nahi den testua ondo idatzitaegonbehar da. Diktatzeko aukera ere badago; horretarako,mikrofonoarenikurra aktibatu behar da. Kasu horretan, erabili nahidenitzulpen-norabidea aurretik aukeratu behar da. Ez da ahaztubeharitzulpenaren emaitza beti gainbegiratu behar dela.->AutomaticTranslation of the Basque GovernmentThis application usestheautomatic translator BasqueGovernment:www.itzultzailea.euskadi.net. Three directions areavailable forreview Castilian> Basque / Euskara> Castilian /English>Basque. It is necessary to correctly write the text tobetranslated. Also, you can dictate text by pressing themicrophonesymbol. In that case, it is necessary to choose thetranslationdirection you want. Do not forget that it is alwaysnecessary tocheck the result.-> Eusko JaurlaritzarenitzultzaileautomatikoaAplikazio Honek Eusko Jaurlaritzarenitzultzaileaerabiltzen du: www.itzultzailea.euskadi.net. Hiruitzulpen-NorabideERABIL daitezke: gaztelania> Basque /Euskara> gaztelania /ingelesa> Basque. Itzuli nahi den ondotestua idatzita egonbehar da. Diktatzeko Aukera badago ere;horretarako, mikrofonoarenikurra aktibatu behar da. Kasu horretan,erabili nahi den-norabideaitzulpen aurretik aukeratu behar da. Ezda ahaztu beharitzulpenaren emaitza beti gainbegiratu dela behar.
COF Gipuzkoa 2.4.5
(Beherago euskeraz) Toda la información de las farmaciasdeGuipúzcoa (Pais Vasco / Euskadi) en la aplicación delColegioOficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa. Gracias a ella podrás:-Localizar todas las farmacias cerca de ti mediante un botón.-Buscar farmacias de guardia. - Buscar farmacias por servicios.-Marcar tus farmacias favoritas para tenerlas a mano. - Saberlasúltimas noticias acerca del colegio y del sector. ***Gipuzkoakofarmazien informazio guztia Gipuzkoako SendagaigileenElkartearenaplikazioan. Honako hau egin ahalko dituzu: - Zureondoan daudenfarmaziak aurkitu botoi baten bidez. - Guardiakofarmaziak bilatu.- Zerbitzuen arabera farmaziak bilatu. - Gogokoendituzun farmaziakaukeratu eskura edukitzeko. - Elkartearen etasektorearen azkenekoberriak jaso. *** Pueblos/Herriak: Donostia /San Sebastián, Aia,Aizarnazabal, Alegia, Amezketa, Andoain, Anoeta,Antzuola,Aretxabaleta, Arrasate, Asteasu, Astigarraga, Ataun,Azkoitia,Azpeitia, Beasain, Berastegi, Bergara, Berrobi, Deba,Eibar,Elgeta, Elgoibar, Errenteria, Eskoriatza, Getaria,Hernani,Hondarribia, Ibarra, Idiazabal, Irun, Itsasondo,Lasarte-Oria,Lazkao, Legazpi, Legorreta, Lezo, Mendaro, Mutriku,Oiartzun,Olaberria, Oñati, Ordizia, Orio, Ormaiztegi, Pasaia,Segura,Soraluze, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona,Zaldibia,Zarautz, Zegama, Zestoa, Zizurkil, Zumaia, Zumarraga.
Mendiak 4.8.0
CodeSyntax
MENDIAK, Euskal Herriko mendizaleentzat aplikazioa da.Mendizaleaurreratuentzat ez ezik, familia osoarentzatpentsatutakoaplikazioa. APP erabilterraza, mendiaren alderdiludikoena etaaisialdikoa bultzatu nahi dituena, bide batez,mendizaletasuna beraere bultzatuz edo zirikatuz. Aplikazioarenhelburu nagusia daEuskal Herriko mendien zerrenda aurkeztea euskalmendizaleei,informaziorako; eta, horrekin batera, mendira igoahala,mendizaleak zer mendi igo dituen zerrendatzea,puntuatzea,elkarbanatzea, eta abar. Aplikazioak ondorengo ezaugarrinagusiakditu: [+] Euskal Herriko mendi nagusien zerrendak, fitxaketainformazio praktikoa: kokapena, altimetria, argazkiak, etaabar.Une honetan 1500 mendiren informazioa aurkituko duzu. [+]EuskalHerriko mendien mapa interaktiboak. Non dauden, gertukoenak,mendibatera iristeko modua,... [+] Aplikazioak estatistikapertsonalakematen dizkio erabiltzaileari (zeintzu mendi igo dituen,noiz,zenbat aldiz,...). Horrela, aplikazioa, nor berarentzatdatu-baseeta katalogo pertsonal modukoa ere izango da.
Athletic Club Oficial
App oficial del Athletic Club. Versión en dos idiomas: euskeraycastellano. ¡Hemos renovado nuestra App por completo! Descubrelaversión 3.0 con un montón de información, horarios de todoslospartidos, un nuevo diseño (adaptada a los nuevos iPhone),widgets…NOVEDADES - Plantillas completas (Cuerpo técnico incluido).-Calendario, resultados y clasificaciones de todos nuestrosequipos(Primer equipo hasta Alevín C). - Ahora puedes consultarficha yresumen en vídeo de los partidos jugados. - Venta deentradas. -Versión en 2 idiomas, castellano y euskera. IMPORTANTE:La tiendadel Athletic tendrá su propia APP (disponible en breve). Ycómosiempre, muy pronto nuevas actualizaciones connuevascaracterísticas, para estar permanentemente informadosobrecualquier novedad en el Athletic Club. Gure APP-a guztizberritudugu! Gure 3.0 bertsioan informazio piloa, partidaguztienordutegiak eta diseinu berria (iPhone 6/Plus -erakomoldatua)aurkituko dituzu. BERRIKUNTZAK - Lantalde osoak(teknikariakbarne). - Jakinarazpen pantailarako widget berria.Ikusi moduerrazean Athletic Cluben azken emaitza eta hurrengopartidasistemako jakinarazpen zentroan. - Gure talde guztienegutegiak,emaitzat eta sailkapenak (Lehen taldetik hasita KimuenCtalderaino). - Orain, jokatu diren partidetako fitxa etabideolaburpenak ikusi ahal izango dituzu. - Txartel salmenta. -2hizkuntzetan: euskara eta erdara. GARRANTZITSUA: Athleticendendakbere APP propioa izango du (denbora gutxian prest izango da).Etabetiko moduan, aktualizazio gehiago ezaugarri berriekin,AthleticCluben edozein berriri buruz informaturik egoteko. OfficialApp ofthe Athletic Club. Version in two languages: Basque andCastilian.We have completely renovated our App! See version 3.0with lots ofinformation, schedules of all parties, a new design(adapted to thenew iPhone), widgets ... NEW - Complete Templates(includingtechnical body). - Schedule, results and standings of allour teams(First team to Alevín C). - Now you can view and recordvideosummary of matches played. - Ticket Sales. - Version 2languages,Castilian and Basque. IMPORTANT: Athletic store will haveits ownAPP (available soon). And as always, very soon new updateswith newfeatures, to be continuously informed about anydevelopments in theAthletic Club. Gure APP-a guztiz berritu dugu!Gure 3.0 bertsioaninformazio Piloa heading guztien ordutegiakdiseinu eta Berria(iPhone 6 / Plus -erako moldatua) aurkitukodituzu. BERRIKUNTZAK -Lantalde osoak (teknikariak barne). -Jakinarazpen pantailarakoberria widget. Ikusi modu errazeanAthletic Cluben azken emaitzaHurrengo starting eta sistemakojakinarazpen zentroan. - Gure taldeguztien egutegiak, emaitzatsailkapenak eta (Lehen taldetik hasitatalderaino Kimuen C). -Orain, jokatu diren fitxa partidetako bideoeta laburpenak ikusiahal dituzu izango. - Txartel Salmenta. - 2hizkuntzetan: erdaraBasque ETA. GARRANTZITSUA: Athleticen DendakAPP propioa izango dubere (Denbora Prest gutxian izango da). Etabetiko moduan,aktualizazio gehiago ezaugarri berriekin, AthleticCluben edozeinberriri buruz informaturik egoteko.
