Top 2 Apps Similar to Colorado College

Loading...
হযরত দাউদ (আঃ) 0.0.2
appsstore
Kisah Nabi Daud AS, Tentang Shalat danPuasaNabi DaudNabi Daud adalah salah seorang Nabi Allah yang amalan salatdanpuasanya sangat disukai Allah, sehingga karena kehebatannyainilahNabi Muhammad memberitahukannya kepada para sahabat.Abdullah bin Amr meriwayatkan, “Rasulullah bertanya kepadaku,“sayamendengar kabar bahwa anda selalu berjaga di waktumalam(beribadah) dan berpuasa di siang hari.”“Benar, ya Rasulullah,” jawab saya. Nabi bersabda, berpuasalahdanberbukalah, salatlah dan tidurlah! Karena tubuhmu mempunyaihakterhadapmu, dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu.Cukuplahbagimu berpuasa sebanyak tiga hari pada tiap bulan.”Abdullah berkomentar, ”Saya bertahan.” Nabi pun bersikeraspula.“Akhirnya saya memberikan alasan: Ya Rasulullah, sayakuatmelakukannya. “Kalau begitu, berpuasalah tiga hari setiapminggu,”ujar Nabi.Abdullah berkomentar lagi, “Saya tetap bertahan.” TapiNabibersikeras pula. Saya berdalih, “Ya Rasulullah, sayamasihsanggup.”“Kalau begitu, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, danjanganmelebihi lagi!” sabda Rasulullah memperingatkan dengankeras.“Ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu,” tanya saya.“Beliau sehari berpuasa, sehari tidak,” sabda Nabi.” (HR Ahmaddanlain-lain).Dalam redaksi lain, Abdullah bin Amr meriwayatkan,“Rasulullahbersabda, “Puasa yang lebih di sukai oleh Allah ialahpuasa Daud,dan salat yang paling disukai Allah, ialah salat Daud.Beliau tidurseperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidurseperenamnya.Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari.”(HR BukhariMuslim).Al-Qur’an melukiskan kepribadian Nabi Daud cukuplengkap.“Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlahhamba kami,Daud yang mempunyai kekuatan (Al-Ayad), sesungguhnya diaamattaat.“Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbihbersamadia diwaktu petang dan pagi, dan burung-burung dalamkeadaanterkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah.Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmahdankebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkaraketikamereka memanjat pagar?Ketika mereka masuk menemui Daud, ia terkejut karenakedatanganmereka. Mereka berkata, “Jangan kamu merasa takut, kamiadalah duaorang yang berperkara yang salah seorang dari kamiberbuat zalimkepada yang lain, maka berilah keputusan antara kamidengan adil,dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dantunjukilah kamijalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku inimempunyai sembilanpuluh sembilan ekor kambing betina, dan akumempunyai seekor saja,”maka dia berkata, “Serahkanlah kambingmu itukepadaku dan diamengalahkan aku dalam perdebatan.”Daud berkata, “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamudenganmeminta kambingmu itu untuk ditambahkaan kepada kambingnya.Dansesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikatitusebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,kecualiorang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, danamatlahsedikit mereka ini,” dan Daud mengetahui, bahwa kamimengujinya,maka ia minta ampun kepada tuhannya lalu menyungkursujud danbertobat.Maka kami hapuskan kesalahan itu, dan sesungguhnya diamempunyaikedudukan dekat di sisi kami dan tempat kembali yangbaik.ডেভিড বা দাউদ (/ˈdeɪvɪd/; হিব্রু: דָּוִד, דָּוִיד, আধুনিকDavidটিবেরিয়ান Dāwîḏ; ISO 259-3 Dawid; আরবি: داوُود‎Dāwūd;টেমপ্লেট:Lang-syr Dawid; Strong's: Daveed) বাইবেলের বর্ণনাঅনুসারে,তিনি ছিলেন একজন ইসিরায়েল রাজতন্ত্রের দ্বিতীয় রাজা এবংবাইবেলেরনূতন নিয়ম অনুসারে গালাতীয়দের প্রতি পত্র ও লূকলিখিতসুসমাচার মতেযীশুর পুর্বপুরুষ ইয়াকুবের পুত্র, ইয়াহুদার অধঃস্তনবংশধর । তাঁরপিতার নাম ইশি। অনেক পুত্র সন্তানের মধ্যে দাউদ ছিলেনপিতার কনিষ্ঠসন্তান।
Cereda (Cerita Anak Edukatif)
PrimoHikari
Cereda adalah aplikasi cerita edukasiuntukanak- anak , dimana didalamnya terdapat cerita cerita singkatyangdapatdiambil sisi positifnya.