Top 2 Apps Similar to Słownik Rymów PRO

Loading...
Słownik Rymów - polskie rymy 3.0
Jedyna w aplikacja na rynku wyszukująca poprawnie polskierymy.Dosyć zagranicznych odpowiedników z polskim słownikiem,którewykładają się na rodzimych znakach (nie wyszukająrymuzasuwka-borówka) W odróżnieniu od innych aplikacji tegotypuSłownik Rymów pozwala wyszukać rymy z niedokładnymi końcówkami:np.mama - blamaż, zamach-dramat Po wybraniu jednego zwyszukanychsłowo pojawia się okienko z jego definicją Głównecechyaplikacji Słownik Rymów: - prawie 3 milionów słów dowyszukania - 2tryby wyszukiwania: dokładne i niedokładne końcówki -możliwośćwyboru długości rymu co do litery - wynikiprezentowanealfabetycznie lub w losowej kolejności - poprawnaobsługa polskichznaków: dla rymu 'u' i 'ó' nie mają znaczenia,dwuznaki sąuwzględniane jako jedna spółgłoska(dż, ch, sz itp.) -kliknięcie nawyszukane słowo wyświetla jego definicję ze słownikaUwaga: 1.Wymagany dostęp do internetu. Z racji dużego rozmiaru bazysłówaplikacja działa wyłącznie w trybie online. W celu usunięciareklamkup wersję PRO pod tym linkiem: http://goo.gl/93ZRt2