org.elhuyar.hiztegia20
Elhuyar hiztegi elebidunen aplikazioaren bertsio berriaerabatdoakoa da. Aplikazio bakar batean, Elhuyarreneuskara-gaztelania,euskara-frantsesa eta euskara-ingelesa hiztegiakkontsultatudaitezke, online eta offline. Interneterako konexiorikez dugunean,offlineko modua aktiba dezakegu, eta, gure mugikorreanbertangordeta dauden datuetan egingo dugu kontsulta. Bertsiohonetarakoegokitzapenak eta hobekuntzak egiteko, EuskoJaurlaritzarenHizkuntza Politikako Sailburuordetzaren laguntza izandugu. ElhuyarHiztegia, euskara - gaztelania / gaztelania - euskara• 91.000sarrera • 23.000 azpisarrera • 153.000 adiera • 100.000adibideDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskara - frantsesa /frantsesa -euskara • 36.672 sarrera • 3.813 azpisarrera • 55.146adiera • 889adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia: euskara - ingelesa/ ingelesa- euskara • 28.634 sarrera • 3.372 azpisarrera • 50.197adiera •14.754 adibide Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aldatzekoaukeraizango du menu nagusira joanez. Aplikazio honek tresnaerabilgarriaizan nahi du ikasle eta irakasleentzat, idazlenahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikari etaprofesionalentzat,baita euskara erabiltzen duen edonorentzat ere.Ezaugarriak: •Hitzen ahoskera • Bilatutako hitzen historiala •Gogoko hitzenzerrenda • Zuzenen hitzean klik egin eta bilaketaegiteko aukera •Webguneko “Eguneko hitza”-reninformazioa___________________________________________________________________Lanueva versión de la aplicación de los diccionarios de Elhuyarestotalmente gratuita. En esta aplicación se pueden consultarlosdiccionarios bilingües euskera-castellano, euskera-francésyeuskera-inglés, online y offline. Si no se dispone de conexiónaInternet, se puede activar el modo offline, y la consultaserealizará en los datos guardados en el móvil. Las adaptacionesymejoras de esta versión se han realizado con la ayuda delaViceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco.ElhuyarHiztegia, euskera - castellano / castellano - euskera •91.000entradas • 23.000 subentradas • 153.000 acepciones •100.000ejemplos Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskera - francés /francés- euskera • 36.672 entradas • 3.813 subentradas • 55.146acepciones• 889 ejemplos Elhuyar Dictionary Hiztegia, euskera -inglés /inglés - euskera • 28.634 entradas • 3.372 subentradas •50.197acepciones • 14.754 ejemplos El usuario tendrá la posibilidaddecambiar de diccionario accediendo al menú de la aplicación.Estaaplicación desea ser una herramienta útil para estudiantesyprofesores, escritores o traductores, periodistas, técnicosyprofesionales, y también para cualquiera que emplee eleuskera.Características: • Pronunciación de la palabra • Historialdebúsquedas • Lista de palabras favoritas • Información de lapalabradel día de la web Elhuyar Hiztegi elebidunen aplikazioarenbertsioBerria doakoa erabat da. Aplikazio bakar bat,ElhuyarrenEuskara-gaztelania, Euskara Euskaraeta-frantsesa-IngelesaHiztegiak kontsultatu daitezke, online etaoffline. Interneterakokonexiorik ez dugunean, offlineko MODUAdezakegu Aktiba, eta, Guremugikorrean bertan gordeta Daudendatuetan egingo Dugu kontsulta.Bertsio honetarako egokitzapenak etahobekuntzak egiteko, EuskoJaurlaritzaren Hizkuntza PolitikakoSailburuordetzaren Laguntzaizan Dugu. Elhuyar Hiztegia, Euskara -gaztelania / gaztelania -Euskara     • 91,000Sarrera    • 23,000azpisarrera    • 153,000 adiera    •100,000 adibide Dictionnaire ElhuyarHiztegia, Euskara - frantsesa/ frantsesa - Euskara    • 36.672 Sarrera    •3,813 azpisarrera    • 55,146 adiera    •889 adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia:Euskara - Ingelesa /Ingelesa - Euskara     •28,634 Sarrera    • 3,372azpisarrera    • 50,197 adiera    •14,754 adibide Erabiltzaileak uneorohiztegiz aukera aldatzekoizango du nagusira joanez menu. Aplikaziohonek Tresna erabilgarriaizan eta nahi du Ikasle irakasleentzat,idazle nahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikariprofesionalentzat etaEuskara Baita erabiltzen duen edonorentzatere. Ezaugarriak:    • Hitzen ahoskera    •Bilatutako Hitzen historyThe    • GogokoHitzen Zerrenda    • Zuzenen hitzean klik egineta Bilaketaaukera egiteko     • Webguneko"Eguneko hitza"-reninformazioa___________________________________________________________________Thenew version of the application of dictionaries Elhuyar is free.Inthis application are available bilingualdictionariesBasque-Castilian, Basque-French and Basque-Englishonline andoffline. If you do not have an Internet connection, youcanactivate the offline mode, and consultation will be held inthedata stored on mobile. Adaptations and enhancements in thisreleasewere performed with the help of the Deputy Ministry forLanguagePolicy of the Basque Government. Elhuyar Hiztegia, Euskera-Castilian / Castilian - Euskera     •91,000entries     • 23,000subentries    • 153,000meanings    • 100,000 examples DictionnaireElhuyarHiztegia, Basque - French / French -Basque    • 36.672 tickets    •3,813 subentries     •55,146 senses    • 889 examples ElhuyarDictionary Hiztegia,Euskera - English / English - Basque    •28,634 entries     •3,372 subentries    • 50,197 senses    •14,754 examples The user will have theability to change dictionaryaccessing the application menu. Thisapplication wants to be auseful tool for students and teachers,writers or translators,journalists, technicians and professionals,and also for anyone whouse Basque. Characteristics:    •pronunciation of the word    • Search History    •List of favorite words    • Information DayWord Web
app.com.example.szymi.myapplication burza13
Monitor Storms over the territory of the Poland and EastEurope.This application is designed for users who know thePolishlanguage. Please, keep that in mind. A completely new versionofthe Monitor Storms season 2015! Known for the quality ofWindowsPhone, now also on Google's Android system. Want to find outwherestorms are now? Not sure whether to bring an umbrella orwhether toclose the windows in the house? You have to performoutside workand are concerned about rain or strong winds? This appis for you!Perform your own, fast and reliable weather forecast!Followlightning and their movement directly on the maps, providedby anumber of suppliers! You can also use the satellite PolishandEurope, made in visible light and IR range - infrared. Mapsprovidethe following websites: • accuweather.com • blids.de•blitzortung.org • eumetsat.org • estofex.org • lowcyburz.pl•obserwatorzy.org • sat24.com Tags: weather, weatherforecast,storms, monitor, discharge, monitor storms.
HIRU3 4.3
EiTB Taldeak haurrei zuzendutako komunitate digitala da HIRU3kluba. Bi ardatz nagusi ditu: ETB3 katea etawww.eitb.eus/hiru3ataria (HIRU 3). Haurrentzako programazioaeskaintzen du ETB3kateak, egun osoan zehar, euskaraz. Marrazkibizidunen eskaintzazabalaz gain, 3TXULO saio propioa dago ikusgai,etxeko txikienentopagunea, alegia. HIRU 3n ikusgai dauden saioakeskuragarri izangodituzu mugikorrerako eta tableterako aplikazioberri honetan,Edukiak adinaren arabera sailkatuta izango dituzu,eta ikusi ahalizateko, kontrol froga bat gainditu beharko. Haurrenmarrazkibizidun gogokoenak, azken nobedadeak eta kapitulu berriakmoduerosoan, nahi duzun lekuan eta unean ikusteko, HIRU 3 app-a dazureaukera! Froga ezazu HIRU 3! EiTB Group 3 club for childrenthreedigital communities. Two major areas: ETB3 stringandwww.eitb.eus/hiru3 portal (three 3). It offerschildren'sprogramming ETB3 chains, throughout the day, in English.Inaddition to a wide range of cartoons, visible 3TXULO ownsession,the lowest point for that. THREE 3 will be available ondisplaysessions in this new mobile and tablet applications, contentcan beclassified according to age, and to see, control must pass atest.Children's favorite cartoon, the latest chapter in acomfortableway, you want to see the time and place, three 3 app isyourchance! THREE 3. Prove it!
Weather Kitty - Forecast, Radar & Cat Pictures
Smile every time you check the weather! The kitty changes basedonthe local weather conditions. Get it right meow! Features -Over500 kittens organized into 10 themes: Outdoorsy (free), YogaCats(premium), Summer Fun(premium), Fall Cats (premium),Halloween(premium), Holiday Kitties (premium), Winter Kittens(premium),Spring Cats (premium), Glamour Kitties (premium) - Sharethe kittenforecast with friends on social media - Local weatherforecasts forlocations around the world - 10 day weather forecast -Hourlyweather forecasts for each of the next 24 hours - Projectedrain /precipitation - Live Animated Radar - Today's high andlowtemperatures, feels like temperature, humidity, wind speed,windchill, sunrise, sunset, heat index, moonphase, barometricpressure,UV index, dew point and more - GPS feature can auto-locateyourcity's local weather forecast - Weather forecasts providedbyweather experts at Weather Underground (part of theWeatherChannel) The weather has never been cuter /kawaii!---------------------------------------------------- Allpaws ondeck for the most fun weather forecast ever! If you are afan ofkawaii cat culture, Icanhascheezburger, lolcats, GrumpyCat,Garfield, Pusheen, Meowington, Neko Atsume, Simon’s Cat andMaruthen this is the cat app for you! If you’re a cat collectoryou’llbe relieved that these kittens don’t make too many cat noisesorsounds and won’t jitterbug. You won’t need ahuman-to-cattranslator or have to buy friskies or catnip. No matterwhat typeof cat coloring you like you’ll always be cat fishing forthe nextkitten. The authentic weather forecast is provided byWeatherUnderground (part of the Weather Channel) mixed with theNOAAforecast and is so detailed it includes: humidity,currentmoonphase, today's high and low temperatures, feelsliketemperature, live radar, wind speed, wind chill, sunrise,sunset,barometric pressure, UV index, dew point, heat index,projectedrain / precipitation and more! You’ll be covered no matterwhat theforecast is!
Amber Weather&Radar Free 4.6.3
Amber Weather is your personal weather station providingcurrentweather for today and daily & hourly weather forecastsbased onyour current location or any location in the world. AmberWeatherdoes not only offer real-time forecasts but also comeswithdifferent features for you to customize the weather as youwant.The app features the following: -Get current weather andweatherforecasts for any location in the world (The app istranslated intoover 30 languages for you to easily use it)-Detailed weatherreport: current temperature, wind speed anddirection, humidity,visibility, atmospheric pressure, air qualityindex (AQI), dewpoint and UV index. -Hourly forecasts, 7 daysforecasts and longrange weather forecasts -Climate overview: tocheck monthly H/Ltemperature in a year -In-advanced severe weatherfor todayalerts,like heavy raining & Typhoon -Warmly outdoorsports tipsbased on real-time Air Quality -Offer daytime & MoonPhasegraphics, help you know weather better -Send you with briefweathertips in the morning before work, and in the evening beforesleep-Save your favorite locations to quickly get forecasts-Currentweather for today notification -Over 90 home screen widgetsindifferent sizes and themes (try-before-you-buy-serviceavailable)-Refreshing Material Design-based UI -Optimized fortabletsFeedback If you have any advice or suggestions, please sendyourfeedback to support@amberweather.com. Your feedback will befullyappreciated. We are looking forward to improving our productwithyour help.
Weather XL Austria PRO
Exovoid Sàrl
An easy-to-use app to stay informed of weather conditions inAustriaand around the world. Gorgeous animations of weatherconditions Seeat a glance the next weather condition change -Hourly forecast -Weather forecast for the next 10 days - Fast,beautiful and simpleto use - Detailed forecasts for rain, snow,wind and storms - Daily:dew, UV index, humidity and air pressure -Highest and lowesthistorical values - Satellite and weather radarmap animations -Optimized for both phones and tablets - LiveWallpaper - Weather innotification area and temperature in statusbar - Great widget foryour home screen And it’s all free. Try itnow ! -- Privacy Policy& Terms of use : We do not collect anypersonal information. Inorder to use our apps, please accept ourprivacy policy and reviewconditions for third-parties such asadvertising partners.https://www.exovoid.ch/privacy-policy
AEK, EUSKARA PRAKTIKOA 0.20.170810
AEK-ren aplikazioa da. Bertan, oinarrizko elkarrizketetanmoldatzekohitzak nahiz esamoldeak aurkituko dituzu. Aurtengoberrikuntzetakobat da hiztegiarekin aritzeko jarri dugun jolasa.Era berean,hurbilen duzun euskaltegiari buruzko informazioa eskuradezakezu;nahi izanez gero, bertara idatzi eta AEK-reneuskaltegietakoeskaintzaren nondik norakoak ezagutukodituzu.AEK,EUSKARAPRAKTIKOA-----------------------------------------------------------------AplicacióndeAEK. En ella encontrarás palabras y expresiones parapoderdesenvolverte en las conversaciones más básicas. Una delasnovedades de este año es el juego que hemos añadido parautilizarel diccionario.Por otro lado, tendrás la posibilidad deobtenerinformación sobre los euskaltegis más cercanos y, si lodeseas,podrás ponerte en contacto con los mismos. Además, conoceráslascaraterísticas de la oferta de los euskaltegis de AEK.AEK,EUSKARAPRÁCTICO.AEK-ren aplikazioa da. Bertan, oinarrizkoelkarrizketetanmoldatzeko hitzak nahiz aurkituko esamoldeak dituzu.Aurtengoberrikuntzetako bat da hiztegiarekin aritzeko jarri jolasaDugun.It was Berean, hurbilen duzun euskaltegiari informazioaburuzkoeskura dezakezu; Gero nahi izanez, bertara idatzi etaAEK-reneuskaltegietako nondik eskaintzaren norakoak ezagutukodituzu.AEK,EUSKARAPRAKTIKOA-----------------------------------------------------------------AEKapplication. Here you will find words andexpressions to manage inthe most basic conversations. A newfeature this year is the gamewe've added to use the dictionary.Onthe other hand, you have thechance to get information about thenearest euskaltegis and, if youwish, you can contact them. Also,you'll meet the same safetycharacteristics of the supply ofeuskaltegis of AEK.AEK, EUSKARApractical.
Alderdi Eguna 2019 5.2.2
EAJ-PNV
CASTELLANO: Descárgate la aplicación para disfrutar delAlderdiEguna 2019, el 29 de Septiembre, en Foronda! [Araba,Euskadi].EUSKADIK AURRERA DARRAI A través de ésta aplicación,tendrás en tusmanos toda la información necesaria que el EAJ-PNV hapreparadopara disfrutar de este día: - Sigue ALDERD19 en DIRECTOdesde laApp - Programa oficial de Alderdi Eguna 2019 -Geolocalización yCómo Llegar. - Recepción de notificaciones yavisos al momento -Mapa de las Txosnas. - Acceso a redes sociales Ymucho más...EUSKERA: Jaitsi EAJ-PNV-k Irailak 29rako, Forondan[Araba Euskadi],Alderdi Eguna 2019-z, EUSKADIK AURRERA DARRAI,gozatzeko prestatuduen aplikazioa eta lor ezazu egun hauek guztizaprobetxatzekoinformazio baliagarria: - Jarraitu ALDERD19 ZUZENEANApp-etik. -Alderdi Eguna 2019-aren EGITARAU orokorra. - Kokapenaeta bertaraNola Iritsi. - Abisuak eta jakinarazpenak jaso momentuanbertan -Txosnen Mapa. - Sare sozialetara sartzea Ta askozgehiago...SPANISH: Download the application to enjoy the AlderdiEguna 2019,on September 29, in Foronda! [Araba, Euskadi]. EUSKADIKAURRERADARRAI Through this application, you will have in your handsallthe necessary information that the EAJ-PNV has prepared toenjoythis day: - Follow ALDERD19 LIVE from the App - Officialprogram ofAlderdi Eguna 2019 - Geolocation and how to get there. -Receipt ofnotifications and notices at the moment - Map of theTxosnas. -Access to social networks And much more... EUSKERA:JaitsiEAJ-PNV-k Irailak 29rako, Forondan [Araba Euskadi], AlderdiEguna2019-z, EUSKADIK AURRERA DARRAI, gozatzeko prestatu duenaplikazioaeta lor ezazu egun hauek guztiz aprobetxatzekoinformaziobaliagarria: - Jarraitu ALDERD19 ZUZENEAN App-etik. -Alderdi Eguna2019-aren EGITARAU orokorra. - Kokapena eta bertaraNola Iritsi. -Abisuak eta jakinarazpenak jaso momentuan bertan -Txosnen Map. -Sare sozialetara sartzea Ta askoz gehiago ...
Go!azen EiTB 2.1
Euskal Telebistako “Go!azen” telesailaren APP ofiziala dahau.Telebistan ikusten denetik haratago joango gara aplikaziohonekin:Telesailean ikusten ez diren istorioak ezagutzeko aukeraemango du,aktoreek parte hartuko duten ekitaldi eta ikuskizunenberri emangodu, atal guztiak nahieran ikusi ahal izango dirabertan, eta besteinon egongo ez diren bideo bereziak ikustekoaukera emango du.“Go!azen” gazteei zuzendutako telesaila da;Basakabi udalekuetangazte talde batek dituen bizipenak kontatzenditu, euskaraz.Telesail musikala da gainera, eta euskal musikataldeen kantenbertsioak eskaintzen dizkie gazteei. ETB "Go! Azen"This series isthe official APP. TV shows that we go further withthisapplication, the series do not see stories that let you knowtheactors who will participate in the events and entertainmentwillannounce all parts freely can be seen here, and elsewhere thereareno premium videos allow you to see the. "Go! Azen" series isaimedat young people; A group of young people in the campsBasakabiexperiences, Basque. The musical series also offersversions of thesongs and the music of young people.
BADOK 2.1.6
Berria Taldea
BADOK aplikazioak eskura jartzen dizu euskal musikaguztia.Telefonoan edo tabletan euskal musika ezagutu eta entzutekomodurikhoberena da. Nahi duzun artista, kantu edo diskoa bilatu,etaBADOKek harengana eramango zaitu. Informazioa eman etaentzutekoaukera bideratuko dizu, era erraz batean. Erraz erabilieta errazbanatzeko aukera emango dizu. Dena, dohainik. BADOKenbidez, euskalmusikaren azken kantu, azken disko eta azken bideoenberri izangoduzu. Halaber, hainbat euskal diskoren aurrerapenkantuak entzuneta gozatu ahal izango dituzu. 'Zerrendak' atalean,musikazaleezagunek musika entzuteko proposamenak egingo dizkizute.Gainera,euskal musikaren geografia osoan esploratu ahal izangoduzu, etabertan diskografiak, biografiak, hitzak eta musikaaurkituko duzu.BERRIA egunkariaren kultur ekarpena da BADOK, euskalmusikasustatzeko asmoz sortua. BADOKen bidez euskal musikarenhedapenaeta transmisioa bultzatu nahi du BERRIA egunkariak, ahaliketajende gehienarengana zabalduz. Ez Dok Amairuren garaitikgauregunera sortutako euskarazko musika bilatu, ezagutu etagozatzekomodua emango dizu BADOK aplikazioak. Musika entzutekoaukeraridagokionez, batzuetan zuzenean eskainiko dizu BADOKek;bestebatzuetan, berriz, beste aplikazio batzuetara bideratukozaitu(Spotify edo Deezer). Gure Facebooken informazio etajardueragehiago aurkituko dituzu:https://www.facebook.com/BadokAtariaJarraitu Twitterren:https://twitter.com/Badokinfo
GAZTEA 2.0
EiTB Taldeak gazteei zuzendutako kateak 24 orduz emititzendueuskaraz. Gaztea Irratia musika eta entretenimendua eskaintzenduenirrati musikala da. Goizeko lehen ordutik entretenimenduaetamusika ardatz duen magazinak entzuleak astintzen ditu.Ondoren,goizerditik iluntzera, musika onena entzungai. Baina ez dairratiformula arrunta. Munduko hit-ak ezagutu eta EuskalHerrikopunta-puntako taldeen azken diskoen berri izan dezakezuGazteareneskutik. Top Gaztea eta Top Dance zerrendak entzuteko etazureplaylist-ak osatzeko aukera Gaztearen aplikazio mugikorraberrihonetan. Hango eta hemengo musika eta artisten azkennobedadeen, DJospetsuenen, gure lurraldeko jaialdien berri jakinnahi baduzu, ezzaitez galdu! Gaztea da zure irratia! … Eta orain,zure app-a!!!EiTB Taldeak gazteei zuzendutako kateak 24 orduzemititzen dueuskaraz. Gaztea Irratia eta musika entretenimenduaeskaintzen duenIrrati musikala da. Goizeko lehen ordutikentretenimendua musikaeta Ardatz duen magazinak entzuleak astintzenditu. Ondoren,iluntzera goizerditik, musika Onena entzungai. Bainaez da Irratiarrunta formula. Munduko hit-ak eta Euskal HerrikoEzagututip-puntako taldeen azken diskoen Berri izan dezakezuGazteareneskutik. Top Dance Top Gaztea eta eta zure zerrendakentzutekoplaylist-ak aukera osatzeko Gaztearen aplikazio mugikorrahonetanBerri. Musika eta eta Hango hemengo Artisten azkennobedadeen, DJospetsuenen, lurraldeko Gure jaialdien Berri jakinnahi baduzu, ezzaitez Gáldu! Gaztea da zure irratia! ... Eta Orain,zure app-a !!!
3B Meteo - Weather Forecasts 2.2.0.6.0.2.3
3BMeteo
3BMeteo, the official Android app from 3bmeteo.com. The bestandmost accurate weather forecasts! Download the brand new appforFREE, and find out lots of new stuff! Renewed and moderninterface,charts that will help you read clearly the forecasts inyour city.The brand new photo-reports feature: you can now reportthe weatherin your city through a photo! And then the unchangedstrength of3bmeteo: reliable and accurate weather forecasts,updatedconstantly during the first 24 hours: thanks to theNowcastingtechnique, using real weather data, satellite images,radar andlightning strikes. This allows a very reliable forecastseven onvery small areas. No automatic forecasts, but maintained bya staffof more than 15 meteorologists who work 365 days a year togive thebest possible service. But it's not over! Live weather newsareavailable in Italian language, scientific andenvironmentalcuriosity, videos made by meteorologists and a largecommunity ofusers! Unmissable automatic GPS tracking feature; youwill receiveforecasts automatically in your favourite cities. Noneed to selectthem every time, your Smartphone will know where youare, butespecially the exact weather in that place! What you get,indetail? The representation of the average day weather,syntheticforecasts for night, morning, afternoon and evening.Forecasts withdetailed timetable, monitoring of seas and winds,atmosphericagents analysis, and every other possibile parameter.All with newgraphic interface, clear symbolism, full in-climateweatherdetails. We also present the opportunity to watch real-timeimagesfrom webcams. You can also join the big community, and sharewithyour photos and videos or just report the weather conditionsinyour area. If this is not enough, here is the 3BMeteo widgetthatwill make the relationship with the weather informationeveneasier, fast and functional. Choose the desired width andheight,the widget will resize automatically and fill the space witha lotof information. Reliable predictions require confirmationsandexplanations: with this app you can not only constantly checkforany major changes in real time, but you can also choose toreceiveclimate alerts and insights through push notifications. Theweatherjournal is full of necessary information to understand theweather,written in simple language, clear and appealing as thegraphicalinterface, very intuitive as well as easy to use. And ifItaly istoo small for you, don't fear: 3bmeteo will also providetheforecasts for the entire world! In fact you can getweatherforecasts all over the world, with an automatic control andup to 7days. 3BMeteo is perfectly optimized with the latestAndroidoperating system, and features are available both in Italianas inEnglish! WHAT'S NEW -New and improved interface -Photo-report:nowyou can report the weather in your city by taking and sharingaphoto directly from your smartphone, become Weatherreporter!-Charts for an easy and fast reading of weather forecasts-Doubleset of weather icons, realistic and the stylized. -Don't youlikeadvertising? Now you can remove it from both the appand3bmeteo.com website with a single pass! -New forecastreliabilityinfo: you can plan your trips in peace Terms andconditionsavailable on:https://www.3bmeteo.com/termini-condizioni/en
FUNCEME Tempo
FUNCEME
All essential information on Ceará weather that you might needisnow just a click away. Presented clearly, elegantly andsourcedfrom FUNCEME, a reserch institute for Meteorology andWaterResources for the Ceara State Government. Also, weatherforecast isdone for main cities of the Northeast Region of Brazil.Althoughthis version is fully operational already, our team isworking hardon improvements. This app and its updates arecompletely free. ITSCOMPONENTS: . "Previsão" (Forecast) - so youknow what to expectfor the next 3 days in the cities of your choicein the Northeastof Brazil. . "Tempo Agora" (Current weather) - soyou know what ishappenning now. . Radar - Animated weather radarimages. In thisversion we are making available only the images ofthe FortalezaWeather Radar, but soon the product will show theimages of theQuixeramobim Weather Radar as well. . Satélite -Animated GOES13/INMET Satellite images for the Northeast Region.WHAT IT DOES:This application provides frequently updated weatherinformation(forecasts, observations, radar and satellite images)from FUNCEME.SOURCE OF INFORMATION: The weather information itprovides is thehighest quality available (ie from officialgovernment sources), iskept optimally up-to-date, and is deliveredin an atractive andclear format. MORE DETAILS: Forecast of up to 3days are availablefor main cities of the Northeast of Brazil andall municipalitiesof Ceara State (184). Local observations from upto 70 stations(precipitation, temperature, humidity, radiation,wind speed anddirection) are available for some sites spreadedwithin the CearaState. Radar and satellite images has beenoptimized to betransmitted quickly to your device. For the radarapplication youcan apply zoon as you wish. Each radar and satelliteimage islabeled with its time/date. DEVELOPPED TEAM: The developerteam isformed by computer scientists (BSc), meteorologists (PhDs)andengineers (PhDs). NOTES: 1. This application contains weatherdata"only" for Ceará State and Northeast Region of Brazil, but itisavailable to users from other regions/countries. 2.Thisapplication uses Internet connection to access the datadirectlyfrom FUNCEME, therefore it is recommended that the user hasa dataplan to avoid overcharging. 3. To help the developmentcomment onwhat device you used this application or contact bye-mail(apps@funceme.br).
Weekly Weather Forecast 1.9.6
MKI Apps
With our app you get most accurate Weather Forecast for weekpoweredby data from darksky.net (forecast.io) weather providerservice.Features: - Current weather conditions, forecast for everyhour fornext 24 hours, next 7 days. - Finds and shows weatherforecast foryour location automatically. - Shows temperature,minimum andmaximum temperature, humidity, pressure, wind and winddirection. -Write any place on the globe, or pick it on the map. -Imperial (US)or Metric units. - Detailed forecast information. -Free app.
Labayru hiztegiak offline 1.0.15
Labayru hiztegiak doan eta sarera konektatu barikkontsultaditzakezu mugikorrean.Kalitateko euskara zehatza, biziaetaaberatsa behar duenak, bizkaieraz zein batuaz jardun guraizan,hiztegiok ditu erazkoenak. Denontzako hiztegiak dira,euskaralan-tresna dutenei ez ezik, hizkuntza bera ikastendabiltzanei erezuzenduta daude.Labayru Fundazioak hiztegigintzanegindako ibilbideluzearen emaitza dituzue hiztegiok.LABAYRUHIZTEGIA hiztegielebiduna (eu-es/es-eu) da eta arauemailea ere baibizkaieraridagokionez, euskara batuarekiko lokarriak ugaritu etaestutzendituela. Herri-euskara ardura bereziz batu eta aztertzenda,idatzizko iturririk esanguratsuenekin batera.◆ 100.000sarrera◆21.000 azpisarrera◆ 135.000 adiera◆ 80.000 adibide◆ 18.000berbatekniko◆ 65.000 sinonimoLABAYRU HIZTEGI FRASEOLOGIAKOAklokuzio edoesamoldeen errepertorio zabala eskaintzen du.Gaztelaniazko unitatefraseologikorik garrantzitsuenak abiapuntutzathartuta, euskarazkohitz-kate baliokideak lantzen dira. ◆ 3.500lokuzio◆ 18.000 euskalordain◆ 4.500 adibide◆ 1.000 sinonimoGurehiztegien ezaugarriak:◆Bizkaiera eta Batua ◆ Euskalkiak etahizkerak◆ Ahozkotasuna◆Tradizio idatzia◆ Adibide kontestudunak◆SinonimoakKatedictionaries free of charge and without having toconnect to thenetwork You can check your mobile. Quality Basqueprecise, intenseand rich, who wanted to act in Vizcaya andstandard, has hiztegiokproperly constructed. The dictionaries foreverybody, not justthose working tool for Basque, are also targetedat the people whoare studying the same language. Kate Foundationresult of a longcareer in the lexicography hiztegiok you. Katevocabulariesbilingual (en-es / es-en) and in regulatory terms ofBizkaia,Basque Kingdom and tightening the bonds increased. Basqueis aspecial responsibility to join and explore the town, alongsidethemost important written sources. ◆ 100,000 entry◆21,000subnotebook◆ 135,000 sense◆ 80,000 example◆ 18,000 technicalwords◆65,000 synonyms Kate HIZTEGI FRASEOLOGIAKOAk offers awiderepertoire of speech or expression. On the basis of themostimportant Spanish fraseologikorik unit, the Basque equivalentchainare cultivated. ◆ 3,500 voiceovers◆ the payment of 18,000◆example4,500◆ 1,000 synonyms our vocabulary features: ◆ BizkaieraandKingdom◆ dialects and speech◆ Orality◆ written tradition◆examplekontestudunak◆ Synonyms
Korrika 4.0.1
Euskararen aldeko lasterketa erraldoia non dagoen,zeinabiadurarekin datorren, zauden lekura iristeko zenbat denborafaltaden jakin nahi duzu? Korrikaren aplikazio honekin horiguztia...eta gehiago... izango duzu zure sakeleko telefonoan:Egoerapantaila: Korrikaren momentuko egoera eskainiko duenpantailaorokorra: Ibilbidea, lekukoaren kokalekua denboraerrealean,norberaren kokalekua (Korrikarekiko distantziaezagutzeko) Galderaleihaketa Korrikak irauten duen egunetan(martxoaren 30etikapirilaren 9ra) burutuko da. Egunero, galderaguztiak asmatzendituztenen artean sariak zozketatuko dira etaKorrikaren webguneanargitaratuko dira. E-posta eskatuko dairabazleekin harremanetanjartzeko. Zorte on! Korrika Kulturalarenagenda: Korrikareninguruan antolatzen diren kultur ekitaldieiburuzko informazioguztia biltzen duen agenda. Korrikaren bideoaketa argazkiak. Ialdeko Lasterketa Euskararen erraldoia non dagoen,zeinabiadurarekin datorren, zauden iristeko lekura Zenbat Denboralacknahi den jakin duzu? Korrikaren aplikazio honekin guztia hori...eta zure gehiago ... izango duzu sakeleko telefonoan:Egoerapantaila: Korrikaren momentuko egoera duen eskainikoorokorrapantaila: Ibilbidea, lekukoaren Denbora kokalekuaerrealean,norberaren kokalekua (Korrikarekiko distantziaezagutzeko) Galderaleihaketa Korrikak irauten duen egunetan(martxoaren 30etikapirilaren 9RA) burutuko da. Egunero, galderaGuztiak asmatzendituztenen Sariak artean zozketatuko dira dira etaKorrikarenwebgunean argitaratuko. E-posta eskatuko givesirabazleekinharremanetan jartzeko. Zorte on! Korrika KulturalarenAgenda:Korrikaren inguruan antolatzen diren kultur ekitaldieiinformazioburuzko guztia biltzen duen diary. Korrikaren Bideoaketaargazkiak.
Nada de Perfectas Soy Luna 1.2
Nada de Perfectas Soy Luna wallpaper is app that you canchooseimage of Nada de Perfectas Soy Luna to your phone, you cansave orset as wallpaper.Beautifull Carol Sevilla in the soy lunaserieswith the different image drawing.*noteThis is just fans apps,notofficial.Source image belongs to Nada de PerfectasYou canfollowinstagram of Nada dePerfectasherehttps://www.instagram.com/nadadeperfectas/?hl=en
Berria 2.12.0
Berria Taldea
Euskarazko egunkaria, Euskaldunon Egunkaria itxi ondorensortua2003ko ekainean. Euskarazko Egunkaria Egunkaria Itxi ondorensortua2003ko ekainean.
RadSat HD Pro 4.0.17
RadSat HD Pro integrates the main features of our app RadSat HDbutis designed for meteorologists, weather fans and stormchasers.Ithas a reflectivity mosaic from weather radars around theworld, andallows to select different products from radars ofArgentina andsouthern Brazil: MAX or PPI reflectivity, wind, echotops andvertically integrated liquid (VIL) among other options.Withaforecast we can know the probability of a rainy dayorthunderstorms, but with the images of weather radars andsatellitewe can know at what time of day those rains orthunderstorms willarrive to each area and what type of event isexpected (hail,winds, tornadoes).All images are unified to the sameformat foreasy comparison. You can zoom out and see a generalmosaic of allthe radars, or select a particular radar to observethe detailedweather situation in real time. In addition, satelliteimagery,lightning (subscription required), and weather alerts andwarningsfrom Argentina, Uruguay, Brasil and Spain can be added.AddtheRadSat HD Pro widget and look at the latest radar image fromyourhome screen. Using the notification system, you can knowwhensevere weather conditions are expected. When nearby lightningaredetected, the app will alert you to seek shelter. If you liveinBuenos Aires, the system will warn you of the chance of hailnearyour location.For more information or suggestions, go tothewebsite of PronosticoExtendido.net or our Facebookpage:/pronosticoextendido.
Local weather 2.3.1
matto
The application "Local weather" gives you the overview oftheweather data. You can select locations from all countries intheworld. You can check out current weather information as well asaweakly weather forcast. The application gives you dataabouttemperature, cloudiness, speed and direction of wind,andprobability of precipitation. You can choose between °C and °Ffortemperature and mph and km/h for wind speed. Locations youareinterested in can be added as bookmarks. For the applicationtowork, a network connection is required.
Thermometer++ 5.0.4
Over 10,000,000 downloads! Fast and accurate! Thermometer showsthecurrent outdoor temperature, humidity, and pressure based onyourlocation. It gets weather data from the nearby weatherstations.You can switch between Celsius and Fahrenheit degrees andchoose alocation on a map.
Yahoo Weather
Yahoo
The forecast is beautiful. Prepare for your day with themostaccurate hourly, 5-day, and 10-day forecasts. StunningFlickrphotos match your location, time of day, and currentconditions.Favorite features - Get all the details: wind, pressure,and chanceof precipitation. - See animated sunrise, sunset, wind,andpressure modules. - Browse interactive maps: radar,satellite,heat, and snow. - Track all your favorite cities anddestinations!- Accessibility: Enabled for TalkBack. Optimized forcolorcontrast. Helpful tips - Scroll down for detailedweatherinformation. - Tap the plus sign to add up to 20 cities. -Swipeleft-to-right to move between locations. - Submit your photostoYahoo Weather by joining #projectweather on Flickr. Tell uswhatyou think We are committed to building the best mobileexperiencesand would love to hear your feedback. Let us know yourthoughtshere: weather-app-support@yahoo-inc.com
Foreca Weather
Foreca
Foreca Weather has a completely new look! Our principle wastocreate the simplest, fastest and most convenient weather appforfrequent use globally. Give it a try and tell the world ifyouthink that we nailed it! The most used weather information canbeseen instantly, or with only one swipe or tap: - Currentconditionscalculated in real-time for your exact coordinates -Ultra-fast andconvenient rain radar on the map! - Recentmeasurements from theclosest weather stations - Weather today andtomorrow as hourlysteps - The clever daily range scale for HI/LOWtemperature trends- Up to 10-day forecast as 3-hour steps - 10-daymeteogram indetail - Weather in your favourite places at a glance -Editableweather widget Foreca provides accurate weather forecastsfor anylocated coordinates or any search you make from millions ofnamedlocations worldwide. FUNCTIONALITIES: - Current conditions intheopening view are provided for your previous selectedlocation.Select your current location from the compass-arrow icon.- Viewthe latest measurements from the closest weather stationsbyswiping over the current conditions. - Find 10-day forecastsbydragging the opening view up. The clever daily range scaleshowsthe trend of the lowest and highest temperatures at a glance.- Tapany day to get into the hourly view. Slide the hourly view toviewmore time steps. - On the map view, rain movements aredirectlyanimated on the timeline by sliding up and down over themapwithout having to wait or download anything – it is ultra-fastandconvenient! Tap the windows icon to change between the radar anda3-day precipitation forecast. The radar is provided onlyinselected areas where Foreca acquires the data, like theEuropeanand North American areas. - Meteogram view shows the trendinweather at a glance. The showers (dotted bars) and continuousrain(plain blue bars) are separated in the 3-hourly forecasts. -Theplace search icon opens the list of your favourite places.Searchfor a place by name and tap the star icon to add the placeintoyour favourites. Collect your favourites such as home,workplace,and holiday resort, and see their current weather at aglance. Thefavourites, as well as the list of recent searches, canbe used asshortcuts. - Refresh the forecast by dragging the openingviewdown. When location services are used, current conditionsandforecasts will be calculated on demand for your coordinates.-Choose your preferred units from the settings. - Forecaacquiresweather observations and other data from multiple sourcesworldwideand uses thousands of hours developing machine learningtechniquesto provide forecasts as accurate as possible globally.The adsdisplayed in the app enable free use of the app for you. -Send usfeedback by email from the settings view!
Weather & Radar USA 2020.3.1
Key Features of Weather & Radar USA: • Hourly and dailyweatherforecast • 14-day weather outlook • Interactive rain, snowandstorm tracker • Local temperatures, wind speed and UV index •Skiand beach resort info • Weather Widget 🌞 Weather App Be up todateat all times with Weather & Radar’s free app! Always knowifthe sun will be out, a severe storm is approaching or whetherahurricane may be heading your way. The weather app willaccuratelydisplay current and future weather forecast for yourexact positionin the US and any other location worldwide. 🌦 WeatherForecastEverything about the weather at a glance! The latestdetails ontemperature, rain, probability of precipitation, snow,ice, wind,sunshine, sunrise and sunset times. Detailed data on airpressure,humidity levels and UV-Index. Plan ahead with the 14-dayweatherforecast feature. ☔ Weather Map More than just your standardradarmap! Discover the all-in-one weather map, including cloudcover,sunshine, rainfall, snowfall, ice, thunderstorms and trendsinlightning activity. This enhanced weather map allows you totrackreal-time meteorological conditions in your city, county,state orthe whole US. Whether you’re in New York, Los Angeles,Chicago orMiami, track the movement of cloud formations, weatherfronts andsevere storms in and around your area. 🌞 Weather WidgetThe widgetdisplays weather information for your current location ina compactformat on the home screen of your device. Choose from 4differentwidget formats and scale it according to your preference.🌊 CoastalWater Temperatures Live near the sea? You can rely onWeather &Radar's free app to see water temperatures for all UScoastalareas. ❄ Snow info / Winter Sports Planning a last-minuteski trip?Weather & Radar will tell you where the snow is!Access all skiand other winter sport info for many locations inNorth America andEurope. 🌎 World Weather You can rely on Weather& Radar’s freeapp for everything from timing your walks tododge those showers,to planning outdoor projects, activities andevents. Scheduling atrip or have a family member in anothercountry? Save any locationand see current conditions for any numberof global locations atonce. Global weather at your fingertips! Usethe weather app freeof advertising with the in-app purchase andprofit from the optionto personalize your main page! Should youhave any queries orcomments, kindly contact us atinfo@weatherandradar.com.
Weather XL PRO
Exovoid Sàrl
An exceptionally easy-to-use app to stay informed ofweatherconditions in your area and around the world. Gorgeousanimationsof weather conditions See at a glance the next weatherconditionchange - Weather forecast for the next 10 days - Hourlyforecast -Fast, beautiful and simple to use - Detailed forecastsfor rain,snow, wind and storms - Daily: dew, UV index, humidity andairpressure - Highest and lowest historical values - Satelliteandweather radar map animations - Optimized for both phonesandtablets - Live Wallpaper - Weather in notification areaandtemperature in status bar - Great widget for your home screenAndit’s all free. Try it now ! -- Privacy Policy & Terms of use:We do not collect any personal information. In order to useourapps, please accept our privacy policy and review conditionsforthird-parties such as advertisingpartners.https://www.exovoid.ch/privacy-policy
1Weather: Forecasts, Widgets, Snow Alerts & Radar
1Weather helps you plan your lifestyle better and keeps yousafewith most accurate hyperlocal forecasts and alerts. 1Weather isTHEMOST AWARDED WEATHER APP: "#1 Best Weather App for Android”–Phandroid “Top 25 apps you should download right now” – CNNTech"The Most Attractive, Feature-Packed Android Weather App We’veEverSeen" – Lifehacker Easily View Accurate Current WeatherConditions:Feels like Tempature, Wind Speed, today temperature,Visibility,Humidity, UV Index, Barometric Pressure, Dew Point,PercentageChance of Precipitation for the Next Hour (POP) by NOAA ,NationalWeather Service, WDT Precisely Plan Your Day, Week, MonthwithForecasts: Hourly – 2 day / 48 Hour Detailed – 1.5 days,detailedExtended – 10 days 12 Week – a 1Weather app exclusive, the12 WeekPRECISONCAST from renowned meteorologist Gary Lezak. A mustforplanning weddings, vacations, reunions, parties, and otheroutdoorevents! Features video and text forecasts for U.S.Locations. StaySafe with Severe Weather Alerts: Get Live alerts forsevere weatherconditions like storm, clouds, hurricane,precipitation, cyclone,snow, blizzard, fire, earthquake and staysafe. We have accuracy inLive Alerts for snowstorm, hurricane,cyclone, clouds, snow,precipitation, blizzard, fire, earthquake soit helps keep you safein case in severe conditions. Track Sunrise,Sunset & MoonPhases: Precisely Track Sunrise and Sunset TimeLunar (Moon) withgreat accuracy Track Local Weather In YourFavorite Units PreciselyView Today temperature, tomorrow tempature,tomorrow weather,weather now and current temperature in Fahrenheit(*F), Celsius(*C) .Miles per hour (mph), Kilometers per hour(km/h), Meters persecond (m/s), Knots (kn)and all other units thatare used by NOAA,National Weather Service for now weather, currentweather and todaytemperature and weather now. Some Top Cities WherePeople Love1Weather: We have precisely accurate and hyperlocalweather andtempature data for all US cities and towns. Some topcities wherewe have data on current weather, now weather, currenttemperature ,snow, rain, precipitation, cyclone, hurricane,earthquake, fire andclouds are New York, Chicago, Houston, LosAngeles, San Antonio,Indianapolis, Philadelphia, Las Vegas,Columbus, Jacksonville,Phoenix, Charlotte, Orlando, Baltimore,Dallas, Memphis,Cincinnati, Milwaukee. These cities have accurate,hyperlocal datafrom NOAA, National Weather Service, DarkSky and WDTAlerts fortoday temperature and tomorrow weather. How to Use1Weather: -Launch 1Weather from your home screen or your applauncher toprecisely view info of local weather with accuracy -Choose yourcurrent location. - Switch between different screens toviewinformation like snow, storm, typhon, rain, precipitation,currenttemperature, now weather, current weather, radar, alerts,weeklyforecasts, hourly forecasts, humidity, sunset and sunrisetimings.- You can also setup widgets and view tomorrow weatherupdates onyour home screen - 1Weather also sends you notificationsaboutweather updates and severe weather alerts by NoAA, NationalWeatherService, WDT and Dark Sky as per weather now. Need Help?Incase youare facing an issue please click on help in the app menuand chooseyour issue from the mentioned list. We will reach out toyou in24hours with an update. If you just want to drop us asuggestionplease feel free to reach us at support@onelouder.com! Wewouldlove to hear from you. Note: We may collect information fromyouruse of the app that we may share with our partners todeliverpersonalized ads and improve our services. You may modifyyourchoices at any time as explained in our PrivacyPolicy:https://1weatherapp.com/privacy/#rights
MeteoEarth 2.2.5.6
MeteoGroup
Adapted from a professional weather broadcast tool used byTVpresenters around the world, and created by MeteoGroup,Europe’sleading private weather company; MeteoEarth truly bringstheweather to life using high-end gaming technology andextraordinarygraphics. Discover our extraordinary planet’s weathertoday! •Explore Earth using simple finger commands to zoom in, out,andaround a 3D globe • Pause, rewind and move forward in timefor24-hour weather forecast • Save an unlimited number offavouritelocations anywhere in the world • Choose and combinemultipleweather layers to display cloud cover, precipitation,wind,pressure, etc. • Track hurricanes and typhoons with thestormtracker • Access thousands of live weather webcams coveringpopulardestinations around the world • Switch to climate view andcheckthe weather in a holiday destination at any time of the year•Connectivity to your TV via MiraCast/Chromecast – MeteoEarthandthe big screen are made for each other! We also offer apremiumservice! Choose the MeteoEarth Premium option for extended5-dayweather forecast and the option of checking wind conditions atanyaltitude right up to the Jetstream. One subscription coversPremiumservices on MeteoEarth, AlertsPro and WeatherPro. Thepremiumsubscription also gives users a better viewing experiencebyremoving all ads. We included ads in the free version to offerourusers many of our Premium features for free, such as use ofthestorm tracker, multiple layer combination and more.Additionallythis helps us to ensure that our developers can keepupdating andimproving MeteoEarth, and that our supportteam(support@meteoearth.com) can continue to assist you withanyissues. For more details please visit www.meteoearth.com,followMeteoEarth at www.twitter.com/meteoearth or visit our helpcenterhttps://meteogroup.zendesk.com.
Weatherzone
Weatherzone
Australia's favourite weather app, Weatherzone, gives you accesstodetailed observations, 7 Day forecasts, rain radar, BOMwarningsand much more. We use Bureau of Meteorology forecasts, ourin houseOpticast model and our meteorologists to produce accurateforecastsfor Australia and the world. Now featuring gorgeousweatherphotography submitted by you! Visit our website to submityours:http://apps.weatherzone.com.au/ -- Key Features Include ---Real-time observations from hundreds of automated weatherstationsacross the country: Temperature, wind speed and direction,dewpoint, relative humidity, pressure and rain since 9 am - 7dayforecasts of minimum, maximum temperature, icon,rainprobability/likely amount and 9am/3pm wind. - Hourlytemperature,chance of rain and wind forecasts in our interactiveviewer. -Real-time weather warnings from the Bureau of Meteorology-Weatherpulse daily video magazine - Lightning Alerts foryoursuburb - Local and National rain radar, Himawari-8 satelliteandlightning maps - National Video forecast from our meteorologists-Warning and Forecast Push Notifications - Gorgeousweatherphotography submitted by you! - Exclusive Australiansynoptic map-- What are other features of Weatherzone? -- - Sunriseand Sunsettimes - UV rating and watch times - Pollen Forecast (forcapitalcities except Darwin) - Fire Danger Rating (where available)- Past24hours observations - Month to Date and Almanac - Animatedradarfrom 58 locations around Australia and State and Nationalcompositeradars - Animated satellite of Australia - MultipleWidgets - 4x2,4x1, 2x1 and resizable -- Snow & Ski -- -Australia's only 14day snow forecast - Snow Reports - Snow Cams -Lift Status --Subscriptions -- Choose from two subscriptionoptions: * Ad Free -AUD$1.99 / Year auto-renewing subscription *Pro - AUD$5.99 / Monthauto-renewing subscription Subscriptions areauto-renewable whichmeans that once purchased it will beauto-renewed every year /month until you cancel it 24 hours priorto the end of the currentperiod. -- Brisbane City Council EarlyWarning Alert -- BrisbaneCity Council has partnered withWeatherzone to provide Brisbaneresidents with free severe weatheralerts. The alerts arelocation-based, so you only receive warningsif you may beimpacted.* -- Who are Weatherzone? -- Weatherzone isAustralia'slargest commercial meteorological organisation and usesBureau ofMeteorology and unique internally developed computermodelling toproduce the most accurate forecasts available inAustralia. -- Howis the lightning data sourced? -- Lightningstrikes are detected bythe Weatherzone Total LightningNetwork(http://business.weatherzone.com.au/products/total-lightning/).Thisis the most advanced lightning detection network inAustralia.Lightning data displayed for consumers is delayed by upto10minutes. For real-time access and alerting please seeourbusiness products: http://business.weatherzone.com.au/ --Wheredoes our data come from? -- Our data is sourced from a varietyofsources including our own lightning detection network, inhouseforecast models and the Bureau of Meteorology. More detailscan befoundhere:http://business.weatherzone.com.au/science-and-technology/information-sources/Australian,Weather, Aussie weather, Sydney Weather, MelbourneWeather, BrisbaneWeather. Support: http://help.weatherzone.com.auTerms:http://m.weatherzone.com.au/terms If you have a suggestionfor newfeatures or content or find a bug, email usatandroid@weatherzone.com.au Please note: This app featuresNielsen'sproprietary measurement software which will allow you tocontributeto market research or audience ratings services. Pleaseseewww.nielsen.com/digitalprivacy for more information.
Euskal egunkariak
Ziguie Apps
Euskal egunkariak, periódicos vascos. Con esta aplicacióntendrásacceso a toda la prensa de Euskadi y Navarra. Tendrásdisponiblesen total más de 30 diarios. Podrás compartir fácilmentelasnoticias y los titulares en las diferentes redes sociales.Laaplicación ordenará automáticamente los diarios que máslees.Acceso a Noticias. Periódicos en euskera y periódicosencastellano. Imprescindible para estar al día de todas lasnoticiasy titulares relacionados con deportes, prensa autonómica,prensalocal y prensa económica. Egunkariak Basque, Basquenewspapers.With this application you'll have access to all thepress ofEuskadi and Navarre. You will have in total more than 30 aday. Youcan easily share news and headlines in different socialnetworks.The application automatically sort most read newspapers.AccessNews. Newspapers in Basque and Castilian newspapers.Essential tokeep up with all the news and headlines for sports,regional press,local press and business press.
RadSat HD 1.0.13
RadSat HD is a weather app that allows the integration of aweatherradar mosaic with satellite imagery, lightning andotherproducts.You can view the weather radar imagery from theUnitedStates, Europe, Australia, Argentina, Brazil and othercountries.In addition, satellite imagery, global lightning(requiressubscription) and GFS products can be added.With aforecast we canknow the probability of rain or thunderstorms for agiven day orhour, but with a weather radar or satellite we can knowthe exactmoment that will rain in each area and what risks can beexpected(heavy lightning, hail, tornadoes, flash flooding).Whenlightningoccurs near your device's location, the app will notifyyou to seekshelter. For more information or to suggestimprovements, visit thePronosticoExtendido.net website or ourFacebook page:/pronosticoextendido.
RainViewer: NOAA Weather Radar, Rain Forecast 1.11.10
RainViewer displays real-time weather conditions on aninteractivelive map. With RainViewer you will always be aware ofrain or snowconditions: see how rain moves in real time, itsdirection as wellas intensity. You can set alerts to be notifiedwhen rainfall,storms, or snowfall approaching your location. MAINADVANTAGES •Current weather conditions: View real-time weatherconditions foryour location. • Weather radar: Get the most accurateweatherforecast based on 1074 radars located all across the world.• Allavailable precipitation: Keep track of rain, snow,hail,thunderstorms, tornadoes, hurricanes and typhoons. • Rainalerts:Stay aware when rainfall, storms, or snowfall approach youwithoutopening the app. • Home screen widget: View local andcountry-wideweather conditions in real time on your home screen. •Available in85 countries: Be prepared for rainy weather and wetconditionsanywhere on the globe. • 32 languages supported:RainViewer speaksyour language. PRO FEATURES • Rain data archive:See how rain orsnow have been moving during the previous 6 hours(48 hours PremiumFeature). • Single rada map: View all 1074 radarson a single mapor tap on a specific one to view details. •Precipitationdirection: The arrows indicate the direction ofprecipitations onthe map. (Premium Feature) • HD Radar: View HDinformation from theradar (smoothing) or view the classic radar(without smoothing).RAIN ALERTS • Instant alerts: Stay notifiedwhen rain or snow is onits way. • In radius alerts: Specify radiusto receive alerts fornearby precipitation. • Minimal intensity:Select intensity ofprecipitation starting from which you’ll bereceiving rain alerts.• Ringtones: Set different ringtonesdepending on rain intensity.CUSTOMIZE YOUR WEATHER • Color scheme:Select color scheme for theprecipitation layer from the 16available color schemes in the app• Snowfall: Turn on snow displayso that you're ready to make asnowman. • Distance units: SelectMiles (mi) or Kilometers (km) asunits to display distance. • NightMode: Set up dark mode for nighttime. • Time intervals: Displayprecipitation map for the last 1hr- 6hr (1hr - 48hr PremiumFeatures) • Map type: Standard, Dark,Hybrid, Terrain, Silver andNight Map. • Real-time trafficconditions: View current trafficconditions to better plan yourday. IN-APP PREMIUM FEATURES •Ad-free. • Precipitation directionon the main screen. • Recurringmap updates every 5-10 minutes forthe previous 2 and 6 hours ofanimation, respectively. • Dataarchive: single data radar for theprevious 24 hours. Composite mapfor the previous 48 hours. See afull radar map:https://www.rainviewer.com/coverage.html
Amber Weather 3.9.7
Amber Weather is your personal weather station providingcurrentweather for today and daily & hourly weather forecastsbased onyour current location or any location in the world. AmberWeatherdoes not only offer real-time forecasts but also comeswithdifferent features for you to customize the weather as youwant.The app features the following: -Get current weather andweatherforecasts for any location in the world (The app istranslated intoover 30 languages for you to easily use it)-Detailed weatherreport: current temperature, wind speed, anddirection, humidity,visibility, atmospheric pressure, air qualityindex (AQI), dewpoint and UV index. -Hourly forecasts, 7 daysforecasts, andlong-range weather forecasts -Climate overview: tocheck monthlyH/L temperature in a year -In-advanced severe weatherfor todayalerts, like heavy raining & Typhoon -Warmly outdoorsportstips based on real-time Air Quality -Offer daytime & MoonPhasegraphics, help you know the weather better -Send you withbriefweather tips in the morning before work, and in the eveningbeforesleep -Save your favorite locations to quickly getforecasts-Current weather for today notification -Over 90 homescreenwidgets in different sizes and themes(try-before-you-buy-serviceavailable) -Refreshing MaterialDesign-based UI -Optimized fortablets Feedback If you have anyadvice or suggestions, please sendyour feedback toweather_support@amberweather.com. Your feedbackwill be fullyappreciated. We are looking forward to improving ourproduct withyour help.
Weather 5.1.7
MacroPinch
Weather is exceptionally easy to use app for staying alwaysupdatedwith the weather conditions. The Weather app isspecificallydesigned to be as simple and intuitive as possible.With just oneclick you receive the weather condition in your statusbar at yourcurrent location. The climate state is gorgeouslyanimated so thatyou can almost experience it, seeing how theweather comes alive.The app is using Weather Underground as a datachannel and the liveupdates are really tiny so that you would notuse up your data cap.FEATURES - Weather supports geo-positioning,retrieving the latestweather conditions for your current location -An option tomanually add your location - Measure ambienttemperature and UVindex on supported devices - Full support forAndroid TV -Available on your favorite smartwatch. Full support forWear OS. -Add and track the weather conditions in multiplelocations -Weather is one of the most lightweight weather apps onGoogle Play!- Animated weather conditions - see how the weathercomes alive! -Widgets for different locations - Hourly and weeklyforecasts -Intuitive, seamless user interface - Support for thelock screenwidget in Android 4.2 - Weather benefits all knownscreenresolutions - Offers quality support for Android devices -fromAndroid 1.5 to Android 5.0 - Tap on the temperature toswitchbetween Celsius and Fahrenheit - You can allow and disablethenotifications - Choose by yourself what will be the next featureofWeather! Leave a comment or send us an e-mail and help usmakeWeather the best app of its kind. Get in touch with us andfollowthe latest news regarding ourapps:http://www.facebook.com/macropinchhttp://twitter.com/macropinch
OS Style Daily live weather forecast 16.6.0.50022
🏆 More than 50 million users’ choice! A Popular weather widgetappfor you!🏆 This weather widget is a full featured,completelycustomizable digital clock and weather forecast app. Withthisweather forecast app, you can get daily and hourlyforecasts,severe weather alerts, daily&7 day weather updates,fancy clockweather widgets, weather news and global weather.————Features————Realtime local temperature checker & live localweather Thisclock weather app displays weather temperature based onyourcurrent location. You can also add more cities to your citylist,so that you can check global weather anytime. HourlyforecastsBefore you go out, you can check this free weather app togetprepared for unexpected weather changes. In addition, you canalsocheck hourly temperature and rain probability to plan youroutdooractivities. Daily weather Besides, you can alsochecktoday&tomorrow forecasts (7 day weather forecasts) withthistemperature app. With this accurate weather report app, youwon’tget caught in the rain again! Severe weather alerts Thisclimateapp can also turn into a global weather tracker and it cansend yousevere weather alerts to help you get prepared for upcomingweatherchanges. So in another word, you can see it as a rain appofminute-level precision, as it can inform you these severeweatherand sudden temperature change ahead of time. Distinctiveclockweather widgets & weather themes This weather pro app ispackedwith different weather themes and temperature clock widgetstodecorate your home screen. In addition, these weather widgetsforandroid also display radar information like accurateoutsidetemperature, forecasts, sunrise time and sunset time,humidity, airpressure, wave, UV, and cloud info. Free weather radarIn ourstore, you can also find many customized widgets with freeradar todecorate your phone. With the help of weather satellitemap, youcan check weather more intuitively. Detailed weatherupdates Inthis daily and hourly weather app, you can get more thanjusttemperatures and clock. You can check humidity, visibility,UVindex, air pressure, wind speed, sunrise time, sunset timeindifferent units. Global weather coverage This accurate weatherappenables you to add global cities on your check list andgetreal-time local weather forecast information. Feel free totakethis weather app with you everywhere you go worldwide! WeathernewsThis world weather app is not just about weather. Inthistemperature checker, you can get the latest news coveringsociety,entertainment and sports. Daily weather updates brief Userscanchoose to receive daily weather updates brief report in themorningand evening to check weather today and weather tomorrow.Stay intouch If you would like to help with the translationandlocalization, please write to: weather_support@amberweather.com
Esaera Zaharrak- Learn proverbs in Basque 0.9.1
It is now possible to learn Basque and play for free withEsaeraZaharrak. Esaera Zaharrak is a fun and educational game ofproverbsfor students and native speakers of the most ancientlanguage inEurope, Basque, that seek to practice Basque in anentertaining andsimple way. Learning Basque is now easier and morefun than ever,regardless of your level: if you have a basic levelor if you arestudying for the EGA Certificate, Esaera Zaharrak willhelp youwhile you have a good time. How to play? It’s easy, thegameconsists of putting the scrambled words in order to form acorrectsentence. If you make a mistake and click the Basque word intheincorrect order, there is a time penalty. Once you havecompletedthe sentence, you will receive a score based on how fastyou wereand your total number of errors. You can share yourknowledge withother players worldwide thanks to online multiplayermode or withyour friends on Google Play Services. Are you learningBasque andyou want to improve your skills? Esaera Zaharrak willprovide youwith interesting insight into the folklore and popularvalues ofthe Basque Country, while you learn new Basque vocabularyandgrammar. Are you a pure-blooded Basque speaker? Prove itinCompetition mode on Google Play Services Esaera Zaharrak is agamedesigned and developed completely by educators to helpstudentsovercome one of the major challenges when learning Basque.Withmore than 100 proverbs, Zaharrak is a challenge for everyone,frombeginners to the most seasoned Basque language communicators.Doyou want to test your knowledge of popular Basque sayings?Designedby MasterKey Games and the educators at MasterKeyEnglish(www.masterkeyenglish.com)
Weather & radar 1.2.22
Weather & radar is a very useful and necessary theapplicationfor everyone. Application updates current imfomationwith radarimagery, satellite maps showing rainfall details, cloudcover,thunder, snowfall, etc.Weather & radar app gives youaccurateweather information no matter where you are, any city orcountry inthe world.The application displays a satellite dump,radar imageactivity so you can know current weather situation,weatherforecast tomorrow, 3 days, even forecast the exact 10days.Updateddaily, hourly conditions, climate: Temperature,humidity, fog,sunshine, UV-index, precipitation, relative humidity,atmosphericpressure, sunrise / sunset ...This app is free for allAndroiddevices. It reflects real-time weather conditions andprovides youwith radar data for rainfall information, temperature,cloud cover,cyclone, thunderstorm, snowstorm, etc. at anylocation.Features:-Provide rainfall information and weather andradar all over theworld- Quickly update every minute, hourly theweather conditions:temperature, humidity, precipitation, fog,sunshine, UV index,wind, atmospheric pressure, sunrise / sunset.-Precise weatherforecast hourly, weather forecast daily, 3 days, 10days- Weatherradar for any location: rainfall radar plus cloud,thunderstorms,snow and temperatures- National weather & radar:United States(US), Canada, Brazil, United Kingdom (UK), Sweden,Denmark, Italy,Germany, France, Portugal, Spain, Mexico, Finland,Norway , Russia,India, Japan, Korea, China, Australia, Vietnam,...- Theapplication provides weather forecast for travel betweenstates andcities.- Watch local weather radar for all your favoritecities anddestinations: Washington, New York, California, SanFrancisco,Texas, Georgia, Florida, Ottawa, Hawaii, Toronto,Dallas,Nashville, Kansas city, London, Rome, Madrid, Oslo, Paris,Nancy,Dijon, Brest, Marseille, Rennes, Reims, Chamonix, Lyon,Metz,Grenoble,Strasbourg, Berlin, Tokyo, Singapore, Hong Kong,Hanoi, HoChi Minh City...- Displays rain maps, satellite imagery,andclimate from around the world.- Capture and share weatherforecastinformation with your friend- Warning of extreme weatherconditionsin the current hazardous locations such as snowstorms,thunder,lightning, hail, cyclones, etc.Weather and Radar updateweatherinformation for free, accurate daily, weekly.Allweatherinformation is updated quickly in a matter of seconds,receivingnotification directly in your status bar. The applicationis simpleand free.Let's start download the latest version for yourphone andready a new day with weather & radar right now.
10WX&Traffic 4.10.1601
TEGNA
News10’s Android weather app makes viewing and getting thelatestSacramento, Modesto, Stockton and Tahoe weather forecastseasy.Features • Access to station content specifically for ourmobileusers • 250 meter radar, the highest resolution available •Futureradar to see where severe weather is headed • Highresolutionsatellite cloud imagery • Current weather updatedmultiple timesper hour • Daily and Hourly forecasts updated hourlyfrom ourcomputer models • Ability to add and save your favoritelocations •A fully integrated GPS for current location awareness •Severeweather alerts from the National Weather Service • Opt-inpushalerts to keep you safe in severe weather
Weather 1.30.414
"The Weather is a beautiful, free application that includesmanycool widgets. Update the current weather in the place whereyoulive and all the city, national of the world with live iconsforall weather conditions. Weather forecast is a usefulapplicationfor everyone, designed simple, easy to use. Itautomaticallysearches for your address and updates your localweather situationquickly. With just one click you can check theweather conditionsfor today: temperature, humidity, UV index,precipitation,atmospheric pressure, wind speed and direction, etc.; Weatherforecast tomorrow; Weather forecasts for the next 10days, weeks,hours. This free app shows real-time, daily, hourly,providessunrise and sunset times according to city/national timezoneWeather forecast supports all smartphones, tablets using IOS/Android operating system. FEATURES - Updated weatherforecastinformation free accurate daily, weekly. - Accurateprecipitationforecasts for each locality and region around theworld, includingrainfall, intensity, wind pressure, etc. - Weatherforecast fortoday, tomorrow, the next 3 days, even extended theweatherforecast of the next 10 days in the provinces /cities ofcountriesaround the world such as Canada, United States (US),Brazil, UnitedKingdom (UK), Sweden, Denmark, Italy, Russia,Germany, France,Portugal, Spain, Finland, Greece, Turkey, Sweden,Spain, Norway,Venezuela, Australia, India, Japan, South Korea,China, Vietnam,Thailand, Indonesia, Malaysia, ... - Weather channeldisplays theinformation: Temperature, humidity, fog, sunshine,rain, UV index,wind symbol, pressure, sunrise /sunset. - Warning ofextremeweather conditions in the current locations such as ice,snow,thunder, lightning, hail, etc. - The Weather has beautifulwidgets,animations suitable for all phones and great experiences onalltablets and smartphones from Android - Live weather forecastforfree, it provides interstate travel weather forecasts,cities,countries in the world. - Automatically detects yourlocation andretrieves the latest weather conditions for yourcurrent location.- Easy to update your location when you moving,both network andGPS supported - Live weather report in status barcan help youbetter plan your day and your travels with weatherwarnings andalerts updates. - Add and track weather forecast forall yourfavorite cities and destinations: Washington (US), NewYork,Ottawa, London (UK), Rome, Madrid, Oslo, Moscow, Paris,Berlin,Athens, Ankara, Stockholm, Caracas, Madrid, Tokyo,Seoul,Singapore, Hanoi, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur ...Inaddition,you can also monitor underground weather, marine weatherforecast.- Update and report on the situation of undergroundweather, marineweather: humidity, intensity, wind pressure, fog,precipitation,... - Stay update the latest weather channel for yourphone. Youcan share apps and invite your friends on Facebook usingtheweather channel. - Updated weather condition more from theweatherradar with added future radar in the latest version. Comingsoon: -Weather radar, live weather radar and radar NOAA - Weatherislocalized all languages in the world Enjoying your beautifullifewith our weather channel!"
Ipuintxo
Ipuintxo es la primera app de cuentos interactivos paradispositivosmóviles creada íntegramente en Euskera. - Ipuintxodispositibomugikorrentzat eta guztiz Euskaraz egindako ipuininteraktiboenlehen app-a da Ipuintxo is the first interactivestory app formobile devices created entirely in Basque. - Ipuintxodispositiboegindako mugikorrentzat ipuin eta interaktiboen guztizLehenEuskaraz app-a da
Local Weather Forecast 2.10.10
Tools Dev
This best Local Weather Forecast provides the most accurateforecast& future weather info, beautiful weatherwidgets.  Featuresof Weather Forecast ☛ Hourly/DailyForecast: Detailed weatherforecast, including weather statusprediction, highest/lowesttemperature, precipitation, wind, etcExact forecast: Provide360-hour forecast about temperature andweather forecasts infoAccurate location: Automatically locate andadd your position, andcan track weather in multiple locationsWeather Widgets: Easilycheck the current & future weather infovia weather widgets Sun& Moon: Track Sunrise and Sunset TimeDifferent Units: Choosebetween metric or imperial units,Fahrenheit (*F) or Celsius (*C),12-hour or 24-hour time displayStatus Bar Info: Status bar on thehome screen displaying thecurrent temperature for your currentlocation Current WeatherConditions: Detailed real-time weatherreport, including real-timeweather status & temperature, "feelslike" temperature,rainfall rate, humidity, dew point, sunrise,sunset, wind speed, UVindex, visibility, and barometric pressureWeather forecast forglobal, for all countries: Bangkok, KualaLumpur, Athens, London,Manchester, Cambridge, Los Angeles, NewYork, Chicago, Las Vegas,Hawaii, Sydney, Perth, Amsterdam, Tokyo,Ottawa, Toronto, Victoria,Berlin, Florence, Bari, etc Download theweather forecast now! Bylearning weather information, you canprepare your plan carefully,then you will be successful at work andhave a better life!
Weather Forecast 2.3.27
Dreams Room
The best weather forecast, Exact weather barometer &Simpletemperature Widget. Weather Forecast, with the mostaccurateweather barometer and beautiful widgets, provides real-timeweatherreports, hourly weather, and all-day weatherforecast,precipitation, temperature. It allows you to easilyacknowledge theweather nearby☀️ ☔️ ⛅️  FEATURES - Exactforecast: provide a360-hour forecast about temperature and weatherforecast info. -Worldwide coverage: Accurate track of the world'sthousands ofcities. - Today module: sunrise sunset & moonrisemoonset,weather details, and Ultraviolet. - Animated weatherinterface: inaccordance with the weather changes. - Temperature:switch betweenCelsius and Fahrenheit. - Simple Weather: Clear UIand intuitivenavigation. - Localization: Localize to time andlanguages ofdifferent countries. - Widget: beautiful widgets. -Forecast:updates interval according to your needs - Accuratelocation:automatically locate your position, and can track weatherinmultiple locations. All Weather details:  Feelsliketemperature, heat index temperature, dew point temperature,windchill temperature, wind speed, wind gust, wind direction,windangle, precipitation, humidity, visibility, air pressure,cloudcover, chance of rain, chance of windy ,chance of cloudy,chance ofsunny, chance of frog, chance of snow, chanceofthunder/lightning... Units of measurement: - Pressure in atm,bar,hPa, kPa, Pa, - Temperature in Fahrenheit/Celsius - Wind speedinkm/h, mi/h. Weather Forecast, your personalized weatherguardian!Download for free now!
Weather by eltiempo.es
Find out the weather wherever you are with Spain’s leadingweatherforecast application. On the geolocated homepage, you caneasilyaccess the hourly and 14-day weather forecast of more than200,000cities, airports, football stadiums, schools, bullrings,beachesand golf courses to find out the weather wherever you are.Ourexpert meteorologists, Mario Picazo and Mar Gómez, amongothers,provide you with the most accurate weather informationandforecasts, which are now also available on video. IN FULL DETAILWeinclude: - Temperature, wind chill, wind speed, cloud coverage,andatmospheric pressure data. - Radar images and forecast mapsofrain, temperature, pressure and cloud coverage throughout Spainandthe Balearic and Canary Islands, and the rest of Europe, theUnitedKingdom, France and Greece. - AEMET meteorological warningswithalerts about waves, rain, etc. for all Spanish provincesandislands. - Additional information and snow reports for skiresortsin Spain. - Wave, wind and water temperature forecasts andmaps ofSpain’s 12 main coastal areas. AT ALL TIMES - Save yourfavouritecities and access them at any time. - Redesigned widgetthatdisplays meteorological information on your Android screen.-Listen to the weather forecast or activate sounds associatedwiththe forecast for a more comprehensive experience. - Find outtheweather at your child’s school, your team’s football stadiumorplan your holiday by checking the weather at the beach you’regoingto. - Personalise your photos with geolocatedmeteorologicalinformation and share them with your friends onsocial networks.
com.hourlyforecast.weather 48
The weather forecast is a beautiful and free app. Update yourlocalweather with icons come alive for all weather conditions.Theweather channel is a very useful application foreverybody,designed to be as simple, easy to use. Update localweather whereyou live so quickly and easily. With just a few clicksyou cancheck the weather for today: temperature, precipitation,humidity,UV index...; the weather forecast tomorrow; forecast forthe next 3days; and forecast for the next week. This free appaccuratelyforecasts local weather: sunshine, rain, temperature,humidity, UVindex, etc. for each minute and each specific location.Weatherapplications show real climate states in hourly, daily. Youcancheck out is seeing what's the weather today! THE WEATHERCHANNELFEATURES - Updated weather forecast information freeaccuratedaily, weekly. - Accurate precipitation forecasts for eachlocalityand region around the world, including rainfall, intensity,windpressure, etc. - Weather forecast for today, tomorrow, the next3days, even extended the weather forecast of the next 10 days intheprovinces /cities of countries around the world such asCanada,United States, United Kingdom, Sweden , Denmark, Italy,Germany,France, Portugal, Spain, Finland, Norway, Japan, Korea,China,Vietnam, ... - Weather forecast channel displays theinformation:Temperature, humidity, fog, sunshine, rain, UV index,wind symbol,pressure, sunrise /sunset. - Warning of extreme weatherconditionsin the current locations such as ice, snow, thunder,lightning,hail, etc. - Weather forecast has beautiful widgets,animationssuitable for all phones and great experiences on alltablets andsmartphones from Android - Live weather forecast forfree, itprovides interstate travel weather forecasts, cities,countries inthe world. - Automatically detects your location andretrieves thelatest weather conditions for your current location. -Weathernotifications in status bar can help you better plan yourday andyour travels with weather warnings and alerts updates. - Addandtrack weather forecast for all your favorite citiesanddestinations: Washington, New York, Ottawa, London, Rome,Madrid,Oslo, Paris, Berlin, Tokyo, Singapore, ... - Stay update thelatestweather forecast channel for your phone. You can shareweather appsand invite your friends on Facebook using the weatherchannel. -The app and the weather data is available in over 30languages